P. 1
Soalan Tugasan2 Sains 3111

Soalan Tugasan2 Sains 3111

|Views: 2|Likes:
Published by Mohd Ridzuan

More info:

Published by: Mohd Ridzuan on Jul 13, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2014

pdf

text

original

SEKOLAH KEBANGSAAN ALMA

14000 BUKIT MERTAJAM
TUGASAN PORTFOLIO
NAMA MURID : __________________________
KELAS : 6 ________
Kemahia! Sai!" : Sai!" Tah#! 6
U!i$ : %& Da'a
Tema : Me!'ia"a$ a(am )i*i+a(
O,-e+$i) .em,e(a-aa! : %&/ Me!0a!a(i"i" 0e"ea!
Ha"i( .em,e(a-aa! : %&/&1 Me!'a$a+a! ,aha1a 0e"ea! a2a(ah 2a'a
TARIKH MULA : %6343%01/ TARIKH HANTAR :15363%01/
Hasil Pembelajaran tugasan:
1. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang daya geseran
2. Memahami pengetahuan tentang kesan-kesan daya geseran.
3. Meningkatkan pengetahuan murid tentang cara-cara meningkatkan atau mengurangkan
daya geseran.
4. Meningkatkan tahap kefahaman murid tentang kemahiran proses sains – menggunakan
perhubungan ruang dan masa.
Objektif Projek:
Murid boleh:
1. Menyatakan bahawa geseran adalah daya.
2. Menguraikan kesan-kesan daya geseran.
3. Menghuraikan cara-cara mengurangkan geseran.
4. Menghuraikan cara-cara menambah geseran.
. Meningkatkan semangat beker!asama di antara ahli kumpulan yang terlibat
T#0a"a! P7$)7(7i7 81009:
"agi melaksanakan tugasan ini# murid diminta:
I& $ugasan ini perlu dilakukan secara berkumpulan
1
II& Menghasilkan satu portfolio yang lengkap untuk mata pela!aran sains tahun %:
o &nit 2 'aya
III& (ortfolio ini haruslah meliputi pengelasan berikut iaitu :
• Maksud geseran
• )esan-kesan geseran
• *ara kurangkan geseran
• *ara tingkatkan geseran
I;& $ugasan ini perlu dihantar pada 15Se.$em,e %01/
Pa!2#a! Pe(a+"a!aa! P7-e+
1. $ugasan ini merupakan tugasan berkumpulan.
2. +etiap murid boleh bergerak secara kolaboratif bagi beker!asama untuk mengumpul
data dan !uga maklumat.
3. ,ormat penulisan tugasan adalah seperti berikut:
 Muka depan mestilah mengikut seperti contoh dalam lampiran yang diedarkan.
2
 +etiap kumpulan perlu menyiapkan tugasan dengan tulisan tangan dan ianya
perlulah kemas dan !elas.
 (enghasilan portfolio dalam "ahasa Melayu saha!a.
 +etiap gambar hendaklah dilabelkan dengan !elas.
4. -asil ker!a adalah hasil usaha sendiri. (astikan tiada amalan meniru.
. $ugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh empat minggu dari tarikh yang ditetapkan.
%. $ugasan ini membawa markah 1../
T#0a"a! <a!0 Bai+ Ha#" Me!#!-#++a! Ki$eia Ki$eia Bei+#$ :
1. 0iputan isi kandungan yang menyeluruh# konsisten dan terperinci serta !elas
2. $ugasan murid haruslah meliputi perkara berikut iaitu :
 Maksud geseran
 )esan-kesan geseran
 *ara kurangkan geseran
 *ara tingkatkan geseran
3. 1ambar –gambar dan bahan-bahan lampiran mestilah bersesuaian dengan ta!uk.
4. ,ormat perlulah !elas dan teratur.
. (enulisan portfolio perlulah menun!ukkan akan kefasihan bahasa# laras bahasa yang
mudah difahami dan sesuai serta pastikan tidak ada kesalahan e!aan .
%. -asil ker!a portfolio mestilah mengikut kreati2iti kumpulan masing –masing.
3
$ugasan disediakan oleh: 'isemak oleh:
3333333333.. 33.. 333333333333
4+5$5 6708-7 "59$5 M:-' 5+7; 49::< -795M "59$5 7-M7';
1uru +ains $ahun 4 )etua (anitia +ains
(anitia +ains (anitia +ains
+). 7lma +) . 7lma
'isahkan oleh:
3333333333333
4(9. -=- -7+95 "59$5 -795,,;
1uru "esar#
+). 7lma
4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->