HOTĂRÂRE nr.

503 din 18 iunie 2014
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 20 iunie 2014
Data Intrarii in vigoare: 20 Iunie 2014
-------------------------------------------------------------------------

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă în valoare totală de 371.000 lei, din creditele
bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2014, pentru sprijinirea familiilor şi persoanelor
singure prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de
necesitate cauzate de incendii, stare gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul
de excluziune socială.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
--------------p. Ministrul muncii, familiei,
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Teodor Codrin Scutaru,
secretar de stat
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul finanţelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Bucureşti, 18 iunie 2014.
Nr. 503.
ANEXĂ

┌────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────┬
───────┐
│Nr. │
Numele şi prenumele

Adresa

Judeţul

Suma │
│crt.│


│- lei -│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤

1│Biţoiu Elena
│Satul Zăvoi, oraşul Ştefăneşti,
│Argeş

3.000│


│str. Erbaşu nr. 24├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤

2│Badea Claudia Elena
│Satul Valea Mare-Podgoria, oraşul
│Argeş

1.000│


│Ştefăneşti, Drum Zăvoi nr. 126├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤

3│Voicu Cosmin Mihai
│Municipiul Piteşti, Calea Drăgăşani │Argeş

2.500│


│nr. 2, bl. 44, sc. B, ap. 11├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤

4│Coculeanu Ion
│Municipiul Piteşti, Calea Craiovei
│Argeş

1.500│


│nr. 123, bl. 1, sc. A, ap. 121├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤

5│Tinca Iuliana
│Satul Valea Bădenilor, comuna
│Argeş

1.500│


│Stoeneşti nr. 134A├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤

6│Ghiţă Emil
│Satul Lăicăi, comuna Cetăţeni
│Argeş

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤

7│Bogdan Lavinia Filofteia │Satul Valea Mare-Podgoria,
│Argeş

1.500│


│oraşul Ştefăneşti, Drum Zăvoi nr. 106│


├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤

8│Gherghina Ioana
│Municipiul Piteşti, Str.
│Argeş

2.500│


│Pieţei Trivale nr. 3, bl. 42, sc. A, │
│ap. 11├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤

9│Nedelea Marian
│Municipiul Piteşti, Bd. Libertăţii
│Argeş

500│


│nr. 18, bl. P3bis, sc. D, ap. 20├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 10│Pătrănoiu Ionela Mădălina│Oraşul Ştefăneşti, Aleea Voinţei
│Argeş

2.500│


│nr. 28, bl. IMEP, sc. A, ap. 323


├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 11│Slăvenie Alina Vasilica │Satul Cârstieni, comuna Călineşti
│Argeş

1.500│


│nr. 245├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 12│Iorga Nicolae
│Municipiul Piteşti, str. Petru Rareş │Argeş

1.000│


│nr. 7, bl. P19, sc. B, ap. 1├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 13│Sibiceanu Maria
│Satul Fureşti, comuna Dobreşti
│Argeş

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 14│Briceag Ionel Valentin
│Municipiul Piteşti, str.
│Argeş

5.000│


│Ion Minulescu nr. 6, bl. B12, sc. A, │
│ap. 19├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 15│Moise Filofteia Carmen
│Municipiul Piteşti, str. Argedava
│Argeş

2.000│


│nr. 1, bl. B3, sc. C, ap. 9├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 16│Negulei Marian Dan
│Satul Călineşti, comuna Călineşti
│Argeş

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 17│Drăguţoiu Georgel
│Municipiul Piteşti, str. Dr.
│Argeş

1.000│


│Carol Davila nr. 11, bl. N5, sc. B, │
│ap. 15├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 18│Băluţă Mioara
│Satul Jupâneşti, comuna Coşeşti
│Argeş

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 19│Puiu Robert Corneliu
│Municipiul Piteşti, Str.
│Argeş

2.000│


│Independenţei nr. 2, bl. D2, sc. C, │
│ap. 19├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 20│Peligrad Floarea
│Municipiul Piteşti, str.
│Argeş

1.500│


│Ioan Fundescu nr. 1, bl. B9, sc. A, │
│ap. 19├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 21│Pleşcan Gheorghe
│Municipiul Bacău, str. Henri Coandă │Bacău

2.000│


│nr. 10, bl. 10, ap. 61


├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 22│Drascan Vasile
│Municipiul Bacău, Str. Prieteniei
│Bacău

2.000│


│nr. 12, bl. 12, sc. B, ap. 3├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 23│Stelea Maria
│Municipiul Bacău, Aleea Ghioceilor
│Bacău

4.000│


│nr. 27, bl. 27, sc. A, ap. 4├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 24│Bostan Natalia
│Satul Stănişeşti, comuna Stănişeşti │Bacău

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 25│Spiridon Camelia
│Satul Răcăciuni, comuna Răcăciuni
│Bacău

3.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 26│Nuţu Mihaiela
│Oraşul Ştefăneşti
│Botoşani

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 27│Haciuc Maria
│Satul Hudeşti, comuna Hudeşti
│Botoşani

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 28│Zancanu Mihai
│Satul Şupitca, comuna Coşula
│Botoşani

2.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 29│Cotlet Ioan
│Satul Şendreni, comuna Frumuşica
│Botoşani

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 30│Bradu Radu Ion
│Municipiul Dorohoi, str. Ardeal nr. 2│Botoşani

3.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 31│Anton Constantin
│Municipiul Dorohoi, Str. Sulfinei
│Botoşani

2.000│


│nr. 7├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 32│Strugariu Gheorghe
│Municipiul Dorohoi, str. Horia nr. 56│Botoşani

3.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 33│Agavriloaie Ionela│Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie │Botoşani

2.000│

│Gabriela
│nr. 24A, bl. S5, et. 2, ap. 11├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 34│Pădurariu Petronela-Alina│Municipiul Dorohoi, Aleea Ghiocelului│Botoşani

2.000│


│nr. 4, bl. A2, et. 3, ap. 31├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 35│Dohotariu Eugenia
│Municipiul Dorohoi, str.
│Botoşani

2.500│


│Dumbrava Roşie nr. 90


├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 36│Pohace Vasile Daniel
│Municipiul Dorohoi, str. Slt.
│Botoşani

2.000│


│Sorin Dumitraş nr. 5, bl. A2, et. 3, │
│ap. 40├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 37│Istrate Maria
│Municipiul Dorohoi, str. Slt.
│Botoşani

2.800│


│Sorin Dumitraş nr. 25├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 38│Ignat Ştefănica
│Municipiul Botoşani, str.
│Botoşani

1.800│


│Calea Naţională nr. 10, sc. A, ap. 61│


├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 39│Moşneagu Ghiţişor
│Municipiul Botoşani, str.
│Botoşani

2.000│


│Împărat Traian nr. 12, sc. B, ap. 17 │


├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 40│Ursache Maricica
│Municipiul Botoşani, Aleea
│Botoşani

1.000│


│Constantin Gane nr. 4, sc. A, ap. 21 │


├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 41│Florea Petruş
│Municipiul Brăila, Aleea Micşunelelor│Brăila

3.000│


│nr. 7, bl. 30, sc. 5, ap. 101├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 42│Negrău Violeta
│Municipiul Brăila, str. Gen.
│Brăila

5.000│


│Eremia Grigorescu nr. 52, bl. 10,

│ap. 115├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 43│Mihăilă Lucian
│Satul Limpeziş, comuna Movila Banului│Buzău

500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 44│Stanciu Nicolina
│Municipiul Buzău, Str. Unirii,
│Buzău

1.500│


│bl. 25A, ap. 12, et. 3├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 45│Posea Vasile
│Satul Valea Nehoiaşului, oraş Nehoiu │Buzău

300│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 46│Dinu Doru
│Satul Scutelnici, comuna Scutelnici │Buzău

500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 47│Puiu Filica
│Satul Lunca, comuna C.A. Rosetti
│Buzău

500│

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 48│Rotaru Ion
│Satul Gherăseni, comuna Gherăseni
│Buzău

700│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 49│Toader Adela
│Municipiul Buzău, zona Bazar bl. 1B, │
│et. 4, ap. 14
│Buzău

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 50│Dragomir Sorin
│Satul Cilibia Gară, comuna Cilibia
│Buzău

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 51│Cosma Angelica Carmen
│Satul Tăbărăşti, comuna Gălbinaşi
│Buzău

400│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 52│Ştefan Claudia
│Satul Gherăseni, comuna Gherăseni
│Buzău

500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 53│Homoc Valentin Marian
│Satul Gălbinaşi, comuna Gălbinaşi
│Buzău

300│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 54│Ghiţă Rodica
│Satul Tronari, comuna Vipereşti
│Buzău

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 55│Bolache Stana
│Satul Punga, comuna Cozieni
│Buzău

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 56│Radu Anca
│Satul Cozieni, comuna Cozieni
│Buzău

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 57│Nuţică Maria
│Satul Săpoca, comuna Săpoca
│Buzău

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 58│Tudorie Viorica
│Satul Săpoca, comuna Săpoca
│Buzău

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 59│Crîngaşu Stela
│Satul Săpoca, comuna Săpoca
│Buzău

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 60│Vasile Costel
│Oraş Pogoanele, str.

│Tudor Vladimirescu nr. 167
│Buzău

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 61│Ştefan Constantin
│Satul Râmnicelu, comuna Râmnicelu
│Buzău

3.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 62│Doroftei Corina-Ramona
│Municipiul Reşiţa, str. Muzicescu
│Caraş-Severin│
3.000│


│nr. 1, ap. 6├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤

│ 63│Marin Mihaela
│Comuna Dragoş Vodă, str.

│I.C. Brătianu nr. 38
│Călăraşi

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 64│Denivasile Ioana
│Municipiul Călăraşi, str. Borcea

│nr. 18, bl. L28, sc. 2, ap. 22
│Călăraşi

500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 65│Fota Geo-Leonard
│Comuna Unirea, str.

│Şoseaua Călăraşi-Feteşti nr. 135
│Călăraşi

5.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 66│Băescu Constantin
│Satul Tuzla, comuna Tuzla,

│Str. Recoltei nr. 86
│Constanţa

7.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 67│Amariei Mihaela
│Comuna Castelu, str. Nisipari nr. 11 │Constanţa

9.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 68│Sandu Ion
│Satul Petreşti, comuna Corbii Mari, │
│Str. Viilor nr. 18
│Dâmboviţa

500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 69│Stan Claudiu
│Satul Griviţa, comuna Griviţa
│Galaţi

3.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 70│Baciu Paul
│Satul Şendreni, comuna Şendreni
│Galaţi

800│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 71│Ştefănescu Maria
│Municipiul Tecuci, str.

│Gheorghe Petraşcu nr. 19, bl. P1,

│sc. 5, ap. 97
│Galaţi

800│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 72│Radu Ştefan
│Municipiul Galaţi,Str. Laminoriştilor│
│nr. 6, bl. G2, ap. 76
│Galaţi

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 73│Gheorghiu Viorel
│Municipiul Galaţi, str. Tecuci

│nr. 230A
│Galaţi

800│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 74│Lefter Leonida Bebe
│Municipiul Giurgiu, Str. Vaporului, │
│bl. T6, sc. B, ap. 98
│Giurgiu

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤

│ 75│Raţă Elena
│Municipiul Târgu Jiu, str. Ciocârlău,│
│bl. 1, ap. 11, sc. 1
│Gorj

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 76│Şamu Gabriela
│Municipiul Deva, Aleea Crişului,

│bl. 52, et. 4, sc. 1, ap. 77
│Hunedoara

500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 77│Petrean Elena Maria
│Municipiul Vulcan, str.

│Gheorghe Bariţiu nr. 17, ap. 2
│Hunedoara

300│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 78│Fucă Luiza Carmen
│Oraşul Petrila, Str. Republicii,

│bl. 62, sc. 1, ap. 8
│Hunedoara

800│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 79│Lăpuşneanu Elena Oana
│Municipiul Hunedoara, Str. Eroilor

│nr. 1, bl. 24, sc. B, ap. 32
│Hunedoara

500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 80│Crăciunescu Viorel
│Municipiul Hunedoara,Aleea Cocsarilor│
│nr. 8, bl. 8, sc. B, et. 3, ap. 53
│Hunedoara

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 81│Sălăşan Flavius Marian
│Oraşul Haţeg, str. Suseni nr. 5
│Hunedoara

500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 82│Vlad Doina
│Municipiul Hunedoara, Bd. Libertăţii │
│nr. 7, bl. 14A, sc. A, ap. 24
│Hunedoara

8.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 83│Muntean Elena
│Satul Ciopeia nr. 92A, comuna

│Sântămăria-Orlea
│Hunedoara

300│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 84│Neag Monica Loredana
│Municipiul Deva, str. Bejan nr. 72, │
│bl. 72, sc. 2, ap. 14
│Hunedoara

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 85│Bocan Liliana Ileana
│Municipiul Slobozia, str.

│Mihai Eminescu nr. 24, bloc 56,

│sc. A, ap. 5
│Ialomiţa

3.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 86│Mandache Matei
│Municipiul Slobozia,str. Horia nr. 26│Ialomiţa

8.000│

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 87│Petre Gheorghe
│Municipiul Slobozia, Aleea Nordului, │
│bl. F7, sc. B, ap. 21
│Ialomiţa

10.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 88│Lina Victoria
│Satul Tînganu, comuna Cernica,

│str. Mihai Viteazul nr. 32
│Ilfov

3.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 89│Şerbănescu Aurel Ionuţ
│Oraşul Otopeni, Calea Bucureştilor

│nr. 155, reşedinţa în Calea

│Bucureştilor nr. 92, bl. A2, sc. 3, │
│ap. 23
│Ilfov

20.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 90│Iureca Ana
│Comuna Ruscova nr. 1105
│Maramureş

20.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 91│Bogar Marius Gheorghe
│Municipiul Sighişoara, Str. Morii

│nr. 23
│Mureş

10.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 92│Potcovaru Zinovia
│Comuna Săvineşti, Str. Grădinarilor │Neamţ

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 93│Gogoţ Mariana Veronica
│Municipiul Slatina,str. Ec. Teodoroiu│
│nr. 8, bl. 8, sc. A, ap. 12
│Olt

7.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 94│Niculae Ana
│Oraşul Zimnicea, Str. Independenţei │
│nr. 26
│Teleorman

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 95│Edu Gheorghiţa
│Satul Dezrobiţi, comuna Frînceşti
│Vâlcea

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 96│Fiastru Constantin
│Oraşul Horezu, str. Nicolae Bălcescu │
│nr. 11
│Vâlcea

3.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 97│Găitănaru Gheorghe
│Comuna Mihăeşti
│Vâlcea

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 98│Şchiopu Alina Maria
│Municipiul Râmnicu Vâlcea, str.

│Nicolae Iorga nr. 18G, bl. B05,
│sc. A, ap. 4
│Vâlcea

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 99│Vladu Mariana
│Municipiul Râmnicu Vâlcea, str.

│Ostroveni nr. 101, bl. D, ap. 1
│Vâlcea

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 100│Gabor Vasile
│Satul Bradu Clocotici,

│comuna Racoviţă
│Vâlcea

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 101│Iacob Somna
│Municipiul Râmnicu Vâlcea, Aleea Nuci│
│nr. 95 B, bl. 34, sc. A, ap. 12
│Vâlcea

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 102│Lică Ilie
│Comuna Lăcusteni
│Vâlcea

2.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 103│Marcu Camelia
│Municipiul Râmnicu Vâlcea,

│Str. Luceafărului nr. 13, bl. A18,

│sc. G, ap. 11
│Vâlcea

3.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 104│Negrilă Ion
│Municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui │
│Traian nr. 77, bl. S26, sc. B, ap. 3 │Vâlcea

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 105│Niţulescu Elena Cristiana│Satul Dobruşa, comuna Ştefăneşti
│Vâlcea

2.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 106│Pădure Marian Valentin
│Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Cap. │
│Dumitru Hanciu nr. 14
│Vâlcea

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 107│Racolta Elena
│Comuna Vaideeni
│Vâlcea

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 108│Savu Horaţiu Nicolae
│Municipiul Râmnicu Vâlcea,

│str. Priza Olt nr. 7, bl. 7, ap. 16 │Vâlcea

2.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 109│Solomon Filofteia
│Municipiul Râmnicu Vâlcea,

│str. Nicolae Iorga nr. 1, bl. A17/1, │
│sc. H, ap. 29
│Vâlcea

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤

│ 110│Tichirel Vasile
│Satul Copăceni, comuna Racoviţa
│Vâlcea

2.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 111│Trancă Maria
│Satul Ioneşti, comuna Ioneşti
│Vâlcea

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 112│Zaharia Dorina Mihaela
│Municipiul Râmnicu Vâlcea,

│str. Henri Coandă nr. 35, bl. I11,

│sc. C, ap. 9
│Vâlcea

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 113│Gică Gheorghe
│Satul Cireşu, comuna Stroeşti
│Vâlcea

3.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 114│Bratu Ghiorghiţă
│Satul Nereju Mic, comuna Nereju
│Vrancea

2.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 115│Cîţu Costică
│Comuna Păuleşti
│Vrancea

5.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 116│Lupaşcu Miluţă
│Comuna Bogheşti
│Vrancea

4.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 117│Neagu Veronica
│Comuna Moviliţa
│Vrancea

5.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 118│Păunel Aurel
│Comuna Bordeşti
│Vrancea

6.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 119│Dumitrescu Elena
│Str. Wolfgang Amadeus Mozart nr. 51, │
│sc. A, ap. 10, sectorul 2
│Bucureşti

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 120│Ciocan Elena
│Str. Zboina Neagră nr. 5, bl. 98,

│sc. 1, et. 8, ap. 50, sectorul 6
│Bucureşti

4.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 121│Guţu Alexandru
│Str. Simetriei nr. 10, sectorul 2

│(domiciliul legal), str. Ion Berindei│
│nr. 5, bl. OD21B, et. 6, sc. E,

│ap. 202, sectorul 2 (fără forme

│legale)
│Bucureşti

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 122│Tănase Margota
│Str. Amurgului nr. 6, bl. 3, sc. 1, │
│ap. 5, sectorul 5
│Bucureşti

2.000│

├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 123│Călin Elena
│Aleea Botorani nr. 11, bl. V43,

│sc. 2, et. 7, ap. 68, sectorul 5
│Bucureşti

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 124│Coştiug Vasile
│Aleea Botorani nr. 4, bl. V82, sc. 2,│
│et. 4, ap. 49, sectorul 5 (domiciliul│
│legal), str. Cpt. Ilie Nedelcu nr. 8,│
│sectorul 5 (fără forme legale)
│Bucureşti

800│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 125│Grigore Niculae
│Calea Rahovei nr. 338, bl. 37, sc. 2,│
│et. 4, ap. 110, sectorul 5
│Bucureşti

2.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 126│Asan Niculae
│Str. Pucheni nr. 3, bl. Z2, sc. 1,

│et. 2, ap. 27, sectorul 5
│Bucureşti

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 127│Cojocaru Dumitru
│Str. Anestinelor nr. 1, sectorul 3
│Bucureşti

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 128│Tănase Săndica
│Str. Dreptăţii nr. 24, bl. F2, sc. 3,│
│ap. 37, sectorul 6
│Bucureşti

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 129│Mihăilă Mariana
│Str. Demnităţii nr. 35, sectorul 1
│Bucureşti

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 130│Sabău Liviu
│Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,

│et. 3, ap. 104, sectorul 1
│Bucureşti

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 131│Constantin Nelu
│Str. Neamului nr. 51, sectorul 1
│Bucureşti

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 132│Staicu Costel
│Str. Mântuleasa nr. 38, sectorul 2
│Bucureşti

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 133│Velea Constantin
│Aleea Postăvarul nr. 3, bl. C2A,

│sc. A, ap. 2, sectorul 3
│Bucureşti

800│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 134│Bujăniţă Zoe
│Str. Spătarului nr. 8, sectorul 2
│Bucureşti

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤

│ 135│Joiţa Ioana
│Str. Petre Stanciu nr. 1, sectorul 5 │Bucureşti

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 136│Bisericescu Valerian
│Str. Antiaeriană nr. 11, sectorul 5 │Bucureşti

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 137│Gurguţ Lucreţia
│Str. Ing. Iorceanu nr. 19, sectorul 2│Bucureşti

800│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 138│Curt Aurelia
│Str. Intrarea Ţarcului nr. 28,

│sectorul 5 (domiciliul legal),

│Str. Vâltoarei nr. 47, sectorul 5

│(fără forme legale)
│Bucureşti

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 139│Matei Nicolae
│Bd. Nicolae Grigorescu nr. 18,

│bl. B3bis, sc. 5, et. 10, ap. 240,

│sectorul 3
│Bucureşti

2.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 140│Florea Anica
│Str. Sfinţii Voievozi nr. 1, et. 1, │
│ap. 4, sectorul 1
│Bucureşti

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 141│Stavarache Gheorghiţa
│Calea Griviţei nr. 127, bl. corp C, │
│ap. 1, sectorul 1
│Bucureşti

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 142│Calcic Vladimir
│Str. Ripiceni nr. 4, bl. 11, sc. 2, │
│et. 7. ap. 94, sectorul 2

│(domiciliul legal), str. Făurei

│nr. 1, bl. P11, et. 4, ap. 139,

│sectorul 1 (fără forme legale)
│Bucureşti

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 143│Ursaru Vasilica
│Calea Griviţei nr. 131, ap. 6,

│sectorul 1
│Bucureşti

2.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 144│Simion Nicolae
│Str. Dimitrie Racoviţă nr. 41,

│ap. 11, sectorul 2
│Bucureşti

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 145│Dinulescu Aurora
│Şos. Ştefan cel Mare nr. 240,
│bl. 59A, ap. 149, sectorul 2
│Bucureşti

500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 146│Crestincov Nionila
│Aleea Petre Antonescu nr. 6, bl. 23, │
│sc. A, et. 8, ap. 50, sectorul 2
│Bucureşti

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 147│Pană Niculae
│Str. Răscoala 1907 nr. 11, bl. 16,

│sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 2
│Bucureşti

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 148│Diaconescu Dumitru
│Aleea Perişoru nr. 3, bl. H35, sc. C,│
│et. 1, ap. 24, sectorul 3
│Bucureşti

4.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 149│Onea Aurelia
│Str. Vâlsăneşti nr. 1, bl. P+4,

│sc. 1, et. 1, ap. 26, sectorul 3

│(domiciliul legal), str. Luică

│nr. 23, bl. M1, sc. 1, et. 9, ap. 57,│
│sectorul 4 (fără forme legale)
│Bucureşti

6.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 150│Cristea Ioana Mihaela
│Bd. Iuliu Maniu nr. 111A, bl. G,

│sc. 2, ap. 33, sectorul 6
│Bucureşti

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 151│Badea Elena
│Aleea Cetăţuia nr. 1, bl. M21, sc. 3,│
│et. 6, ap. 166, sectorul 6
│Bucureşti

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 152│Tudor Florica
│Str. Cupolei nr. 7, bl. 2A, sc. 1,

│et. 4, ap. 27, sectorul 6
│Bucureşti

1.500│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 153│Păvăloi Petru
│Bd. Timişoara nr. 27, bl. G, sc. 1, │
│et. 6, ap. 26, sectorul 6
│Bucureşti

1.000│
├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┼
───────┤
│ 154│Stan Nuţa
│Str. Târgu Neamţ nr. 9, bl. MIIB8/5, │
│sc. A, et. 2, ap. 10, sectorul 6
│Bucureşti

5.000│
├────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────┼
───────┤

TOTAL:
│371.000│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴
───────┘

-------