Melaksanakan aktiviti

pengamatan penglihatan
Sama Tapi Tak Serupa
PENGGUNAAN BAHAN:
1. Beberapa murid akan diminta berbaris di hadapan
kelas.
2. Murid akan melihat dua set gambar yang hampir
sama dan memikirkan perbezaannya.
3. Murid akan diarahkan untuk menyatakan dan
menandakan perbezaaan yang terdapat di dalam
kedua-dua set gambar yang telah disediakan.
4. Selepas itu, murid akan mengenal pasti nama
setiap benda di dalam gambar tersebut.
Diskriminasi Penglihatan
• Komponen ini juga dikenali sebagai ‘visual’,
merangkumi keupayaan murid untuk melihat
dan mengamati persamaan dan perbezaan
sesuatu objek, bentuk geometri, gambar, huruf
dan perkataan.
• Komponen ini membolehkan murid
membezakan perkataan, huruf, nombor dan
perkataan yang hampir dan melatih murid
mencari persamaan yang terdapat pada objek,
huruf, nombor, corak dan sebagainya.
Cari angkasawan yang berbeza daripada yang lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful