You are on page 1of 1

KUMPULAN PPG KOHORT 2 (FEB-2012) SAINS 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS TUANKU BAINUN
14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG.Tarikh : 18 Mei 2014

Mantan Pengerusi GPW,
Felda Gunung Bongsu,
09700,Karangan ,
Kulim, Kedah Darul Aman.


Puan :

MEMOHON SUMBANGAN POKOK POKOK HERBA BAGI PROGRAM SAYANGI
SEKOLAH ANDA

Perkara di atas dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan Bina Insan Guru Fasa II bagi kumpulan PPG Sains 1 Ambilan
Feb. 2012 kali ini melibatkan aktiviti seperti mana yang telah ditetapkan dalam `Pro
Forma kursus Semester 5.

3. Sehubungan itu, pihak kami ingin memohon sumbangan beberapa jenis pokok-
pokok herba dari pihak puan.

4. Segala perhatian, kerjasama dan komitmen yang diberikan amat kami hargai dan
didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menjalankan tugas,

................
(MOHD SOBRI BIN ZAINOL)
Pengerusi
BIG Fasa IV
Kelas Sains 1
IPG Kampus Tuanku Bainun