~TT~ictLJ

...,
lIKIDAZIO-ALDIA

ENTE 902020902

Eroski_OOOO"'"

05/10109tik
j

- 05/11/0gera - 25/1 010gera

i 2p/09/09tik

H11ekO ordainketa
BANKU-HELBIDERA LIK. ZENBAKI TZEA

1111111~mu~~~~M~~~~~moo~~~1111111111111111111111111111III11II1111I111111111I111 ~moon~~M~M~m~~~~~~J
)0000000

KOMERTZIALAK

Erabil ezazu EROSKI red Visa txartela

mundu

osoko

1.000.000 kutxazain

baino

gehiagotan. HILEKO ORDAINKETA
BALlODATA 09/10/2009_ 17/10/2009 17/10/2009 23/10/2009

(H) EDO BEREHALAKO

ORDAINKETAKO

(B)·ERAGIKETEN
GASTUAKJ KOMISIOAK

L1KIDAZIOA
ORDAINKETA MODUA

ETA LABURPENA
BONIFK
ZENB. JATORRIZKO MONETAN

f-. •
TXARTELA

AZALPENA ETA ERAGIKETA-DATA

-

AUTOPBIDEGI/IRU-IRU/13-:

58

AUTOPBIDEGI/DUR-zml/13 AUTOPBIDEGI/ZAR-ZARIl3 INTERBIAK

,02 ,26

/ZARAUT-DURANGO

;=I~I I_I

ERAGIKETAREN ZENBATEKOA -0,99 3,60 1,33 7,60

L1KIDAZIOAREN ZENBATEKOA 0,99 3,60 1,33 7,60

--

-

-

H H H H

0,00 0,00 0,00 0,00

MUGA-TASA

EMANDAKOA

ERABILITAKOA

ERABILGARRI

ASEGURUA

KUOTA FINKOKO BEREZIA

HILEKOA

KUOTA BIDEZKO KREDITUZKOA

BESTELAKO RDAINKETA-ERAK

ORDAINA-GIRIAREN MUGAEGUNA

ORDAINA-GIRIAREN ZENBATEKOA

BARNEKOA KANPOKOA

1.225,00 1.225,00

478,94 13,52

746,06 1.211,48

478,94 13,52

- I
Hoja 2/2