You are on page 1of 11

Z-i

C raiaaf‘;

E

U5

K “E
T?
K
Slur’:

m"?;'a
ililea actually whaalad,
laial.icTur'lu:y
I035:
Turkey lO35.5
Péraia
l35l.2

Crntralhin
Jlrntrallaia

Bhfre:

*

ll3l
llfzll

Chinese Empire _§llg___
§lL __
fora?» 6633.?
6533.?
T0711?»
Add Railroad
Ad:lRailroad

/

02"“-=e~.

Aslcabad tn5am1.05amarkand
S94
m-hand

L pahan .,
-g \

I'a::I.nn'Zau_§u7Z2T.?
Iatél
lizd

|%\BICYCLE ROUTEI 9‘
If:
DP
OP

A
"4-Hco

' £IIcs5$.?\IIrn&5acl;tIelwzn _ >
l.4i1cs51;¢.Z\IIen&Sacl;tI2bzn
EC-ROSS
ASIA.
ACROSS ASIA.

{L

{

\'~

Kala; 0 *"""'
_|'l'alatn

c::;--I.-I

s'nu~r;‘
S
TAN

551,“,
anew“

.-__

Cunatiintinuplé
Faking.
Constintino lé 1.0‘ Peking.

April 3.189!-Nov'r.3,lB92.
3.l89l-Nov'r.3,l892.
1;-E‘

T _MlLEB
MILES
STATUTE
2 t:-’TA;(P0 E'-I0f)_

-'** __

-Vi-*-"

—+—

L

\
-,"_

-I

“use”

-\_A_

W:

2 Amerikalının İstanbul'dan başlayıp Pekin'de bitecek bisiklet yolculuğu

L9 ‘

-.


'9*‘1'0 7’ g.-no "-

F

TIIRUUGH WESTERN
‘WESTE-RI"I CHINA IN LIGHT
LIGI-IT. MARCHING
1‘-IARIIHIHG ORDER.
TIIIIOUGI-I
r

Bisikletle Boydan Boya Asya (Accross Asia On A Bicycle) - 1894

r

.o

I
!
I

,4
,,

I

4'

.-4 . - ,-—

1’
I

_.»:, -_ I-1
_n-‘f.
_
_/J’ /_.;__
I
/__-.

‘-2

‘-1.-_f_4-1-I.
,3?

'_1

kt

— ;_ _

I

_

‘I

‘._-""._

‘-

"_

-

I‘!

>;
,- 1--.,-

__>

-

__
_

.-—,-

_ _ ";-

r--,_—.-.-FT"

-.
5.-__;;_.

-

THE DONKEY BOYS INSPECT THE “DEVIL’S CARRIAGE ”
Yol kenarında çocuklar “şeytan arabası” dedikleri bisikleti inceliyor

-- .-

1'2 _.
..
_

.1
---

1 ~

_
~‘

it

. 44_

1

'

'

.

_">

»

--“'¢a*'1

-

-.".".

..

-

J,

.+*—TI"'n>1' ‘- ’

1‘. 7- j:_._.;E-=-~.-:';

,3‘-'-P“ -$4 ‘

’ ..
fr ,.'_

4".
-

I-I’;

n-—.-I

..~—

,1-E_

’_

..

‘- - -

\

_. :__,£_::L __. 1

V
_
\/.-I-_;.-|-v
.3"-J

_

.-.:-;*—"“_.
- _

4?,

__ _';-5,

'I

Q
__ K‘-F;

- _.

'
-.

2-’
.1

'

C"

-'

...
’=*:,-__._—_
.

.1:-.

“\‘1T‘- "*-';~Z‘¢:'

-',w’
‘I.’

I/‘f,*—..

- -.

if ‘,2-._,_,..
I,

..

.~'m~’l-=5

_?\;

M».t
4,9»

.. ~_ “€’:'-.1"

' ,"‘.‘1'f"‘- +1 _€._;§_~_<-_ -7IQ»

._

.

-

'
‘_

4‘

.

I»-I' I-?,,~Y'
1

s‘ .
I1

.

.

I

_'-1'?‘ 5:-\'_ -' » _

"

L

'f“"'?“‘:"""_",'.

n

‘T’

1" .-. »‘
= §_ _,_-"-1 _.

-:;=->;¢f—f . ;_'Iii
"'3-._-~"Ta-

“In.

; ~. ,Y_E_

_
._

.

_‘

»—-—"-»-»---' -

.‘H1‘ v -_..._ .

-_|

4'

'

_"E ., ‘

4._"
.

-

\

-u

-‘_'._" J

,_ -1,;-_--:=~-_;.~=;-+17.-.”"1?-f?-*t;*.~¢-_\
:.. __ __ ,_ ,3‘ ...,—~_
_ . __ .» - ..
-1*--‘Ti

-,r1'7-

7-

-I v- .

-7 ,,.

.=§=;__%_“-.,_1;='=;~'* -5-

-A

-.
__ . 3I .-_

6:‘
~q__‘
-~

'

.

- 1;?---_

-1-T--:~.'f's-" ;.'3.¢:I.' -_
.- - ‘a; 1'_ J-J

, ,_._
5. 5. .

;

-,-I -I
-

-‘.__ .

- '- ""'

_-.. _ \v_.__-

-;-_-_-

1,"

‘I

,~

1»; .~='*

_‘ '
1‘

1 {I

, '_r' ‘

.

"H A i :I-II'-_-_-'-v:J-I-

;~?-' 7'";

0,‘

K

'-Q,

_.,
3

--~
I .. "

f

Ir1

‘r

H

.

:..
.

,
.1-

h|_N:,¢#

._

- ,III»-:I K‘
J‘~.~.>‘

'75’.-2*‘

I

.-

-"K‘
139-

" 1'-~.5.-‘Ir.
,1’

"IT
'

.35 --¢

.

1

.

-_

_-

_"""\_

;_-_ .

“="'?’
'

.. 1._=<'~. _."'

.'

h - I

__

-‘_

_

I

.'-Ff.‘I‘- .1’

. .-i'TT!4’ - .1-,9‘FF "I . -

6.?"-A

:.

__

\L_;/'
--4;.-.7 _.- -

— -..
~--,.~

--_.
*

-_.--.__.__

-...

f lg-.:v'J{If*' '

' ».-..‘1-_ .>\".\

F’"iI»T:_.i-,1‘~.—'s;'__."-F.j,f"j'-f.;.,
'
|

,-

1, THE ENGLISH CONSUL AT ANGORA FEEDING HIS PETS; 2,

PASSING A CARAVAN OF CAMELS; 3, PLOWING IN ASIA
Ankara'daki İngiliz Konsolosu Köpekleriyle – Deve Kervanı – Çiftçi Tarla Sürüyor

'\-_
-v
‘_

»=

bu

4,

/11‘

\.»'\
.

f,/'. (.

.-/

‘.1

HELPING A TURK VVHOSE HDRSES RAN AWAY AT SIGHT OF OUR BICYCI.-ES.

Bisikletlerden korkup kaçan atları için bir Türke yardım ediyoruz

AN ANGORA SHEPHERD.

Ankara'da bir çoban

______
\"~

.

‘‘

1/
\
£1
-/

I-- W“.

'Q\\‘{_

4

1'

E

-_ _,.'-*-

-Q

“"

\ ~o~"""

~

-' .-w'—
>=~~’*'
aw 1-»-

\ *1. .J

_, ¢

j___J;,

l‘Q6\
'-v '

M».
I.

I

I

\-

--

311*“

J
-

*21;R» -- {"1

1
1%

J \

1

~.

K,,

I

__

‘Y

""'

"-‘

rffeitiizs 1"

‘Q’

‘Cy

“V4

‘g ,. ~ _;"_4'

, w,,.._ W

\v

- 4 '

\‘

"Ԥ\F-1-s.>*.~ _
\~

—-\,-

:,_h

nwg

\

2'2.-$
‘E

- —
>‘""'_3;§
,--~ _-;__;?,=—-__;_=1<=->..
‘_:, ii: Q
&

~* T" ~.

(C
I

72;

-—

Q

4-

__

_A-

>/._/,:_—~____‘/

r,-7

‘a

,’;{~'2~_

~/11:

W
4*

T
4’?

;-1',
,-

,\

1\
..,
»
,,.
/

-'
*’

-='

17

I

\\#

_

‘ l’?-IL

_,

J

ARABS CORVERSING \\ ITH A TURR

T-I

/5?

\*§.>

HOUSE OF THE AMERICAN CONSUL IN SIVAS

Sivas'taki Amerikan Konsolosu'nun evi

I

(Ii

A
\‘
é.
A‘
§“\<1“§§

Bir Türkle konuşmakta olan Araplar

2

/éi’ ‘*5; r

'

_'._

M 1 ".-

\\

_;.

.1."

,~,""E

E \*- '- -— _: -_.

l.i._,'

1- ’-.’-r-"" -"T

3'7:

Y-

11':
1-. 7‘.___

_J,

-

\

.,..

4'

-.

__,.-_. -_
.-.

,

1

_

A CONTRAST.
Eşek sırtında yada bisiklet üstünde olmanın zıtlığı

A

w
’; ‘ll .
_
"’.'

.

I

w.

n

'.

|

.1

'-

-

f

‘II I.

'

*

-. 15-

1-

.'|

.

'

._ _

_
I

.§.\'

AF‘.

":'.

.

'

F

I

-__

I‘

\"'|r
‘j-"#4 II‘
I.
';

J

xv

;‘:, _ I-_-h

1-#¢,§.. 'l"1‘F- ‘xi:“F
'3.

‘I ' -

J»-

‘I’

'~_'
""L
'.‘
:..
(I
-

_
I

-‘/

-__

-I
_!

F

.* '_'l_'

J

_

I Fl
rp

.

-

l:_

-,

1'.'
.

5"

'

3‘ ‘£5,

'13,?‘

"1". ‘
‘_

J

Ag
‘ . 1‘.-f4r_I; ‘J-Q---.-3;
‘sin

A TURKISH FLOUR-MILL.
Yolumuz üstünde bir Taş Değirmen

"

T-F1»:-;

_
-4' .I.
| _ L. 1- -@

.1-

3'2
._.- _

F.|1.

|.

1"'

.-

-

-IT.~11_JF',-2;-gm.' - |'|_f|-"I

_

-;¢-*~~'--'
.
_-

-1-

|

-J"

'
'.-.

fr
I‘

. ‘E3-' ." -‘II '

g=I_I'-'‘pi-I I
.5: -",‘--I I

.. _'

_ ::j_:"":_'

- .-H:

i

»~1;“-<;
J

J!‘ I

i

-1
.

I

Ii

d,

..-

I

" II-'.._;I-If
M

"|
\

...:.\

:-F“

}F .

' V fi '

‘I

I

-

In “ ..,|' .-|-I'v

nil‘

..| -._|_

“II
I
1’
I
-",-,|'._f.

q-

*6 ~

~

r
rw

'_._|’Iq’|

.1.-

Ffém
\¢ . 1-f -

I
__

'

I'll).-II

|
"I'i.

1;.J_

I _

' __

i .|

=

--\.;1'

a

_

-

-'|:.Jl,-UH

.
4
'-"1
’"
""1-1 i.J-"L

‘I

'~

. I,

III"

'
-II‘
.-I I‘ I -I i ._;'¢|::|\|'_

-ls‘;-ll

at
.

.

"Z; -

J-

III

'

_.l

I .

l-_ n '55- -'-»_;_-¥.',*-'1
W

ii‘.

‘L

r.

__,r>-"'.-.-~- '~-. -

'

"

1",

H

_€’
‘Jr. I
-~=8;',._~
_¢ _
____,__'L‘I__.~.

V
'.._ ‘_‘
-.~ ~
—~ ‘_\._-__,—f_-

_

,_ .§;"‘_"

~. .I'—:?"r "__ .
._ >f_

~;—..~;.2-r-...»"
~fj"»

_

.-‘__.
..-u—.~_~'.-_—_:_1—

.-4?--I

EVENING HALT IN A VILLAGE.
Akşam için bir köyde mola veriliyor
_ .~ D",

,

,-

I;-f/1'.’

_.-

1:

.:;=-I_':- $_fQI_~‘-'

_4
7,-T__'*

£1
I

.
. 1:25
kw
._ ,.

f --_

_

~

__,_" '4

A VILLAGE SCENE.
Bir başka köyden geçerken

‘1~_____. .

,-

_ ,,..._v--

..

..---

.

v-4.,,.._

— _ \__—?_-.1“? -

1- —- "1. ., -

.\'*'v_

..

E‘.-'

. _ .

..".'_' _,‘-‘-'3'.’-. .45-val
_ __ 1‘
‘_ -==--:10-@*
._

\

__

__

_v.

_-.;¢
Qty-u -inn‘

_A

A

I-

WHERE THE “ZAPTIEHS” WERE NOT A NUISANCE.
Türk Zaptiyeler rahatsız etmeden öte nehri geçerken yardımcı oluyorlar

___ - _-- ..___.--._______,,_r—. ____>_

-..
-

_ _ r
;||;~€>'{/‘

_

-Z-Tl?

A FERRY IN ASIA MINOR.

Nehir geçişleri için kurulmuş iplere bağlı sallardan yararlanıyoruz

1‘ ——'—

‘ _

"'*;q.<"

*
I

..

n
I

...

-

-:r< __

.

- » \
.::;;w__ :Ei;..-».i

.

:za::;.-:="'“.e'|!|!=q-» “
-1 In

'1 n

-

‘ A4

1.1‘-II‘

'

.

..

.' '

—~

,4
_zn
.

I

~

_

.

.1»
"

_ "'.. '7

w‘”"-'»+‘ . --';:- _ .="yr

§I,_;_p_

_

"-‘P

-_-;

IIELPINU THE DONKEY5 OVER A SNOW-FIELD.

Karlı bölgeleri geçerken yükümüzü çeken eşeklere yardım ediyoruz

I;

1" ~
‘'

I
it

THE \VALL INCLOSURE FOR OUR BIVOUAC AT ELEVEN THOUSAND FEET.

Ağrı Dağı zirvesi yolunda 3700 mt kampındayız

>

4'11

-J>=3.l;s.
“‘”%

;~/B.
T

_ ~ ‘Q ~¢

.

\

rm

.“1
l
_

'21}-

4 .

A I

-.

.

,;

,

.

.

‘=

.
q.

____

»..

.

'
.

,

.

.

. .‘

<

~

- .
,,

,

i

~~

--

. .3}<'
_.

<\

-

""\

~

<

.

.

I

in»-

.
I ‘

-_

At;

'

4

\

.

P

.

~'.-,

NEARING THE

HEAD OF THE GREAT CHASLL

Zirvesine varmak için tırmanıştalar

Z SUMMIT OI" MOL'N'l' ARARAT-—FIRING THE FOURTH OF ]Ul.\

Sonunda Ağrı Dağı zirvesindeyiz

'_ .

Tahran'dan tekrar yola çıkılıyor

IN THE GARDEN OF THE RUSSIAN CONSULATE AT MESHED.

Meşhed'te Rus Konsolosluğu Bahçesi'nde

A MARKET-PLACE IN SAMARICAND, AND THE RUINS OP A COLLEGE-

Semerkant'ta Pazar Yeri ve hemen arkasında gözüken harabeler

__

-vw€~._

\,_

i-;..,‘,

\/

P<“~1:
~_

‘-,1’
14,3,-'

/

“a
__

_

J-.1
-u

1' _
_._'-

_

‘_‘r’ _T;:___;.T
A

_

I

~=\

-~

-_-

4
I

_?—,~—___T_'-7-,

_,__=_..

=—_


;E\_:;‘

\ '"'

\\'1I\‘l)Z\llLLS AT TONG-KU FUR RAISING SALT \V1\'l'l£l<.
\\ [THIN

lHl:. \\hS'IERN GATE OP THE GRILAI

“ALL

Sonunda Çin'in başkenti Pekin'deler

Tuz tesisi için su çeken Yeldeğirmenleri

ACR.€)SS
W

1894

ASIA