You are on page 1of 23

Αξιολόγηση

,
Προαγωγή και
Απόλυση
Μαθητών
Γενικού Λυκείου
Ν. 4186/2014 , Αρ. Πρωτ. 103738/Γ2/03-07-2014 ,
Αρ. Πρωτ. 2261/Γρ. Υφυπουργού 11-07-2014 ,
Π.Δ. 60/2006 , ( Όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.
12/2009, Π.Δ. 21/2011 ,Π.Δ. 48/2012 , Π.Δ. 24/2013
και Π.Δ. 68/2014 )
Μπονάτσος Βλάσης
15/7/2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 3
Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών
Γενικού Λυκείου

1.

Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται

στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών
κάθε γνωστικού αντικειμένου και ταυτόχρονα στην κατάκτηση ανώτερων
γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η κριτική και συνθετική σκέψη,
η αυτοαξιολόγηση, η αξιοποίηση δεδομένων για την παραγωγή
τεκμηριωμένων επιχειρημάτων, η επινοητικότητα και η πρωτοτυπία κατά την
επίλυση προβλημάτων.
Η αξιολόγηση πρωτίστως αποσκοπεί στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών
για τη βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας, είτε σε εθνικό επίπεδο (με τη
βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, των σχολικών βιβλίων κ.ά.) είτε στο
επίπεδο της καθημερινής διδακτικής πράξης, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να
αναπροσαρμόσει διδακτικές μεθόδους και προσεγγίσεις προς όφελος των
μαθητών του.

2.

Η αξιολόγηση βασίζεται ιδίως:

α) στον προσδιορισμό της ανά μάθημα εξεταστέας ύλης με βάση τις θεματικές
ενότητες,
Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 2

β) στην ικανότητα διασύνδεσης ουσιωδών γνώσεων που προέρχονται από
ευρύτερα τμήματα της ύλης του μαθήματος,
γ) στην κατανόηση των βασικών εννοιών ή, ανάλογα με το γνωστικό
αντικείμενο, γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών του κάθε γνωστικού
πεδίου και
δ) στη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης
επιχειρημάτων και τεκμηρίωσης για θέματα συναφή με την ύλη.

3.

λογικών

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Ημερήσιου

Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ Εσπερινού Λυκείου διεξάγονται
ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των
μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά
θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής:
α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης
δυσκολίας και
β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά
διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής
εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Γενικό βαθμό προαγωγής από την Α΄ Τάξη Ημερησίου και Α΄ και Β΄ Τάξη
Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του
συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου
προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του
μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του
μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα
(10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό
γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής γλώσσας, Μαθηματικών
τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα
μαθήματα.

Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 3

Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α΄ και β΄ του προηγούμενου
εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β΄
του προηγούμενου εδαφίου, κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα
μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σε
αυτό ή σε αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα
οριζόμενα ως άνω.
«Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί:
α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και
β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα
της «Ελληνικής γλώσσας» και των «Μαθηματικών» τουλάχιστον δέκα (10) και
Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα
από τα υπόλοιπα μαθήματα.
Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α` του προηγούμενου εδαφίου
επαναλαμβάνει τη φοίτηση.
Όταν πληροί την προϋπόθεση α’ και δεν πληροί την προϋπόθεση β` του
προηγούμενου εδαφίου, κατά μάθημα ή μαθήματα, παραπέμπεται σε
επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους)
τον οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα
οριζόμενα ως άνω.» (

Αρ. Πρωτ. 103738/Γ2/03-07-2014 )

. «Όταν μαθητής έχει

επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10) και έχει επιτύχει
βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των
μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα
έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και πέντε
δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή
βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα»,
«Μαθηματικά»

και

«Φυσικές

παραπέμπεται

στους

επιστήμες»,

ανωτέρω

κλάδους

ο
και

μαθητής

δεν

προάγεται

ή

παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως
άνω (

Αρ. Πρωτ. 2261/Γρ. Υφυπουργού 11-07-2014

Μπονάτσος Βλάσης

) .

Σελίδα 4

4.

Οι

γραπτές

προαγωγικές

εξετάσεις

στη

Β΄ τάξη του

Ημερήσιου

και Γ΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται
ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός της
Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής με κοινά θέματα για όλα τα
τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής:
α) κατά ποσοστό 50% με ηλεκτρονική κλήρωση ανά σχολείο, από τράπεζα
θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και
β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά
διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής
εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Γενικό βαθμό προαγωγής από την Β΄ Τάξη Ημερησίου και Γ΄ Τάξη
Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του
συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου
προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του
μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του
μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα
(10)
και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό
αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής γλώσσας, Μαθηματικών και των
μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον
οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.
Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α΄ και β΄ του προηγούμενου
εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β΄
του προηγούμενου εδαφίου κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα
μαθημάτων ή μαθήματα προσανατολισμού ή υπόλοιπα μαθήματα
παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή αυτά και προάγεται ή
επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.
«Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί:
α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και

Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 5

β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα
της «Ελληνικής γλώσσας», των «Μαθηματικών» και σε καθένα από τα
μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10), καθώς και
τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.
Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α` του προηγούμενου εδαφίου
επαναλαμβάνει τη φοίτηση.
Όταν πληροί την προϋπόθεση α’ και δεν πληροί την προϋπόθεση β` του
προηγούμενου εδαφίου κατά μάθημα ή μαθήματα παραπέμπεται σε
επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) τον
οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα
ως άνω.» ( Αρ. Πρωτ. 103738/Γ2/03-07-2014 ) .
«Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του
δέκα (10) και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο
κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και
ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα
και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και
γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική
γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστήμες», ο μαθητής δεν
παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή
παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως
άνω ( Αρ. Πρωτ. 2261/Γρ. Υφυπουργού 11-07-2014 ) .

5.

Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στη Γ΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου

και Δ΄ Τάξη του Εσπερινού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και
περιλαμβάνουν τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας,
της εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, των Θρησκευτικών, της
Ιστορίας, της Ξένης Γλώσσας (για τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια
περιλαμβάνουν μόνο το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και
Λογοτεχνίας) και τρία (3) από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Ομάδας
Προσανατολισμού, σε θέματα που είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου
σχολείου και ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από
τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από
τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο
διδάσκοντα.
Το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας με διακριτά διδακτέα
αντικείμενα – κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία
Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 6

εξετάζεται ως ενιαίο γνωστικό αντικείμενο με αναλογία θεμάτων 60%
Ελληνικής Γλώσσας και 40% Λογοτεχνίας.
Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής
εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις Γενικό βαθμό απόλυσης από τη Γ΄
Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως, δια του συνόλου
των διδασκομένων στην τάξη μαθημάτων, του αθροίσματος του μέσου όρου
προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του
μαθητή σε κάθε μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του
μαθητή αποτελεί:
α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και
β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας των μαθημάτων: Νέας
Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και καθενός από τα μαθήματα της
επιλεγείσας Ομάδας Προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10) και
τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.
Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α΄ και β΄ του προηγούμενου
εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β΄
του προηγούμενου εδαφίου, κατά μάθημα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σε
αυτό ή αυτά και απολύεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα
ως άνω.

Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 7

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ: Π.Δ. 60/2006
ΦΕΚ 65 τ. Α΄
Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου
Λυκείου
(Όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 12/2009, Π.Δ. 21/2011 ,Π.Δ.
48/2012 , Π.Δ. 24/2013 και Π.Δ. 68/2014)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΠΟTΕΛΕΣΜΑTΑ TΗΣ ΕTΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ TΟΥ ΜΑΘΗTΗ

Άρθρο 32
Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών
1. α. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στην Α` τάξη Ημερήσιου
και στις Α` και Β` τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται:
i) Γενικός βαθμός προαγωγής ίσος ή ανώτερος του δέκα (10) και
ii) βαθμός ετήσιας επίδοσης σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο - κλάδο
των μαθημάτων «Ελληνική Γλώσσα» και «Μαθηματικά» τουλάχιστον δέκα
(10) και σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον οκτώ (8).
Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις i και ii, επαναλαμβάνει τη
φοίτηση.
Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση ii, παραπέμπεται σε ειδική
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, με τον τρόπο και τη
διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου και προάγεται ή
επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.
«α. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στην Α΄ τάξη Ημερήσιου
και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται: i) Γενικός
βαθμός προαγωγής ίσος ή ανώτερος του δέκα (10) και ii) βαθμός ετήσιας
επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα της «Ελληνικής Γλώσσας» και των
«Μαθηματικών» τουλάχιστον δέκα (10) και βαθμός ετήσιας επίδοσης σε
καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον οκτώ (8). Όταν μαθητής δεν
Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 8

πληροί την προϋπόθεση i) επαναλαμβάνει τη φοίτηση. Όταν μαθητής πληροί
την προϋπόθεση i) και δεν πληροί την προϋπόθεση ii), παραπέμπεται σε
επανεξέταση σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους,
στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) τον οποίο
υστέρησε με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του
Ιουνίου και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως
άνω.». ( Αρ. Πρωτ. 103738/Γ2/03-07-2014 )
β. Για την προαγωγή των μαθητών στην Β` τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου
απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο
οποίο προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή
όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του
μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας.
Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στην Γ` τάξη Ημερήσιου και Γ`
και Δ` τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος
τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος υπολογίζεται από το
σύνολο των βαθμών των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων,
συνυπολογιζομένου και του προφορικού βαθμού, είτε αυτά εξετάζονται σε
εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1
παρ. 41 του Π.Δ. 68/2014 ΦΕΚ 110 τ. Α΄
«2α.Οι μαθητές της Β` τάξης Ημερησίου και της Γ` τάξης Εσπερινού Γενικού
Λυκείου που δεν προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1
του άρθρου αυτού, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, με τον τρόπο και τη διαδικασία των
προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός
ετήσιας επίδοσής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ.
60/2006 είναι μικρότερος του 9,5.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η παρ. 2α αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1
παρ. 42 του Π.Δ. 68/2014 ΦΕΚ 110 τ. Α΄
β.«Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε
κλάδο/κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος
όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός
παραπέμπεται μόνο στον κλάδο/στους κλάδους του μαθήματος στον
οποίον/στους οποίους υστέρησε.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το άρθρο τροποποιήθηκε στην παράγραφο 2 με την
παρ. 12 και 13 του άρθρου 1 του Π.Δ. 48/2012 ΦΕΚ 97 τ. Α΄
γ. Αν πρόκειται για μαθητές της Γ΄ τάξης, αυτοί έχουν τις εξής δυνατότητες:
i. Να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη και να επανεξεταστούν σε όλα τα
μαθήματα.
Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 9

ii. Να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου του επόμενου σχολικού
έτους σε όλα τα μαθήματα της ίδιας κατεύθυνσης, χωρίς να φοιτήσουν στο
Λύκειο. Στην περίπτωση αυτή παραμένει αμετάβλητος ο βαθμός των
τετραμήνων. Οι μαθητές αυτοί, εφόσον προσέλθουν το αμέσως επόμενο
σχολικό έτος από αυτό της φοίτησής τους στη Γ` τάξη , εξετάζονται σε όλα τα
γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα που διδάσκονταν κατά το τελευταίο έτος της
φοίτησής τους στην τάξη αυτή και στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη που έχει
ανακοινωθεί για το έτος που προσέρχονται στις εξετάσεις, εκτός των
μαθημάτων που τυχόν αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν.
Όσον αφορά στα μαθήματα που αντικαταστάθηκαν, οι μαθητές αυτοί
εξετάζονται στην ύλη που είχε καθοριστεί το σχολικό έτος της φοίτησής τους
στην τελευταία τάξη του Λυκείου. Όσον αφορά στα μαθήματα που
προστέθηκαν, οι παραπάνω μαθητές δεν τα εξετάζονται. Αν δεν απολυθούν
ούτε το αμέσως επόμενο σχολικό έτος από αυτό της φοίτησής τους στη Γ`
τάξη, μπορούν είτε να επαναφοιτήσουν είτε να προσέλθουν στις απολυτήριες
εξετάσεις της τελευταίας τάξης οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος εξεταζόμενοι
στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές της Γ` τάξης το
συγκεκριμένο σχολικό έτος. Οι μαθητές αυτοί, σε περίπτωση που είχαν ως
μάθημα επιλογής το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» υποβάλλουν
υπεύθυνη δήλωση στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου, στην οποία δηλώνουν
ότι θα εξετασθούν το μάθημα σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή σε εθνικό
επίπεδο, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο είχαν εξετασθεί την
προηγούμενη φορά.
Για το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας που εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο
(επιλογής του μαθητή), οι παραπάνω μαθητές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου, στην οποία δηλώνουν το μάθημα της
προτίμησής τους που μπορεί να είναι διαφορετικό από την προτίμηση του
προηγούμενου έτους.
Οι δηλώσεις αυτές κατατίθενται την ίδια χρονική περίοδο που ορίζεται και για
τους μαθητές που φοιτούν στην τελευταία τάξη του Ενιαίου Λυκείου.
δ. Οι μαθητές του εδαφίου β της παραγράφου αυτής δηλώνουν την επιλογή
τους με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που καταθέτουν μετά την έκδοση
των αποτελεσμάτων της περιόδου Ιουνίου και Ιουλίου ή το πρώτο δεκαήμερο
του Σεπτεμβρίου στη Δ/νση του Λυκείου στο οποίο φοιτούσαν. Η δήλωση
αυτή μπορεί να ανακληθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου.

Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 10

Άρθρο 33
Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ` ιδίαν
διδαχθέντων και των στρατεύσιμων μαθητών»
1. «Στην κατηγορία των κατ` ιδίαν διδαχθέντων μαθητών υπάγονται οι
μαθητές που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Α`
110), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996
(Α` 124).»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1
παρ. 43 του Π.Δ. 68/2014 ΦΕΚ 110 τ. Α΄
2. Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/1973 (ΦΕΚ 314Β), 48661/1974 (ΦΕΚ
607Β), 42373/1976 (ΦΕΚ 625Β), Γ2/3922/28-12-84 (ΦΕΚ 878Β),
Γ2/3031/22-10-85 (ΦΕΚ 726Β), Γ2/3560/25-09-89 (ΦΕΚ 720Β), του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις
παθήσεις των μαθητών που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία
των κατ` ιδίαν διδαχθέντων, εξακολουθούν να ισχύουν.
«3α. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών στην
κατηγορία των κατ` ιδίαν διδαχθέντων, όταν πρόκειται για λόγους υγείας, θα
πρέπει οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικες, με την αίτησή τους να
προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση
από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από: i) Συντονιστή
Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα
εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος
Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο
Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητή, η οποία φέρει σφραγίδα του
Διευθυντή του Κέντρου.
β. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών στην
κατηγορία των κατ` ιδίαν διδαχθέντων, λόγω παραμονής τους στο εξωτερικό,
ισχύει η παρ. 11 του άρθρου 5 της υπ` αριθμ. ΣΤ5/71/01-12-1986 Υ.Α.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1
παρ. 44 του Π.Δ. 68/2014 ΦΕΚ 110 τ. Α΄
4. Οι «κατ` ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» και οι στρατεύσιμοι εξετάζονται
προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου στα
μαθήματα της αντίστοιχης τάξης του Λυκείου, στην οποία ζητούν την
εξέταση, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους
μαθητές. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται
σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο ενώπιον τριμελούς
επιτροπής, με πρόεδρο το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του σχολείου και
μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο μέσος όρος των
βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός του μαθητή στο
Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 11

εξεταζόμενο μάθημα. Η γραπτή εξέταση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Διατάγματος αυτού. «Ειδικά στο μάθημα «Ερευνητική Εργασία (Project)» οι
μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το άρθρο τροποποιήθηκε στην παράγραφο 4 με την
παρ. 14 του άρθρου 1 του Π.Δ. 48/2012 ΦΕΚ 97 τ. Α΄
5. Tα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και
αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά
των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.
6. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 32 του παρόντος.
7. Όπου απαιτείται επιλογή μαθημάτων ή προτίμηση κατεύθυνσης σπουδών,
κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική Δήλωση του Ν. 1599/1986 στο
Διευθυντή του Λυκείου.
8. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄
Τετραμήνου.

Άρθρο 34
Μαθητές από Ξένα Σχολεία
«1. Μαθητές, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού
αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους ξένου σχολείου που
λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς
κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους
σε αντίστοιχη τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία καθορίζεται από τον προϊστάμενο της
οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2Α. Οι μαθητές της προηγούμενης παραγράφου που φοίτησαν επί δύο
τουλάχιστον συνεχή έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή
τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο
ελληνικό σχολείο στην Α` τάξη Ημερησίου και Α` και Β` τάξεις Εσπερινού
Γενικού Λυκείου:
α. δεν βαθμολογούνται σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο - κλάδο του
μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και
β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά.

Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 12

Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό
σχολείο εξετάζονται:
α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο -κλάδο του μαθήματος
«Ελληνική Γλώσσα» και
β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται γραπτά.
2Β. Οι μαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού που φοίτησαν για ένα
τουλάχιστον έτος σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε
σχολείο της Ελλάδας, που είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της
φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο στην Α` τάξη Ημερησίου και Α` και Β`
τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζονται:
α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο -κλάδο του μαθήματος
«Ελληνική Γλώσσα» και
β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται και γραπτά.
2Γ. Οι μαθητές της περ. 2Α του άρθρου αυτού μετά το δεύτερο έτος της
φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της περ. 2Β του άρθρου
αυτού μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται,
βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος για τους μαθητές της ημεδαπής.
2Δ. Οι μαθητές Α` τάξης Ημερησίου και Α` και Β` τάξεων Εσπερινού
Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περ. 2Α του
παρόντος άρθρου και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται κατά
περίπτωση ως εξής:
α) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο
εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου
32 του παρόντος π.δ., με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού
βαθμού προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε κάθε διακριτό
διδακτέο αντικείμενο - κλάδο του μαθήματος «Μαθηματικά» και σε καθένα
από
τα
υπόλοιπα
μαθήματα
κατά
δύο
(2)
μονάδες.
β) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο
εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου
32 του παρόντος π.δ., με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού
βαθμού προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε κάθε διακριτό
διδακτέο αντικείμενο - κλάδο των μαθημάτων «Ελληνική Γλώσσα» και
«Μαθηματικά» και σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα κατά μία (1)
μονάδα.

Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 13

2Ε. Οι μαθητές Α` τάξης Ημερησίου και Α` και Β` τάξεων Εσπερινού Γενικού
Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περ. 2Β του άρθρου
αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται ως εξής:
Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α της
παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος π.δ., με παράλληλη μείωση του
προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης
σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο - κλάδο των μαθημάτων «Ελληνική
Γλώσσα» και «Μαθηματικά» και σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα κατά
μία (1) μονάδα.
«2Δ. Οι μαθητές Α΄ τάξης Ημερησίου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού
Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περ. 2Α του
παρόντος άρθρου και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται κατά
περίπτωση ως εξής: α) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό
Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1
του άρθρου 32 του παρόντος π.δ., με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου
Γενικού βαθμού προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα
μαθήματα κατά δύο (2) μονάδες. β) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε
Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α της
παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος π.δ., με παράλληλη μείωση του
προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης
σε καθένα από τα μαθήματα κατά μία (1) μονάδα.

2Ε. Οι μαθητές Α΄ τάξης Ημερησίου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού
Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περ. 2Β του άρθρου
αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται ως εξής: Για τους
μαθητές αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1
του άρθρου 32 του παρόντος π.δ., με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου
Γενικού βαθμού προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα
μαθήματα κατά μία (1) μονάδα.». (

Αρ. Πρωτ. 103738/Γ2/03-07-2014

)

3Α. Οι μαθητές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που φοίτησαν επί δύο
τουλάχιστον συνεχή έτη σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή
Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 14

τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο
ελληνικό σχολείο στις Β` και Γ` τάξεις Ημερησίου και Γ` και Δ` τάξεις
Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
α. δεν βαθμολογούνται στα μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
Γραμματεία, Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γενικής
Παιδείας) και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα, Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική
Λογοτεχνία (Κατεύθυνσης) και
β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το
επτά και πέντε δέκατα (7,5).
Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό
σχολείο εξετάζονται:
α. προφορικά στα μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας) και
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα, Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Λογοτεχνία (Κατεύθυνσης) με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5) και
β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται γραπτά με βαθμολογική βάση το
εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
3Β. Οι μαθητές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού που φοίτησαν για ένα
τουλάχιστον έτος σε σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε
σχολείο της Ελλάδας, που είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της
φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο στις Β` και Γ` τάξεις Ημερησίου και Γ`
και Δ` τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζονται:
α. προφορικά στα μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας) και
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα, Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Λογοτεχνία (Κατεύθυνσης) με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5) και
β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται γραπτά με βαθμολογική βάση το
εννέα και πέντε δέκατα (9,5)
3Γ. Οι μαθητές της περ. 3Α του άρθρου αυτού μετά το δεύτερο έτος της
φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της περ. 3Β του άρθρου
αυτού μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται,
βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος για τους μαθητές της ημεδαπής.
3Δ. Οι μαθητές των Β` και Γ` τάξεων Ημερησίου και Γ` και Δ` τάξεων
Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της
περ. 3Α του παρόντος άρθρου προάγονται ή απολύονται, όταν έχουν επιτύχει

Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 15

τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος κατά περίπτωση ως εξής:
α) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο
εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου
32 του παρόντος π.δ., με παράλληλη μείωση του Γενικού μέσου όρου εννέα
και πέντε δέκατα (9,5) κατά δύο (2) μονάδες.
β) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο
εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου
32 του παρόντος π.δ., με παράλληλη μείωση του Γενικού μέσου όρου εννέα
και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία (1) μονάδα.
3Ε. Οι μαθητές των Β` και Γ` τάξεων Ημερησίου και Γ` και Δ` τάξεων
Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της
περ. 3Β του άρθρου αυτού προάγονται ή απολύονται, όταν έχουν επιτύχει τη
βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος ως εξής:
Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης β της
παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος π.δ., με παράλληλη μείωση του
Γενικού μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία (1) μονάδα.
4. Οι μαθητές του άρθρου αυτού στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται
προφορική εξέταση εξετάζονται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου μόνου
της υπ` αριθμ. Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 Υ.Α. (Β` 2544).
5. Οι μαθητές του άρθρου αυτού στα ενδοσχολικά εξεταζόμενα μαθήματα για
τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση εξετάζονται σύμφωνα με την παρ.
2 του άρθρου μόνου της υπ` αριθμ. Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 Υ.Α.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το άρθρο 34 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο
1 παρ. 45 του Π.Δ. 68/2014 ΦΕΚ 110 τ. Α΄

Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 16

Τροποποιητικές Εγκύκλιοι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βαθμός Ασφαλείας:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
----Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
----ΤΜΗΜΑ Α΄

Αθήνα,

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37

Αρ. Πρωτ.

03-07-2014

103738/Γ2

Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

ΠΡΟΣ:

 Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου

 Γραφεία Σχολικών Συμβούλων

Τηλέφωνο: 210-3443422

 Γενικά Λύκεια, (μέσω των
Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης)

ΚΟΙΝ:

 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής

ΘΕΜΑ: Νομοθετική Ρύθμιση για την αλλαγή στον τρόπο προαγωγής των
μαθητών των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ)

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προωθεί
Νομοθετική Ρύθμιση στη Βουλή σχετικά με τον τρόπο προαγωγής των μαθητών του
Γενικού Λυκείου. Η Ρύθμιση έχει ως εξής:
Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 17

1. Το έκτο και το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193)
αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής: «Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του
μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β)
Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα της
«Ελληνικής γλώσσας» και των «Μαθηματικών» τουλάχιστον δέκα (10) και Μ.Ο.
προφορικής και γραπτής βαθμολογίας τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα
υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α` του προηγούμενου
εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση. Όταν πληροί την προϋπόθεση α’ και δεν πληροί την
προϋπόθεση β` του προηγούμενου εδαφίου, κατά μάθημα ή μαθήματα, παραπέμπεται
σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) τον
οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως
άνω.». «Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10) και έχει
επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική
γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του
δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή
βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και
«Φυσικές επιστήμες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και
προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

(

Αρ. Πρωτ. 2261/Γρ. Υφυπουργού 11-07-2014

)

2. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του π.δ. 60/2006 «Αξιολόγηση
των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (Α’ 65), ως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής: «α. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και
στις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται: i) Γενικός βαθμός
προαγωγής ίσος ή ανώτερος του δέκα (10) και ii) βαθμός ετήσιας επίδοσης σε καθένα
από τα μαθήματα της «Ελληνικής Γλώσσας» και των «Μαθηματικών» τουλάχιστον δέκα
(10) και βαθμός ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον
οκτώ (8). Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση i) επαναλαμβάνει τη φοίτηση.
Όταν μαθητής πληροί την προϋπόθεση i) και δεν πληροί την προϋπόθεση ii),
παραπέμπεται σε επανεξέταση σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου
έτους, στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) τον οποίο
υστέρησε με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου και
Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 18

προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.». «Όταν μαθητής
έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10) και έχει επιτύχει βαθμό
τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή
«Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και
πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία
στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές
επιστήμες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή
παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω. (
2261/Γρ. Υφυπουργού 11-07-2014

Αρ. Πρωτ.

)

3. Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013
αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής: «Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του
μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β)
Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα της
«Ελληνικής γλώσσας», των «Μαθηματικών» και σε καθένα από τα μαθήματα της
ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10), καθώς και τουλάχιστον οκτώ (8) σε
καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α` του
προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση. Όταν πληροί την προϋπόθεση α’ και
δεν πληροί την προϋπόθεση β` του προηγούμενου εδαφίου κατά μάθημα ή μαθήματα
παραπέμπεται σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους
κλάδους) τον οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα
οριζόμενα ως άνω . «Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα
(10) και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των
μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο.
κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από
την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική
γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστήμες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους
ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα
οριζόμενα ως άνω. ( Αρ. Πρωτ. 2261/Γρ. Υφυπουργού 11-07-2014 )

Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 19

4. Οι παράγραφοι 2Δ και 2Ε του άρθρου 34 του π.δ. 60/2006 αντικαθίστανται
αντιστοίχως ως εξής: «2Δ. Οι μαθητές Α΄ τάξης Ημερησίου και Α΄ και Β΄ τάξεων
Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περ. 2Α
του παρόντος άρθρου και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται κατά
περίπτωση ως εξής: α) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό
Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου
32 του παρόντος π.δ., με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού
προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα κατά δύο
(2) μονάδες. β) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο
εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του
παρόντος π.δ., με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού
προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα κατά μία
(1) μονάδα. 2Ε. Οι μαθητές Α΄ τάξης Ημερησίου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού
Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 και της περ. 2Β του άρθρου
αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται ως εξής: Για τους μαθητές
αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου
32 του παρόντος π.δ., με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού
προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα κατά μία
(1) μονάδα.».
5. Η ισχύς των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου άρχεται από το
διδακτικό έτος 2013-2014.
Οι σχολικές μονάδες θα ενημερωθούν για την εξαγωγή αποτελεσμάτων
σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων
τροποποιήσεων

στις

εφαρμογές

εξαγωγής

αποτελεσμάτων,

από

την

Υπηρεσία μας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

----Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:
Αθήνα,
11-07-2014
Αρ. Πρωτ. 2261/Γρ. Υφυπουργού

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

 Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
 Γραφεία Σχολικών Συμβούλων
 Γενικά Λύκεια, (μέσω των
Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης)
 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής
 Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων
(ΙΤΥΕ) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
Διεύθυνση Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας
Μητροπόλεως 26-28
10563 Αθήνα
Υπόψη κ. Β. Δελή
 ΕΠΑΦΟΣ
Συστήματα Πληροφορικής
Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 46-48
και Κανακίδη 1
Καλλιθέα
Υπόψη κ. Χ. Μπούτσικα

ΘΕΜΑ: Νομοτεχνική βελτίωση για την προαγωγή των μαθητών των Γενικών
Λυκείων (ΓΕ.Λ)
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 103738/Γ2/03-07-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Νομοθετική Ρύθμιση για την αλλαγή στον
τρόπο προαγωγής των μαθητών των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ)» επήλθε η κάτωθι
νομοτεχνική βελτίωση η οποία σήμερα υπερψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.
Στο τέλος των παραγράφων 1, 2 και 3 της Προσθήκης-Τροπολογίας προστίθεται
εδάφιο ως εξής: «Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10)
Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 21

και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων
«Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή
ανώτερο του δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική
και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα»,
«Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστήμες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω
κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα
ως άνω.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους
μαθητές που εμπίπτουν στα οριζόμενα ανωτέρω.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτ. Διανομή
 Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τμ. Α΄, Γ΄
 Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
 Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
 Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.
 Δ/νση Ειδικής Αγωγής
 ΣΕΠΕΔ

Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 22

ο

2 Γενικό
Λύκειο
Κοζάνης

Μπονάτσος Βλάσης

Σελίδα 23