P. 1
LAN HARREMANAK ETA GARAPEN EKONOMIKOA

LAN HARREMANAK ETA GARAPEN EKONOMIKOA

|Views: 121|Likes:
Published by EKAI Center
LAN HARREMANAK ETA GARAPEN EKONOMIKOA
LAN HARREMANAK ETA GARAPEN EKONOMIKOA

More info:

Published by: EKAI Center on Jul 15, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2014

pdf

text

original

LAN HARREMANAK

ETA
GARAPEN
EKONOMIKOA
.. Lan Harremanak Garapen Ekonomikoaren
funtsezko oinarrietako bat dira.

.. Inork ez du hori zalantzetan jartzen

.. Kontua da zein ikuspegitik planteatzen dugu
gai hau.

Lan Harremanak eta
Garapen Ekonomikoa
.. Lan Harremanak funtsezkoak dira garapen
ekonomikorako, lan kosteak kontrolpean mantentzeko
tresna gisa. Horrela, inbertsioa eta garapena elikatzen
duen irabazi tasa ahalbideratzen da.

.. Ikuspegi neoklasikoa / neokeynesianoa

.. Enpresarien irabazi tasa, garapen ekonomikoaren
giltzarria. Enpresen irabaziak gero eta handiagoak,
gero eta handiagoa izango da garapenerako gaitasuna.
Ohiko Ikuspegia
.. Lan Harremanak kultura ekonomiko berri baten
txertatu behar dira.

.. Garapen ekonomikoaren azterketa objektiboa
behar dugu. Azken hamarkadetako “neoklasiko”
eta “neokeynesianoen” aurreiritzietatik kanpo.

.. Irabazi tasa handiagoak garapen ekonomikoarekin
derrigor bat etorten direla ez da egia. Irabazien
jatorria eta esleipena hartu behar da kontutan.
Ikuspegi berri bat
.. Garapen ekonomikoan Lan Harremanek duten
eraginaren aldetik, bi eragin hauek ezberdindu
behar dira:

a) Irabazi tasan duten eragina

b) Enpresen irabazien jatorrian eta
esleipenean duten eragina
Ikuspegi berri bat
.. Sindikatuen helburuak irabazi tasa murriztera
mugatzen badira … haien jardueraren ondorioa tasa
hori murriztea izatearen pertzepzioa errazten dute.
Eta, beraz, garapen ekonomikorako “arazo” bat
izatearen pertzepzioa ere.

.. Testuinguru honetan, sindikatuen zeregina:
a) ekonomiarentzat onuragarritzat hartzen da, oso
“errebindikatiboa” ez den neurrian
b) ekonomiarentzat kaltegarritzat hartzen da,
“aldarrikatzailea” den neurrian.
Ikuspegi berri bat
.. Hala ere, irabazi tasa handiak ez dira
ekonomiarentzat onuragarriak:

a) kosteak gehiegi murriztuz lortzen badira,
epe ertain eta luzeko jarduera
produktiboaren etorkizunerako
beharrezkoak direnak,

b) ez badira bideratzen inbertsio produktibora,
prestakuntzara eta teknologiara.
Ikuspegi berri bat
.. Beraz, lan kosteen murrizpena edo kontentzioa
NEGATIBOA da garapen ekonomikorako, kosteen
murrizpenean oinarritutako irabazi errazen kultura
sortarazten badu enpresariengan.
Lan kosteak eta irabaziak
.. Alderantziz, lan kosteak gorantza tentsionatzea
garapen ekonomikorako POSITIBOtzat jo behar
da, horren ondorioz inbertsioa, prestakuntza
eta teknologia irabazi tasa mantendu ahal
izateko ezinbestekoak izatearen kontzientzia
enpresariengan sortarazten badugu.

Lan kosteak eta irabaziak
Aldarrikapen sindikala
eta garapen ekonomikoa
Aldarrikapen
sindikala
Soldata eta
lan baldintzak
Banatutako irabaziak
Prestakuntza
Inbertsioa
Teknologia
“Gure lan kosteak altuenak dira”

“Espainiaren batazbestekoa baino
%20 altuagoak dira”

“Gure sindikatuak gogorregiak dira”

“Sindikatuen estrategiak kalte handia egiten dio
gure ekonomiari”
Euskal Herria, lan kosteak
eta garapen ekonomikoa


Zer da egia eta zer ez
guzti honetan?
Euskal Herria, lan kosteak eta
garapen ekonomikoa
1. Gure sindikatuak “errebindikatiboagoak” dira
(serioagoak ere)

2. Gure lan kosteak handiagoak dira

Kontua da:
Handiegiak dira?
Euskal Herria, lan kosteak eta
garapen ekonomikoa
Euskal Herria, lan kosteak
eta produktibitatea
LAN KOSTEA
(Orduko)
PRODUKZIOA
(Per capita)
%125
%135
%100 %100
2012
EAE ESPAINIA
Iturria: EUSTAT / INE / EKAI Center
.. Gure lan kosteak ez dira gehiegizkoak.

.. “Gure lan kosteak bataz bestekoa baino %20
handiagoak dira” ohiko lelo horrek ez du zentzu
handirik.

.. Gure lan kosteak handiagoak dira “izan behar
dutelako”.
Euskal Herria, lan kosteak
eta garapen ekonomikoa
.. Lan kosteak handiak izatea beti izaten da
ekonomiarako kaltegarria.

.. Lan kosteak murriztea beti izaten da garapen
ekonomikorako onuragarria.
Ohiko ergelkeri ekonomikoa
.. Gehienetan, alderantziz da. Soldata altuek
bultzatzen dituzte enpresariak inbertsioa,
prestakuntza eta ekipamendu teknologikoa
sustatzera.
Ohiko ergelkeri ekonomikoa
.. Gure kosteak ez badira gehiegizkoak eta gure
sindikatuak “gogorragoak/errebindikatiboagoak”
badira …

.. Beraz, gure lan kosteak ez dira “txikiegiak” gure
sindikatuak “errebindikatiboagoak/gogorragoak”
izateari esker.
Euskal sindikatuen potentziala
.. Gaitasun errebindikatiboa

.. Seriotasuna

.. Antolatzeko gaitasuna

.. Gizarte eta herri konpromisoa
Euskal sindikatuen potentziala
.. Potentzial horrekin, gai dira gure sindikatuak jauzi
kualitatiboa emateko, gure gizartean eta gure
ekonomian duten indarrean.

.. Oraingo patronalek eta klase politikoak amore
eman dute, neurri handi batean.

.. Lan harremanetan sindikatuen kokapen berri bat
aztertzeko aukera.
Euskal sindikatuen potentziala
.. Lan harremanetan sindikatuen kokapen berri bat
aztertzeko aukera.

.. Ez da izan behar kokapen “ahulagoa”.

.. Alderantziz. Garapen ekonomikoan, estrategia
“defentsibo” batetik estrategia “erasokor” batera
igarotzea da kontua.
Euskal sindikatuen potentziala
.. Euskal sindikatuak gai dira zeregin “sozial” batetik
zeregin “sozio-ekonomiko” batera igarotzeko.
“Soziala” dena eta “ekonomikoa” dena ezin dira
eta ez dira banandu behar.

.. Garapen ekonomikoaren lidergoa hartzeko gai
dira.

.. Nola?
Euskal sindikatuen potentziala
.. Betiko ikuspegia: Sindikatu baten erantzukizuna
bere aldarrikapenak moderatzeko duen
gaitasunaren arabera neurtu ohi da.

.. EKAI Center: Gutxiegizko aldarrikapenak,
gehiegizko aldarrikapenak bezain txarrak dira
garapen ekonomikorako.
Euskal sindikatuen potentziala
.. Enpresak “tentsionatu” behar dituzte sindikatuek.
Enpresariek jakin behar dute, haien irabaziak
mantendu ahal izateko, prestakuntzan eta
teknologian inbertitu behar dutela, etengabe eta
modu intentsiboan.

.. Enpresariek ez badute sindikatuen presio hori
sentitzen, lan kosteen kontentzioan edo
murrizpenean bilatuko dituzte irabaziak. Oraingo
egoeran, benetako suizidio estrategikoa izan
daiteke horrelako zerbait EAErentzat.
Euskal sindikatuen potentziala
Europa banatzen ari da
INNOVATING PUBLIC POLICY

Europa banatzen ari da
INNOVATING PUBLIC POLICY
Europa banatzen ari da
INNOVATING PUBLIC POLICY

.. Garapen ekonomikoaren lidergoa hartzeak ez dakar
estrategiak ahultzea edo ez izatea horren
“errebindikatiboak”. Alderantziz, “errebindikati-
boagoak” izatea dakar.

.. Enpresa jarduera “tentsionatzea” eskatzen du, ez
bakarrik soldatak eta lan baldintzak hobetzeko. Baita
ere:
.. Prestakuntza
.. Teknologia
.. Inbertsio produktiboa
Euskal sindikatuen potentziala
.. Estrategia kulturala

.. Estrategia politikoa

.. Estrategia sindikala
Balizko Estrategiak
.. Euskal sindikatuek ekonomian duten zeregina ezaguna eta
onartua izateko.

.. Sindikatuen burrukaren ondorio ekonomikoak onartuak
izateko.

.. “Ekonomia” enpresarien eskuetan ez uzteko.

.. Ekonomia ez da bakarrik enpresaren zeregina. Eta enpresa
bera ez da bakarrik enpresarien zeregina.
Estrategia kulturala
.. Barne informazioa

.. Araupena / Pizgarriak

.. Praktika egokien zabalkundea
Politika publikoak
.. Barne informazioa:
.. Estrategiak
.. Prestakuntza: beharrak eta gastuak
.. Ekipamendu teknologikoa
.. Inbertsio produktiboak

.. Zerga pizgarriak (inbertsioak, prestakuntza
gastuak, …)

.. Praktika egokien zabalkundea
Politika publikoak
.. Mentalizazioa. Konplexuak gainditu. “Soziala” dena eta
“ekonomikoa dena” banaezinak dira.

.. Euskal sindikatuek lidergo sozio-ekonomikorako duten
potentzialaz ohartu eta kontzientziatu. Baita ere
garapen ekonomikoaren arloan.

.. Enpresa mailako negoziazioetarako irekitzen ari den
kontestu berriaz baliatu.

.. “Eraso” dialektikora igaro.
Estrategia sindikala
.. Amildegiaren ertzean dago euskal ekonomia.
Inbertsiorik ez, aurrerapen teknologikorik ez,
erreforma estrukturalik ez, finantza sistema
galbidean, klase politiko axolagabea, …

.. Sakoneko berpizkunde baten beharrean gaude.
Azken hausnarketa
.. Berpizkunde horretarako garrantzitsuena izan
badute euskal sindikatuek:

.. Enpresen errealitatea ezagutzen dute
.. Antolatzeko gaitasuna
.. Seriotasuna eta konpromiso etikoa
.. Gizartearekiko eta herriarekiko konpro-
misoa

Azken hausnarketa
LAN HARREMANAK
ETA
GARAPEN
EKONOMIKOA

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->