You are on page 1of 9

Cng ty TNHH Nhun Quang Tel: 0511.

3696 379
02 C Mn Mai 2, P.Ho Xun, Q.Cm L, TP Nng

BNG BO G
(V/v: Phn mm Qun l Kho hng ha - Bn hng)
Nng, ngy 11 thng 05 nm 2014
Knh gi:
Cm on qu khch d quan tm dn cc sn phm do Ngn Long cung
cp.
Nhun Quang xin trn trong gi dn qu khch bng bo gi Phn
mm Qun l Kho hng ha - Bn hng nhu sau:
I.
1.
- Qun l hng ha theo nhm, theo loai, barcode,...
- Qun l hng ha theo hnh thc FFO;
- m bo bo mt thng tin bng cc phuong thc m
ha dat chun;
- Phn quyn dn tng nhm, ngui dng, luu gi cc
thng tin lin quan dn truy cp nhu ngui tao, ngy tao, ngui
sa cui;
2.
- Nhp hng, xut hng, tr hng hoc hy hng theo
tng kho, theo tng s t khai;
- Phn nhp liu c h tro nhp khu t cc file excel;
- Qun l diu chinh gi tai kho;
- H tro vic xut khu ra file excel d in tem hng ha
theo phiu nhp hoc xut;
- Xem bo co tn kho hng ha theo tng kho, tng
nhm, tng m hng, s t khai theo gi vn hoc gi bn;
- Xem bo co tn kho theo thng, qu, nm hoc t ngy
dn ngy theo gi vn hoc gi bn;
- n kim k hng cui thng;
- Bo co diu chinh gi;
3.
- Nhp ha don bn hng tiu ch bn hng theo cc yu
cu ca Hi Quan nhu: tn chuyn bay, ngy bay, tn ngui
mua hng, quc tjch, nhp m theo barcode;
- Nhp bn hng vi cc my mc dang dng: my doc
barcode, nhp bng tay;
- Khi thanh ton, c nhiu hnh thc thanh ton: bng
USD, bng VND, cc loai th hoc 2 hay nhiu hnh thc trn
cng 1 lc;
- Thuc hin bn hng c chit khu;
- Qun l ha don theo tng my bn hng;
- Qun l diu chinh gi tai quy;
- m bo tnh chnh xc tuyt di ca h thng: ngy
thng, s luong v don gi ca mt hng;
- Ha don bn hng theo mu ca Doanh nghip d dng
k vi cuc thu;
- Bo co bn hng theo ngy, thng, nm hoc t ngy
dn ngy theo tng my tnh tin hoc tng hop;
- Bo co tn quy theo ngy, thng, nm theo tng quy,
nhm hng ha, m hng ha;
- Bo co tn quy theo s t khai;
- Bo co bn hng c chit khu theo tng ngy, thng,
nm;

4.
- n tng hop bo co bn hng theo gi vn, gi bn;
- Cc mu bo co theo thng tu s 148/2013/TT-BTC
ngy 25/10/2013; v c ty bin cho cc vn bn trong tuong lai.

5. T
- Chay duoc trn mang Lan;
- C kh nng c nhiu ngui truy cp cng lc (nhiu
nht 12 ngui), dm bo ton ven d liu;
- Qun l ljch s ca tng ngui dng nhp;
- Giao djch ca ngui dng no th chi c ngui dng d
diu chinh;
- Tt c cc bo co du c th kt xut qua cc loai file
nhu Excel, PDF, etc.
- Phn mm cn duoc lp trnh bng cc ngn ng v
cc nn tng thng dung nhu C, C++, C=', Java. Trnh dng cc
ngn ng c nhu Foxpro d gim thiu cc vn d v bo tr sau
ny. Kin nghj nn dng C# v SQL Server.
- M ngun s duoc cung cp cho ngui dng theo
chun vit code.
II. GII PHP
1. NG
Vi 5 nm kinh nghim trong lnh vuc pht trin phn mm.
Trong d c cc lp trnh vin d tng l cc trung b phn t
cc cng ty nhu Unitech, QGS, ASNet. i ng nhn luc ca
Nhun Quang hon ton dp ng duoc cc yu cu v mt k
thut ca bn khch hng d xut.

2. QUY TRNH
p dung quy trnh AGILE trong vic lp k hoach t chc v trin
khai phn mm gm cc khu:
- Kho st v phn tch yu cu ca khch hng.
- Phc tho giao din phn mm.
- Lp trnh giao din phn mm.
- Kt ni h thng d liu.
- Kim th.
- Chay th nghim cho khch hng.
- Chinh sa theo yu cu v hon thin sn phm.
- Bn giao v nghim thu.
3. M HNH TRIN KHAI V MT S GIAO DIN PHC THO
a. Phn lung d liu
b. Giao din phc tho


Hnh 1- Mn hnh dng nhp ca nhn vin vn phngHnh 2 Mn hnh dng nhp ca QuyHnh 3 Mn hnh giao din Menu KhoHnh 4 Mn hnh Menu QuyHnh 5 Mn hnh Menu Danh muc
III. KINH PH
STT Ni dung S lng Gi tr ()
1 Phn mm Bn hng
v Qun l kho
1 Xxx
2 i t phn mm
Cc quy bn hng
min thu

Vn phng cng ty
Hi Quan (xem bo
co)

3 Cc dch v i km
phn mm

o tao s dung phn
mm
7 ngy
Sch hung dn s
dung
5 cun
H tro s dung phn
mm
3 thng
Bo hnh phn mm 12 thng
Tng cng (cha bao gm ho n )
Bng ch:

Trn dy l mt s thng tin co bn Nhun Quang gi ti qu Cng ty.
Rt mong nhn duoc nhng thng tin phn hi ca Qu khch trong
thi gian som nht.

Xin chn thnh cm on!
Cng ty TNHH Nhun Quang

ai dinGim dc
Pham Xun Vinh