Các phím tắt trong Eclipse Browser

Expand dùng Ctrl + Numpad_Add hoặc Ctrl + Numpad_Multiple (*) cho cả PHPEclipse Xem Javadoc của phần được select: F2 F3 cho phép xem phần khai báo (hoặc Ctrl+Click, hoặc dùng Declaration view) F4 thì mở cây phân cấp kiểu Ctrl+O thì mở outline popup (O viết tắt của Outline) Ctrl+T thì mở hierarchy popup (để chuột trong class cần xem hierarchy rồi Ctrl + T, T viết tắt tree)

Di chuyển

Chuyển focus về Editor và lựa chọn giữa các editor đang mở: Ctrl+Shift+E Chuyển qua lại giữa các phần mà mình vừa edit: Alt+trái(phải) Chuyển focus về Editor thì F12 Toggle (hay switch) giữa các open editor thì dùng Ctrl + F6 (cái này em hay chỉnh đổi trong key thành Ctrl

Edit

Ctrl+Shift+O — Organize Imports (xóa các import thừa) Select 1 đoạn trong dấu {}, hoặc có thể select toàn bộ 1 từ dài Shift + Alt + Up, rất tiện kiệm thời gian di ch Di chuyển 1 line lên xuống: Alt + mũi_tên_lên(mũi_tên_xuống) Copy 1 dòng: Ctrl + Alt + mũi_tên_lên(mũi_tên_xuống) Format code cho đẹp: Ctrl + Shift + F Delete 1 dòng Ctrl + D Ctrl+1 — Quick Fix: press while cursor is positioned at member variable, parameter, selection, warnings, e Ctrl Shift X, Y Upper Case, Lower Case Comment Ctrl + /

View

Phóng to cửa sổ hiện hành: Ctrl+M Đóng cửa sổ đang edit Ctrl+W Xem các cửa sổ khác: Alt + Shift + Q (Đợi tí, Fím tiếp theo để lựa chọn cửa sổ sẽ hiện ra) Ctrl + 2, R Chọn 1 từ cần serach, xong rồi bấm cụm fím kia, mình sẽ biết được trong file đang mở từ đó xu Debug F5 chay vào trong thư viện của Java (Run into) F6 chạy từng dòng lệnh một  F7 ngược với F5 khi bác muốn nó chạy ra ngoài (Run out) F8 Resume, chạy đến điểm Break Point tiếp theo Đặt Break Point: Ctrl + Shift + B

Các tiện ích hay trong eclipse
Task & Problem (Trò này em ko thik lắm nhưng cứ note lại. )

Task là khi mình comment "FIXME" or "TODO" or "XXX" thì nó sẽ tự add thêm 1 entry với độ ưu tiên tương ứ Hoặc là các bác bấm vào menu Edit, add Task, rồi đặt tên task, description, chọn độ ưu tiên của task. Problem bao gồm error, warning và infos (infos là cái gì thì em chưa biết?). Bật view Problem lên mà xem.

BookMarks Quả thật là em thấy nó chả khác gì Task, cũng add Bookmark, add description, rồi bật view Book Mark lên x Cũng tiện khi mình muốn ghi nhớ một điểm j đấy trong đống code lộn xộn của mình, mà ko fải là task :) Scrapbook File > New > Other. Xong rồi tiếp theo là Java > Java Run/Debug > Scrapbook Page. Cái này rất tiện khi các bác muốn test một biểu thức gì đấy chợt lóe lên trong đầu, các bác sẽ ko fải viết hẳn

Chỉ cần táng luôn biểu thức đấy vào file Scrapbook vừa tạo, bôi đen nó, chuột fải, execute rồi xem kết quả. T Tiện ích này hơi giống Watch View khi mình đang Debug Javadoc Trong trường hợp muốn help nhanh, giống msdn của studio cho tiện ý. Download cái javadoc trên sun về, cứ Preferences > Java > Installed JREs. Bấm tiếp vào Edit cái JRE của mình, chọn Javadoc, chọn Javadoc locatio Chọn tiếp~lib\rt\jar, chọn cái path within achieve là docs/api. Xong rồi. Local History Quản lý version mà ko cần tool quản lý version nào, tự động lưu mỗi khi bác save file. Bác có thể điều chỉnh thông số trong: Preferences > General > Local History. Cách sử dụng thì bác cứ bấm fải chuột trực tiếp vào source nguồn, xong rồi tiếp là Compare With hoặc Repla

Ctrl + T, T viết tắt tree)

ay chỉnh đổi trong key thành Ctrl + Tab cho nó giống các trình edit khác) Tuy nhiên Ctrl + F6 khó bấm nên thay bằng Ct

Up, rất tiện kiệm thời gian di chuột.

parameter, selection, warnings, errors, …

sổ sẽ hiện ra) được trong file đang mở từ đó xuất hiện ở những đâu.

m 1 entry với độ ưu tiên tương ứng là high or normal or trong View Task. 

chọn độ ưu tiên của task.

Bật view Problem lên mà xem.

on, rồi bật view Book Mark lên xem.  ủa mình, mà ko fải là task :)

g đầu, các bác sẽ ko fải viết hẳn 1 class mới rồi tạo hàm main rồi chạy. 

ột fải, execute rồi xem kết quả. Thậm chí còn có thể inspect được array để biết thành phần của nó nữa, kinh ko?

nload cái javadoc trên sun về, cứ để nguyên file zip đấy.  ọn Javadoc, chọn Javadoc location

tiếp là Compare With hoặc Replace With để thao tác với các bản mà bác đã lưu trước đó.

+ F6 khó bấm nên thay bằng Ctrl+E rất tiện.

hần của nó nữa, kinh ko?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful