‫

"
‪ 6 :" ." 16.90 : " 
• 934  • "'
 " .‬‬

‫  
 

‫  
 
‫ 

 

"  ‬
‫  )  ("‪ 

,‬‬
‫ 

‪ 
 
'
,‬‬
‫ ‪" 

  ,‬‬
‫) " ‪( "'
-‬‬

‫המסר של הרבי‬

‫לקט מדבריו הקדושי של הרבי‬
‫מל המשיח בזמ מלחמת לבנו‪,‬‬
‫בה הזהיר מפני ה"התקפלות"‬
‫בפני אומות העול‬

‫שליחויות‬
‫עלומות‬

‫הפעילות החב"דית‬

‫סיפור של האחי ציפעל‬
‫מאיטליה‪ ,‬שניצלו את עסקיה‪,‬‬
‫כדי להבריח לרוסיה תשמישי‬
‫קדושה ‪ -‬אות קיבלו מהרבי‬

‫הרבי‬
‫מחפש שות‬

‫סיפור מרגש שמעיד על מידת‬
‫המאמ והעזרה שהשקיע הרבי‬
‫כדי לסייע לאחד השלוחי‬
‫בגיוס תרומות עבור הפעילות‬

‫כתב 'בית משיח' זלמ צרפתי‬
‫יצא לסיור מקי בדרו ושב‬
‫ע כתבה מרתקת על הפעילות‬
‫החב"דית המעניקה תמיכה‬
‫רוחנית לחיילי צה"ל‬

‫הניסי הגדולי‬

‫"הטילי משוגרי בזה‬
‫אחר זה וכמעט אי נפגעי"‬
‫ שניאור זלמ ברגר מדווח‬‫מנחלת–הר–חב"ד‬

‫מדור חדש‪:‬‬

‫אנ"שליחות‬

‫אברכי מאנ"ש מספרי על‬
‫פעילות חב"דית שכל אחד יכול‬
‫לעשות ‪ -‬לנחת רוח הרבי‬

‫יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד‬

ęĕĜĔģ ęĕģĝĞĘ ĘđďĎ ģĜč - ĘĕĦĜėĤĚ

ģĕĜĞĚ ĘĕĦĜėĤĚ
ęĕģĝĞđ ĦđďĝđĚĘ

!ĥďđđĘēĐ ěđđĎĚ

ĦđĜčđĚ ĦđČ
ģĝĞĘ
ęĕČĜĦč ,ęĕĜĔģ ęĕģĤ
ĔČ
ĕĔ
ĕč
ĐĚČĦĐčđ ęĕ Ę
ĤĢ
ĕė
ĞĐ
ģĝ

ěđĚĕĚ ĐĤĔĝģČ
.ĘĘėč ĔđĥĠ ģĝĞ ČĘ ĐĒ ,ęđĕė ěđĎĤČ đČ ďĝđĚ ĘđĐĕĜ
ĦđČđđĘĐĐ ěĤģĚ đĜĐĕĦđ ęĕģĝĞđ ĦđďĝđĚ ĒėĤĚĘ ęđĕĐ ďđĞ đĤĥģĦĐ
ďĝēĐ ĕĜđĎĤČ ,ĐĤđĦĐ ĦđďĝđĚ ēđĦĕĠđ ęđďĕģĘ ĐĜĕďĚĐ ĦđčĤĞč
.ĥ"ĜČ čĤģč ĐēĕĚĢč ęĕģĝĞđ

076-8075806 :ęĕģĝĞđ ĦđďĝđĚ ĒėĤĚ
.ęĕĘĥđĤĕ 24 ęĕĤĥĜ ĕĠĜė 'ēĤ
ģĜčĐ ěĤģĐ ĕĘĐĜĘđ ģĜčĐ ĕĘĐĜĘ ğđĠėč đĜĕĐ ĕČĤĥČĐ ěĦĚ
ĥČĤĚ ĐĞďđĐ ěĦĚ ČĘĘđ ĦĞ Ęėč ĞĢčĚĐ ĦČ ģĕĝĠĐĘ ĕČĥĤ
.ĕČĤĥČ ěĦĚĘ ĦđčĕĕēĦĐ đČ ĐĞĢĐ ęđĥĚ ĐĒ ęđĝĤĠč ěĕČ
3

• 934 '  

"'
 ' •

4

...ĦĕĚđČĘ ČĘ ,ĦĕĘĘė ČĘ ,ĕčėĚ ČĘ

ĕďđĞĕĝĐ ēđĔĕčĐ
ĘČĤĥĕč 1 ĤĠĝĚ
!ĦďēđČĚ Ęĥ ČđĐ
33.7.
3.
7.20
7.
201144
20

*

:ČĢĚđ ģďč ĤĢđČĐ ďĤĥĚ
ĦďēđČĚ Ęĥ ĕďđĞĕĝĐ ēđĔĕčĐ
ĦđĞĕčĦĐ ĤđĥĕČ ğģĕĐč ĘĕčđĚ
ĘđĠĕĔĐ ĦđĤĕĐĚčđ
2013 ĦĜĥĘ - ĤĢđČĐ ďĤĥĚč ěđėĝĕēĐđ ēđĔĕčĐ ěđĐĐ ģđĥ ğĎČ ĕĜđĦĜ :ĤđģĚ*

5

• 934 '  

"'
 ' •

6

‫‬
‫‬

‫תוכ ענייני‬

‫ 
 ‬
‫  
" ‬
‫ ‬

‫‪26‬‬
‫תוכן עניינים‬

‫‪44‬‬

‫‪26‬‬

‫צוק איתן | הרבי‪" :‬אוחזים בניתוח הרביעי"‬

‫‪28‬‬

‫צוק איתן | פעילות חב"דית‪ ,‬באמונה עזה‬

‫‪34‬‬

‫צוק איתן | ניסים ונפלאות בשכונה של הרבי‬

‫דבריו הקדושים של הרבי מלך המשיח בנוגע לפעולה שהיתה בזמן‬
‫מלחמת לבנון‪ ,‬בהן הזהיר מפני ה"התקפלות" בפני אומות העולם‬
‫יוזמות פרטיות יחד עם המבצעים המאורגנים היטב של ניידות חב"ד‬
‫ושלוחים מכל רחבי הארץ‪ ,‬מעניקים תמיכה רוחנית לחיילי צה"ל‬
‫"יש כאן ניסים שכל אחד רואה בעיניו‪ ,‬הטילים משוגרים בזה אחר‬
‫זה וכמעט אין נפגעים" ‪ -‬שניאור זלמן ברגר מדווח מנחלת–הר–חב"ד‬

‫‪36‬‬
‫סיפורם המרתק של האחים ציפעל מאיטליה‪ ,‬שניצלו את עסקיהם‬
‫האחים ציפעל בשליחויות עלומות ב'מדינה ההיא'‬

‫ומעמדם הכמעט דיפלומטי‪ ,‬כדי להבריח לרוסיה תשמישי קדושה‬
‫‪ -‬אותם קיבלו מהרבי מלך המשיח‬

‫‪36‬‬
‫ 

‫ " 
  ‬
‫©  
‬
‫ 
  
 ‬

‫‪42‬‬

‫לאהוב חסיד חב"ד כשם שאוהבים 'מקורב'‬

‫‪44‬‬

‫הרבי מחפש שותף שיחסוך לו דאגה וטרחה‬

‫‪51‬‬

‫מדור חדש‪ :‬אנ"שליחות‬

‫דמיינו מה תהיינה התוצאות אם נכוון באמירת "הריני מקבל" ‪-‬‬
‫לאהוב חסיד ליובאוויטש שלא רואה את העולם כפי שאני רואה‬
‫אותו‪ .‬מאמר מעורר מאת הרב מיכאל גולדמן‪ ,‬שליח הרבי בהוואי‬
‫סיפור מרגש שמעיד על מידת המאמץ והעזרה שהשקיע הרבי כדי‬
‫לסייע לאחד השלוחים בגיוס תרומות עבור הפעילות‬

‫מדורים‬
‫‪ 10‬דבר מלכות‬
‫‪ 14‬לוח שבועי‬
‫‪ 15‬דבר המערכת‬
‫‪ 18‬הפרשה החסידית‬
‫‪ 19‬מאוצר המלך‬
‫‪ 50‬רגע עם הרבי‬
‫‪ 58‬יומנו של תמים‬
‫‪ 63‬חדשות‬
‫‪ 74‬חסידים איין משפחה‬
‫טורים‬
‫‪ 22‬התוועדויות חסידותית‬
‫הרב חיים לוי יצחק גינזבורג‬
‫‪ 52‬שולחן שבת‬
‫הרב יוסף קרסיק‬
‫‪ 56‬בראייה עכשווית‬
‫הרב נדב כהן‬
‫‪ 61‬פרשת דרכים‬
‫שלום בער קרומבי‬
‫‪ 71‬אחרון חביב‬
‫הרב שניאור חביב‬

‫אברכים מאנ"ש שאינם מוגדרים כ'שלוחים' במשרה מלאה‪ ,‬מספרים‬
‫על פעילות חב"דית שכל אחד יכול לעשות ‪ -‬לנחת רוח הרבי‬

‫  

‫ 

‬
‫  ‬
‫ 
 
‬
‫ ‬
‫  
‪:‬‬
‫  ‪  ,‬‬

‫ 

‪ 
– , 
-‬‬
‫‪744 EASTERN PKWY, BROOKLYN, NY 11213‬‬

‫ ‪718–778–0800 :‬‬
‫‪222 :‬‬
‫‪241 :‬‬

‫ ‪718–778–8000 :‬‬
‫ ‪240 :‬‬
‫ ‪242 :‬‬
‫  ‪BMoshiach@gmail.com :‬‬
‫ 
‪http://chabadshop.co.il :‬‬

‫ 
 ‪60840 " 201 ..‬‬
‫ ‪03 9602–600 :‬‬
‫ ‪03 9607–289 :‬‬
‫ 
‪bm770@netvision.net.il :‬‬
‫‪beisnews@gmail.com :‬‬
‫ ‪BM_mazk@netvision.net.il :‬‬
‫‪beis7701@gmail.com :‬‬ 

"'
 ' •

8

‫Œ‚‚‡‚"•…ƒ‬

‫סנו אוקסיגן‬
‫אוכל את הכתמים‬
‫לארוחת צהריים‬

‫סנו אוקסיג‘ן‬
‫המוצר המוביל‬
‫במגזר החרדי‬

‫Œ‡–‰˜Œ‡‹•—‡‹ƒŒ—Œ‡…‡‡•‡‹‬
‫‪‚•‡ŒƒŽƒ•~~ŠŠ0‬‬
‫‪‚ŽŠƒ˜‡Žƒ”‚‡‰Œ‹‡—•‹‡Œ˜‰–‡Œ‚Š‡’”Œ…Š‡‰Œ0‬‬
‫‪‹‡ŽŠ‹‡€‡ŠŒƒ~†…Œ0‬‬
‫‪‹‡‡Žƒ”‹‡€Š–‚ƒ„‚˜~–‡„…Œ0‬‬
‫‪˜’ƒ˜‰–†‡Š4Š—‡Žƒ‰…Š‰‡Œƒ~–†‡Š3Š‰‡Œ‹‰˜–‡…Š0‬‬
‫ŠŒ‰ƒŽ˜‚‰‡‚~ƒ˜–‡Š–‡ƒ‡—‡–Š‰˜Œ‡‹ƒŠ~‡„ƒ–‡‹‬
‫‡˜‡‡‹‰Œƒ”ƒƒ~–ƒŽ‡‹ƒ…’˜‡‹‬

‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪9‬‬

‫דבר מלכות‬

‫צילום‪ :‬שמעון רומנו‬

‫ובזה הוראה גם עכשיו‪ :‬אף שבני ישראל הם ככבשה‬
‫אחת בין ע' זאבים‪ ,‬בכל זאת אין מקום לפחד ח"ו‪,‬‬
‫כי מהברכות של עם ישראל הוא "עם לבדד ישכון‬
‫ובגוים לא יתחשב" • משיחות אור ליום ו' ערב שבת‬
‫קודש‪ ,‬ערב ראש–חודש מנחם אב תשל"ד‪ .‬מוגה‪.‬‬
‫השיחה בשלימותה עם ההערות ‪ -‬נדפסה בלקו"ש‬
‫חי"ג ע' ‪ 274‬ואילך‬
‫לע"נ הרב רחמים ב"ר יואב אנטיאן ע"ה‬

‫הרבי בשיחה מיוחדת לפני ארבעי שנה‪:‬‬

‫התחזקות ב'מבצעי'‬
‫שומרת על בני ישראל‬

‫‪ 
 .‬‬
‫"     ‪ . .‬‬
‫ '" ‪  – -‬‬
‫  
  " ‬
‫ 
" )    ‬
‫    ‬
‫  ‪    -‬‬
‫ 
‪(    ,‬‬
‫    ‬‫ 
  ) ‪,‬‬
‫ ‪,("   " 
, ,‬‬
‫    ‬
‫   '‪  ,‬‬
‫  "  '"‪:‬‬
‫( ‪ " " :‬‬
‫  " ‪.  -‬‬
‫( ‪  "  :‬‬
‫  '    "‬
‫ " "  "‪ .‬‬
‫  " " 
‪ -‬‬
‫"  "‪   ,‬‬
‫   ‪ " -‬‬
‫ " ‪   
 – -‬‬
‫" "‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫• ' 
'"‬

‫( ‪ "  :‬‬
‫  ‪ , .‬‬
‫   
 ) ‪,‬‬
‫   (‪  ,‬‬
‫ " ‪   ,‬‬
‫" " ‪ 
   -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫( 
‪ " " " :‬‬
‫  '  ‪  ,‬‬
‫    '"‪.‬‬
‫ ( "   "‪ – :‬‬
‫" " "  "‪ ,‬‬
‫  " " ‪   -‬‬
‫   
  ‪,‬‬
‫  
)   (‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  " "‪."  " ,‬‬
‫ 
   ‬
‫"    " ‬
‫ 
 " ‪   ,‬‬
‫‪  " " ' .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
‪ " "  :  .‬‬
‫ 
" ‪  " " -‬‬

‫  "   ) (‬
‫ ' "‪.‬‬

‫‪'    .‬‬
‫   –  ‬
‫‪-    ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ‪    -‬‬
‫   " ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫  " ‪   :‬‬‫ ‪:‬‬
‫    ‬
‫" 
  
"‪ ,‬‬
‫  

  ‬
‫
‪  ,  .‬‬
‫ ‪  '  ,‬‬
‫    ‪-‬‬
‫   ' ' ‬
‫   ' ' ‬
‫    ‪  ,‬‬
‫   "  ‪.‬‬

‫  
‪  :‬‬
‫    ' ‪ ,‬‬
‫   "‪  ,‬‬
‫  "   ‬
‫ " ‪    -‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫   "‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  
  ‬
‫   ‪ :‬‬
‫ 
 ) ( ) ( ‬
‫) ( ‪ " "  ,‬‬
‫  ‪("" )  ,‬‬
‫ " "‪   ,‬‬
‫‪
   "   ,‬‬
‫    ‪' " - .‬‬
‫ " ‪    . .‬‬
‫ "‪ ,"  " ] ,‬‬
‫ ‪  [ " ,  ,‬‬
‫  "" ) 
 ‬
‫  "(   " "‪ ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫    " "‬
‫ ‪:  

  ,‬‬
‫ –  " "  ‬
‫" 
  " " ‬
‫ "‪   – ,‬‬
‫  
  ‬
‫ )  ‪ ,‬‬
‫  ( ‪   -‬‬
‫   "  "‪,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ " ' " ‬
‫)  –  ( "   ‬
‫ "‪.‬‬
‫‪   "  .‬‬
‫ ‪  .  ,‬‬
‫    ‬
‫    ‪.‬‬
‫ –  " ‬
‫   '  ‬
‫ "    ‬
‫ '‪   .‬‬
‫   "  ‬
‫ ‪.  -‬‬
‫  ‪  , " ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫)  ‪(' ,‬‬
‫ 
   '‪ ,‬‬
‫  " ‪,‬‬
‫  
   ‬
‫ ‪  "   ,‬‬

‫ƒ‬

‫דברים אלו נאמרו לא לשם "הרגעה" בעלמא‪ ,‬אלא‬
‫כן הוא אמיתית הדבר‪ :‬על–ידי שה"ישכון" דבני‬
‫ישראל הוא מ"ראש צורים אלו האבות" ו"גבעות‬
‫אלו האמהות" ‪ -‬על ידי זה הוא שוכן בטח מבלי שום פחד‬
‫מה"שבעים זאבים"‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  " "  ‬
‫  "    ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪   ,  ,‬‬
‫ " ‪ 
  -‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪     .‬‬
‫ ‪ ,    
,‬‬
‫ 
)  
(‪  : .‬‬
‫ 
  ) ( ‬
‫ ) (  " ‬
‫ "‪  
-   ,‬‬
‫  ) (  ‬
‫   
‪ ,‬‬
‫ '  ‪.  ,‬‬
‫    ‪ -‬‬
‫  " " ‪  -‬‬
‫ 
‪.  ,‬‬
‫]   
‬
‫  

 –   ‬
‫  " ] ‪   :‬‬
‫   [‪ – ,‬‬
‫  – ‪  ,‬‬‫ 
  " [‪.‬‬
‫‪

   .‬‬
‫‪  - " , ,‬‬
‫  –  
‪:‬‬
‫   " "‪:‬‬
‫    

‫  '    ‪ 
-‬‬
‫     ‬
‫ – –‪ ,‬‬
‫" "‪,    .‬‬
‫" ‪   -   ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫‪.‬‬
‫‪' ") "  . ...‬‬
‫"(  " 

‫ 
" ‪ : .'  
-‬‬
‫    
 ‬
‫  " '"‬
‫ –  
'  ' ‬‫ ‪– – ,‬‬
‫‪ 
    ,‬‬
‫  " ‪  
,‬‬
‫  "   ' ‪-‬‬
‫ 
   ‬
‫     ‬
‫"   "‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪ , "   – .‬‬
‫ " 
 
"‪ ,‬‬
‫ 
" " ‪ 
-‬‬
‫ ‪  -  ,‬‬
‫ "  
"‪  ,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫ ' 
  ' ‪,‬‬
‫    ‬
‫‪.  ,‬‬
‫• • •‬
‫  )  ( ‬
‫ ‪  '  - " :‬‬
‫ – –‪  ,‬‬
‫" ‪    -‬‬
‫     
‬
‫ )( '   –‬
‫ ‪ "   -‬‬
‫ " ‪  " -  -‬‬
‫     ‬
‫  "  ‪,‬‬
‫    ' ‬
‫  "   '‬
‫  ‪'   
 -‬‬
‫
 " ‪  
 ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪ ,    .‬‬
‫ 
   ‬
‫ " ‪' : "  -‬‬
‫  ' '  ' ‪-‬‬
‫  "  '‪.‬‬
‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪11‬‬

Đ"č 

ˆ˜ƒ~‡Œ„Œ‚‡…–ƒ~

(29-31/7 ~‹…ŽŒ

‡—‡Œ…:‡‡–:‡—‡Š—‹‡Œ‡
‹‡Š—ƒ–‡11ƒ’‚˜‡
…–•‡Ž†ƒ€‡ŒŠƒ~
Šƒ…Œ‹‡…–ƒ~‹‡”–Œ 

‡Žƒ•‡ƒŒ‡–‚…‚–‚ 
˜ƒŒ—ŒŠ—‹‡‡…Šˆ–‚–’‚–…Œ 

ƒŠ–‹‡–Œ

•–ƒ‡ƒ‡Ž 

°¯¼¶¿½ ²¸È¸½¶¼´¸

•‡Š–ƒ€•…”‡…‚–‚
„~•‡–‚…‡Š— 

°¯¼¶¿½ ±¸Á¸°Ç¼´¸ 

°¯¼¶¿½ °¸È¸»È¼´¸

²¸½È²»´±°ÆÁ¸°Ç³ 
´¿¸²»¸ɯ»²±¿²Å¸ºQN[J¸°Ç
$¸°Ç³¼ÁÉ´¸¶» 

¾»´±³»¯¸¿² °±
É´ÁŽ¯°¼¸¸Èƶ´»Å»
É´²¸À¶³ÉÇ´É 

¸µ¿ºÈ¯Ç´¯¸¿È°Ç³ 
³¿°´É³É´Á½È½¼¸¯Å´½
¼¸¸¶³ɯÉ´¿È»³»´º¸È 

¾´À°ÆÁ¸¾´½¸À°Ç³ 
É´Á½È½³¸¿¯³½È´³»¶½ 
»´·¸°»Èɸ½¸¿Ã³ 

¾³º°²¿°Ç³
¸´¿¸È»¼¸»ºµ±Ç¯¯¸¿É
É´²¸À¶³ÉÇ´ÉÃÁ 

±Ç°Å¿¸½¼¶¿½°Ç³
¼¸ºÃ³ɯ¸È¿³¿´´º³ɸ»ºÉ 

¾´À°ÆÁ¸¾´½¸À°Ç³ 
¼¸¸ÈÁ½¼¸»º¼¸¿´µ¸¯ 
¼¸°Å½°É´²²´½É³»
¼¸¸¶°¼¸¿ÉȽ³ 

¾´À°ÆÁ¸¾´½¸À°Ç³
³»°Æ³ÃÁȲƽ³É´²´À 

Ƹ»Ç´±ƶŸ°Ç³ 
¸½¸¿Ã³¸½»´Á¸¿±»¸É¯°
¸»È²½¶³É¿¸±

³Ç¸ÈÁ³¶´Ç¯ 
¼¸¸¶»Ç°¶É³»É´²Á´´É³
°´»²Ç°À¼¸Ç½ °± 

³Ç¸ÈÁ³¶´Ç¯
¸°½´ÇƼ´»È°Ç³ 
¼¸È±Ã¿¯¸¿É³´±¿¸ Å´¯´Æ³Èº 
¼¸ÇÁüÁÉ´²²´½É³ 

³Ç¸ÈÁ³¶´Ç¯  

¾¸ÆÀ¸²³½»È¼¸¸¶°Ç³ 
³°³¯½Ç´¶°»
³²¸¶¸É´´¯±¹´É½É´Á¸¿Å 

‹~˜‚‡‡†”‚Š“ŠŒƒŒ€„ƒŒŒ‹ƒ•Œ‚

˜…
˜
˜…
…ƒ‡ƒ‡Œ
…ƒ‡
Œ –
–
–
˜
˜‡‡Ž‰
Ž‰ƒƒ˜
˜ ~Š
˜ 
~ŠŒ
Œ ƒ‡
ƒƒ‡
‡Ž’Š
Ž’Š
Ž’
Š˜ƒ
˜ƒ–—
–—’
’~
~ ˜ƒƒŽ‡
Ž‡‡ŽŽƒ
ƒŒŠ
ŒŠ
0523
05
235
23
55
5
579
79
7
985
85 ƒ’Š’
ƒ’
’Š’
’ 27
7/7 
/7 
/7
„ƒ
„ƒŒ˜
˜ †‰
‰ ˆ‡
ˆ‡–~
ˆ‡–~
–~˜
˜ 
 Š„„ƒƒŒ
Œ–‡
–‡…Œ
…Œ‹‡ 
‹‡
‹‡‡
‡†–
†–‰‰ ˜–‡
–‡‰Œ
Œ
17
70
00
0-7
- 0
0--7
72
2-8
82 ƒ’
’Š†
Š†
 ƒƒ~
~in
nfo
fo@o
orrch
chay
hay
aya
ya.o
orrg.iill ‚Œ
Œ—–
—–‚ƒ
‚ƒ ‹‡†
‚ƒ
†–’
’Š 
w
ww
ww.or
orch
hay
ay
ya
a.o
orrg
rg.il
il ‹‡Š
Š—
—ƒƒ–‡
–‡12
12 ƒ‚
12
‚‡‡—‡
—
—‡
…
…–
–‚‡
‚‡… –ƒ~
–ƒƒ~ 

‹‡–‡…Œ‚Š‚Š 
D1240~ŠŒƒ‡Ž’ŠŠƒ‰‹‡Œ‡3
(475‰Œ–…~Š D435˜ƒ…ƒ–~ŠŠƒ‰‹‡Œ‡3 
D388˜ƒ…ƒ–~ŠŠƒ‰~Š‹‡Œ‡3
D179‚…ƒ–~ŠŠƒ‰‹ƒ‡1
D135‚…ƒ–~ŠŠƒ‰~Š1
‚Š–€‚Š˜Ž‰Ž˜’˜˜—ŒŠ‰* ‹‡ŒƒŠ—˜Š˜ƒ–—’~ 
…—90ŠŒ•˜~–ƒ‚˜ƒŠŠ‚…Ž‚ 

"'
 ' •

12

²À°

‚–‡Œ—Š
‚…Š”‚ƒ‚‰–

´¬Ã¯·Ä÷°®
¸¶´·«½´­´
®²°´¹²´·Ä´½
Åî°¯¹Åí¼¹¬

Å°°Á¹·¸´¹Ã°Å·
¸´´°¬Äº°´®¿ 
¸´®·´¯°¸´Ä»¯Å·Á¯·
¸´´¬Ã½¯¸´Ã¿¶¯¹
ÃĽ¹´¿¼¶¹¸°ÃÅ·ºÅ´»¸´»¬Ã¯¼¿¿½ 

¼¸¶¯»²¸Ç´¸´²À¸¸½»Ç»´²»ÈÇ·ÈƸ¿Á½¸°Ç³
»»ŵĸÈø»°´²¼´»È¸°Ç¶³±³
ŵĸÈø»°´²¼´»È¸°Ç¶ ³±³ 

¸´´°¬Äº°´®¿¶¯·°®­¯°°Á¹º´«

¸¬¹Ã 

¸²´³¸¯»Á¼¸ÇÉ´´½¯»¼¸¶¯»²¸

13

• 934 '   

  
 

 
- 

20:51 21:30 20:06 19:18 19:25 19:05  
22:16 22:48 21:12 20:29 20:28 20:25  

 , 

 " 

19:46 9:18 5:49 

20:22 9:22 5:43 - 

- 
  : '

  : 
 
"
" ," " : 

 , 

 " 

19:45 9:18 5:50 

20:20 9:23 5:44 -  

  : ' 
- 

  : 
 
" " : 

 , 

 " 

19:44 9:19 5:51 

20:19 9:24 5:46 -  

  : ' 
- 

 : 
 
 

" " : 

 , 

 " 

19:46 9:17 5:48 

20:23 9:22 5:42 - 

 
 

" 

19:47 18:19
13:22 12:47 9:17 5:48 
20:23 18:51
13:38 13:02 9:21 5:41 - 
- 
 
  . 
 : '

  : 
 
" " ," " , " " : 

  : ' 
-  


  : 
 
" " ," " : 

 , 

 " 

19:45 9:18 5:50 

20:21 9:23 5:44 - 

. 
  : ' 
- 
  

  : 
 
" " ," " : 

 ,


 " 

19:44 9:19 5:51 

20:19 9:23 5:45 -  

  : '
- 

  : 
 
" " : 

"'
 ' •

14

‫דבר המערכת‬

‫כבר אמרו‬
‫זאת קוד‬

‫ההחלטה ההזויה של הממשלה‪ ,‬להגביל את ההתקפות כנגד הטרוריסטי האכזריי‪,‬‬
‫בניסיו לקבל "לגיטימציה בינלאומית"‪ ,‬מתוארת בדיוק נמר ע"י הרבי מה"מ‪ .‬עלינו‬
‫להפו את הכל לטובה‪ ,‬ע"י קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש‪.‬‬

‫ה‬

‫  ‪  -  ,‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫"  
  "‪     ,‬‬
‫ ‪   . 
  ,‬‬
‫   
     ‬
‫‪   
  ,  ,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫ 
     ‬
‫  ‪  
  ,  
 ,‬‬
‫ 
     ‪.‬‬
‫ ‪" " '  -     ,‬‬
‫   "‪'  '  ,‬‬
‫  ‪.  
  ,‬‬
‫ 
  ‪, 
  
 
-‬‬
‫   
' 
 
 ‪:‬‬
‫ 
 "  ‪ 
   ...‬‬
‫ 
 
   
 ‪' " -‬‬
‫ "‪ ,"  "   - .‬‬
‫      ‪, ,‬‬
‫ '‪  ,' ,   ,‬‬
‫   "   ‪.‬‬
‫  ‪  
 
  ,‬‬
‫   )' ' ( ‪" '" -‬‬
‫‪ - ' ,   ..‬‬
‫! ‪," 
" :  ,  -‬‬
‫" "‪ 
   " 
" ,‬‬
‫  ‪...‬‬
‫  – " 
  ‬
‫‪ 
  
   ,‬‬
‫ 
  – " ‪  
 ,‬‬
‫   
  
 
   ‬
‫ 
  
 
  

‫ 
   ‪ ," 
 " ,‬‬
‫
  " " ‪    -‬‬
‫  " "?‬
‫      
‬‫  " " ‪!" "   
-‬‬
‫  " 
"  
 ‬
‫ ‪...     ,‬‬
‫      ' 
'‪,‬‬
‫       ‪  ,‬‬
‫ 
   ‪:  ,‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫    ‪ ..  
 .‬‬
‫ ‪ 
   

 
 ,‬‬
‫  
  ‪  
!  ,‬‬
‫ ‪,     "" 
-‬‬
‫ 
‪,     - 
 :‬‬
‫   
 

 ' ‪ ,‬‬
‫ 
   !‬
‫   ‪  -   
,‬‬
‫  ‪  "  
  ,‬‬
‫  
"‪    , ,‬‬
‫    ‪ 
 -  " ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫ 
  "  
"  " ‪,‬‬
‫    " ‪  ,‬‬
‫      ‪.    ,‬‬
‫ ‪,     
  ,‬‬
‫      ‪ ,‬‬
‫ ‪,   
   ,‬‬
‫ –    ‪  
 ,‬‬
‫ ‪       ,‬‬
‫  
 ‪:‬‬

   
 
 !‬
‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪15‬‬

…‡—Œ 

~‰~ƒ‚ƒ†•‚—Œƒ

‚‰–‚ƒ‚ƒ˜‚

Ƚ½

‚”’‚‚„‰–Œ
•‚–~ 

…‡—Œ‡‡’Œ• 
˜”’‚ƒ˜•’‚—ƒ•‚˜‰~ŠŒŠ‹‡’˜ƒ—‚‹‡‡‡Œ‚ƒ‹‡–„ƒ‚Š‰Š 
˜…Š”‚Š‹ƒ~Œƒ‹—’Ž‹’ƒ€ƒ‡‡ƒƒ’˜˜—‚—:‚Ž—‹‡–—:„ƒŒ˜
€˜~–•ŠŠƒ€‚ 
‹—~–ƒ‹‡‰ƒ–~‹‡—ƒ…ˆ—Œ‚Ž‡˜Žƒ‚–‡Œ“–~‚‡…–Š‰ƒŠƒ’˜ƒ‡‡’Œ•‚
ƒ‡Š‹…ŽŒ…‚–‚:‚”’‚‚‡–—ŒŠ‚ŽŒ
Œ—‡–’‡”Ž…‚–‚:‚•’‚‚˜ƒƒ”„‰–

€–ƒ„Ž‡€‚ƒ‚‡…‚–‚:‡‡’Œ•‚‚†ŒŠ‚ŽŒ
–Œƒ–’ˆƒŽ…‘~…‚–‚:‹‡Ž‰˜‚ˆ–ƒ 

‚–ƒ…—‹‡…ƒ‡Œ‚‚†Œ‚˜Š‚Ž‚‡–…‹Œ‡‹˜‡~ƒ 
‹‡Œ‡‰˜ƒŠ‡Šƒ—ƒ˜ƒ~Š~ŠŠƒ—

–•‡•Š•…”‡‘ƒ‡…‚–‚
—’‡Š‚ƒ‚‡…‚–‚
~ŽŠ•‡…‚–‚

‡˜‡Œ~‚—ŽŒ…‚–‚
‡•–ƒŒŠ„–ƒ~‡Ž—…‚–‚
‡–Ž‡ƒ‚‡Š~…‚–‚ 

‹‡~Œƒ–’‚‹‡”ƒ‡‚‚Šƒ€‚‚•’‚Š‹‡’˜ƒ—‚Š‰Š˜…ƒ‡Œ‚ƒ˜ 
Š…ƒ‡Œƒ‹‡Ž…ƒŠ—Œ‚ƒ˜ƒ˜ƒƒ”‚ƒ’‚‡Š‚ŽŒ
–†‰—‡ŽŒ
–

–Œƒ–’‡ŽŒ
–

‡’–€ƒ”‡ƒƒ”‡
–—Œ‚˜ƒƒ”Š‰Šƒ

‡˜–‡”‡‹ƒ–’ƒ˜ƒ~Žƒ‡–

‡‡Žƒ’–‚–˜~‚Š—‹‡˜Ž‰˜Œ‚Š‰Šƒ‡•ƒŠ‡‡…ƒ‚‡Š~…‚–‚˜—–‚‹ƒ–’„‰–Š‹ƒ•‡•ƒ–’˜–…
–†—ƒ’
•‡ŠƒŒ—:‹‡…ƒŠ—Œ“‰
•‡
–:ƒŠƒ…˜ƒŠƒ‚

Š†‡€‡‹ƒŠ
˜ƒ‡Œ‚~‰
‡•—ƒ~–ƒ~‡Ž—:‚‡ŒŠ

ƒ’˜ƒ‡—˜ŠŒ–‰
‡…–„Œ‡ŽŒ
–:Š‡†—
24ƒ’ 

Š‰˜~ƒ‡•—‚—“–~‚‡…–Š‰Œ‹‡–ƒŒ‚‹‡„‰–‚Š‰˜~‚ƒƒ”Œ‡—ƒ‹–’Š‚ƒƒ”Œƒ 
—ŒŒŠƒ’‚Šƒ€‚‚‡—Š—Ž~˜ƒ…’—Œ˜~ƒ‡‡€ƒŠƒ€‚‡‡’Œ•‚˜…Š”‚‹ƒ~Œ
‡‡Ž–~‚‡–„…‚–‚
‡‡Žƒ–‚‹…ŽŒ˜‚–‚
~‡ŠŠ~ƒŒ—…‚–‚
•‡Ž•ƒŠ~ƒŒ—…‚–‚
ƒ†‡–ƒ…‚–‚
‡‡ƒƒ•…”‡‡ƒŠ…‚–‚
—’‡Š—ƒ‚‡…‚–‚
•‡ŽŠƒ•ƒŠ‡‚…‚–‚
ƒŠŠ~‡–~˜‚–‚
†–‡ƒ–Œƒ˜…‚–‚
—’‡Š‡ƒŠ…‚–‚
‡ƒƒ€~„‡ŠŽŒ…‚–‚
‡•”Ž‡ŠŒŠ„…‚–‚
Œ–Š‡„‡~…‚–‚
–Ž–Š‡ƒŠ…‚–‚
––’–ƒ…‚–‚
Š–Š~–—‡…‚–‚
ƒŽŒŠ„ŠŽŒ‹…ŽŒ…‚–‚
‡’‡Œ‘ƒ‡…‚–‚
‡”‡ƒŠ…‚–‚
‡‡†—Ž–ŒŠ„…‚–‚
ƒ……Ž‡’…‚–‚
‡’‡Œ‹ƒŠ—…‚–‚
‡”•—‡Š~…‚–‚
Œƒ–€…Ž’…‚–‚
–Š~†–ƒ‹ƒŠ—…‚–‚
‘ƒ†Œ–ƒ~‡Ž—…‚–‚
“–ƒƒ—…Ž’…‚–‚
“‡ƒ—–€•…”‡‘ƒ‡…‚–‚
‡Š~–—‡‹…ŽŒ…‚–‚
ƒ†–Œ‹…ŽŒ…‚–‚
ƒ…Œ—”‡Ž…‚–‚
“‡ƒ–ƒ†•ƒ‡‰–Œ…‚–‚
‡–ƒ‰‡ŒƒŠ—…‚–‚
‚—ŒŠ~–—‡…‚–‚
€Š—Š~–—‡…‚–‚
ƒ–ƒ‡ƒŠ˜‚–‚
‚‰‚‰‚–…‚–‚
•‡†ƒŽŠ~ƒŒ—…‚–‚
–Œ—–‡Š~…‚–‚
“‡–ƒ‚—ƒ‚‡…‚–‚
‚‰‚‰‚‹…ŽŒ…‚–‚
•†–’Ž–‡~Œ…‚–‚
ƒ——Š~ƒŒ—…‚–‚ 

ƒŠ~Š‰ƒ
—ŒŒ 
ƒ‡–ƒ†•–‡‡–…‹‡Š‡’‚…‡˜‡Š‚ŽŒ‹‡…ƒŠ—Š‹‡‰Ž‚‹‡Œ–ƒ˜Š 
ƒŽ•”…‡—Œ‡Ž’˜Š•:‚–˜ƒŽ—‚‡…‡‚˜ƒ…‡Š—ƒ•˜‚ƒ•Ž‚‡‡’Œ••Š…ƒŠ†Ž— 
‹—~–ƒ…ƒ–ƒ‹—€ƒƒƒƒ‡‡—‹‡Žƒ€–~‚‡Š‚ŽŒŠ‰Š

‡Œƒ–•~€–—…‚–‚:ƒ’Ž‡~…
…‡—Œ˜‡
–€Ž‡–’—ŠŠ‚‹‡‡……‚–‚:‡ŒŠƒ‚‚˜~
ŠŽ‚‚‰‚ŠŽŒ‹…ŽŒ…‚–‚
‚Šƒ~€‚ŒŠ‚ƒ€~‚‚Šƒ~€‚–˜~
“‡Ž‡‡–‹‚–~…‚–‚
…Œ”–‡~Œ…‚–‚:‚Šƒ~€‚‡ƒŽ’ƒ~
Šƒƒ†ƒ~~‡Š‚~…‚–‚
ƒ•–ƒ•Š~’–‚—Œ…‚–‚:•‚–~‹‡‰–~ƒ€‡~
•–ƒ‡ƒ‡Ž770:–†Ž‹‡”Œ 
Š—’ƒ~ƒ‡‡€˜‚‹‚‡—ƒ…ƒ”Š‡…–—~:‘†ƒ‹‡—Ž‹‡—Ž~:˜ƒ–•‡‚—Ž~˜ƒ…’—ŒŠ–•‡~ƒ‚ƒƒƒ 
…‡‡‡ƒ‹‡–ƒ•Œ‚…˜ƒŽƒ‡—Ž‹‡Œ‡Œ˜‚ƒ‹‡‡…‚‚ƒ•’‹ƒ‡ƒ~”‡ƒ–•‡‚~ƒ‚‚—Œ‚ 
Š—˜ƒ–˜ƒ–Šƒ‡€‚‹‡’˜ƒ—Œ˜ƒ…ƒ‰˜Š‡~ƒŒ‚Šƒ~€‚˜–ƒ—˜~ƒ”‡’‚ƒƒ‰„—“–~‚‡…–Š‰Œ 
˜~Šƒ’Š‡‰‹‡ƒ†‹‡—Œ‡’Š~˜ƒ~Œƒ’‡ƒ‚ƒ˜ƒƒ†˜ƒ†Š…‚‹Œ”ŠƒŠ•ƒƒ•„…˜‚–—~‹‡ƒ‚‡ 
—ŒŒ‡Œƒ‘‰‡˜~†‡Š—…‡—Œ‚ˆŠŒ–ƒŒ~•‰Š—˜ŒŠ—ƒŒ‚ƒ‚~ŠŒ‚ƒ˜ƒŠ€˜‚

ƒ‹ŠƒŠ…‡—Œ‚ˆŠŒƒŽ‡–ƒƒŽ–ƒŒƒŽŽƒ~‡…‡ 
"'
 ' •

16

17

• 934 '  

‫הפרשה החסידית‬

‫ראשי המטות והתרת נדרי‬

‫הרב יוסף אברהם פיזם‪,‬‬

‫מנהל ת"ת חב"ד ומשפיע בתות"ל הקריות‬

‫וידבר משה אל ראשי המטות‬

‫" " ‪,    -  :‬‬
‫ ‪ . 
  - .   ,‬‬
‫ ‪  .   ,  -‬‬
‫      ‪ ,‬‬
‫  '‪,      . ,‬‬
‫  " " ‪,  , 
-‬‬
‫   ‪     ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫)  ‪( , ,‬‬

‫זה הדבר‬

‫" " 
‪  '  " : :‬‬

 '   " '‪" "    .‬‬
‫ " "‪   " "  .‬‬
‫ 
 ‪ 
  " "   ,‬‬
‫ ‪.     " " .‬‬
‫  "    ‪  ,‬‬
‫    
 ‪  :  .‬‬
‫  ‪    : .‬‬
‫ 
‪ ,   
 
  ,‬‬
‫        ‪,‬‬
‫   
 
‪.‬‬
‫) " 
‪( ' "  ,‬‬

‫מדוע תופס הנדר על ידי דיבור דוקא?‬

‫" "  ‪,   :‬‬
‫      ‪ .‬‬
‫ 
  ‪ ."  "   ,‬‬
‫ 
    ‪ : .‬‬
‫    "  " ) 
‬
‫ ‪  ,   ( 
 ,‬‬
‫   ‪ ) " " ,‬‬
‫ (‪.‬‬
‫)   ' '(‬

‫וידבר משה‬

‫" " "‪  ,   :‬‬
‫ ‪ ,     .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫)  " "‪( 
' ,‬‬

‫פתגם השבוע בענייני גאולה ומשיח‬

‫'      ‪,‬‬
‫   
 ‪ ,"  ,‬‬
‫ ‪( )   -‬‬
‫ " ‪.‬‬
‫‪  ,( )    ...‬‬
‫  ‪     
 -‬‬
‫ 
 ‪    ,‬‬
‫   
   ‪,‬‬
‫       ‬
‫   
   ‪.‬‬
‫)" " "(‬

‫לע"נ הרב זלמן יודא ב"ר שלום ישעי' דייטש ע"ה‬

‫מדוע נאמרה פרשת נדרים לראשי המטות?‬

‫" " "‪ - " " :‬‬
‫  "‪. 
  -  :  .‬‬
‫  ‪ -   . 
  -‬‬
‫  
‪    ,  .‬‬
‫      ‬
‫      ‪ .‬‬
‫    ‪    , .‬‬
‫  ‪,   " "  ,‬‬
‫      ‪  ,‬‬
‫   ‪.   ,   ,‬‬
‫) " ‪( ' ,‬‬

‫ראשי המטות‬

‫" " 

"‪,    :‬‬
‫     

‫ ‪,  ,  .   ,‬‬
‫ ‪    ,  .‬‬
‫ ‪     .‬‬
‫ 
  ‪    .‬‬
‫ 
  ‪.   ,‬‬
‫) " " ' (‬

‫"דייך במה שאסרה עליך התורה"?!‬

‫" " 

"‪    :‬‬
‫
 ‪   .   
,‬‬
‫ 
   ‪   .‬‬
‫ ‪. 
 -  .  -  :‬‬
‫ 
 ‪,  . 
 -  .   -‬‬
‫  ‪  ,  ,  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫)   ' ' (‬

‫‪18‬‬

‫• ' 
'"‬

‫מאוצר המל‬

‫איסור ההשתתפות בארגוני‬

‫קונסרווטיבי ורפורמי‬
‫מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לרב מאחת‬
‫הקהילות בארצות הברית‪ ,‬שכתב על מצב היהדות הירוד‬
‫בעירו‪ ,‬ושאל האם כדאי להתחבר לקהילות הקונסרווטיבים‬
‫או הרפורמיים‪ ,‬וכך יצליח לקרב יותר יהודים ליהדות‪:‬‬

‫לחיזוק‬
‫ולאסוף מהם כספים ל‬
‫לרפורמים ל‬
‫ 
  
 
 
"  השייכים ל‬
‫'‪ 

 

 
[ =] " 

.‬מוסדות התורה‪:‬‬

‫ " ]= 
[ 
 
 
 ‬
‫ –  " 

]=  [ 
" ‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 
) 
' 
 " ]= 
‪[ 
-‬‬
‫ועל שאלתו האם לקרב גם את הבעלי‪-‬בתים 
–  

" ]=  [  

(‬

‫»½´‪¸¿È²¶¼´¶É°³»´¯±³ÉÇ´È°°ÆÀ´Áȸ²°¶²À‬‬
‫‪¼¸½¸¯É½»¼¸»´Á½¼¸¯¿É¼¸ÃÀºÀ´¸±¹ÇÁ½»³¿½ȴDz‬‬
‫»‪»:sms´¶»È¼¸·ÇÃ‬‬

‫ 

 
‬

‫
 " ‬

‫) 
" "(‬

‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪19‬‬

ĐÂč
'ęđĔČĐ ĦĢĢĠ Ęĥ ĤđĦĠėĐÅ
(ĤđĦĠė ĦĢĕēĘ) ĦēČ ĐĘđĞĠ ĕ"Ğ"
ęĕĘđėĕ ...ēĜ ĕĜč ĦđđĢĚ Ğčĥ ...
ęĘđĞĐ Ęėč ĐčđĔĘ ĕđĜĕĥ ĘđĞĠĘ
"ĐĘĢĐđ ĐĞđĥĦ"Ę ďĞ đĘđė
458 'ĚĞ 'č ĖĤė đ"ĚĥĦ ĦđĕđďĞđĦĐ

³¿´Ç¶¯³³½¶»½³
¶¿¸¿°É´´Å½Á°È 
¶¿¸¿°É´´Å½Á°ÈÉÅó»Æ¿ÁÁÅ°½ 

³µÁÉÁ´ÅÇ´ɸ°ÇÁ½³³²±°¸°ÇÁ³ǵ±½°
Ĭ 1,200 <

ĤČđďĐ ĕÂĞ ęĕĤĕĕĘĠ ēđĘĥĚ
čČ ĕĦč 10,000 À ĘČĤĥĕ ĕĕčĤĞĘ

Ĭ 7,000 <

ĤĒĎĚč ęĕĜđĠĘĔĘ SMS ēđĘĥĚ
ęĕĜđĠĘĔ 100,000 À ĐďĎčđ ĕčĤĞĐ

770$ <

ęĕĝĕĔĤė 100,000 ĦĝĠďĐ
ĦĕčĤĞč ĦđđĢĚ Ğčĥ

Ĭ 200 <

ĕčĤĞ ĤĠėĘ ęĕĤĕĕĘĠ ēđĘĥĚ

Ĭ 700 <

ĥĕČ 10,000 Ę SMS ēđĘĥĚ

Ĭ 1000 <

ĕčĤĞ ěđĦĕĞč ĦĕĜđĞčĢ ĐĞďđĚ

a7for70@gmail.com

!!! ĐĚēĘĚč ęĕĠĦĦĥĚ ęĘđė ,čđĥē ĐĚđĤĦ ęđėĝ Ęė
ĐĤčĞĐ/ĐďģĠĐ ū 26109 ĐĠĕē ĘČđĚĥ ĦĕĤģ 911 ďÂĦĘ ģĕĥ :ĦđĚđČ ęĕĞčĥĘ ĦđđĢĚ Ğčĥ ĦĦđĚĞĘ ęđĤĦĘ ěĦĕĜ
www.7for70.com À ĔĜĤĔĜĕČĐ ĤĦČč ĐĚđĤĦ ū 13866 ěđčĥē 694 ğĕĜĝ 17 ĘĕĦĜėĤĚ ģĜč ěđčĥēĘ
806Eastern Parkway | Brooklyn, NY 11213 :ĦčđĦėĘ Ezrat Israel - ĦďđģĠĘ ģĕĥ - ĦĕĤčĐ ĦđĢĤČč
(ēĜ ĕĜč ĦđđĢĚ ĞčĥĘ ĐĚđĤĦĐĥ ěĕĕĢĘ ĥĕ - ďÂčē ĘĘđė ĕÂĞ ĝĚ ĕėĤĢĘ ĤėđĚ) www.colelchabad.org/eii :ĤĦČč ĐĚđĤĦ

a7for70@gmail.com ĘĕĕĚĕČ 052-5707707 ÄĘĔ ĕĘģ ĒĞđč À ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠ
ďĞđ ęĘđĞĘ ēĕĥĚĐ ĖĘĚ đĜĕčĤđ đĜĤđĚ đĜĜđďČ ĕēĕ 
"'
 ' •

20

Ƚ½

‚

•Ž‚”’‚”Œ
•‚–~‚”’‚‚„‰–Œ 

˜‡‚‡Ž‡•ƒ

ĐĤĕēčĐ Ħĕč ĦđėĘĐ ďđĚĕĘ ĕĜđĘĞĘ 

‹‡”‡’Œ 
‹‡~ƒ–ƒ‹‡ŒƒŠ

1,000
‹‡ŽƒŠ

360

†Œ–ƒ’
Šƒ€
–ƒ‚Œƒ

D
Š 

‡ŒŠŠƒ‰ 
…ƒŠ—Œ

077-5123-770
…–’‡‡‚Š‡‡~
–~—‡‚Š~‰‡ŒŠ‡€
Š•Ž–’‡‚‡Š˜’Ž•‡

Ƚ½˜ƒŽŒ„‚Š 

¼¸Å¸Ã½
¼É´ºµ»

ĐĚĘĥĐđ ĦĕĦĕĚČĐ ĐĘđČĎĐ ĒđĤĕĒĘ đĚĥ ęđĘĕĞč ġĠēĐ ĕ"Ğ ęĤĦĜ
21

ƒ‹ŠƒŠ…‡—Œ‚ˆŠŒƒŽ‡–ƒƒŽ–ƒŒƒŽŽƒ~‡…‡
• 934 '  

‫התוועדות חסידותית‬
‫אין לך "אופן המתקבל" גדול מזה‪ ,‬כאשר עמך בית‬
‫ישראל צמאים לשמוע )כמו תמיד במצבים כאלו(‬
‫"מה אומר הרבי"‪ .‬ואין הוכחה מוצקת ומוחצת יותר‬
‫מאשר העובדה שחסידי חב"ד מוסרים בקול ברור‬
‫וצלול את ההכרזה של הרבי‪" :‬בניי‪ ,‬אל תתייראו! כל‬
‫מה שעשיתי‪ ,‬לא עשיתי אלא בשבילכם‪ .‬הגיע זמן‬
‫גאולתכם!"‪ .‬זו בשורת השעה שעלינו לצאת עמה‬
‫לכל מקום ולכל יהודי‬
‫מאת הרב חיים לוי יצחק גינזבורג‪,‬‬
‫משפיע בישיבת תומכי תמימים ראשון לציון‬

‫לפרס כעת את‬
‫נבואתו של הרבי‬
‫ביטחון אמיתי‬

‫   ‬
‫ ‪,    ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫    ‬
‫ ‪   . '  
 ,‬‬
‫ ‪ , : ,‬‬
‫   
  ‪.‬‬
‫     ‬
‫     ‪ .‬‬
‫   
 ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫  ‪    :‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫  ?‬
‫  
‪ -  -‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫‪    .‬‬
‫ ‪     ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫     ‬

‫‪22‬‬

‫• ' 
'"‬

‫  ‪    .‬‬
‫      ‬
‫ 
   ‪ .‬‬
‫     ‬
‫      ‪.‬‬
‫   ‪ :‬‬
‫     ‪,‬‬
‫     ?‬
‫  ‪  " :‬‬
‫    ‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫   ‪   ,‬‬
‫      ‬
‫ 
 ‪"   .‬‬
‫) " " ' ‪  (46 . 7‬‬
‫ "    )" ‬
‫  (  " ‬
‫"    
) ‬
‫ 
( " ) ( ‪ " -‬‬
‫    ‬

‫‪   .‬‬
‫       ‬
‫  
  '‪ ,‬‬
‫  '"‪.‬‬
‫ ‪-  " " :‬‬
‫ " " )' (‪"  " :‬‬
‫" '   '    ‪,‬‬
‫    ‬
‫'‪ 
     ,‬‬
‫ '  "‪.‬‬

‫שיהיה אכפת לנו מיהודים‬

‫     ‬
‫    "‪ ,‬‬
‫    "‬
‫ " ‪ ,   -‬‬
‫     ‬
‫  ‪, – –  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  "  "  ‪,‬‬
‫   
 ‬
‫)  
 ( " ‬

‫ "‪ 
 
  .‬‬
‫  "   ‬
‫ 
  ‪,

" :‬‬
‫ 

!  

‪ 

 ,‬‬
‫ 
‪" ."!  
.‬‬
‫ 
 
  
"‪ 
" .‬‬
‫  
 
‪,‬‬
‫

 

 
‪ 

,‬‬
‫ 
‪ 
" ." 
  ,‬‬
‫ 
 
 "‪ " .‬‬
‫  

  

‫ "‪,"  " .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
     ‬
‫ ‪  .    ,‬‬
‫     ‬
‫      ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪     .‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫  
  ‬
‫  
  
‪,‬‬
‫ 
 ‪,    ,‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫  
  
  ‬
‫   ‪   ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫  ‪ ,  ,‬‬
‫  ‪ ,  .‬‬
‫   ‪:‬‬
‫   
‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
 

"‪  .‬‬
‫ –    ‬
‫  "  ‬
‫ " )"    ‬
‫  "(‪  
  ,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪   .‬‬
‫  
  ‬
‫ 
   ‪ " ,‬‬
‫  ‪  ") ,‬‬
‫‪:("  ,   ,‬‬
‫'  '   '  ‬
‫ '!"‪ "   .‬‬
‫  ‪,    ,‬‬
‫   ‪ , :‬‬
‫ !"‪.‬‬

‫ƒ‬

‫הרבי שליט"א מורה לפרסם בכל מקום את דברי‬
‫נבואתו והוראתו כי אין לפחד ואין להפחיד כי לא‬
‫ינום ולא יישן שומר ישראל‪ ,‬והקב"ה שומר ומגן על‬
‫כל יהודי‪ ,‬ובפרט בארץ הקודש שבה מקום המקדש‪ ,‬והיא‬
‫המקום הבטוח ביותר‪.‬‬
‫למה עשה הקב"ה מלחמות?‬

‫   " 
"‪  ,‬‬
‫   " " ‬
‫" )  " –‬
‫ "(‪ " "  
,‬‬
‫ " "‪   ,‬‬
‫ " " ) –‬
‫' – '   ‪.(7–33‬‬
‫   ‪, " :‬‬
‫   ‪:‬‬
‫   – 
 ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪ .   ,‬‬
‫  "  – " ‬
‫     ‬
‫  "‪ –   .‬‬
‫   '  ‬
‫   
 ‬
‫    ‬
‫‪" ,    ...‬‬
‫   
 

‫  

 
–‬
‫ 
 
 
  

‫ 
" )  ‪  .‬‬
‫ (‪.‬‬
‫  " ‬
‫ "  
 ‪   
,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ‪ 

 
" :  ,‬‬
‫ 
 
 
‪ 
 .‬‬
‫  

  "‪  .‬‬‫ ‪  
 
 " :‬‬
‫) ‪  
(" ,‬‬
‫ 
 ‪ 

 
,‬‬‫ 
‪ 
 
 
.‬‬
‫  "‪    .‬‬
‫ 
 " ‬

" " " )  ‬
‫ (    ‬
‫  ‪  
 
 ,‬‬
‫ "    – "‪.‬‬‫     – ‬
‫    ‬
‫    ‬

‫ –  )  ‪– ,‬‬
‫– ‪   ,‬‬
‫"   "(  ‬
‫ "   "‪.‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫"   "‪  .‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫ '‪    ,‬‬
‫"    "‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫   )" '"(‪:‬‬‫" 
  
"

‫

' 
‪ 
 ,"..‬‬
‫  ‪ 
 
,‬‬
‫

"‪.‬‬
‫     

‫   ‪  :‬‬
‫ ‪ ,  ,‬‬
‫ 
 – ‪  ,‬‬
‫   ?‬
‫  ‪  
 -‬‬
‫  
‪   .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‪  -‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫ '  – ‪,‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪  – ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫
     ‬
‫    ‬
‫   –  ‪.‬‬
‫  ‪ ,"  " ,‬‬
‫)( "    ‬
‫" ‪     -‬‬
‫     ‬
‫ –  ‪,  .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    " 

‬
‫ "‪," " 
  ,‬‬
‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪23‬‬

‫התוועדות חסידותית‬
®¼¬

.      
 
   
  , 
" ,      –
 -      ," 
  ,  ,  
 " , –      
 " ,    ," 
.   ,  
 

º´Ã®¯¹·¸´´½°Á¹¸´®°¹´·

‫לפרסם את נבואת הרבי‬

¯«Ã°¯Å®°½Å
¶»°Ä­Å­²Ç¹±»¹Æ±DzÅÆÁ­Ŷ¸®·»¾²»±Å²»

º°Ä«Ãë°Å 
°´²¶»·²½¶´²¿®Æ²ÇDz¶²´»Ç±® 
Å°´¿·ÅÅ··¶¹·ÄÅ´¹®Â«¯Å°¼²¬

Å»ÂŹ¯«Ã°¯ 
½°Á¹«´¯Ä¯®°½Å 

¶¸¶¹±Ç®Ƕ®¶µÄÁ­Dz®Å¿Ç±¹º¶¹¸²Dzµ¶ÆDzƶ¯ 
±°¶»¹Dz¶²Ä¹¶¹¿®º¶°¶»¹Ç¹Æ±°¶»¹± 

¯¬°Å¶ÅðÄÂÅ·ÿ¼Å´¬
Dz½²¶­Å²±±¯±±¸¶Å¿±®¶Ç¸ 

Å°­Ã®¿°«·Å°´°¹·Åį 
·Äº°¬»·°¯´»·Å°«»®¼
¯²¿Ä¹¯¬´ÁÂÅ

¸´³Ã¿·
¯¹Äï°  

±¿Æ±¶Å´­ 

…¯Â¬ÃÅ´¬†Å··¶¹
±­Å²±¶°®²¿ÇÅƸ±¹²·²½¶´¹±¹¹¸»
www.rivka.org.il
®…¬²ÿ¶ 

¾ÄÁ

:  ,    
 
 
 . ' 
  
" 
   
 , 

  
."
  

–– 
   

" 
 


 
 
  

,  
,   
, 

 
 
...  
  

 
" ." 
  
- 

 
 

 ," 
"  

."  

 
  ,      , 
  "     
        
,   " ,   
.    ,   
    "    
      "
. 
,   
    
  


 " "   
 -  "    . 
( – )  ,    
 –"   ,  ""
.  "    
"  
("' ")  , ,  
" 

– 

  "  

," 
" ,  ,
 
  
,"  " ,"  "  
."...  


– 
  
     
 ,  ,  ,   
"   "  
   - '
."   "  
,       
 "      
,      - "  
    .     
   ,    
 " :       
"!     

limudim1@rivka.org.il 
"'
 ' •

24

‹‡–’~ŠŒ˜‡

³°

‹‡’–ƒ”‚ 
˜ƒ…‘‰‚‡Š‰

˜–~ƒ’Œ—ƒ•˜‡–’
‚‡—‡‡‡…˜‡Š‰Š
˜Ž‰˜‡ƒ—–Œ˜‡ 
‹‡‡˜ƒ‰‡~“ƒ˜‡‰ƒ‰„˜”ƒŒ 
˜ƒ—‡…˜ƒ‡€ƒŠƒŽ‰†ƒ—Ž—
‘Œ‡‡…Šƒ–Œ—‡—ˆ‰
‹‰Š—‚‡–’‚Š—‹‡‰ƒ–~ 

½³½¸°Ç³ɺǰ° 
ÉǺµ´½¼¸ÇÃÀ¯»½ɸ°» 
¼¸¸½ÁÃɽ¯³»¸½³ 
±¶°ɸɸ½¯ɴǸ¶»ÇÈƳ°
³ÉÉk´¸¶¶Àó 

¼¸ÇÃÀ³ÉÈÇý³ÈÁ½»É´¯Ç´³³½ 
Ȳ´Æ¸ÇÃÀɸÇÃÀ´É¸°°¼¸Æ¸ɶ¯´²¶¯»ºÈ 
³»±¿°Ȳ´Æ¸°Éº´¼¸ÇÃÀ³°É´°Ç³»´¸À´³»´ 
Ȳ´Æ¸ÇÃÀ¯»½ɸ°´É¸°³¸³¸ÈÉ´²¸À¶°´ 
³²´½¯´³¸º¼¸ÇÃÀ´É¸°ɯ¯»½½¸²´³¸ 

ɽ¯ÉǴɳµ´¿±´»¯¼¸ÇÃÀ°È
ɽ¯"¼¸ÇÃÀ¯»½ɸ°É´°¸É³¸Ã´À 

‹‰Š—‘‰‚‡Š‰Š…ƒ‡ŒƒŠ…‹
770Š—‚Ž‡–†‡ƒƒ
”ƒŠƒ€Š—˜‡—‡~‚Œ~˜‚

beit.moshiach@gmail.com*‚•‡–Œ~ƒ’”*Š~–—‡˜ƒŽŒ„‚ƒ‹‡†–’Š
ƒ‹ŠƒŠ…‡—Œ‚ˆŠŒƒŽ‡–ƒƒŽ–ƒŒƒŽŽƒ~‡…‡

25

• 934 '  

‫אוחזים‬
‫בניתוח‬
‫הרביעי‬
‫בשבוע שעבר פתח צה"ל במבצע "צוק איתן" בניסיון להשיב את השקט‬
‫ליישובי הדרום • בהקשר לזה אנו מביאים את דבריו הקדושים של הרבי‬
‫מלך המשיח בנוגע לפעולה שהיתה בזמן מלחמת לבנון‪ .‬כבר אז חזה הרבי‬
‫נשיא הדור והזהיר מפני ההססנות וה"התקפלות" בפני אומות העולם‬
‫סיום הפעולה בלבנון‬
‫בשלימותה!!!‬

‫העדר סיום הפעולה בלבנון‬
‫תביא למלחמה נוספת!!!‬

‫המעכבים את המבצע בלבנון‬
‫מייצגים רק את הערבים!!!‬

‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ 
  ‪ 
 -‬‬
‫    '–‬
‫ –‪ "   ,‬‬
‫ "‪    ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ 
‪ -  -‬‬
‫   – – ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪ "  ,‬‬
‫ "‪.‬‬

‫"    ‬
‫   ) ( ‬‫    ‬
‫ –   ‪  ,‬‬
‫ 
"  " ‪ ,‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫  ‪   " -‬‬
‫    
 
‪" . .‬‬
‫"   ‬
‫    ‬‫ ‪    ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫ –   
– ‪ ,‬‬
‫   ) ‬
‫ (  ‪ ,‬‬
‫  "  ""‬

‫"     ‬
‫     
' ‬
‫ ' ‪ ,‬‬
‫   
 ‬
‫    
 ‪,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  )    (‬
‫  !  ‬
‫    ‪.‬‬
‫     ‬
‫    –   ‬
‫ 
‪ - !   ,‬‬
‫    !"‬

‫) " ‪( " ' ' ,‬‬

‫‪26‬‬

‫• ' 
'"‬

‫מבצע תפילין‬
‫ורישום בספר תורה‬
‫"    ‪:‬‬
‫ –    ‬

‫‬
‫‬

‫ ?‬

‫יש ליטול מהמנהיגים את הבחירה חופשית‬

‫ ‪– ,"  
"  ,‬‬
‫ – "   ‬
‫ '    "‪ ,‬‬
‫ 
  – ‬
‫  ‪  – – ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ " 

"‪    ,‬‬
‫ 
‪(   )  ,‬‬
‫    ‪".‬‬‫)' "(‬

‫לסיים במהירות‬
‫את המבצע בלבנון‬
‫" ‪    ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪  
 -‬‬
‫      ‪,‬‬
‫  
   ‬
‫    – 
‪,‬‬
‫  ‪!   -‬‬
‫ ‪   :‬‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪ , 
 -‬‬
‫   ‬
‫ 
  )  ‪-‬‬
‫ ‪ " ,  ,‬‬
‫ (‪".‬‬

‫" " "‪ ,  - -   " :‬‬
‫  ‪".      .‬‬
‫"   ‪-   - .  ,‬‬
‫ '‪.   , ,  , 
,‬‬
‫    ‪    -   -‬‬
‫‪.‬‬
‫  ‪ -  ,   ,  
,‬‬
‫   ‪!     ,‬‬
‫ 
‪ , ,     ,‬‬
‫ 
 
  ‪.   '  ,  ,‬‬
‫   
‪ , - 
–    ,‬‬
‫ ‪!  -    - ,  
-‬‬
‫ ‪"  " ,–   ,‬‬
‫   ‪  ," "   , .‬‬‫ ‪.‬‬
‫ ‪ , –  . ,   ,‬‬
‫ 
‪ .  (  )    ,‬‬
‫ ‪ !  ,   ." " ,‬‬
‫ 
‪!?   .‬‬
‫ ‪ , 
   .   ,‬‬
‫   ‪!  . 
    , .‬‬
‫)     ' " "(‬

‫עורכים 'נסיונות'‬
‫על ‪ 3‬מיליון יהודים!!!‬
‫"    ‪ ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ '– –‪, 
 ,‬‬
‫    ‬
‫  
   
–‬
‫ ‪ -  
 ,‬‬
‫ 
 ‪   ,‬‬

‫ ‪  - ,‬‬
‫ ‪ –   ,‬‬
‫  ‪ –   ,‬‬
‫ ‪!   ,‬‬
‫ 
  ' ' ‬
‫ –‪ - !?  3‬‬
‫     ‬
‫ 

?!"‬
‫) " "(‬

‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪27‬‬

‫אמונה‬

‫עזה‬
‫המספרים שמאחורי 'צוק איתן' נחשפים לראשונה • ‪6000‬‬
‫ציציות‪ 40.000 ,‬פחיות‪ 7000 ,‬תהילים‪ 30.000 ,‬חטיפים‪2500 ,‬‬
‫חבילות היגיינה ו‪ 2000 ...‬מנות פלאפל • זה רק חלק מהפעילות‬
‫הענפה של חסידי חב"ד בגזרת עוטף עזה מאז תחילת המבצע •‬
‫עשרות יוזמות פרטיות יחד עם המבצעים המאורגנים היטב של‬
‫ניידות חב"ד‪ ,‬בית חב"ד שדרות‪ ,‬ארגון אור לחייל‪ ,‬שמיא‪ ,‬צעירי‬
‫אגודת חב"ד‪ ,‬שלוחים מכל הארץ ועוד‪ ,‬מעלים לחיילי צה"ל‬
‫בדרום את המוראל ומעניקים תמיכה רוחנית לצד שפע עצום‬
‫של גשמיות מפנקת • כתב בית משיח זלמן צרפתי יצא לסיור‬
‫מקיף בדרום ושב עם מצב רוח וכתבה מרתקת‬
‫זלמן צרפתי‬

‫א‬

‫ ‪    .  .‬‬
‫      ‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫  ‪ , ,‬‬
‫   ‪  ,   .‬‬
‫ 
    
‪   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪.    .‬‬

‫‪28‬‬

‫• ' 
'"‬

‫  ‪ ,  ,  ,‬‬
‫ ‪ '  '   ,' .‬‬
‫  '‪    ' , , ' .‬‬
‫      ‪.‬‬
‫ ' 
 
 ‪   
.‬‬
‫   ' ‪   ' , ,‬‬
‫‪  
  .   ,‬‬
‫ 
  
   ‪.‬‬ 

 " 
 

29

• 934 '  

‫צוק איתן ‪ /‬הפעילות החב"דית‬

‫המבצע שלי‬

‫שבת במכללת ספיר ‪-‬‬
‫‪ 80‬חיילים בהתוועדות סוחפת‬
‫מתתיהו קובלקין‬

‫  ‪ . 8 
 .‬‬
‫  "  )   ( 

‫ 
 
 ‪ 
, 
 .‬‬
‫ "    ‪  .‬‬
‫ "‪.‬‬
‫ ‪.   
 , 
,‬‬
‫  "     ‬
‫  ‪   ,  , .‬‬
‫‪.‬‬
‫     " ‪.‬‬
‫   "  ‪ ,‬‬
‫  ‪?     .‬‬
‫  ‪. ,   
  
  .‬‬
‫  ‪   .   .‬‬
‫ "  ‪, 
      .‬‬
‫ ‪.      ,  ,‬‬
‫   
 
   ‪ 
' .‬‬
‫ ‪    , .    .‬‬
‫ 
‪ 
 .     
 ,  ,‬‬
‫   ' '  "   ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  
    ‪,  ,‬‬
‫    ‪. -  ,‬‬
‫   ‪       ,‬‬
‫ "       ‪  .‬‬
‫   ‪.
  ,  .‬‬
‫    ‪     ,‬‬
‫ ‪  
   ,   .‬‬
‫      ‪.‬‬
‫  ‪      ,‬‬
‫     ‪ ,    .‬‬
‫ ‪    
   .  ,‬‬
‫      ‪.‬‬
‫  ‪       ,‬‬
‫ ‪ ,  .     .‬‬
‫     ‪    .‬‬
‫ '           ‬
‫  ‪        ,   .‬‬
‫ ‪       .   .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   
  ‪    .‬‬
‫     ‪. 
  , .‬‬
‫ ‪. '  .‬‬

‫‪30‬‬

‫• ' 
'"‬

‫    ‬
‫   ‪ .‬‬
‫ ‪, ,   ,‬‬
‫ ‪.  

,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫'  "'  ‪ .‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫     ‪.‬‬
‫  ‪ . , 
.‬‬
‫   ‪ ' .‬‬
‫  ?   ‬
‫ '‪, . ,‬‬
‫    ‬
‫‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
  ' 
‪.‬‬
‫' 
  '‪ ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫  ‪.  .‬‬
‫'    ‬
‫  
‪  .‬‬
‫ ‪... , ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫   '‪ .‬‬
‫   ‪.‬‬

‫‪ 2000‬מנות פלאפל‬
‫   
‬
‫    ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
"  " 

‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪
 ,‬‬
‫ 
   ‬
‫‪.‬‬
‫ ‪  , ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪   . ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫" 
  ‬
‫ "‪   ,‬‬
‫ "  "‪ 
" .‬‬
‫     ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪ ,   .‬‬
‫      ‬
‫  "‪.‬‬
‫‪    ,‬‬

‫ ‪     .‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫
    ‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫    ‪,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪  
 .‬‬
‫  
 ‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫"   ‬
‫
‪    .‬‬
‫     ‬
‫ "‪ " .  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪ 2000‬‬
‫  ‪ 
.  .‬‬
‫  ‪  , 2000‬‬
‫  
  
 ‬
‫   "‪.‬‬

‫איך הגעתם לכאן?‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
   ‬
‫ ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫)   
‬
‫  (‪.‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  
‪ '  .‬‬
‫   ‬
‫     
‪.‬‬
‫ '  '  ‪.‬‬
‫ '    ‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫ ‪ .  .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  "  
‬
‫     ‬
‫‪.‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫ 

  ‪ ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫
‪"  " .‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫   ‪.‬‬

‫  
  

‫  

 ‪   
 

,‬‬

‫"  ‪ ,‬‬
‫ ‪   ,  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ "‪ " ,  ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫‪."   ,‬‬
‫ "  ‪ ,‬‬
‫  ‪  " .‬‬
‫ 
    ‪,‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫  ‪  , ,‬‬
‫   "‪.‬‬
‫  ‪.  ,‬‬
‫ 
  ‬
‫" ‪ ,"  ,‬‬
‫  
‬
‫  
‪   " .‬‬
‫   
"‪ ,‬‬
‫    ‪ " ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   "‪...‬‬
‫ ‪,  .‬‬
‫ 

‪, , ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ‪ .   .‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫ 
‪  
 ,‬‬
‫    ‪.‬‬

‫   ‬
‫ ?  ‬
‫ ‪ " . ," " .‬‬
‫"    ‬
‫ ‪.‬‬

‫הלהיט החדש‪ :‬חפ"ק חב"ד‬
‫ "   '" "'‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
 ‪  .‬‬
‫  
' 
 ‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫" " ‬
‫ ‪. 
   .‬‬
‫   
  ‬
‫    "‪ .‬‬
‫     ‬
‫ " ‪   , ,‬‬
‫  "‪.   ,‬‬
‫   
 
‪.‬‬
‫ 

‪ ,  ,‬‬
‫  ‪.   ,‬‬
‫   " ‬
‫    ‬
‫ ‪  
  .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫"   ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  "‪ ,‬‬
‫ ‪   " .‬‬
‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪31‬‬

‫צוק איתן ‪ /‬הפעילות החב"דית‬

‫המבצע שלי‬

‫יהדות‬
‫במדי זית‬
‫אשר פיזם‬

‫   

‫  " ‪ ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫   
‪.‬‬
‫     

‫ 
 ‪   
 ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫   ‪,  ,‬‬
‫      ‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫  ‪ 

 .‬‬
‫      ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫     ‪ ,‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫     ‬
‫  ‪   .‬‬
‫  ‪ ,

 ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫     ‬
‫ ‪  

 ,‬‬
‫     ‬
‫   ‪.‬‬
‫     ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   
   ‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
    ‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫• ' 
'"‬

‫ ‪   ,‬‬
‫' 

'? '  ?"‪.‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
   ‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫  ‪   
.‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫
" 
 ‪ .‬‬
‫ 
   ‪ ' .‬‬
‫ '?   ‬
‫ ‪ ,'  ' ,‬‬
‫ ‪   ' .‬‬
‫ '?  ‪ ' ' .‬‬
‫   '  '‪.‬‬

    ‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫ ‪,   .‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ '   

‫ ‪  
 .‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪  ,  ,  .‬‬
‫  ‪  
.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫    ‬
‫  
  ‬

‫ 
  ‪,‬‬
‫     ‬
‫   ‪.‬‬
‫" 
   ‬
‫   "‬
‫ ‪ " .‬‬
‫    ‬
‫' '‪   ,‬‬
‫ ‪ , 
 
,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫     ‬
‫  
   "‪.‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‪
.‬‬
‫  
 ‪" .‬‬
‫   "‪,‬‬
‫     ‬
‫   ‪" .‬‬
‫   ?"‬
‫"  "  ‬
‫ 
‪.‬‬

‫כשהאברך הליטאי ביקש‪:‬‬
‫דגל משיח‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
‪ . 
  ,‬‬
‫   ‪, .‬‬
‫ ‪   ,  ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫    ‪ .‬‬

‫    


   ‪  .‬‬
‫  ‪43   .‬‬
‫ 
 
‪  .‬‬
‫ ‪ ,  
 " .‬‬
‫  "‪, " . ,‬‬
‫ 
  ‬
‫  "‪  ,‬‬
‫    ‪ " .‬‬
‫ 
"  ‪.‬‬
‫   ‪,  .‬‬
‫ "  
 ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫  
‪ " .‬‬
‫ "? 
 "‪ ' .‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫    ‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫   ‬
‫‪.‬‬
‫  " ‬
‫ ‪  .‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫    ‬
‫  
 "‪ ' .‬‬
‫    ' '‬
‫  ?‬
‫"   ‪ 700‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  "‪. ,‬‬
‫" 
   ‪,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫ ‪ .  ,‬‬

‫ 
" 
" ‬

‫ƒ‬

‫מתוך רכב משפחתי חבוט מגיח אברך ליטאי‪ .‬הוא פונה‬
‫אל הטנקיסטים ושואל אם הוא יוכל לקבל דגל צהוב של‬
‫חב"ד‪ .‬החבר'ה מתעניינים לשם מה זקוק 'בן תורה' לדגל משיח?‬
‫"קיבלתי ממישהו ‪ ₪ 700‬לקנות עוגות ושתיה לחיילים‪ ,‬אבל לא‬
‫נותנים לי להיכנס לבסיסים"‪ ,‬מספר האברך‪" .‬אני רוצה לשים‬
‫דגל כזה על האוטו‪ ,‬אולי עם זה יתנו לי להיכנס"‪.‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‬
‫   
 ‬
‫  ‪ .   .‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫   ' ‬
‫    '‪  ...‬‬
‫  ?  ‪ ' .‬‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬
‫"   "‪,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫  
 ‪.‬‬
‫"    ‬
‫  "‪  ,‬‬
‫ ‪   " ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   "  "‪.‬‬

‫   ‪,‬‬
‫)‪    (42‬‬
‫   ‪.‬‬
‫"    ‬
‫    ‬
‫ 
"   ‪ ,‬‬
‫ ‪ 
.    ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫   
 " ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪,    ,‬‬
‫   
 
 '‬
‫  "‪.‬‬
‫"   

‫  ‪  .‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫    
‪,‬‬
‫  ‪ .  .‬‬
‫ "‪.‬‬
‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪33‬‬

‫הרב ליפא קורצוויל‪ :‬כולנו צריכי להודות ולהלל‬

‫ניסי ונפלאות‬
‫בשכונה של הרבי‬
‫"כולנו יודעים עד כמה קרית מלאכי קרובה לעזה‪ ,‬והטילים שמשגרים‬
‫הם מסוכנים ביותר‪ .‬כי טיל שפוגע בבית זו טרגדיה אמיתית‪ ,‬ישמרנו‬
‫ה'‪ .‬וכאן יש ניסים שכל אחד רואה בעיניו‪ ,‬הטילים משוגרים בזה אחר‬
‫זה וכמעט אין נפגעים‪ .‬על כל יהודי להודות להלל ולשבח לבורא‬
‫עולם שעיניו פקוחות על ארץ מראשית השנה ועד אחריתה"‪.‬‬

‫א‬

‫מאת שניאור זלמן ברגר‪ ,‬נחלת הר חב"ד‬

‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪
 ,‬‬
‫  " ‬
‫"‪  ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    ""‬
‫  ‪ -  .‬‬
‫  
  ‪ .‬‬
‫    ‬
‫  "‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪,‬‬
‫ "  " ‬
‫   "‪ ,‬‬
‫   "  ‬
‫ 
"‪   .‬‬
‫     ‬
‫    ‬
‫ 

 ‪ ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ " ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‪,  .‬‬

‫‪34‬‬

‫• ' 
'"‬

‫  
‪  ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ‪ .    ,‬‬
‫    ‬
‫ " "   ‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫    ‪  ...‬‬
‫  

 ‪  ,‬‬

‫ ‪,  :  .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫
   ‬
‫   "‪  .‬‬

‫‬
‫‬

‫  ‬

‫ 

    
"‬

‫   ‪  .‬‬
‫   ‬
‫ '   ‪  -‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫!  ‪  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ !‬
‫ ‪  :‬‬
‫ 
 ‪...  ,‬‬

‫הרב קורצוויל‪:‬‬
‫להודות ולהלל‬
‫  
 ‬
‫"   ‪ ,‬‬
‫     

‫"  "   ‬
‫"    ‬
‫ ‪   " :‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ '‪    .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫   ‬

‫     ‬
‫   "‪.‬‬
‫   

‪.‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‬
‫   
‪.‬‬
‫   
  ‬
‫ ‪. 
   ,‬‬

‫אברכי השכונה יוצאים‬
‫למבצעים בקרב החיילים‬
‫ 
  
  

‫ " ‪ ,"" 40‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫   

 ‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬

  ""‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ 
  
‪  ,‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫   ‪  .‬‬
‫   
  ‬
‫  
 ‪ .‬‬
‫   ?!‬

‫    
‬
‫     ‬
‫    ‬
‫ 
    ‬
‫ ‪  .‬‬
‫   ‬
‫  
   ‪.‬‬
‫  
  ‬
‫ 
    ‬
‫     
‪ .‬‬
‫     
‬
‫  ‬
‫    ‬
‫  
 ‪.‬‬
‫     ‬
‫  ‪ "  
 ,‬‬
‫    ‬
‫    ‪' .‬‬
‫     ‪,‬‬
‫'    ‬
‫      ‪,‬‬
‫   '  ‪.‬‬
‫  

 ‬
‫ 
  ‪, " ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪, " ,‬‬
‫   ' 
‬
‫    ‪.‬‬

‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪35‬‬

‫מאחורי המס‬

‫ד‬

‫בעקבות הוראת הרבי‪ ,‬הצליחו האחים ציפעל‬

‫   ‬
‫  
 ‪-‬‬
‫'  ‪, ' ,‬‬
‫'  ' ‪ ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫   ‬
‫  
  ‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫'     ‬

 ‪  ,   .‬‬
‫    ‬
‫ ‪ .   ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫     ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
‪  .‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫ ‪  ,  ,‬‬

‫ 
‪  ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫  
   ‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫   ‬
‫   ‪ .‬‬
‫   " " ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   '  ' '‬
‫ '    ‬
‫ ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫  "  ‬
‫    ‬
‫  ‪  
,‬‬
‫    ‬

‫   ‪  .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪   .‬‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫' '   ‬
‫‪   .‬‬
‫ ‪ " :‬‬
‫  ‬
‫ 
‪ 
 .‬‬
‫
 
  

‫ "  
 ‬
‫‪ ,' ,‬‬
‫ 
‪– 

.‬‬
‫ 
  
 

‫  " ‪,‬‬
‫ 
–  
‬
‫ 
 
‪ 
 
.‬‬
‫

 ‪ 
– 

,‬‬
‫  
"‪.‬‬
‫•‬

‫שליחויות‬
‫‪36‬‬

‫עלומות‬
‫• ' 
'"‬

‫לסגור בשבתות את יריד הפרוות הגדול ברוסיה הקומוניסטית‬
‫מבקשים מהרבי לשגר‬
‫שלוחים לאיטליה‬
‫  
 ‬
‫  "  ‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‬
‫'  "‪  ,‬‬
‫   

‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪,‬‬
‫    ‬
‫"‪   .‬‬
‫    ‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪,‬‬
‫ '   ‬
‫     ‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫ ‬
‫  ‪ .‬‬
‫ "‪ .‬‬
‫‬

 ‬
‫ ‬

‫    ‪ ,‬‬
‫ '   
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫  
 
 ‪ ,‬‬
‫ '  ‪ ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪  , .‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫  "  ‬
‫  "  "‪.‬‬
‫      ‬
‫   ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫   
  ‪.‬‬
‫  ‪, 
" :‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   "‪ , .‬‬
‫‪ ,   ,‬‬
‫  " "‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‪,‬‬
‫ "  ‬
‫  ‪ .‬‬
‫   ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬

‫    ‬
‫  ‪   .‬‬
‫  ‪–  ' ,‬‬
‫ 
    ‬
‫ ‪  .‬‬
‫  ‪." " :‬‬
‫ 
 ' ' ‬
‫ ‪  :  ,‬‬
‫ ?  '‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ )' '  ‬
‫  ‪
   -‬‬
‫    (‪ .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪   .‬‬
‫ "" "   ‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫   
 ‬
‫   ‪ , ,‬‬

 ‪    ,‬‬
‫ '   '  ' ‬
‫    "‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪ " .‬‬
‫
  ‪ 
 ,‬‬
‫ "‪   ,‬‬

‫האחים ציפעל ממילאנו עשו רבות למען מפעליו של הרבי באיטליה‪ ,‬אבל‬
‫לא פחות מרתקת היא מסכת שליחויות עלומות ברחבי ברית המועצות‬
‫הקומוניסטית • בנסיעותיהם התכופות שימשו גשר בין הרבי מלך המשיח‬
‫ליהודים מאחורי מסך הברזל‪ ,‬והצליחו להעביר כמויות גדולות של תשמישי‬
‫קדושה‪ ,‬וכן להוציא ספרים יקרי ערך מרוסיה ולהעבירם לספריית הרבי‬
‫• לאחר שנים רבות של שליחויות מוצלחות‪ ,‬נחשפו האחים על ידי סוכני‬
‫הק‪.‬ג‪.‬ב‪ .‬ושוב לא חזרו לפעילותם ברוסיה‬
‫שניאור זלמן לוין‬

‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪37‬‬

‫בשליחות המלך‬

‫ƒ‬

‫   
  ‬
‫ ‪   .‬‬
‫    ‬
‫  ‪    .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ 
 '‪ 
  .‬‬
‫     ‬
‫    ‪,‬‬
‫ "   ‬
‫ "‪   ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‪ :‬‬
‫ "  
 ‬
‫‪   7%‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫   ‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  
‬
‫ "‪...‬‬

‫‪  ' "?  ,‬‬
‫

 ‪  ,‬‬
‫   
‬
‫ ‪  ,  ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫     ‪ .‬‬
‫ ‪  "? 
 " :‬‬
‫ ‪ .   
,‬‬
‫   '  ‬
‫"  ) (‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ "‪   ,  .‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫    ‬
‫    '  ‬
‫ "  "‪
 .‬‬
‫  ‪...‬‬
‫'    ‬
‫     ‪ -‬‬
‫   "‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫  ‪.‬‬

‫הרבי שאלו‪" :‬האם המכתב אצלך?" משהשיב בחיוב‪ ,‬הוציאו‬
‫מכיסו ונתנו לרבי‪ .‬הרבי הסתכל על הדף ואמר לר' שלמה‬
‫יוסף "בוא ונעשה דיל )עסק(‪ ,‬אתה תטפל בענינים שלי ואני‬
‫אטפל בענינים שלך"‪ .‬כאשר הסכים‪ ,‬נתן לו הרבי כמה משימות‬
‫בנושאי חינוך‪ ,‬והרבי מצדו לקח את העפרון ותיקן כמה מספרים‬
‫בדף המיסים והחזירו לר' שלמה יוסף באמרו "את זה תשלם"‪.‬‬
‫למותר לציין שכך בדיוק היה‪...‬‬
‫   ‬
‫" "  ‪,‬‬
‫  ‪:‬‬
‫  '  ‬
‫    ‬
‫    ‬‫  ) ‬
‫ ( ‪  -‬‬
‫     ‬
‫  ‪   .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  "   ‬

‫‪38‬‬

‫• ' 
'"‬

‫הרבי שותף רשמי במניות‬
‫משפחת ציפעל‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ 
    ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   
 ‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ "  "‪.‬‬
‫  "–"‪,‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
  ‬
‫ ‪ . 
  .‬‬

‫  
   ‬
‫   ‪   ,‬‬
‫   ‬
‫‪   .‬‬
‫  ‪ 
   ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫   ‬
‫  ‪.   ,‬‬
‫    ‬
‫   –  ‪.‬‬
‫   ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ ‪  ! !...‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪. 
  ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫     ‪.‬‬
‫   

‫""  ‪  ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪ .  ,‬‬
‫    ‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    
‪.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 ‪  ' :‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‬
‫‪ 
 770– .‬‬
‫  ‪, , ,‬‬
‫ ‪.' ' ,  ,‬‬
‫    ‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
 
  
‬
‫    ‬
‫     ‪,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫     ‪ ,‬‬
‫   ‬

‫     ‪,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫     ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫" ‪.    ,‬‬
‫   ‬
‫  
‪  ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪,   ,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ ' '   ‬
‫ 
‪    .‬‬
‫'     ‬
‫" ‪ ,‬‬
‫  '‪  .‬‬
‫     ‬
‫     ‬
‫  ‪.‬‬
‫  
‪  ,‬‬

  
 ‬
‫ –  ‪ ,  ,‬‬
‫  

) ‬
‫  
  ‬
‫ "‪   .‬‬
‫" 
 
 ‪,‬‬
‫  
  

"‪ ,‬‬
‫
 
   
"‪,‬‬
‫   
 (‪.‬‬
‫‪ 
  ,‬‬
‫ ' '  
 ‪,‬‬
‫     ‬
‫ ] ‪  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫     ‬
‫   ‬
‫  [‪"   .‬‬
‫  " 
 " ‬
‫"   " ‬
‫     ‬
‫  

  "‬
‫'   ‪  .‬‬
‫   " " ‬
‫    '  ‬
‫ 
  " 
 "‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫ ' '  –‪ 770‬‬
‫ ) "(  '  ‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫ ' '   

‫ ‪.‬‬

‫  ‪,
 "
"  
,   
,‬‬
‫ 
" 
)  


" '  (‬

‫ƒ‬

‫כאשר בנו מחדש את בית הכנסת מארינה רושצה במוסקבה‬
‫לפני כחמש–עשרה שנים‪ ,‬מצאו הרבה מהתניא'ס הקטנים‬
‫שהוברחו לשם על ידי האחים ציפעל‪ .‬תניא'ס אלו נמצאו טמונים‬
‫באחד הקירות כנראה מפחד של חיפושים והחרמה‪ .‬השלוחים‬
‫שנסעו בשנות תש"מ לרוסי'ה מספרים שפגשו כמה מאנ"ש‬
‫מלנינגראד שזכרו היטב את האחים ציפעל‪ ,‬ואחד מהם אף גילה‬
‫שזכה לקבל סיוע מהם לקנות את דירתו‪...‬‬
‫ 
   ‬
‫     ‪,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  "  ‪,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   '  

‫  " ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫"   " '‪ .‬‬
‫    "‬
‫ ‪  '   .‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫   ‬
‫    ‪' .‬‬

‫ 
  ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫    
‪.‬‬
‫]‪   ,‬‬
‫  
 ‬
‫ – ‪  
,‬‬
‫ '    ‬
‫  
 ‪ 
 ' .‬‬
‫   ‬
‫   ‪  .‬‬
‫ " ' ‬
‫ "  ‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.[...‬‬

‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪39‬‬

‫בשליחות המלך‬ 

 .   
,   
.    
.
 
  
   
.    
 " "  
  " 

  "  
 
 
  
 "  
 
"  "  
 " 
 ' , 

    
. 
• 
 ' " 
'  .  

770–   ' 
 " "   
    
 770–  
.' ' 
   ' 
 
  
     
 .   

, .  
    
.     
, 
   
,   " 
  ,  

   
"   ,"  
   ," 
.    

 
' " 

  ' " 

, 
 

,   
)
  ( 
.   
,   
   
 , 

,...     
     

, .  
 ,  ,  

 '  
") "   "
...   ,(" 

  
 
 . 
 
–   
  , 

.‫ב‬.‫ג‬.‫סוכני הק‬
‫חושפים את האחים ציפעל‬
'   
, 
 '   
,   
  
  
.  (   ) 
  
    . 
  
.      
  
  , 
 
  
,  

  

 .   
   
²»Ã¿µ´Ç¾¸¸·È·Ç³¼¸Æ´·Ç¸À³Ǵƽ

¼¸Æ´·Ç¸À»Ǵƽ³

¼¸Æ´·Ç¸À»Ǵƽ³ 

²¸À¶

³É¯
É´°´·´¼¿¸¸»¸²Å¸¯
° 

²¸¸¿»·ɽ¯ÉÃÈÆÇ°¸¿°¸¿À 
²¸¸¿»·ÁÆÇÆɽ´Æ·¸°½³ ¶Ç³»´¯±¼¸»È´Ç¸¸¿À 

´Á¸±³ 
¹»·ÇÁ± 
¸È½
¼´¸»º¶´Éà 
É´Áȳ¾¸° 

"'
 ' •

40

41

• 934 '  

‫לאהוב חסיד חב"ד‬

‫כמו 'מקורב'‬
‫בליובאוויטש כשאומרים הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך‪,‬‬
‫אנחנו מתכוונים שאנחנו אוהבים גם יהודים שנמצאים אפילו בפינה נידחת‪.‬‬
‫דמיינו מה תהיינה התוצאות אם נכוון באמירת "הריני מקבל" שאני מקבל על עצמי‬
‫לאהוב חסיד ליובאוויטש שלא רואה את העולם כפי שאני רואה אותו‪ ,‬ובכל אופן‬
‫אני אוהב אותו כאח ממש‪ ,‬כי אנחנו באמת אחים גם אם הוא לא חושב כמוני?!‬

‫א‬

‫מאת הרב מיכאל גולדמן‪ ,‬שליח הרבי בהוואי‬

‫ 
 ‬
‫ ' ‪,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫)  " 
" ‬
‫" 
 "(‪   ,‬‬
‫  " "‪.‬‬
‫    
‬
‫ 
 ?  
 ‬
‫     ‬
‫ ?    ‬
‫    
 ‬
‫  ;   ‬
‫     ‬
‫  
‪  .‬‬
‫   ‪ , ,‬‬
‫ 
‪     ,‬‬
‫
  
  ‬
‫ ‪.‬‬
‫"    ‬
‫ ;    ‬
‫ 
 ‬
‫   ' ‪.‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫  ‪   .‬‬
‫ 
‪ ; –  ,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫• ' 
'"‬

‫ 
   ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ "  " ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪...‬‬

‫חייבת להיות דרך אחרת!‬
‫     ‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪, 
   ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫   
‬
‫ ‪ ,   
 :‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪ .   ,‬‬
‫    " ‬
‫  " )   ‬
‫( ‪"   .‬‬
‫   )  ‬
‫  (‪ .‬‬
‫ 
  
   ‬
‫   ‪  .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   '  ‬
‫   ‪ ,‬‬

‫  
 ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪ :  .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫   ‪ , ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  
 ‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫   '  ‬
‫  " " ‪ -‬‬
‫ ‪"    .‬‬
‫ " ‪.  '  -‬‬
‫   ‪" .‬‬
‫     ‬
‫ '‪   .‬‬
‫    ‬
‫     '‪.‬‬
‫ '  ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬

‫ '‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ' ‬
‫  ?  '‪  ,‬‬
‫ ‪ 
 ,'  ,‬‬
‫ ‪ ' -  -‬‬
‫    

‪.‬‬
‫ '   '‪  ,‬‬
‫   

  ‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪   -‬‬
‫    "‪ .‬‬
‫    ‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫ "  " ‬
‫    "‪,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫ "   '  ‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫   ‪ :‬‬
‫   ;   ‬
‫  ;   ‬
‫  ‪   .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ "‪  ,‬‬
‫ '  ‪  .‬‬

‫   ; ‪ ,‬‬
‫ ‪  
 
.‬‬
‫ ‪  ,   .‬‬
‫ " 
 ‬
‫" '" " "‪.‬‬
‫    '‬
‫ ‪'  .‬‬
‫ '  "  ‬
‫  ‪ 
.‬‬
‫ ' ‪ '  - -‬‬
‫
  ‪  ,‬‬
‫     ‪  .‬‬
‫ ? 
 ‬
‫‪.    ,‬‬

‫בליובאוויטש יש שני קווים‪.‬‬
‫גם בהשתלשלות יש שני קווים‬
‫   ‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫‪  .   ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  '  ‬
‫  )  "(‬
‫"  
 ' ‬
‫ "‪     .‬‬
‫  ‪ " .‬‬
‫ ‪.‬‬

‫   

‫  ‪   .‬‬
‫ 
   ‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪ 
 .‬‬
‫  ‪.  ,‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪,  , 
 .‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
    ‪.‬‬
‫"   "‪ .‬‬
‫   ‬
‫‪ 
. 
 ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
   ‬
‫‪ ,  
,‬‬
‫ ‪. 

,  ,  , :‬‬
‫      ‬
‫ ‪     

,‬‬
‫ ‪ .'   ,‬‬
‫ !    '‪ .‬‬
‫     ‬‫ '   '‪ ,' "" ,‬‬
‫ '   ‪ .'  -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫  

‪   
 ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ "  ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫    ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬‫‪   . 
 ,‬‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫   " "‪ 

,‬‬
‫ ‪ .    ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫    ‪  ,‬‬
‫ " 
"‪   ,‬‬
‫  
‪ " 
 " ,‬‬
‫ ‪51‬‬
‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪43‬‬

‫מאחורי הקלעי‬

‫הרב נחמן סודאק זכר היטב את בקשתו של הרבי‬

‫הרבי‬
‫מחפש‬

‫שות‬

‫שיחסו לו דאגה וטרחה‬

‫בסדר יומו של הרבי‪ ,‬כל שעה וכל דקה מחושבת ויקרה‬
‫מכל יקר‪ ,‬ובכל זאת‪ ,‬כשהיה צריך‪ ,‬הרבי מסר את עצמו ואת‬
‫זמנו היקר כדי לבצע שורה של תפקידי ניהול שנדרשו‪,‬‬
‫ואפילו סייע בגיוס כספים עבור שלוחיו העומדים בראש‬
‫מוסדות ליובאוויטש באשר הם • הסיפור המרגש הבא‬
‫יעיד על מידת המאמץ והעזרה שהשקיע הרבי כדי לסייע‬
‫לאחד השלוחים בגיוס תרומות עבור הפעילות‬

‫א‬

‫מאת מנחם זיגלבוים‬

‫     ‪    ,‬‬
‫ ‪ ,"      .‬‬
‫'
  '      ‬
‫  ‪  
  , 
 .‬‬
‫ 
   ‪     ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫    "  " 

‫‪44‬‬

‫• ' 
'"‬

‫מהגביר לונדוני‪ ,‬ותהה בינו לבין עצמו‪ ,‬האם לא לעת הזאת התכוון הרבי?‬

‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪45‬‬

‫מאחורי הקלעים‬

‫    ‬
‫   ‬
‫   ‪.‬‬
‫ ‬
‫  ‬
‫‬
‫     ‬
‫   ‪   -‬‬
‫   ‬
‫    ‬‫   ‬
‫ " ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬

‫הרבי ביקש‪" :‬יחסוך לי אם‬
‫כן את העגמת נפש ויחסוך‬
‫לי את הטרחה ואת הדאגה"‬
‫  " "‪,‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫ ‪   .‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫ 

  ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ "  "‪ " ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪'   

" :‬‬
‫ 
 

'‪
 , ,‬‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫ "  
‪ ,‬‬
‫ 
 ‪
 .‬‬
‫ 

 
 ‪" ,‬‬
‫  

 
"‪.‬‬
‫  ‪ 

" :‬‬
‫  ‪  


-‬‬
‫ 
  ‪
-‬‬
‫ 
 
 "‪.‬‬
‫   " 
‬
‫   "‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪ ,   ,‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪ " :‬‬
‫ 
  ‪ 
,‬‬
‫   
 ‬
‫ " " "‪  
.‬‬

‫‪46‬‬

‫• ' 
'"‬

‫ 
 


‬
‫ ‪ 
 

 ,‬‬
‫  
 ‪ 

-‬‬
‫   

‬
‫   "‪ .‬‬
‫ 
    ‬
‫ " "  ‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫   ‬
‫   " ‬
‫"  
‪ ,‬‬
‫ 
 "‪  .‬‬
‫   ‬
‫ "  ‪.‬‬
‫
  ‪  ,‬‬
‫"  " ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫   "‬
‫"    ‬
‫"  "‪ .‬‬
‫    '‬
‫   ‬
‫    ‬
‫    ‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫     ‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
‪  -‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‬
‫ "‪.‬‬
‫   


‫   "‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫  "‪ .‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬

‫שותף ששווה מיליון‬
‫ 
  ‬

‫   ‬
‫    ‬
‫ 
‪  .‬‬
‫    ‬
‫ 
 ‪   :‬‬
‫   "‬
‫ ‪
"    .‬‬
‫   "‪.‬‬
‫  
 ‬
‫  ‪  .‬‬
‫  
 ‬
‫‪."  " :‬‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫‪  
  
 ,‬‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫  ‪  " :‬‬
‫   ‬
‫ ‪  ,  
 ,‬‬
‫    ‬
‫ ' '   ‬
‫   
 ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ '   ‪  ,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ 
‪   .‬‬
‫   ‪-‬‬
‫   
 ‬
‫  "‪.‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‪  "  .‬‬
‫"   ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫ ‪,"  " ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫‪ 
:[
  ] .1‬‬
‫  ‪.‬‬
‫‪ 

:[ 


] .2‬‬
‫" " 
 
‪.‬‬
‫‪ :[ 
] .3‬‬
‫   ‬
‫ ‪. 
36‬‬
‫‪:[ 
 
 

] .4‬‬
‫ '‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
 ‬
‫   ‪" ,‬‬
‫ "‪ .
  ,‬‬

‫  ‪   -‬‬
‫  " ‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪." 36 -‬‬
‫ ‪ ,  " ,‬‬
‫  
 ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    
‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪."  -‬‬
‫ ‪,  ,‬‬
‫  ‪ " :‬‬
‫   ‬
‫ ‪ " 
,‬‬
‫ 
 ‪, " -‬‬
‫ 

  ‪ 
.‬‬
‫ 
"‪ 
  .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪,  ,‬‬
‫    ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫"  ‪' '   ,‬‬
‫   "  ‬
‫  "‪   .‬‬
‫  
  ‪.‬‬

‫הרבי עוקב‬
‫אחר התפתחות הענינים‬
‫   ‬
‫    ‬
‫   ‪  .‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫     ‬
‫
   
 ‪ ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫     ‬
‫   ‪."  -‬‬

‫ 

" 
 ‬

‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪  
,‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫    ‪ .‬‬
‫    ‬
‫' '  '  '‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‪5000‬‬
‫  ‪.‬‬
‫    ' '‬
‫' '  ‬
‫ ‪.‬‬
‫• • •‬
‫    ‬
‫  
  ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫
 ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫
  ‪   -‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫    ‬
‫‪  .‬‬
‫ "‪  ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‪:‬‬
‫" 
'?"‬
‫    ‬
‫    ‪,‬‬
‫     ‬
‫     ‬
‫
   ‬
‫     ‬
‫  ‪  .‬‬

‫    ‬
‫   ‬
‫" "‪   ,‬‬
‫  "  ‬
‫ ?"‬
‫   ‬
‫    ‬
‫    ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
   ‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪  .‬‬
‫     ‬
‫  ‪,  .‬‬
‫ 
  ‬
‫    ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  
 ‬
‫   ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫  ‪   .‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  ‪. "?" ,"" :‬‬

‫מחווה נדירה מהרבי‬
‫    ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‬
‫  
 
" "‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪  .‬‬
‫   
‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬
‫ "  "‪ ,  ,‬‬
‫    ‬
‫ "  ‬
‫    " "‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫  
 ‪  -‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  
   ‬
‫   ‪
 ,‬‬
‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪47‬‬

‫מאחורי הקלעים‬

‫ƒ‬

‫ביומני התמימים שנכתבו בימים ההם לא צויינה כלל אותה‬
‫פגישת יחידות בצהרי יום‪ ,‬וכנראה שקבוצת השותפים‬
‫‬
‫והתורמים נכנסה בחשאיות ל'גן עדן התחתון'‪ .‬כפי המסוכם מראש‪,‬‬
‫לאחר תפילת מנחה נכנסו חברי הקבוצה כולה‪ ,‬חלק אף עם‬
‫נשותיהם‪ ,‬ל'גן עדן התחתון'‪ .‬פתח את הפגישה המיוחדת התורם‬
‫מר גורמן שהודה לרבי בשם כולם על הזכות הגדולה להיפגש עמו‬
‫  ' '‬
‫   '  '‪,‬‬
‫ ‪-  ,‬‬
‫"   "‪ .‬‬
‫    ‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‬
‫  ‪ .    ,‬‬
‫    ‬
‫     ‪.‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫    ‪,‬‬
‫     ‬
‫ ' ‪  -‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫     " ‬
‫  "‪   .‬‬
‫    ‪:‬‬
‫   ‬
‫ ‪ 
,  ,‬‬
‫ 
   ‪ -‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  
  ‬
‫     ‬
‫   ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫     ‬
‫     ‬
‫    ‬
‫   "‬
‫ " 
  

‫ "‪. 
,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫  ‪ ,"  " ,‬‬

‫‪48‬‬

‫• ' 
'"‬

‫  "  '‬
‫   ‪  ' ...‬‬
‫ ‪- " ,   ,‬‬
‫" "‪.‬‬
‫    ‬
‫ "  ‬
‫"   ‪ .‬‬
‫
   ‬
‫    ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫    ‬
‫"  
 

'‪,‬‬
‫  
 

 )
(‪,‬‬
‫
 
 
 
‪-‬‬
‫ 
‪ "  
." .‬‬
‫ 
"‪.‬‬

‫"בשמעי מהלך הענינים‬
‫שהביאו למסירת השעק"‬
‫    ‬
‫  
  ‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫    ‬
‫ ' '‪.‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫  ‪.' ' ,‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫   ‬
‫    ‬
‫  ‪ .‬‬
‫     ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‬

‫   

‫"] 

 "[ 
‬
‫    ‬
‫ 
 "‪.‬‬
‫   ‬
‫  
‪ ,‬‬
‫
  "
 ‬
‫ 
 

 
‪,‬‬
‫  

‪ 

 ,‬‬
‫"‪   ,  .‬‬
‫  ‪: ,‬‬
‫   
 ‪,‬‬
‫
  
 ‬
‫   ‪ 
 -‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫ "  " ‬
‫   ‪
 :‬‬
‫  
 
 

‫

‪ 
 
,‬‬
‫ 
 
'‪ 
 ,‬‬
‫ ‪ "  -‬‬
‫ "‪  ,‬‬
‫ 
 " 
 ) ‬
‫
( 

 "; ‬
‫  
  

‫ 
‪    ,‬‬
‫

 " " ‬
‫   
 ‬
‫ 

  
‪-‬‬‫   
 

‫ ;  
 ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫ ‪ , 

" 
,‬‬
‫   ‬
‫  
‪ 
 
 -‬‬
‫  
‪ " ,‬‬
‫  
"; ‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ 

‪ 
 
 ,‬‬
‫ 
‪  
 
,‬‬
‫  
 
 ‬
‫   
‪.‬‬
‫• • •‬
‫
 

 

‫ 
 ‪   -‬‬
‫   ‪
 -‬‬
‫ 
  
‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪ 
  ,‬‬

‫
 
 
‪ ,‬‬
‫ 
‪ 
-  ,‬‬
‫ ‪, 
  
-‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫ 

‪
 -‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫
 
‪ 

 
 .‬‬
‫ 
 


" ‪
 -‬‬
‫ 
‪" 
.‬‬‫" "‪ " ,‬‬
‫ 

 
  

‫  ‪   -‬‬
‫ 
 
 ‪,‬‬
‫"‪ ,
 ,‬‬
‫
  
 

‫ 
  
 


‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 ‪ 
,‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫
 
 ‪

 ,‬‬
‫ 

‪ - ,‬‬
‫
‪.‬‬
‫ 

  ‬
‫  
 
 
‪,‬‬
‫ 
‪, 
 -‬‬
‫ ‪ -  ,‬‬
‫  
 ; 

‫    ‬
‫  
‪ ,‬‬
‫ ‪  
 
-‬‬
‫  ‪ 

 ,‬‬
‫ 
 ‪,  
 
,‬‬
‫  

 ‪ 

 -‬‬
‫ 
‪   
-‬‬
‫ 
 
   ‬
‫  
‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪ 
 
 ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫' '‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫ 

 ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬

‫

 ‬

‫   ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  
  ‬
‫"    "‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬

‫הרבי מתערב‬
‫בהחלטות עסקיות‬
‫   ‬
‫   ‬
‫    
 ‪ .‬‬
‫ ‪ ,"  "  ,‬‬
‫    ‬
‫    

‫   ‬

‫"   ‬
‫ ‪  " ,‬‬
‫ –   ‬
‫ "‪  
 .‬‬
‫  "  ‬
‫ ‪ 
 
,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫‪   ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫   "‪.‬‬
‫   
‬
‫  ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫  ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪49‬‬

‫מאחורי הקלעים‬

‫ "  " 
‬
‫     ‬
‫   ‪:‬‬
‫"‬
‫  ‪ 

 
 ,‬‬
‫ 
 
 
 ‬
‫'‬
‫  
‬
‫  
 
‪,‬‬
‫  ) 
(‪,‬‬
‫ ‪,‬‬
‫  )

 '‬
‫  
"( 

' 

‫ "'  


‪,‬‬
‫ ‪ 
 -‬‬
‫ 
  " ‬
‫
 )‪(1‬‬
‫ ‪- 
 -‬‬
‫ 

 
 )‪(2‬‬
‫
‪ 
  (1) :‬‬
‫)  '(‬
‫)‪   
- (2‬‬
‫ )  

  

‫ ( ‪
 
,‬‬
‫   
‪ 

 ,‬‬
‫
" ‪.‬‬
‫  " ‪ " 
 

-‬‬
‫  
‪
  -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 "
‬
‫ " ‪. 
  -‬‬
‫ 
 " 
" ‪ -‬‬
‫ 
 
 " "‬
‫) ‪ 
 
  ,‬‬
‫ 
‪ "
 - [ ] ' .‬‬
‫ 

   ‬
‫ " ‪- [ ] ' .‬‬
‫ 
 " ‬
‫ " (‪.‬‬
‫ 
‪ 
 -‬‬
‫  
 
‬
‫‬
‫ 
‪ 
 
 -‬‬
‫]= [ 
 
 

‫ 
–  ‬
‫  " 
‪  

,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ " 
‪.‬‬
‫   ‬
‫    ‪,‬‬

‫‪50‬‬

‫• ' 
'"‬

‫

 ‬

‫    ‪ ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪ ,   ,‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫‪,    ,‬‬
‫    ‬
‫     ‬
‫  ‪.‬‬
‫    

‫    ‬
‫     

‫ ‪:‬‬
‫(  
  ‬
‫ "  ‪.‬‬
‫(   

‫  ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫(   "‬
‫ )   " ‬
‫  "(‪.‬‬
‫( 
  "‬
‫  ) ‪ ,‬‬
‫  "  "(‬
‫ (   ‬
‫‪.  18,000‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫ 
' ‪  
,‬‬
‫ ‪ .   , 2‬‬
‫   ‬
‫  "‪ ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬

‫  ‪:   ,‬‬
‫  
 
 

‫ ‪.‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪"  " -‬‬
‫" 
 

 
 

‫ 
 '"‬
‫ 
 
‪ 
 

-‬‬
‫ 
" 
"  


‫ 
 
 " 

" " 

‬
‫ 

"‪.‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ 

  

 
 "‬
‫ " 
  
 ‬
‫ 

" "  ‬
‫  
' 

 '‬
‫ 
  
"‬
‫ 
 "
‬‫ ‪.‬‬
‫
  
 ‬
‫ 
 
 ‪. 
,‬‬

‫הרבי בראש קשרי המלחמה‬
‫   ‪ -‬‬
‫     ‬
‫  " ‬
‫  " ‪-   -‬‬
‫    ‬
‫  
‪   .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫     ‬
‫    ‬
‫ 
   ‬
‫    
‪.‬‬

‫ ‪43‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫‪.   ,‬‬
‫     ‬
‫    ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫   
  

‫ ‪:   .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫    ‪.‬‬

‫להסתכל על המשותף‬
‫ולא על המפריד‬
‫  
 ‪:‬‬
‫     ‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫    ‬
‫  
   ‪.‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫  ‪.  ,‬‬
‫   
 ‬
‫ "   "   ‬

‫ƒ‬

‫מרתק להבחין‪ ,‬שכל אחד מהחסידים מעגן את שיטתו‬
‫בתורתו של הרבי‪ .‬זה מצטט מאמר‪ ,‬זה שיחה‪ ,‬זה איגרת‬
‫קודש וכדומה‪ .‬כולם מצביעים על הרבי כמקור השיטות‪.‬‬
‫"כולם מרועה אחד ניתנו"‪ .‬ואולי יש לומר לאור העובדה שישנן‬
‫תנועות שונות‪ ,‬שכך אכן צריך להיות‪.‬‬
‫ 
     ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ 
‪   :‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
 '  ‪  .‬‬
‫‪ . 
 
  ,‬‬
‫     ‬
‫‪  
 .‬‬
‫)    ‬
‫ (‪  ,   : ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫    ‪,  ,‬‬
‫   ‪ !  ,‬‬
‫ ‪ !   ,‬‬
‫  ‪.  ,‬‬
‫ ‪  :‬‬

‫רגע מיוחד ע הרבי‬
‫בתמונה‪ :‬מר אלי לוזיה מגיש לרבי מתנה‬

‫      ‬
‫   " 
"  
‪ ,‬‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫    ‪ " ,‬‬
‫    " ‬
‫  
 ‬
‫ ‪     .‬‬
‫     ‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫‪    ,‬‬
‫      " ‬
‫ !"‬
‫)   ' –‪(770‬‬

‫מלבנון ‪ -‬לבית חיינו‬
‫    ‬
‫"   ‪ ,‬‬
‫ ‪   , .‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫"     ‬
‫ – ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫  ' '  ‬
‫ ‪    .‬‬
‫  ‪ ,  
,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
‪.   ,‬‬
‫   
 ‬
‫  ' '‪  :‬‬
‫  ‪  – ,‬‬
‫     ‪ .‬‬
‫     ‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫    !‬
‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪51‬‬

‫שולחן שבת‬

‫ניסי‬
‫במלחמה‬

‫עד הפרטי הקטני‬
‫שתי פרשיות שבהן חמישים ושבעה פסוקים‪ ,‬מקדישה התורה לתיאור מלחמת‬
‫הנקם במדין והניצחון הגדול של ישראל‪ ,‬מתוכם שלושים פסוקים מפרטים את‬
‫כמויות השלל העצומות שישראל לקחו ממדיין‪ :‬עבדים‪ ,‬בקר‪ ,‬צאן וחמורים‪ ,‬בסך‬
‫הכל כשמונה מאות אלף פריטים ‪ -‬ונשאלת השאלה‪ :‬מדוע אכן הפרטים הללו‬
‫כה חשובים עד שהתורה מקדישה להם מקום כה נרחב? • מבט מיוחד ומרתק‬
‫לפרשת–השבוע‪ ,‬לפי מדרשי חז"ל‪ ,‬הקבלה והחסידות לאור תורת חב"ד‬
‫מאת הרב יוסף קרסיק‬
‫שליח הרבי ורב אזורי בת חפר ‪ -‬עמק חפר‬

‫השלל ממלחמת מדיין‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫      

‫   ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫ ‪  , 
, ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  
 

‫  ‪,
 49.8% :‬‬
‫‪2% ,  0.2% , 48%‬‬
‫ ‪.1‬‬
‫    ‬
‫ ) (‪  ,‬‬
‫   
 ‪ :‬‬
‫ ‪  ,  ,‬‬
‫ 
‪   ) #‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪.(2   ,2% ,‬‬

‫‪52‬‬

‫• ' 
'"‬

‫   ‬
‫  ‪    ,‬‬
‫ ‪, 
  .‬‬
‫     ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ ‪  
.# #‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫     ‬
‫  ? ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫    ?!‬
‫‪  ,‬‬
‫   ‬
‫  
 ‬
‫    ‬
‫    

‫ ‪   ? #‬‬

‫   ‪  ,‬‬
‫  
 ?!‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫ ?‬

‫מלחמה מיוחדת‬
‫   ‬
‫   
–  ‬
‫    ‬
‫  ‪:‬‬
‫‪  
  (1‬‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫ ‪  (2 .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫‪ 
 (3 .‬‬
‫ ‪   # ,‬‬
‫ ‪    .‬‬

‫  ‪  ,  ) #‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ ‪(4 .(#  #‬‬
‫ ‪.  , 
 ,‬‬
‫‪– ,   (5‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪.3‬‬
‫   ‬
‫ ‪,‬‬
‫  ‬
‫  ‬
‫    ‬
‫ !‬
‫‪ #   #‬‬
‫    ‬
‫ ‪:  ,‬‬

‫ ‪  ,   ,‬‬
‫     ‬
‫  
‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫
‪ ,  ,‬‬
‫    ‪# #‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫  – ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫
‪.4‬‬

‫מאבק יצרי‬

‫מוסר השכל לדורות‬

‫    
 ‬
‫      ‬
‫   –‬
‫)  (‪  .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫ "    ‬
‫   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ –    ‬
‫ 
‪   , #‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪ ,
  ,‬‬
‫ ‪ 
  :#‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫)  
 ‪-‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ?(‬

‫לא נגנב‬
‫  "   ‬
‫    ‬
‫     ‪# #‬‬
‫ 
 – ‪ ,‬‬
‫ –    ‬
‫  ‪ ,   ,‬‬
‫      ‬

‫ ‪  5#‬‬
‫     ‬
‫     ‬
‫    ‪.‬‬
‫ ‬
‫‬
‫ ‬
‫     –‬
‫    ‪,‬‬
‫     ‬
‫  ‪   -‬‬
‫ ‪;    3300‬‬
‫   ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪:‬‬
‫‪   (1‬‬
‫   ‪  -‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫ 
  
  ‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ 
   ‬‫ ‪   ,‬‬
‫ !‬
‫    ‬
‫ ‪,    ,‬‬
‫     ‬
‫   ‬
‫‪.#  #‬‬
‫‪–    (2‬‬
‫     ‬
‫ ‪,  
,  -‬‬
‫    ‬
‫   ‪
 .‬‬
‫  ‪  
 ,‬‬
‫    ‬

‫  ‪  ,‬‬
‫  
 ‪' " :‬‬
‫ ‪.#‬‬
‫    ‬
‫    ‪.‬‬
‫‪   
(3‬‬
‫    
 ‬
‫   
‪  :‬‬
‫ ‪ 
,   ,‬‬
‫  !  
 ‪ -‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫) –    ‬
‫    ‬
‫ (;    ‬
‫ 
‪  ,   ,‬‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫ ‪ 

 ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫) ‪ #‬‬
‫  ‪ ,#‬‬
‫ ‪ , #‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ ‪  # :‬‬
‫    ‬
‫ 

‪ ,  -‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪-    ,‬‬
‫ 
 ‪.(#‬‬

‫ביאור נפלא ‪ -‬עזרת ה׳‬
‫לקיים מצוותיו‬
‫  ‪  
 -‬‬
‫    ‬
‫ 
 
   ‬
‫    ‪:‬‬‫  ‪ 
  -‬‬
‫‪    ,‬‬
‫  ‪ 
  ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪ 
 , .‬‬
‫ ‪  , 675‬‬
‫ ‪ ,  ,‬‬
‫    ;‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪    -‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫ 
?  ‬
‫  
  ‬
‫ ‪  , 
, #‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪53‬‬

‫שולחן שבת‬

‫ƒ‬

‫למלחמה זו נשלחו כל כוחות הקדושה‪ :‬חיילים צדיקים‪,‬‬
‫כלי הקודש ‪ -‬הארון והציץ‪ 12 ,‬אלף מתפללים‪ ,‬ואף משה‬
‫הצטרף למלחמה; כי כנגד כוח הטומאה החזקים של בלעם‪ ,‬יש‬
‫צורך במשה שהוא כוח הקדושה הכי חזק‪ .‬רק כך יכולים לנצח‬
‫ולשבור את הטומאה‬
‫)   (‪ ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫   ‪  (1 :‬‬
‫   
  –‬
‫   ‪ (2 .‬‬
‫    ‪ (3 .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪  # :‬‬
‫   


‫ ‪    ,‬‬
‫    ‬
‫ 
  ‬
‫ ‪   # !#‬‬
‫     –‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ 
'‪ -   ,‬‬
‫  !"‬
‫ ' 
  ‬
‫  
 ‪ .‬‬
‫‪' ,   ,‬‬
‫    ‬
‫   
  ‪,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫  ‪:‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    
‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‬
‫    ‬
‫ ‪  #  ,‬‬
‫  "  
 ‬
‫    

‫   ‪ -‬‬
‫   ‪.#‬‬

‫‪54‬‬

‫• ' 
'"‬

‫מלחמת הקדושה בטומאה‬
‫ ‪ 
  -‬‬
‫ ‪   -‬‬
‫ ‪   ? .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
  ‪  #‬‬
‫   ‪ ,#‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫‪?6#    #‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪–
   ,‬‬
‫  !‬
‫   ‬
‫  ;   ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ ‪.  ,  ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫  
  ‬
‫   ‪ # .‬‬
‫   ‪  ,#‬‬
‫    ‬
‫ 
  – ‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬
‫   !‬
‫   ‪  
 ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪ , 
 :‬‬
‫ 
‪,  12 ,‬‬‫ 
 ; ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪  
  .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‪ -‬‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬

‫–   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫ –  ‪,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪   :‬‬
‫ ‪. .  .‬‬
‫ 
 ‪,‬‬
‫ 

‪ryk613@gmail.com :‬‬
‫‪    " (1‬‬
‫       ‬
‫   ‪:‬‬
‫"   ‬
‫   ‪   ,‬‬
‫  ‪.#‬‬
‫‪  ,    (2‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫‪   
 (3‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪
 
– ,‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫‪ ,   ,   12‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫‪  – ,  (4‬‬
‫    ‬
‫     ‬
‫ ‪  
 :‬‬
‫‪
  ,2%  0.2%‬‬
‫   ‪  -‬‬
‫)  (‪,   .‬‬
‫  ‪   :20%‬‬
‫ ‪ .  , ,‬‬
‫    ‪ , ,‬‬
‫  ) ‪  ,125‬‬
‫ ‪    .(25‬‬
‫      ‬
‫) 
     ‬
‫   ‪   .‬‬
‫     ‬
‫ ‪    ,100% ,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫= (‪.‬‬
‫‪ ,    (5‬‬
‫‪.‬‬
‫‪     (6‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫אנ"שליחות‬

‫שם‪ :‬חמדת אבנר )חמדי( גנץ | גיל‪ | 36 :‬מקום מגורים‪ :‬שכונת כפר אברהם‪ ,‬פתח תקוה | עיסוק‪ :‬מנהל 'הסדנה היהודית'‬

‫מאת‪ :‬זלמן צרפתי‬
‫קצת רקע‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  " " ) "
(‬
‫ 
   –‪,770‬‬
‫     "‬
‫  ‪.‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫     ‬
‫ –   ‪.‬‬
‫   

?‬
‫   ‬
‫  ‪ . "  ,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫   ' ' ‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‪ " ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫   ‬
‫  
 ‪.‬‬
‫    
 ‬
‫ ‪   .‬‬
‫    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫    "‬
‫ "  ‬
‫ ‪.‬‬

‫שליחות בעבודה‬
‫‪   ,‬‬
‫     ‬
‫ 
 ‪   .‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫ 
   
 ‬
‫   ‪   .‬‬

‫   "   ‬
‫   ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫
   
 
 ‬
‫‪.   ,‬‬
‫‪     ,‬‬
‫ ‪  , 
   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‪ ,  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪"  . ,‬‬
‫  "‪ 
 ,‬‬
‫    
 ‬
‫ ‪ .  ,‬‬
‫    ‬
‫     
 ‬
‫ ‪.‬‬

‫שליחות בחיים‬
‫   ‬
‫     ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  

 ‪ 

,‬‬
‫ 
‪?  

 
,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫    ‬
‫    ‪.‬‬

‫      ‬
‫  ‪    .‬‬
‫    

‫ ‪,  .‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪ ,  .‬‬
‫   ‪,  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   " ‪  ,‬‬
‫      ‬
‫    ‬
‫    ‪  -‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫  " 
 ‬
‫  
" ‪  .‬‬
‫ " 
   
‪,‬‬
‫ 
  
 
?‬
‫"  ‪. 
,"  ,‬‬
‫" ‪  ,‬‬
‫ "‪ , " . 
 .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ‪   
  .‬‬
‫ ‪     .‬‬
‫   ‪ , .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   
 
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫"   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫  ‪  ,  ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪55‬‬

‫משיח וגאולה ‪ -‬בראייה עכשווית‬

‫ה'חיצוני' וה'פנימי'‬
‫מתכונני לגאולה‬
‫שניים מתכוננים לגאולה ה'חיצוני' וה'פנימי'‪ .‬שניהם רוצים‬
‫שמשיח כבר יבוא ויתגלה והגאולה תהיה כאן‪ ,‬ובכל זאת‪:‬‬
‫מה ההבדל בגישה של השניים? ואיך 'חיצוני' יכול להיות‬
‫'פנימי' בשעה שאם ישאף לכך‪ ,‬גם זה משאיפה חיצונית?‬
‫מאת הרב נדב כהן‬

‫האם אני חי בגלל שאני צריך‬
‫או בגלל שאני רוצה?‬
‫  ‪ ,  ,‬‬
‫   
 ‪ /‬‬
‫   ‪/   /‬‬
‫   ‪ 
 /‬‬
‫  
 
‪ . /‬‬
‫     
‬
‫   )  ‬
‫   ' 
'‪ ,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫  (‪.‬‬
‫' 
'‪ 
   ,‬‬
‫ 
‪  .‬‬
‫     
‬
‫    ‪  .‬‬
‫
 ‪ ,  ,‬‬
‫   
  ‬
‫   ‪.‬‬
‫' '   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫   ‬
‫  
 ‪,‬‬
‫   
  
‪ 
.‬‬
‫' '   ‬
‫  
‪   .‬‬
‫ 
   ‬
‫  
 ‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫• ' 
'"‬

‫   ‪' ' .‬‬
‫    ‬
‫  
  ‬
‫  ‪  .‬‬
‫    ‬
‫ ‪ ' '   ,‬‬
‫ ;   ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬
‫   
 ' ‬
‫ '‪, 
  .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ ' '‪ 
  ,‬‬
‫ ;    

‫  
 ‬
‫ ‪    .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   

‫   ‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫ ‪ ,   
,‬‬
‫      ‬
‫ ‪.‬‬

‫   
 ‬

 ‪' ' ,‬‬
‫    ‬‫  ‪ 
 .‬‬
‫  
 ' ' ‬
‫  

   ‪.‬‬
‫  ‪   -‬‬
‫  ‪,' 
 ' .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫‪  ,   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ '   ' ‪ .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ !  ‪  -‬‬
‫ !   ‪ -‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    

 ‬
‫  ‪.‬‬

‫איך מתחילים להיות 'פנימי'?‬
‫    
‪,‬‬
‫     ?‬
‫  ‪' 
'  ,‬‬
‫ ' '‪   ,‬‬

‫  
‪  ...‬‬
‫    
‬
‫)    (  ‬
‫ ‪?   .‬‬
‫  ‪ ,  
,‬‬
‫  ‪'    ,‬‬
‫  '‪. 
  ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‬
‫  ‪  .‬‬
‫    ‬
‫ 
  
 ‪  ,‬‬
‫  ‪' ' ' ' ' '  ,‬‬
‫ 
‪   
 .‬‬
‫  
‪ .‬‬
‫ 
  
 ‬
‫  ‪  .‬‬
‫  
  ‬
‫   )  (‪,‬‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫    ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   ' ' ‪.‬‬

‫  ‪ .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪ ,  
,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ‪;    ,‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫    ;‬
‫    ‪,‬‬
‫ ‪.  , ,‬‬
‫   "‬
‫  "  "‪:‬‬
‫ 
 " " ‬
‫
 

'‪   ,‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫  ! ‬
‫    ‬
‫   
   ‬

‫  "‪ 

 .‬‬
‫  "
 "  ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‪  -‬‬
‫
 ‪ ,   -‬‬
‫  
 
 
‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫‪  
 ,‬‬
‫  )   (‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫    ‬
‫ 
‪ ,  .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‪.‬‬

‫לחכות לגאולה‬
‫  
 ‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ ?‬
‫  
  ‬
‫   
;  ‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫ 
  
‪  ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪   .‬‬

  ‪  .‬‬
‫  ‪  ,  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‬
‫ ‪   
 ,‬‬
‫  ;   

‫   " ‪ ,‬‬

‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪57‬‬

‫   –‪770‬‬
‫"ויהי רצון שלא יצטרכו לדבר ולספר אחד לשני אודות‬
‫הנסים‪ ,‬כיון שכל אחד ואחד יראה ורואה זאת בגלוי‪ ,‬מראה‬
‫באצבעו ואומר זה‪ ,‬ומכיר ומודה לה' על הנסים‪ ,‬עד שהוא‬
‫לא מתבייש לצאת בריקוד בגלל הנסים הגלויים!"‪ • ...‬אנ"ש‬
‫והתמימים בבית חיינו יצאו בריקודים לאור הניסים הגלויים‬

‫בבית חיינו פוקחי‬
‫עיני ורואי ניסי!‬
‫‪ ,  , ,‬‬
‫ ‪  ,   ,‬‬
‫ 
 

‪  . . ,‬‬
‫  
 
 ‪,‬‬
‫  " –––
– ‪,‬‬
‫ ‪. . !

!

!

, -‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫‪.   770 ,‬‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫ ‪,   ' , -‬‬
‫  ‪,  ,‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫   ‪:‬‬
‫ ‪,  ,‬‬
‫ ‪ 
 
 .‬‬
‫ 

‪ 
  

. .‬‬
‫
 !!!‬
‫     ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫  ‪    .‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫   

)‬
‫  ‪-   (..‬‬
‫ 
 !!!‬
‫    ‬
‫ '   ‪:"  ,‬‬
‫" 
     ‬
‫  ‪ . .‬‬
‫    ‬

‫‪58‬‬

‫• ' 
'"‬

‫   "‪.‬‬
‫  " ‪ " :‬‬
‫ 
 
   ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪,  '  ,‬‬
‫  

 

‫  
 

!"‪...‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‬
‫ "‪  " ,‬‬
‫   " ‪   -‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪,  , -‬‬
‫    ‬
‫  "  

‪ -‬‬
‫"  "   " ‬
‫ )
( ""!!‪...‬‬
‫ ‪  , ,‬‬
‫‪   -   ,‬‬
‫ " ‪   ,‬‬
‫  ‪ ,  ,‬‬
‫ ‪'  ' ,‬‬
‫     ‬
‫ 
‪:‬‬

   
 

‫ ‬
‫‪. , . ,‬‬
‫ ‪! ,‬‬
‫ ‪.'  ' 770 ,‬‬

‫יו ראשו‪ ,‬ח' תמוז‬

‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   
‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
'  ‪.‬‬
‫  "   ‬
‫ ‪     ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
‪     .‬‬
‫   ‪  ,770– .‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬

‫יו שני‪ ,‬ט' תמוז‬

‫ ‪ ,   ,‬‬
‫     ‬
‫     ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫  ‪.
   ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   ‪,   .‬‬
‫      ‬
‫   ‪.‬‬

‫ 
‪
  
 
 770-‬‬

‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪ ' 
' ,‬‬
‫    ‬
‫  " ‪:    .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪, "  
 ,‬‬
‫   ‪' '  .‬‬
‫   ‪  
,‬‬
‫ ' ‪    .'..‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫   '  "‪,‬‬
‫      ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  '   '‪.‬‬
‫   
‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    '  ‬
‫ "   ‪.‬‬

‫יו שלישי‪ ,‬י' תמוז‬

‫  
 ‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪     ,‬‬
‫ ‪  "  ,‬‬
‫    "‪.‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‪  .‬‬

‫    

  " ‬

‫ ' '   ‬
‫‪.    "
,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫   ‪ .   ,‬‬‫  ‪  .
  ,‬‬
‫ ‪-    ,‬‬
‫ " " "‪.‬‬
‫ ‬
‫  ‬
‫‬
‫  )  (‬
‫  ‪  ,770 -‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫ " '‪    .‬‬
‫ ‪'..'  ' '  .‬‬
‫ 
    ‬
‫‪..‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    "‬
‫ "‪,  .‬‬
‫ 
 "  ‪ 
,‬‬
‫    ‬
‫ "‪. ,  ,‬‬

‫יו רביעי‪ ,‬י"א תמוז‬

‫יו חמישי‪ ,‬י"ב תמוז‬

‫ 
 ‪  ,‬‬
‫    "  ‬
‫ ‪ ."   ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ' 

 
 ‬
‫  
  ‪.‬‬
‫    
‪,‬‬
‫     ‬
‫  ‪,   -‬‬
‫   ‬
‫  " ‪  , .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
!  ‪ ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫ !‬
‫  ‪'  ,‬‬

‫יו הולדת וחג גאולת כ"ק אדמו"ר מוהרייצ נ"ע‬

‫ "    ‬
‫ "‪   .‬‬
‫ ‪" "  ,‬‬
‫ "
"  " " ‬
‫  " ‪  -‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ ‪  ,  ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫   ' '‪,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫"  ‪."" ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪  .‬‬
‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪59‬‬

‫   –‪770‬‬

‫ 
  
 
 

‫
    ‬
‫  
‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ ‪,   .‬‬
‫     ‬
‫"   ‪ .‬‬
‫ 
 ' ‪.  '..‬‬
‫  "– " ‪ ,‬‬
‫  ‪ ' ' ' -‬‬
‫' ‪ ,  -‬‬
‫  " " " "‪,‬‬
‫  ‪  .770 -‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫     ‪:‬‬
‫  ‪!    . .‬‬
‫   ‬
‫  "   ‪.‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
‪ 
 , ,‬‬
‫   ' ' ‬
‫'‪.'..‬‬
‫   ‬
‫"‪ ,"  " ,‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪ '   .‬‬
‫ '‪.‬‬
‫  "
 

‫
 


' 
‪ -‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  '   "‪,‬‬

‫‪60‬‬

‫• ' 
'"‬

‫   
 
‪770-‬‬

‫     ‬
‫" "  "
" " "‬
‫ "‪.‬‬
‫  ‪  , " - " ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫   ' '‪.‬‬
‫  ‪..‬‬

‫יו שישי‪ ,‬י"ג תמוז‬

‫חג הגאולה דכ"ק אדמו"ר מוהרייצ נ"ע‬

‫  ‬
‫   ‪' '  ,‬‬
‫   ‪ . " -‬‬
‫ ‪  ,   ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫  ‪ 

'  ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪..‬‬
‫   
   ‬
‫   ‪ , .‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ ! 
!‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫'  '‪ , 
 ,‬‬
‫    
‬
‫    ‬
‫  "‪ 
  

:‬‬
‫ 
 !‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  ' 
' 
‪.‬‬

‫    ‬
‫  "‪.‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫   ‬
‫   ‪.770  -‬‬
‫ "   " ‬
‫  "– "  ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪  -‬‬
‫   
  

' 
‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪'  
 .‬‬
‫' 
‪.‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ '  '‪  ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫שבת קודש‪ ,‬פ' פנחס‪ ,‬י"ד תמוז‬

‫  ‪  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ ‪'  1:30‬‬
‫    "‪  .‬‬
‫ 
   '‪  ,‬‬
‫ ' '‪' '   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪ '  ,‬‬
‫   "‪  ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫     ‬
‫ ‪"   ,‬‬
‫  ' '   ‪.‬‬

‫ 
 
‪ 
 /‬‬
‫אחרי שהתחילו בניתוח אחד‪ ,‬בא "איש הירא ורך‬
‫הלבב" וביקש להפסיק באמצע הניתוח כי צריכים‬
‫לעשות אסיפה‪ ,‬לברר מה דעת כולם‪ ,‬לשאול בעצת‬
‫אומות העולם‪ ...‬וכך אירע בניתוח השני והשלישי‪.‬‬
‫כעת אנו נמצאים כבר באמצע הניתוח הרביעי‪,‬‬
‫ועדיין יש כאלו החושבים שכדי להגיע לשלום‬
‫עדיף להימנע מהטיפול מציל החיים ולהספיק‬
‫באמצע הניתוח‪ ,‬אחרי שנפלו מאות קורבנות!‬
‫מאת‪ :‬שלום בער קרומבי‬

‫דין תל אביב‬
‫כדין נצרים‬
‫א‪.‬‬

‫   ‪. 10:00‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫  ‪    .‬‬
‫‪    ,‬‬
‫ ‪.    .‬‬
‫    ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪
#‬‬
‫‪    ,#‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫    ‬

  ‪.‬‬
‫  ‪,‬‬
‫
  
 

‫   

  ‬
‫  
  ‬

‫ ‪   ,# 
#‬‬
‫   ‪   
.‬‬
‫ ‪  , ,‬‬
‫  –‪ ,  .‬‬
‫‪ # :  , #‬‬
‫     ‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪.#‬‬
‫    ‬
‫     ‪# .‬‬
‫     ‬
‫ ‪   ,#‬‬
‫ 
  ‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪ ,  ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪  .‬‬

‫    ‬
‫     ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪.# 
#‬‬
‫    ‬
‫  ‪ .  #‬‬
‫‪     14‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 

‪.   ,‬‬
‫   ‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪  
 ,‬‬
‫‪.##‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪61‬‬

‫  ‪
 /‬‬

‫ƒ‬

‫ארגון טרור קטן שיושב בעזה הצליח לשתק כאן מדינה‬
‫שלימה‪ ,‬מה שלא הצליחו כבר עשרות שנים כל צבאות‬
‫ערב‪ .‬כי מול צבאות ערב פעלנו בכל הכוח‪ ,‬בלי רחמים ובלי‬
‫צדקנות התקשורת‪.‬‬
‫ ‪,    14‬‬
‫   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫    ‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫    ‬
‫  ‪  #‬‬
‫   
 ‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪   :‬‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬

‫ב‪.‬‬

‫    ‬
‫ –
   ‬
‫‪   .‬‬
‫  
 –‬
‫  ‪  .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫‪   
.‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫  
‪
 .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫   

‫ ‪  .‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫  
‪ 
 .‬‬
‫   ?‬
‫ 
‪ 
  ,‬‬
‫ ‪  
  
 .‬‬
‫  "" ‪.  -‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ ‪  (!) 
 800‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫   
 ‬
‫    ‬

‫‪62‬‬

‫• ' 
'"‬

‫ 
"   ‬
‫  
 ‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪ 
" .  .‬‬
‫ 
 "‪.  ,‬‬
‫"  ‪  ,‬‬
‫' '   ‬
‫  ‪ : 
  .‬‬
‫   
  ‬
‫   ‬
‫  
 

‪ ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫  "‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪ –  .‬‬
‫  –    ‬
‫    ‬
‫ ‪ 
  " .‬‬
‫ "‪" ,  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪   1‬‬
‫ "  "‪.‬‬
‫   ‬
‫     ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ –   ‬
‫ ‪  .  ,‬‬
‫ ‪. " :‬‬

‫ג‪.‬‬

‫    ‬
‫    
 ‬
‫  
  ‬
‫   ‪  .‬‬
‫   ‬
‫ ‪ 
  :‬‬
‫   ‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫ " ‬
‫"‪32     ,‬‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫    ‪ 
-‬‬

‫  ‪   .‬‬
‫ ‪:‬‬
‫"    ‬
‫  
 
‪  ,‬‬
‫  
  
" ‬
‫ 
  
 ‪ ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  ? ‬
‫    ‬
‫  
  ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪ 
 ...‬‬
‫  ?‬
‫   ‬
‫  !‬
‫  
 ‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ "  " ‬
‫  
  
 ‬
‫  ‪,   ,‬‬
‫  
 ‪ ...‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫ 
  
  ‪,‬‬
‫     ‬
‫     

‫   
 ‪ ,‬‬
‫  !‬
‫    ‬
‫   ? ‬
‫     ‬
‫ 

!‬
‫‪ 
  
 ,‬‬
‫ !   ‬
‫ ‪ .   ,‬‬
‫   ‬
‫ 
    ‬
‫   " "‪,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ 
  !"‬

‫ד‪.‬‬


 ‪–   
 " :‬‬
‫ "‪  , ,‬‬
‫ 
 
 –‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫    –‬
‫     ‬
‫ 
  – ‪.‬‬ 

 
 "  

 


•    , " 
   
  '     "
 

 -    
  
 
 
     '   
 ,       
"      
'    "     

      

   

63

• 934 '  

 
"     

" 
     , 
  ,  '   ," 
.    '   
  " :     
,"     '  
     " 
. 
   
  
   ,770 -   
  

'    ,
."   

  
"    
     '     .    
   "   " 
 
 -     , 
!"   .   

  ' ' 

 
  


  " 
.     

 "   

  " , 
 
  
" , 

. 
 
 
 '  
'

770–    

"   
." 
#  
, 
' .   
#  –  ' 
   # 
   .  

 # # 

.  
  
,   " 
 ,"  
" 
  ,  
 "   
 
   
  ,"  
" 
 ,  
    ,  
  -  
."   – , 

   " 
   .' 
     
 
   
,    " 
   

     
    ' 

"   !
.    
   , 

 
  
.    
  '' 

' '   
 
   
."     
   ,
 
.  
  
    

  

 

,     
    
 
    . 
  " "" "  

 , "  
.  

:   

  
 

 -   
     
 
  
     
.   

   
   ,  

 
  
    , " 
    
.   

,  
    
    
   
   
,  
  
 
.  

, 
 

 
     
    

 
 

,  ,   
    
 
    
 

  – 
   . 
   , 
.  

"'
 ' •

64

: 
 

'  
' 
. 
   

    
   
 '
,    
 
   
,   
  
.  
    
     
,     
   -  
   !   

   
    
    

   :   
 :

. 

65

• 934 '  

 ' ' , 
   
 
    
     
    
' "   
."  
:   
  

 
,
,   "  

"  
 
 , 
 ,  

 ,  
,
 " "  
"  , 
 
 
    ,"  

 , " 
     
, 
  ,
" 


 ,   

  ,   
 "   
' '     
 
   
  ,  
 "   
     
  
  
     
.    
  
     
 ,  
  ,  
    
,'  '  
   
 
  
  . 
    
.    
  , 
  
    
    
 
 
   
    
    
. 
"   "  
    
    
  ,  

:   

 

  

 
" 

 " 

 " 

  
 

    
  ,  
– , , "
.  
   " 
 
,    
  , 
  
." 
:  "   

  " 
  ." 
   . 

. 
  
.  " 
  .  
  
  . 
."! 

' 

:" 
   "
 
  
.    
  " :  
, .    

  
  
    
  
."!  

" :   
,  " , 
 
" ,  

 " , 
" 

" , 
" ,
, 

 " , 
" , 

, 

" , 

 " 

"   ,
 " 
 , 

" , 
" , 
" , 
 

   , 

. 
    

'  ' , "
.  

    
 ,   
 
, 

" 
  ," ' 
.    
  
   
.   :  
  , 
,   ,–  
    
     
.     
 


 "
:    
   " 
.   
      
 .   
   
 ,  ,  
  
 

.  
    " 

  
  
   
 . " 
,
"   
    
  . 
 
  
 
    
  "  . 
 , 
  
    
.'  
  " 
  
– "   
 ,  , 

    
,  . 
 
"'
 ' •

66

: " - "  

 "
  "
     , " - " " 
" 
   , "      
   • "      
 
  ,"  ' '   

 •  
   , 

 
  

 ' 
 
:770

770    
  

 
 :  

   :" 

   
   
 
   
.   
,    


    

  
   .  
"     
    
   
 
. 


67

• 934 '  

    
  ,  
, " ,770 
    
  ,
" 
    
.'   ' 
 ,   
 , 
" 

 
' 


 
 

    ,  
     
   
 
" " " ,  
    
  
"  
.    
  
 "   
  , " –" 


   
 
"   
 

  , 
.   
   
"   , 
.    
  " 
' ' "   
, 
    
,   

 
 
. 
   

 
  
:  


 
 :

'  .

 
'  
 ' , 
. 


.   "
 
 , 
 "  
     
  , " –" 
,      
  ,  
    

.   
 

   , 
.   
  ,"  
    
  ' .  
  " 
' , " ,

.  

 '   
' '   ,  
    
"    
. 
,    '
     
   
.  
.... .

. 
 , " ,  
'      
,
"  ' 
 
"  , 
 
.      
    
 " –"   
 ,    
 ,    
" , 
  
 

.  
"  
   
    
    
 " .  
   
   
 
  
  
  ,   
 ,"   
. 
 
 ,  
    
   , ' 

'  
 "
 

. 
"  
   "   

  " : '
. 
  
 ,   
     
   '
..."  , ,' 
   
  .   
   
. '  
 ,   
   ' 
   . 
  ,  
.   . ,  
  
 ' 
"    
"    
.   '  
    

  
" " 

  " 
  "   
   , 

.  
   

   
  '  
  770  
   
. 
     

 : 
,  , 
 

 , 
 


, 

 , 

 ,  

 

. 
  

   
," , : 
,  ,  ,
, 
,   , , ,
. 
  "  
    
   
!

69  
'   
  
  

 ."  
 ," 
 ,    
 '  , '  

: 
  " 
  ,  

.    

. 
  
 ,  

 ,  ' ,  
 .    
."'   .  
 ' ,   
 
 . 
    

"'
 ' •

68

‫" ' 
"‬

‫       " "‬
‫" " ‪  •  
  ,"  '
" ,‬‬
‫ 
   ‪  
  ,‬‬
‫  
  
 ‬
‫מאת שניאור זלמן ברגר‬
‫ 
    ‬
‫   " '  ‬
‫" ‪ , '    ,‬‬
‫ ‪. 95‬‬
‫  '  ‬
‫    ‬
‫    ‬
‫    ‪.‬‬
‫ " '    ‬
‫    ‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫  ‪''  .‬‬
‫ ‪ ' "   .‬‬
‫   
‬
‫ ‪   
 .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫    '‬
‫  " "
‪ .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  ‪'' " :‬‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  " ‪  ,‬‬
‫    " ‬
‫ "‪ .   ,‬‬
‫ ' '‪ '   ,‬‬
‫   "‪.‬‬
‫ ‬
‫"‪,‬‬
‫‬
‫     ‬
‫    ‪ ,‬‬

‫   ‪  .‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪'  ,‬‬
‫‪ ,   " :‬‬
‫    ‬
‫   ‪  
,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫     ‬
‫ 
"‪,  .‬‬
‫ "   ‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   
‪   ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫  
 '‬
‫   ‬

‫   ‪  ,‬‬
‫  
‪  .‬‬
‫     ‪.‬‬
‫   "
‪  ,‬‬
‫ ‪ '  .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫    ? ‬
‫     ‪,‬‬
‫     ‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫   ‬
‫   ‪,  ,‬‬
‫      ‪.‬‬
‫  
  ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ) ‬
‫(‪    .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫     ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ ' ‪   " :‬‬
‫  
  ;‬
‫    ‪ .‬‬
‫   
‪  .‬‬
‫   "‪.‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   
'  ‬
‫   ‪ .‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫ ‪68‬‬

‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪69‬‬  

 : 

        
 , ,  
" 1,050 , 480 ,  2,900 , 800  : –    

   : 

 
   ,   "
  

.      
' .      

  
  

   ," 
 -  "  ,  
.  
 
  . "  " " "  

 
" 

 

  
  ,    "
 
 

  "
  , 
 
   , 

"'
 ' •

70

‫אחרו חביב ‪ /‬הרב שניאור חביב‬

‫תודה‪ ,‬סליחה‪ ,‬בבקשה‪.‬‬

‫ מכתב גלוי לריבונו של עול‬‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫    ‪ ,  ,‬‬
‫ ' ‪    ,‬‬
‫ 
     ‪,  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   
   
 ‪,‬‬
‫  "       ‬
‫      ‪  .‬‬
‫       ‬
‫ ‪,  
   ,‬‬
‫ ‪ ,      ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   '   ‬
‫     

‫ ‪  ,     ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ריבונו של עולם‪ ,‬בשם‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫    "‪.‬‬
‫כל מיליוני יהודי ארץ‬
‫ ‪ ,   ,‬‬
‫ 
   " ‬
‫
   ‬
‫ישראל ויהודי העולם‬
‫‪  ,   ,‬‬
‫ ‪,    .‬‬
‫ ‪: ,   ,‬‬
‫כולו‪ .‬למרות ששוב‬
‫   
 ‬
‫      

‫  ‪,  
  ,‬‬
‫המנהיגים שלנו לא‬
‫     ‪  .‬‬
‫ 
    ‬
‫  ‪  ,  .‬‬
‫מנצלים את המתנות‬
‫  
  ‪  .‬‬
‫ 
‪  .  .‬‬
‫     ‬
‫והיקרות‬
‫הנפלאות‬
‫ "‪.‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫שהענקת לנו בשבוע‬
‫  
   ‬
‫‪2‬‬
‫‪    .‬‬
‫האחרון‪ ,‬ובוחרים בדרך‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫הרפיון המוכרת והנוחה‬
‫ ‪    .‬‬
‫   ‪,   .‬‬
‫‪4‬‬
‫ מודים אנחנו לך על‬‫   ‪ ,
.‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫כל גראד שלא הרג על‬
‫     ‪,‬‬
‫     ‪ .‬‬
‫  
"‪   ,‬‬
‫כל קסם שלא פגע‪ ,‬על‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫    
 ‬
‫כל טיל שיורט ועל כל‬
‫ ‪,    ,‬‬
‫     ‬
‫    

 ‪,‬‬
‫נפל שנפל בלי לפגוע‬
‫ ‪   ,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫ ‪     -‬‬
‫ובלי לפצוע ועל עוד‬
‫ 
  

‫    ‪   ,‬‬
‫      ‬
‫אין ספור ניסים קטנים‬
‫    
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫       ‬
‫וגדולים‬
‫ 
 ‪    ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫      ‬
‫ ‪ .   ,   ,‬‬
‫     ‪    ,‬‬
‫     ‪   ,‬‬

" ‪ . "
  
   .‬‬
‫ ‪ ,      ,‬‬
‫   '    ‪ ,' .‬‬
‫     
  

‫ ‪ , .    ,‬‬
‫     ‪ 
 .‬‬
‫    ‪    .‬‬
‫‪,   . .    ,‬‬
‫      ‪ ,‬‬
‫  ‪...‬‬
‫  ' ‪.‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪71‬‬ 

"'
 ' •

72

?‰
73

• 934 ‘  

‫נולדו במזל"ט‬
‫• ' 
 

‫‪;  -  ,‬‬
‫   ' 

‫ ‪ ; ,‬‬
‫ ‪' ; ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫  ;  ‬
‫ ‪ ; ,‬‬
‫' 
 ‪. ,‬‬
‫• ' 
 ‪ ,‬‬
‫ ‪.  -‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ ‪-  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫• ' ‬
‫‪;  - 
,‬‬
‫   '  ‬
‫ ‪  ; ,‬‬
‫ ‪" " "  ,‬‬
‫ 
‪. ,‬‬
‫• ' ‪,‬‬
‫  ‪.  -‬‬
‫• ' 
 
‪,‬‬
‫ " " "‬
‫ ‪ -  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• ' 
 


‫‪" " "  ,‬‬
‫ ‪  ;  -‬‬
‫   ‬
‫ ‪;   ,‬‬
‫  ‪; ,‬‬
‫ '  ‪,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫  ‪.  -‬‬
‫• ' ‪ ,‬‬
‫ ‪ -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•‬

‫‪74‬‬

‫• ' 
'"‬

‫ ' 
 

‪,‬‬
‫  ‪.  -‬‬

‫ ";  ‬
‫ ‪" "  ,‬‬
‫ " ; '  ‬
‫ ‪' ;" ,‬‬
‫ 
 ‪ "  ,‬‬
‫" " ‪.  ,‬‬

‫• ' 
 
‬
‫‪ -  ,‬‬
‫ ;   '‬
‫  ‪; ,‬‬
‫ '  ‪, 

 ' • ,‬‬
‫  ‪;  -‬‬
‫‪.‬‬
‫   ' 

‫• ' 
 
‪ ; ,  ,‬‬
‫ " " " ‪; ,  ,‬‬
‫ ' ‪ ,  ' ;  -‬‬
‫    ‪,   ; ,‬‬
‫ "; '  ";   ‪,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• ' 
 
‪, 

 

 
' • ,‬‬
‫  ‪.  -‬‬
‫ ‪;  -‬‬
‫• ' 
‪,    - 
,‬‬
‫ ; ' ‬
‫  ‪.‬‬
‫‪" " "  ,‬‬
‫• ' 
‪. , ,‬‬
‫ " " " ‪,‬‬
‫  ‪ 
 ' • ;  -‬‬
‫    ‪;  -  , ,‬‬
‫ ;     '  ‪,‬‬
‫  ‪   ;  
' ; ,‬‬
‫   ‪   ;  , ,‬‬
‫ ;   ‪ 
' ; , ,‬‬
‫  ‪. ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '  
‪, 

' • ,‬‬
‫ ‪ -  ,  -  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• ' 
 ‪, , 

 ' • ,‬‬
‫ ‪.  -   - ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '  ‬
‫• '   
‪" " "  ,‬‬
‫ ‪ -  ,
 -  ,‬‬
‫ 
 
;  ‬
‫  ‪.‬‬
‫ ' 
‪,‬‬
‫• ' 
‪' ;"   ,‬‬
‫" " "  ‪ ;" ,  -‬‬
‫  ;     ‪;"  ,‬‬
‫'  ‪. ,‬‬
‫ '   ‬
‫‪ ;" ,‬‬
‫•‬
‫'   ‪,‬‬
‫• ' 
 

‪. ,‬‬
‫ " ‪, 

' • ;  -‬‬
‫    ‪,‬‬

‫  ‪.  -‬‬
‫• ' 
 

‪,  ,‬‬
‫ ‪.  -‬‬
‫• '  ‬
‫ 
‪ ' " ,‬‬
‫ '  ‪ -  ,‬‬
‫   ;  ‬
‫ '  ‪ ,‬‬
‫"; 
 ‪,‬‬
‫ "; ' ‬
‫ ‪ ' ; ,‬‬
‫ ‪.
, ,‬‬
‫• ' 
 
‪  ,‬‬
‫ ‪.  -  ,‬‬
‫• ' ‪,‬‬
‫ 
‪  ;  -‬‬
‫ '  ‪,‬‬
‫ ; ' 

‫ ‪ ' ;
,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• ' 
 

‪,‬‬
‫ ‪ - ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '  
‪,‬‬
‫  ‪.  -‬‬
‫• ' ‪,‬‬
‫  ‪.  -‬‬
‫• '  ‪,‬‬
‫ ‪ - ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫באו בקשרי שידוכי‬
‫• ' 

 

‪,‬‬
‫ ' ‪ - ,‬‬
‫ ' 
 
 ‬
‫  " 

 ‬
‫ ' 
 

‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '  
‪,‬‬
‫ ‪'  - 
,‬‬
‫   " ‬
‫ ' 
 ‪ ,‬‬
‫ ‪. ,‬‬

‫• ' 

 

‫‪'  -  ,‬‬
‫
   " ‬
‫ '  ‪,‬‬
‫;   '‬
‫   ‪. ,‬‬
‫• ' 

‬
‫ 

‪ -  ,‬‬
‫ '    ‬
‫  " 
‬
‫ ' 
‪,‬‬
‫ ;   ‬
‫'  ‪; ,‬‬
‫  ‪ " ,‬‬
‫"  " ‬
‫ ‪.‬‬
‫• ' 
‪ ,‬‬
‫ ‪ 
'  -‬‬
‫ 

   "‬
‫ 
 ' ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• ' ‬

‫ 
‪" "  ,‬‬
‫ "  ‪
 ,‬‬
‫  '  ‬‫   " ‬
‫ ' 
 
‪,‬‬
‫  ;   ‬
‫'   ‪. ,‬‬
‫• ' 
 
‪,‬‬
‫ " " "‬
‫ ‪ - ,‬‬
‫ ' 
 
 ‬
‫  " ‬
‫‪. , ' ,‬‬
‫•  
‪,  ,‬‬
‫ ‪'  -‬‬
‫   "‬
‫ 
 '  ‪,‬‬
‫ ' ‪. ,‬‬
‫• ' 
 

‫ 
‪ -  ,‬‬
‫ '    ‬
‫  " ‬

‫'  

‪;" ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪  ; ,‬‬
‫ ‪." ,‬‬
‫•  ‪  ,‬‬
‫ ‪ -  ,‬‬
‫ ' 
   "‬
‫

 ' 

‫ ‪" " "  ,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫ 
‪,‬‬
‫ ‬
‫•‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  '  ‬‫  "  ‬
‫ 
‪,  ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫הקימו בית בישראל ‪-‬‬
‫בית חב"ד‬

‫ '  " 

‫
 ' 
‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• '  
‪,‬‬
‫ ‪'  -‬‬
‫  " 
‬
‫ '  ‪,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫• 
‪,‬‬
‫ ‪  - 
,‬‬
‫ '  "‬
‫  ' 

‫

‪" "  ,‬‬
‫ " ;  ‬
‫ '  ‬
‫ ‪' ; ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪. ,‬‬

‫• '  ‪,‬‬
‫ 
‪  -‬‬

‫‪:khhn ujka _ ohbufsgk‬‬
‫‪chsidim@gmail.com‬‬
‫Š‚—‡€…Žƒ‡ƒ‬
‫˜‚’–‡‹‚Œƒ…–ƒ˜‬

‫‡ƒƒŒ’ƒ–‹˜’ƒ”ƒ˜‬
‫‡—–~Š‚ŒŽ‚€—‡Œ‡‬
‫‡‚Œ”–‡‹Œƒ‡’‡‹‬
‫‬
‫Š‡Œƒ‚˜ƒ–‚‬
‫‬
‫Ž‡Ž‡‡˜‚…‡–‚‬
‫ Œ—‡…˜—’Š•‚
˜Ž—~ ‬

‫להזמנות חייגו‪:‬‬
‫‪077-5123-770‬‬

‫Šƒ‚–‚Š‚’”‚‬
‫…ƒ–˜Š‡Œƒ‡ƒŒ‡‬

‫‡…‡~ƒŽŽƒŒƒ–Žƒƒ–‡ŽƒŒŠˆ‚Œ—‡…ŠƒŠ‹ƒ‬
‫‡…‬

‫‰Š‚Œ•ƒ–ƒ˜ŠŠ‡ŒƒŽ‡Ž‡‬
‫‡˜‚…‡–‚ ‪ ƒŒ170‬‬

‫  ' ‪• 934‬‬

‫‪75‬‬

‫מדור צרכנות‬
‫"מגיע ל יותר!" של ישראכרט‬
‫במפת האטרקציות של הקי‬
‫סנפרוסט משיקה שמונה מוצרי‬
‫בכשרות בד"צ העדה החרדית‬

‫ "  !!" ‬
‫  ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬‫   ‪ ,‬‬
‫ ' ' ‬
‫"  
‬
‫   ‬
‫  ‪ , -‬‬
‫  "  !!" ‬
‫ ‪.‬‬

‫   ‪,‬‬
‫   ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
 " ‬
‫ ‪    .‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
 
‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫  
  ‬
‫" 
 "‪.‬‬
‫ 
 ‬
‫ 
  "

‫  ‪, :‬‬
‫   ‪, 1.2‬‬
‫  ‪,   ,‬‬
‫  ‪ 
  ,‬‬
‫) (‪   , 
 ,  ,‬‬
‫  " 
 
‪-‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ "‪   ,‬‬
‫ ‪  15%‬‬
‫סנו‪ :‬סנובו נוזלי ע אפקט הקצ   ‪,‬‬
‫הפעיל המשמיד ‪ 99.9%‬מהחיידקי  ‪  , ,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫  
 
!! ‬
‫   ‬
‫  
 ‬
‫   ‬
‫ ‪ 
.‬‬
‫  ‪1–800–22–88–44‬‬

‫אל על מאריכה את המועד‬
‫לביטול או שינוי כרטיס הטיסה‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‬
‫ 
‪    :‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫   

‫ ‪,  99.9% ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫  ‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‪:‬‬
‫‪.  ,‬‬

‫‪76‬‬

‫• ' 
'"‬

‫    ‬
‫    ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
 " )‪(22.7.14‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    

‫" 
 "   

‫  ‪  ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪ 
 - UP‬‬
‫ 
 ‬
‫  ‪,(18.7.2014) ' ,‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫ ‪    6‬‬
‫    ) ‬

‫   ‪  -‬החדשות מלחיצות ‪' -‬לקטיו' מבית‬
‫  (‪.‬‬
‫'סופהרב' ייעודית לחיי ללא לחצי‬

‫ ‬
‫ ‬
‫‪,‬‬
‫  "  ‬
‫ 
 ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪ , .‬‬
‫  "   ‬
‫ 
 

‫  ‪.    ,‬‬

‫'מי עד'‪ :‬הרבו לשתות מי‬
‫ ‪ ,‬‬
‫ ‬
‫‬
‫  ‬
‫ ‬
‫  ‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫     ‪,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫  –‪,   12–10‬‬
‫ ‪. 
  2‬‬

‫   ‬
‫  
 ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ' '  ' ' ‪-‬‬
‫   ‬
‫ 
‪  .‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫  ‬
‫   ‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪.  .‬‬
‫ 
 ‬
‫ 
‪  2012‬‬
‫  ‪,  82%‬‬
‫  !‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫  ‬
‫  ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‬
‫  ‪:‬‬
‫‪1–800–350–333‬‬

‫הבינלאומי מעניק הקלות‬
‫והטבות ללקוחות סניפי הדרו‬
‫    ‬
‫   ‬
‫  
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫•  ‬
‫  ‪  " 30,000‬‬
‫ ‪  . 60‬‬
‫     ‪1 %‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ‪   • .‬‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫ ‪  . 1%‬‬
‫ ‪ • ." 500,000‬‬
‫     ‬
‫ ‪   2.25%‬‬
‫  ‪ • . 250,000‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫•    ‬
‫    ‬
‫ 
 ‪   • .‬‬
‫     ‪.‬‬
‫•  
 ‬
‫ " )   (‪.‬‬
‫*   ‬
‫  ‪   .‬‬
‫  
 ‪.‬‬

‫יריד חזרה הלימודי ב'אור החיי'‬
‫ '‪'  ,‬‬
‫ '   ‬
‫   ‬
‫‪'    ,‬‬
‫ '‪" "  .‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ ‪, , ," ,‬‬
‫ ‪ ," ,‬‬
‫‪.‬‬
‫"‪  ,‬‬
‫   '‬
‫ '  ‬
‫   ‬
‫   ‪:‬‬
‫ ‪,  ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫‪ ,    ,‬‬
‫‪,  ,  ,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬

434    

) -1 "# ' 9 ) "# - + ): = ) ) # ' 
F"
# ) 
9 + 2 " 9"9 )!9 
%
- ") - 
>"#  + ( + ) 6 9 )2 & +#   )) 
'6 -= 
) 5
) 
) -26 ") B5
-=+# % 
) -9 -E /'  

 ! "# $# % & '  ( ") ' 
)* &+
' ) 
) ) ,) - ) - .
) /) 0
( +# - & ) %) &' ) 1-  )2' &' ( 5 - 67 # 
& '2 & ' 
 &
- '8 
) 
# ) ) - 
9 '6 
"- 6
# "' ) - %- 
' 6
# ( - -:"# 

6B@' & 
# # %6
!9 I= 
) ) 
# "
# 6B' 
) -) & ): )) "1) - /' I 
%9 "# -%' 6 )>"# 
& ) 9 - 6 )%- !) 0 6- # %# 0 - 6 9 ) "- ' 
#C 
,) / % 
) ") -* 

# ) -> 
' 5
' J 6:
)  - 
&' %) 0 6
- '
) '2&' ) K
&
( 
' ) " 
86
)6- ) 
6:6* 
/# 
' 9 -G 9 )%) 0 /- "=
# ) ) # -2 

 %9 ' ' +;< -' &"' ) &' ) 6- ) 
= 9> - ' ) ( ) - ' %)  - ' & ' -  - 
9 9 "' )7 67 ' - 6 
# 92  # - 
6."' %- ) ) 6"#  # - ' )) $9 - ' - 
5 #>9 ? ) %- - # # ') - @) ' 6 
' " 
A
)
'>"=
# @ 
# 
9 6 - "- ' 
) 
) 9>. "- +
' "6
)
9 -

HHH 

6 9%9 6 )7 "# !#  6 )7 6 - ) ) - 
6 - - 
' '  
' - -. 06I?6%I"
) !) 
6- ( ") - "%9 - ' -6 6:  # %9 - 
&' - '6- 
( 
- K 

E 

- 9 &' 1 
? 6: ( "9 ) !9  -2 6: ' ' %E# / % " 9:"# ) ( /  # ,9 -  ) 6 9 ) 
"9 - /- "
# ' 'B
- #+ -+ 26 )" 9") - 
) -1 
' ) -6  - '* 6 & ' ) 9 + ( 6 )
A"/) 
+ %

- 
) 'L 

- %'  6>
) 
7 - ' -

(281  

Q 

)( ) # B# - 0 - ) 6"
) -: 
) '7' ) - 
"# )  ) -) ) ) 9  ) ' 9 - % 
&9 - ' - ' %- %' ' 9 )C ""' ) + 9 
#6 # # - ' -!9 
9 

) 
6 
) 
' ;- %' 
) 
) 9 $) ' - 6 
""' ): 
9 - 

'
)) -,' 
+# 2 
# ) %
- D) 'E# / - )20 ( 
) ) '( % 

') "- ' 
' - ' 6 9 1) 0- ' 6 F <# / - 
)) ) 6"#  )2"# ' ) - = = 
 ) -) ) 5 - 9- ' "+9 ) - 0 ? - ' ) = ) ) )) 6 9 - - ) " 6
) 
&' -'  #7 &"' -  )'  ) -" %-  )7"# 
) -' ) -+ ) )
) - ' -=# 5
#
- 6: 
 
- ! # ? "- 0 - G 9 ) 9 6:' - ' %- . 0 
& ' - * 

# %9 
' E' -"%9 - 6
' 
) ' ,- 
- ' # = '- # % & '6- 6) "# 6: - 
$ - ' -9 9 - 

& )- ) - &' ) /- %9 9 ' 6- - ' 
#>9 &' ) &# %) 6 )7% ' ( 6- ( 
% - 0  -2 &' 5 &' ) 1- & '/- &$9  - ' %- ): ? "1) - /'  %9 
-6
' )>0 -7 - 6 6 9* - '2 9 
& '%- - &' ) /- %9 9 - & 7 # )2 
&
9 ) -1& 
# # 6 
' )>0 -7 6 ) "- 
6>9 &' ) 6- ) 9 ) 9$-  )>0 -7% 
&' & ' ( -6 ) - ;' -6 ;;) - 
6> 7 - 
'  -) -2& ' - 6
) 9 )2 
"/)  

) '"- "' /) ? ## %' ) "# 
- K # )2 -%' )>0 -7 ) ' -2% 
%9  &' ) - 6 )7% ' ( 6- ( "# 
)2 5 6- ( 6 ) 9 "# "1) - /' 
?9 &"
' '7- 6- ( '2 &6
' ( ? )2 
):6
' = #.9 & ' - 6>9 ) &' ): "# 
) - ;' - ;;) -?9 ) 9 - 
"1) - /'  %9  + - ' + 2"- ' 5 
- '& ' - 6- ( "+
# 2 - ' -"
' '$- 
A ):6=
' #.
9 
Ҋp Œp »Ž‡·o –q jƒ »Ž–ÌŒ
o »Ž oŽÌ~l ‡…n j‡ 
p rƒ‹ŠÌ
r Šj …‡q °n Âr ‚q

Áš²¿š –¹µ›Ÿ «´
› ¤À™ ¨”Ÿ 

ˆ–ƒ  
‹‡’˜˜—Œ
 
‹‡–ƒ‡~ 
ƒŒ‡ƒƒ”‡ 

•‚–~
‹—‚˜ƒ~” 
–ƒŽ‚˜ƒŽ˜‡Šƒ‡ 

! # 

~‡•–’

’q –j †»’Š
p j jŽŒ
–
p

‡Œn Ë‚
r …r Œj ±n ·j 
.' - T 

) ?9 - ) 1- - # B9 ' 
%' ' %- ' ') "# -2 

"# ) ' )) - /' - ) .  +"- ' @) '%- & B 5 
& @ B
' 6> 
' 6
( )6.- '5&' ( @ 
%) $ 
+
# "- ' 
%) $ 

# .' - >5
' 
' ) ( 
"
- )% + 
 )6
- ) ( 
& ':' )> ' &,' ( &"6
' 1- 6) 6"- 2  ' "- ' "- %' & 7
) 
' "9 -25& ' )( 
 ->/' "&
#
'* -6) - 
+J #> 
)5& 
+2? 
 %
- ) 0
- +# %
- .' - B) ""
#
'7- 
'* #
9 # )29 ( - 
6
' '2 ' ) 
# .' - :' 
' - -) '- 
'
( ) 
) -%
' ) 
# ) 1) "- #? 

8& : 
6B 

' %
- ' 9> 6
- 
&' - " . 
92 &
- ) %
- ' '
) # %6
)
)>& 
'$) 
)% 

& B6> 
' 
( .' - )5=# 5
#
-&' ' ( %&
) ' -> - /' & 
':6
' 

) 966
- ) - ;' %6
- "
) ' ' 
) ' ) - 6- - 

HHH

8 B5
)
)- ?
0 "9 - # " 9? 
)- &
0 )- 6B
)
@' 
6 61 
 ) ' -. ' ) # # 1- - #  ") & B 
'- # -& 92 - 
' ' -. 
 ( 
) -C% 6 

- %6
")

R6 
) ) '5&
) 
B= 
 
1- - 
#
.) - 
8 )9 "- %' 
6"- %
- 1- - 
#
"' 
A5

9 
8 "- -?"' - ' -6"
) .- % 
B9 . - 5
' 
!9 B'  
' -. ? 
 

R.) - ? )26"B) "
# #' "- %' 97 - ' -?' ) ) '&
) '  

"# )9 "- %' 9 % - ' : '"- /) - .9 . "- ' 1- - #  

) ?
( # # %I
- .' -% 
' ) - D' 
 
8
#
) 
) ) - ' -.  

#$%%  

1- - 
#
"
# ) ( 6B 

' &
# 9: ->&
' ' - 
9 9 
1- - 
# '- 
' 
92%9 - 
# 6
- ).9 ':"
# )- 
0 ;# ( % ): %
- ' 
) ) * 
6
) .- 
 +
# ;- ' 
) - %
' 
) 1- - 
# -& 
' &
9 "
# - ) %
- # )) 
%
9 # 9 -
% 
) -2"&
# '6/
) 
5 - 9- '.9 - ' "
# ) ' -. 
' ) 
# 
) - )# 9 9 
? )%- " '7- ' "# 1- - # - 6 - 6) ?9 - ) "# )B) 

R& : 9 ;S
) -
9 61 
 
'+ 

J 9 "# 
? .
' )9 "
- 
# 9 " 
9 1- - 
#
'2 ' -. " 
) 
9 ) - % ' 
"# 
( 
# # J %# + "- '6G9 ) "
# )> 6
# 
) - 
61' - ' "
# ) 
) )2 
# 1- - 
#
"
# ) -) %+
- - '9 9 
6, 
# 
&") - +B' G9 - ' 6 +# % "#  "' ) $) 9 
%- & ' ) $- ' ) - - )2' % -% & ' " &61
' ' %"!9 %' "# =# #2 &6- #   - - & '2- ' 5 ?$9 - ' 
 ;- ' - 
'7' "# -2;B9 ' "
# 
# ) 5
) 
) ' - - ## 6
) 
( 6  

,9 - 6 5 ) ) -%' "# +#  '% % ") '2 )> '7 & 'B- 
9 -) )( % 
) -"
) ) 9 % 
- 9%
- ) ' B- -6
) #  
%' ;- &") #+2/  6( " 7 ' " ) B)  ) - 
# -  
'7' "# # %) ) 9 - - ? ) ) 6
) - %'  ( 
9 )2 ' .-  # ' - & ' - ) 9"- 6- ) 6( 
& : .9 - '%  % 

&# 9 ) # ,9 - ' 
&' ( - 

' 

)* 0 ( 6- -&
0 )> 02& ' - ) - 
- &+.  ?9 - ) "# ) 6 - ' "' - ' 1- - #  
# 6' "- ' ) "# &' ) 1- - B' #  B) & 9:@' "#  - 
 ( % 
) 
( 92;- 
6& 

' -6 B
) # %?
- 9 - ) 

8 

‚°»·̄
r
r‰Š‡Ì~
j
‹‡–n ”r Âj ‚‡
q ·‡
o Œ‡
o Š–»Æ
n
n 

# 6 - ) &' 6
) &' 9 !- 1' 9 -  
'7' 6J " +# 
&' ): $ 0 - # "6 ) )) ") - # ) ) ( )  &# 9 
&"' /- " 
- ) - ' -) ( 
)>' .- % 6 

9 1- 6 

' - 
) 
# '( %) 
K& )> 02&6B
' '2& 
 - )$) "+ 

-& ' - 2 - &
' )> 0 - )6%
- - ' %.9 - . 
"9 )"9 )K #* 0/-  97- # -26"
# ' - 26 
9 1) 0/- G6
' 
"9 ) 9> -"9 )=67 
) "-  

&
' 7 ): '$- ' ( 
) -6
) 
"
J +# "
# )>' . B 
&
)
)  &
( : 

)$) "+ 

9*' -&6:@'  
'7
' 
' 
) 6
9 - )26 ( &
) : 
"
# - ) %&6
-: 
 
) ) -2 # 
)- 
' 9 ( "
# )( 
 16
- ( 5
) 
# # -2 
9 -+# %%& 
92"- 
' )
' ) #) -6) $ 
 
' .
- - K&
'
9: -& ' - 6"
) ( 
# B
# 9 -& '>' .- 
# 
9 
# 9 B""
' R+
' J # 
9 :"
# /) 2 96 -6 9 :"
# /) 2B' - -G/9 - 
' # B
# - 
& ' )/- 
9 -? 
#
# 
9* - "
' )7- ' 9> 
)>6
' )>
' )%6
) %
- & 
9 -:"&
# ' ( 6
- # # %
- )%&
- ) 
) ?5 
- ':"# 
6' %
- "
# )"
) 6
) 6
- ) )"
) 9 ) ;- ' %
9 ) -.9 ' - 
 )) - ;' 
%
9 6
# %- - 
' ) -2 .' 6> 
' ( ) -:& 
"' )*& 
7 
) $ - ' K & : - ' %- 2 - ' &9 & 7 &'  # # -2 
>""
# ! 
E ' %+
- 
) "9 )6* # K' - 2 - 
U ) - % 
'21) - 0 
) 
#
;9 ) ) -U )
9 ) )- 0 
) $) ' ) 
)9  AA # # -2 9 - &6 ) )70 - 5 )$) "+ & %"6 ) '%
- + "- ' '6 
- ' '%
- # )2# "9 %
- 6 
"
) #- '
A&6 ) '6 
# # -2 %9 ' 9  + )%- @) - ) -) & B 19 6
' 

& '6- ?+) ) ) -$0 ' - 6- - ' &%' & ' ' ( 
%
# );D) '%' 
"
) 1' 
%) @ & 
%) - 
"# # %&
- ' '( 6 

& ' -2 - ' &9 -  )6 0- &# 9 % 7 6 -2 &# 9 -) G"' 1 9 
" !) 
B' &
' ' - :& 
' ( * 
) . 
9 - ' %& %- 
' ( ) "# )6>' & ) %- &  # )) 
) ' -. # ' - )) )- ' 6 
- ?+ ( %' ) ) # 
) -$0 

# #@# &6: 

&
' # 9- %?
' 9 -1) - # "# ) ) ' ( 
' -;) %"
) 70 
"- ' %
- 
) ) %5 
&
( ' 9 .&
- .# 
1 R ' -;) %) 
; ( .) 
0 9 ) - #@# &6: 
?
' 
) %' &
) )- 
) )R&' ):
RRR + )6
)- 
' 6 
B9 - )) )") %- )") 19 6
' ) ' .-  # ") %' ) & 7 
@6 

"6B
# 
"
' 97 6B 

' 6
) @- 
9 -2? . ) ' - - 
&' ): 
 "- ' %
- ' : -;) %) 
 
) ' .- # ( / -
8%' 
) B9 ?
' ) - 
)) "# ) # ' - 2 9 7 - '  1 ' - )* -  6
' - ) ) ( % 
&' ;- 
# - '2 % 1) "
# %' - . 
) -%
' 9 - 5
%' - . 
 

# )%
- "9 ) )
) ' - 2 92+" '8) ) %
' "
) % - - 
&1) - ' - ) 9 # &9 >"# "!  E '  G9 ' ") - # 
' ) - ) '- ' 5 ) ) - = - ) 9 - 6 - "- ' ) "' - 
6* '2& )> 02"
# 
)$9 ) ( %
- )) 6 
)? )2 )2 - ' 
9 
R #C 
) -/' 

# ) ( ."- ' "
# ? )26"B 

) "9 ): 

 
' ) -) ,# ( 
)2R ; ( ) -
) ) -:? 
5" 

/) 
6+.%& 
' 6
)  

! #  

!' 
&
# # 9B
- 6%
# 9 9 & ) )= 2& 
' D- 

# .' - - 
&' ' ,- & ' ) -: ) 9 6 6( ) "/) / "# #>9 )2 & 7 6) - 
"' )  6 %' - ' 6( ) - 6( ) &' "-  B) & ) - E' /' "# 
& '*"0 
- "9 %
- +- ' - %"- 
# 
 19 % - ' -6>9 9 - )6/ 
" 9:% - 
' 6
' ( ') 
9 ;) ( - )
9 ) "
) ) -2 . - 1 "
# ' - 2 
)B
) &
) $) 0/- 
67 )2"
# )C%
' # )2 ) -7? )2 )2"6%
) 
 )2 "6%
) ' -2 6 '- #  - "9 -2 / 0 ( 6; ( - 6' - ' 
& ) 
9 )F"# 
9 ( 6
) -&6
) 

) )C%"
' ' 
) #C% - 
' # %6>
) 
9 ! 6 
;) ( '2 6 

- # # -6 -6*
) /# 6
' -> - ' - 6
' - "# 
2 8 B
) ) - 
"
# 1
' 6?
9 -' ) 
 
8
9
9 %
- ) -' - / 
6B
' 
# 1' , & 
9:' 
- #&# %) "
# #>9 )2&' )%
- # )2 -%A
' 9 ) ;- '& 6 
)" 9"6%
) 
6- 
( 9 ) ;- '"&
# # 9 
9 
"
# %"
9 1) - /'  
%9 
"6%
) 
-%
' -6 )
' "6%
) 
&
9
' ( -&' "- 
 ) "' /) "# -6B- 2 - '9 ) ;- '& 
"&
# # 9  
( )2"6
# 
) 

) -2 
& ' -2 )) - 
) 16
- - )) ) 1
- 
# %' 
) ) "# -6 
& ' ' -. 
) - /) 
2- %
' "
# 2? 
-6B- "- ' ) 1- 
/ 
' ): '- %6
' )7& ' ' ( - 

! 

#$%%  

? 
# #* - 
' # # & ' 
) 
- ).' 
# # 
- ) -% 
) )( 
>"# %?
- "' - 6 
'$9 
, "+' %?
- B9 - &
' $) 0/- U 
) - % 
' U )) 7   ) % $) ' ) - 
) '7' ) .  ' U ) - - 2- ' )>9 9 -) # -%U
' ) .' "# -2 '% 

# ) ) 
!1 /) 2 AAA&6 ") !) %- AAA&6
8 9  9  '# %
AAA) $%& 
' - . 
6
' -: G '* "9 ): ' - 2% 9 - ' 6$# & - 6
' 

 
 ) -7 )) # %- E) /' ' G ) 9 - ' 6  - ' 
6>' 
( # . "- '&
' 9 ( "
# 97- - ' - -6>' 
( )5
) 
) 
) "- ' # )2# "9 -6%' %
- ) $ 
 
' .
- G
# ' - & ' !1 
#%
# ; 
B9 
- '% % 
6
' ( G 
6 
)
;9 )) -2 ) - )5 
( %? 
) - 0
- #%
# 
) 6&
)
)6 ) 
) ') -6"# - )2 
"# 
#  -- . 
 
' 
-  ( 
9 
6 
-2 G) - ) (  ) ) /) $#  # " ) ) 9 %- 9 %& ' ->B - /' 
)26- ' # # -2 
%
9 # %
- # # -2 
%
9 
# ) ) 6"- &# 9 9 - &' ( %  9 -%' & ' 6 ' - %' &' "- 
F"
# ) - )5 # # -2 
9 -' - 2 
"
# 6- B) - 61
'
@' % 
"+8) 9 - %6
- ( - '+2 
9 &
9 )> 02 9 6; 
.
- 
# 9 ) - 
) 
9 # # -2 
9 - 6
' - ) - ') . 
 ' 
- - 
# )$) 
K!) ' - -B) - 
& 
' )2 ' )$9 
6
9 - 65 
A  9) ## %5 A #C' )7 ;- " 9( 
'- - & 
& ' ->- B - /' 6 '- ' 
- %' 6- 6
) &&) - # 
6@ '*"# 6) ?$9 - '  

 249   &   
 =     
 &         
&  
     V  
      
 

‚‡ƒ’”‡˜Š‚Š•˜Š•–’ 
 &     
  G &     
 &&    
  
 & 

V        
= &        

 I 
      

     &  
&& 

& &&  
      
 & &     

&   
   & 


HHH 

&  V  V     
& &    & &   
V &   
V    
&  
V  &  
V V V    
  R&   &  
&&I   
&  
   
R&  R& 
 
& &  

& &   
  

 &
&V  

& &  
&   
     
  =   
  RRR  
       
& & & R  
 R        
R  

   &   
       
&      

=    
 &  G  
&    
&   & 

 & 

V  &&   

! # 

#

$ 

  
!#   

{mjkimrl”i”mmg 

˜~„…‡‰ƒŒ –ƒŒ 
‚–•—‚Œ˜ƒ‰„ƒƒ†Š~ƒ‚–ƒŠ‡’~–Š‰‹ƒ•ŒŠ‰Œ 
ƒ‡‚˜—~Œ…Œ—~‡Ž~‚’Š˜ƒ‡Ž—Œ–˜ƒ‡ƒŒŠŠ‡Œ”Š‡˜Š‡• 
‡Š—‚†Š…‚Š‹‡’˜ƒ— 
˜•˜–Œ‚‚‡—–’˜ƒ…˜’˜‚—‡‹~‡˜ƒ~ƒŽ‰˜ƒ‹‡‰ƒ–ƒ‡‚ 
ƒ‡Š~ƒ–•˜˜Š~ƒŒ‰ˆ~‡˜ƒ~‹€˜•˜–Œ—‡–‚‚ƒ–‚Š—
Š~ƒŒ—‚Šƒ~€˜ƒ~–˜‚Š 
˜ƒ‰ŠŒ‚Ž‡‰—˜‡  
& &  

 =       

 
 
R 

R V 

&&   

V  
V  
    
      

    

&  
V      

& 
   

      


       

~ƒ‡ˆ—Œ‚ 

$ 

#$%%     

     
& & 
& G  
&   
V      

   &    
   V       
& 

&  V      
&  V   

&&  
&& && V 
          

HHH

—˜
‚–‚† 

‹‡–•‡‚‚
Š–ƒŠ~‡Ž‡€‡ŽŒ‡•ƒ— 
˜ƒ…Œ—Œ˜ƒ–ƒ—ƒ—‡‘ƒ‘ƒƒ˜‰Œ‹‰Šƒ˜‰ŠŠƒ‰‡‡Ž~‘ƒ‘ƒ 
Šƒ‰‡~Š‡Ž~‚‡‚~Šƒƒ—‡–…~‚˜‡‚–„…‡Š—~~‹—‚ˆƒ– 
–„…~ƒ‚ƒ˜ƒ–ƒŽ—•‡ƒƒŽŠŠ’˜‚‹—‚ˆƒ–Š~‚ŒŠ—ƒ–‡’ƒ˜‰Š 
–—ƒ~Œ‡Ž~‚Œ‰‡~ƒƒ‹‰Œ”Š‹‡–~˜Œ‹˜~ 
‚Œ‰‹‡—‡€–Œ~Š‹‡Œ–ƒ„ƒ‹‡†ƒ—’‹‡–‚—‰‚„‚‰‰ 
‚–…ƒ˜ƒ~ƒƒ‡~…˜ŒŠ—”Œ‡€Œ‹ƒ~˜’—‰ˆ~ƒ—…‚„— 

‚Š˜ƒƒ‚Šˆ‡–”‚˜~‚Œ‰ƒ•ƒ•„‚˜~‚Œ‰‚Š€Œ‚˜~ 
–Š‰‚—‰ 
‡Š‹˜–’‡—‡–‚‚ƒ–‚‹ƒ‚—Œ‹•˜‚"‹‰ŒƒŠ—‚Œ„~ 
ŠŠ€•–~Š•…–ŒƒŽŒŒ‹˜–Œ—ƒ‡˜”Š‹˜Œ——‚ƒƒ•Œ~Œ‡Ž~"ƒ‡Š 
ƒ˜ƒ~ƒ–…~‚ƒ—‚ƒ˜•ƒ”~‡‚—‡Ž’Œ–•‡~Š~‡Š—‚”‚ƒ„— 
‚Œ–‰‹‡Ž‡Œ‡~ƒƒ‹˜~Š~†–’ŠŠƒ‰‡~Š‡Ž~ƒ— ƒŽ–

%

‡Ën •j •q …‚
r Èr …t 
&+ ) -9 . 
) 9  
) ) 9 - % ): ' "- 5- ' - ' - - 6%- '  $) 0 /- 6%- % "# -2 
) - *"
# ) $) 6& 

%' &
) ' ) -* 
+
# - ' ' 9*B - 
'
' ) - % 
B) - ' ) # ! - "9 ) - ' 9 -  ' 6 - ) 6 ( - '  
.' - - ' '(  *"# ) )%)  # 6" 19 -6 B) = '- - 
&%' 0 - &
) ' )%- 
=
# '- - '% 
) -0 & '  - - '  .' - - ' "# 9 ' 9 - 
.' - 
) '
( /) 0 
( ) B
) -2# - ' ' '&+
) ) 
) 9 * 
9 %) 0 - ) 
/) 0 
( ) B
) &
9 : 2 92"
#
' ( % 
' -
# .' -%
' ) 1) 
'2=+# %' 
9 D) 
0 "G
# # "
# 
9 ' 9 - -6 
) ( - '? 
& 
' ) B
- /) 29 ) -G 9) 9' 9 - "6
# - - 
# ) ") B
- %62 
'6% 
9 
' 
' - ) -/) 0 ( 
) ) B) 

' 9 %- 6
) ( ) - E0  

) - '& ) U
) %
) 
9 - 0 
" 9:"
# ' %
- ) - '6>' ( 9 %
- 
) '-
- 9 -6
) - %' +J # 6) 9 9 - '  
9 % 
9 )2' -  6) 9 - "1) - /'  
%9 
" 
"9 - ) %-  
) 
) .' 
92- /' 
) - '* 

# 9 - 9 -2"1) - /'  
%&6
9
- ' 
&' '2- & 

' /) 0 
( ) B
) # &
9 # %6
) - 9 "&
# '/ 
' 
- +9 2 
&' ) 
9 -  ;# ) *"# ?+) ? '( . # # 2 /) 0 ( ) ) B)  )( 
U) - # 6 9 ) ) 9 ;- ) B) "# U ) 
) ' "- # 9 - +9 2 
&6:' %?
- ) J #*"
# 9 E) 
 
+9 2 9 - & 
'/ 
9 ) )C -& '& 
' 
) -? '( . 
9 - - &1 - ( &6 U) ) ;-  ,# "# ) B) ' /) 0 ( ) B) 
/) 0 
( ) B
) - 
' &
# 9: - 6*"
# 9 -2) 
( %9 - " 
9K B) 
6
' ( /) 0 
( - ') # U
) )' %
- # # 0
- - ' )' 
- ) B) 
U ) +- ' 9 -2 ) - +"
- ) ;
- .9 "- %
' 1 

& ' )66 & '6 ( 6) ) -$0 
6,- '  )>,  # +# /-  6 ( - ' 
6- # # - -/ - )20 
( 6"
) %
- ) - %' 

''' )))%6$- 
' : ' 7- 
:B' 6> 
' ( # #: 0 
- 
,) 0 - ) -) '>"# /) ' .' - - ) -$0  # 
9 B) - ' - );9 ( 
U 
# U)# - 
 
' '& 
) &' 
 )( % 
% 7" 
' - -+ ( 6- 1 - 
' ' 9 - -"9 
) '( 
>' .
- 9 ( 6 
-  9 ) -# # 6
)
( - '  
 - ' # # -2 
%9 
/) +- ' 9 &' - & : 6 # # -2 9 %- ' - 
# )26$# 
 
' ( " -' ( 
% 
6
9
)>"# 
' - . =+# .6
' )' E- - 66 2 0 - )* - ' ' 9 - 
) !9  
' - %
- %
) "9 &
)
' "&' )
) 9' %
- )> 
9>' 
'( %) - % :!' ; + .- ' 19 - ' - # )7 -%9 - &' # # !- "# 
) -$0 
 
/- 

# 19 -.' - %)  

9 "6 
' '7 ) "
) ?# 9 % B' "- / 6"' - -& ' ( - /' 

) /- 6 9 ) ( )2' 6) 9 - ) - >  - #  &) - 0 /- 
6 
%) %6
- .
) E) /' 9 9- ' "+- # "
# ' ( 
'( "
# - 
): ' $- 6%
9 - % # ' ( - '  # - ' )%6
) /- 6 
9 ) 
( "
# ' - - - -6&) - %&
' ': '.) - -2 
&' - 6 '
) 96>"
# '* 
'
( 
- 
,# 0 
- #- ' # )6 
% 
"
) #"# - ' ) -) ) 
( 
 -/) 0 ( # #6 ): ' "
- %
- ' - 

# 9* -.' - - # 
' )( 7 " 
#+ -2"
# )> 
#
' ) B- ! 
) ( 
) 
' - -) ) 
I=
# 9 - ' - 
) .' - 6 

' -%
' /- 
' .9 ') B- 
"# B# 0 /- 
9 1 
-# - 

# "9 - 
 
.' - B - ' &# # %- - ' =# # -2 )* !-  ) ) %-  ) -)  - 
6%- % ? .' &1 - ( 9 "# 1'  "- G B) 9 7 - ' - 
6 -B) ) ' 6- . ' -  )  %9 - /-  9 * # 9 ) - G' B- "- ' - 
&# #C ? 6' -%' 6*/# ' /9 - ' - ' @' ' !' 6 
) - .' % 
6 B) 
B
' 6>
# ' 
(
' )2 ' ) -
0 
# ' - ' - "' -%
' B) 

! # 

%

& 
& '") - ) B' - ' ' - 6%9 "+# ;) ) ) "' ) ) B)  # 
* -C6
' - ;- ' B
) "# -) - 
# ;) 
) ): '$- 

# 
- % 
? #/# ;# (  ' ;' ( ) ) B)  # '% % - 0  - ) - # "# 

) #- ' 929 
) # )7 ') 9 
- "' /) 
;) )  
' ' - ) - "
' '$- ) B)  # 6 - .9 "# 9 -2 & ) 6 # )7 +9 2 )) I $' $' - "
' ' (  # 1' ,  - "' 
9 - (  '' $-  # = ! %# ' 9 6 ): '9 ;) )  
' ' $-  
' ;' 
( ) B) 
# -
' )B
- %
# 9 ) "- ' 
' "' .- 

# ' - /'  

) '"
- "' /) ? 
#
# %' I6
) 
- 
) ) -2"
# ' -2;# ( 
6@' - /' '  - ) -10 ' /) 0 ( ) ) B)  - ' 
# # . # ' ) - & ) ) ) 9- ' ") - # ' "# - ' &!' 0 
/) 0 ( 
) ) B) & 
 

# ):" 
# ' ): 
# )>"&
# E 
# -6:
) ' %8 &
) ) ) 
) )2&
' )) ?
# #/# + 
5"6>
- ' ( 6%9 
"+#  )) 
) )6 2 &
# ' )6
( ( 6K 

9
'*/# 
' ) 
- ' -) )2- 
# .' - 

) 
)%
- ) 5?
)  

) B&
)  
 + 
 ( "!9 %' "

# 
) )( - ):B' ,' 9 #9 -2"# &"' )( & )"- #  ( ) & '$) % 
) )6 #- .' "
# ) "9 -2/) 0 
( ) B+
) - '&@' 
- "' 
) ' - 
G# ) %) # # %- /) 0 ( ) B) ) - & '") 15I 2 9- ' ) 9 ;- ' 
' - +"
- ) ;
- /) 2U%6
) - ?
) "9 - # %? 
 
) ) 
- ) - - 
/) 0 
( ) B
) ) - - ' '2& - B&
0 ' ( &
) "' ) T %"
# /) 6 

)- - ' 
B) - ' %- '2 ' # J ) ;# ( - ? ' %-  - %- ) "9 -2 
6 
6
)
/ 0 
( B
) "&
# ' -7&' ) &
( '6&
- ) %
)   
) "9 -2) B+
) - '"# - '5 "' /) ? 
## - '2 

# ' "- - 9 -2 &' ) -/0 &' ) &' ).- " 9 ? ) - =) 
5& ) 
9 ) B
) 
'2"61
) ) 9 ;- ' )66
- ) "9 -2) B) 
"/9 " - 6.5
' ") 9 - / + 
%
- )"- 
) ) B) & 
+
' ) ) 
) 9"6
- 6
' ( ) ' .
- #- .
' ) B) "&
# 7?' 
) /) 0 
( ) ) -2 
%) - ) %&
- '- B& 
6/
' 
 U 
%
) #- 'F"# -) # ) 
9 )%& ' )"
- % 
) - #- .
' ) B) "&
# 7?' ) - 
&' ( "& ' 9C 
 
U
# ) &' - ) B) 
 ' %
-  - 
) 9 D- 
# -&' 
9 ## ( 
%9 7 
) B) 
&
# ' - ; -&"U
) ) 
& '2 
%9 - '"9 ) "
#  - '"
)  - 
9 # G
# &
9 ' - 
# 
9 ) *"
# 
) 9 D- 
9 "- '*$
# 
)2 
!9 % #8&
9 ' )
( ") "- '&' -> 
- ) 9 D- 
9 ) *"
# # 9 
) # 
#9 -& '+( 2"6/ 

"' - +) 
- '$9 
#9 
 -) "- ' ) # 
9 ) ;- ' ) - 9> - 6&
'
$) 6&
' 
' 9C 
 %
- .) '"
' '$- 
& '   &' -C - # 9 ) ' & '- ) T E) ?+# - 
& '/ 9 & 'C6 
 9 & ) %- & '-  ) - /9 ' 6( $) "# 
) - '6? ) - ) T 
) 9 
' 
' ' $- & 
:6 
"
' '$- & 
:% 
9 E) 
) - 'K) B) 
=
# D) "
# +9 2? 
 
"+#  -%
' %) - /' % 
) -26; 
) ) "' 
) /) 0 ( 
) ) B) 
# 

- 
) )) "
# +9 2+ 
( 
%
# ) ) -
# 9 - 
) - ;- '' -6%9 
/) 2 ?"# # - B' - '  ) B) ' = ;- '*"# # 9 ) )7 +9 2 
)7 )- %
' # 
9 "
# )* 6/ 
29 ) -.) ' 92"&
#
'"
) /) - 
&' 9 E- 

# 9 - 9 -2& '/ 

' )* 6/ 
%
- - ) - 

9 "# 
6; ( & '$)  )2 ?"# # %- +2 ? %- '2 9 2 &
% - ) 
6) )2 '% 
% - 0 - -) .. 
 -C
' / 0 
( B
) " .9 

& 

#$%%  

'( 

! # 

(

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful