REACTII

CHIMICE
TIPURI DE REACTII CHIMICE
Reactii chimice
Legea conservarii
masei substantelor
Clasificarea
reactiilor chimice
Cuprins
Reactii de combinare
Reactii de descompunere
Reactii de substitutie
Reactii de schimb
Evaluare
• In urma fenomenelor
chimice, substantele isi
modifica compozitia si
proprietatile, pentru ca se
transforma in alte substante.

Aminteste-ti ce sunt
fenomenele chimice!
REACTII CHIMICE
Da exemple de fenomene
chimice intalnite in viata de
zi cu zi.
Reactia chimica
• Reactia chimica reprezinta
procesul chimic prin care
substantele se transforma
in alte substante cu
proprietati diferite de ale
celor initiale


Ruginirea fierului
•Exemple: - arderea
zaharului, ruginirea fierului,
acrirea laptelui – sunt
exemple intalnite frecvent
in viata de zi cu zi
Circuitul oxigenului in natura
REACTANTI
Substante care
reactioneaza
Reactie
chimica
PRODUSI DE REACTIE
Substante care rezulta
din reactie
Acid clorhidric
Hidroxid de calciu
Corura de calciu
2HCl + Ca(OH)
2
= CaCl
2
+ 2H
2
O
Scrierea unei reactii chimice cu ajutorul simbolurilor si
formulelor chimice se numeste ecuatie chimica.

• Elementele chimice care intra in compozitia
reactantilor se regasesc integral in compozitia
produsilor de reactie.
• Transformarile chimice ale substantelor se
supun unor legi; legea fundamentala care sta
la baza oricarei reactii chimice este legea
conservarii masei substantelor.
• Legea conservarii masei substantelor a fost
descoperita si enuntata de
M.V.Lomonosov(1748) si mai tarziu de
A.L.Lavoisier(1774).
Reactantii si
produsii de
reactie pot fi:
Substante simple
(elemente chimice)
Substante compuse
(acizi,oxizi,baze,saruri)
Masa totala a substantelor care participa la
reactie este egala cu masa totala a
substantelor care rezulta din reactia respectiva.
Intr-o reactie chimica,
masa totala a reactantilor
este egala cu masa totala
a produsilor de reactie.
Intr-o reactie chimica
masa se conserva
Reactanti
Produsi de reactie Reactie
Reactii
chimice
Reactii de
descompunere
Reactii de
combinare
Reactii de
substitutie
Reactii de
schimb
TIPURI DE REACTII CHIMICE
REACTII DE COMBINARE
Reactiile de combinare sunt procesele chimice
in care doi sau mai multi reactanti se unesc
pentru a forma un singur produs de reactie
X
+
Y
=
Z
substanta
compusa
substante simple sau
substante compuse
Mg
MgO
2Mg + O
2
= 2MgO
CuO
2Cu + O
2
= 2CuO
Aer
(O
2
)
Cu
Fier
Clor
?
Arderea magneziului
Verificare
Scrie ecuatiile chimice pentru reactiile
prezentate in imaginile urmatoare.
Metalele cu valenta variabila, in
reactia cu clorul prezinta valenta
maxima Verificare
2Fe + 3Cl
2
= 2FeCl
3

2Mg + O
2
=2MgO
Reactii de descompunere
Reactiile de descompunere sunt procesle
chimice in care dintr-o substanta
compusa (reactant), se formeaza doi sau
mai multi produsi de reactie.
X Y
+
Z
Substanta
compusa
Substante simple
sau
substante compuse
CuCO
3
CuO + CO
2

Scrie ecuatia reactiei chimice modelate in
figura de mai sus.
Verificare
2HgO Hg + O
2

Reactii de substitutie
Reactiile de substitutie sunt procesele chimice
in care atomul unui element inlocuieste atomii
unui alt element intr-o substanta compusa.
X
+ YZ XZ + Y
substanta
simpla
substante
compuse
substanta
simpla
Scrie ecuatia reactiei chimice
dintre sodiu si apa. Verificare
2Na + 2H
2
O 2NaOH + H
2

Reactia potasiului cu apa
In mod asemanator
reactioneaza si
celelalte metale
alcaline cu apa,
reactia fiind cu atat
mai energica cu cat
metalul este situat
mai jos in grupa.
Modeleaza ecuatia reactiei chimice dintre potasiu si apa

Modeleaza ecuatiile urmatoarelor
reactii chimice. Verificare
Zinc
Acid
clorhidric
Zinc +
Azotat de
argint
Fier +
sulfat de
cupru
Un metal substitue hidrogenul sau
un alt metal din compusi daca este
mai reactiv decat acesta. (este
situat inaintea lui in seria
reactivitatii chimice a metalelor)
Fe + CuSO
4
= FeSO
4
+ Cu
Zn + 2HCl = ZnCl
2
+ H
2

Zn + 2AgNO
3
= Zn(NO
3
)
2
+ 2Ag
Reactii de schimb
Reactiile de schimb sunt procesele chimice in care
doua substante compuse isi schimba intre ele unele
elemente, transformandu-se in alte substante
compuse.
XY + AB AY + XB
Scrie ecuatia reactiei chimice dintre acidul
sulfuric si oxidul de cupru. Verificare
Sulfat de cupru
piatra vanata
H
2
SO
4
+ CuO = CuSO
4
+ H
2
O
Modeleaza ecuatiile chimice ale reactiilor
prezentate in imaginile urmatoare.
In reactiile a) si b) se
observa formarea unor
precipitate ce pot fi
separate prin filtrare.
Verificare
a) Acid clorhidric + azotat de argint
b) Acid sulfuric + clorura de bariu
c) Acid clorhidric + carbonat de
calciu
HCl + AgNO
3
= AgCl + HNO
3

H
2
SO
4
+ BaCl
2
= BaSO
4
+ 2HCl
2HCl + CaCO
3
= CaCl
2
+ CO
2
+ H
2
O
•Evaluare

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful