FORMULE CHIMICE

Notarea prescurtată a moleculelor cu aju-
torul simbolurilor chimice şi al indicilor
Al
III
O
II
Al
2
O
3

Stabilirea formulelor chimice
se face numai pe baza valenţei
Mg
II
O
II
MgO
Na
I
O
II
Na
2
O
C
IV
O
II
CO
2

S
VI
O
II
SO
3

H
I
Cl
I
HCl
H
I
S
II
H
2
S
N
III
H
I
NH
3

C
IV
H
I
CH
4

OH
I
Mg(OH)
2


NO
3
I
HNO
3

SO
4
II
H
2
SO4
PO
4
III
H
3
PO4
CO
3
II
MgCO
3


NO
3
I
NaNO
3

SO
4
II
Na
2
SO4
PO
4
III
Na
3
PO4
CALCULE CHIMICE
PE BAZA FORMULELOR CHIMICE:
•raportul masic şi atomic de combinare
•compoziţia procentuală
•cantitatea dintr-un element, coresp…...
•cantitatea dintr-o substanţă, coresp…...
PE BAZA ECUAŢIILOR CHIMICE
- c a l c u l e stoechiometrice -
Calculaţi compoziţia procentuală a
trioxidului de sulf: S=32, O=16
M
SO3
= 32 + 3*16= 32+48 = 80
1 mol SO
3
= 80 g SO
3

80 g SO
3
... 32 g S…..48gO
100 g SO
3
….....x………...y
x = 32*100/80 = 40%S
y = 48*100/80 = 60%O
Câte grame de sulf şi câte de oxi
gen se găsesc în 5 g trioxid de sulf.
M
SO3
= 32 + 3*16= 32+48 = 80
1 mol SO
3
= 80 g SO
3

80 g SO
3
... 32 g S…..48gO
5 g SO
3
….....x………...y
x = 32*5/80 = 2 g S
y = 48*5/80 =3 g O
ECUAŢII CHIMICE


Notarea convenţională a unei re -
acţii chimice cu ajutorul simbo -
lurilor şi a formulelor chimice
Mg+H
2
SO4=MgSO
4
+H
2
reactanţi=produşi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful