35

RO&I #I PNEURI
35 - 1
Caracteristici
RO&I
Marcajul de identificare al ro"ilor se prezint! sub dou! forme:
- marcaj #tan"at, pentru ro"ile din tabl!;
- marcaj din turnare, pentru ro"ile din aluminiu.
El permite cunoa#terea principalelor criterii dimensionale ale ro"ilor.
Acest marcaj poate fi:
- Complet
Exemplu: 5,5 J 14 4 CH 43, sau
- Simplificat
Exemplu: 5,5 J 14.
G!urile de fixare ale ro"ilor sunt dispuse pe diametrul de 100 mm.
B$taia axial$ maxim$: se m!soar! în punctele P
1
#i P
2
.
B$taia radial$ maxim$: se m!soar! în punctele G
1
#i G
2
.
A B C D E F
Tipul L$"imea Profilul Diametrul nominal Num$rul Profilul de Deportul
jantei jantei bordurii al jantei punctelor acrosaj al (în mm)
(în inch) jantei (în inch) de fixare pneului
5,5 J 14 4CH 43 5,5 J 14 4 CH 43
5,5 B 13 4CH 46 5,5 B 13 4 CH 46G
1
P
1
P
2
G
2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful