Documentaþie de proiectare

Cãldura este elementul nostru
Documentaţiedeproiectare
Ediţia 04/2006
A6.01.1
Tehnicã solarã Logasol pentru prepararea
apei calde menajere ºi pentru susþinerea
sistemului de încãlzire
1
Cuprins
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului
de încălzire – 02/2005
1 Elemente de bază . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1 Oferta de energie solară la tarif zero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Oferta de energie furnizată de instalaţii de captare a energiei solare în funcţie de necesarul de energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Descriere tehnică a componentelor sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1 Instalaţie solară cu colectori Logasol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 Boiler Logalux pentru tehnica solară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3 Reglarea panourilor solare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.4 Staţie completă Logasol KS… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.5 Alte componente ale sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3 Indicaţii pentru instalaţiile solare termice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.1 Indicaţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2 Norme şi prevederi pentru planificarea unei instalaţii de colectori solari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4 Exemple de instalaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.1 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere cu centrale termice convenţionale pe ulei/gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.2 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de încălzire cu
centrale termice convenţionale pe combustibil lichid / gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.3 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere cu cazane cu combustibil solid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.4 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de încălzire, cu cazane cu
combustibil solid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.5 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere şi pentru încălzirea piscinelor, cu centrale termice
convenţionale pe ulei/gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.6 Schema hidraulică detaliată pentru cazane montate pe perete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5 Poziţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.1 Bazele poziţionării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.2 Poziţionarea panourilor solare şi a boilerului solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.3 Spaţiu necesar pentru panourile solare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.4 Planificarea sistemului hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.5 Poziţionarea vasului de expansiune cu membrană . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
6 Indicaţii de planificare a montării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
6.1 Conductele, sistemul de izolaţie şi cablul de prelungire pentru senzorul de temperatură al panoului solar . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
6.2 Aerisire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
6.3 Indicaţii privind diversele sisteme de montare pentru panourile solare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
6.4 Valori orientative pentru duratele de montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
7 Anexă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Chestionar „Întrebări transmise prin fax privind locuinţele pentru una sau două familii“
(model pentru copiere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Index pentru termeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Abrevieri frecvent utilizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Cuprins
2
1
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Baze
1 Baze
1.1 Ofertă de energie la tarif zero
Practic în orice regiune a Germaniei energia solară poate fi
utilizată cu un randament crescut. Energia solară anuală este
cuprinsă între 900 kWh pe m
2
şi 1200 kWh pe m
2
. Valoarea
medie a energiei solare pe fiecare regiune este indicată pe
"Harta zonelor cu diverse incidenţe ale radiaţiei solare“
(2/1).
O instalaţie termică solară utilizează energia solară pentru
prepararea apei calde menajere şi opţional pentru susţinerea
sistemului de încălzire. Instalaţiile solare pentru prepararea
apei calde menajere sunt economice şi ecologice. Instalaţiile
solare combinate pentru prepararea apei calde menajere şi
pentru susţinerea sistemului de încălzire se dovedesc
întotdeauna a fi utile. De cele mai multe ori lipsesc informaţiile
prvind cantitatea mare de energie termică pe care o produc
aceste sisteme solare foarte dezvoltate.
Cu ajutorul colectorilor solari se utilizează o cantitate
importantă din energia solară în scopul operaţiei de încălzire.
Astfel se economisesc combustibili valoroşi şi se reduce
nivelul emisiilor de noxe în mediul înconjurător.
Legende pentru imagini
1150 până la 1200 kWh/m
2
1100 până la 1150 kWh/m
2
1050 până la 1100 kWh/m
2
1000 până la 1050 kWh/m
2
950 până la 1000 kWh/m
2
900 până la 950 kWh/m
2
2/1 Valoarea medie a energiei solare în Germania
Bremen
Kassel
Hannover
Münster
Frankfurt
Köln
München
Freiburg
Hamburg
Berlin
Cottbus
Leipzig
Chemnitz
Nürnberg
3
Baze 1
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
1.2 Cantitatea de energie obţinute prin intermediul instalaţilor de captare a energiei solare
în raport cu necesarul de energie
Instalaţii de colectori solari pentru prepararea apei calde
menajere
Prepararea apei calde menajere este principala destinaţie de
utilizare a instalaţiilor de colectori solari. Necesarul de apă
caldă pe parcursul întregului an se poate corela cu cantitatea
de energie solară obţinută. În timpul verii, necesarul de apă
caldă menajeră este acoperit aproape în totalitate de
instalaţia solară ( 3/1). Cu toate acestea, sistemul
convenţional de încălzire trebuie să îşi menţină
funcţionalitatea în mod independent de instalaţia solară. Pot
apărea perioade cu condiţii meteorologice nefavorabile,
astfel încât sistemul convenţional de încălzire trebuie să
asigure necesarul de apă caldă menajeră.
Instalaţii de colectori solari pentru prepararea apei calde
menajere şi pentru susţinerea sistemului de încălzire
Modul ecologic de desfăşurare a activităţii se referă la
proiectarea instalaţiilor de colectori solari nu numai pentru
prepararea apei calde menajere ci şi pentru susţinerea
sistemului de încălzire. Totuşi, instalaţia solară poate furniza
căldură numai în cazul în care temperatura returului
sistemului de încălzire este mai scăzută decât temperatura
colectorului solar. Astfel, sunt ideale caloriferele cu o
suprafaţă mare şi cu temperaturi de funcţionare scăzute sau
instalaţiile de încălzire prin pardoseală.
Montată corespunzător, instalaţia solară acoperă până la 30 %
din necesarul anual de energie termică pentru prepararea
apei calde menajere şi pentru încălzire. În combinaţie cu un
coş protejat împotriva apei pluviale sau cu un cazan cu
combustibil solid, consumul de combustibil fosil în timpul
perioadei de încălzire este semnificativ redus, deoarece se pot
utiliza şi combustibili regenerativi ca de ex. lemnul. Restul
energiei necesare poate fi furnizată cu ajutorul unui cazan cu
recuperator de căldură sau al unui cazan cu temperatură
minimă.
Legende pentru imagini (3/1 şi 3/2)
a Necesarul de energie (solicitat)
b Cantitatea de energie furnizată de o instalaţie solară
M Luna
Q Energia termică
Cantitatea suplimentară de energie solară
(utilizabil de ex. pentru piscină)
Energia solară utilizată
(acoperire solară)
Necesarul de energie care nu este acoperit
(Încălzire suplimentară)
3/1 Cantitatea de energie furnizată de o instalaţie cu colectori solari în
raport cu necesarul anual de energie pentru prepararea apei calde
menajere
3/2 Cantitatea de energie furnizată de o instalaţie cu colectori solari în
raport cu necesarul anual de energie pentru prepararea apei calde
menajere şi pentru încălzire
1 2 3 4 5
a
b
6 7 8 9 10 11 12
M
Q
kWh
a
b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Q
kWh
M
4
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
2 Descrierea tehnică a componentelor sistemului
2.1 Colectori solari Logasol
2.1.1 Colector plan Logasol SKN3.0
Proprietăţi şi caracteristici speciale selectate
G Raport avantajos calitate-preţ
G Durabilitate crescută datorită suprafeţei negre, cromate,
robuste şi rezistente
G Tehnică de racordare verificată în conformitate cu TÜV
G Conectare rapidă a colectorilor fără unelte speciale
G Manevrabilitate uşoară datorită masei de numai 42 kg
G Corespunde integral normelor naţionale în vigoare.
G Durabilitatea fluidului solar prinintermediul unui aparat de
absorbţie de cupru
G Produs ecologic din materiale reciclabile
G Marcaj Solar
Structura şi funcţia componentelor (4/1)
Bazinul carcasei colectorilor solari Logasol SKN3 constă dintr-
un profil uşor şi rezistent din fibră de sticlă. Drept perete
posterior se utilizează un panou din aluminiu de 0,6 mm,
rezistent, galvanizat. Colectorul este acoperit cu un geam
securizat cu o singură foaie de 3,2 mm. Pe sticlă este aplicat un
strat antireflectorizant, care îi conferă o transparenţă crescută
(92 % transmisie de lumină) făcând-o astfel foarte rezistentă.
O foarte bună izolaţie termică şi o eficienţă crescută este
asigurată de un strat de 55 mmde vată minerală. Aceasta este
rezistentă la temperaturi extreme.
Aparatul de absorbţie este format din benzi individuale cu o
suprafaţă neagră şi cromată. Un bun transfer termic este
asigurat de căptuşirea în formă de Ω a conductei de cupru cu
aceste benzi de absorbţie.
Pentru a realiza racordarea hidraulică mai rapid şi mai uşor,
colectorul Logasol SKN3.0 dispune de patru ştuţuri pentru
furtunuri. Furtunurile solare se montează fără unelte, cu
ajutorul benzii din oţel. Colectorii sunt concepuţi pentru a fi
utilizaţi cu furtunuri solare, rezistente la temperaturi de până
la +170 °C şi presiuni de până la 6 bar.
4/1 Structura colectorului plan Logasol SKN3.0-s
V
M
8
3
R
1
2
4
5
6
R
V
7
R Retur-solar
V Tur-solar
M Teaca de imersie pentru senzor
1 Capac de sticlă
2 Bandă de absorbţie
3 Conductă de cupru
4 Capac pentru conducta colectoare
5 Perete posterior al carcasei
6 Profil din fibră de sticlă
7 Unghi împotriva stropirii, din plastic
8 Capac pentru conducta colector
Dimensiuni şi date tehnice
5/1 şi 5/2
5
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Dimensiunile şi datele tehnice ale colectorilor plani Logasol SKN3.0
5/1 Dimensiunile colectorilor plani Logasol SKN3.0-s (vertical) şi SKN3.0-w(orizontal)
1145
R
V
2070
R
V
90
M
R
V
1145
2070
R
90
V
M
Logasol SKN3.0-s
Logasol SKN3.0-w
R Retur-solar
V Tur-solar
M Punct de măsurare a temperaturii
(teaca de imersie a senzorului)
Colector plan Logasol SKN3.0-s Logasol SKN3.0-w
Mod de montare vertical orizontal
Suprafaţa exterioară (suprafaţa brută) m
2
2,37 2,37
Suprafaţa utilă (suprafaţa de captare a razelor solare) m
2
2,25 2,25
Suprafaţa absorberului (Suprafaţa netă) m
2
2,23 2,23
Capacitatea absorberului l 0,86 1,25
Selectivitate Grad de absorbţie
Grad de emisie
0,92 până la 0,94
0,12 până la 0,16
Masă kg 42
Randament η
0
%
1)
1) Supra-presiunea maximă admisă de funcţionare este de 10 bar în momentul în care se utilizează setul de înlocuire de 10 bar
Coeficientul efectiv de transfer al căldurii k1
k2
W/(m
2
· K)
W/(m
2
· K
2
)
1)
1)
Capacitate termică C kJ/(m
2
· K)
1)
Factor de ajustare a unghiului de admisie a razelor
solare
K
dir
τα
(50°)
K
dfu
τα
1)
1)
Debit nominal V l/h 50
Temperatura de stagnare °C
1)
Supra-presiunea maximă de funcţionare (presiune
de verificare)
bar 6
Randamentul colectorului
(Randamentul minim certificat este
2)
de 525 kWh/(m
2
· a) pentru BAFA)
2) Randamentul minimcertificat pentru BAFA (Oficiul naţional pentru economie şi pentru controlul exportului, Eschborn) pe baza normelor
DIN EN12975 în cazul unui procent de acoperire de 40 %, la un consumzilnic de 200 l şi aflat în Würzburg
>525
5/2 Date tehnice ale colectorilor plani Logasol SKN3.0
6
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
2.1.2 Colector plan de mare putere Logasol SKS4.0
Proprietăţi şi caracteristici speciale selectate
G Colector plan de mare putere
G Etanş ermetic
G Capacul din sticlă nu devine mat
G Viteză mare de reacţie
G Absorberul nu se murdăreşte de umezeală şi praf
G Între absorber şi capacul de sticlă este introdus gaz nobil
G Izolaţie optimizată a capacului de sticlă
G Randament înalt în permanenţă datorită structurii
ermetice etanşe
G Absorber cu întreaga suprafaţă utilă şi cu strat catodic
G Racordare pe o singură parte laterală prin intermediul
sistemului activ de recirculare a turului
G Raport avantajos preţ-calitate
Structura şi funcţia componentelor ( 6/1)
Bazinul carcasei colectorilor plani de mare putere Logasol
SKN3.0 este fabricat din material plastic. Rama GFK
stabilizează carcasa colectorului. Colectorul este acoperit cu
un geam securizat cu o singură foaie de 3 mm. Pe sticlă este
aplicat un strat anti-reflectorizant, care îi conferă o
transparenţă crescută (92 % transmisie de lumină) făcând-o
astfel foarte rezistentă.
O izolaţie şi o eficienţă optimă este realizată prin intermediul
unui strat de 68 mm de vată minerală rezistentă la
temperaturi extreme.
Absorberul de suprafaţă este fabricat din cupru şi este dotat
pe partea posterioară cu conducte din cupru, pe care este
aplicat un strat catodic, cu aplicare în vid.
Gazul nobil între absorber şi capacul de sticlă diminuează
pierderile de căldură. Influenţele naturale cum ar fi umezeala
sau praful nu pot pătrunde între foaia de geam şi absorber.
Durata de viaţă este prelungită iar randamentul rămâne
constant.
6/1 Structura colectorului plan de mare putere Logasol SKS4.0-s (vertical)
B Racord de retur
V Racord de tur
M Teacă de imersie pentru senzor
1 Capac de sticlă
2 Absorber cu întreaga suprafaţă utilă
3 Meandră dublă
4 Izolaţie termică
5 Perete posterior al carcasei
6 Cadru din fibră de sticlă
7 Colţar din plastic
8 Îmbinare pe margine
Dimensiuni şi date tehnice
8/1 şi 8/2
V
M
8
3
R
1
2
4
5
6
R
V
7
7
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Umplere cu gaz nobil
Stratul de gaz nobil (7/1, Poz 2) poziţionat între absorber şi
foaia de geam asigură un transfer termic aproape fără pierderi.
Spaţiul închis este umplut ca şi în cazul geamului termoizolant cu
gaz nobil dens, convenţional. Prinintermediul structurii ermetice,
stratul exterior al absorberului protejează suplimentar împotriva
influenţelor mediului, precum umiditatea aerului, praful sau
substanţele nocive. Durata de viaţă şi randamentul absorberului
sunt optime.
Absorber meandră dublă
Cu ajutorul absorberului meandră dublă colectorul poate fi
racordat uşor pentru o mărime a câmpului de 5 colectori pe o
parte. Doar la câmpuri de colector mai mari este necesar un
racord alternativ, pentru a asigura o scurgere omogenă.
Absorberul meandră dublă asigură colectorului o putere mare,
deoarece curgerea de-a lungul intregului domeniu al debitului
volumic este mereu turbulentă. Prin legarea în paralel a 2
meandre in colector se menţine în acelaşi timp şi presiunea
scăzută. Conducta colectoare de retur a colectorului este
amplasată jos, astfel încât în cazul unei stagnări, fluidul solar
fierbinte să poată ieşi repede.
Legendă pentru imaginea (7/1)
1 Capac de sticlă
2 Distanţier din oţel inoxidabil
3 Umplere cu gaz nobil
4 Absorber plan
5 Sistemul de izolaţie
6 Placă de fund
7 Trecere absorber
7/1 Descriere în secţiune a colectorului plan de mare putere
Logasoll SKS4.0 cu umplere de gaz nobil
7
6
5
1 3 4 2
7/2 Structura şi racordarea absorberului meandră dublă Logasol SKS4.0-s
St
St R
V
St
St R
V
V Tur-solar
R Retur-solar
St Dop orb
Până la 5 colectori Până la 10 colectori
Meandră 1
Meandră 2
8
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
Dimensiuni şi date tehnice ale colectorilor plani de mare putere Logasol SKS4.0
8/1 Dimensiunile colectorilor plani de mare putere Logasol SKS4.0-s (vertical) şi SKS4.0-w(orizontal)
Colector plan de mare putere Logasol SKS4.0-s SKS4.0-w
Mod de montare vertical orizontal
Suprafaţa exterioară (suprafaţa brută) m
2
2,37 2,37
Suprafaţa utilă (suprafaţa de captare a razelor solare) m
2
2,1 2,1
Suprafaţa absorberului (suprafaţa efectivă) m
2
2,1 2,1
Capacitatea absorberului l 1,43 1,76
Selectivitate Grad de absorbţie
Grad de emisie
0,92 până la 0,96
0,03 până la 0,07
Greutate kg 46
Randament η
0
%
1)
Coeficientul efectiv de transfer al căldurii k1
k2
W/(m
2
· K)
W/(m
2
· K
2
)
1)
1)
Capacitate termică C kJ/(m
2
· K)
1)
Factor de ajustare a unghiului de admisie a razelor
solare
K
dir
τα
(50°)
K
dfu
τα
1)
1)
Debit nominal l/h 50
Temperatura de stagnare °C
1)
Supra-presiune maximă de funcţionare bar 10
Randamentul colectorului
(Randamentul minim certificat este
2
)
1)
de 525 kWh/(m
2
· a) pentru BAFA)
1) Datele nu erau disponibile la calcularea presiunii
2) Randamentul minimcertificat pentru BAFA (Oficiul naţional pentru economie şi pentru controlul exportului, Eschborn) pe baza normelor DINEN
12975 în cazul unui procent de acoperire de 40 %, la un consumzilnic de 200 l aflat în Würzburg
>525
8/2 Date tehnice ale colectorilor plani de mare putere Logasol SKS4.0
R
2070
R
90
V
1145
V
M
R
1145
2070
R
90
V
V
M
Logasol SKS4.0-s
Logasol SKS4.0-w
R Retur-solar
V Tur-solar
M Punct de măsurare a temperaturii (teaca de imersie a senzorului)
9
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2.2 Boiler Logalux pentru tehnica solară
2.2.1 Boilere bivalente Logalux SM…pentru prepararea apei calde menajere
Proprietăţi şi caracteristici speciale selectate
G Boilere bivalente cu două schimbătoare de căldură din
conducte netede
G Se poate livra cu înveliş alb sau albastru
G Glazură termică de tipul Buderus şi anozi de magneziu
pentru protecţia împotriva corodării
G Orificiu de curăţare de mari dimensiuni
G Pierderi reduse de căldură datorită protecţiei termice de
cea mai înaltă calitate
G Căptuşire izolantă din spumă dură cu o grosime de 50 mm
(Logalux SM300) respectiv spumă moale cu o grosime de
100 mm (Logalux SM400 şi SM500)
G Picioruşe reglabile pe înălţime
Structură şi funcţionare
În funcţie de utilizare şi de capacitatea instalaţiei, se pot
planifica diferite boilere. Boilerele bivalente Logalux SM300,
SM400 şi SM500 sunt concepute pentru sistemul solar de
preparare a apei calde menajere. Este posibilă montarea unui
sistem de încălzire convenţional cu cazan.
Suprafaţa de dimensiuni mari a schimbătorului solar de
căldură, în cazul utilizării boilerelor bivalente Logalux SM300,
SM400 şi SM500 duce la un transfer puternic de căldură şi
produce astfel o diferenţă mare de temperatură între tur şi
retur în circuitul solar.
Pe partea superioară a boilerului este montat un schimbător
de căldură (serpentină), pentru a asigura apa caldă menajeră
şi în cazul în care razele solare nu sunt puternice. Prin
intermediul acestui schimbător de căldură (serpentină) este
posibilă încălzirea cu ajutorul unui cazan de încălzire
convenţional.
În cazul instalaţiilor de încălzire deja existente, se poate utiliza
şi boilerul monovalent Logalux SU… O altă soluţie tehnică
este oferită de Buderus: un sistem de încărcare cu boiler
monovalent Logalux SU400 şi SU500 cu schimbător de
căldură (serpentină) format din plăci montat (set de
schimbător de căldură (serpentină) Logalux LAP
Documentele de planificare actuale „Boiler - sistem de
preparare a apei calde“). Prin intermediul setului de
schimbător de căldură (serpentină) Logalux LAP este posibilă
încălzirea cu ajutorul unui cazan de încălzire convenţional.
Pentru încălzirea convenţională se potrivesc principial
cazanele de perete sau de podea, de încălzire cu gaz, cazanele
de încălzire cu ulei şi cazanele de încălzire cucombustibil solid
sau o combinaţie a mai sus amintitelor cazane de încălzire.
Legende pentru imagini
1 Anod de magneziu
2 Sistem de protecţie termică (izolaţie cu spumă dură în cazul Logalux
SM300, izolaţie cu spumă moale în cazul Logalux SM400 şi SM500)
3 Racord de ieşire a apei calde
4 Recipientul boilerului
5 Schimbătorul de căldură superior (Suprafaţa de încălzire a
conductelor) pentru încălzire cu ajutorul unui cazan de încălzire
convenţional
6 schimbător de căldură (serpentină) solar (suprafaţa de încălzire a
conductelor)
7 Alimentarea cu apă rece
Dimensiuni, conexiuni şi date tehnice 10/1 şi 10/2
9/1 Componentele boilerelor bivalente Logalux SM300, SM400 şi SM500
1
3
4
5
6
2
7
10
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
Dimensiuni şi date tehnice ale boilerelor solare bivalente Logalux SM…
10/1 Dimensiuni şi conexiuni ale boilerelor bivalente Logalux SM…
Boiler Logalux pentru prepararea apei calde SM300 SM400 SM500
Diametrul boilerului cu / fără izolaţie ∅ D/∅ D
Sp
mm 672/– 850/650 850/650
Înălţime H mm 1465 1640 1940
Alimentare / evacuare a apei reci H
EK/EL
mm 60 148 148
Returul (serpentina) boilerului pentru instalaţia solară H
RS1
mm 297 303 303
Turul (serpentina) boilerului pentru instalaţia solară H
VS1
mm 682 690 840
Returul boilerului H
RS2
mm 842 790 940
Turul boilerului H
VS2
mm 1077 1110 1260
Intrarea sistemului de recirculare a.c.m. H
EZ
mm 762 912 1062
Racord de ieşire a apei calde ∅ AW
H
AW
DN
mm
R 1
1326
R 14
1343
R 14
1643
Distanţa între suporţi A1
A2
mm
mm
400
408
480
420
480
420
Capacitatea totală / utilă a boilerului l 290/≈130 390/≈165 490/≈215
Conţinutul de apă din serpentină l 8 9,5 13,2
Suprafaţa schimbător de caldură m
2
1,2 1,3 1,8
Consumul de căldura utilă
1)
1) Conformnormelor DIN4753-8: Temperatura apei calde 65 °C, temperatura ambiantă 20 °C
kWh/24h 2,1 3,07 3,68
Randament efectiv (WT sus)
2)
2) Conformnormelor DIN4708: la o ridicare a temperaturii boilerului la valoarea de 60 °C şi la o temperatură a turului circuitului de apă caldă de 80 °C
N
L
2,8 4,0 6,5
Putere continuă (WT sus) la 80/45/10 °C
3)
3) Temperatura turului circuitului de apă caldă / Temperatura de ieşire a apei calde / Temperatura de intrare a apei reci
kW (l/h) 33,0 (740) 33,1 (766) 33,1 (766)
Numărul colectorilor 66/1, 68/2 66/1, 68/2 66/1, 68/2
Greutate (net) kg 144 202 248
Supra-presiunea maximă de funcţionare pentru apa de
încălzire / apa caldă
bar 25/10
Temperatura maximă de funcţionare pentru apa de
încălzire / apa caldă
°C 160/95
Numărul reg. DIN conform normelor DIN 4753-2 0236/2000-13 MC/E
10/2 Datele tehnice ale boilerelor bivalente Logalux SM300, SM400 şi SM500
AW
VS2
VS1
RS1
EK/EL
RS2
EZ
M1 Ø 19 mminterior
M2 Ø 19 mminterior
R 1
R 1
R 1
1
/4
R
3
/4
R 1
R 1
20 – 25
H
EK/EL
H
RS1
H
VS1
H
RS2
H
VS2
H
AW
H
H
EZ
A2
A1
Ø D
Ø D
Sp
Vedere de
sus
11
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2.2.2 Boilere cu termosifon Logalux SL…pentru prepararea apei calde menajere
Proprietăţi şi caracteristici speciale selectate
G Conductă specială patentată, care asigură transferul termic
pentru încărcarea stratificată a boilerului, în zona cu
temperatura cea mai ridicată
G Clapetegravitaţionalecontrolateascensional, fabricatedin
silicon pentru tehnica de încărcare stratificată
G Disponibilitatea rapidă a apei calde prin intermediul
instalaţiei solare şi o utilizare redusă a cazanului termic
G Glazură termică de tipul Buderus şi anozi de magneziu
pentru protecţia împotriva corodării
G Căptuşire pentru menţinerea căldurii, fără FCKW, fabricată
din spumă moale poliuretanică, cu o grosime laterală de
100 mmşi la partea superioară de 150 mm (este
detaşabilă)
Structură şi funcţionare
Buderus oferă boilere de diferite mărimi şi dimensiuni cu
termosifon pentru prepararea apei calde menajere. La baza
tuturor modelelor stă principiul de funcţionare cu termosifon
( Pagina 12).
Schimbătorul solar de căldură realizează numai o cantitate
relativ scăzută de apă caldă menajeră până aproape de
temperatura turului solar. Apa menajeră încălzită urcă prin
conducta de transfer termic ( 11/1, Poz. 6) direct în
compartimentul util al boilerului. În cazul unei radiaţii solare
normale, se atinge după scurt timp temperatura nominală.
Astfel se reduce necesitatea utilizării cazanelor termice
convenţionale.
În funcţie de încălzirea solară, apa menajeră urcă numai până
la nivelul din interiorul boilerului corespunzător aceleiaşi
temperaturi. În momentul respectiv se deschid clapetele
gravitaţionale controlate ascensional ( 11/1, Poz. 7). Boilerul
se încălzeşte astfel în mod stratificat începând cu partea
superioară ( Pagina 12).
Principiul acesta este adecvat în special utilizării cu un sistem
de reglare compatibil cu modul de controlare Double-Match-
Flow (KR0106, modul de funcţionare solară FM443 sau SM10)
datorită posibilităţii ajustării debitului pompei reglate prin
intermediul turaţiei şi prin încărcarea prioritara a părţii utile a
boilerului.
Boilere monovalente Logalux SL300-1
La boilerele monovalente Logalux SL300-1 cu ocapacitate de 300
litri se modifică schimbătorul de căldură superior prin încălzirea
cu un cazan convenţional. Boilerul este potrivit pentru utilarea
ulterioară a unei instalaţii existente de preparare a apei calde
menajere într-o instalaţie solară.
Boilere bivalente Logalux SL300/400/500-2
Boilerele solare bivalente Logalux SL …-2 cu o capacitate de
300 l, 400 lrespectiv 500 l sunt dotate cu un schimbător de
căldură (serpentină) solar şi cu un schimbător de căldură
(serpentină) superior pentru sistemul convenţional de
încălzire Boilerele din modelul Logalux SL…-2 Wse pot livra şi
în culoarea albă.
Legende pentru imagini
1 Anod de magneziu
2 Izolaţie termică
3 Racord de ieşire a apei calde
4 Recipientul boilerului
5 Schimbătorul superior de căldură (suprafaţa conductelor de încălzire)
pentru încălzirea cu cazan de încălzire convenţional
6 Conductă de transfer termic
7 Clapetă gravitaţională
8 schimbător de căldură (serpentină) solar (suprafaţa de încălzire a
conductelor)
9 Alimentarea cu apă rece
Dimensiuni, conexiuni şi date tehnice 13/1 şi 13/2
11/1 Structura boilerului cu termosifon Logalux SL300-2
1
3
4
5
6
7
8
9
2
12
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
Principiul cu termosifon în cazul unei însoriri puternice
Apa încălzită urcă rapidşi este preparată înscurt timp. Boilerul
este încărcat de sus în jos ( 12/1, Poz. 1).
Diferenţa de temperatură între Returul (serpentina) boilerului
şi cea a colectorului rămâne mare deoarece apa din conducta
de transfer termic a schimbătorului de căldură solar curge în
jos. Astfel este asigurat un randament solar şi termic crescut.
Principiul cu termosifon în cazul unei însoriri reduse
În cazul în care apa este încălzită numai până la valoarea de
30 °C, aceasta urcă numai până la stratul cu aceeaşi
temperatură. Apa curge în boiler prin intermediul clapetelor
gravitaţionale deschise şi încălzeşte acea zonă ( 12/2, Poz. 2).
Evacuarea prin intermediul clapetelor gravitaţionale opreşte
ascensiunea apei prin conducta de transfer termic
(serpentină) şi împiedică astfel amestecarea apei cu straturi cu
temperaturi mai ridicate ( 12/2, Poz. 3).
Legende pentru imagini (12/1 şi 12/2)
1 Strat de separare între zonele de temperatură
2 Clapetă gravitaţională deschisă în cadrul conductei de transfer
termic
3 Clapetă gravitaţională închisă
AW Racord de ieşire a apei calde
EK Racordul de alimentare cu apă rece
R Retur-solar
V Tur-solar
12/1 Procesul de încărcare a unui boiler cu termosifon în cazul unor raze solare puternice
VS
RS
AW
1
EK
V
R
VS
RS
AW
1
EK
V
R
VS
RS
AW
1
EK
V
R
12/2 Evacuareaapei calde dinconductade transfer termic încazul razelor
solare reduse
30°C
VS
RS
AW
EK
V
R
3
2
3
2
40°C
20°C
40°C
30°C
20°C
30°C
13
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Dimensiuni şi date tehnice ale boilerelor cu termosifon Logalux SL...
Legende pentru imagini
M1–M4 Puncte de măsurare a temperaturii; reglare în funcţie de
componente, de hidraulică şi de reglare a instalaţiei
Mg Anozi de magneziu
Clemele de fixare M1până la M4 pentru senzorii de temperatură sunt
descrise în vederea din lateral.
13/1 Dimensiuni şi conexiuni ale boilerelor monovalente şi bivalente cu termosifon Logalux SL... pentru prepararea apei calde menajere
Ø D
Ø D
Sp
Ø D
Ø D
Sp
H
H
AW
H
EZ
H
EK, EL
H
VS1
H
RS1
8
Mg
M1
M2
M4
M3
EH
AW
EZ
EK, EL
R6
Mg
Mg
M1
M1–M4
M2
M4
M3
EH
EH
R6
R6
R14
RS1
VS1
H
H
AW
H
VS
H
EZ
H
EK, EL
H
VS1
H
RS1
H
RS
8
Aw
VS
M
EZ
EK, EL
R6
R6
R6
R1
RS
R1
R14
RS1
RS1
VS1
VS1
A2
A1
Vedere de sus
Vedere de jos
Logalux SL…-2 Logalux SL300-1
Boiler cu termosifon Logalux SL300-1 SL300-2 SL400-2 SL500-2
Diametrul boilerului cu / fără izolaţie ∅ D/∅ D
Sp
mm 770/570 770/570 850/650 850/650
Înălţime H mm 1670 1670 1670 1970
Alimentare / evacuare a apei reci H
EK, EL
mm 245 245 230 230
Returul (serpentina) boilerului pentru instalaţia
solară
H
RS1
mm 100 100 100 100
Turul (serpentina) boilerului pentru instalaţia solară H
VS1
mm 170 170 170 170
Returul boilerului H
RS
mm – 886 872 1032
Turul boilerului H
VS
mm – 1199 1185 1345
Intrarea sistemului de recirculare a.c.m. H
EZ
mm 1008 1008 994 1154
Racord de ieşire a apei calde ∅ AW
H
AW
ţoli
mm
R 1
1393
R 1
1393
R 1
1392
R 1
1692
Dispozitiv electric de încălzire H
EH
mm 949 – – 985
Distanţa între suporţi A1/A2 mm 380/385 375/435 440/600 440/600
Capacitatea totală / utilă a boilerului l 300/≈165 300/≈155 380/≈180 500/≈230
Capacitatea serpentinei l 0,9 0,9 1,4 1,4
Suprafaţa serpentinei m
2
0,8 0,8 1 1
Consumul pentru căldura utilă
1)
1) Conform normelor DIN4753-8: Temperatura apei calde 65 °C, temperatura ambiantă 20 °C
kWh/24
h
2,51 2,51 2,85 3,48
Randament efectiv (WT sus)
2)
2) Conform normelor DIN4708: la o ridicare a temperaturii boilerului la valoarea de 60 °C şi la o temperatură a turului circuitului de apă caldă de 80 °C
N
L
– 2,2 4,0 6,5
Putere continuă (WT sus) la 80/45/10 °C
3)
3) Temperatura turului circuitului de apă caldă / Temperatura de ieşire a apei calde / Temperatura de intrare a apei reci
kW (l/h) – (–) 31,2 (765) 31,2 (765) 31,2 (765)
Numărul colectorilor 66/1, 68/2 66/1, 68/2 66/1, 68/2 66/1, 68/2
Greutate (net) kg 135 151 197 223
Supra-presiunea maximă de funcţionare (circuitul solar / apa de
încălzire / apa caldă)
bar 8/–/10 8/25/10 8/25/10 8/25/10
Temperatura maximă de funcţionare (circuitul solar / apa de
încălzire / apa caldă)
°C 135/–/95 135/110/95 135/110/95 135/110/95
Numărul reg. DIN conform normelor DIN 4753-2 0234/2000-13 MC/E
13/2 Date tehnice ale boilerelor monovalente şi bivalente cu termosifon Logalux SL... pentru prepararea apei calde menajere
14
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
2.2.3 Boiler combinat Logalux P750 S precumşi boilere combinate cu termosifon Logalux
PL750/2S şi PL1000/2S pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea
sistemului de încălzire
Boilerele combinate sunt concepute pentru încălzirea apei
calde menajere în combinaţie cu sistemul solar de susţinere a
încălzirii. Structura compactă a acestora duce la un raport
între suprafaţa exterioară şi volum, astfel încât să se
minimizeze pierderile boilerului. Toate boilerele combinate
Logalux sunt dotate cu o căptuşire pentru izolaţia termică, de
100 mm, fără FCKW din spumă moale poliuretanică. Acestea
oferă de asemenea avantajul unei hidraulici cu un număr
redus de componente.
Proprietăţi şi caracteristici speciale selectate ale
boilerului combinat Logalux P750 S
G Boiler pentru apa menajeră montat în interior cu glazură
termică de tipul Buderus şi cu anozi de magneziu pentru
protecţia împotriva coroziunii
G schimbător de căldură de dimensiuni mari cu conductă
netedă pentru o utilizare optimă a energiei solare
G Alimentarea tuturor racordurilor de apă menajeră prin
partea superioară şi a tuturor racordurilor de încălzire şi a
celor solare prin părţile laterale
G schimbător de căldură solar montat în apa de încălzire,
astfel încât să nu existe pericolul calcificării acestuia
Structură şi funcţionare a boilerului combinat P750 S
În partea superioară a boilerului tampon se află un boiler
pentru apa menajeră, boiler conceput pe principiul cu două
straturi, apa rece fiind introdusă prin partea superioară. În
partea inferioară este conectat, din lateral, un schimbător de
căldură solar (serpentină) (14/1, Poz. 7), care încălzeşte mai
întâi apa tampon de încălzire ( 14/1, Poz. 6). După scurt timp,
apa menajeră din partea superioară a boilerului, atinge
temperatura nominală (14/1, Poz. 4), astfel încât să se poată
utiliza mai întâi apa caldă din partea superioară. Pentru
reîncălzirea apei menajere cu ajutorul unui cazan de încălzire
convenţional, se utilizează racordul de retur din capătul
inferior al compartimentului util (40/2). Pentru racordarea la
instalaţia de încălzire se recomandă utilizarea unui dispozitiv
de supraveghere al returului ( Pagina 40) sau în cazul în care
se montează în combinaţie cu modulul solar de funcţionare
FM443, un set de (Pagina 25) încălzire.
Legende pentru imagini
1 Anod de magneziu
2 Izolaţie termică
3 Teaca de imersie pentru senzor
4 Componenta de preparare a apei calde menajere
5 Alimentarea cu apă rece
6 Componenta tampon
7 schimbător de căldură (serpentină) solar
Dimensiuni, conexiuni şi date tehnice 17/1 şi 17/2
14/1 Structura boilerului combinat Logalux P750 S
1
4
3
5
7
6
2
15
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Proprietăţi şi caracteristici speciale selectate ale
boilerului combinat cu termosifon Logalux PL…/2S
G Boiler pentru apa menajeră, montat în interior, conic, cu
glazură termică Buderus şi cu anozi de magneziu pentru
protecţia împotriva coroziunii.
G Conductă specială patentată, care asigură transferul termic
pentruîncărcarea stratificată a boilerului, care se află înapa
menajeră şi care este poziţionată pe întreaga înălţime a
boilerului.
G Schimbător de căldură (serpentină) solar montat integrat
în conducta de transfer termic şi care este împrejmuit de
asemenea de apă menajeră.
G Mulţumită faptului că instalaţia solară încălzeşte mai întâi
zona cea mai rece se atinge un randament solar mult mai
mai ridicat
G Alimentarea prin partea laterală a tuturor racordurilor
instalaţiei de încălzire
G Racordarea instalaţiei solare şi a conductei de alimentare
cu apă rece din partea inferioară
Structura şi funcţionarea boilerelor combinate cu
termosifon Logalux PL…/2S
Boilerele combinate, cu termosifon Logalux PL750/2S şi
PL1000/2S sunt dotate cu o componentă interioară conică
(15/1, Poz. 5) pentru încălzirea apei menajere. În apa
menajeră se află o conductă de transfer termic care este
poziţionată pe toată înălţimea boilerului şi care este integrată
în schimbătorul de căldură solar (15/1, Poz. 8 şi 6). Prin
intermediul acestei instalaţii patentate de încărcare
stratificată, boilerul pentru apa menajeră se poate încărca
conform principiului cu termosifon. În cazul în care radiaţia
solară este suficient de puternică, se atinge după scurt timp
un nivel potrivit de temperatură în boilerul pentru apa
menajeră. Pe partea exterioară, boilerul pentru apa caldă este
înconjurat de un boiler tampon (15/1, Poz. 4), acesta fiind
încălzit în funcţie de starea procesului de încărcare stratificată
a corpului interior.
Legende pentru imagini
1 Anod de magneziu
2 Izolaţie termică
3 Racord de ieşire a apei calde
4 Boiler tampon
5 Corp interior conic
6 Conductă de transfer termic
7 Clapete gravitaţionale
8 schimbător de căldură (serpentină) solar
9 Alimentarea cu apă rece
Dimensiuni, conexiuni şi date tehnice 18/1 şi 18/2
15/1 Structura boilerelor combinate cu termosifon Logalux PL750/2S şi
PL1000/2S
1
4
3
5
7
8
9
6
2
16
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
Prin partea inferioară a corpului interior conic este introdusă
apa rece, astfel încât schimbătorul de căldură şi conducta de
transfer termic să fie poziţionate în zona cea mai rece.
Conducta de transfer termic este dotată cu un orificiu de
alimentare în partea inferioară, orificiu prin care apa menajeră
rece este condusă spre schimbătorul de căldură solar. Astfel,
apa se încălzeşte prin intermediul instalaţiei solare şi urcă prin
conductă fără ca aceasta să se amestece cu apa mai rece din
jur.
La diferitele înălţimi există orificii de evacuare cu clapete
gravitaţionale acţionate ascensional ( 15/1, Poz. 7), prin
intermediul cărora, apa încălzită ajunge în zona cu aceeaşi
temperatură ( 16/1, Faza 1). Prin intermediul sistemului de
transfer termic, căldura este transmisă apei tampon dincorpul
exterior, astfel încât să fie încărcat şi boilerul tampon
începând cu partea superioară (16/1, Faza a 2-a). În
momentul încare boilerul pentruapă caldă şi boilerul tampon
sunt încărcate complet, instalaţia solară este oprită (16/2,
Faza a 3-a). În cazul în care se consumă apa caldă, boilerul
pentru apa caldă este golit începând cu partea inferioară. Este
introdusă apă rece în corpul interior. Pe baza sistemului de
transfer termic între corpul interior şi cel exterior se
facilitează o nouă încălzire solară încadrul corpului interior, cu
toate că boilerul tampon poziţionat în exterior este încărcat
complet ( 16/2, Faza a 4-a). Astfel se obţine un randament
mult mai crescut.
În cazul în care boilerul pentru apa menajeră este golit
aproape complet, acesta este umplut atât de schimbătorul de
căldură solar cât şi şi de boilerul tampon ( 16/3, Faza a 5-a).
În cazul în care nu există randament solar (de ex. în cazul
condiţiilor meteorologice nefavorabile), boilerul tampon se
poate încălzi şi cu ajutorul unui cazan de încălzire
convenţional ( 16/3, Faza a 6-a) sau acesta se poate combina
cu un cazan de încălzire cu combustibil solid (Indicaţii pentru
planificare Pagina 43). Pentru racordarea la instalaţia de
încălzire se recomandă utilizarea unui dispozitiv de
supraveghere al returului ( Pagina 40) sau în cazul în care se
montează în combinaţie cu modulul solar de funcţionare
FM 443, un set de ( Pagina 25) încălzire.
Legende pentru imagini (16/1 până la 16/3)
AW Racord de ieşire a apei calde
EK Racord de alimentare cu apă rece
VS1 Tur-solar
RS1 Retur-solar
VS3 Turul cazanului termic
RS2 Returul cazanului termic
Alte conexiuni pentru o încălzire alternativă 17/1 până la 18/2
16/1 Încărcarea boilerului combinat cu termosifon, prin intermediul unui
schimbător de căldură (serpentină) solar (1) şi prin intermediul
sistemului de încărcare cu amânare temporală a boilerului tampon
(2)
16/2 Consumarea apei calde din boilerul încărcat complet (3) şi
reîncărcarea boilerului de apă menajeră, răcit la partea inferioară,
prinintermediul schimbătorului de căldură solar, ignorândfaptul că
boilerul tampon este încărcat complet (4)
16/3 Încărcarea boilerului de apă menajeră prin intermediul
schimbătorului de căldură şi prin intermediul boilerului tampon (5)
precumşi încălzirea acestuia prin intermediul cazanului termic
convenţional în cazul în care randamentul solar este insuficient (6)
EK
VS1
RS1
EK
VS1
RS1
AW AW
VS3
RS2
VS3
RS2
1 2
AW AW
VS3
RS2
VS3
RS2
3 4
EK
VS1
RS1
EK
VS1
RS1
AW AW
VS3
RS2
VS3
RS2
5 6
EK
VS1
RS1
EK
VS1
RS1
17
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Dimensiuni şi date tehnice ale boilerelor combinate Logalux P750 S
Legende pentru imagini
M1–M8 Puncte de măsurare a temperaturii; reglare în funcţie de
componente, de hidraulică şi de reglarea instalaţiei
MB1 Punct de măsurare a apei calde
Clemele de fixare M1până la M8 pentru senzorii de temperatură sunt
descrise în vederea din lateral.
17/1 Dimensiuni şi conexiuni ale boilerului combinat Logalux P750 S pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de încălzire
M1–M8
M
EZ/AW
AW/EZ
EK
MB1
Ø D
Ø D
sp
1920
550
640
1668
1513
1033
911
788
500
370
215
8
M1
M2
M7
M8
M6
M4
M5
M3
VS3
VS4
VS1
VS2
RS2
RS1
RS4/EL
RS3
M
Vedere de sus Vedere de jos
Boiler combinat Logalux P750 S
Diametrul boilerului cu / fără izolaţie ∅ D/∅D
Sp
mm 1000/800
Alimentarea cu apă rece ∅ EK ţoli R 6
Golire boiler ∅ EL ţoli R 14
Returul (serpentina) boilerului pentru instalaţia solară ∅ RS1 ţoli R 1
Turul (serpentina) boilerului pentru instalaţia solară ∅ VS1 ţoli R 1
Returul cazanelor în condensaţie / cu combustibil lichid / cu gaz pentru
prepararea apei calde menajere
∅ RS2 ţoli R 14
Turul cazanelor în condensaţie / cu combustibil lichid / cu gaz pentru
prepararea apei calde menajere
∅ VS3 ţoli R 14
Returul cazanului de încălzire cu combustibil lichid / gaz / pompă termică ∅ RS3 ţoli R 14
Returul circuitelor de încălzire ∅ RS4 ţoli R 14
Turul circuitelor de încălzire ∅ VS4 ţoli R 14
Turul cazanului cu combustibil solid ∅ VS2 ţoli R 14
Intrarea sistemului de recirculare a.c.m. ∅ EZ ţoli R 6
Racord de ieşire a apei calde ∅ AW ţoli R 6
Capacitatea boilerului l 750
Capacitatea efectivă a componentei tampon l ≈ 400
Volumul apei menajere l ≈160
Capacitatea schimbătorului solar de căldură l 16,4
Suprafaţa schimbator de caldură m
2
2,15
Consumul pentru căldura utilă
1)
1) Conform normelor DIN4753-8: Temperatura apei calde 65 °C, temperatura ambiantă 20 °C
kWh/24h 3,34
Indicativul randamentului
2)
2) Conform normelor DIN4708: la o ridicare a temperaturii boilerului la valoarea de 60 °C şi la o temperatură a turului circuitului de apă caldă de 80 °C
N
L
3
Putere continuă la 80/45/10 °C
3)
3) Temperatura turului circuitului de apă caldă / Temperatura de ieşire a apei calde / Temperatura de intrare a apei reci
kW (l/h) 28 (688)
Numărul colectorilor 68/1
Greutate (net) kg 262
Supra-presiunea maximă de funcţionare (schimbătorul de căldură solar /
apa de încălzire / apa caldă)
bar 8/3/10
Temperatura maximă de funcţionare (apa de încălzire / apa caldă) °C 95/95
17/2 Date tehnice ale boilerului combinat Logalux P750 S pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de încălzire
18
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
Dimensiuni şi date tehnice ale boilerului combinat cu termosifon Logalux PL…/2S
18/1 Dimensiuni şi conexiuni ale boilerelor combinate cu termosifon Logalux PL…/2S
Ø D
Ø D
sp
1920
1668
1513
1033
911
788
500
370
215
170
100
8
VS3
VS5
VS4
RS2
VS2
M1–M8
M
RS1/EL1
EK
VS1
RS5/EL
RS4
RS3
RS1
MB2
EK
VS1
EL2
M
M1
M2
M7
M8
EL2
M6
M4
M5
M3
EZ/AW
AW/EZ
EH
Mg
MB1
550
640
Vedere de
sus
Vedere de jos
MB1 Punct de măsurare a apei calde
MB2 Punct de măsurare solar
M1–M8 Puncte de măsurare a
temperaturii; în funcţie de
configuraţia instalaţiei
Clemele de fixare M1până la M8 pentru
Boiler combinat cu termosifon Logalux PL750/2S PL1000/2S
Diametrul boilerului cu / fără izolaţie ∅D/∅ D
Sp
mm 1000/800 1100/900
Alimentarea cu apă rece ∅EK ţoli R 1 R 1
Golirea instalaţiei de încălzire ∅EL ţoli R 14 R 14
Golirea apei din instalaţia solară / apei calde ∅EL1/∅ EL2 ţoli R 6 R 6
Returul (serpentina) boilerului pentru instalaţia solară ∅RS1 ţoli R 6 R 6
Turul (serpentina) boilerului pentru instalaţia solară ∅VS1 ţoli R 6 R 6
Returul cazanelor în condensaţie / cu combustibil lichid / cu gaz pentru
prepararea apei calde menajere
∅RS2 ţoli R 14 R 14
Turul cazanelor în condensaţie / cu combustibil lichid / cu gaz pentru
prepararea apei calde menajere
∅VS3 ţoli R 14 R 14
Returul cazanului de încălzire cu combustibil lichid / gaz / pompă termică ∅RS3 ţoli R 14 R 14
Turul cazanului de încălzire cu combustibil lichid / gaz / pompă termică ∅VS5 ţoli R 14 R 14
Returul circuitelor de încălzire ∅RS4 ţoli R 14 R 14
Turul circuitelor de încălzire ∅VS4 ţoli R 14 R 14
Returul pentru cazanul cu combustibil solid ∅RS5 ţoli R 14 R 14
Turul pentru cazanul cu combustibil solid ∅VS2 ţoli R 14 R 14
Intrarea sistemului de recirculare a.c.m. ∅EZ ţoli R 6 R 6
Racord de ieşire a apei calde ∅AW ţoli R 6 R 6
Capacitatea boilerului l 750 940
Capacitatea efectivă a componentei tampon l ≈275 ≈ 380
Volumul total / util de apă menajeră l ≈300/≈150 ≈ 300/≈150
Capacitatea schimbătorului solar de căldură l 1,4 1,4
Suprafaţa schimbător de căldură m
2
1,0 1,2
Consumul de căldură utilă
1)
1) Conform normelor DIN4753-8: Temperatura apei calde 65 °C, temperatura ambiantă 20 °C
kWh/24h 3,37 4,31
Indicativul randamentului
2)
2) Conform normelor DIN4708: la o ridicare a temperaturii boilerului la valoarea de 60 °C şi la o temperatură a turului circuitului de apă caldă de 80 °C
N
L
3,8 3,8
Putere continuă la 80/45/10 °C
3)
3) Temperatura turului circuitului de apă caldă / Temperatura de ieşire a apei calde / Temperatura de intrare a apei reci
kW (l/h) 28 (688) 28 (688)
Numărul colectorilor 68/1 68/1
Greutate (net) kg 252 266
Supra-presiunea maximă de funcţionare (schimbătorul de căldură solar /
apa de încălzire / apa caldă)
bar 8/3/10 8/3/10
Temperatura maximă de funcţionare (apa de încălzire / apa caldă) °C 95/95 95/95
18/2 Date tehnice ale boilerului combinat Logalux PL…/2S pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de încălzire
19
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2.2.4 Boiler tampon cu termosifon Logalux PL750, PL1000 şi PL1500 utilizat drept boiler
tampon pentru sistemul de încălzire
Proprietăţi şi caracteristici speciale selectate
G Adecvat pentruinstalaţii solare cu până la 16 colectori şi cu
căldură extrasă din alte surse regenerative
G Conductă de transfer termic patentată, pentru o încărcare
stratificată
G Clapete gravitaţionale controlate ascensional şi fabricate
din silicon
G Pe baza volumului mare al tamponului, sunt adecvate
sisteme de încălzire - tampon (de ex. în instalaţii cu două
boilere)
G Izolaţie termică din spumă poliuretanică cu grosimea de
100 mm
Structură şi funcţionare
Aceste boilere tampon cu termosifon din tablă de oţel sunt
disponibile în trei modele:
G Logalux PL750 cu capacitate de 750 l
G Logalux PL1000 cu capacitate de 1000 l
G Logalux PL1500 cu capacitate de 1500 l
Boilerul tampon cu termosifon Logalux PL 1500 este dotat cu
două schimbătoare de căldură solare.
Descriere detaliată a tehnicii cu termosifon Pagina 11 ff.
Legende pentru imagini (19/1)
1 Izolaţie termică
2 Recipientul boilerului
3 Conductă de transfer termic
4 Clapetă gravitaţională
5 Schimbător de căldură solar (suprafaţa de încălzire a serpentinei)
19/1 Boiler tampon cu termosifon Logalux PL750 şi PL1000
19/2 Boiler tampon cu termosifon Logalux PL1500
3
4
5
2
1
V
R
20
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
Dimensiuni şi date tehnice ale boilerelor tampon cu termosifon Logalux PL750, PL1000 şi PL1500
Legende pentru imagini
M1–M4 Puncte de măsurare a temperaturii; amplasare în funcţie de
componente, de hidraulică şi de reglare a instalaţiei
Clemele de fixare M1până la M4 pentru senzorii de temperatură sunt
descrise în vederea din lateral.
VS2–VS4 Utilizare în funcţie de componentele şi de hidraulica instalaţiei
RS2–RS4 Utilizare în funcţie de componentele şi de hidraulica instalaţiei
20/1 Dimensiuni şi conexiuni ale boilerelor combinate cu termosifon Logalux PL…
Ø D
Ø D
Sp
H
H
VS1
H
RS1
H
RS3
H
RS2
H
RS4
H
VS4
H
VS3
H
VS2
H
E
8
M1
M2
M4
M3
VS3
VS4
RS4
RS2
VS2
E
R6
M1–M4
M
E
R6
R5
RS1
VS1
RS3
RS1
VS1
RS1
VS1
M
A1
A2
Vedere de
sus
Vedere de jos
Logalux PL750, PL1000
Vedere din lateral
Logalux PL750, PL1000, PL1500
Vedere de jos
Logalux PL1500
Boiler tampon cu termosifon Logalux PL750 PL1000 PL1500
Diametrul boilerului cu / fără izolaţie ∅ D/∅ D
Sp
mm 1000/800 1100/900 1400/1200
Înălţime H mm 1920 1920 1900
Returul (serpentina) boilerului pentru instalaţia solară H
RS1
mm 100 100 100
Turul (serpentina) boilerului pentru instalaţia solară H
VS1
mm 170 170 170
Returul (serpentina) boilerului ∅ RS2–RS4
H
RS2
H
RS3
H
RS4
ţoli
mm
mm
mm
R 14
370
215
1033
R 14
370
215
1033
R 15
522
284
943
Turul (serpentina) boilerului ∅ VS2–VS4
H
VS2
H
VS3
H
VS4
ţoli
mm
mm
mm
R 14
1668
1513
1033
R 14
1668
1513
1033
R 15
1601
1363
943
Distanţa între suporţi A1
A2
mm
mm
555
641
555
641
850
980
Capacitatea boilerului l 750 1000 1500
Capacitatea schimbătorului solar de căldură l 2,4 2,4 5,4
Suprafaţa schimbător de căldură m
2
3 3 7,2
Consumul de căldura utilă
1)
1) Conformnormelor DIN4753-8: Temperatura apei calde 65 °C, temperatura ambiantă 20 °C
kWh/24h 3,7 4,57 5,3
Numărul colectorilor 68/3 68/3 68/3
Greutate (net) kg 212 226 450
Supra-presiunea maximă de funcţionare (schimbător de căldură
(serpentină) solar / apă caldă)
bar 8/3 8/3 8/3
Temperatura maximă de funcţionare (apă caldă) °C 95 95 95
20/2 Datele tehnice ale boilerelor tampon cu termosifon Logalux PL... pentru susţinerea sistemului solar de încălzire
21
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2.3 Reglarea solară
2.3.1 Sistemauxiliar de selectare
Selectarea şi componentele livrate ale sistemului de
reglare
În funcţie de domeniul de utilizare şi de reglarea cazanului, vă
stau la dispoziţie diferite aparate de reglare şi module de
funcţionare:
G Sistem de încălzire cu regulator Logamatic EMS:
– Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere
Unitate de comandă RC30 cu
modul de funcţionare solară SM10 (Pagina 23)
– Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire:
Regulator de tipul Logamatic 4121 cu
modul de funcţionare solară FM443 (Pagina 25)
G Sistem de încălzire cu regulator Logamatic 2107:
Modul de funcţionare solară FM244 (Pagina 24)
G Sistem de încălzire cu regulator Logamatic 4000:
modul de funcţionare solară FM443 ( Pagina 25)
G Sistem de încălzire cu reglare externă:
Regulatoare KR0106 sau KR0205 ( Pagina 28 f.)
De componentele livrate ale modulelor de funcţionare solară
respectiv ale regulatoarelor KR0106şi KR0205 aparţinecâte un:
G senzor de temperatură pentru colector FSK (NTC, ∅ 6 mm,
cablu de 2,5 m) şi
G un senzor de temperatură de siguranţă FSS.
În cazul regulatorului KR0205 este conţinut în
componentele livrate un alt senzor FSS2 pentru boiler.
2.3.2 Moduri de reglare
Reglare pe baza diferenţelor de temperatură
În cadrul modului de funcţionare "automat", sistemul de reglare
solară supraveghează dacă energia solară poate fi transferată
boilerului solar. Pentru aceasta, sistemul de reglare
supraveghează temperatura colectorului cu ajutorul senzorului
FSKşi temperaturadinparteainferioară al boilerului (senzor FSS).
În cazul în care există energie solară suficientă, adică atunci când
se depăşeşte diferenţa de temperatură setată între colector şi
boiler, pompa decirculaţiedincircuitul solar este pornită şi astfel
boilerul este încărcat.
După o perioadă prelungită cu însorire puternică şi cu un
consum redus de apă, se ating temperaturi înalte în boiler. În
cazul în care se atinge temperatura maximă în boiler în timpul
procesului de încărcare, pompa circuitului solar este oprită de
sistemul de reglare al circuitului solar. Temperatura maximă a
boilerului se poate ajusta de la regulator.
În cazul încare nu există energie solară suficientă turaţia pompei
va fi micşorată, pentru a menţine diferenţa de temperatură
constantă. În cazul în care consumul de energie electrică este
redus şi astfel se facilitează o nouă încărcare a boilerului. Pompa
este oprită de regulatorul solar numai în momentul în care
diferenţa de temperatură scade sub valoarea minimă şi în cazul
în care turaţia pompei de circulaţie a fost redusă deja de către
regulatorul solar, la valoarea minimă.
În cazul în care temperatura boilerului nu este suficientă pentru
acoperirea necesarului de apă caldă, regulatorul porneşte
sistemul de încălzire al boilerului cu ajutorul unei centrale
termice.
Regulator pentru diferenţele de temperatură KR0106 pentru un consumator
21/1 Schemă de funcţionare pentru sistemul solar de preparare a apei calde menajere cu ajutorul regulatorului pentru diferenţe de temperatură KR0106
în cazul în care este pornită instalaţia (stânga) şi sistemul de încălzire convenţional în cazul în care razele solare nu sunt suficiente (dreapta).
KS0105 R Staţie completă Logasol
KS0105 R cu regulator solar
integrat KR0106
FSK senzor de temperatură
pentru colector
FSS senzor de temperatură
pentru boiler (jos)
FSX senzor de temperatură
pentru boiler (sus; opţional)
Alte abrevieri Pagina 121
Logalux SL300-2
SL400-2, SL500-2
Logalux SL300-2
SL400-2, SL500-2
FSK
AW AW
V R
Logasol
SKN3.0
SKS4.0
Logasol
KS0105 R
E
WWM
VS
EK
RS
Twin-Tube
MAG
V R
Logasol
SKN3.0
SKS4.0
Logasol
KS0105 R
FSK
E
Twin-Tube
MAG
AW
FSS
FSX
FE
WWM
VS
EK
RS
AW
FSS
FSX
FE
230 V
50 Hz
230 V
50 Hz
22
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
Double-Match-Flow
Modulele de funcţionare solară SM10, FM443 şi regulatorul
KR0106 asigură o încărcare optimizată a boilerelor cu
termosifon prin intermediul unei strategii speciale High-Flow-
/Low-Flow. Regulatorul solar verifică gradul de încărcare a
boilerului cu ajutorul unui senzor de umplere poziţionat în
partea centrală a boilerului. În funcţie de gradul de încărcare,
regulatorul selectează modul optim de funcţionare: High-
Flow sau Low-Flow. Această posibilitate de comutare este
numită Double-Match-Flow.
Încălzire prioritară a părţii utile
prin intermediul modului de funcţionare Low-Flow
În cadrul modului de funcţionare Low-Flow, sistemul de
reglare încearcă să menţină o diferenţă de temperatură de 30
Kîntre colector (senzor FSK) şi boiler (senzor FSS) (20 K în cazul
utilizării unui regulator KR0106). Pentru aceasta, sistemul de
reglare modifică debitul de apă prin intermediul turaţiei
pompei solare.
Datorită temperaturii ridicate a turului, se va încărca în mod
prioritar partea utilă a boilerului cu termosifon. Astfel se
reduce pe cât posibil utilizarea sistemului de încălzire
convenţional şi se economiseşte energia primară.
Încărcare normală a boilerului cu termosifon prin
intermediul modului de funcţionare High-Flow
În cazul în care partea utilă a boilerului este încălzită la 45 °C
(senzor de umplere), sistemul solar de reglare măreşte turaţia
pompei pentru circuitul solar. Diferenţa de temperatură
nominală între colector (senzor FSK) şi partea inferioară a
boilerului (senzor FSS) este de 15 K (10 K în cazul KR0106).
Instalaţia funcţionează astfel cu o temperatură redusă a
turului. În cadrul acestui mod de funcţionare, pierderile de
căldură din circuitul de colectori sunt mai mici iar
randamentul sistemului este optimizat în cadrul procesului de
încărcare a boilerului.
În cazul în care puterea colectorului este suficientă, sistemul
de reglare atinge diferenţa nominală de temperatură, pentru
a încărca boilerul la un randament optim al colectorului. În
cazul în care nu se mai poate atinge diferenţa nominală de
temperatură, sistemul de reglare utilizează căldura solară
disponibilă, la cea mai redusă turaţie a pompei, până în
momentul în care se atinge criteriul de oprire. Boilerul cu
termosifon acumulează apa încălzită înstratul de temperatură
corespunzător ( 22/3). În cazul în care diferenţa de
temperatură scade sub valoarea de 5 K (4 K în cazul KR0106),
sistemul de reglare opreşte pompa pentru circuitul solar.
Legende pentru imagini (22/1 până la 22/3)
∆ϑ Diferenţa de temperatură între colector (senzor FSK)
şi partea inferioară a boilerului (senzor FSS1)
R Retur-solar
V Tur-solar
Alte abrevieri Pagina 121
22/1 Încălzirea prioritară a părţii utile a unui boiler cu termosifon cu
∆ϑ = 30 K prin intermediul turaţiei reduse şi variabile a pompei în
timpul modului de funcţionare Low-Flow, până când este atinsă
valoarea de 45 °C la senzorul pentru umplere FW
22/2 Încălzirea unui boiler cu termosifon cu ∆ϑ=15 K
în cazul în care razele solare sunt puternice, cu ajutorul turaţiei
ridicate a pompei în timpul modului de funcţionare High-Flow
22/3 Încălzirea unui boiler cu termosifon cu temperatura maximă a
turului care se poate atinge (∆ϑ< 15 K) printuraţiaminimăapompei
în cazul în care razele solare nu sunt puternice
FSS1
FW
VS
RS
AW
EK
V
R
∆ϑ = 30 K
FSS1
FW
VS
RS
AW
V
R
∆ϑ = 15 K
FSS1
FW
VS
RS
AW
EK
V
R
∆ϑ < 15 K
23
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Funcţia de optimizare solară a modulelor de funcţionare SM10, FM244 şi FM443
Economisirea energiei convenţionale şi mărirea randamentului
solar se efectuează în cadrul funcţiei de optimizare solară da-
torită integrării regulatorului solar în sistemul de reglare a cazan-
ului. În comparaţie cu sistemele solare de încălzire convenţion-
ale, în cadrul sistemului de preparare a apei calde menajere se
reduceconsumul deenergie(primară) cupână la 10 %. Numărul
de porniri ale combustiei se reduce cu până la 24 %.
În cadrul funcţiei de optimizare solară, sistemul de reglare înreg-
istrează dacă este
G existent un randament solar suficient
G cantitatea de apă acumulată pentru alimentarea cu apă
caldă menajeră
În general, scopul acestui sistem de reglare este de a reduce
pe cât posibil temperatura nominală temporară, dar în acelaşi
timp şi de a asigura confortul necesar, pentru a evita utilizarea
sistemului de încălzire cu cazan.
Pentru a acoperi necesarul de apă caldă menajeră, volumul
util al boilerului se setează la o temperatură de încărcare de
60 °C. În cazul în care boilerul este încălzit în partea inferioară
de instalaţia solară, apa poate fi încălzită mai repede până la
temperatura utilă prin intermediul cazanului. În cazul în care
creşte temperatura din partea inferioară a boilerului se poate
reduce şi temperatura nominală pentru instalaţia de încălzire
şi astfel se reduce şi consumul de energie primară. Cu ajutorul
parametrului de setare „MINSOLAR“ se poate selecta valoarea
minimă a temperaturii apei calde menajere acceptate de
utilizator, între 30° şi 54 °C.
Legende pentru imagini (23/1)
ϑ
Sp
Boiler pentru apa caldă
t Ora
a Radiaţia solară
b Temperatura apei calde din partea superioară a boilerului
c Temperatura apei calde din partea inferioară a boilerului
d Temperatura nominală pentru apa caldă
‚ Primul consum (reîncărcare)
ƒ Al doilea consum (randament solar suficient)
„ Al treilea consum (temperatură a boilerului suficientă)
2.3.3 Sisteme solare de reglare şi module de funcţionare
Sistemde reglare Logamatic EMS cu modulul de funcţionare SM10
Caracteristici şi particularităţi
G Reglarea sistemului solar de preparare a apei calde
menajere pentru generatoarele de căldură echipate cu
automatizări de tip EMS şi cu element de control RC30
G Un consum de energie primară scăzută cu până la 10 % şi
cu o reducere de până la 24 % a numărului de porniri ale
arzătorului, în comparaţie cu sistemele de reglare solare
convenţionale prin intermediul integrării acesteia în
sistemul de reglare a instalaţiei de încălzire (funcţia de
optimizare solară)
G Încărcarea prioritară a părţii utile a boilerelor cu termosifon
şi funcţionarea optimizată din punct de vedere al
consumului de energie se efectuează prin intermediul
sistemului Double-Match-Flow (drept senzor de umplere
se va utiliza de asemenea senzorul FW)
G Este posibilă montarea a instalaţiilor cu două boilere
(montate în serie) pentru prepararea apei calde menajere
în combinaţie cu un dispozitiv KR-VWS (inclusiv pentru
încălzirea zilnică a treptei de pre-încălzire) sau cu SR3
(numai pentru restratificare).
23/1 Funcţia de reglare "Optimizarea randamentului solar"
60
45
5:30 8:00 10:10 17:00 22:00
ϑ
Sp
C
t
a
b
c
d
24
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
G Diferite posibilităţi:
– SM10 în interior: SM10 integrat în staţii complete Logasol
KS01..SM10
– SM10: Modulul pentru montarea pe perete sau pentru
montarea în cadrul generatorului de căldură (vă rugăm să
respectaţi indicaţiile din cadrul generatorului de căldură)
este destinat exclusiv utilizării în combinaţie cu staţiile
complete Logasol KS01.. fără regulator.
Legende pentru imagini (24/1)
1 Accesul la siguranţa aparatului
2 Modul de funcţionare solară SM10
3 Accesul la siguranţa de rezervă a aparatului
4 Lumina de control (LED) pentru afişarea funcţionării şi a erorilor
5 Sistem de susţinere pe perete
6 Capace pentru cleme
Aparat de reglare Logamatic 2107 cu modulul de funcţionare FM244
Caracteristici şi particularităţi
G Cazane de încălzire combinate, cu regulator solar pentru
cazane de încălzire cu temperaturi joase, în cazul unei
necesităţi reduse şi medii de apă caldă menajeră.
G Un consum de energie primară scăzută cu până la 10 % şi
cu o reducere de până la 24 % a numărului de porniri ale
arzătorului, în comparaţie cu sistemele de reglare solare
convenţionale, prin intermediul integrării acesteia în
regulatorul Logamatic 2107 (funcţia de optimizare solară).
G Este posibilă montarea instalaţiilor solare pentru
susţinerea sistemului deîncălzireîncombinaţiecusistemul
de supraveghere a returului RW
G Este posibilă montarea a instalaţiilor cu două boilere
(montate în serie) pentru prepararea apei calde menajere
în combinaţie cu un dispozitiv KR-VWS (inclusiv pentru
încălzirea zilnică a treptei de pre-încălzire) sau cu SR3
(numai pentru restratificare).
G Este destinat exclusiv utilizării în combinaţie cu staţiile
complete Logasol KS01.. fără regulator
G Modulul de funcţionare solară FM244 se poate integra în
regulatorul 2107
Legende pentru imagini (24/2)
Componente utilizabile pentru funcţionarea solară
(cu modulul de funcţionare solară FM244):
1 Afişaj digital
2 Panou de comandă cu capac
3 Selector rotativ
4 Taste pentru selectarea modului de funcţionare
Alte componente pentru sistemul de reglare a cazanului termic:
5 Tasta de OPRIRE/PORNIRE a regulatorului
6 Selectorul pentru controlarea arzătorului
7 Siguranţa fuzbilă a regulatorului
8 Tasta de testare parametrii gaze arse (pentru specialistul în
domeniu)
9 Regulator de temperatură pentru cazan
10 Limitator de siguranţă de temperatură pentru cazan
24/1 Modulul de -funcţionare SM10 pentru montarea pe perete
1 2 3 4
6 5
24/2 Regulator pentru cazanul termic Logamatic 2107 cu modulul de
funcţionare -solar FM244 integrat
1
10 9 7 8 6 5
2 3 4
25
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Sistemde reglare Logamatic 4000 cu modulul de funcţionare FM443
Caracteristici şi particularităţi
G Modulul de funcţionare solară FM443 facilitează reglarea
sistemului de preparare a apei calde menajere sau a
sistemului de preparare a apei calde menajere cu susţinere
a sistemului de încălzire în instalaţii cu cel mult doi
consumatori solari (boilere)
G Un consum de energie primară scăzută cu până la 10 % şi
cu o reducere de până la 24 % a numărului de porniri ale
arzătorului, în comparaţie cu sistemele de reglare solare
convenţionale, prin intermediul integrării acesteia în
regulatorul (funcţia de optimizare solară)
G Încărcarea prioritară a părţii utile a boilerelor cu termosifon
şi funcţionarea optimizată din punct de vedere al
consumului de energie se efectuează prin intermediul
sistemului Double-Match-Flow (drept senzor de umplere
se va utiliza de asemenea senzorul FW)
G Se poate utiliza pentru generatoarele de căldură cu sistem
de reglare Logamatic EMS în combinaţie cu regulatorul
Logamatic 4121; pebaza funcţiei dedetectarea surselor de
căldură exterioare aceasta este necesară pentru instalaţiile
solare pentru prepararea apei calde menajere cu susţinere
a sistemului de încălzire
G Este posibilă utilizarea funcţiei integrate de numărare a
cantităţii de căldură în combinaţie cu setul de accesorii
WMZ1.2
G Este posibilă controlarea întregii instalaţii, inclusiv a
sistemului de reglare solară, cu ajutorul panoului de
control MEC2 chiar din locuinţă
G Este destinat exclusiv utilizării în combinaţie cu staţiile
complete Logasol KS01.. fără regulator
G Este posibilă utilizarea instalaţiilor cu două boilere (cu
restratificare simplă) sau pentru supravegherea zilnică a
încălzirii treptei de pre-încălzire la 60 °C
G Administrarea inteligentă a tamponului
G Funcţia de statistică
G Modulul de funcţionare FM443 se poate integra într-un
regulator al sistemul modular de reglare Logamatic 4000
Legende pentru imagini
1 Ştecher de conectare
2 Afişajul (LED) pentru erori la module
3 Ledul pentru afişarea temperaturii maxime din colector
4 Ledul pentrupompa pentrucircuitul solar 2 (pompa secundară) este
activ
5 Ledul pentru pompa pentru circuitul solar 2 este activ, respectiv
supapa reversibilă cu trei căi în poziţia: circuitul solar 2
6 Ledul pentru supapa reversibilă cu trei căi în poziţia: circuitul solar 1
7 Comutator manual pentru selectarea circuitului solar
8 Platină
9 Comutator manual pentru funcţia circuitului solar 1
10 Ledul pentru supapa reversibilă cu trei căi, în direcţia „Susţinerea
sistemului de încălzire prin intermediul boilerului tampon oprit“
respectiv
„Pompa este scoasă din funcţiune“ (funcţionare de tipul Bypass)
11 Ledul pentru supapa reversibilă cu trei căi, în direcţia „Susţinerea
sistemului de încălzire prin intermediul boilerului tampon pornit“
respectiv
„Pompa este pusă în funcţiune“ (funcţionare de tipul tampon)
12 Ledul pentru pompa pentru circuitul solar 1 este activ
13 Ledul pentru temperatura maximă din boilerul 1
25/1 Modulul de funcţionare FM443
2
1
3
4
5
6
7
8
10
11
13
12
9
26
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
Susţinerea sistemului de încălzire prin intermediul
sistemului de comutare Bypass cu tampon
Cu ajutorul modulului de funcţionare solară FM443 se poate regla
sistemul de susţinere a încălzirii prin intermediul ridicării
temperaturii pe retur cu ajutorul setului HZG disponibil drept
(26/1) accesoriu. Sistemul de comutare Bypass cu tampon
racordează din punct de vedere hidraulic, boilerul tampon
lareturul circuitului de încălzire. În cazul în care diferenţa de
temperatură între boilerul tampon creşte peste valoarea setată,

Pornit
) faţă de temperatura returului circuitului deîncălzire,
supapa reversibilă cu trei căi se deschide spredirecţia boilerului
tampon. Boilerul tampon încălzeşte apa care curge spre returul
cazanului. În cazul în care diferenţa de temperatură între boilerul
tampon şi temperatura returului circuitului de încălzire scade sub
valoarea setată (ν
Aus
), supapareversibilă cu trei căi se deschide
spre direcţia boilerului tampon şi finalizează descărcarea termică
a boilerului.
Starea de funcţionare a supapei reversibile cu trei căi este
afişată de modulul de funcţionare solar FM443. De setul HZG
aparţin:
G doi senzori de temperatură FSS (NTC, ∅ 9,7 mm,
3,1 m cablu) pentru conectarea la FM443 şi
G supapa reversibilă cu trei căi (racord cu filet Rp 1)
Legende pentru imagini (26/1)
1 Senzor de temperatură pentru boiler (doi senzori aparţin de setul
HZG; sunt disponibili în mod individual în seturi de senzori 2.
Consumator FSS)
2 Supapă reversibilă cu trei căi (aparţin de setul HZG; disponibil separat
drept supapă reversibilă 2. Consumator VS-SU)
Legende pentru imagini (26/2)
∆p
3WV
Pierderi de presiune al supapei reversibila cu trei căi (Setul HZG
respectiv VS-SU)
V
R
Debitul returului sistemului de încălzire
26/1 Set HZG cu supapă reversibilă cu trei căi şi cu doi senzori de
temperatură pentru boiler
26/2 Pierderi de presiune pentru supapa reversibilă cu trei căi (26/1)
26/3 Instalaţie solară pentru doi consumatori cu reglare prin intermediul
modulului de funcţionare solară FM443 (Abrevieri Pagina 121;
alte exemple de instalaţii Pagina 45 ff.)
2
1
0
100
200
300
400
0 1000 2000 3000 4000 5000
∆p
3WV
mbar
V
R
h
I
V R
Logasol
SKN3.0
SKS4.0
Logasol
KS01..
FSK
E
FE
WMZ
ZV
WMZ
1.2
VS-
SU
FE
FSS1
WMZ
FV
WMZ
FR
Twin-
Tube
AW
AW
WWM
VS
RS
Logalux SM300,
SM400, SM500
FW
MAG
FSS2
EK
MAG
HZG
VK
RK
A B
AB
Logamatic
4211
+ FM 443
VK
RK
Logalux PL750,
PL1000, PL1500
Logano
(NTK)
PS
KR
27
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Instalaţii solare cu doi consumatori
Cu ajutorul modulului de funcţionare solar FM443 şi
încombinaţie cu setul de senzori 2., disponibili drept
accesoriicu consumator FSS iar cu supapa reversibilă 2., cu
consumatorVS-SU, se pot încărca doi consumatori solari
(boilere). Primulconsumator are prioritate. La depăşirea
temperaturii setate de10 K, sistemul solar de reglare porneşte
pompa de circulaţiedin cardul circuitului solar 1 (Funcţionare
de tipul High-Flow-/Low-Flow în cazul boilerelor cu
termosifon Pagina 22).
Sistemul solar de reglare comută în mod selectiv între o
supapă reversibilă cu trei căi şi o pompă pentru circuitul solar
pe cel de-al doilea consumator atunci când:
G primul consumator a atins temperatura maximă din boiler
sau atunci când
G temperatura din circuitul solar 1 nu mai este suficientă
pentru încărcarea primului consumator cu toate că turaţia
pompei a fost redusă la valoarea minimă.
În intervale de 30 minute este întreruptă încălzirea celui de-al
doilea consumator pentru o durată de 2 minute, pentru a
verifica creşterea temperaturii din colector. În cazul în care
temperatura din colector creşte cu mai mult de 2 K se repetă
această testare până în momentul în care:
G creşterea temperaturii din colector se află sub valoarea de
2 K pe minut sau până când
G temperatura din circuitul solar 1 permite o nouă încărcare
a consumatorului prioritar.
Modulul de funcţionare FM443 afişează care consumator este
încărcat în momentul respectiv. Drept accesorii pentru cel de-
al doilea consumator sunt necesare:
G Supapă reversibilă 2. Consumator VS-SU:
G Supapă reversibilă cu trei căi (racord cu filet Rp 1)
Set de senzori 2. Consumator FSS:
Senzor pentru temperatura din boiler utilizat drept senzor
FSS2 (NTC, ∅ 9,7 mm, 3,1 m cablu)
Set de numărare a cantităţii de căldură WMZ 1.2
(accesoriu)
Modulul de funcţionare solară FM443 conţine şi funcţia
desistem de măsurare a cantităţii de căldură. În cazul
utilizăriiunui set de contorizare a cantităţii de căldură WMZ1.2
se poateînregistra cantitatea de căldură direct din circuitul
solar, luândîn considerare conţinutul de glicol (reglabil de la 0
la 50 %).Astfel se poate controla cantitatea de căldură,
randamentultermic actual precum şi debitul de apă din
circuitul solar.
Setul WMZ 1.2 cuprinde:
G Sistemde contorizare a debitului cu două sisteme de fixare
ale dispozitivelor de contorizare a apei 6" şi
G Doi senzori de temperatură drept senzori aplicabili pe
conductă cu bride de fixare pe tur şi retur (NTC, ∅ 9,7 mm,
3,1 mcablu) pentru conectarea la FM443.
Pe baza diferitelor debite nominale există două seturi diferite
de contorizare a cantităţii de apă WMZ 1.2:
G pentru maxim cinci colectori
(debit nominal 0,6 m
3
/h)
G pentru maxim zece colectori
(debit nominal 1,0 m
3
/h)
Dispozitivul de contorizare a debitului se montează pe returul
solar în partea superioară a staţiilor complete. Cu ajutorul
bridelor se fixează senzorii aplicabili pe tur şi retur.
Pentru crearea unei instalaţii cu doi consumatori este necesar
să se ia în considerare pierderile de presiune ale supapei
reversibile cu trei căi şi a dispozitivului de contorizare a
debitului (26/2 şi 27/2).
Legende pentru imagini ( 27/1)
1 Sistem de înşurubare a dispozitivului de contorizării apei
2 Contorizator pentru debit
3 Senzor de temperatură aplicabil
Legende pentru imagini ( 27/2)
∆p
WMZ
Pierderile de presiune ale contorizatorului de debit
V
Sol
Debitul circuitului solar
27/1 Set de contorizare a căldurii WMZ 1.2
27/2 Pierderile de presiune ale contorizatorului de debit de la WMZ1.2
1
2
3
0
50
100
150
200
0 200 400 600 800
∆p
WMZ
mbar
V
Sol
h
I
28
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
Regulator KR0106
Caracteristici şi particularităţi
G Sistem de reglare solară independent, pentru reglarea
instalaţiei solare de preparare a apei calde menajere în
mod independent de setarea generatorului de căldură.
G Încărcarea prioritară a părţii utile a boilerelor cu termosifon
şi funcţionarea optimizată din punct de vedere al
consumului de energie se efectuează prin intermediul
sistemului Double-Match-Flow (senzorul de umplere FSX
este disponibil drept accesoriu pentru setul de conexiuni
ASS1 respectiv ASS1-6)
G Este posibilă montarea instalaţiilor solare pentru
susţinerea sistemului deîncălzireîncombinaţiecusistemul
de supraveghere a returului RW
G Este posibilă montarea a instalaţiilor cu două boilere
pentru prepararea apei calde menajere în combinaţie cu
un dispozitiv KR-VWS (inclusiv pentru încălzirea zilnică a
treptei de pre-încălzire) sau cu SR3 (numai pentru
restratificare).
G Diferite posibilităţi:
– Dispozitivul KR0106 este integrat în staţia completă
Logasol KS01..R
– Dispozitivul KR0106 pentru montarea pe perete în
combinaţie cu Logasol KS01.
G Cablul de reţea cu ştecher cu împământare necesită în
imediata apropiere a staţiei complete, o priză cu
împământare care să nu se poată opri concomitent cu
întrerupătorul de urgenţă al sistemului de încălzire
G Funcţie de ghidare a căldurii
Elemente de comandă şi de afişaj speciale, ale sistemului
solar de reglare KR0106
În mod suplimentar faţă de Pagina 21 parametri schiţaţi,
afişajul digital facilitează indicarea turaţiilor pompei pentru
circuitul solar, în procente.
Cu ajutorul senzorului FSX montat drept accesoriu (Setul de
conexiuni ale boilerului AS1) se poate înregistra în mod
opţional:
G temperatura din partea superioară a boilerului
în partea utilă a boilerului pentru apa caldă menajeră sau
G temperatura din centrul boilerului
în cazul Double-Match-Flow (FSX este utilizat aici drept
senzor de umplere)
Pentru boiler, este setată din fabrică o temperatură maximă .
Un led galben indică atingerea temperaturii maxime în zona
inferioară a boilerului. Sistemul de reglare solar, începe să
controleze cu ajutorul funcţiei de direcţionare a căldurii, în
momentul în care temperatura boilerului scade cu mai mult
de 5 K sub temperatura minimă, un releu de comutare
încărcat cu potenţial electric (după montare). Cu ajutorul
acestei funcţii se facilitează direcţionarea căldurii
suplimentare, de ex. către cazan.
Legende pentru imagini
1 LED 0 (roşu)
luminează: Modul de funcţionare „Automat“
luminează intermitent rapid: Modul de funcţionare „Manual“ sau
defect al senzorului
luminează intermitent lent: Modul de funcţionare „Oprit“
2 LED I (Verde)
luminează: Pompa este pusă în funcţiune
3 LED II (Verde)
luminează: Funcţia de direcţionare a căldurii este
pornită (releu)
4 LED Tmax (Galben)
luminează: Este atinsă temperatura maximă a
boilerului luminează intermitent rapid: Este atinsă temperatura
maximă a colectorului
5 Tastele "Plus", "Minus" şi "Golire" pentru controlarea utilizatorului
6 Afişaj digital (16-poziţii)
28/1 Suprafeţele de comandă şi de afişaj ale sistemului solar de reglare
KR0106 pentru staţia completă KS0105 R, KS0110 R şi KS0120 R
1 2 3 4
6
5
29
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Regulator KR0205
Caracteristici şi particularităţi
G Sistem de reglare solară independent, pentru reglarea
instalaţiei solare cu doi consumatori (boilere) în mod
independent de setarea generatorului de căldură
G KR0205 integrat în staţia completă Logasol KS02..R
G Cablul de reţea cu ştecher cu împământare necesită în
imediata apropiere a staţiei complete, o priză cu
împământare care să nu se poată opri concomitent cu
întrerupătorul de urgenţă al sistemului de încălzire
G Funcţie de ghidare a căldurii
Reglarea diferenţelor de temperatură KR0205
pentru doi consumatori
Spre deosebire de sistemul de reglare solar KR0106 pentru un
singur consumator, în cazul sistemul de reglare solar KR0205
se pot seta două diferenţe de temperatură. Respectiva
diferenţă de temperatură este măsurată între colector
(senzorul FSK) şi consumatori (senzorii FSS1 şi FSS2). În cazul
în care se depăşeşte diferenţa de temperatură de 8 K, este
pornită pompa de circulaţie din intermediul circuitului solar
prin intermediul sistemului de reglare KR0205. În cazul în care
diferenţa de temperatură scade subvaloarea nominală setată,
pompa va fi controlată în funcţie de turaţie.
Unuia dintre consumatori i se poate acorda prioritate. În cazul
în care nu mai este suficientă puterea colectorului pentru a
încălzi în continuare primul consumator, sistemul de reglare
se comută, atâta timp cât este suficientă puterea, pe cel de-al
doilea consumator, cel mai rece.
În cazul în care în timpul modului de funcţionare automat,
valoarea diferenţei de temperatură este mai mică de jumătate
din valoarea diferenţei de temperatură de pornire setată iar
turaţia pompei de circulaţie a fost redusă de către sistemul de
reglare solar la valoarea minimă, atunci pompa este oprită
prin intermediul regulatorului KR0205.
La fiecare interval de 15 minute se întrerupe încălzirea celui
de-al doilea consumator pentru scurt timp, pentru a verifica
dacă temperaturile colectorului permit o nouă încălzire a
consumatorului prioritar.
Încazul încare ambii consumatori atingtemperatura maximă,
sistemul de reglare poate acţiona un releu de comutare
încărcat cu potenţial electric (se instalează după montare). Prin
intermediul acestuia se poate activa un circuit de răcire, care
direcţionează căldura excesivă (de ex. spre cazan).
Elemente de comandă şi de afişaj speciale, ale sistemului
solar de reglare KR0205
Orele de funcţionare ale celor doi consumatori sunt
înregistrate separat în funcţie de cele două pompe pentru
circuitele solare.
Cu senzorul FSXdrept accesoriu (set de conexiune a boilerului
AS1: NTC, ∅ 9,7 mm, 3,1 m cablu) se afişează temperatura din
partea superioară a boilerului pentru prepararea apei calde
menajere.
Pentru boiler, este setată din fabrică o temperatură maximă .
Un led galben indică atingerea temperaturii maxime în zona
inferioară a boilerului. Sistemul de reglare solar, începe să
controleze cu ajutorul funcţiei de direcţionare a căldurii, în
momentul în care temperatura boilerului scade cu mai mult
de 5 K sub temperatura minimă, un releu de comutare
încărcat cu potenţial electric (după montare). Cu ajutorul
acestei funcţii se facilitează direcţionarea căldurii
suplimentare, de ex. către cazan.
Legende pentru imagini
1 Lampa de control (LED) pentru temperatura maximă Tmax., pentru
boilerul 1
2 Lampa de control (LED) pentru temperatura maximă Tmax., pentru
boilerul 2
3 Lampa de control (LED) pentru pompa pentru circuitul solar 1
pentru încărcarea boilerului 1
4 Lampa de control (LED) pentru pompa pentru circuitul solar 2
pentru încărcarea boilerului 2
5 Lampa de control pentru pompa pentru circuitul solar 3
pentru direcţionarea căldurii excesive
6 Tastele "Plus", "Minus" şi "Golire" pentru controlarea utilizatorului
7 Afişaj digital
29/1 Panoul de comandă şi de afişaj a sistemului de reglare KR0205
pentru staţiile complete KS0210 R şi KS0220 R
1 2 3 4 5
7
6
30
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
2.3.4 Regulator auxiliar
Regulator KR-VWS
Caracteristici şi particularităţi
G Montare în serie a boilerelor a două boilere pentru apa
caldă menajeră, pentru o funcţionare conform fişei de
lucru DVGW W551
G Regulator pentru restratificarea instalaţiilor cu două
boilere
G Trei senzori de temperatură pentru controlarea funcţiilor
de îndepărtare a bacteriilor şi pentru cea de restratificare a
boilerului
G Se poate utiliza şi în cazul instalaţiilor de dimensiuni mari
conform fişei de lucru DVGW W551 ( Documente de
planificare SAT-VWS)
În cazul unei instalaţii cu boilere montate în serie, boilerul
pentru pre-încălzire este încălzit prin intermediul instalaţiei
solare. Pentru reglarea instalaţiei solare se pot utiliza
sistemele de reglare solară uzuale, iar în cazul modulelor de
funcţionare FM244, FM443 şi SM10 nu se poate utiliza funcţia
de optimizare.
În cazul în care se consumă apa caldă menajeră, apa deja
încălzită din boilerul de pre-încălzire este condusă în boilerul
util iar, dacă este cazul, aceasta se încălzeşte prin intermediul
cazanului ( 31/1).
În cazul unui randament solar ridicat, în boilerul de pre-
încălzire pot apărea temperaturi mai ridicate decât în boilerul
util. Pentru a putea utiliza întreaga capacitate a boilerului în
cadrul sistemului de încărcare solar, este necesară montarea
unei conducte de la racordul de ieşire a apei calde din boilerul
util la racordul de alimentare cu apă rece a boilerului de pre-
încălzire. Pentru circulaţia apei se utilizează o pompă
controlată prin intermediul regulatorului KR-VWS.
Pentru a asigura o funcţionare a instalaţiei corespunzătoare
regulii tehnice a fişei de lucru DVGW W551 ( 44/1), întregul
volum de apă al proceselor de pre-încălzire trebuie încălzit o
dată pe zi la temperatura de 60 °C. Temperatura boilerului
utiltrebuie să fie in permanenta cu valoarea ≥60 °C. Încălzirea
zilnică a boilerului de preîncălzire se poate efectua ori în
timpul modului de funcţionare normal prin intermediul
sistemului de încărcare solar sau prin intermediul unui
sistemde încărcare convenţional.
Senzorii de temperatură FSU şi FSO se montează pe boilerul
de pre-încălzire (la procesul de pre-încălzire) la oînălţime între
20 şi 80 % din înălţimea acestuia. Boilerele ale căror izolaţie
poate fi îndepărtată, permit o fixare a senzorilor cu benzi
elastice. Senzorul FSB se montează în boilerul util.
Regulatorul KR-VWS supraveghează temperaturile indicate
de cei doi senzori din cadrul boilerului de preîncălzire. În cazul
în care nu se atinge temperatura necesară de 60 °C din
boilerul de pre-încălzire prin intermediul procesului de
încărcare solară, se va utiliza pompa de recirculare PAL în
timpul în care nu se consumă apa, de preferinţă pe timpul
nopţii, între racordul de ieşire a apei calde din boilerul util la
racordul de alimentare cu apă rece a boilerului de pre-
încălzire. Pompa de timpul PAL rămâne pornită până în
momentul în care cei doi senzori din boilerul de pre-încălzire
indică faptul că a fost atinsă temperatura nominală sau până
la sfârşitul duratei prestabilite.
Legende pentru imagini
1 Display
2 Selector rotativ „Selectare“
3 Selector rotativ „Setare“
4 Siguranţă de precizie (6,3 A)
5 Capace pentru cleme
6 Tasta „Resetare”
30/1 Elemente de comandă a regulatorului KR-VWS
1 2 3 4
6 5
31
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Regulator pentru priză SR3 cu accesorii
Caracteristici şi particularităţi
G Regulator extern pentrustaţiile complete Logasol KS 0105,
KS 0110 şi KS 0120
G Se poate conecta cuuşurinţă prinintermediul unei prize cu
împământare (31/2, Poz. 1)
G Priză integrată (31/2, Poz. 2) pentru conexiunea staţiei
complete (componentă livrată odată curegulatorul pentru
priză SR3)
G Regulatorul pentru priză SR3 conţine sistemul de reglare
pentru diferenţele de temperatură şi senzorii necesari
Reglare pe baza diferenţelor de temperatură
Diferenţa de temperatură dorită se poate seta între valorile de
4 şi 16 K ( 31/2, Poz. 5). În cazul încare se depăşeşte diferenţa
de temperatură setată între colector (senzor FSK) şi partea
inferioară a boilerului (senzor FSS), este pornită pompa
(setarea din fabrică: 10 K). În cazul în care valoarea scade sub
diferenţa de temperatură, pompa este oprită de regulator.
Înmod suplimentar se poate seta o temperatură maximă între
valoarea de 35 °C şi 90 °C (31/2, Poz. 4). În momentul în care
temperatura din boiler a atins valoarea maximă (senzorul
FSS), regulatorul opreşte pompa.
Componente livrate
De componentele livrate aparţin:
G un senzor pentru temperatura din colector FSK
(KTY, Ø6 mm, 2,5 m cablu)
G un senzor de temperatură pentru boiler FSS.
(KTY, Ø6 mm, 3,5 m cablu) şi
G un ştecher pentru priza integrată
(pentru cablul de conectare a pompei de recirculare a
staţiei complete)
Legende pentru imagini (31/2)
1 Ştecher cu împământare
2 Priză integrată pentru conectarea staţiei complete
(ştecherul pentru reţea a cablului de conectare a pompei de
recirculare aparţine de componentele livrate ale regulatorului pentru
priză SR3)
3 Lampa de control (Led) „Reţea“ alimentarea cu energie electrică a
regulatorului
4 Potenţiometru pentru setarea temperaturii maxime din boiler cu o
lampă de control corespunzătoare (Led) „Tmax“
5 Potenţiometru pentru setarea diferenţei de temperatură cu o lampă
de control corespunzătoare (LED) „Releu“ pentru modul de
funcţionare automat
31/1 Exemplu pentru o montare în serie a unui boiler util, a unuia pentru apa caldă menajeră şi a unuia pentru pre-încălzire; Controlarea restratificării
boilerului şi comutarea pentru sistemul antibacterian conformfişei de lucru DVGWW551 se efectuează prin intermediul regulatorului KR-VWS (exemple
de instalaţii 70/1; abrevieri Pagina 121)
PSS
Logasol
KS01..
Kollektor
FSK
EZ
Bereitschaftsspeicher
Logalux SU...
RS
M
VS
AW
PZ
WWM
Vorwärmspeicher
Logalux SU...
M
RS
EK
VS
AW
TW
FSS
PAL
PS
FSU
FW
FSB
EK
FSO
KR - VWS
Heizkessel Logano
Öl/Gas
FK
Logamatic
4211
+ FM 443
Solar versorgter
Anlagenteil
(Vorwärmstufe)
Nachgeschaltete
Trinkwasser-
erwärmung
SP1
Colector
Cazan de încălzire cu
combustibil lichid/gaz
Boiler pentru pre-încălzire Boiler util
Segmentul insta-
laţiei care este
încălzit în mod so-
lar(etapa de pre-
încălzire)
Sistem auxiliar
de preparare
a apei calde
menajere
31/2 Regulator pentru priză SR3
2 1
3
4
5
6 7
32
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
6 Cleme de conectare a senzorului de temperatură pentru colector FSK 7 Cleme de conectare a senzorului de temperatură pentru boiler FSS
2.4 Staţie completă Logasol KS...
Caracteristici şi particularităţi
G Toate componentele necesare, cum ar fi pompa pentru
circuitul solar, sistemul de frânare a circulatiei
gravitationale, supapa de siguranţă, manometrul, câte un
robinet cu termometru integrat pentru tur şi retur,
limitator pentru debit şi izolaţia termică, formează o
unitate de montare.
G Patru trepte de putere diferite
G Este disponibil, în funcţie de necesităţi, cu regulator
integrat şi fără sistem de reglare solar
G Adecvat utilizării cu unul sau cu doi consumatori
Dotarea staţiilor complete Logasol KS01..
Pentru o adaptare optimă la suprafaţa colectorilor, staţia
completă Logasol KS01.. este disponibilă în patru variante
diferite Staţia completă este disponibilă la alegere, cu sau fără
regulator integrat.
Tabelul 32/1 indică diferitele variante şi recomandă pentru
numărul maxim de colectori utilizaţi. Pentru o selectare
exactă a puterii este necesară o calculare a reţelei de
conducte.
Staţiile complete Logasol KS01… sunt concepute pentru un
consumator solar (boiler). În combinaţie cu modulul de
funcţionare solar FM443, a setului de senzori 2. consumatori
FSS şi a supapei reversibile 2. consumatori VS-SU, staţiile
complete fără regulator integrat pot fi utilizate şi pentru doi
consumatori.
În mod alternativ, în cazul instalaţiilor cu doi consumatori, pot
fi utilizate şi staţiile complete Logasol KS02.. R cu regulator
integrat de tipul KR0205. Aceste staţii complete dispun de
două racorduri pentru retur separate, cu câte o pompă de
recirculare cu trei trepte şi cu câte un limitator pentru debitul
de apă (33/2). Astfel se facilitează echilibrarea hidraulică a
doi consumatori cu diferite pierderi de presiune. Alături de
staţiile complete, trebuie racordate din punct de vedere
hidraulic şi cele două conducte de retur spre suprafaţa de
colectori.
Staţiile complete Logasol KS01.. fără regulator integrat sunt
concepute în special pentru montarea în combinaţie cu
modulele de funcţionare solară, care sunt integrate în
regulatorul generatorului de căldură. De acestea aparţin
modulele de funcţionare FM244, FM443 şi SM10.
Staţiile complete Logasol KS01.. SM10 sunt conectate de
sistemul de reglare Logamatic EMS prin intermediul unei
legături de reţea astfel încât să se poată conecta şi
regulatoarele solare şi cele pentru cazan.
Vasul de expansiune cu membrană necesar (MAG) nu este
inclus în componentele livrate ale staţiei complete Logasol
KS…. Acesta trebuie utilizat în orice caz ( Pagina 88 ff.).
Drept accesorii sunt disponibile: setul de racordare AAS/Solar
cu racord flexibil din oţel inoxidabil, sistemul de cuplare
rapidă de ľ" şi sistemul de fixare pe perete pentru vasul de
expansiune MAG cu o capacitate maximă de 25 litri. Pentru
capacităţi mai mari de 25 până la 50 litri nu se recomandă
utilizarea sistemului de fixare pe perete pentru fixarea vasului
de expansiune MAG. Setul de racordare AAS/Solar nu este
adecvat pentru vase de expansiune MAG cu o capacitate mai
mare de 50 litri deoarece ştuţul acestuia este mai mare de ľ".
Numărul maximde
colectori recomandat
Fără regulator
integrat
1)
1) Staţii-KS pentru instalaţii cu module solare integrate în regulatorul pentru cazan
Cu regulator
integrat
SM10 KR0106 KR0205
5 Logasol KS0105 Logasol KS0105 SM10 Logasol KS0105 R -
10 Logasol KS0110 Logasol KS0105 SM10 Logasol KS0110 R Logasol KS0210 R
20 Logasol KS0120 Logasol KS0105 SM10 Logasol KS0120 R Logasol KS0220 R
50 Logasol KS0150 – – –
32/1 Selectarea unei staţii complete Logasol KS... adecvate, în funcţie de numărul colectorilor şi de sistemul de reglare solar
33
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Legende pentru imagini (33/1)
R Returul de la consumator la colector
V Turul de la colector la consumator
1 Sistemde fixare cu inel de strângere (pentru toate racordurile pentru
tur şi retur)
2 Robinet cu bilă (cu mâner roşu) cu termometru integrat
3 Robinet cu bilă (cu mâner albastru) cu termometru integrat
4 Supapă de siguranţă (3 bar, cu set de înlocuire pentru 6 bar) cu
manometru şi furtun de evacuare
5 Racord pentru vasul de expansiune cu membrană (MAG şi
AAS/Solar nu sunt incluse în componentele livrate!)
6 Robinet de umplere şi golire
7 Sistem de frânare gravitaţional
8 Pompă de recirculare
9 Limitator pentru debitul de apă cu robinet de închidere
10 Regulator solar KR0106
(Reglare pe baza diferenţelor de temperatură)
Dimensiuni şi date tehnice 34/1 şi 34/2
33/1 Structura staţiei complete Logasol KS01.. R cu
regulator solar integrat KR0106
R V 1 2 4 3
5
10
6
7
8
9
R V
33/2 Structura staţiei complete Logasol KS02.. R cu regulator solar integrat KR0205
R2 R1 V 1 2 3 5 3
6
10
12
13
8 7
8
9
11
10
R2 R1 V
4
R Returul de la consumator
la colector
V Turul de la colector
la consumator
1 Sistem de fixare cu inel de strângere
(pentru toate racordurile pentru tur şi
retur)
2 Robinet cu bilă (cu mâner roşu) cu
termometru integrat
3 Robinet cu bilă (cu mâner albastru) cu
termometru integrat
4 Capac G 1
5 Supapă de siguranţă (3 bar, cu set de
înlocuire pentru 6 bar) cu manometru
şi furtun de evacuare
6 Racord pentru vasul de expansiune cu
membrană (MAG şi AAS/Solar nu sunt
incluse în componentele livrate!)
7 Robinet de umplere şi golire
8 Sistem de frânare gravitaţional
9 Pompă de recirculare P1
pentru consumatorul 1
10 Limitator pentru debitul de apă cu
robinet de închidere
11 Regulator solar KR0205 (reglare pe
bază de diferenţe de temperatură)
12 Capac (pentru izolaţie termică)
13 Pompă de recirculare P2
pentru consumatorul 2
Dimensiuni şi date tehnice 34/1 şi 34/2
34
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
Dimensiuni şi date tehnice ale staţiilor complete Logasol KS…
34/1 Dimensiunile staţiilor complete Logasol KS01... şi KS02...
Staţie completă Logasol KS0105 R;
KS0105
SM10;
KS0105
KS0110 R;
KS0110
SM10;
KS0110
KS0120 R;
KS0120
SM10;
KS0120
KS0150 KS0210 R KS0220 R
Numărul de consumatori 1
1 sau 2
1)
1) Numai staţiile complete Logasol KS01…fără regulator, în combinaţie cu modulul de funcţionare solar FM443,
Ventil reversibil 2. consumator VS-SU şi set de senzori 2. consumator FSS
1
1 sau 2
1)
1
1 sau 2
1)
1
1 sau 2
1)
2 2
Dimensiunile carcasei Înălţimea H mm 400 400 450 450 450 450
Lăţimea B mm 290 290 290 290 580 580
Adâncimea
T
mm 190 190 190 190 190 190
Dimensiuni detaliate A mm 130 130 130 130 130 130
C mm – – – – 290 290
D mm 30 30 30 30 30 30
E mm 45 45 45 45 45 45
Dimensiunea conductelor de
racordare din cupru
(Sistem de fixare cu inel de
strângere)
Tur/
Retur
mm 18 × 1 22 × 1 28 × 1 Rp 14 22 × 1 28 × 1
Racord pentru vasul de expansiune 6" 6" 6" 1" 6" 6"
Supapă de siguranţă bar 3 (6)
2)
3 (6)
2)
3 (6)
2)
3 (6)
2)
3 (6)
2)
3 (6)
2)
Pompă de recirculare Tip UPS 25-40 UPS 25-60 UPS 25-80 UPS 32-80 UPS 25-60 UPS 25-80
Lungimea
de montare
mm 130 130 180 180 180 180
Alimentarea electrică V AC 230 230 230 230 230 230
Frecvenţa Hz 50 50 50 50 50 50
Putere maximă consumată W 60 90 245 250 2 × 90 2 × 245
Intensitatea maximă a curentului A 0,26 0,34 1,04 2 × 0,34 2 × 1,04
Domeniu de reglare al debitului l/min 2–8 4–15 8–30 20–70 4–15 8–30
Greutate kg 11,5 11,5 12,5 16,1 20 22,5
34/2 Dimensiuni şi date tehnice ale staţiilor complete Logasol KS…
A
H
B
A C D E
B T
Logasol
KS01.. R
(KS01..)
Logasol
KS02.. R
Logasol
KS01.. R
(KS01..)
KS02.. R
35
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2.5 Alte componente ale sistemului
2.5.1 Sistemde protecţie împotriva supratensiunii la regulator
Senzorul de temperatură din colectorul principal poate să
capteze supratensiuni în timpul unei furtuni datorită poziţiei
acestuia pe acoperiş. Aceste supratensiuni pot distruge
senzorul.
Sistemul de protecţie împotriva supratensiunii nu se poate
folosi drept paratrăsnet. Acesta este conceput pentru situaţia
în care un fulger se descarcă în apropierea instalaţiei solare
creând supratensiuni. Diodele de protecţie limitează aceste
supratensiuni la valori inofensive pentru regulator. Priza de
conexiune trebuie montată în imediata apropiere a senzorului
pentru colector FSK ( 35/1).
2.5.2 Racord cu Twin-Tube
Twin-Tube este o conductă dublă, izolată termic cu căptuşire
împotriva razelor UV şi cu cablu pentru senzor integrat.
Seturile de conectare conţin sisteme de fixare cu şuruburi
pentru conectarea unui sistem Twin-Tube 15 respectiv Twin-
Tube DN 20 la panoul de colectori, la staţia completă şi la
boiler. Un set de fixare pentru conducta specială Twin-Tube
format din patru bride ovale cu şuruburi şi dibluri, trebuie
comandat separat.
Pentru a putea monta conducta specială Twin-Tube 15, trebuie
să existe de la montare spaţiu suficient pentru o rază de îndoire
de cel puţin 110 mm(35/2).
Ţeava ondulată din oţel special Twin-Tube DN 20 se poate
îndoi până la un unghi de maxim 90°, fără ca acesta să se
deformeze.
2) Presiunea de declanşare a supapei de siguranţă este de 6 bar în cazul utilizării setului de înlocuire. Este recomandat în cazul în care înălţimea statică
între vasul de expansiune cu membrană şi cel mai înalt punct al instalaţiei este mai mare de 14 m.
35/1 Sistem de protecţie împotriva supratensiunii pentru regulator
(exemplu de montare)
E Sistemautomat de aerisire
din metal masiv
(accesoriu)
FSK Senzor de temperatură
pentru colector (inclus în
componentele livrate
pentru regulator)
KS01… Staţie completă Logasol
KS…R cu regulato integrat
SK… Colector solar
Logasol SKN3.0
sau SKS4.0
ÜS Sistem de protecţie
împotriva supratensiunii
R V
230 V
50 Hz
Logasol
SK...
Logasol
KS0105 R
FSK
ÜS
E
Twin-Tube
V R
MAG
35/2 Raza minimă de îndoire pentru Twin-Tube 15
(dimensiuni 36/1)
r 110 ≥
≥ r 110
A
B
36
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
2.5.3 Dispozitiv de evacuare a aerului LA 1
La încărcarea instalaţiei solare cu staţia de umplere BS01 se va
instala dispozitivul de evacuare LA1 ( Pagina 96). LA1
elimină includerile de oxigen din aer (microvezicule) rămase,
în timpul funcţionării şi astfel asigură o continuă aerisire a
circuitului solar. Se poate renunţa la dispozitivul de aerisire în
cel mai înalt punct al instalaţiei.
LA1 se va monta in circuitul solar cu ajutorul sistemelor de
fixare cu inele de strângere. Sunt disponibile două mărimi de
prindere:
G LA1 ∅18
G LA1 ∅22
2.5.4 Fluid solar
Instalaţia solară trebuie protejată împotriva îngheţului Pentru
aceasta se poate utiliza soluţia de protecţie împotriva
îngheţului Fluid solar L şi Tyfocor LS.
Fluid solar L
Fluidul solar L este un amestec format din 50 % glicol PP şi
50 % apă. Amestecul incolor nu este nociv şi este
biodegradabil. Acesta se livrează în canistre albastre.
Fluidul solar L protejează instalaţia împotriva îngheţului şi a
corodării. Din diagrama 36/3 se poate observa faptul că fluidul
solar L oferă o protecţie împotriva îngheţului la temperaturi
exterioare de până la –37 °C. În instalaţii cu colectori Logasol
SKN3.0 şi SKS4.0, fluidul solar L asigură o funcţionare L
corespunzătoare la temperaturi de la –37 °C până la +170 °C.
Legende pentru imagini ( 36/3)
ϑ
A
Temperatura exterioară
Twin-Tube 15 (DN12) DN20
Dimensiuni (35/2) A mm 73 105
B mm 45 62
Materialul conductei cupru moale (F22) conform normelor
DIN 59753
racord flexibil din oţel inoxidabil
Nr. 1.4571
Dimensiunile conductelor Diametru DN 2 ×15 × 0,8 2 × DN 20 (Exterior-∅ = 26,6 mm)
Lungime m 12,5 12,5
Material pentru izolaţie Cauciuc EPDM Cauciuc EPDM
Clasa de protecţie
împotriva incendiilor
DIN 4102-B2 DIN 4102-B2
λ-Izolaţie W/m·K 0,04 0,04
Grosimea izolaţiei mm 15 19
Temperatura maximă admisă °C 190 190
Folie de protecţie PE, rezistent la razele UV PE, rezistent la razele UV
Cablu pentru senzori 2 × 0,75
2
, VDE 0250 2 × 0,75
2
, VDE 0250
36/1 Date tehnice pentru Twin-Tube
36/2 Dispozitiv de evacuare a aerului
36/3 Gradul de protecţie împotrivaîngheţului asubstanţei de menţinere a
căldurii în funcţie de amestecul de apă şi glicol.
0 50
–37
60 10 40 20
PP-Glykol/Vol-%
30
0
–10
–20
–30
–50
Fluidul solar L
ϑ
A
C
37
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Tyfocor LS
Tyfocor LS este un amestec format din 43 % glicol PP şi 57 %
apă. Amestecul nu este nociv, este biodegradabil şi este
colorat în roşu/roz. Acesta se livrează în canistre albe.
Tyfocor LS protejează instalaţia împotriva îngheţului şi a
corodării. Din tabelul 37/1 se poate observa faptul că
Tyfocor LS oferă o protecţie împotriva îngheţului la
temperaturi exterioare de până la – 28 °C. În instalaţii cu
colectori solari Logasol SKN3.0 şi SKS4.0, utilizarea Tyfocor LS
asigură o funcţionare corespunzătoare la temperaturi de la –
28 °C până la +170 °
Agentul termic Tyfocor LS nu trebuie diluat de către
utilizator. Valorile dintabel 37/1sunt valabile numai în cazul în
care apa rămasă în instalaţia solară, după clătire, a dus la o
subţiere inevitabilă a substanţei de menţinere a căldurii.
Verificarea fluidului solar
Agenţii termici pe bază de amestec de propilenglicol cu apă
se alterează în cazul utilizării în cadrul unei instalaţii solare.
Din exterior, aceasta se poate observa datorită întunecării
culorii respectiv a opacizării substanţei. În cazul unei
suprasolicitări termice prelungite (>200 °C) se creează un
miros caracteristic, înţepător de arsură. Datorită produselor
rezultate din descompunerea propilenglicolului, produse
insolubile în fluid, fluidul devine aproape în întregime negru.
Cei mai importanţi factori sunt temperaturile ridicate,
presiunea şi durata solicitării. Aceşti factori sunt influenţaţi
puternic şi datorită geometriei absorberilor.
Un comportament favorabil îl reprezintă absorberii în formă
de evantai, precum cei din cadrul colectorilor Logasol SKN3.0
sau meandrul dublu a cărei conductă de retur este jos
amplasată, precum la cei din cadrul colectorilor Logasol
SKS4.0. Dar şi amplasarea racordurilor de legătură în cadrul
colectorului are influenţă asupra comportamentului de
stagnare şi astfel asupra învechirii fluidului solar. Atunci vor
trebui evitate la coducta de tur şi cea de retur, porţiuni lungi
cu urcare pe suprafaţa colectorului, deoarece în timpul
stagnării, fluidul solar dinaceste părţi ale coductei se scurge în
colector, astfel mărindu-se volumul aburului. Învechirea este
accelerată şi datorită (aerului) oxigenuluişi a impurităţilor, ca
de ex. Urmele de cupru sau fier.
Pentru a verifica fluidul solar la faţa locului, este necesară
determinarea valorii pH-ului şi a cantităţii de substanţă pentru
protecţia împotriva îngheţului. Unelte adecvate pentru
măsurarea valorii pH-ului şi un refractometru (protecţia
împotriva îngheţului) se pot găsi în cadrul geamantanului de
service-solar de la Buderus.
Tyfocor LS
Amestec final
Vol.-%
Valoarea măsurată
de glicomat
°C
Corespunde
Protecţie împotriva
răcirii până la °C
100 –23 –28
Diluare neautorizată cu apă!
95 –20 –25
90 –18 –23
85 –15 –20
80 –13 –18
37/1 Protecţie împotriva răcirii prin intermediul agentului termic
Tyfocor LS
Amestecul de fluid solar Valoarea-pH în starea de livrare pH-Valoare limitată pentru înlocuire
Fluid solar L 50/50 cca 8 ≤ 7
Tyfocor LS 50/50 cca 10 ≤ 7
37/2 Valori limită ale pH-ului pentru verificarea amestecului de fluid solar
38
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
2.5.5 Dispozitiv de amestec pentru apa caldă reglat cu termostat
Protecţie împotriva fierberii
În cazul în care temperatura maximă a boilerului este setată la
o valoare mai mare de 60 °C, se recomandă luarea de măsuri
pentru protecţia împotriva fierberii. Este posibil:
G să se monteze un dispozitiv de amestec pentru apa caldă
cu termostat după racordul pentru apa caldă al boilerului
sau
G săselimitezelatoatepuncteledeconsum, temperaturade
amestec de ex. cu baterii cu termostat sau cu baterii cu un
singur mâner de amestec presetat (în locuinţă se
recomandă setarea unei temperaturi maxime de la 45 la
60 °C).
Pentru montarea unei instalaţii cu un dispozitiv de amestec
pentru apa caldă trebuie să se respecte diagrama 38/1.
Temperatura apei de amestec se poate seta în 6 paşi de cca
5 °C la o valoare de 35–60 °C.
Legende pentru imagini ( 38/1)
∆p Pierderea de presiune a unui dispozitiv de amestec pentru apa caldă,
cu termostat
V Debit
38/1 Pierderea de presiune în cazul unui dispozitiv de amestec cu
termostat la o valoare de 80 °C pentru temperatura apei calde, 60 °C
pentru apa de amestec şi 10 °C pentru apa rece
30
5
10
20
40 60 80 100 200 400 6008001000
∆p/mbar
V
l/min
39
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Modul de funcţionare în combinaţie cu o conductă de circulaţie pentru apa caldă
Dispozitivul de amestec pentru apa caldă, cu termostat
adaugă apei calde din boiler apă rece până în momentul în
care temperatura se află sub o limită nominală reglată. În
combinaţie cu o conductă pentru circulaţie, este necesară
montarea unei conducte Bypass între racordul de alimentare
al dispozitivului de circulaţie de la boiler şi racordul de
alimentare cu apă rece al dispozitivului de amestec pentru
apa caldă cu termostat (39/1, Poz. 2).
În cazul în care temperatura boilerului este mai mare decât
valoarea nominală setată la dispozitivul de amestec pentru
apa caldă, cu termostat, în timpul în care nu se utilizează apa
caldă, pompa de circulaţie conduce o parte din returul
instalaţiei de circulaţie direct prin intermediul conductei
Bypass în racordul de alimentare cu apă rece al dispozitivului
de amestec pentru apa caldă. Apa caldă care provine din
boiler este amestecată cu apa rece din returul instalaţiei de
circulaţie. Pentru a evita o circulaţie gravitaţională, este
necesară montarea dispozitivului de amestec pentru apa
caldă, cu termostat, în partea inferioară a racordului de
evacuare a apei calde din boiler. În cazul în care acest lucru nu
este posibil, este necesară montarea unei serpentine pentru
menţinerea căldurii sauundispozitiv de împiedicare a refulării
la racordul de evacuare a apei calde (AW) (39/1, Poz. 3).
Astfel se evită pierderile în cadrul conductelor simple de
circulaţie. Dispozitivul de împiedicare a refulării trebuie
planificat conform figurii 39/1, Poz. 1, pentru a evita o
circulaţie greşită şi astfel o răcire şi o amestecare a apei din
boiler.
În urma procesului de circulaţie a apei calde apar pierderi
din punct de vedere al disponibilităţii de apă caldă. Din acest
motiv, aceasta ar trebui utilizată numai în reţele de apă
menajeră cu un număr mare de bifurcaţii. Omontare greşită a
conductei de circulaţie şi a pompei de circulaţie poate
diminua puternic randamentul solar.
În cazul în care se montează un dispozitiv de circulaţie a apei,
sunt necesare trei recirculări ale apei calde pe oră conform
normelor DIN 1988, timp în care temperatura nu are voie să
scadă cu mai mult de 5 K. Pentru a obţine o stratificare în
boiler, este necesară sincronizarea debitului cu ritmul pompei
de circulaţie.
39/1 Exemplu pentru o instalaţie de circulaţie cu un dispozitiv de amestec pentru apa caldă, cu termostat
VS
RS
Logalux SM…
(Logalux SL…2)
FE
V
EK
WWM
AW
AW
EZ
PZ
1
1
2
R
3
1 Supapă de sens
2 Conductă pentru circulaţie Bypass
3 Supapă de sens
pentru cazul în care dispozitivul de
amestec pentru apa caldă,
cu termostat (WWM)
nu se poate monta în partea inferioară a
racordului AW
AW Racord de ieşire a apei calde
EK Racordul de alimentare cu apă rece
EZ Racord de recirculare a apei calde
menajere.
FE Robinetul de umplere şi de golire
PZ Pompă de circulaţie cu
sistem temporal de comutare
SM… Boiler solar bivalent
Logalux SM300, SM400 sau SM500
SL…2 Boiler bivalent cu termosifon
Logalux SL300-2, SL400-2 sau SL500-2
(nu este prezentat)
V/R Racorduri pentru instalaţia solară
VS/RS Racorduri pentru sistemul de încălzire
suplimentar
WWM Dispozitiv de amestec pentru apa caldă
reglat cu termostat
40
2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Descrierea tehnică a componentelor sistemului
2.5.6 Dispozitiv de supraveghere a returului RWîn cadrul de susţinere a încălzirii
Limitarea temperaturii returului
Este recomandată utilizarea unui dispozitiv de supraveghere
a returului în cadrul tuturor sistemelor de susţinere a încălzirii.
De componentele livrate aparţin:
G o reglare pe baza diferenţelor de temperatură
G o supapă de distribuţie cu trei căi şi cu servomotor şi
G un regulator pentru priză SR3
G doi senzori de temperatură:
Senzor pentru boiler, FRY, ∅ 6 mm şi
senzor aplicat pe conducte, FRY, ∅ 20 mm.
Dispozitivul de supraveghere a returului RW compară în
permanenţă temperatura din returul instalaţiei de încălzire cu
cea din boilerul tampon. Acesta direcţionează debitul de apă
din returul instalaţiei de încălzire, în funcţie de temperatura
conductei de retur, prin boilerul tampon sau în mod direct
spre cazanul termic (40/2).
Racordarea hidraulică
Pentru a asigura un randament solar optim, este necesară
setarea unei temperaturi cât mai scăzute pentru suprafeţele
de încălzire. Cele mai scăzute temperaturi de funcţionare sunt
atinse prin intermediul unui sistem de încălzire plan (de ex.
sistem de încălzire prin pardoseală). Pentru evitarea formării
unor temperaturi excesiv de ridicate pe conducta de retur,
este necesară echilibrarea suprafeţelor de încălzire conform
normelor DIN 18380 (VOB Partea C). Suprafeţele de încălzire
care nu sunt echilibrate din punct de vedere hidraulic pot
duce la o diminuare a randamentului solar.
Legende pentru imagini ( 40/1)
1 regulator pentru priză SR3
2 o supapă de distribuţie cu trei căi şi cu servomotor
40/1 Regulatorul şi supapa cu trei căi a dispozitivului de supraveghere a
returului RW
40/2 Racordarea hidraulică a unui dispozitiv de supraveghere a returului
RW, de ex. la un boiler combinat Logalux P750 S
1
2
WWM
AW
AW
EK
EK
KR PS
VK
RK
RW
A B
AB
Logalux P750 S
VS1
RS1
VS2
VS4
41
Descrierea tehnică a componentelor sistemului 2
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
2.5.7 Schimbător de căldură pentru piscină
Proprietăţi şi caracteristici speciale selectate
G schimbător de căldură (serpentină) cu plăci din oţel
inoxidabil
G Panourile de izolaţie termică se pot îndepărta
G Transferul termic de la substanţa de menţinere a căldurii
din circuitul solar la apa din piscină, prin intermediul
curenţilor opuşi de apă
G Racordarea la piscină trebuie asigurat prin intermediul
unei clape de refulare şi a unui filtru pentru murdărie
Montarea pompei de recirculare în circuitul secundar
Debitul primar se reglează în funcţie de numărul de colectori
Regulatorul din staţia completă controlează atât pompa
circuitului solar (primar) cât şi pompa pentru piscină
(secundar). Pompa secundară trebuie să fie rezistentă la clor.
În cazul în care puterea totală depăşeşte valoarea de
286 W, este necesară montarea unui releu pentru pompa
pentru piscină.
Pompa de recirculare secundară trebuie să fie dimensionată
în funcţie de debitul necesar, conform 41/1 formulei.
Formula de calcul
Dimensiuni de calcul
m
SP
Debitul pompei secundare măsurat în m
3
/h
n Numărul colectorilor solari
Dimensiuni şi date tehnice ale schimbătorului de căldură
pentru piscină
Schimbătorul pentru căldură ar trebui racordat în paralel cu
sistemul de încălzire convenţional. Instalaţia solară poate
încălzi astfel piscina în mod independent sau susţinută
simultan de cazanul termic.
41/1 Debitul pompei secundare
m
SP
n 0,25 ⋅ =
41/2 schimbător de căldură (serpentină) pentru piscină SWT6 şi SWT10
R1
V2
V1
R2 L
B
T
Schimbător de căldură pentru piscină SWT6 SWT10
Lungime mm 208 208
Lăţime mm 78 78
Adâncime mm 79 103
Numărul maxim de colectori 6 10
Racorduri Tur (V) şi retur (R) ţoli G 6exterior G 6exterior
Presiune maximă de funcţionare bar 30 30
Pierderile de presiune pe
componentele secundare
la un debit de
mbar
m
3
/h
160
1,5
210
2,6
Greutate (netă rotunjită) kg 1,9 2,5
Puterea schimbătorului de căldură la
temperaturi de pe circuitul primar
pe circuitul secundar
kW
°C
°C
7
48/31
24/28
12
48/31
24/28
41/3 Date tehnice ale schimbătoarelor de căldură SWT6 şi SWT10
42
3
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru instalaţiile termice solare
3 Indicaţii pentru instalaţiile termice solare
3.1 Indicaţii generale
42/1 Schemă de conexiuni pentru indicaţiile generale privind instalaţiile termice solare
Poz.
Componentele
instalaţiei
Indicaţii generaledeproiectare
Alte
indicaţii
1 Colectori Dimensiuneasuprafeţei colectorilor trebuiedeterminatăînmodindependent desistemul hidraulic. Pagina64ff.
2
Conductecuunghi
ascendent deînclinare
spresistemul de
aerisire
(Logasol KS…)
Încel mai înalt punct al instalaţiei sepoate montadispozitivul deaerisiredinmetal masiv(accesoriupentru
colector dincatalogul pentrutehnologiadeîncălzire). Lafiecareînclinaredescendentăurmatădeopantă
ascendentăsepoateproiectaîncăundispozitivdeaerisire.
Pagina95f.
3
Conductederacordare
Twin-Tube
Pentrufacilitareamontării conductelorderacordare, serecomandăutilizareaconductei dubledecupruTwin-
Tube 15respectivţeavaondulatăTwin-TubeDN20dinoţel special, cuizolaţietermică, acoperitecuunstrat
deprotecţieîmpotrivarazelor UVşi dotate cuuncabluprelungitor integratpentrusenzorul detemperatură
al colectorului FSK.
Încazul încarenusepoateutilizasistemul Twin-Tubesausunt necesareconductecuundiametrusaucuo
lungimemai mare, serecomandămontareaunui sistemde conductecuprelungitor corespunzător pentru
senzori (de ex. 2 × 0,75mm
2
).
Pagina39f.
Pagina86
Pagina94f.
4 Staţiecompletă
StaţiacompletăLogasol KS…Rconţinetoate componentelehidrauliceşi dereglareale circuitului solar.
Pentruaevitarecirculareaapei, serecomandămontareaunei frânegravitaţionalesauaunei serpentinede
izolaţieîncazul unor înălţimi deurcaredepeste15metri sauîncondiţii specialecade ex. temperaturi ale
boilerului depeste60°C.
Alegereastaţiei completeseefectueazăînfuncţiedenumărul consumatorilor şi cel al colectorilor. Se
recomandăachiziţionareaunei staţii completeLogasol KS…fărăregulator, încazul încarereglareacircuitului
solarsepoateintegraînregulatorul cazanului termicprinintermediul modulului defuncţionaresolar FM244,
SM10sauFM443.
Pagina32ff.
Pagina23ff.
42/2 Indicaţii generale pentru instalaţiile termice solare (continuare în Pagina 43)
30 50 70
Logalux PL...
RS 3
FR
Kollektor
FSK
PH
Logalux SM.../SL...
RS 1
VS 1
RS 2
VS 2
FSS1
M2
FW
M1
TW
WWM
PZ
FSS 2
M4
RS 1
VS 1
FP
M1
VS 2
Logasol
KS01..
PS
VS 4
HSM-E
HK1
VS 3
PH
M
AW
EZ
EK
Heizkessel Logano
Öl/Gas
PSS
VS-SU
Logamatic 4211
+ FM 443
Festbrennstoffkessel
Logano S...
A
AB
B
M
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
Loga-
matic
2104 E
5
4
6
6
9
10
13
14
11
9
12
7
8
3
2
1
SP1
Această schemă cu conexiuni
este numai o reprezentare
schematică şi oferă numai o
informaţie orientativă asupra
conexiunilor hidraulice posibile.
Instalaţiile de siguranţă trebuie
montate în conformitate cu
normele şi directivele locale în
vigoare
Cazan cu combustibil
lichid/gaz
Colector
Cazan cu combustibil solid
43
Indicaţii pentru instalaţiile termice solare 3
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poz.
Componentele
instalaţiei
Indicaţii generale de proiectare
Alte
indicaţii
5
Vas de expansiune
cu membrană
Vasul de expansiune cu membrană se montează separat, în funcţie de volumul instalaţiei şi de
presiunea de declanşare a supapei de siguranţă, pentru a putea prelua modificările de volum din
instalaţie.
Pagina 88 ff.
6 Boiler Dimensiunea boilerelor trebuie determinată în mod independent de sistemul hidraulic. Pagina 64 ff.
7
Dispozitiv de
amestec pentru apa
caldă
O protecţie eficientă împotriva temperaturilor foarte ridicate (Pericol de opărire!) este oferită de
un dispozitiv de amestec pentru apa caldă cu termostat (WWM).
Pentru a evita circulaţia gravitaţională a apei, este necesară montarea dispozitivului de amestec
pentru apa caldă cu termostat în partea inferioară a racordului de evacuare a apei calde din boiler.
În cazul în care acest lucru nu este posibil, se recomandă montarea unei serpentine de izolaţie
termică sau un dispozitiv de împiedicare a refulării.
Pagina 38 f.
8 Circulaţia apei calde
Nu a fost descrisă o instalaţie pentru circulaţia apei! În urma procesului de circulaţie a apei calde
apar pierderi din punct de vedere al disponibilităţii de apă caldă. Din acest motiv, aceasta ar trebui
utilizată numai în reţele de apă menajeră cu un număr mare de bifurcaţii. O montare greşită a
conductei de circulaţie şi a pompei de circulaţie poate diminua puternic randamentul solar.
În cazul în care se montează un dispozitiv de circulaţie a apei, conform normelor DIN 1988 sunt
necesare trei faze de recirculare a apei calde pe oră, timp în care temperatura nu are voie să scadă
cu mai mult de 5 K. Pentru a obţine o stratificare în boiler, este necesară sincronizarea debitului cu
ritmul pompei de circulaţie.
Pagina 39
9
Sistem de încălzire
convenţional
(regulator pentru
cazan)
Racordarea hidraulică a generatorului de căldură şi regulatorul solar depind de tipul cazanului şi de
regulatorul utilizat.
Se pot diferenţia următoarele grupe de cazane.
Perete cu EMS: de ex. Logamax plus GB142 şi GB132
Podea cu EMS: de ex. Logano G125, G135 şi GB234
Perete: de ex. Logamax plus GB112
Podea: de ex. Logano G115, G215, SC115, S325, G124/V, G134 şi G234
Pagina 45 ff.
10
Tampon pentru
încălzire
Componenta tampon pentru încălzirea camerei, aflată în componenţa boilerelor combinate şi a
boilerelor tampon trebuie să fie alimentată numai cu căldură provenită de la o instalaţie solară sau
- dacă este posibil - din alte surse de energie regenerativă. În cazul în care componenta tampon a
boilerului solar este încălzită cu un cazan de încălzire convenţional, absorbţia de energie a acestei
componente este blocată prin intermediul instalaţiei solare.
Pagina 49 ff.
Pagina 57 ff.
11
Montarea şi reglarea
suprafeţelor de
încălzire
La racordarea sistemului de încălzire a încăperii caloriferele trebuie amplasate astfel încât să se
atingă o temperatură cât mai scăzută pe retur.
Pe lângă dimensionarea suprafeţelor de încălzire, o atenţie deosebită trebuie acordată şi reglării
corespunzătoare a acestora. Cu cât se atinge o temperatură mai scăzută pe retur, cu atât creşte
randamentul instalaţiei solare.
Unalt factor important este reglarea suprafeţelor de încălzire în conformitate cunormele în vigoare
(VOB partea C: DIN 18380). Chiar şi un singur calorifer care nu este reglat corespunzător poate
diminua considerabil randamentul sistemului de încălzire al încăperii.
Pagina 21 ff.
Pagina 42
Pagina 63
12
Regulator
Circuite de încălzire
Posibilitatea montării regulatorului trebuie stabilită în funcţie de numărul de circuite de încălzire. Pagina 21 ff.
13
Dispozitiv de
supraveghere a
returului
În cadrul tuturor sistemelor susţinute de cazane termice, se recomandă montarea unui dispozitiv
de supraveghere a returului (RW). Acesta supraveghează temperatura returului sistemului de
încălzire al încăperilor, iar prin intermediul supapei de distribuţie cu trei căi se împiedică încălzirea
boilerului solar prin intermediul returului circuitului de încălzire.
Pagina 25 f.
Pagina 42
Pagina 49 ff.
Pagina 57 ff.
14
Cazan cu
combustibil solid
Încălzire ocazională
În cazul în care se utilizează ocazional un dispozitiv de încălzire cu lemne sau un cazan cu
combustibil solid, căldura astfel generată se transmite imediat boilerului tampon pentru încălzire
sau boilerului combinat. În acest timp se reduce însă randamentul solar. Pentru diminuarea
temporară a randamentului solar este necesară reducerea funcţionării concomitente a instalaţiei
termice solare şi a instalaţiei de încălzire cu combustibil solid. Aceasta presupune o proiectare
corespunzătoare a instalaţiei.
Încălzire permanentă
În cazul în care se utilizează în permanenţă un dispozitiv de încălzire cu lemne sau un cazan cu
combustibil solid în combinaţie cu un cazan de încălzire cu combustibil lichid / gaz pentru
încălzirea locuinţei, trebuie să luaţi la cunoştinţă faptul că randamentul solar se va diminua datorită
temperaturilor ridicate din cadrul componentei tampon.
Documentaţia de proiectare a cazanelor cu combustibil solid trebuie respectată cu stricteţe.
Pagina 54 ff.
43/1 Indicaţii generale pentru instalaţiile solare (continuarea tabelului 42/2)
44
3
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru instalaţiile termice solare
3.2 Norme şi directive pentru proiectarea unei instalaţii cu colectori solari
Normele prezentate în cele ce urmează reprezintă numai o
selecţie – fără pretenţie de exhaustivitate
Montarea şi prima punere în funcţiune trebuie efectuate de o
firmă de specialitate. În cazul tuturor operaţiilor de montare
pe acoperiş este necesară luarea de măsuri pentru protecţia
împotriva accidentărilor. Trebuie respectate măsurile pentru
protecţia împotriva accidentărilor!
Pentru execuţia practică sunt valabile următoarele reguli
tehnice. Instalaţiile de siguranţă trebuie montate în
conformitate cu normele locale. La montarea şi utilizarea
instalaţiei cu colectori solari trebuie respectate de asemenea
şi normele privind regulamentul pentru construcţii,
directivele privind protecţia monumentelor şi dacă este cazul
normele locale pentru suprafeţele de construcţie.
Reguli tehnice pentru montarea instalaţiilor termice solare
Prevederi Descriere
Montarea pe acoperiş
DIN 18338 VOB
1)
; Operaţiuni de învelire şi de etanşare a acoperişului
1) VOBOrdonanţa privindangajareaînrealizarealucrărilor de construcţii – parteaC: Condiţii contractuale tehnice generale pentrulucrări de construcţii
(ATV)
DIN 18339 VOB
1)
; Lucrări de tinichigerie
DIN 18451 VOB
1)
; Lucrări de consolidare
DIN 1055 Sarcini maxime pentru construcţii
Racordarea instalaţiilor termice solare
DIN EN 12975-1
Instalaţii termice solare şi componentele acestora - colectori - Partea 1: Solicitări generale;
Ediţia în germană
DIN EN 12976-1
Instalaţii termice solare şi componentele acestora - instalaţii prefabricate - Partea 1: Solicitări generale;
Ediţia în germană
DIN V ENV 12977-1
Instalaţii termice solare şi componentele acestora - instalaţii fabricate în conformitate cu cerinţele clientului -
Partea 1: Solicitări generale; Ediţia în germană
Instalarea şi dotarea dispozitivelor de încălzire a apei
DIN 1988 Reguli tehnice pentru instalaţiile de preparare a apei calde menajere (TRWI)
DIN 4753-1
Dispozitive de încălzire a apei şi instalaţii de încălzire a apei potabile şi a apei menajere;
Cerinţe, marcare, echipare şi testare
DIN 18380 VOB
1)
; Instalaţii de încălzire şi instalaţii centrale de preparare a apei calde menajere
DIN 18381
VOB
1)
; Lucrări de montare a instalaţiilor de alimentare cu gaz şi apă şi a instalaţiei de evacuare a apei reziduale în
clădiri
DIN 18421 VOB
1)
; Operaţii de izolaţii la instalaţiile tehnologice
AVB
2)
2) Proiect pentru lucrări de construcţii supra-terane şi respectarea normelor de construcţie de locuinţe
Apă
DVGW W 551
Instalaţii de preparare a apei calde menajere şi de conducte;
Măsuri tehnice pentru diminuarea formării bacteriilor
Conexiunea electrică
DIN VDE 0100 Montarea instalaţiilor pentru curent de înaltă tensiune de până la 1000 V
DIN VDE 0185 Paratrăsnet
VDE 0190 Echilibrarea potenţialului principal al instalaţiilor electrice
DIN VDE 0855 Instalaţii pentru antene - se utilizează în mod corespunzător -
DIN 18382 VOB
1)
; Instalaţii pentru cabluri şi instalaţii electrice din cadrul clădirilor
44/1 Norme , prevederi şi directive EG pentru montarea instalaţiilor cu colectori solari
45
Exemple de instalaţii 4
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
4 Exemple de instalaţii
4.1 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere cu centrale termice
convenţionale pe combustibil lichid / gaz
4.1.1 Instalaţii solarepentrupreparareaapei caldemenajere: Cazandeîncălzire pentrupodea
şi boilerul bivalent
Circuitul solar
Primul consumator (boiler bivalent pentru apa
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între
FSK şi FSS.
Circuitul de încălzire
Cazanul încălzeşte circuitul de încălzire fără
amestec.
Sistemsuplimentaşr de încălzire a apei calde
menajere
Temperatura nominală a apei calde menajere se
stabilizează în cazul în care este necesar cu
ajutorul cazanului, în funcţie de senzorul FW.
Instalaţie de dimensiuni reduse conformfişei de
lucru DVGW W 551.
45/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale Pagina 42 f.; Abrevieri Pagina 121)
cazan de încălzire Cazan Solar
Podea Regulator Tip Regulator Componenta
Logano cu EMS
Logano plus cu EMS
Logamatic EMS RC30 SM10
Logasol KS01.. I
Logamatic 4000 4121 FM443
Logano
Logamatic 2000 2107 FM244
Logasol KS01.. I
Logamatic 4000 4211 FM443
Extern Extern Extern KR0106 Logasol KS01..R I
45/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare
Heizkessel Logano
Öl/Gas
PSS
Logasol
KS01..
Kollektor
EZ
Logalux SM.../SL...
RS1
M2
RS2
VS1
M1
EK
VS2
AW
PZ
WWM
FSS
FW
TW
FK
PH
HK1
HS-E
PS
-
PH
I
FSK
Logamatic EMS
+ SM 10
+ RC 30
SP1
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
Colector
Această schemă cu conexiuni este
numai o reprezentare schematică şi
oferă numai o informaţie orientativă
asupra conexiunilor hidraulice
posibile. Instalaţiile de siguranţă
trebuie montate în conformitate cu
normele şi directivele locale în vigoare
Cazan cu combustibil
lichid/gaz
46
4
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de instalaţii
4.1.2 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere: Cazane de încălzire pentru
perete şi boilere bivalente
Circuitul solar
Primul consumator (boiler bivalent pentru apa
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între
FSK şi FSS.
Circuitul de încălzire
Cazanul încălzeşte circuitul de încălzire fără
amestec.
Sistem suplimentar de încălzire a apei calde
menajere
Temperatura nominală a apei calde menajere se
stabilizează în cazul în care este necesar cu
ajutorul cazanului, în funcţie de senzorul FW.
Instalaţie de dimensiuni reduse conformfişei de
lucru DVGW W 551.
46/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale Pagina 42 f.; Abrevieri Pagina 121)
Cazan de încălzire Cazan- Solar-
Perete Regulator Tip Regulator Componenta
Logamax cu EMS
Logamax plus cu EMS
Logamatic EMS RC30 SM10 Logasol KS01.. I
Logamatic 4000 4121 FM443
Logasol KS01.. I
Logamax
Logamax plus
Logamatic 4000 4121 FM443
Extern Extern Extern KR0106 Logasol KS01..R I
46/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare
VK
RK
VS
RS
HK1
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
PSS
Logasol
KS01..
Kollektor
EZ
Logalux SM.../SL...
1
2
1
EK
VS2
AW
PZ
WWM
FSS
FW
TW
I
FSK
RS
M1
RS
M2
VS
GB142
Logamatic EMS
+ SM 10
+ RC 30
SP1
Această schemă cu conexiuni
este numai o reprezentare
schematică şi oferă numai o
informaţie orientativă asupra
conexiunilor hidraulice posibile.
Instalaţiile de siguranţă trebuie
montate în conformitate cu
normele şi directivele locale în
vigoare
Colector
47
Exemple de instalaţii 4
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
4.1.3 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere:
Cazan de încălzire pentru podea şi boiler de preîncălzire (soluţie tehnică ulterioară)
Circuitul solar
Primul consumator (boiler pentru preîncălzire)
va fi încărcat în funcţie de diferenţa între FSK şi
FSS. În cazul în care boilerul util este mai rece
decât boilerul pentru preîncălzire, acesta este
restratificat.
Circuitul de încălzire
Cazanul încălzeşte circuitul de încălzire fără
amestec.
Sistem suplimentar de încălzire a apei calde
menajere
Temperatura nominală a apei calde menajere se
stabilizează în cazul în care este necesar cu
ajutorul cazanului, în funcţie de senzorul FW.
Instalaţie de dimensiuni reduse conformfişei de
lucru DVGW W551.
47/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale Pagina 42 f.; Abrevieri Pagina 121)
Cazan de încălzire Cazan- Solar-
Podea Regulator Tip Regulator Componenta
Logano cu EMS
Logano plus cu EMS
Logamatic EMS RC30
SM10
SR 3
Logasol KS01..
P
UM
I
II
Logamatic 4000 4211 FM443
Logasol KS01..
P
UM
1)
I
II
Logano
Logamatic 2000 2107
FM244
SR 3
Logasol KS01..
P
UM
I
II
Logamatic 4000 4211 FM443
Logasol KS01..
P
UM
1)
1) Control prin intermediul comutatorului de tip Bypass pentru diferenţele de temperatură ale apei din boilerul tampon
I
II
Extern Extern Extern
KR0106
SR 3
Logasol KS01..R
P
UM
I
II
47/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare
WWM
PZ
Heizkessel
Öl/Gas
FK
RS
Logalux SU.../ST...
M
EK
VS
AW
TW
1) FP
FSS
PSS
Logasol
KS01..R
Kollektor
FSK
I
PUM
II
FW
FR
AW
EZ
EK
Speicher
Umschaltung mit SR3
1) FP = FSK
2) FR = FW
SR3 RW
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
HK1
HS-E -
PH
30 50 70
Această schemă cu conexiuni
este numai o reprezentare
schematică şi oferă numai o
informaţie orientativă asupra
conexiunilor hidraulice posibile.
Instalaţiile de siguranţă trebuie
montate în conformitate cu
normele şi directivele locale în
vigoare
Comutare cu SR3
1) FP = FSK
2) FR=FW
Colector
cazan de încălzire
cu combustibil
lichid/gaz
Boiler
48
4
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de instalaţii
4.1.4 Instalaţii solarepentrupreparareaapei caldemenajere: Cazandeîncălzirepentruperete
şi Boiler de preîncălzire (soluţie tehnică ulterioară)
Circuitul solar
Primul consumator (boiler pentru preîncălzire)
va fi încărcat în funcţie de diferenţa între FSK şi
FSS. În cazul în care boilerul util este mai rece
decât boilerul pentru preîncălzire, acesta este
restratificat.
Circuitul de încălzire
Cazanul încalzeste circuitul de încalzire
neamestecat.
Sistem suplimentar de încălzire a apei calde
menajere
Temperatura nominală a apei calde menajere se
stabilizează în cazul în care este necesar cu
ajutorul cazanului, în funcţie de senzorul FW.
Instalaţie de dimensiuni reduse conformfişei de
lucru DVGW W551.
48/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale Pagina 42 f.; Abrevieri Pagina 121)
cazan de încălzire Cazan- Solar-
Perete Regulator Tip Regulator Componenta
Logamax cu EMS
Logamax plus cu EMS
Logamatic EMS RC30
SM10
SR3
Logasol KS01..
P
UM
I
II
Logamatic 4000 4121 FM443
Logasol KS01..
P
UM
1)
1) Control prin intermediul comutatorului de tipul Bypass pentru diferenţele de temperatură ale apei din boilerul tampon
I
II
Logamax
Logamax plus
Logamatic 4000 4121 FM443
Extern Extern Extern
KR0106
SR3
Logasol KS01..
P
UM
I
II
48/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare
VK
RK
VS
RS
Heizkessel
Gas
HK1
I
M
EK
VS
AW
1) FP
FSS
RS
M2
EK
VS
AW
2) FR
FW
RS
Umschaltung mit SR3
1) FP = FSK
2) FR = FW
SR3 RW
Speicher
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
WWM
EZ
PZ
Logalux SU.../ST...
TW
PUM
II
PSS
Logasol
KS01..R
Kollektor
FSK
Această schemă cu conexiuni
este numai o reprezentare
schematică şi oferă numai o
informaţie orientativă asupra
conexiunilor hidraulice posibile.
Instalaţiile de siguranţă trebuie
montate în conformitate cu
normele şi directivele locale în
vigoare
Comutare cu SR3
1) FP = FSK
2) FR=FW
Colector
Boiler
49
Exemple de instalaţii 4
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
4.2 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere cu centrale termice convenţion-
ale pe combustibil lichid / gaz
4.2.1 Instalaţie de preparare a apei calde menajere şi de susţinere a sistemului de încălzire:
Cazan pentru perete, boiler bivalent pentru prepararea apei calde menajere şi boiler
tampon
Circuitul solar
Primul consumator (boiler bivalent pentru apa
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între
FSK şi FSS1. În cazul în care primul consumator
nu se mai poate încărca, se va încărca cel de-al
doilea consumator în funcţie de diferenţa de
temperatură între FSK şi FSS2. Se verifică în
intervale scurte posibilitatea încărcării primului
consumator.
Circuitul de încălzire
Temperatura returului instalaţiei se măreşte în
funcţie de diferenţa pozitivă de temperatură
între FP şi FR, prin intermediul boilerul tampon
solar. O mărire la temperatura necesară a
returului se efectuează prin intermediul
cazanului montat pe perete. Toate circuitele de
încălzire sunt dotate cu o vană cu trei căi.
Sistem suplimentar de încălzire a apei calde
menajere
Temperatura nominală a apei calde menajere se
stabilizează, în cazul în care este necesar, în
funcţie de senzorul FW. Instalaţie de dimensiuni
reduse conform fişei de lucru DVGW W 551.
49/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale Pagina 42 f.; Abrevieri Pagina 121)
cazan de încălzire Cazan- Solar-
Perete Regulator Tip Regulator Componenta
Logamax cu EMS
Logamax plus cu EMS
1)
Logamatic 4000 4121
FM443
Logasol KS01..
VS-SU
Set HZG
I
II
III
Logamax
Logamax plus
Logamatic 4000 4121
Extern Extern Extern KR0205
Logasol KS02..
RW
I/II
III
49/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare
1) Schema hidraulică a instalaţiei nu este posibilă cu Logamax plus GB132
Logalux PL...
RS3
FR
FSS 2
M4
RS1
VS 1
FP
M1
VS 2
A
AB
B
M
Logalux SM.../SL...
RS1
VS1
RS2
VS 2
FSS 1
M2
FW
M1
TW
WWM
PZ
PS
AW
EZ
EK
FK
SV
KFE
HSM-E M
HK1
VK
RK
PH
I
II
III
GB142
12
Logamatic 4121
+ FM 443
Kollektor
FSK
Logasol
KS01..
PSS
SP1
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
Această schemă cu conexiuni
este numai o reprezentare
schematică şi oferă numai o
informaţie orientativă asupra
conexiunilor hidraulice posibile.
Instalaţiile de siguranţă trebuie
montate în conformitate cu
normele şi directivele locale în
vigoare
Colector
50
4
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de instalaţii
4.2.2 Instalaţiedepreparare a apei calde menajere şi pentrususţinereasistemului deîncălzire
Cazan de încălzire montat pe perete, boiler pentru preîncălzire şi boiler tampon
Circuitul solar
Primul consumator (boiler pentrupreîncălzire) vafi
încărcat înfuncţiedediferenţaîntreFSKşi FSS1. În
cazul încareboilerul util estemai recedecât boilerul
pentrupreîncălzire, acestaesterestratificat. Încazul în
careprimul consumator nusemai poateîncărca, se
vaîncărcacel de-al doileaconsumator înfuncţiede
diferenţadetemperaturăîntreFSKşi FSS2. Severifică
înintervale scurteposibilitateaîncărcării primului
consumator.
Circuitul deîncălzire
Temperaturareturului instalaţiei semăreşteîn
funcţiedediferenţapozitivădetemperaturăîntreFP
şi FR, prinintermediul boilerul tamponsolar. O
creşterepânălatemperaturanecesarăaturului se
efectueazăprinintermediul cazanului montat pe
perete. Toatecircuiteledeîncălziresunt dotatecuo
vană cutrei căi.
Sistemsuplimentar deîncălzireaapei calde
menajere
Temperaturanominalăaapei caldemenajerese
stabilizează, încazul încareestenecesar, înfuncţiede
senzorul FW. Instalaţiededimensiuni reduse
conformfişei delucruDVGWW551.
50/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale Pagina 42 f.; Abrevieri Pagina 121)
Cazan de încălzire Cazan- Solar-
Perete Regulator Tip Regulator Componenta
Logamax cu EMS
Logamax plus cu EMS
1)
Logamatic 4000 4121
FM443
Logasol KS01..
VS-SU
HZG-Set
I
II
III
SR3 P
UM
IV
Logamax
Logamax plus
Logamatic 4000 4121
FM443
Logasol KS01..
VS-SU
HZG-Set
I
II
III
SR3 P
UM
IV
Extern Extern Extern
KR0205
Logasol KS02..
RW
-
III
SR3 P
UM
IV
50/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare
1) Schema hidraulică a instalaţiei nu este posibilă cu Logamax plus GB132
Logalux PL...
RS3
FR
FSS 2
M4
RS1
VS 1
FP
M1
VS 2
Kollektor
FSK
Logasol
KS01..
PSS
A
AB
B
M
RS
M
EK
VS
AW
1) FP
FSS1
RS1
M2
EK
VS1
AW
2) FR
FW
FK
HK1
Logalux SU.../ST...
PS
EZ
PUM
PZ
WWM
Logalux SU.../ST...
TW
VK
RK
PH
M
HSM-E
IV
GB142
12
Logamatic 4121
+ FM 443
I
II
III
SP1
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
Această schemă cu conexiuni
este numai o reprezentare
schematică şi oferă numai o
informaţie orientativă asupra
conexiunilor hidraulice posibile.
Instalaţiile de siguranţă trebuie
montate în conformitate cu
normele şi directivele locale în
vigoare
Colector
51
Exemple de instalaţii 4
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
4.2.3 Instalaţie solară de preparare a apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de
încălzire: Cazan de încălzire montat pe podea, boiler de preîncălzire şi boiler tampon
(soluţie tehnică ulterioară)
Circuitul solar
Primul consumator (boiler pentru preîncălzire)
va fi încărcat în funcţie de diferenţa între FSK şi
FSS1. În cazul în care boilerul util este mai rece
decât boilerul pentru preîncălzire, acesta este
restratificat. În cazul în care primul consumator
nu se mai poate încărca, se va încărca cel de-al
doilea consumator în funcţie de diferenţa de
temperatură între FSK şi FSS2. Se verifică în
intervale scurte posibilitatea încărcării primului
consumator.
Circuitul de încălzire
Temperatura returului instalaţiei se măreşte în
funcţie de diferenţa pozitivă de temperatură
între FP şi FR, prin intermediul boilerul tampon
solar. Ocreştere până la temperatura necesară a
turului se efectuează prin intermediul cazanului
montat pe podea. Toate circuitele de încălzire
sunt dotate cu o vană cu trei căi.
Sistem suplimentar de încălzire a apei calde
menajere
Temperatura nominală a apei calde menajere se
stabilizează, în cazul în care este necesar, în
funcţie de senzorul FW. Instalaţie de dimensiuni
reduse conform fişei de lucru DVGW W551.
51/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale Pagina 42 f.; Abrevieri Pagina 121)
Cazan de încălzire Cazan- Solar-
Podea Regulator Tip Regulator Componenta
Logano cu EMS
Logano plus cu EMS
Logamatic 4000 4121
FM443
Logasol KS01..
VS-SU
HZG-Set


III
SR3 P
UM
IV
Logano Logamatic 4000 4211
FM443
Logasol KS01..
VS-SU
HZG-Set


III
SR3 P
UM
IV
Extern Extern Extern
KR0205
Logasol KS02..R
RW
II
III
SR3 P
UM
IV
51/2 Variante de reglare posibile pentru instalaţia solară
III
II
PSS
Kollektor
FSK
PSS
Logasol
KS02..R
Umschaltung mit SR3
1) FP = FSK
2) FR = FW
SR3 RW
SR3 RW
Logalux PL...
RS3
FR
FSS2
M4
RS1
VS1
FP
M1
VS 2
A
AB
B
M
HK1
M
HSM-E
PH
WWM
PZ
Heizkessel
Öl/Gas
PUM
IV
FW
AW
EZ
EK
RS
Logalux SU.../ST...
M
EK
VS
AW
TW
1) FP
FSS 1
2) FR
PS
Speicher
30 50 70
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
Această schemă cu conexiuni este
numai o reprezentare schematică şi
oferă numai o informaţie orientativă
asupra conexiunilor hidraulice
posibile. Instalaţiile de siguranţă
trebuie montate în conformitate cu
normele şi directivele locale în vigoare
Colector
Comutare cu SR3
1) FP = FSK
2) FR=FW
cazan de
încălzire cu
combustibil
lichid/gaz
Boiler
Comutare cu SR3
1) FP = FSK
2) FR=FW
52
4
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de instalaţii
4.2.4 Instalaţie de preparare a apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de
încălzire: Cazan de încălzire montat pe podea, boiler combinat
Circuitul solar
Boilerul combinat va fi încărcat în funcţie de
diferenţa între FSK şi FSS. Astfel este încălzită
apa menajeră şi cea pentrusistemul de încălzire.
Circuitul de încălzire
Temperatura returului instalaţiei se măreşte în
funcţie de diferenţa pozitivă de temperatură
între FP şi FR, prin intermediul boilerul
combinat. O mărire la temperatura necesară a
returului se efectuează prin intermediul
cazanului montat pe podea. Toate circuitele de
încălzire sunt dotate cu o vană cu trei căi.
Sistem suplimentar de încălzire a apei calde
menajere
Temperatura nominală a apei calde menajere se
stabilizează, în cazul în care este necesar, în
funcţie de senzorul FW, cu ajutorul cazanului
montat pe podea. Instalaţie de dimensiuni
reduse conform fişei de lucru DVGW W551.
52/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale Pagina 42 f.; Abrevieri Pagina 121)
cazan de încălzire Cazan- Solar-
Podea Regulator Tip Regulator Componenta
Logano cu EMS
Logano plus cu EMS
Logamatic 4000 4121 FM443
Logasol KS01..
HZG-Set
I
II
Logamatic EMS RC30 SM10
Logasol KS01..
RW
I
II
Logano
Logamatic 2000 2107 FM244
Logasol KS01..
RW
I
II
Logamatic 4000 4211 FM443
Logasol KS01..
HZG-Set
I
II
Extern Extern Extern KR0106
Logasol KS01.. R
RW
I
II
52/2 Variante de reglare posibile pentru instalaţia solară
Kollektor
FSK
Logasol
KS01..
PSS
FSS
Logalux PL.../2S
RS1
VS1
RS4
FR
MB1
EK
PZ
WWM
TW
PS
HK1
EZ
VS3
FW
VS4
M4
FP
HSM-E
PH
M
MB 2
I
II
AB
A
AB
B
M
Heizkessel Logano
Öl/Gas
Logamatic 4211
+ FM 443
SP1
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
Această schemă cu conexiuni
este numai o reprezentare
schematică şi oferă numai o
informaţie orientativă asupra
conexiunilor hidraulice posibile.
Instalaţiile de siguranţă trebuie
montate în conformitate cu
normele şi directivele locale în
vigoare
cazande încălzire cucombustibil
lichid/gaz
Colector
53
Exemple de instalaţii 4
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
4.2.5 Instalaţie de preparare a apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de
încălzire: Cazan de încălzire montat pe perete, boiler combinat
Circuitul solar
Boilerul combinat va fi încărcat în funcţie de
diferenţa între FSK şi FSS. Astfel este încălzită
apa menajeră şi cea pentrusistemul de încălzire.
Circuitul de încălzire
Temperatura returului instalaţiei se măreşte în
funcţie de diferenţa pozitivă de temperatură
între FP şi FR, prin intermediul boilerul
combinat. O mărire la temperatura necesară a
returului se efectuează prin intermediul
cazanului montat pe perete. Toate circuitele de
încălzire sunt dotate cu o vană cu trei căi.
Sistem suplimentar de încălzire a apei calde
menajere
Temperatura nominală a apei calde menajere se
stabilizează, în cazul în care este necesar, în
funcţie de senzorul FW, cu ajutorul cazanului
montat pe podea. Instalaţie de dimensiuni
reduse conform fişei de lucru DVGW W551.
53/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale Pagina 42 f.; Abrevieri Pagina 121)
cazan de încălzire Cazan- Solar-
Perete Regulator Tip Regulator Componenta
Logamax cu EMS
Logamax plus cu EMS
1)
Logamatic 4000 4121 FM443
Logasol KS01..
Set HZG
I
II
Logamax
Logamax plus
Logamatic 4000 4121 FM443
Logasol KS01..
Set HZG
I
II
Extern Extern Extern KR0106
Logasol KS01..R
RW
I
II
53/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare
1) Schema hidraulică a instalaţiei nu este posibilă cu Logamax plus GB132
Kollektor
FSK
Logasol
KS01..
PSS
FSS
Logalux PL.../2S
RS1
VS1
RS4
FR
MB1
EK
PZ
WWM
TW
EZ
VS3
FW
VS4
M4 FP
MB 2
II
AW
A
AB
B M
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
H1
FK
HSM-E
VK
RK
VS
M
PH
I
GB142
12
Logamatic 4121
+ FM 443
SP1
Aceastăschemăcuconexiuni
estenumai oreprezentaresche-
maticăşi oferănumai oinformaţie
orientativăasupraconexiunilor
hidrauliceposibile. Instalaţiilede
siguranţătrebuiemontateîn
conformitatecunormeleşi
directivelelocaleînvigoare
Colector
54
4
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de instalaţii
4.3 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere cu cazane cu combustibil- solid
4.3.1 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere: Cazan de încălzire montat pe
podea, cazane cu combustibil-solid cu boiler bivalent pentru apa caldă menajerăşi
boiler tampon
Circuitul solar
Primul consumator (boiler bivalent pentru apa
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între
FSK şi FSS.
Circuitul de încălzire
Cazanul montat pe podea, respectiv cazanul cu
combustibil solid, încălzeşte circuitul de
încălzire.
Sistem suplimentar de încălzire a apei calde
menajere
Temperatura nominală a apei calde menajere se
stabilizează, în cazul în care este necesar, în
funcţie de senzorul FW. Instalaţie de dimensiuni
reduse conform fişei de lucru DVGW W551.
54/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale Pagina 42 f.; Abrevieri Pagina 121)
Cazan de încălzire Cazan- Solar-
Podea Regulator Tip Regulator Componenta
Logano cu EMS
1)
Logano plus cu EMS
1)
1) Pentru fiecare cazan este necesar un coş individual.
Logamatic 4000 4121 FM443
Logasol KS01.. I
Logamatic EMS RC30 SM10
Logano
Logamatic 2000 2107 FM244
Logasol KS01.. I
Logamatic 4000 4211 FM443
Extern Extern Extern KR0106 Logasol KS01.. R I
54/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare
Logalux PU.../PS...
FR
FP
Kollektor
FSK
Logasol
KS01..
PSS
M1
VS1
VS2
RS2
RS3
Logalux SM.../SL...
RS1
VS1
RS2
VS2
FSS1
M2
FW
M1
TW
WWM
PZ PS
AW
EZ
EK A
AB
B
M
30 50 70
Festbrennstoffkessel
Logano S...
PH
HSM-E
HK1
PH
M
I
Loga-
matic
2104 E
Heizkessel Logano
Öl/Gas
FK
Logamatic 4211
+ FM 443
SP1
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
Colector
Această schemă cu conexiuni
este numai o reprezentare
schematică şi oferă numai o
informaţie orientativă asupra
conexiunilor hidraulice posibile.
Instalaţiile de siguranţă trebuie
montate în conformitate cu
normele şi directivele locale în
vigoare
cazan de încălzire cu
combustibil lichid/gaz
Cazan de încălzire cu
combustibil solid
55
Exemple de instalaţii 4
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
4.3.2 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere: Cazan de încălzire montat pe
perete, cazan de încălzire cu combustibil solid - cu cazan de încălzire cu boiler bivalent
pentru apa caldă menajeră şi boiler tampon
Circuitul solar
Primul consumator (boiler bivalent pentru apa
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între
FSK şi FSS.
Circuitul de încălzire
Cazanul montat pe perete, respectiv cazanul cu
combustibil solid, încălzeşte circuitul de
încălzire.
Sistem suplimentar de încălzire a apei calde
menajere
Temperatura nominală a apei calde menajere se
stabilizează, în cazul în care este necesar, în
funcţie de senzorul FW. Instalaţie de dimensiuni
reduse conform fişei de lucru DVGW W551.
55/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale Pagina 42 f.; Abrevieri Pagina 121)
Cazan de încălzire
1)
1) Pentru fiecare cazan este necesar un coş individual.
2) Schema hidraulică a instalaţiei nu este posibilă cu Logamax plus GB132
Cazan- Solar-
Perete Regulator Tip Regulator Componenta
Logano cu EMS
Logano plus cu EMS
1)2)
Logamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01.. I
Logamax
Logamax plus
Logamatic 4000 4121 FM443 Logasol KS01.. I
Extern Extern Extern KR0106 Logasol KS01.. R I
55/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare
Kollektor
FSK
Logasol
KS01..
PSS
I
Logalux PU.../PS...
FR
FP
M1
VS1
VS2
RS2
RS3
A
AB
B
M
Logalux SM.../SL...
RS1
VS1
RS2
VS2
FSS1
M2
FW
M1
TW
WWM
PZ PS
AW
EZ
EK
30 50 70
PH
FK
HSM-E
HK1
RK
VK
PH
M
Festbrennstoffkessel
Logano S...
Loga-
matic
2104 E
GB142
12
Logamatic 4121
+ FM 443
SP1
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
Cazan de încălzire cu
combustibil solid
Colector
Această schemă cu conexiuni
este numai o reprezentare
schematică şi oferă numai o
informaţie orientativă asupra
conexiunilor hidraulice
posibile. Instalaţiile de
siguranţă trebuie montate în
conformitate cu normele şi
directivele locale în vigoare
56
4
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de instalaţii
4.3.3 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere: Cazan de încălzire cu
combustibil -solid cu boiler bivalent pentru apa menajeră şi boiler tampon
Circuitul solar
Primul consumator (boiler bivalent pentru apa
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între
FSK şi FSS.
Circuitul de încălzire
Cazanul cu combustibil solid încălzeşte boilerul
tampon până la o temperatură constantă.
Sistem suplimentar de încălzire a apei calde
menajere
Temperatura nominală a apei calde menajere se
stabilizează, în cazul în care este necesar, în
funcţie de senzorul FW. Instalaţie de dimensiuni
reduse conform fişei de lucru DVGW W 551.
56/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale Pagina 42 f.; Abrevieri Pagina 121)
Cazan de încălzire Cazan- Solar-
Combustibil solid Regulator Tip Regulator Componenta
Logano Pellet Logamatic 4000 4211 P FM443 Logasol KS01.. I
Logano combustibil solid
Produsecomercializate+
Logamatic 4000
SX11 + 4121
FM443 Logasol KS01.. I Ixtronic + 4121
S241-Regulator + 4121
Extern Extern Extern KR0106 Logasol KS01.. R I
56/2 Variante posibile de reglare a instalaţiei solare
Logalux SM.../SL...
RS1
VS 1
RS2
VS2
FSS1
M2
FW
M1
TW
WWM
PZ PS
AW
EZ
EK
Logalux PU.../PS...
FP
M1
VS1
VS2
RS2
RS3
Kollektor
FSK
Logasol
KS01..
PSS
I
Logamatic
4211P
+ FM 443
Pelletkessel Logano SP...
PH
HSM-E
HK1
M
PH
SP1
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
Această schemă cu conexiuni
este numai o reprezentare
schematică şi oferă numai o
informaţie orientativă asupra
conexiunilor hidraulice posibile.
Instalaţiile de siguranţă trebuie
montate în conformitate cu
normele şi directivele locale în
vigoare
Colector
Cazan de încălzire
cu granule
57
Exemple de instalaţii 4
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
4.4 Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere cu cazane cu combustibil solid
4.4.1 Instalaţie de preparare a apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de
încălzire: Cazan de încălzire montat pe podea, cazan de încălzire cu combustibil solid cu
boiler bivalent pentru apa menajeră şi boiler tampon
Circuitul solar
Primul consumator (boiler bivalent pentru apa
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între
FSKşi FSS. În cazul în care primul consumator nu
se mai poate încărca, se va încărca cel de-al
doilea consumator (tampon-solar) în funcţie de
diferenţa de temperatură între FSK şi FSS2. Se
verifică înintervale scurte posibilitatea încărcării
primului consumator.
Circuitul de încălzire
Temperatura returului instalaţiei se măreşte în
funcţie de diferenţa pozitivă de temperatură în-
tre FP şi FR, prin intermediul boilerul tampon so-
lar. Omărire la temperatura necesară a returului
se efectuează prin intermediul cazanului mon-
tat pe podea şi prin intermediul cazanului cu
combustibil solid. Randamentul solar este di-
minuat în timpul funcţionării cazanului termic
cucombustibil solid. Toate circuitele de încălzire
sunt dotate cu o vană cu trei căi.
Sistem suplimentar de încălzire a apei calde
menajere
Temperatura nominală a apei calde menajere se
stabilizează, în cazul în care este necesar, în
funcţie de senzorul FW. Instalaţie de dimensiuni
reduse conform fişei de lucru DVGW W551.
57/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale Pagina 42 f.; Abrevieri Pagina 121)
Cazan de încălzire Cazan- Solar-
Podea Regulator Tip Regulator Componenta
Logano cu EMS
1)
Logano plus cu EMS
1)
1) Pentru fiecare cazan este necesar un coş individual.
Logamatic 4000 4121 FM443
Logasol KS01..
VS-SU
Set HZG
-
-
III
Logano Logamatic 4000 4211 FM443
Logasol KS01..
VS-SU
Set HZG
-
-
III
Extern Extern Extern KR0206
Logasol KS02..R
RW
II
III
57/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare
Logalux SM.../SL...
RS1
VS1
RS2
VS2
FSS1
M2
FW
M1
TW
WWM
PZ PS
AW
EZ
EK
Logalux PL...
RS3
FR
FSS2
M4
RS1
VS 1
FP
M1
VS2
VS4
VS3
A
AB
B
M
30 50 70
30 50 70
Logamatic
2107 M
Festbrennstoffkessel
PH
PSS
Logasol
KS02..R
HSM-E
HK1
PH
M
FK
Kessel Boden
Öl/Gas
PSS
II
III
Logano S...
SR3 RW
Umschaltung mit SR3
1) FP = FSK
2) FR = FW
Loga-
matic
2104 E
Kollektor
FSK
SP1
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen. Colector
Această schemă cu conexiun
este numai o reprezentare
schematică şi oferă numai o
informaţie orientativă asupra
conexiunilor hidraulice posib
Instalaţiile de siguranţă trebu
montate în conformitate cu
normele şi directivele locale î
vigoare
Comutare cu SR3
1) FP = FSK
2) FR=FW
cazan de încălzire cu
combustibil solid
cazan de încălzire cu
combustibil lichid/gaz
58
4
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de instalaţii
4.4.2 Instalaţie de preparare a apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de
încălzire: Cazan de încălzire montat pe perete, cazan de încălzire cu combustibil solidcu
cazan de încălzire cu boiler bivalent pentru apa caldă menajeră şi boiler tampon
Circuitul solar
Primul consumator (boiler bivalent pentru apa
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între
FSK şi FSS1. În cazul în care primul consumator
nu se mai poate încărca, se va încărca cel de-al
doilea consumator (tampon-solar) în funcţie de
diferenţa de temperatură între FSK şi FSS2. Se
verifică înintervale scurte posibilitatea încărcării
primului consumator.
Circuitul de încălzire
Temperatura returului instalaţiei se măreşte în
funcţie de diferenţa pozitivă de temperatură
între FP şi FR, prin intermediul boilerul tampon
solar. O mărire la temperatura necesară a
returului se efectuează prin intermediul
cazanului montat pe perete şi prin intermediul
cazanului cu combustibil solid. Randamentul
solar este diminuat în timpul funcţionării
cazanului termic cu combustibil solid. Toate
circuitele de încălzire sunt dotate cu o vană cu
trei căi.
Sistem suplimentar de încălzire a apei calde
menajere
Temperatura nominală a apei calde menajere se
stabilizează, în cazul în care este necesar, în
funcţie de senzorul FW. Instalaţie de dimensiuni
reduse conform fişei de lucru DVGW W551.
58/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale Pagina 42 f.; Abrevieri Pagina 121)
cazan de încălzire Cazan- Solar-
Perete Regulator Tip Regulator Componenta
Logamax cu EMS
1)
Logamax plus cu EMS
1)2)
1) Pentru fiecare cazan este necesar un coş individual.
2) Instalaţia hidraulică nu este posibilă cu Logamax plus GB 132
Logamatic 4000 4121
FM443
Logasol KS01..
VS-SU
Set HZG
I
II
III
Logamax
Logamax plus
Logamatic 4000 4121
Extern Extern Extern KR0205
Logasol KS02..R
RW
-
III
58/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare
Logalux PL...
RS3
FR
FSS2
M4
RS1
VS 1
FP
M1
VS2
VS-SU
VS4
VS3
A
AB
B
M
Kollektor
FSK
Logasol
KS01..
PSS
Logalux SM.../SL...
RS1
VS1
RS2
VS2
FSS1
M2
FW
M1
TW
WWM
PZ PS
AW
EZ
EK
30 50 70
PH
FK
HSM-E
PH
M
HK1
VK
RK
I
III
II
Festbrennstoffkessel
Logano S...
Loga-
matic
2104 E
GB142
12
Logamatic 4121
+ FM 443 SP1
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
Această schemă cu conexiuni
este numai o reprezentare
schematică şi oferă numai o
informaţie orientativă asupra
conexiunilor hidraulice posibile.
Instalaţiile de siguranţă trebuie
montate în conformitate cu
normele şi directivele locale în
vigoare
cazandeîncălzirecucombustibil solid
Colector
59
Exemple de instalaţii 4
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
4.4.3 Instalaţie de preparare a apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de
încălzire: Cazan de încălzire cu combustibil solid cu boiler bivalent pentru apa menajeră
şi boiler tampon
Circuitul solar
Primul consumator (boiler bivalent pentru apa
caldă) va fi încărcat în funcţie de diferenţa între
FSK şi FSS1. În cazul în care primul consumator
nu se mai poate încărca, se va încărca cel de-al
doilea consumator (tampon-solar) în funcţie de
diferenţa de temperatură între FSK şi FSS2. Se
verifică înintervale scurte posibilitatea încărcării
primului consumator.
Circuitul de încălzire
Temperatura returului instalaţiei se măreşte în
funcţie de diferenţa pozitivă de temperatură
între FP şi FR, prin intermediul boilerul tampon
solar. O mărire la temperatura necesară a
returului se efectuează prin intermediul
cazanului cu combustibil solid. Toate circuitele
de încălzire sunt dotate cu o vană cu trei căi.
Sistem suplimentar de încălzire a apei calde
menajere
Temperatura nominală a apei calde menajere se
stabilizează, în cazul în care este necesar, în
funcţie de senzorul FW. Instalaţie de dimensiuni
reduse conform fişei de lucru DVGW W 551.
59/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale Pagina 42 f.; Abrevieri Pagina 121)
cazan de încălzire Cazan- Solar-
Combustibil solid Regulator Tip Regulator Componenta
Logano Pellet Logamatic 4000 4211 P FM443
Logasol KS01..
VS-SU
I
II
Logano combustibil solid
Produse comercializate+
Logamatic 4000
SX11 + 4121
FM443
Logasol KS01..
VS-SU
I
II
Ixtronic + 4121
S241-Regulator +
4121
Extern Extern Extern KR0205 Logasol KS02.. R -
59/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare
Logalux PL...
RS3
FSS2
M4
RS1
VS 1
FP
M1
VS3
VS-SU
VS4
VS2
Kollektor
FSK
Logasol
KS01..
PSS
Logalux SM.../SL...
RS1
VS1
RS2
VS2
FSS1
M2
FW
M1
TW
WWM
PZ PS
AW
EZ
EK
12
Logamatic
4121
+ FM 443
Festbrennstoffkessel Logano S241
PH
HSM-E
HK1
M
PH
I
II
SP1
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
Această schemă cu conexiuni
este numai o reprezentare
schematică şi oferă numai o
informaţie orientativă asupra
conexiunilor hidraulice posibile.
Instalaţiile de siguranţă trebuie
montate în conformitate cu
normele şi directivele locale în
vigoare
cazan de încălzire cu combustibil solid
Colector
60
4
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de instalaţii
4.5 Instalaţii depreparareaapei caldemenajereşi pentruîncălzireabazinului deînot cucen-
trale termice convenţionale pe ulei/gaz
4.5.1 Sistemde preparare a apei calde menajere şi de încălzire a bazinului de înot prin
instalaţia solară: Cazan de încălzire montat pe podea
Circuitul solar
Primul consumator (boiler bivalent pentru apa
caldă) vafi încărcat înfuncţiedediferenţaîntreFSK
şi FSS1. În cazul în care primul consumator nu se
mai poate încărca, se va încărca cel de-al doilea
consumator (bazin de înot) prin schimbătorul de
căldură al bazinului de înot SWT şi prin pompa
circulară secundară PS2 în funcţie de diferenţa de
temperatură între FSK şi FSS2.
Se verifică în intervale scurte posibilitatea
încărcării primului consumator.
Sistem suplimentar de încălzire a apei calde
menajere
Temperatura nominală a apei calde menajere se
stabilizează în cazul în care este necesar cu
ajutorul cazanului, în funcţie de senzorul FW.
Instalaţie de dimensiuni reduse conformfişei de
lucru DVGW W 551.
Sistem suplimentar de încălzire a bazinului
de înot.
Cazanul montat pe podea încălzeşte
suplimentar bazinul de înot printr-un circuit de
încălzire cu schimbător de căldură.
60/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale Pagina 42 f.; Abrevieri Pagina 121)
Cazan de încălzire Cazan- Solar-
Montat pe podea Regulator Tip Regulator Componenta
Logano cu EMS
Logano plus cu EMS
Logamatic 4000 4121 FM443
Logasol KS01..
VS-SU
SWT
PS2
I
II
III
IV
Logano Logamatic 4000 4211 FM443
Logasol KS01..
VS-SU
SWT
PS2
I
II
III
IV
Extern Extern Extern KR0205
Logasol KS02.. R
SWT
PS2

III
IV
60/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare
Logasol
KS01..
PSS
Kollektor
230 V
50 Hz
A
AB
B
MAG
FW
PS KR
VK
RK
PSB KR SMF
WT
M
RSB
FV3
PH
SH
KR
PS2
SWT
Logamatic 4211
+ FM443
Logalux SL300-2, SL400-2, SL500-2
Heizes sel L ogano
Öl/Ga s
M
FSK
FE
VS
AW
AB
WWM
EK
RS
FSS1
FSS2
FSB
VS 1
RS 1
M 4
M
I
II
III
IV
SP1
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
Această schemăcuconexiuni este
numai o reprezentare schematică
ţi oferă numai o informaţie
orientativă asupra conexiunilor
hidraulice posibile.
Colector
cazandeîncălzirecu
combustibil lichid/gaz
61
Exemple de instalaţii 4
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
4.5.2 Sistemde preparare a apei calde menajere şi de încălzire a bazinului de înot:
Cazan de încălzire montat pe perete
Circuitul solar
Primul consumator (boiler bivalent pentru apa
caldă) vafi încărcat înfuncţiedediferenţaîntreFSK
şi FSS1. În cazul în care primul consumator nu se
mai poate încărca, se va încărca cel de-al doilea
consumator (bazin de înot) prin schimbătorul de
căldură al bazinului de înot SWT şi prin pompa
circulară secundară PS2 în funcţie de diferenţa de
temperatură între FSK şi FSS2.
Se verifică în intervale scurte posibilitatea
încărcării primului consumator.
Sistem suplimentar de încălzire a apei calde
menajere
Temperatura nominală a apei calde menajere se
stabilizează în cazul în care este necesar cu
ajutorul cazanului, în funcţie de senzorul FW.
Instalaţie de dimensiuni reduse conformfişei de
lucru DVGW W 551.
Sistem suplimentar de încălzire a bazinului
de înot.
Cazanul montat pe podea încălzeşte
suplimentar bazinul de înot printr-un circuit de
încălzire cu schimbător de căldură.
61/1 Schemă pentru conexiuni cu o scurtă descriere a exemplului de instalaţie (Indicaţii generale Pagina 42 f.; Abrevieri Pagina 121)
Cazan de încălzire Cazan- Solar-
Montat pe podea Regulator Tip Regulator Componenta
Logano cu EMS
Logano plus cu EMS
Logamatic 4000 4121 FM443
Logasol KS01..
VS-SU
SWT
PS2
I
II
III
IV
Logano Logamatic 4000 4121 FM443
Logasol KS01..
VS-SU
SWT
PS2
I
II
III
IV
Extern Extern Extern KR0205
Logasol KS02.. R
SWT
PS2

III
IV
61/2 Posibile variante de reglare a instalaţiei solare
Logasol
KS01..
Kollektor
FSK
Logalux SL300-2, SL400-2, SL500-2
230 V
50 Hz
A
AB
B
FW
KR
PSB KR SMF
WT
M
RSB
FV3
PH
SH
KR
PS2
SWT
GB142
12 Logamatic
4121
+ FM 443
M
SMF
SA
VK
RK
FE
VS
AW
AB
WWM
EK
RS
FSS1
FSS2
FSB
VS 1
RS 1
M 4
M
FSS2
I
II
III
IV
SP1
PSS
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
Aceastăschemăcuconexiuni este
numai o reprezentare schematică
ţi oferă numai o informaţie
orientativă asupra conexiunilor
hidraulice posibile.
Colector
62
4
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de instalaţii
4.6 Schema hidraulică detaliată pentru cazane de încălzire montate pe perete
Componentele hidraulice ale aparatelor sunt diferite pentru
fiecare cazan de încălzire pentru perete. Vana reversibilă cu
trei căi este montată de ex. pe fiecare generator de căldură în
turul şi returul cazanului.
Imaginile 62/1 şi 62/2 prezintă racordarea hidraulică a unor
cazane termice montate pe perete, în funcţie de schema
hidraulică a instalaţiei selectate.
Instalaţii pentru încălzirea apei menajere prin intermediul unei instalaţii solare
Instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de încălzire
62/1 Schemahidraulicădetaliatăpentrucazanele termice montate pe perete încazul exemplelor de instalaţii pentruîncălzireaapei menajere prinintermediul
unei instalaţii solare
62/2 Schemahidraulicădetaliată pentrucazanele termice montate pe perete încazul exemplelor de instalaţii pentrupreparareaapei calde menajere şi pentru
susţinerea sistemului de încălzire, prin intermediul unei instalaţii solare
Logamax plus
GB132-11...24
Logamax plus
GB142
VK
RK
VS RS
PH
VK
VS
RK
SV
MAG
M
RS
AV
M
SV
MAG
ÜV
AV
Zwei-Speicher-Anlage Kombispeicher-Anlage
Logamax plus
GB142
Logamax plus
GB142
AV
MAG
SV
PH
VK
VS
RK
M
MAG
SV
PH
VK
RK
M
Instalaţie cu boiler combinat Instalaţie cu două boilere
63
Poziţionare 5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5 Poziţionare
5.1 Dispoziţii generale privind poziţionarea
5.1.1 Instalaţie solară de preparare a apei calde menajere
Instalaţiile solare termice se utilizează în principal pentru
prepararea apei calde menajere. Se poate verifica dacă este
posibilă combinarea unei instalaţii de încălzire deja existente
cu o instalaţie solară termică. Sursa convenţională de căldură
trebuie să fie capabilă să acopere necesarul de căldură pentru
întreaga clădire înmodindependent de instalaţia solară. Chiar
şi în perioadele cu vreme nefavorabilă există un necesar de
confort care poate fi acoperit.
În cazul instalaţiilor solare utilizate pentru prepararea apei
calde menajere pentru case cu una sau două familii se tinde
către o rată de acoperire de 50 - 60 %. În cazul în care valorile
de consum disponibile nu sunt sigure, este logică şi o
dimensionare sub valoarea de 50 %. În general, în cazul
caselor cu mai multe familii este logică şi o rată de acoperire
cu 50% mai redusă.
5.1.2 Instalaţie solară de preparare a apei calde menajere şi de susţinere a sistemului de
încălzire
Sistemele solare termice se pot monta şi drept instalaţii
combinate pentru prepararea apei calde menajere şi pentru
susţinerea sistemului de încălzire. Este posibilă şi montare
unui sistemde încălzire a apei pentru piscină în combinaţie cu
sistemul de preparare a apei calde menajere şi pentru
susţinerea sistemului de încălzire.
Datorită faptului că în timpul perioadelor de tranziţie se
menţine o temperatură scăzută în sistemul de încălzire,
modul de distribuţie al căldurii joacă un rol insignifiant în
eficacitatea instalaţiei. Astfel se poate utiliza instalaţia solară
pentru susţinerea sistemului de încălzire, atât în combinaţie
cu un sistem de încălzire prin pardoseală precum şi în
combinaţie cu un sistem cu calorifere.
Pentru instalaţiile pentru prepararea apei calde menajere
combinate cu instalaţii de susţinere a sistemului de încălzire,
rata de acoperire este situată între valorile de 15 şi 35 % din
totalul necesarului anual de apă caldă menajeră şi de căldură.
Rata de acoperire depinde de necesarul de căldură al clădirii.
Se recomandă utilizarea colectorilor plani de mare putere de
tipul Logasol SKS4.0 pentru instalaţiile de susţinere a
sistemului de încălzire datorită randamentului ridicat şi
datorită vitezei de reacţie ridicate.
5.1.3 Poziţionare cu ajutorul unei simulări pe calculator
Este recomandată poziţionarea instalaţiei solare cu ajutorul
unei simulări pe calculator:
G începând cu un număr de şase colectori sau
G la o abatere semnificativă de la documentele de calcul ale
diagramei de poziţionare ( 64/1 sau 64/2, respectiv 67/1
sau 67/2).
Dimensionarea corespunzătoare depinde în principal de
exactitatea informaţiilor în privinţa necesarului de apă caldă.
Sunt importante următoarele valori:
G Necesarul zilnic de apă caldă
G Profilul zilnic pentru necesarul de apă caldă
G Profilul săptămânal pentru necesarul de apă caldă
G Influenţa anotimpului asupra necesarului de apă caldă (de
ex. loc pentru camping)
G Temperatura nominală a apei calde
G Tehnica utilizată pentru încălzirea apei calde menajere
(în cazul extinderii unei instalaţii deja existente)
G Locaţie
G Aşezare
G Înclinaţie
Un program adecvat pentru calcularea instalaţiilor solare
pentru prepararea apei calde menajere este programul
pentru simulare T-SOL. Programele pentru simulare necesită
indicarea valorilor de consum precum şi a dimensiunilor
colectorilor şi ale boilerului. În principiu, datele privind
consumul trebuie să fie cât mai precise deoarece valorile
inexacte nu sunt de folos.
De aceea este necesară pre-dimensionarea panoului de
colectori şi a boilerului solar pentru simularea efectuată pe
calculator ( Pagina 64 şi următoarele). Rezultatul dorit se
obţine după urmarea câtorva paşi.
Programul T-SOL memorează rezultatele cum ar fi tempera-
turile, energiile, gradele de utilizare şi gradul de acoperire
într-un fişier. Acestea pot fi afişate în multe modalităţi pe
monitorul calculatorului şi pot fi tipărite pentru o analizare
ulterioară.
64
5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare
5.2 Poziţionarea dimensiunilor colectorilor şi a boilerului solar
5.2.1 Instalaţii de preparare a apei calde menajere în cadrul caselor cu una sau două familii
Numărul de colectori
Pentru poziţionarea unei instalaţii solare de dimensiuni
reduse pentru prepararea apei calde menajere se pot lua
drept referinţă valorile apărute în cadrul unor case pentru una
sau două familii. Poziţionarea optimă a dimensiunii
colectorilor, boilerului şi a staţiei complete pentru instalaţiile
cu colectori solari pentru prepararea apei calde menajere este
influenţată de următorii factori:
G Locaţie
G Panta acoperişului (înclinaţia colectorului)
G Aşezarea acoperişului (aşezarea colectorilor spre sud)
G Profilul de consum de apă caldă
Trebuie respectată temperatura apei de consum în funcţie de
dotările sanitare disponibile sau planificate. În principiu se
ţine cont de numărul de persoane şi de consumul mediu
pentru fiecare persoană pe zi. Ideale sunt informaţiile privind
obiceiurile speciale de consum şi cele privind pretenţiile de
confort.
Documente pentru calcul
Diagramele 64/1 şi 64/2 se bazează pe un calcul exemplificativ
cu următorii parametri:
G Colectori plani de mare putere Logasol SKS4.0 respectiv
colectorii plani Logasol SKN3.0
G Logasol SKS4.0:
Boiler bivalent cu termosifon Logalux SL300-2
(pentru mai mult de trei colectori: Logalux SL400-2)
G Logasol SKN3.0:
Boiler bivalent Logalux SM300
(pentru mai mult de trei colectori: Logalux SM500)
G Aşezarea acoperişului spre sud
(factor de ajustare Pagina 65)
G Înclinaţia acoperişului 45° (factor de ajustare Pagina 65)
G Locaţie Würzburg
G Temperatura de consum 45 °C
La stabilirea numărului de colectori conform diagramei
64/1 respectiv 64/2 rezultă o rată de acoperire de 60 %.
Exemplu
– Locuinţă pentru 4 persoane cu un necesar de
200 litri de apă pe zi
– Instalaţie solară pentru prepararea apei calde menajere
Conform diagramei 64/1, curba b, sunt necesari doi
colectori plani de mare putere de tipul Logasol SKS4.0.
Logasol SKS4.0
Logasol SKN3.0
Legende pentru imagini (64/1 şi 64/2)
n
SK...
Numărul colectorilor
n
P
Numărul persoanelor
Curbele pentru necesarul de apă caldă:
a scăzut (< 40 litri pentru fiecare persoană pe zi)
b mediu (50 litri pentru fiecare persoană pe zi)
c ridicat (75 litri pentru fiecare persoană pe zi)
64/1 Diagramă pentru stabilirea aproximativă a numărului de colectori
Logasol SKS4.0 pentru prepararea apei calde menajere (este
evidenţiat exemplul, respectaţi modelele de calcul!)
64/2 Diagramă pentru stabilirea aproximativă a numărului de colectori
Logasol SKN3.0 pentru prepararea apei calde menajere
(respectaţi modelele de calcul!)
a
b
c
n
P
8
7
6
5
4
3
2
1
1 2 3 4 5
n
SKS3.0
6
n
SKS4.0
a
b
c
8
7
6
5
4
3
2
1
1 2 3 4 5 6
n
P
n
SKN2.0
n
SKS4.0
65
Poziţionare 5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Influenţa aşezării şi înclinaţiei colectorilor asupra randamentului solar
Înclinaţia optimă a colectorilor
Unghiul de înclinaţie optim depinde de utilizarea instalaţiei
solare. Unghiurile de înclinaţie optime mai reduse pentru
încălzirea apei menajere şi a celei pentru piscină iau în
considerare unghiul mai mare de incidenţă al radiaţiei solare
pe timpul verii. Unghiurile de înclinaţie optime mai ridicate
pentru susţinerea sistemului de încălzire sunt poziţionate în
funcţie de unghiul mai mic de incidenţă al radiaţiei solare în
perioadele de tranziţie.
Aşezarea colectorilor în funcţie de punctele cardinale
Aşezarea în funcţie de punctele cardinale şi înclinaţia
colectorilor solari influenţează energia termică pe care o
creează un panou de colectori. Un randament maxim se
atinge în cazul în care colectorii sunt îndreptaţi spre sud cu o
abatere de 10° spre est sau vest şi în cazul în care este aşezat
cu o înclinaţie de 35° până la 45°.
În cazul montării colectorilor pe un acoperiş abrupt sau pe o
faţadă a casei, poziţionarea panoului de colectori trebuie să
fie identică celei în cazul montării pe acoperiş sau pe faţadă. În
cazul în care aşezarea panoului de colectori este abătută spre
est sau vest, razele solare nu mai posedă un unghi de cădere
optim pe suprafaţa absorberului. Astfel se reduce
performanţa panoului de colectori.
Din tabelul 65/2 rezultă faptul că este necesar un factor de
ajustare pentru fiecare abatere a panoului de colectori de la
sud, în funcţie de înclinaţie. Cu această valoare trebuie
înmulţită suprafaţa determinată a colectorilor, pentrua atinge
un câştig de energie constant, similar cu cel obţinut în cazul
unei aşezări îndreptate spre sud.
Factori de ajustare pentru colectorii solari Logasol SKN3.0 şi SKS4.0 pentru sistemul de preparare a apei calde menajere
Factorii de ajustare sunt valabili pentru sistemul de
prepararea a apei calde menajere şi nu pentru susţinerea
sistemului de încălzire.
Exemplu
G Situaţie
– Locuinţă pentru 4 persoane cu un necesar de
200 litri de apă pe zi
– Înclinaţie de 25° încazul montării peste sau în acoperiş a
colectorilor solari Logasol SKS4.0
– Abatere spre vest 60°
G Se citeşte
– 1,8 colectori Logasol SKS4.0 ( Diagramă 64/1)
– Factor de ajustare 1,10 ( Tabela 65/2)
– Din calcule rezultă:
1,8 × 1,10 = 2,0
Pentru a obţine un randament echivalent cu unul în cazul
unei aşezări îndreptate spre sud trebuie utilizaţi 2 colectori
solari Logasol SKS4.0.
Utilizarea energiei solare pentru
Înclinaţia
optimă a colectorilor
Apă caldă 30° până la 45°
Apă caldă + Încălzire 45° până la 53°
Apă caldă + Piscină 30° până la 45°
Apă caldă + Încălzire + Piscină 45° până la 53°
65/1 Înclinaţia colectorilor în funcţie de utilizarea instalaţiei solare
Înclinaţie Factori de ajustare în cazul unei abateri a colectorului de la sud
Abatere spre vest cu Sud Abatere spre est cu
90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° –15° –30° –45° –60° –75° –90°
60° 1,26 1,19 1,13 1,09 1,06 1,05 1,05 1,06 1,09 1,13 1,19 1,26 1,34
55° 1,24 1,17 1,12 1,08 1,05 1,03 1,03 1,05 1,07 1,12 1,17 1,24 1,32
50° 1,23 1,16 1,10 1,06 1,03 1,02 1,01 1,04 1,06 1,10 1,16 1,22 1,30
45° 1,21 1,15 1,09 1,05 1,02 1,01 1,00 1,02 1,04 1,08 1,14 1,20 1,28
40° 1,20 1,14 1,09 1,05 1,02 1,01 1,00 1,02 1,04 1,08 1,13 1,19 1,26
35° 1,20 1,14 1,09 1,05 1,02 1,01 1,01 1,02 1,04 1,08 1,12 1,18 1,25
30° 1,19 1,14 1,09 1,06 1,03 1,02 1,01 1,03 1,05 1,08 1,13 1,18 1,24
25° 1,19 1,14 1,10 1,07 1,04 1,03 1,03 1,04 1,06 1,09 1,13 1,17 1,22
65/2 Factori de ajustare în cazul unei abateri de la sud pentru colectorii solari Logasol SKN3.0 şi SKS4.0, pentru diferite înclinaţii
Domenii de ajustare: 1,06 până la 1,10 1,11 până la 1,15 1,16 până la 1,20 1,00 până la 1,05 1,21 până la 1,25 > 1,25
66
5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare
Selectarea boilerului
Pentru o funcţionare optimă a unei instalaţii solare, este
necesar un raport adecvat între puterea panoului de colectori
(dimensiunea panoului de colectori) şi a capacităţii boilerului
(volumul boilerului). Dimensiunea panoului de colectori este
limitată în funcţie de capacitatea boilerului (66/1).
Instalaţiile solare pentru prepararea apei calde menajere, în
cazul unei case pentru o familie trebuie să fie acţionat pe cât
posibil prin intermediul unui boiler bivalent. Un boiler solar
bivalent dispune de un schimbător de căldură (serpentină)
solar şi de un schimbător de căldură (serpentină) pentru
încălzirea suplimentară a cazanului termic. În cazul acestui
proiect, partea superioară a boilerului este utilizată drept
parte utilă. Acest factor trebuie luat în considerare la
selectarea unui boiler.
Se recomandă utilizarea unei instalaţii cu două boilere numai în
cazul în care necesarul de apă nu poate fi acoperit de un singur
boiler bivalent. Pentru aceste instalaţii este necesară montarea
unui boiler monovalent pentru acumularea energiei solare,
înaintea celui convenţional. Boilerul convenţional trebuie să
poată acoperi întreg necesarul de apă caldă menajeră şi de
căldură. Deaceea, boilerul solar poatefi unul dedimensiuni mai
reduse.
Acest proiect este util şi în cazul integrării unei instalaţii solare
în cea convenţională. Din motive energetice şi economice ar
trebui verificată în permanenţă funcţionarea boilerului
bivalent.
Regula empirică
Practic, volumul boilerului trebuie să reprezinte dublul
necesarului zilnic de apă. Tabela 66/1 prezintă valori
estimative pentru selectarea boilerului pentru apa caldă
menajeră în funcţie de necesarul de apă zilnic pentru numărul
de persoane. Pentru aceasta se porneşte de la o temperatură
a boilerului de 60 °C şi de la o temperatură de consum de
45 °C. În cazul unei instalaţii cu mai multe boilere, cantitatea
de apă din stoc ar trebui să acopere dublul necesarului zilnic
de apă menajeră, în cazul unui grad de consum de 85 %.
Boiler Necesarul de
apă caldă pe zi în I
Numărul recomandat de persoane Capacitatea
boilerului
Cantitate
recomandată
1)
Colectori
SKN3.0 sau
SKS4.0
1) Distribuirea numărului de colectori Pagina 67
în cazul unui necesar de apă caldă pentru fiecare
persoană pe zi de
Logalux în cazul unei temperaturi a
boilerului de 60 °C şi a unei
temperaturi de consum 45 °C
40 l
Scăzut
50 l
Mediu
75 l
Înalt l
SM300 până la 200/250 cca. 5-6 cca. 4-5 cca. 3 290 2–3
SM400 până la 250/300 cca. 6–8 cca. 5–6 cca. 3–4 390 3–4
SM500 până la 300/400 cca. 8–10 cca. 6-8 cca. 4–5 490 4–5
SL300 până la 200/250 cca. 5–6 ca. 4–5 cca. 3 300 2–3
SL400 până la 250/300 cca. 6–8 cca. 5–6 cca. 3–4 380 3–4
SL300 până la 300/400 cca. 8–10 cca. 6–8 cca. 4–5 500 4–5
SU160
2)
2) În funcţie de configuraţia instalaţiei; referitor la volumul total de apă caldă menajeră de 300 litri şi pentru restratificarea între treapta de preîncălzire
şi boilerul funcţional (exemplu de instalaţii 31/1)
până la 200/250 cca. 5–6 cca. 4–5 cca. 3 160 (300) 2–3
SU200
2)
până la 200/250 cca. 5–6 cca. 4–5 cca. 3 200 (300) 2–3
66/1 Valori orientative pentru selectarea boilerului pentru apa caldă menajeră
67
Poziţionare 5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5.2.2 Instalaţii pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea sistemului de
încălzire în case pentru una sau două familii
Număr decolectori
Poziţionarea panoului de colectori pentru o instalaţie solară
pentru prepararea apei calde menajere şi pentru susţinerea
sistemului de încălzire este dependentă în mod direct de
necesarul de căldură al clăirii şi de rata de acoperire din punct
de vedere solar. În cadrul perioadei de încălzire se poate
efectua numai o acoperire parţială.
Pentru prepararea apei calde menajere a fost presupus în
cadrul diagramelor 67/1 şi 67/2 necesarul de apă caldă mediual
unei -locuinţe cu 4 persoane cu un consum zilnic de 50 litri pe
persoană.
Documente pentru calcul
Diagramele 67/1 şi 67/2 se bazează pe un calcul exemplificativ
cu următorii parametri:
G Colectori plani de mare putere Logasol SKS4.0 respectiv
colectorii plani Logasol SKN3.0
G Logasol SKS4.0:
Boiler combinat cu termosifon PL750/2S
(pentru mai mult de opt colectori: Logalux PL1000/2S)
G Logasol SKN3.0:
Boiler combinat cu termosifon PL750/2S
(pentru mai mult de opt colectori: Logalux PL1000/2S)
G Locuinţă pentru 4 persoane cu un necesar de
200 litri de apă pe zi
G Aşezarea acoperişului spre sud
G Înclinaţia acoperişului de 45°
G Locaţie Würzburg
G Încălzire cu temperaturi joase cu
ϑ
V
= 40 °C, ϑ
R
= 30 °C
Exemplu
G Locuinţă pentru 4 persoane cu un necesar de
200 litri de apă pe zi
G Instalaţie solară pentru prepararea apei calde menajere şi
pentru susţinerea sistemului de încălzire prin pardoseală
G Necesarul de căldură de 8 kW
G Rata dorită de acoperire 25 %
Conform diagramei 67/1, curba c, sunt necesari şase
colectori plani de mare putere de tipul Logasol SKS4.0.
Logasol SKS4.0
Logasol SKN3.0
Legende pentru imagini (67/1 şi 67/2)
n
SK...
Numărul colectorilor
Q
H
Necesarul de căldură al clădirii
Curbe pentru rata de acoperire a necesarului anual de căldură
pentru prepararea apei calde menajere şi încălzire:
a în jur de 15 % rată de acoperire
b în jur de 20 % rată de acoperire
c în jur de 25 % rată de acoperire
d în jur de 30 % rată de acoperire
e în jur de 35 % rată de acoperire
67/1 Diagramă pentru stabilirea aproximativă a numărului de colectori
Logasol SKS4.0 pentru prepararea apei calde menajere şi pentru
susţinerea sistemului de încălzire (este evidenţiat exemplul,
respectaţi modelele de calcul!)
67/2 Diagramă pentru stabilirea aproximativă a numărului de colectori
Logasol SKN3.0 pentru prepararea apei calde menajere şi pentru
susţinerea sistemului de încălzire (respectaţi modelele de calcul!)
a
b
d
e
c
Q
H
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5
n
SKS3.0
6 7 8 9 10
kW
a
b
c
d
e
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5
n
SKN2.0
6 7 8 9 10
Q
H
kW
68
5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare
Selectarea boilerului
Instalaţiile solare pentru prepararea apei calde menajere şi
pentru susţinerea sistemului de încălzire ar trebui utilizate pe
cât posibil prin intermediul unui boiler combinat. La
selectarea boilerului trebuie să aveţi învedere faptul ca partea
utilă pentru apa menajeră să corespundă modului de consum
al utilizatorului.
Alături de suficienţa stocării apei calde, trebuie să luaţi în
considerare necesarul de căldură al clădirii în cazul unei
instalaţii solare pentru prepararea apei calde menajere şi
pentru susţinerea sistemului de încălzire.
Tabela 66/1 prezintă valori estimative pentru selectarea
boilerului combinat în funcţie de necesarul de apă zilnic
pentru numărul de persoane. Pentru fiecare colector trebuie
să fie disponibili cel puţin 100 l în boiler, pentru a menţine
numărul de durate de stagnare la un nivel scăzut.
O stabilire a ratei totale de acoperire a necesarului poate fi
efectuată cu ajutorul diagramelor 67/1 şi 67/2 . Un rezultat mai
amănunţit poate fi obţinut cu ajutorul unei simulări efectuate
cu ajutorul unui program de simulare adecvat.
În mod alternativ există posibilitatea montării unei instalaţii
cu două boilere în locul unei instalaţii cu boiler combinat.
Acest lucru este recomandat în cazul în care necesarul de apă
caldă menajeră sau apă caldă tampon creşte datorită unui
nou consumator. Pentru aceasta este necesară adaptarea
numărului de colectori la necesarul consumatorului
suplimentar (de ex. piscina).
Boiler Necesarul de
apă caldă pe zi în I
Numărul recomandat de persoane Capacitatea boilerului
Apă menajeră/total
Cantitate
recomandată
1)
Colectori
SKN3.0 sau SKS4.0
1) Distribuirea numărului de colectori Pagina 67
Logalux în cazul unei temperaturi a
boilerului de 60 °C şi a unei
temperaturi de consum 45 °C
l
P750S până la 200/250 cca. 3–5 160/750 4–6
PL750/2S până la 250/350 cca. 3–9 300/750 4–8
PL1000/2S până la 250/350 cca. 3–9 300/940 6–10
68/1 Valori orientative pentru selectarea boilerului combinat
Boiler Necesarul de
apă caldă pe zi în I
Numărul recomandat de persoane Capacitatea
boilerului
Cantitate
recomandată
1)
Colectori
SKN3.0 sau
SKS4.0
1) Distribuirea numărului de colectori Pagina 67
în cazul unui necesar de apă caldă pentru fiecare
persoană pe zi de
Logalux în cazul unei temperaturi a
boilerului de 60 °C şi a unei
temperaturi de consum 45 °C
40 l
Scăzut
50 l
Mediu
75 l
Înalt l
SM300 până la 200/250 cca. 5–6 cca. 4–5 cca. 3 290 2–3
SM400 până la 250/300 cca. 6–8 cca. 5–6 cca. 3–4 390 3–4
SM500 până la 300/400 cca. 8–10 cca. 6–8 cca. 4–5 490 4–5
SL300 până la 200/250 cca. 5–6 cca. 4–5 cca. 3 300 2–3
SL400 până la 250/300 cca. 6–8 cca. 5–6 cca. 3–4 380 3–4
SL300 până la 300/400 cca. 8–10 cca. 6–8 cca. 4–5 500 4–5
68/2 Valori orientative pentru selectarea boilerului pentru apa menajeră în cazul unei instalaţii cu două boilere
Boiler Capacitatea de apă tampon Numărul recomandat de
1)
colectori SKN3.0 sau SKS4.0
1) Distribuirea numărului de colectori Pagina 67
Logalux l
PL750 750 4–8
PL1000 1000 4–8
PL1500 1500 6–16
68/3 Valori orientative pentru selectarea boilerului tampon în cazul unei instalaţii cu două boilere
69
Poziţionare 5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5.2.3 Case cu mai multe familii de 3 până la 5 nivele
Boiler bivalent în cadrul instalaţiilor de mari dimensiuni
În cadrul instalaţiilor de mari dimensiuni, din punct de vedere
al DVGW, temperatura apei care iese din dispozitivul de
încălzire a apei menajere, trebuie să se menţină la valoarea de
≥60 °C. Întregul conţinut al sistemului de preîncălzire trebuie
încălzit cel puţin o dată pe zi la temperatura de ≥60 °C.
Încazul unor casepentrumai multefamilii pot fi unitesistemele
de preîncălzire, adică volumul boilerului care este încălzit de
instalaţia solară şi partea utilă, adică volumul boilerului care
este încălzit în mod convenţional, în cadrul unui singur boiler
bivalent. Încălzirea zilnică se face posibilă prin intermediul
restratificării părţii utile şi a sistemului de preîncălzire. În acest
scop, se montează o conductă de legătură, cu pompă de
recirculare, între racordul de evacuare a apei calde şi racordul
de alimentare cu apă rece a boilerului bivalent. Pentru
controlarea pompei se poate utiliza regulatorul KR-VWS.
Pentru un sistem cu boiler Logalux SM500 sau SL500 cu 4 sau
5 colectori se poate atinge, în cazul unui necesar de apă caldă
menajeră de 100 l la o temperatură de 60 °C pentru fiecare
locuinţă, o rată de acoperire de cca. 30 %.
În cazul unei selectări a boilerului trebuie avut în vedere
faptul că necesarul de apă caldă să poată fi acoperit în
totalitate de sistemul de încălzire convenţional.
Încălzire zilnică / modul de funcţionare antibacterian
Pentru a se putea utiliza în mod corespunzător şi pentru a se
putea încheia cu succes funcţia antibacteriană, trebuie
menţinute condiţiile din cadrul unei case cu până la 30 de
locuinţe (Pagina 71).
69/1 Exemple pentru montarea hidraulică a unui boiler bivalent în cadrul unei instalaţii de dimensiuni mari pentru case pentru mai multe familii de 3 până la
5 locuinţe;
Controlarea procesului de restratificare şi a funcţiei antibacteriene conformfişei de lucru DVGWW551 se efectuează prin intermediul regulatorului
KR-VWS (Abrevieri Pagina 121)
EZ
Logalux SM.../SL...
RS 1
M2
RS 2
VS 1
M1
EK
VS 2
AW
PZ
FSS
FW
TW
PS
FSU
FSO
FSB
PAL
KR -
VWS
HeizkesselL o g ano
Öl /G a s
HK1
HS - -E
PH PH
WWM
Logamatic 4211
+ FM 443
FK
PSS
Logasol
KS01. .
Koll ektor
FSK
SP1
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den g ltigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuf hren.
Această schemă cu conexiuni
este numai o reprezentare
schematică şi oferă numai o
informaţie orientativă asupra
conexiunilor hidraulice posibile.
Instalaţiile de siguranţă trebuie
montate în conformitate cu
normele şi directivele locale în
vigoare
cazan de încălzire cu
combustibil lichid/gaz
Colector
70
5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare
5.2.4 Case pentru mai multe familii cu până la 30 WE
Instalaţii cu două boilere cu proces de preîncălzire
În cazul unei planificări a unor instalaţii solare montate în
combinaţie cuinstalaţii de dimensiuni mari pentruprepararea
apei calde menajere, trebuie respectată încălzirea zilnică
necesară în cadrul procesului de preîncălzire în conformitate
cu DVGW. Prin aceasta nu se asigură numai o igienizare
corespunzătoare, ci şi o ridicare a nivelului mediu de
temperatură în procesul de preîncălzire solară.
În cazul unor instalaţii de mari dimensiuni cu un consum
constant (de ex. casă cu mai multe familii) sau în cazul în care
se doreşte o rată de acoperire mai mică, de aproximativ 20
până la 30 % se poate utiliza o instalaţie cu sisteme de
preîncălzire care se dovedesc a fi economice în ciuda faptului
că trebuie încălzit zilnic. În cazul instalaţiilor la care se necesită
o rată de acoperire mai ridicată, de cca. 40 % este necesară o
cantitate mai mare de apă tampon, ceea ce duce la scăderea
randamentului datorită procesului de încălzire zilnică. În cazul
acestor instalaţii, se utilizează de regulă boilere tampon cu
apă pentru încălzire cu un dispozitiv suplimentare de transfer
al căldurii asupra apei menajere. Acestea oferă, în mod
suplimentar, avantajul că, datorită îmbinării instalaţiei solare,
volumul de apă menajeră corespunde foarte puţin în cazul
sistemului SAT-VWS respectiv nu corespunde deloc în cazul
sistemului SAT-ZWE. Pentru aceste sisteme sunt disponibile
documente de planificare.
Sistemele cu boilere pentru apa caldă menajeră se pot utiliza
cu uşurinţă în cazul unei montări ulterioare, deoarece partea
de preîncălzire şi cea utilă sunt reprezentate de două boilere
separate. Partea de preîncălzire şi boilerul util pot fi
dimensionate separat. Temperatura nominală pentru boilerul
funcţional trebuie să atingă de cel puţin valoarea de 60 °C.
Astfel încât instalaţia solară să poată utiliza întreg volumul
boilerului, este necesară reglarea încărcării solare până la
valoarea de 75 °C. Regulatorul KR-VWS porneşte pompa PAL
pentru restratificarea între cele două boilere în cazul în care
boilerul pentru preîncălzire dispune de o temperatură mai
ridicată decât cea a boilerului util. Astfel se pot încărca ambele
boilere la o temperatură mai ridicată decât cea nominală şi se
facilitează şi o acoperire solară a consumului căldura de
circulaţie.
În cazul în care nu a fost atinsă temperatura de protecţie de
60 °Cîntimpul zilei, se va porni o restratificare întimpul nopţii,
la o anumită oră prestabilită.
70/1 Schema unei instalaţii cu două boilere reprezentată drept instalaţie de mari dimensiuni, în care boilerul de preîncălzire şi boilerul util sunt încărcate cu
apă menajeră;
Controlarea procesului de restratificare şi a funcţiei antibacteriene conformfişei de lucru DVGWW551 se efectuează prin intermediul regulatorului KR-
VWS (Abrevieri Pagina 121)
WWM
Logamatic 4211
+ FM 443
PSS
Logasol
KS01..
PZ
Heizkessel Logano
Öl/Gas
FK
Kollektor
HK1
HS-E -
PH PH
PS
FSK
PAL
KR - VWS
M
EK
VS
AW
FSU
FSS
RS
M
EK
VS
AW
FSB
FW
EZ
Logalux SU.../ST... Logalux SU.../ST...
TW
RS
FSO
Dieses Schaltbild ist nur eine
schematische Darstellung und
gibt einen unverbindlichen
Hinweis auf eine mögliche
hydraulische Schaltung.
Die Sicherheitseinrichtungen sind
nach den gültigen Normen und
örtlichen Vorschriften
auszuführen.
SP1
Această schemă cu conexiuni este
numai o reprezentare schematică
şi oferă numai o informaţie
orientativă asupra conexiunilor
hidraulice posibile. Instalaţiile de
siguranţă trebuie montate în
conformitate cu normele şi
directivele locale în vigoare
Colector
cazan de încălzire cu
combustibil lichid/gaz
71
Poziţionare 5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Încălzire zilnică / funcţie antibacteriană
Pentru a se utiliza şi a se încheia cu succes funcţia antibacteri-
ană, trebuie respectate următoarele condiţii:
G Funcţia antibacteriană a procesului de preîncălzire trebuie
utilizată în momente în care nu există consum de apă.
Această cerinţă este îndeplinită cel mai probabil în timpul
nopţii.
G Debitul din cadrul funcţiei antibacteriene trebuie setat ast-
fel încât boilerul de preîncălzire să fie recirculat de două ori
pe oră. Se recomandă utilizarea unei pompe cu trei trepte
care oferă o rezervă corespunzătoare.
G Temperatura boilerului util din cadrul funcţiei antibacte-
riene, nu trebuie să scadă sub limita de 60 °C. Astfel încât
nivelul temperaturii din boilerul util să nu scadă, puterea
termică a funcţiei antibacteriene nu trebuie să fie mai ridi-
cată decât cea maximă a sistemului convenţional de
încălzire a boilerului util.
G Pentru a menţine pierderile de căldură între boilerul util şi
cel de preîncălzire la un nivel cât mai scăzut, izolaţia ter-
mică a conductei trebuie efectuată cu atenţie şi trebuie să
corespundă standardelor legale.
G Lungimea conductelor pentru dezinfecţia termică trebuie
să fie cât mai redusă (distanţa de la boilerul de preîncălzire
la cel util).
G Circulaţia de apă caldă trebuie să fie oprită în cadrul
funcţiei antibacteriene a procesului de preîncălzire (boiler-
ul util nu este răcit prin intermediul returului conducţiei de
circulaţie).
G În cazul în care regulatorul pentru încărcarea boilerului util
dispune de o funcţie pentru ridicarea temporară a temper-
aturii nominale din boiler, perioada de utilizare a acestei
funcţii să aibă un avans (de ex. 0,5 h) înaintea perioadei de
utilizare a funcţiei antibacteriene (sincronizarea perioadei
de utilizare).
G Derularea funcţiei antibacteriene trebuie să fie verificată în
timpul punerii în funcţiune a sistemului. Condiţiile trebuie
selectate astfel încât acestea să corespundă în cazul unei
utilizări ulterioare.
Distribuirea suprafeţei colectorilor
Pentru distribuirea suprafeţei colectorilor în cazul unui profil
de consum constant, ca de ex. în cazul unei case pentru mai
multe familii, trebuie calculat un consum zilnic de apă
menajeră de cca. 70 până la 75 litri, la o temperatură de 60 °C
pentru fiecare m˛ al suprafeţei colectorilor.
Necesarul de apă caldă menajeră trebuie estimat cu atenţie,
deoarece un consum redus ar putea duce la o creştere a
duratelor de stagnare în cazul acestui sistem. Un consum mai
mare contribuie la îmbunătăţirea robusteţii sistemului.
Pentru o simplificare a acestor calcule se pot utiliza
următoarele formule cu condiţia să se respecte condiţiile
limită indicate:
Dimensiuni de calcul
n
SKS4.0
Numărul de colectori solari Logasol SKS4.0
n
SKN3.0
Numărul de colectori solari Logasol SKN3.0
n
WE
Numărul de locuinţe
Condiţii limită pentru formule 71/1:
G Funcţia antibacteriană la ora 2:00
G Utilizarea circulaţiei:
Construcţie nouă:100 W/WE
Construcţie veche:140 W/WE
G Locaţie Würzburg
G Temperatura maximă de preîncălzire 75 °C
Restratificare activă
G 100 l/WE la 60 °C
71/1 Formule pentru stabilirea numărului necesar de colectori solari
Logasol SKS4.0 respectiv SKN3.0 în funcţie de numărul de locuinţe
(respectaţi condiţiile limită!)
n
SKS4.0
= 0,6 ⋅ n
WE
n
SKN3.0
= 0,7 ⋅ n
WE
72
5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare
Stabilirea volumului boilerului
Boilerele pentru apa menajeră, comutate în serie trebuie să
dispună de posibilitatea efectuării unei restratificări. Încălzirea
zilnică trebuie asigurată în aceeaşi măsură în care este
efectuată restratificarea apei calde din boilerul de preîncălzire
în boilerul util. Volumul boilerului pentru instalaţia solară este
compus din volumul boilerului de preîncălzire şi din cel al
boilerului util.
La selectarea boilerului trebuie avută în vedere poziţia
necesară a senzorilor. Boilerele cu izolaţie din spumă moale
oferă posibilitatea montării unor senzori suplimentari, de ex.
cu ajutorul unor benzi elastice.
Boiler de preîncălzire
Volumul minim al boilerului de preîncălzire se calculează la
cca. 20 litri pentru fiecare metru pătrat:
Dimensiuni de calcul (72/1)
A
K
Suprafaţa colectorilor în m
2
V
VWS,min
Volumul minim al boilerului de preîncălzire în litri
Omărire a volumului specific al boilerului măreşte robusteţea
sistemului din punct de vedere al variaţiilor de consum, dar
creşte simultan consumul de energie convenţională pentru
încălzirea zilnică.
Boilerul de preîncălzire trebuie să dispună de posibilitatea
poziţionării a doi senzori suplimentari la 20 % şi la 80 % din
înălţimea acestuia.
Numărul maxim de colectori pentru boilerele Logalux SU,
conform tabelului 72/2 este valabil pentru o temperatură
maximă a boilerului de 75 °C şi a unei rate de acoperire a
instalaţiei solare de 25 până la 30 %. Cu ajutorul unei simulări
se certifică faptul că se evită pe cât posibil o stagnare.
Boiler util
Boilerul util este încărcat de instalaţia solară cu o diferenţă
redusă de temperatură (temperatura maximă minus
temperatura de încălzire suplimentară) decât boilerul de
preîncălzire, dar înacelaşi timp, acesta pune la dispoziţie până
la o treime din capacitatea necesară. Încărcarea boilerului util
facilitează în mod suplimentar încorporarea şi acoperirea
solară a necesarului de energie pentru circulaţie.
Stabilirea boilerului util se efectuează în conformitate cu
necesarul de căldură convenţională fără a lua în considerare
volumul încălzit al boilerului de preîncălzire. Volumul specific
total al boilerului se calculează la cca. 50 litri pentru fiecare
metru pătrat al suprafeţei colectorilor:
Dimensiuni de calcul (72/3)
A
K
Suprafaţa colectorilor în m
2
V
BS
Volumul boilerului util în litri
V
VWS
Volumul minim al boilerului de preîncălzire în litri
72/1 Formulă pentru calcularea volumului minimal boilerului de
preîncălzire în funcţie de suprafaţa colectorului
V
VWS ,min
= A
K
⋅ 20 l/m
2
Boiler de
preîncălzire
Numărul de colectori solari Logasol
Logalux SKN 3.0 SKS 4.0
SU 400 16 14
SU 500 20 16
SU 750 22 18
SU 1000 25 21
72/2 Numărul maximde colectori pentruboilerele de preîncălzire Logalux
SU (în cazul unei temperaturi maxime a boilerului de 75 °C şi a unei
rate de acoperire a instalaţiei solare de 25 până la 30 %)
72/3 Formulă pentru calcularea volumului minimtotal al boilerului în
cazul procesului de preîncălzire şi al părţii utile, pentru fiecare metru
pătrat al suprafeţei colectorilor
V
BS
V
VWS
+
A
K
--------------------------- 50 l/m
2

73
Poziţionare 5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5.2.5 Instalaţii pentru încălzirea apei din piscină
Condiţiile meteorologice şi pierderile de căldură ale piscinei
prin pământ influenţează puternic poziţionarea. De aceea se
poate stabili o instalaţie solară pentru încălzirea apei din
piscină numai în mod estimativ. În principal, totul depinde de
suprafaţa bazinului. O anumită temperatură a apei nu este
garantată pe o durată întinsă pe mai multe luni.
În cazul în care sistemul solar de încălzire a apei din piscină
trebuie combinat cu sistemul de preparare a apei calde
menajere, recomandăm selectarea unui boiler solar bivalent
Logalux SM… cu un schimbător de căldură (serpentină) solar
de mari dimensiuni şi recomandămca încărcarea boilerului să
fie limitată la temperatura maximă de 60 °C.
Valori orientative pentru piscine cu bazine acoperite
Premisele pentru valorile orientative ale piscinelor acoperite
sunt:
G Bazinele sunt acoperite atunci când acestea nu sunt utili-
zate (izolaţie);
G Temperatura nominală a apei din bazin este de 24 °C.
În cazul în care temperatura nominală a bazinului este mai
mare de 24 °C, se măreşte numărul de colectori necesari cu
valoarea de ajustare conform tabelului 73/1.
Exemplu
G Situaţie
– Piscină acoperită
– Suprafaţa bazinului 32 m
2
– Temperatura apei din bazin 25 °C
G Necesar
– Numărul colectorilor solari Logasol SKS4.0
pentru încălzirea solară a apei din piscină
G Se citeşte ( 73/1)
– 5 colectori solari Logasol SKS4.0
pentru o suprafaţă a bazinului de 32 m
2
– 1 colector solar Logasol SKS4.0
drept valoare de ajustare pentru + 1 °C
peste temperatura de 24 °C a apei din bazin
Sunt necesari şase colectori solari Logasol SKS4.0 pentru
instalaţia solară de încălzire a apei din piscină
Valori orientative pentru piscinele exterioare
Valorile orientative sunt valabile numai în cazul în care piscina
este izolată şi uscată în zona de atingere cu pământul. În cazul
în care piscina este amplasată fără izolaţie, în apa freatică,
aceasta trebuie izolată înainte. Apoi trebuie stabilit necesarul
de căldură.
Piscină exterioară cu bazin acoperit
(sau piscină acoperită fără izolaţie termică)
Valoarea orientativă valabilă 1: 2. Ceea ce înseamnă că
suprafaţa panoului de colectori trebuie să reprezinte jumătate
din suprafaţa bazinului.
Piscină exterioară fără izolaţie
Valoarea orientativă valabilă 1: 1. Ceea ce înseamnă că
suprafaţa panoului de colectori trebuie să fie echivalentă cu
suprafaţa bazinului.
În cazul în care instalaţia solară a fost planificată pentru
încălzirea unei piscine exterioare, pentru prepararea apei
calde menajere şi / sau pentru susţinerea sistemului de
încălzire, trebuie adăugate suprafeţele de colectori necesare
pentru piscină şi pentru apa menajeră. Nu se vor adăuga
suprafeţele colectorilor pentru sistemul de încălzire. Instalaţia
solară este utilizată pe timpul verii pentru încălzirea piscinei
exterioare iar pe timpul iernii pentru sistemul de încălzire. Apa
menajeră este încălzită pe tot parcursul anului.
Domeniu Mărime de referinţă Aşezare cu colectori solari Logasol
SKS4.0 SKN3.0
Suprafaţa bazinului Suprafaţa bazinului în m
2
1 colector
pentru fiecare 6,4 m
2
1 colector
pentru fiecare 5 m
2
Valoarea de ajustare
temperatura apei din bazin
Abatere peste 24 °C a temperaturii
apei din bazin
suplimentar, încă
1 colector
suplimentar, încă
1,3 colectori
pentru fiecare valoare de +1 °C peste temperatura de 24 °C a apei din
bazin
73/1 Valori orientative pentru stabilirea numărului de colectori pentru încălzirea apei în cadrul unui bazin acoperit (izolaţie termică)
74
5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare
5.3 Necesarul de spaţiu pentru colectorii solari
5.3.1 Necesarul de spaţiu în cazul unei montări în sau peste acoperiş
Colectorii solari Logasol pot fi montaţi în două variante pe
acoperişurile cu înclinaţia situată între valoarea de 25° şi 65°.
Aceste variante cuprind montarea peste acoperiş
(Pagina 99 şi paginile următoare) şi montarea în acoperiş
(Pagina 104 şi paginile următoare).
La planificare trebuie luat în considerare atât necesarul de
suprafaţă pe acoperiş cât şi necesarul de spaţiu sub acoperiş.
Dimensiunile A şi B corespund necesarului de suprafaţă
pentru numărul şi distribuţia colectorilor (75/1 şi 75/2). În
cazul unei montări în acoperiş, acestea conţin necesarul de
suprafaţă pentru colectori şi seturile de racordare. Aceste
dimensiuni trebuie privite drept cerinţe minime. Pentru
simplificarea montării de către două persoane, se recomandă
acoperirea a până la două rânduri de ţigle în jurul panoului de
colectori. Dimensiunea C este valabil drept limită superioară.
Dimensiunea Ceste valabilă pentrucel puţindouă rânduri de
ţiglă până la coamă. În cazul ţiglelor aplicate cu apă apare
riscul de a deteriora stratul de acoperire de pe coamă.
Dimensiunea D corespunde proeminenţei acoperişului,
incluzând şi rezistenţa peretelui frontal. Distanţa laterală de
0,5 m până la panoul de colectori este necesară în funcţie de
varianta de conectare, sub partea dreaptă sau sub partea
stângă a acoperişului.
Planificaţi odistanţăde0,5 mînparteadreaptăşi / saucea
stângă a panoului de colectori, pentru cablurile de conectare
(sub acoperiş!).
Planificaţi o distanţă de 0,3 m sub panoul de colectori (sub
acoperiş!) pentru amplasarea conductelor de retur.
Conducta de retur trebuie amplasată în pantă ascendentă
spre dispozitivul de aerisire, în cazul în care instalaţia nu este
umplută cu ajutorul unei staţii de încărcare.
Planificaţi o distanţă de 0,4 m peste panoul de colectori
(sub acoperiş!) pentru o amplasare cu o pantă ascendentă a
conductei de acumulare a turului precum şi a recipientului cu
dispozitiv de aerisire, în cazul în care instalaţia nu este
umplută cu ajutorul unei staţii de încărcare.
74/1 Necesarul de spaţiu pentru montarea în şi peste acoperiş a
colectorilor solari Logasol (Explicaţii suplimentare găsiţi în text)
B
C
D
D
A
≥ 0,3
≥ 0,5
≥ 0,5
≥ 0,4
75
Poziţionare 5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Suprafaţa necesară pentru colectorii solari Logasol în cazul unei montări în şi peste acoperiş
75/1 Suprafaţa necesară pentru panourile de colectori cu colectori solari Logasol în cazul unei montări în şi peste acoperiş (Dimensiuni 75/2)
Dimensiuni Dimensiuni ale panoului de colectori cu colectori solari Logasol
SKN3.0 şi SKS4.0 SKN3.0 şi SKS4.0
în cazul unei
montări în acoperiş
(ramă)
în cazul unei
montări peste acoperiş
vertical orizontal vertical orizontal
A pentru 2 colectori m – – 1,15 2,07
pentru 3 colectori m 2,67 4,52 2,32 4,17
pentru 4 colectori m 3,84 6,61 3,49 6,26
pentru 5 colectori m 5,01 8,71 4,66 8,36
pentru 6 colectori m 6,18 10,80 5,83 10,45
pentru 7 colectori m 7,41 12,90 7,06 12,55
pentru 8 colectori m 8,52 14,99 8,17 14,64
pentru 9 colectori m 9,69 17,09 9,34 16,74
pentru 2 colectori m 10,86 18,96 10,51 18,61
pentru 3 colectori m 12,03 21,28 11,68 20,93
B m 2,80 1,87 2,07 1,15
C 2 rânduri de ţigle 2 rânduri de ţigle 2 rânduri de ţigle 2 rânduri de ţigle
X 3 rânduri de ţigle 3 rânduri de ţigle ≈ 0,20 m ≈ 0,20 m
Y – – în funcţie de structura
acoperişului
în funcţie de structura
acoperişului
75/2 Dimensiuni pentru panourile de colectori cu colectori solari Logasol în cazul unei montări în şi peste acoperiş (74/1 şi 75/1)
A Lăţimea şirului de colectori
B Înălţimea şirului de colectori
C Distanţa până la coamă (cel puţin două rânduri de ţigle 74/1)
X Distanţa între şirurile de colectori amplasate alăturat
Y Distanţa între şirurile de colectori amplasate suprapus
2 3 4 5 6 7 8 9
A
1
X
Y
C
B
10
2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 B
76
5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare
5.3.2 Necesarul de spaţiu în cazul montării pe acoperiş plan
Montarea pe acoperiş plan este posibilă cu colectori verticali
sau orizontali Logasol SKS4.0 sau SKN3.0. Suprafaţa necesară
a colectorilor corespunde suprafeţei de amplasare a supor-
turilor pentru acoperişul plan inclusiv distanţei pentru ampla-
sarea conductelor. Acesta ar trebui să reprezinte cel puţin
50 cm în lateralele panoului. Trebuie planificată o distanţă de
cel puţin 1 metru de la marginea acoperişului.
Distanţa minimă între rânduri
Mai multe rânduri de colectori amplasate succesiv la o
distanţă minimă, pentru a se umbri cât mai puţin posibil
colectorii posteriori. Pentru această distanţă minimă există
valori orientative care sunt suficiente în cazul unei amplasări
normale ( 76/6).
Dimensiuni de calcul (76/4 şi 76/5)
X Distanţă minimă liberă a rândurilor de colectori
(valori orientative 76/6)
L Lungimea colectorilor solari
γ Înclinaţia colectorilor faţă de orizontală (valori orientative 76/6)
ε Starea minimă a soarelui, fără umbrire, faţă de orizontală
76/1 Dimensiuneadeamplasare asuporturilor pentruacoperişul planlaex-
emplul colectorilor plani verticali de tipul Logasol SKN3.0-s şi SKS4.0-s
(dimensiunea A 76/2 şi dimensiunea B 76/3)
Numărul
colectorilor
Dimensiunile unui şir de colectori Logasol
SKN3.0 şi SKS4.0
vertical orizontal
A A
m m
2 2,34 4,18
3 3,51 6,28
4 4,68 8,38
5 5,85 10,48
6 7,02 12,58
7 8,19 14,68
8 9,36 16,78
9 10,53 18,88
10 11,70 20,98
76/2 Dimensiunile şirurilor de colectori în cazul utilizării unor suporturi
pentru montarea pe acoperişul plan
Înclinaţie Distanţă minimă liberă A a rândurilor de colectori
cu Logasol SKN3.0 şi SKS4.0
vertical orizontal
B B
m m
25° 1,84 1,06
30° 1,75 1,02
35° 1,68 0,96
40° 1,58 0,91
45° 1,48 0,85
50° 1,48 0,85
55° 1,48 0,85
60° 1,48 0,85
76/3 Dimensiunile şirurilor de colectori în cazul utilizării unor suporturi
pentru montarea pe acoperişul plan
A
B
76/4 Formulă pentru calcularea distanţei minime între rânduri în cazul
montării pe acoperişul plan
76/5 Vizualizarea dimensiunilor de calcul (formula 76/4)
Înclinaţie
1)
1) Sunt aprobate de producător numai aceste înclinaţie. Alte poziţii
de setare pot duce la deteriorări ale instalaţiei.
2) Reglabil prin scurtarea suporţilor telescopici.
3) Reglabil prin scurtarea suporţilor telescopici la colectorii orizon-
tali
Distanţă minimă liberă X a rândurilor de colectori
cu Logasol SKN3.0 şi SKS4.0
vertical orizontal
g m m
25°
2)
4,74 2,63
30°
3)
5,18 2,87
35° 5,58 3,09
40° 5,94 3,29
45° 6,26 3,46
50° 6,52 3,61
55° 6,74 3,73
60° 6,90 3,82
76/6 Valori orientative pentrudistanţaminimăîntre rândurile de colectori
cu înclinaţie diferite (76/5; referitoare la nivelul minimal soarelui,
fără umbrire, iar drept medie de temperatură de 17° între locaţia
Münster şi Freiburg, la data de 21. decembrie la ora 12.00)
X L
γ sin
ε tan
------------ γ cos +
 
 
⋅ =
L
A
77
Poziţionare 5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5.3.3 Spaţiu necesar în cazul montării pe faţadă
Montarea pe faţadă este adecvată numai pentru colectorii
plani orizontali Logasol SKN3.0-w şi SKS4.0-w şi este aprobată
montarea numai până la o înălţime de până la 20 metri.
Faţada trebuie să fie suficient de rezistentă ( Pagina 112)!
Suprafaţa necesară a rândurilor de colectori pe faţadă depinde
de numărul de colectori. Trebuie planificată în părţile laterale ale
panoului de colectori ( 77/2, dimensiunea A) cel puţin o
distanţă de 50 cm pentru amplasarea conductelor. Distanţa
rândurilor de colectori de la marginea faţadei trebuie să fie de
cel puţin un metru.
Distanţa minimă între rânduri
Setul de montare pe faţadă la 45° este adecvat în special
pentru clădiri ale căror acoperişuri sunt deviate puternic de la
sud sau în cazul în care se doreşte umbrirea ferestrelor şi a
uşilor ( 77/3). Astfel se poate utiliza la randament maxim
energia solară şi se poate stabili un „Highlight“ din punct de
vedere arhitectonic.
În timpul verii, colectorul oferă o protecţie solară ideală
pentru ferestre şi uşi şi menţine răcoare în încăperi. În timpul
iernii, în momentul în care soarele este situat într-o poziţie
joasă, razele solare pot pătrunde cu uşurinţă pe subcolector şi
prin fereastră şi astfel se obţine un câştig suplimentar de
energie.
Între mai mulţi colectori suprapuşi trebuie menţinută o
distanţă de 3,7 m, în cazul în care colectorii nu trebuie să se
umbrească reciproc ( 77/3). Această distanţă poate fi mai
mică în cazul în care nu este necesară o „evitare a ecranării“.
77/1 Dimensiuni de montare aseturilor de montare pentrucolectorii plani
orizontali Logasol SKN3.0-w şi SKS4.0-w; Dimensiunea în mm
(Dimensiunea A 77/2)
Numărul colectorilor Dimensiunile unui şir de colectori
Logasol SKN3.0-w şi SKS4.0-w
(orizontal)
orizontal
A
m
2 4,17
3 6,26
4 8,36
5 10,45
6 12,55
7 14,64
8 16,74
9 18,61
10 20,93
77/2 Lăţimea rândului de colectori în cazul utilizării seturilor de montare
pe faţadă.
A
0
,
8
5
77/3 Distanţă fără umbrire în cazul unor seturi de monatare pe faţade
suprapuse pentru colectori plani orizontali Logasol SKN3.0-wşi
SKS4.0-w; Dimensiunea în m
3
,
7
78
5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare
5.4 Realizare instalaţiei hidraulice
5.4.1 Comutare hidraulică
Panou de colectori
Un panou de colectori ar trebui să fie format din colectori
identici iar aceştia să fie amplasaţi în aceeaşi direcţie (numai
vertical sau orizontal). Acest fapt este necesar deoarece în caz
contrar nu se poate obţine o distribuţie echilibrată a debitului.
Pentru fiecare rând de colectori se pot utiliza maxim nouă
colectori plani Logasol SKN3.0 sau SKS4.0 montate alăturat şi
racordate hidraulic.
În cazul unor instalaţii de dimensiuni reduse, se recomandă o
racordare în serie a colectorilor. În cazul instalaţiilor cu
dimensiuni mai mari, se recomandă o racordare în paralel a
colectorilor. Astfel se asigură o distribuţie egală a debitului pe
întregul panou.
Racordare în serie
Conectarea hidraulică a rândurilor de colectori racordate în
serie, se poate efectua cu rapiditate prin intermediul unei
racordări simple. Prin intermediul unei racordări în serie se
poate efectua cu uşurinţă o distribuire echilibrată a debitului.
Chiar şi în cazul în care rândurile de colectori sunt distribuite
asimetric se poate efectua un flux aproape constant prin
intermediul fiecărui colector.
Numărul de colectori pe fiecare rând ar trebui să fie pe cât
posibil egal. Numărul de colectori a fiecărui rând poate varia
cu un număr maxim de un colector faţă de celelalte rânduri.
Numărul maxim de colectori, în cazul unui panou de colectori
racordaţi în serie, este de 9 respectiv 10 distribuiţi pe trei
rânduri (78/1).
Racordarea hidraulică este descrisă în următoarele imagini în
cadrul unui exemplu de montare peste acoperiş. În cazul în
care nu se poate efectua o operaţie de aerisire în cadrul
rândului superior (de ex. montare pe acoperiş plan), sunt
necesare dispozitive de aerisire (Pagina 95) suplimentare. O
alternativă la montarea unui dispozitiv de aerisire, instalaţia
poate fi dotată şi cu un dispozitiv de evacuare a aerului
montat în subsol, în cazul în care instalaţia este încărcată cu
ajutorul unei staţii de umplere.
Racordare în serie Racordare în paralel
Rând(uri) Numărul maxim de colectori
pe rând
Rând(uri) Numărul maxim de colectori
pe rând
1 10 1
maxim 10 colectori
pe rând
2 5 2
3 3 3
4 Nu este posibilă montarea,
în cazul racordării în paralel
a mai mult de trei rânduri!
4


n
78/1 Posibilităţi de distribuire a colectorilor
79
Poziţionare 5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Exemple de racordări în serie
79/1 Construcţia unui rând de colectori
79/2 Racordarea în serie a două rânduri de colectori
79/3 Racordarea în serie a trei rânduri de colectori
R V
E
FSK
R V
E
FSK
R V
E
FSK
Logasol SKN3.0
Logasol SKS4.0
Logasol SKS4.0
între 1 şi 10 colectori
Conecatre de aceeaşi parte:
între 1 şi 5 colectori
Conectare bilaterală:
între 1 şi 10 colectori
R V
E
FSK
1)
V
E
FSK
R
1)
1) Set de racordare a rândurilor
Logasol SKS4.0 Logasol SKN3.0
între 1 şi 5 colectori pe fiecare rând între 1 şi 5 colectori pe fiecare rând
R V
E
FSK
1)
1)
V
E
FSK
R
1)
1)
1) Set de racordare a rândurilor
Logasol SKS4.0 Logasol SKN3.0
între 1 şi 3 colectori
pe fiecare rând
între 1 şi 3 colectori
pe fiecare rând
80
5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare
Racordare în paralel
În cazul în care sunt necesari mai mult de 9 respectiv 10
colectori, se recomandă o racordare în paralel a rândurilor de
colectori. Rândurile racordate în paralel trebuie să conţină
acelaşi număr de colectori şi trebuie conectate hidraulic
corespunzător principiului Tichelmann. Trebuie să aveţi în
vedere că diametrele conductelor să fie identice. În cazul în
care acest lucru nu este posibil, trebuie montat un dispozitiv
de echilibrare hidraulică. Pentru reducerea pierderilor de
căldură se recomandă montarea unei serpentine de tipul
Tichelmann pe retur. Panourile de colectori alăturate pot fi
montate "în oglindă", astfel încât ambele panouri să fie
racordate prin intermediul unei conducte ascendente
poziţionată între acestea.
Trebuie să aveţi grijă ca tipurile colectorilor să fie identice
deoarece colectorii orizontali şi cei verticali dispun de pierderi
de presiune diferite.
Fiecare rând necesită un dispozitiv propriu de aerisire. O
alternativă la montarea unui dispozitiv de aerisire
( Pagina 95), instalaţia poate fi dotată şi cu un dispozitiv de
evacuare a aerului Logasol LA montat în subsol, în cazul în
care instalaţia este încărcată cu ajutorul unei staţii de umplere
Logasol BS01 ( Pagina 96). În acest caz este necesară
montarea a câte o supapă de blocare pe fiecare rând.
80/1 Racordarea în paralel a rândurilor de colectori
R V
E
FSK
E
E
R V
E
FSK
E
E
R V
E
FSK
E
E
Logasol SKS4.0 Logasol SKS4.0
între 1 şi 10 colectori pe fiecare rând
Conectare bilaterală:
între 1 şi 10 colectori
Conecatre de aceeaşi parte:
între 1 şi 5 colectori
Logasol SKN3.0
81
Poziţionare 5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Comutare combinată în serie şi în paralel
Montarea hidraulică a mai mult de trei colectori suprapuşi sau
aşezaţi unul în spatele celuilalt, se poate efectua numai în ca-
zul în care este combinată racordarea în paralel şi cea în serie.
Pentru aceasta se vor racorda în serie cei doi colectori inferiori
(1+2) şi cei doi colectori superiori (3+4) ( 81/1).
Iar rândurile 1+2 şi 3+4 trebuie racordate în paralel. Si în acest
caz este necesar să aveţi în vedere poziţionarea dispozitivelor
de aerisire.
În cazul în care se vor racorda în paralel câte două rânduri
de colectori racordaţi în serie, este posibilă montarea a maxim
5 colectori pe fiecare rând.
Panou de colectori cu lucarnă
Următoarele modele de conectări hidraulice oferă o variantă
de soluţionare a problemei cu lucarne. În principiu, acestea
reprezintă racordarea în serie a două rânduri de colectori.
Trebuie respectate indicaţiile în privinţa numărului maxim de
colectori în cazul unei racordări în serie a rândurilor de
colectori. Oalternativă la montarea unui dispozitiv de aerisire,
instalaţia poate fi dotată şi cu un dispozitiv de evacuare a
aerului montat în subsol, în cazul în care instalaţia este
încărcată cu ajutorul unei staţii de umplere.
81/1 Racordarea a mai mult de trei colectori orizontali, montaţi suprapus.
FSK
1)
1)
R V
E
E
4
3
2
1
R V
E
1)
1)
FSK
E
4
3
2
1
Logasol SKS4.0-w Logasol SKN3.0-w
1) Set de racordare a rândurilor
81/2 Sistemhidraulic al panourilor solare cu lucarnă
V
E
FSK
R
E
R
E
V
E
FSK
Dach-
gaube
Dach-
gaube
Logasol SKS4.0 Logasol SKN3.0
Lucarnă
Lucarnă
82
5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare
5.4.2 Debitul din panoul de colectori
Pentru realizarea unei instalaţii de dimensiuni reduse şi medii,
debitul nominal pentru fiecare colector este de 50 l/h. Astfel
se poate calcula debitul total al instalaţiei conform formulei
82/1.
Un debit cu 10 până la 15% mai scăzut (în cazul unui
randament maxim al pompei) nu duce practic la scăderi
considerabile ale randamentului. Trebuie evitat un debit
crescut, pentru a menţine consumul de energie electrică a
pompei solare la un nivel scăzut.
Dimensiuni de calcul
V
A
Debitul total al instalaţiei în l/h
V
K,Nominal
Debitul nominal al colectorului în l/h
n
K
Numărul colectorilor
5.4.3 Calcularea pierderilor de presiune în cadrul panoului de colectori
Pierderea de presiune a rândului de colectori
Pierderea de presiune a unui rând de colectori creşte odată cu
numărul de colectori pe fiecare rând. Pierderea de presiune a
unui rând inclusiv a accesoriilor de conectare, poate fi extrasă,
în funcţie de numărul de colectori pe fiecare rând din tabelul
82/2.
În tabelul 82/2 sunt indicate pierderile de presiune ale
colectorilor Logasol SKS4.0 şi SKN3.0 pentru un amestec de
fluid solar de glicol/apă cu un raport de 50/50 în cazul unei
temperaturi medii de 50 °C.
82/1 Formulă pentru calcularea debitului total al instalaţiei
V
A
V
K,Nenn
n
K
⋅ 50 l/h n
K
⋅ = =
Numărul
de
colectori
Pierderile de presiune (în mbar) a unui rând cu n colectori
Logasol SKN3.0 Logasol SKS4.0
vertical orizontal vertical şi orizontal
în cazul unui debit pentru colector (debit nominal de 50 l/h)
50 l/h 100 l/h
1)
1) Debitul pentru fiecare colector în cazul racordării în serie a două rânduri (‘ Pagina 83)
150 l/h
2)
2) Debitul pentru fiecare colector în cazul racordării în serie a trei rânduri (‘ Pagina 83)
Nu este permis un număr de colectori
50 l/h 100 l/h
1)
150 l/h
2)
50 l/h 100 l/h
1)
150 l/h
2)
n mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar
1 1,1 4,7 10,2 0,4 1,7 4,3 30 71 131
2 1,5 6,5 13,2 1,9 6,9 14,4 31 73 133
3 2,1 13,5 26,3 5,6 18,1 35,1 32 82 153
4 6,5 22,1 – 9,3 29,7 – 39 96 –
5 11,1 34,5 – 14,8 46,8 – 44 115 –
6 15,2 – – 21,3 – – 49 – –
7 21,0 – – 28,9 – – 61 – –
8 28,0 – – 37,6 – – 73 – –
9 35,9 – – 47,5 – – 87 – –
10 45,0 – – 58,6 – – 101 – –
82/2 Pierderi de presiune ale rândurilor de colectori Logasol SKS3.0 sau SKS4.0, inclusiv a dispozitivului de aerisire şi a setului de conectare;
Pierderile de presiune sunt valabile pentru fluidul solar L în cazul unei temperaturi medii de 50 °C
83
Poziţionare 5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Racordare în serie a rândurilor de colectori
Pierderea de presiune a unui panou este egală cu suma
tuturor pierderilor de presiune ale conductelor şi ale fiecărui
rând de colectori. Trebuie adunată şi pierderea de presiune a
rândurilor de colectori racordaţi în paralel.
În cadrul tabelului 82/2 trebuie să aveţi în vedere faptul că
debitul efectiv care trece prin fiecare colector, în cazul unei
racordări înserie, se calculează cunoscândnumărul de rânduri
de colectori şi debitul nominal al fiecărui colector (50 l/h):
Dimensiuni de calcul (83/1 şi 83/2)
∆p
Panou
Pierderile de presiune pentru panoul de colectori în mbar
∆p
Rând
Pierderile de presiune pentru un rând de colectori în mbar
n
Rând
Numărul colectorilor
V
K
Debitul prin intermediul unui singur colector în l/h
V
K,Nominal
Debitul nominal al colectorului în l/h
Exemplu
G Situaţie
– Racordare înori solari Logasol SKS 3.0
G Căutat
– Pierderile de presiune ale întregului panou de colectori
G Calculare
– Debitul printr-un colector:
V
K
= V
K,Nominal
· n
Rând
V
K
= 50 l/h · n
Rând
= 50 l/h · 2 = 100 l/h
– Se extrage din tabelul 82/2:
34,5 mbar pentru fiecare rând de colectori
– Pierderea de presiune a panoului:
∆p
Panou
= ∆p
Rând
⋅ n
Rând
= 34,5 mbar ⋅ 2 = 69 mbar
Pierderea de presiune a panoului de colectori este de
69 mbar.
83/1 Formulă pentrucalcularea pierderilor de presiune ale unui panou de
colectori în cazul racordării în paralel a rândurilor de colectori
83/2 Formulă pentru calcularea debitului printr-un colector, în cazul unei
racordări în serie a rândurilor de colectori
p
Panou
∆ p
Rand
∆ n
Rand
⋅ =
V
K
V
Κ Nominal ,
n
Rand
⋅ 50 l h ⁄ n
Rand
⋅ = =
83/3 Racordarea în serie a două rânduri de colectori Logasol SKN3.0
R V
E
FSK
84
5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare
Racordarea în paralel a rândurilor de colectori
Pierderea de presiune a panoului rezultă din suma pierderilor
de presiune ale conductelor de până la rândul de colectori şi
pierderea de presiune a rândului de colectori în sine.
Încomparaţie cu o racordare în serie, debitul efectiv al fiecărui
colector este echivalent cu debitul nominal al acestuia
(50 l/h).
Dimensiuni de calcul (84/1 şi 84/2)
∆p
Panou
Pierderile de presiune pentru panoul de colectori în mbar
∆p
Rând
Pierderile de presiune pentru un rând de colectori în mbar
V
K
Debitul prin intermediul unui singur colector în l/h
V
K,Nominal
Debitul nominal al colectorului în l/h
Exemplu
G Situaţie
– Racordare în paralel a 2 rânduri de colectori cu
câte 5 colectori solari Logasol SKS 3.0
G Căutat
– Pierderile de presiune ale întregului panou de colectori
G Calculare
– Debitul printr-un colector:
V
K
= V
K,Nominal
= 50 l/h
– Se extrage din tabelul 82/2:
11,1 mbar pentru fiecare rând de colectori
– Pierderea de presiune a panoului
∆p
Panou
= ∆p
Rând
= 11,1 mbar
Pierderea de presiune a panoului de colectori este de
11,1 mbar.
84/1 Formulă pentrucalcularea pierderilor de presiune ale unui panou de
colectori în cazul racordării în paralel a rândurilor de colectori
84/2 Formulă pentru calcularea debitului printr-un colector, în cazul unei
racordări în paralel a rândurilor de colectori
p
Panou
∆ p
Rand
∆ =
V
K
V
K,Nominal
=
84/3 Racordarea în paralel a două rânduri de colectori Logasol SKN3.0
conform principiului Tichelmann
R V
E
FSK
E
85
Poziţionare 5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Racordare combinată, în serie şi în paralel
Imaginea 85/3 prezintă un exemplu pentru o combinaţie
între o racordare în serie şi în paralel. Rândul de colectori
superior şi cel inferior sunt racordate în serie cu panoul parţial,
astfel încât să se poată adăuga numai pierderile de presiune
ale rândurilor racordate la panoul parţial.
Trebuie să aveţi în vedere faptul că debitul efectiv care trece
prin fiecare colector, în cazul unei racordări în serie, se
calculează cunoscând numărul de rânduri de colectori
racordate în serie şi debitul nominal al fiecărui colector:
Dimensiuni de calcul (85/1 şi 85/2)
∆p
Panou
Pierderile de presiune pentru panoul de colectori în mbar
∆p
Panou parţial
Pierderile de presiune pentru panoul parţial de colectori
în cazul rândurilor de colectori, în cazul racordării în serie în
mbar
∆p
Rând
Pierderile de presiune pentru un rând de colectori în mbar
V
K
Debitul prin intermediul unui singur colector în l/h
V
K,Nominal
Debitul nominal al colectorului în l/h
Exemplu
G Situaţie
– Racordare în paralel a 2 panouri parţiale
cu câte 2 rânduri de colectori, care se compun
din câte 5 colectori solari Logasol
SKS 3.0
G Căutat
– Pierderile de presiune ale întregului panou de colectori
G Calculare
– Debitul printr-un colector:
V
K
= V
K,Nominal
· n
Rând
V
K
= 50 l/h · n
Rând
= 50 l/h · 2 = 100 l/h
– Se extrage din tabelul 82/2
34,5 mbar pentru fiecare rând de colectori
– Pierderea de presiune a panoului (parţial)
∆p
Panou
= ∆p
Panou parþial
= ∆p
Rând
⋅ n
Rând
∆p
Panou
= 34,5 mbar ⋅ 2 = 69 mbar
Pierderea de presiune a panoului de colectori este de
69 mbar.
85/1 Formulă pentrucalcularea pierderilor de presiune ale unui panou de
colectori în cazul racordării în serie şi în paralel a rândurilor de
colectori
85/2 Formulă pentru calcularea debitului din cadrul unui panou de
colectori, în cazul racordării în serie şi în paralel a rândurilor de
colectori
p
Panou
∆ ∆p
Panou partial
p
Rand
∆ n
Rand
⋅ = =
V
K
V
K,Nominal
n
Rand
⋅ 50 l h ⁄ n
Rand
⋅ = =
85/3 Combinaţie dinracordări înserie şi înparalel încadrul unui panoude
colectori Logasol SKN3.0
R V
E
FSK
E
86
5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare
5.4.4 Pierderile de presiune ale conductelor din cadrul circuitului solar
Valori orientative pentru dimensionarea conductelor de racordare
În tabelul 86/1 sunt conţinute valori orientative pentru
dimensionarea conductelor de racordare. Valorile indicate în
tabel sunt valabile pentru un amestec de glicol - apă cu un
raport de 50/50, la o temperatură de 50 °C.
Pentru o distribuire exactă a instalaţiei trebuie efectuat un
calcul precis al reţelei de conducte. Aceste calcule, duc de cele
mai multe ori la diametre mai mici ale conductelor, decât cele
specificate în tabelul 86/1 .
Calcularea reţelei de conducte
Viteza de circulaţie din cadrul conductelor ar trebui să se
situeze peste valoarea de 0,4 m/s, astfel încât să se poată
transporta aerul care se mai poate afla însubstanţa de transfer
termic, până la următorul punct de evacuare a aerului.
Începând cu viteze de parcurgere de peste 1 m/s pot apărea
zgomote deranjante. În cadrul operaţiei de calculare a
pierderilor de presiune ale reţelei de conducte, trebuie luate
înconsiderare şi rezistenţele individuale (de ex. coturi). Pentru
aceasta se utilizează o influenţare de 30 până la 50 % asupra
pierderilor de presiune ale conductelor amplasate drept. În
funcţie de racordurile utilizate, pierderile de presiune efective
pot varia puternic.
Numărul colectorilor Diametrul conductelor în mm, respectiv distanţa nominală a conductelor de racordare în cazul unei lungimi simple ale
conductei
până la 6 m până la 15 m până la 20 m până la 25 m
până la 5 Twin Tube 15
(2 ×15 × 0,8)
Twin Tube 15
(2 ×15 × 0,8)
∅ 18 mm (DN 15)
Twin Tube DN 20
1)
1) Teava ondulată din oţel special Twin Tube DN 20 corespunde conductei din cupru de ∅18 mmdrept valoare de calcul
∅ 22 mm
(DN 20)
până la 10 ∅ 18 mm (DN 15)
Twin Tube DN 20
∅ 22 mm
(DN 20)
∅ 28 mm
(DN 25)
∅ 28 mm
(DN 25)
până la 15 ∅ 22 mm
(DN 20)
∅ 28 mm
(DN 25)
∅ 28 mm
(DN 25)
∅ 28 mm
(DN 25)
până la 20 ∅ 28 mm
(DN 25)
∅ 28 mm
(DN 25)
∅ 28 mm
(DN 25)
∅ 35 mm
(DN 32)
86/1 Se recomandă utilizarea conductelor de racordare din cupru pentru un amestec de glicol - apă cu un raport de 50/50 la o temperatură de 50 °C
Numărul
colectori
lor
Debit Viteza de parcurgere v şi scăderea de presiune R pentru conducte din cupru în cazul unei dimensiuni a conductei de
15 x 1 18 x 1 22 x 1 28 x 1,5 35 x 1,5
v R v R v R v R v R
l/h m/s mbar/m m/s mbar/m m/s mbar/m m/s mbar/m m/s mbar/m
2 100 0,21 0,93 – – – – – – – –
3 150 0,31 1,37 – – – – – – – –
4 200 0,42 3,41 – – – – – – – –
5 250 0,52 4,97 – – – – – – – –
6 300 0,63 6,97 0,41 2,5 – – – – – –
7 350 0,73 9,05 0,48 3,3 – – – – – –
8 400 0,84 11,6 0,55 4,19 – – – – – –
9 450 0,94 14,2 0,62 5,18 0,4 1,8 – – – –
10 500 – – 0,69 6,72 0,44 2,12 – – – –
12 600 – – 0,83 8,71 0,53 2,94 – – – –
14 700 – – 0,97 11,5 0,62 3,89 0,4 1,35 – –
16 800 – – – – 0,71 4,95 0,45 1,66 – –
18 900 – – – – 0,8 6,12 0,51 2,06 – –
20 1000 – – – – 0,88 7,26 0,57 2,51 – –
22 1100 – – – – 0,97 8,65 0,62 2,92 – –
24 1200 – – – – – – 0,68 3,44 0,41 1,02
26 1300 – – – – – – 0,74 4,0 0,45 1,21
28 1400 – – – – – – 0,79 4,5 0,48 1,35
30 1500 – – – – – – 0,85 5,13 0,52 1,56
86/2 Viteza de parcurgere şi scăderea de presiune pe fiecare metru de conductă dreaptă, din cuprupentru un amestec de glicol - apă cu un raport de 50/50 la
o temperatură de 50 °C
87
Poziţionare 5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5.4.5 Pierderea de presiune a unui boiler solar selectat
Pierderile de presiune ale boilerului solar depind de numărul
colectorilor, respectiv de debitul de apă. Schimbătoarele de
căldură ale boilerelor solare dispun de o pierdere de presiune
diferită datorită faptului că fiecare aparat este dimensionat în
mod individual.
Pentru o stabilire aproximativă a pierderilor de presiune, se
recomandă utilizarea tabelului 87/1. Pierderile de presiune
indicate în tabel sunt valabile pentru un amestec de glicol -
apă cu un raport de 50/50, la o temperatură de 50 °C.
5.4.6 Selectarea staţiei complete Logasol KS...
Selectarea staţiei complete potrivite, se efectuează în mod
estimativ prin intermediul numărului de colectori. Pentru o
selectare finală, este este necesară cunoaşterea pierderilor de
presiune (înălţimea de alimentare) şi debitul din circuitul de
colectori. Trebuie să fie luate în considerare următoarele
pierderi de presiune:
G Pierderile de presiune din cadrul panoului de colectori
(Pagina 82)
G Pierderile de presiune din cadrul sistemului de conducte
(Pagina 86)
G Pierderile de presiune din cadrul boilerului solar
(Pagina 87)
G Pierderi de presiune suplimentare datorită utilizării unui
dispozitiv de contorizare a cantităţii de apă, supape sau ale
aparate
Numărul
de
colectori
Debit Pierderi de presiune în cadrul schimbătorului de căldură solar al boilerului Logalux
SL300-1
SL300-2
SL400-2
SL500-2
SM300
SM400
SM500
P750 S PL750/2S PL1000/2S PL750 PL1000 PL1500
l/h mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar
2 100 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 24 24 < 10
3 150 21 < 10 < 10 < 10 < 10 14 34 34 < 10
4 200 – 11 < 10 < 10 11 26 44 44 16
5 250 – 15 < 10 < 10 15 39 54 54 24
6 300 – – – < 10 22 54 64 64 33
7 350 – – – – 40 90 74 74 44
8 400 – – – – 44 97 84 84 55
9 450 – – – – – 112 – – 69
10 500 – – – – – 138 – – 83
12 600 – – – – – – – – 115
14 700 – – – – – – – – 153
16 800 – – – – – – – – 195
87/1 Pierderile de presiune ale boilerelor solare pentru un amestec de glicol - apă cu un raport de 50/50 la o temperatură de 50 °C
87/2 Pierderi de presiune (înălţimea de alimentare) a staţiilor complete Logasol KS... în funcţie de debit şi de numărul de colectori
0
0,1
0,2
0,4
0,3
0,5
0,6
0,7
0,8
0
0 5 10 15 20 30 25 35
1000 1250 1500 500 750 250 1750
KS0150 KS0120
KS0220
KS0110
KS0210
KS0105
88
5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare
5.5 Poziţionarea vasului de expansiune cu membrană
5.5.1 Calcularea volumului instalaţiei
Cunoaşterea volumului unei instalaţii solare cu staţie
completă Logasol KS... este importantă pentru poziţionarea
vasului de expansiune şi pentru stabilirea cantităţii de fluid
solar.
Formula de calcul pentru volumul de încărcare a instalaţiei
solare cu o staţie completă Logasol KS...:
Dimensiuni de calcul
V
A
Volumul de încărcare a instalaţiei
V
K
Volumul unui colector (88/3)
n
K
Numărul colectorilor
V
WT
Volumul unui schimbător de căldură (serpentină) solar (88/4)
V
KS
Volumul staţiei complete Logasol KS… (aproximativ 1,0 litru)
V
R
Volumul conductelor (88/2)
Volumul conductelor
Volumul colectorilor solari
Volumul schimbătorului de căldură solar
88/1 Formula de calcul pentru volumul de încărcare a instalaţiei solare
cu o staţie completă Logasol KS...
V
A
V
K
n
K
⋅ V
WT
V
KS
V
R
+ + + =
Dimensiunile conductelor
∅ × grosimea pereţilor
Volumul specific al instalaţiei
l/m
15 × 1,0 mm 0,133
18 × 1,0 mm 0,201
22 × 1,0 mm 0,314
28 × 1,5 mm 0,491
35 × 1,5 mm 0,804
42 × 1,5 mm 1,195
88/2 Volumul de încărcare specifică a unor conducte selectate
Colectori solari Capacitatea
colectorilor
de tipul Logasol Execuţie l
Colector plan SKN3.0
vertical 0,86
orizontal 1,25
Colector plan
de mare putere
SKS4.0
vertical 1,43
orizontal 1,76
88/3 Volumul de încărcare al colectorilor solari Logasol
Boiler solar Capacitatea schimbătorului de căldură
Domeniu de utilizare Tip Logalux l
Prepararea apei calde menajere
bivalent
SM300 8,0
SM400 9,5
SM500 13,2
SL300 0,9
SL400 1,4
SL500 1,4
monovalent
SU160 4,5
SU200 4,5
SU300 8,0
SU400 12,0
SU500 16,0
SU750 23,0
SU1000 28,0
Prepararea apei calde menajere şi
susţinerea sistemului de încălzire (boiler combinat)
P750 S 16,4
PL750/2S 1,4
PL1000/2S 1,6
Tampon pentru încălzire
PL750 2,4
PL1000 2,4
PL1500 5,4
88/4 Volumul de încărcare a schimbătorului de căldură solar de către boilerele Logalux
89
Poziţionare 5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
5.5.2 Vas de expansiune cu membrană
Documente pentru calcul
Presiunea prereglată
Presiunea prereglată a vasului de expansiune cu membrană
(MAG) trebuie setată din nou înaintea încărcării instalaţiei
solare, pentru a se lua în considerare înălţimea instalaţiei.
Presiunea prealabilă necesară poate fi calculată cu ajutorul
următoarei formule:
Dimensiuni de calcul ( 89/1) şi legenda pentru imagini
(89/2)
p
V
Presiunea prereglată a MAG în bar
h
stat
Înălţime statică în m
între mijlocul MAG şi punctul cel mai înalt al instalaţiei
Presiune de încărcare
În cadrul încărcării instalaţiei, vasul de expansiune preia
"excedentul de apă", pentru a se putea crea pe membrană, un
echilibru între presiunea lichidului şi a gazului. Excedentul
deapă (V
V
89/4) este introdus îninstalaţie înstare rece şi este
controlată prin intermediul presiunii de umplere indicată la
manometrul pentru instalaţia de apă, după aerisirea şi
absorbţia instalaţiei în stare rece. Presiunea de umplere a
instalaţiei ar trebui să fie situată la o valoare de 0,3 bar peste
presiunea prealabilă a MAG. Astfel se atinge o temperatură de
evaporare controlată, în cadrul perioadei de stagnare de
120 °C.
Presiunea de încărcare se calculează cu ajutorul formulei:
Dimensiuni de calcul ( 89/3) şi legenda pentru imagini
(89/4)
p
0
Presiunea de încărcare a MAG măsurat în bar
p
V
Presiunea prereglată a MAG în bar
V
V
Excedentul de apă
O abatere de la presiunea optimă prereglată sau de la
ceade încărcare duce întotdeauna la o diminuare a volumului
util.Astfel se pot cauza erori de funcţionare a instalaţiei.
89/1 Formula pentru calcularea presiunii prealabile a unui vas de
expansiune cu membrană
p
V
0,1 h
stat
⋅ 0,4 bar + =
89/2 Presiunea prealabilă a unui vas de expansiune cu membrană
p
V
89/3 Formula pentru calcularea presiunii de încărcare a unui vas de
expansiune cu membrană
p
0
p
V
0,3 bar + =
89/4 Presiunea de încărcare a unui vas de expansiune cu membrană
p
0
V
V
90
5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare
Presiune finală
La atingerea temperaturii maxime a colectorului, gazul de
încărcare este comprimat la presiunea finală a instalaţiei
(V
e
90/2) prin intermediul unei captări suplimentare a
volumului de expansiune.
Presiunea finală a instalaţiei solare, nivelul de presiune
precum şi dimensiunea MAG se stabilesc în funcţie de
presiunea de declanşare a supapei de siguranţă. Presiunea
finală se calculează cu ajutorul următoarelor formule:
Dimensiuni de calcul ( 90/1) şi legenda pentru imagini
(90/2)
p
e
Presiunea finală MAG în bar
p
SV
Presiunea de declanşare a supapei de siguranţă în bar
V
e
Volum de expansiune
V
v
Preaplinul de apă
Sistemde auto-protecţie a instalaţiei solare
O instalaţie solară este sigură atunci când MAG poate capta
diferenţa de volum în urma condensării fluidului solar din
colector şi din conductele de racordare (stagnare). În cazul
instalaţiilor solare care nu dispun de sistemde auto-protecţie,
supapa de siguranţă refulează în timpul procesului de
stagnare. Instalaţia solară trebuie pusă apoi din nou în
funcţiune. Selectarea unui MAG se efectuează în funcţie de
următoarele presupuneri şi formule:
Dimensiuni de calcul (90/3) şi legenda pentru imagini
(90/4)
V
n,min
Volumul minim al MAG în l
V
A
Volumul de încărcare a instalaţiei în l ( 88/1)
n Coeficient de expansiune (= 7,3 % la ∆ϑ = 100 K)
V
D
Volum de evaporare în l
p
e
Presiunea finală MAG în bar
p
0
Presiunea de încărcare a MAG măsurat în bar
n
K
Numărul colectorilor
V
K
Volumul unui colector (88/3)
90/1 Formule pentrustabilireapresiunii finale aunui vas de expansiune în
funcţie de presiunea de declanşare a supapei de siguranţă
p
e
p
SV
0,2 bar Ð ≤ pentru p
SV
3 bar ≤
p
e
0,9 p
SV
⋅ ≤ pentru p
SV
3 bar >
90/2 Presiunea finală a unui vas de expansiune cu membrană
p
e
V
V
+ V
e
90/3 Formulă pentru stabilirea volumului minim al MAG
90/4 Formulă pentru stabilirea volumului de evaporare
V
n min ,
V
A
n ⋅ V
D
+ ( )
p
e
1 + ( )
p
e
p
0
Ð ( )
---------------------- ⋅ =
V
D
n
K
V
K
⋅ =
91
Poziţionare 5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Nomogramă pentru determinarea grafică a vasului de expansiune cu membrană
Înfuncţiedeconfiguraţiainstalaţiei, sepoate determinagrafic, cu
ajutorul următoarei nomograme, mărimeavasului deexpansiunecu
membranăîncadrul instalaţiilor cuunventil desiguranţăde3bar.La
bazanomogramei seaflăipotezeleşi formuleleprecedente.
Exemplu de poziţionare
G Se dă instalaţia solară cu:
– 4 colectori Logasol SKS4.0-s şi boilerul cu termosifon
Logalux SL400
– Lungimea simplă de 12 m a conductei, între suprafaţa
colectorilor şi boiler
– Dimensiunea conductei 15mm x 1,0 mm
– Înălţimea statică între MAGşi cel mai înalt punct al insta-
laţiei 10 m
G Se caută:
– Vasul de expansiune necesar
Determinarea grafică a vasului de expansiune cu mem-
brană este descrisă în nomogramă, la paginile 92 şi 93.
Punctul Bazele de calcul şi valorile iniţiale Etapele necesare de lucru
1
Lungimea simplă a conductei dintre boiler şi câmpul colectorilor
este de 12 m
Pornind de la axa, "lungimea simplă a conductei",
se merge pentru 12 m orizontal spre stânga în diagrama parţială
"Dimensiunea conductei".
2
Dimensiunea utilizată pentru conductă este de 15 x1. De la punctul de intersecţie cu linia 15 x 1 se merge mai departe ver-
tical în sus în diagrama parţială "Boiler de încălzire a apei".
3
Pentru instalaţie este prevăzut un boiler de încălzire a apei, Logalux
SL400
Din punctul de întersecţie cu o curbă "Logalux SL...", se trece orizon-
tal la partea a doua a nomogramei, în diagrama parţială "Volumul
de încărcare a suprafeţei colectorilor".
4
Instalaţia va fi pusă în funcţiune prin 4 colectori de tip Logasol
SKS4.0-s. Volumul de încărcare a suprafeţei colectorilor, V
k
este de
5,72 l.
1)
1) Pentru volumul de încărcare a colectorului, sunt valabile valorile din tabelul 88/3.
În diagrama parţială " Volumul de încărcare a suprafeţei colector-
ilor", se va trasa o linie ajutătoare, paralel cu liniile deja reprezentate
pentru un volumde încărcare de 5,72 l. La punctul de intersecţie, se
merge vertical în diagrama parţială "Înălţime statică", prin interme-
diul liniei ajutătoare.
5
Înălţimea statică dintre cel mai înalt punct al instalaţiei (dispozitivde
aerisire) şi vasul de expansiune este de 10 m.
De la punctul de intersecţie, se merge cu linia 10 orizontal spre stân-
ga şi se citeşte volumul nominal minim al vasului de expansiune
(23 l). Rezultat: se proiectează un MAG cu 25 l (câmpul gri MAG 25).
91/1 Descrierea etapelor necesare de lucru pentru exemplul de poziţionare a unui vas de expansiune, cu nomograma (92/1 şi 93/1)
92
5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Poziţionare
Nomogramă pentru poziţionarea vaselor de expansiune cu membrană (partea 1)
92/1 Nomogramă pentru poziţionarea vaselor de expansiune pentru instalaţiile cu staţie completă Logasol KS... şi asigurare de 3 bar (partea 2 93/1)
Exemplul de poziţionare este evidenţiat prin culoarea albastră (descriere pagina 91).
2
2
x
1
1
8
x
1
1
5
x
1
2
8
x
1
,
5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
L
o
g
a
lu
x
S
M
5
0
0
L
o
g
a
lu
x
S
M
4
0
0
L
o
g
a
lu
x
S
M
3
0
0
L
o
g
a
lu
x
P
L
1
5
0
0
L
o
g
a
lu
x
S
L
...,
P
L
...I
2
S
,
P
L
7
5
0
,
P
L
1
0
0
0
L
o
g
a
lu
x
P
7
5
0
S
l
u
n
g
i
m
e
a
s
i
m
p
l
ă
a
c
o
n
d
u
c
t
e
i
d
i
m
e
n
s
i
u
n
e
a
c
o
n
d
u
c
t
e
i
b
o
i
l
e
r
d
e
î
n
c
ă
l
z
i
r
e
a
a
p
e
i
93
Poziţionare 5
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Nomogramă pentru poziţionarea vaselor de expansiune cu membrană (partea 2)
93/1 Nomogramă pentru poziţionarea vaselor de expansiune pentru instalaţiile cu staţie completă Logasol KS... şi asigurare de 3 bar/
Exemplul de poziţionare este evidenţiat prin culoarea albastră (descriere pagina 91).
3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 25 30 35 40
MAG 18
MAG 35
MAG 80
MAG 25
MAG 50
MAG 250
MAG 140
MAG 80
MAG 110
MAG 200
MAG 50
14
12
10
8
6
4
14
12
10
8
6
4
v
o
l
u
m
u
l
n
o
m
i
n
a
l
m
i
n
i
m
a
l
M
A
G
(
V
n
,m
i
n
î
n
l
)
î
n
ă
l
ţ
i
m
e
s
t
a
t
i
c
ă
(
h
s
t
î
n
m
)
v
o
l
u
m
u
l
d
e
î
n
c
ă
r
c
a
r
e
a
c
â
m
p
u
l
u
i
c
o
l
e
c
t
o
r
i
l
o
r
(
V
K
î
n
l
)
94
6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru montaj
6 Indicaţii pentru montaj
6.1 Conductele, sistemul de izolaţie şi cablul prelungitor pentru senzorul de temperatură a
panoului solar
Sistemde etanşarerezistent la glicol şi latemperaturi ridi-
cate
Toate componentele instalaţiei solare (incluzând şi garniturile
îmbinărilor supapelor, membranele din vasele de expansiune
etc.) trebuie să fie fabricate din material conţinând glicoli şi
trebuie să fie etanşate corespunzător, deoarece amestecul de
apă - glicol este mai penetrant decât apa. Au fost aprobate
garniturile din fibre ceramice. Pentru garniturile de tip dop se
recomandă utilizarea firelor de grafit. Pentru etanşările cu câ-
nepă trebuie să folosiţi în mod suplimentar o pastă pentru
etanşeizarea filetelor rezistentă la glicol şi la temperaturi înal-
te. Drept pastă de etanşeizare a filetelor se recomandă utiliza-
rea „Neo Fermit universal“ sau „Fermitol“ de la fabrica Nissen
(respectaţi indicaţiile producătorului).
Pentru o etanşare simplă şi sigură a racordurilor colectorilor se
pot utiliza niplul furtunurilor solare de la colectorii Logasol
SKN3.0 şi racordul tip ştecher al colectorilor Logasol SKS4.0.
Pentru a asigura o racordare precisă la conducta dublă spe-
cială Twin-Tube, se pot utiliza seturile de racordare SKN3.0 şi
SKS4.0 pentru Twin-Tube 15 sau pentru Twin-Tube DN 20.
Montarea conductelor
Toate racordurile din circuitul solar trebuie lipite corespunză-
tor. În mod alternativ pot fi utilizate îmbinări prin presare, dar
numai în cazul în care acestea sunt rezistente la amestecul de
glicol-apă şi la temperaturi ridicate (200 °C). Toate conductele
trebuie montate ascendent spre panoul de colectori, respec-
tiv spre dispozitivul de aerisire. La montarea conductelor tre-
buie să aveţi în vedere procesul de dilatare al acestora. Con-
ductele trebuie să aibă posibilitatea de a se dilata (coturi,
bride glisante, compensatoare) pentru a evita deteriorările şi
neetanşeităţile instalaţiile.
Conductele din material plastic şi componentele zincate
nu sunt adecvate utilizării în cadrul instalaţiilor solare.
Izolaţie termică
Există posibilitatea montării conductelor de racordare în
coşuri neutilizate, în fante de aerisire sau în fante din perete
(în cazul construcţiilor noi). Fantele deschise trebuie izolate
corespunzător, astfel încât să nu apară o pierdere termică da-
torită curenţilor de aer (convecţie).
Izolaţia termică a conductelor de racordare trebuie să fie rezi-
stente la temperaturile de funcţionare a instalaţiei solare. De
aceea se recomandă utilizarea tuburilor de izolaţie, rezistente
la temperaturi înalte, fabricate dincauciuc de tipul EPDM. Izo-
laţia din zona exterioară trebuie să fie rezistentă la intemperii
şi la razele UV. De aceea se recomandă utilizarea materialelor
de termoizolaţii, spre exemplu tuburile de izolaţie fabricate
din cauciuc de tipul EDM. Colectorii solari, staţiile complete şi
boilerele solare de la Buderus sunt dotate din fabrică cu sis-
tem pentru o protecţie termică optimă.
În tabelul 94/1 sunt indicate valorile orientative pentru grosi-
mile conductelor din cadrul instalaţiilor solare. Nu este reco-
mandată utilizarea vatei minerale pentru montarea în exteri-
or, deoarece acestea reţin apa şi astfel nu se mai produce
izolaţia termică.
Cablu de prelungire pentru senzorul de temperatură al colectorilor
Simultan cu montarea conductei, trebuie montat un cablu cu
doi conductori (cu o lungime de până la 50 m 2 × 0,75 mm
2
)
pentru senzorul de temperatură al colectorului. În interiorul
stratului de izolare al conductei speciale Twin-Tube este in-
clus un cablu corespunzător. În cazul în care cablul de prelun-
gire al senzorului de temperatură al colectorilor este poziţio-
nat alături de un cablu de curent electric de 230-V, acesta
trebuie să fie ecranat. Senzorul de temperatură al colectorilor
FSK, trebuie sa fie inclus în conducta de ghidare a senzorului
colectorilor Logasol SKN3.0 sau SKS4.0, în apropierea con-
ductei de acumulare a turului.
Diametrul
conductei
mm
Twin-Tube
(conductă dublă)
grosime de izolare
1)
mm
1) Cerinţe în conformitate cu ordonanţa pentru pentru economisirea energiei (EnEV)
Aeroflex SSH
Diametrul conductei ×
Grosimea de izolare
mm
Armaflex HT
Diametrul conductei ×
Grosimea de izolare
mm
Vată minerală
Grosime de izolare (referi-
tor la λ = 0,035 W/m⋅K)
1)
mm
15 15 - 15 × 24 20
18 - 18 × 26 18 × 24 20
20 19 22 × 26 22 × 24 20
22 - 22 × 26 22 × 24 20
28 - 28 × 38 28 × 36 30
35 - 35 × 38 35 × 36 30
42 - 42 × 51 42 × 46 40
94/1 Grosimile conductelor de racordare din cadrul instalaţiilor solare.
95
Indicaţii pentru montaj 6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
6.2 Aerisire
6.2.1 Dispozitiv automat de aerisire
Aerisirea instalaţilor termice solare se efectuează, în condiţiile
în care nu se utilizează o„staţie de încărcare şi un dispozitiv de
evacuare a aerului“ ( Pagina 96), prin intermediul unui dis-
pozitiv de aerisire rapid în punctul cel mai înalt al instalaţiei.
După procesul de încărcare, acesta trebuie închis deoarece în
cazul unei stagnări să nu poată să se scurgă fluid solar sub for-
mă de vapori.
Înpunctul cel mai înalt al instalaţiei (95/1, detaliu E) pre-
cumşi în cadrul fiecărei schimbări de direcţie spre partea
inferioară care se continuă apoi în mod ascendent (de ex.
la lucarne, 81/2) trebuie montat un dispozitiv de aerisi-
re. În cazul mai multor rânduri de colectori trebuie planificat
un dispozitiv de aerisire pentru fiecare rând (95/2), în con-
diţiile în care nu se poate efectua aerisirea prin intermediul
rândului superior (de ex. în cazul montării pe acoperiş plan,
(95/3). Un dispozitiv de aerisire dinmetal masiv se poate co-
manda drept set de aerisire.
Pentru instalaţiile solare nu se pot utiliza dispozitive de
aerisire cu flotor din material plastic datorită temperaturilor
foarte înalte care pot apărea. În cazul în care nu este suficient
spaţiul disponibil pentru un dispozitiv automat de aerisire din
metal masiv cu robinet cu bilă presetat, se recomandă
montarea unui dispozitiv manual de aerisire cu recipient de
captare.
95/1 Schemăhidraulicăcudispozitiv de aerisire lacel mai înalt punct al in-
stalaţiei
95/2 Schemă hidraulică cu dispozitiv de aerisire pentru fiecare rând de co-
lectori în cadrul exempluluil montării pe acoperiş
(racordare în serie)
95/3 Schemăhidraulicăcudispozitiv de aerisire amplasat peste rândul su-
perior în cadrul exemplului montării peste acoperiş
(racordare în serie)
R V
E E
R V
FSK
E
FSK
Logasol SKN3.0 Logasol SKS4.0
legătură bilaterală
R V
E E
R V
E
96
6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru montaj
6.2.2 Staţie de încărcare şi dispozitiv de evacuare a aerului
O instalaţie solară poate fi încărcată şi prin intermediul staţiei
de încărcare Logasol BS01 ( 96/1) , astfel încât să fie evacu-
ată o mare parte a aerului din instalaţie în timpul procesului
de încărcare. Nu este necesară utilizarea dispozitivelor de ae-
risire montate pe acoperiş. În locul acesteia se montează un
dispozitiv central de evacuare a aerului Logasol LA în subsol
(96/2). Acesta poate evacua bulele de aer de dimensiuni
foarte reduse, rămase în substanţa solară în timpul funcţionă-
rii.
Avantajele utilizării acestui sistem sunt:
G Costuri reduse de montare, deoarece nu sunt necesare
dispozitive de aerisire montate pe acoperiş
G Punere în funcţiune simplă şi rapidă, adică
încărcarea şi aerisirea are loc simultan
G Instalaţie optim aerisită
G Funcţionare care nu necesită o întreţinere frecventă
În cazul în care câmpul colectorilor este alcătuit din mai multe
rânduri, atunci fiecare rând în parte va fi dotat pe porţiunea
turului, cu câte o supapă de blocare. În timpul procesului de
încărcare, fiecare rând în parte se va încărca şi aerisi.
96/1 Staţie de încărcare Logasol BS01
96/2 Schemă de instalaţie (Proiect 45/1) cu dispozitiv de evacuare a aerului Logasol LA
EZ
RS1
M2
RS2
VS1
M1
EK
VS2
AW
FSS
FW
FSO
PSS
Logasol
KS01..
Kollektor
FSK
Logasol
LA
Logalux SM.../SL...
HK1 HK1
Ent üft
ntf ät !
Logamatic 4211
+ FM 443
Lftabchid
Logao L
PZ PS
WWM
FK
iz Logano
ÖG a
Dispozitiv de
aerisire inutil
Dispozitiv de
evacuare
Logasol LA
Colector
Cazan cu combustibil
lichid/gaz
97
Indicaţii pentru montaj 6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
6.3 Indicaţii privind diversele sisteme de montare pentru panourile solare
6.3.1 Încărcările normate de zăpadă şi înălţimile clădirilor, care se permit,
conformnormelor DIN1055
În următoarele tabele sunt reproduse încărcările normate de
zăpadă şi înălţimile clădirilor care sunt permise pentru diferite
variante de montare. Pe parcursul proiectării, trebuie respec-
tate cu stricteţe indicaţiile specificate, pentru a garanta o
asamblare corespunzătoare şi pentru evitarea deteriorărilor
câmpului de colectori.
6.3.2 Sistemde asistare a selectării accesoriilor de racordare hidraulică
În funcţie de numărul colectorilor şi de circuitele hidraulice
corespunzătoare, trebuie planificate accesoriile hidraulice co-
respunzătoare.
Alte indicaţii puteţi găsi în capitolul „Conectarea
hidraulică“ în următoarele subcapitole pentru diferitele
sisteme de montare.
Panou de colectori cu un singur rând
Parallelschaltung von zwei Kollektorreihen
Montarea peste acoperiş
verticală/orizontală
Montarea în
acoperiş verticală/ori-
zontală
Montarea pe
acoperiş plan verticală/orizon-
tală
Montarea pe
faţadă
45-60° C, orizontal
Strat de acoperire/Perete
Ţigle,cărămidă, solzi de
lemn, ardezie, şindrile, plăci
ondulate, tablă, bitum
Ţigle,cărămidă, solzi de
lemn, ardezie, şindrile,
- rezistenţă
Înclinaţii permise pentru aco-
perişuri
25°-65° 25°-65°

(la acoperişuri înclinate uşor,
până la 25°, siguranţă împotriva
alunecărilor, respectiv prindere
bilaterală)
-
Înălţimi permise pentru aco-
perişuri (încărcări din vânt)
până la 20 m- la o viteză a vân-
tului de până la 129 km/h
fără accesorii fără accesorii
fără accesorii
(Siguranţăatenţiela suporturile
pentru montarea peacoperişuri
plane)
fără accesorii
Înălţimi permise pentru aco-
perişuri (încărcări din vânt)
până la 100 m- la o viteză a
vântului de până la 151 km/h
doar colectori verticali cu
montare suplimetară peste
acoperiş
fără accesorii
Cu suporturi suplimentare pen-
tru montarea pe acoperişuri pla-
ne (Siguranţă atenţie la supor-
turile pentru montarea pe
acoperişuri plane)
fără accesorii
Încărcări normate de zăpadă,
conformnormelor DIN1055,
partea 5 0-2 kN/m
2
fără accesorii fără accesorii fără accesorii fără accesorii
Încărcări normate de zăpadă,
conformnormelor DIN1055,
partea 5 > 2 kN/m
2
doar colectori verticali cu
montare suplimetară peste
acoperiş, pânâ la 3,1 kN/m
2
fără accesorii pânâ la
3,8 kN/m
2
Cu suporturi suplimentare pen-
tru montarea pe acoperişuri pla-
ne până la 3,8 kN/m
2
nu este permis
97/1 Încărcările normate de zăpadă şi înălţimile clădirilor care se permit, conform normelor DIN 1055
Numărul de
colectori
Numărul de rânduri
Set de conectare Set de aerisirerespectiv dispozitiv de evacuare a
aerului Logasol LA1
2 până la10 1 1 1
97/2 Accesorii pentru conectarea hidraulică a unui panou de colectori cu un singur rând
Numărul de
colectori
Numărul de rânduri
Set de conectare Set de aerisirerespectiv dispozitiv de evacuare
a aerului Logasol LA
1)
1) În cazul în care se efectuează operaţia de încărcare prin intermediul unei „staţii de încărcare şi al unui dispozitiv
de evacuare a aerului“ (Pagina 96) este necesară montarea unei supape de închidere pe turul fiecărui rând.
4 până la 10 2 2 2 respectiv 1
97/3 Accesorii pentru conectarea hidraulică în cazul racordării în paralel a două rânduri de colectori
98
6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru montaj
Racordarea în serie a mai multor rânduri de colectori
Numărul
de colectori
Numărul de
rânduri
Numărul
colectorilor
pe fiecare rând
Set de conectare Set de aerisire
1)
1) Se poate renunţa la setul de aerisire în cazul în care se efectuează operaţia de încărcare prin intermediul unei „staţii de încărcare şi al unui dispozitiv
de evacuare a aerului” ( Pagina 96).
Sunt necesare alte seturi de aerisire în cazul în care instalaţia nu poate fi aerisită prin intermediul rândului superior (de ex. în cazul montării pe un aco-
periş plan , 95/2).
Set de racordare
a rândurilor
2 2 1 1 1 1
3
2
2
1
1 1 1
3 1 1 1 2
4 2 2 1 1 1
5 2
3
2
1 1 1
6
2 3 1 1 1
3 2 1 1 2
7 2
4
3
1 1 1
8 2 4 1 1 1
9
2
5
4
1 1 1
3 3 1 1 2
10 2 5 1 1 1
98/1 Accesorii pentru conectarea hidraulică în cazul racordării în serie a mai multor rânduri de colectori
99
Indicaţii pentru montaj 6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
6.3.3 Montare peste acoperiş
Set de montare peste acoperiş
Colectorii sunt fixaţi astfel cu ajutorul setului de montare pes-
te acoperiş cu o înclinaţie identică celei a acoperişului aplecat.
Învelişul acoperişului îşi păstrează funcţia.
Setul de montare peste acoperiş a colectorilor plani Logasol
SKN3.0 şi SKS4.0 este compus dintr-un set de montare pentru
primul colector din rând şi dintr-un set de extensie pentru fie-
care colector suplimentar în acelaşi rând de colectori
( 100/1). Setul de extensie pentru montarea peste acoperiş
se poate utiliza numai în combinaţie cu un set de fixare. Setul
de extensie conţine în loc de sistemele laterale de întindere a
colectorilor ( Poz. 1 100/1), aşa numitele sisteme bilaterale
de întindere a colectorilor ( Poz. 5 100/1) şi racordul de tip
ştecher, pentru fixarea distanţei optime şi pentru fixarea a câ-
te doi colectori plani montaţi alăturat, Logasol SKN3.0 sau
SKS4.0.
Dispozitive pentru prinderea de acoperiş a diferitelor
straturi de acoperire
Şinele pentru profiluri şi dispozitive de întindere a colectorilor
ale diferitelor seturi de montare peste acoperiş sunt identice
încazul tuturor dispozitivelor de prindere pe acoperiş. Conţin-
utul seturilor de montare pentru straturi din ţiglă, cărămidă şi
solzi de lemn, pentru cele din ardezie sau plăci ondulate şi
pentru acoperişuri din tablă, se diferenţiază numai prin struc-
tura cârligelor pentru acoperiş (99/1), respectiv prin materi-
alele speciale de fixare ( 100/2, 100/1 şi 102/1).
99/1 Variante pentru prinderea de acoperiş a diferitelor straturi de acoperire (dimensiuni în mm)
5
0

8
0
285
9
33
3
5
9
407
3
8

5
9
40
∅9
300
3
5
7
0
6
2
1
0
8
164, 6 304
61 65 65 8
180
55
M
1
2 75
Dispozitiv pentru prinderea de acoperiş a stratului din ţiglă, cărămidă şi solzi de lemn
Dispozitiv pentru prinderea de acoperiş a stratului de ardezie şi de şindrilă
Dispozitiv pentru prinderea de acoperiş a plăcilor ondulate şi a acoperişului de tablă.
cârlige pentru acoperiş căprior de fixare
cârlige speciale pentru acoperiş
100
6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru montaj
Sisteme de prindere în cazul acoperişurilor cu ţigle
Imaginea 100/1 prezintă un exemplu de seturi de montare
peste acoperişuri cu ţigle. Cârligele pentru acoperişuri (99/1 şi
Poz. 2 100/1) sunt agăţate peste scândurile pentru acoperiş
( 100/1) şi fixate cu şinele speciale.
În cazul în care executaţi o montare peste un acoperiş cu ţiglă
trebuie să verificaţi dacă dimensiunile prezentate în imaginea
100/1, detaliul A sunt respectate. Cârligele pentru acoperiş
livrate se pot utiliza în cazul în care
– acestea se potrivesc cu modelul ţiglelor,
– în cazul în care acestea trec peste ţigle şi peste scândura
pentru acoperiş
Acoperirea maximă a ţiglelor nu ar trebuie să depăşească
dimensiunea de 120 mm. Dacă este cazul, trebuie cerut sfatul
unui specialist în domeniu.
Legendã pentru imagine (100/1)
1 Sistem lateral de întindere a colectorilor
(numai în cadrul setului de fixare)
2 Cârlige pentru acoperiş
3 Şină pentru profiluri
4 Siguranţă împotriva alunecării colectorilor (câte două fiecare colector)
5 Sistem bilateral de întindere a colectorilor (numai în cadrul setului de
extensie)
6 Racord de tip ştecher (numai în cadrul setului de extensie)
7 Suprafaţă dură (căptuşeală de lemn)
Legendã pentru imagine (100/2)
1 Piuliţă hexagonală
2 Şaibă suport, dinţată
3 Scândură pentru astereală
4 Cârlig pentru acoperiş, partea inferioară
Legendã pentru imagine (100/3)
1 Piuliţă hexagonală
2 Şaibă suport, dinţată
3 Şuruburi de fixare
4 Cârlig pentru acoperiş, partea inferioară
5 Căprior/suprafaţă dură
100/1 Cârligele speciale cu înveliş hidroizolant, pentru fixarea unui set de
montare peste acoperişuri cu plăci ondulate sau cu şindrilă, pentru
colectorii plani
100/2 Cârlig pentru acoperiş montat prin agăţare
100/3 Cârlig pentru acoperiş montat pe căprior prin fixare
7
A
35
5
0

8
6
B
5
6
4
3
2
1
1
2
3
4
1
2
4
3
5
101
Indicaţii pentru montaj 6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Sisteme de fixare pe acoperiş cu solzi de lemn
Imaginea 100/1 prezintă modul de fixare a cârligelor pentru
acoperişuri (Poz. 2) pe un acoperiş cu solzi de lemn.
Şinele orizontale se fixează precum în cazul acoperişurilor cu
ţiglă ( 100/1), cu cârligele pentru acoperişuri.
Dacă este cazul, trebuie cerut sfatul unui specialist în
domeniu în cazul unei montări peste acoperiş cu solzi de
lemn.
Legendã pentru imagine (101/1)
1 Solzi de lemn (decupare de-a lungul liniei marcate)
2 Cârlig pentru acoperişuri, partea inferioară fixată pe căprior
sau scândură/grindă
Sisteme de prindere pe acoperiş dinplăci ondulate saupe
cele cu şindrilă
Montarea cârligelor speciale în cazul acoperişurilor
dinplăci ondulate sau a celor cu şindrilă ar trebui să fie
efectuatăde un specialist în domeniu.
Imaginea 100/1 descrie un exemplu pentru o montarehidroi-
zolată a cârligelor speciale (101/2, Poz. 5) cu garniturişi table
de fixare pe acoperişuri cu plăci ondulate sau pe celecu şin-
drilă.
Sinele orizontale se fixează precum în cazul acoperişurilor cu
ţiglă, cu ajutorul (100/1) cârligelor speciale.
Legendã pentru imagine (101/2)
1 Tablă peste cârligul special pentru acoperiş
(se fixează la montare)
2 Înveliş cu mai multe straturi
3 Tablă sub cârligul special pentru acoperiş
(se fixează la montare)
4 Garnitură (se fixează la montare)
5 Cârlig special pentru acoperiş
6 Şuruburi (componente livrate)
101/1 Cârlig pentru acoperiş, montat pe acoperiş cu solzi de lemn
1
2
101/2 Cârligele speciale cu înveliş hidroizolant, pentru fixarea unui set de
montare peste acoperişuri cu plăci ondulate sau cu şindrilă, pentru
colectorii plani
1
2
6
4
5
4
3
102
6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru montaj
Sistemde fixare pe acoperişurile cu
izolaţie pentru grinzi
Imaginea 102/1 descrie fixarea pe acoperiş cu unsistemde izo-
laţie pentru grinzi cu ajutorul cârligelor speciale pentru aco-
periş. Specialistul în domeniu poate fixa o scândură cu o
secţiune de cel puţin28 x 200 mmde grinda acoperişului. Prin
intermediul acestei scânduri, forţele care apasă pe cârligele
pentru acoperiş sunt suportate de grinzile corespunzătoare.
Pentru aceasta trebuie luată în considerare sarcina maximă a
zăpezii de 2 kN/m
2
(fără accesorii), respectiv 3,1 kN/m
2
(cu ac-
cesorii) următoarele forţe pentru fiecare cârlig de acoperiş:
G orizontal faţă de acoperiş F
sx
= 0,8 kN şi
G perpendicular pe acoperiş F
sy
= 1,8 kN
Sinele orizontale se fixează precum în cazul acoperişurilor cu
ţiglă, cu ajutorul ( 100/1) cârligelor speciale.
Legendă pentru imagine (102/1)
1 Tigle pentru acoperiş
2 Cârlige pentru acoperiş speciale
3 Izolaţie pentru grinzi
4 Grinzi
5 Prindere cu şuruburi în cadrul montajului
6 Scândură de lemn (cel puţin 28 × 200 mm)
F
sx
Sarcină pe fiecare cârlig pentru acoperiş perpendicular pe acoperiş
F
sy
Sarcină pe fiecare cârlig pentru acoperiş orizontal (paralel) faţă de
acoperiş
Fixare în cazul acoperişurilor cu panouri ondulate
Montarea peste acoperişuri cu plăci ondulate, este posibilă
numai în cazul în care şuruburile de prindere au o lungime de
cel puţin 40 mmşi sunt prinse într-o structură de rezistenţă de
lemn ( 102/2, detaliu B).
Îmbinarea acoperişurilor din plăci ondulate, conţine şuruburi
de ancorare inclusiv piese de susţinere şi şaibe de etanşare,
care se vor utiliza în locul cârligelor pentru acoperiş din cadrul
setului de montare peste acoperiş.
Imaginea 102/2 arată modul în care şinele speciale se vor fixa
pe piesele de susţinere ale şuruburilor de ancorare.
Legendă pentru imagine ( 102/2)
1 Şuruburi inbus M8 x 16
2. Şine
3 Piesă de susţinere
4 Piuliţă hexagonală
5 Şaibă de etanşare
102/1 Prindereaulterioarăscândurilor suplimentare pe izolaţiagrinzilor pe
care urmează a fi fixate cârligele speciale pentru setul de montare
peste acoperiş (dimensiunea în mm)
1
5
2
3
4
6
F
s
y F
s
x
1
5
2
3
4
6
102/2 Exemplu pentru fixarea şinelor de profil în cazul montării peste aco-
periş, pe o acoperire cu plăci ondulate (dimensiunea în mm)
<
6
0
1
0
5
>
4
0
3
4
5
1
2
3
103
Indicaţii pentru montaj 6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Îmbinarea cu acoperişuri cu înveliş de tablă
Imaginea 103/2 descrie îmbinarea pe un acoperiş cu înveliş
de tablă cu ajutorul sistemului de îmbinare pentru acoperişuri
cu plăci ondulate/acoperiş de tablă. În cadrul operaţiei de
montare trebuie montată o teacă în mod etanş pe acoperiş.
Pentru aceasta trebuie sudate de regulă câte patru teci pentru
fiecare colector. Prin această teacă se introduc şuruburile de
ancorare M12 × 180 în structura de susţinere (grinzi sau lemn
rezistent cu o dimensiune de cel puţin 40 × 40 mm).
Legendă pentru imagine (103/1)
1 Şine
2 Şuruburi inbus M8 × 16
3 Piesă de susţinere
4 Şuruburi de ancorare M12
5 Teacă
6 Acoperiş cu tablă
7 Structură (grinzi, minim 40 × 40 mm)
Se introduce jos, stănga un nou text:
Profilul pentru încărcătorul de zăpadă/Şină adiţională
În cadrul montării peste acoperiş a colectorilor verticali plani,
pe clădiri cu o înălţime între 20 m şi 100 m, şi în regiunile cu
încărcări de zăpadă între 2 kN/m
2
şi 3,1 kN/m
2
, trebuie monta-
te suplimentar un profil pentru încărcătorul de zăpadă şi o
şină adiţională (accesorii). Acestea sunt răspunzătoare pentru
o mai bună împărţire a greutăţii ridicate pe acoperiş.
Imaginea 103/2 reprezintă montarea profilului pentru în-
cărcătorul de zăpadă şi a şinei suplimenatre, în cazul unui aco-
periş din ţiglă. Ambele accesorii pot fi asamblate şi pe sisteme
de montare pentru alte tipuri de acoperişuri.
Legendă pentru imagine (103/2)
1 Şine
2 Şine adiţionale (inclusiv dispozitiv de întindere al colectorilor)
3 Dispozitiv pentru prindere de acoperiş (încărcător de zăpadă inclus în
livrare)
4 Şine verticale de profil (profil pentru încărcătorul de zăpadă, inclus în
livrare)
103/1 Fixarea bucşelor în cazul unei consolidări etanşe a şuruburilor de an-
corare în cadrul unei montări peste un acoperiş învelit cu tablă
(dimensiunea în mm)
103/2 Setul de montare peste acoperiş, cu profil pentru încărcătorul de
zăpadă şi o şină adiţională.
<
6
0
1
0
5
>
4
0
3
4
5
7 6
7
5
4
3
6
1
2
3
4
2
1
1
104
6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru montaj
Conectarea hidraulică
Pentru conectarea hidraulică a colectorilor în cadrul montării
peste acoperiş, se recomandă seturile de conectare ( imaginea
104/1 şi 104/2).
Pentru tur şi retur sunt necesare orificii de trecere prin acope-
riş, deoarece racordurile colectorilor sunt poziţionate peste
suprafaţa acoperişului. Drept sistemde trecere prin acoperiş a
conductei de tur şi retur, se poate utiliza o ţiglă de aerisire (co-
respunzător cu imaginea 104/3). Prin intermediul cărămizii
superioare de aerisire se trece conducta de tur prin acoperiş,
spre dispozitivul de aerisire. Prin intermediul acestei ţigle de
aerisire trebuie trecut şi cablul pentru senzorul de tempera-
tură din cadrul colectorului. Conducta de retur trebuie ampla-
sată cu pantă descendentă spre staţia KS. Pentru aceasta este
utilizabilă o ţiglă de aerisire dar numai în cazul în care conduc-
ta de retur trece prin acoperiş sub sau la aceeaşi înălţime a ra-
cordului de retur al panoului de colectori (imaginea 104/3).
Chiar şi în cazul în care apare o schimbare de sens în cadrul
ţiglei, nu este necesară montarea unui dispozitiv de aerisire
suplimentar.
Pentru a nu avaria structura acoperişului trebuie cerut
sfatul unui specialist în domeniu.
Legendă pentru imagine ( 104/1)
1 Conductă de conectare 1000 mm
2 Capac orb
3 Colier de strângere al benzii elastice
4 Ştuţ pentru furtun, cu racord R3/4” sau inel de prindere 18 mm
Legendă pentru imagine ( 104/2)
1 Conductă de conectare 1000 mm cu amplasare laterală a racordului
R3/4” sau inel de prindere 18 mm, izolat
2 Capac orb
3 Agrafă
Legendă pentru imagine ( 104/3)
1 Conductă de tur
2 Conductă de retur
3 Cablu de palpare
4 Ţiglă de aerisire
5 Sistem de aerisire
Cerinţe statice
Setul de montare peste acoperiş este destinat exclusiv fixării
colectorilor solari. Nu este permisă fixarea altor dispozitive pe
acoperiş cu ajutorul setului de montare peste acoperiş (de ex.
antene).
Acoperişul şi structura de rezistenţă trebuie să fie suficient de
rezistente. Pentru fiecare colector plan Logasol SKN3.0, re-
spectiv SKS4.0 se calculează o greutate de aproximativ 50, re-
spectiv 55 kg. În mod suplimentar trebuie respectate normele
locale cu privire la sarcinile maxime, conform normelor DIN
1055.
Pentru sarcina normală a zăpezii şi a înălţimilor permise clădi-
rilor,încadrul montării peste acoperiş se pot aplica valorile din
cadrul tabelului 97/1.
104/1 Set de racordare SKN3.0 peste acoperiş
104/2 Set de racordare SKS4.0 peste acoperiş/în interiorul acoperişului
104/3 onductele de racordare se introduc sub acoperiş
1
3
4
2
3
3
2
3
1
4
3
3
3
1
1
3
2
2
3
3
1
2
3
4
4 5
105
Indicaţii pentru montaj 6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru selecţionarea componentelor sistemului de montare peste acoperiş
În funcţie de numărul colectorilor şi de circuitele hidraulice
corespunzătoare, trebuie planificat materialul de fixare core-
spunzător.
Numărul colectorilor
în total
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numărul de rânduri 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Numărul colectorilor pe
fiecare rând
2 1 3 2
1
1 4 2 2 5 3
2
6 3 3 2 7 4
3
8 4 4 9 5
4
3 10 5 5
SKN3.0-s
şi
SKS4.0-s
Setul de
bază
1)
Ţigle
Cărămidă
Solzi de lemn
1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 Ardezie
Şindrile
Plăci ondulate
Acoperiş de tablă
Set de
extensie
1)
Ţigle
Cărămidă
Solzi de lemn
1 - 2 1 - 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8 Ardezie
Şindrile
Plăci ondulate
Acoperiş de tablă
Set de ba-
ză supli-
mentar
1)
1) Alcătuit din set de montaj şi dispozitiv de prindere pe acoperiş
2) Alcătuit din profil pentru încărcătorul de zăpadă şi din şină suplimentară orizontală, necesare pentru încărcătoare de zăpadă între 2kN/m
2
şi 3,1 kN/m
2
şi înălţimi ale clădirilor între 20 m şi 100 m
Ţigle
Cărămidă
Solzi de lemn
1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 Ardezie
Şindrile
Plăci ondulate
Acoperiş de tablă
Set de ex-
tensie
suplimen
tar
2)
Ţigle
Cărămidă
Solzi de lemn
1 - 2 1 - 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8 Ardezie
Şindrile
Plăci ondulate
Acoperiş de tablă
SKN3.0-w
şi
SKS4.0-w
Setul de
bază
1)
Ţigle
Cărămidă
Solzi de lemn
1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 Ardezie
Şindrile
Plăci ondulate
Acoperiş de tablă
Set de
extensie
1)
Ţigle
Cărămidă
Solzi de lemn
1 - 2 1 - 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8 Ardezie
Şindrile
Plăci ondulate
Acoperiş de tablă
105/1 Material de fixare, pentru sistemul de montare peste acoperiş
106
6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru montaj
6.3.4 Montarea în acoperiş
Sistemul de montare în acoperiş, corespunde colectorilor ver-
ticali şi orizintali SKN3.0 şi SKS4.0. Pentru învelirea acope-
rişului cu ţigle, cărămidă sau şindrile, ardezie şi solzi de lemn
sunt puse la dispoziţie, seturi de montaj pentru fiecare în par-
te. Colectorii împreună cu montura din tablă, asigură etanşei-
tatea acoperşului.
Montarea celor doi colectori exteriori intr-un singur rând, se
face prin intermediul setului de bază. Fiecare colector ce ur-
mează în panou, se va monta între cei doi colectori exteriori,
cu ajutorul setului de extensie (imaginea 106/2).
Pentru fixarea colectorilor, a monturii din tablă şi ca suport
pentru tabla superioară de acoperire, precum şi a perdelei in-
ferioare de plumb, se vor monta scânduri de lemn suplimen-
tare (imaginea 106/3).
Mai întâi colectorii se vor monta pe şipcile acoperişului, apoi
se vor îmbrăca în montură de plumb. Conductele hidraulice
de racordare, pot fi introduse prin acoperiş în interiorul tab-
lelor laterale de acoperire. Un alt rând de colectori, cu conţine
acelaşi număr de colectori, poate fi montat direct peste primul
rând. Pentru aceasta, sunt puse la dispoziţie seturi de bază şi
de extensie, corespunzătoare montării unui rând suplimentar
de colectori. Spaţiul dintre rândul inferior de colectori şi cel su-
perior, va fi închis prin intremediul unei table de acoperire
(imaginea 107/1).
Se vor monta unul peste celălalt, două rânduri cu unnumăr di-
ferit de colectori, atunci se va menţine între fiecare rând, o dis-
tanţă de cel puţin două rânduri de ţigle.
Pentru a nu avaria structura clădirii, trebuie cerut sfatul
unui specialist în domeniu, atât la proiectare cât şi la montaj.
Legendă pentru imagine (106/2)
1 Tabla superioară de acoperire, stânga
2 Tabla superioară de acoperire, partea din mijloc
3 Tabla superioară de acoperire, dreapta
4 Suport
5 Tabla laterală de acoperire, dreapta
6 Tabla inferioară de acoperire, dreapta
7 Baghetă pentru protecţie împotriva alunecării
8 Dispozitiv de protecţie impotriva alunecării
(pentru poziţie verticală: 5x)
9 Tabla înferioară de acoperire, partea din mijloc
10 Tabla înferioară de acoperire, stânga
11 Rolă, bandă de etanşare
12 Tablă laterală de acoperire, stânga
13 Placă suport
14 Aparat bilateral de strângere a tablei
15 Baghetă de acoperire
16 Şurub 6 x 40 cu şaibă suport
17 Aparat unulateral de strângere a tablei
18 Placă suport, stânga
Legendă pentru imagine (106/3)
1 Scânduri suplimentare pentru astereală
106/1 Vedere completă asupra unui panou de colectori, montat în acoperiş
106/2 Set de bază pentru montarea, celor doi colectori exteriori şi un set de
extensie pentru colectorul mijlociu (colorat cu albastru)
106/3 Distanţedintrescânduri de asteralăsuplimentare, lamontareape un
singur rând (dimensiunea în mm); Valorile incluse în paranteze, sunt
pentru execuţia orizontală
1 2 3
4
12
11
10 9 8 7 6
5
4
13
14
15
18
17
16
1
6
0
2
0
0
-
2
3
0
1
8
6
0
-
1
8
9
0
(
9
4
0
-
9
7
0
)
2
1
2
0
(
1
2
0
0
)
2
4
9
0
-
2
5
2
0
(
1
5
7
0
-
1
6
0
0
)
2
2
4
0
-
2
2
7
0
(
1
3
2
0
-
1
3
5
0
)
1
1
1
1
1
1
107
Indicaţii pentru montaj 6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Conectarea hidraulică
Pentru conectarea hidraulică a colectorilor la montarea înaco-
periş, se recomandă seturile de racordare pentru montarea în
acoperiş (imaginea 107/2 şi 107/3).
Cu ajutorul seturilor de racordare, puteţi introduce conducta
de tur şi cea de retur îninteriorul tablelor laterale de acoperire,
prin acoperiş.
Conducta de tur trebuie amplasată în pantă ascendentă spre dis-
pozitivul de aerisire. Conducta de retur trebuie amplasată cu
pantă descendentă spre staţia KS.
Cerinţe statice
Pentru sarcina normală a zăpezii şi a inălţimilor permise clădirilor
pentru montarea înacoperiş, sunt admise valorile trecute în tabe-
lul 97/1.
Legendă pentru imagine ( 107/1)
1 Tablă mijlocie de acoperire (dreapta)
2 Buză de cauciuc
Legendă pentru imagine ( 107/2)
1 Conductă de legătură 1000 mm
2 Colţ
3 Şaibă de prindere
4 Piuliţă G1
5 Colier de strângere a benzii elastice
6 Capac orb
7 Ştuţuri pentru furtunuri cu legătură R3/4 sau inel de prindere 18 mm
Legendă pentru imagine ( 107/3)
1 Conductă de legătură 1000 mmcu anexă laterală de legătură R3/4 sau
inel de prindere de 18 mm, izolat
2 Capac orb
3 Inel de prindere
107/1 Tablă de acoperire între rândurile suprapuse de colectori
107/2 Set de conectare SKN3.0 Montarea în acoperiş
107/3 Set de conectare SKS4.0 Montarea în acoperiş
1
2
1
7
2
6
5
7
5
6
2
5
1
3 4
5
4
3 5
5
3
1
1
3
2
2
3
3
108
6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru montaj
Indicaţii pentru selecţionarea componentelor sistemului de montare pe acoperiş
În funcţie de numărul colectorilor şi al rândurilor, trebuie
proiectat materialul de fixare corespunzător.
Numărul colectorilor în total 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numărul de rânduri 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 3 1 2 2
Numărul colectorilor pe fiecare
rând
2 3 4 2 2 5 6 3 3 2 7 8 4 4 9 3 10 5 5
SKN3.0-s şi SKS4.0-s
Set de bază
1. Rând
Ţigle
Cărămidă
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. Rând
Ardezie
Şindrile
Rând suplimentar
Ţigle
Cărămidă
- - - 1 1 - - 1 1 2 - - 1 1 - 2 - 1 1
Rând suplimentar
Ardezie
Şindrile
Set de
extensie
1. Rând
Ţigle
Cărămidă
- 1 2 - - 3 4 1 1 - 5 6 2 2 7 1 8 3 3
1. Rând
Ardezie
Şindrile
Rând suplimentar
Ţigle
Cărămidă
- - - - - - - 1 1 - - - 2 2 - 2 - 3 3
Rând suplimentar
Ardezie
Şindrile
SKN3.0-wşi SKS4.0-w
Set de bază
1. Rând
Ţigle
Cărămidă
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. Rând
Ardezie
Şindrile
Rând suplimentar
Ţigle
Cărămidă
- - - 1 1 - - 1 1 2 - - 1 1 - 2 - 1 1
Rând suplimentar
Ardezie
Şindrile
Set de
extensie
1. Rând
Ţigle
Cărămidă
- 1 2 - - 3 4 1 1 - 5 6 2 2 7 1 8 3 3
1. Rând
Ardezie
Şindrile
Rând suplimentar
Ţigle
Cărămidă
- - - - - - - 1 1 - - - 2 2 - 2 - 3 3
Rând suplimentar
Ardezie
Şindrile
108/1 Materrial de fixare pentru sistemul de montare în acoperiş
109
Indicaţii pentru montaj 6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
6.3.5 Montajul pentru acoperiş plan
Acest tip de montaj este destinat acoperişurilor orizontale, dar se
potriveşte şi pentru cele cu o înclinare mică de până la 25°
(109/1). În acest caz suporturile pentru montarea pe aceste
acoperişuri trebuie să se fixeze evitănd alunecarea.
Montajul pentru acoperiş plan pentru colectorii plani SKN3.0 şi
SKN4.0 se compune dintr-un set de bază pentru primul colector
al unui rând de colectori şi dintr-un set de extensie pentru fiecare
dintre următorii colectori din acelaşi rând de colectori (109/2). În
cazul clădirilor mai înalte de 20 m şi pentru încărcări din zăpadă
> 2 kN/m
2
sunt necesare accesorii (97/1).
Unghiul de înclinare pentru suporturile destinate acoperişurilor
plane se reglează în paşi de 5° după cum urmează:
G suportul vertical pentru acoperişuri plane: 30° până la 60°
(25° se realizează prin scurtarea şinei telescopului)
G suportul orizontal pentruacoperişuri plane: 35° până la 60°
(25°, respectiv 30° se realizează prin scurtarea şinei
telescopului)
Suporturile destinate acoperişurilor plane se asigură pe acoperiş
prin vane de balastare şi prin consolidare în timpul montării.
Consolidarea cu vane de balastare
În acest caz se atărnă de fiecare suport căte 4 vane de balastare
(dimensiuni: 950 mm x 350 mm x 50 mm) (109/3). Acestea se
încarcă cu plăci de beton spălat sau pietriş. Greutăţile necesare în
funcžie de înălţimea clădirii se preiau din tabela 111/1.
Pentru clădiri cu înălţimea de până la 20 mşi pentru încărcări din
zăpadă de până la 2 kN/m
2
trebuie prevăzut cate un reazem
suplimentar pentru colectorul al patrulea, al şaptelea şi al zecelea
de pe un rănd,
Pentru clădiri cu înălţimea de peste 20 m şi pentru încărcări din
zăpadă de la 2 kN/m
2
până la 3,8 kN/m
2
, fiecare set de extensie
pentru colectorii verticali se completează cu un reazem supli-
mentar, iar toate garniturile de montaj cu o şină suplimentară (ac-
cesoriu). Încazul colectorilor orizontali toate seturile de montaj se
completează cu o şină suplimentară (accesoriu).
109/1 Exemple pentru unghiul de înclinare efectivă a colectorilor plani în
cazul folosirii suporturilor pentru acoperişuri plane pe un acoperiş
plan cu înclinare mică (< 25°)
Poz. 1: Unghi de incidenţă; Poz. 2: Unghiul de înclinare al colectorului
109/2 Suporturi pentru acoperişuri plane în cazul setului de bază şi al celui
de extensie (albastru) pentru un colector SKN3.0-s sau SKN4.0-s
109/3 Suporturi pentru acoperişuri plane cu vane de balastare şi asigurare
prin frânghii
30˚
45˚
30˚
15˚ 15˚
45˚
1
2
110
6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru montaj
Consolidarea realizată în procesul de montare
Această consolidare a suporturilor pentru acoperişuri plane
poate să aibă loc de ex. pe o structură de rezistenţă din suporţi în
formă de T dublu (110/1). Din această cauză reazemele
suporturilor pentru acoperişuri plane au găuri la şinele de profil
ale piciorului. Structura de rezistenţă se realizează astfel încăt să
poată fi preluate forţele din vănt, ce acţionează asupra
colectorilor.
Dimensiunile pentru distanţele dintre reazeme se pot prelua din
figurile 110/2 pană la 110/4. Poziţiile găurilor pentru consolidarea
suporturilor pentru acoperişuri plane pe structura de rezistenţă
se pot prelua din figura 109/1.
110/1 Suport pentru acoperişuri plane, consolidat prin ancorarea picioru-
lui, pe o structură de rezistenţă din suporţi în formă de T dublu (di-
mensiuni în m); valoarea din paranteză este pentru execuţia orizon-
tală
0
,5
5
3
0
,5
7
3
0
,3
5
3
0
,3
5
3
110/2 Distanţele dintre reazemele colectorilor, pentru execuţia de bază, în cazul suporturilor pentru acoperişuri plane, pentru colectorii verticali SKN3.0-s sau
SKN4.0-s (dimensiuni în m)
110/3 Distanţele dintre reazemele colectorilor, la folosirea reazemelor suplimentare, în cazul suporturilor pentru acoperişuri plane, pentru colectorii verticali
SKN3.0-s sau SKN4.0-s (dimensiuni în m)
110/4 Distanţeledintre reazemelecolectorilor, încazul suporturilor pentruacoperişuri plane, pentrucolectorii orizontali SKN3.0-wsauSKN4.0-w(dimensiuni înm)
0,98 1,17 0,98
0,98 0,98 0,98 0,19 0,19
1,82 1,82 0,275
111
Indicaţii pentru montaj 6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Asigurarea suporturilor pentru acoperişuri plane
Greutăţile suporturilor pentru acoperişurile plane
La determinarea încărcării pe acoperiş se poate ţine seama de
următoarele greutăţi pentru seturile de montaj pentru acope-
rişul plan:
G seturi de bază
– vertical: 12,2 kg
– orizontal: 8,7 kg
G seturi de extensie
– vertical: 7,2 kg
– orizontal: 8,7 kg
Conectare hidraulică
Pentru conectarea hidraulică a colectorilor încadrul montajului
pentru acoperiş plan se recomandă seturile de conectare pen-
tru acoperiş plan (fig. 111/2 şi 111/3). Conducta de tur se duce
paralel la colector pentru a evita deteriorarea conectării prin
mişcarea colectorului datorită văntului (fig. 111/4).
Cerinţe statice
Pentru încărcările din zăpadă normale şi înălţimile de clădiri
admisibile, sunt permise valorile conform tabelului 97/1.
Legendã pentru imaginea (111/2)
1 Vinclu cu racord R3/4’’ sau inel de strângere de 18 mm
2 Şaibă de strângere
3 Piuliţă G1
4 Dop orb
5 Colier de strângere al benzii elastice
Legendã pentru imaginea (111/3)
1 Vinclu cu racord R3/4’’ sau inel de strângere de 18 mm
2 Dop orb
3 Scoabă
Legendã pentru imaginea (111/4)
1 Brăţară de conductă
2 Filet M 8
3 Suport (set de conectare inclus în livrare)
4 Conductă de tur
Înălţimea clădirii Viteza vântului Ancorarea picioarelor Balastare Asigurare prin frânghii
Asigurare împotriva
răstunării
Asigurare împotriva
alunecării
Numărul şi felul şurubu-
rilor
1)
1) pe reazem de colector
Greutate
(de ex. plăci din beton)
Greutate
(de ex. plăci din beton)
Greutate
(de ex. plăci din beton)
m km/h kg kg kN
0 pănă la 8 102 2x M8/8.8 270 180 1,6
peste 8 dar până la
20
129 2x M8/8.8 450 320 2,5
peste 20 dar până
la 100
2)
2) şina şi reazemul suplimentar sunt necesare la colectorii verticali
151 3x M8/8.8 - 450 3,3
111/1 Variante posibile pentru asigurarea suporturilor pentru acoperişurile plane, împotriva răsturnării şi alunecării datorită acţiunii vântului; execuţie pentru
colectorii verticali Logasol SKN3.0 şi SKN4.0
111/2 Set de conectare SKN3.0 pentru acoreriş plan
111/3 Set de conectare SKS4.0 pentru acoreriş plan
111/4 Traseul conductei pentru turul colectorului
4
3 2 1
4
3 2
1
5
5
1
1
3
3
2
2
3
3
4
2
1
3
112
6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru montaj
Indicaţii pentru selectarea componentelor pentru sistemul de montare pe acoperişuri plane
În funcţie de numărul colectorilor şi de circuitele lor hidraulice
trebuie planificat materialul de fixare corespunzător.
Numărul total al colectorilor 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numărul de rânduri 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Numărul colectorilor pe fie-
care rând
2 1 3 2
1
1 4 2 2 5 3
2
6 3 3 2 7 4
3
8 4 4 9 5
4
3 10 5 5
Seturi de montaj cu vană de balastare
1)
1) Seturile pentru montajul de bază şi de extensie conţin câte un set de vane de balastare
SKN3.0-s
şi
SKS4.0-s
Set de bază 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Set de extensie 1 - 2 1 - 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8
Reazemsuplimentar
2)
2) Nu este necesar la alegerea setului de extensie suplimentar
- - - - - 1 - - 1 - 1 - - - 2 1 2 2 2 2 2 - 3 2 2
Set de bază suplimentar
3)
1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Set de extensie
suplimentar
3)
1 - 2 1 - 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8
SKN3.0-w
şi
SKS4.0-w
Set de bază 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Set de extensie 1 - 2 1 - 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8
Reazemsuplimentar
3)
3) Este necesar suplimentar la setul de bază şi la setul de extensie în cazul încărcării din zăpadă peste 2kN/m2 sau la înălţimi de clădiri de peste 20 m.
- - - - - 1 - - 1 - 1 - - - 2 1 2 2 2 2 2 - 3 2 2
Set de bază suplimentar
3)
1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Set de extensie
suplimentar
3)
1 - 2 1 - 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8
Seturi de montaj pentru consolidarea realizată în procesul de montare
SKN3.0-s
şi
SKS4.0-s
Set de bază 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Set de extensie 1 - 2 1 - 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8
Set de bază suplimentar
3)
1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Set de extensie
suplimentar
3)
1 - 2 1 - 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8
SKN3.0-w
şi
SKS4.0-w
Set de bază 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Set de extensie 1 - 2 1 - 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8
Set de bază suplimentar
3)
1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Set de extensie
suplimentar
3)
1 - 2 1 - 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8
112/1 Material de consolidare pentru sistemul de montare pe acoperiş plan
113
Indicaţii pentru montaj 6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
6.3.6 Montare pe faţadă
Montarea pe faţadă este potrivită numai pentru colectorii pla-
ni orizontali Logasol SKN3.0-w şi SKS4.0-w şi este permisă nu-
mai până la o înălţime a montajului de 20 m la faţada clădirii.
Montarea pe faţadă se realizează cu suporturile orizontale
pentru acoperiş plan. Primul colector din rândul de colectori
se montează cu un set de bază. Fiecare colector ce urmează în
acelaşi rând de colectori, se montează cu un set de extensie.
Pentru fiecare colector se foloseşte un reazem suplimentar,
astfel încât fiecare colector se sprijină pe 3 reazeme (113/2).
Unghiul de incidenţă al colectorilor trebuie să fie reglat la
faţadă numai între 45° şi 60° faţă de orizontală (113/1).
Asigurare realizată în procesul de montare
Reazemele colectorilor se fixează pe o bază rezistentă cu câte
3 şuruburi pe fiecare reazem (113/3).
Cerinţe statice
Pentru încărcările din zăpadă normale şi înălţimile de clădiri
admisibile, sunt permise valorile conform tabelului 97/1.
113/1 Unghi de incidenţă al colectorului, maxim permis la o faţadă
Poz. 1: Unghi de incidenţă (Unghi absolut faţă de orizontală)
Poz. 2: Unghi de inclinare al colectorului
45˚
45˚
30˚
60˚
1
2
113/2 Montarea pe faţadă cu suporturi orizontale pentru acoperiş plan prin setul de bază şi de extensie (albastru) şi inclusiv prin reazemele suplimentare (gri);
dimensiuni în m
Fixare pe perete
1)
1) În funcţie de zidărie
Şuruburi/Dibluri pentru fiecare suport al colectorilor Distanţa de la marginea faţadei
m
Beton armat min. B25 (min. 0,12 m)
3x UPAT şurub de fundaţie expres, tip MAX 8 (A4)
2)
şi 3x
şaibe de bază
3)
după DIN 9021
2) Fiecare diblu / şurub trebuie să preia o forţă de tracţiune de 1,63 kN, respectiv o forţă verticală de 1,56 kN
3) 3x diametrul şurubului =diametrul exterior al şaibei de bază
> 0,10
Betonarmat min. B25(min. 0,12m)
3x Hilti HST-HCR-M8
2)
şi 3x şaibe de bază
3)
după
DIN 9021
> 0,10
Structură de rezistenţă din oţel (de
ex. Suport cu formă de T dublu)
3x M8 (4,6)
2)
şi 2x şaibe de bază
3)
după DIN 9021 -
113/3 Posibilităţi de fixare
0,98
0,98
0,135
0,98
0,98
0
,
3
5
3
0
,
3
5
3
114
6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Indicaţii pentru montaj
Indicaţii pentru selectarea componentelor sistemului de montare pe faţadă pentru Logasol SKN3.0-wşi SKS4.0-w
În funcţie de numărul colectorilor şi de circuitele lor hidraulice,
trebuie planificat materialul de fixare corespunzător.
6.3.7 Paratrăsnet şi echilibrarea potenţialului pentru instalaţii solare termice
Necesitatea unui paratrăsnet
Necesitatea unui paratrăsnet este emisă de normele în vigoa-
re din fiecare ţară. De cele mai multe ori este necesarămonta-
rea unui paratrăsnet pentru clădirile, care
G depăşesc înălţimea de 20m,
G depăşeşte cu mult clădirile înconjurătoare,
G sunt foarte valoroase (monumente) şi / sau
G care ar putea să provoace panică în rândul locuitorilor în
cazul unui trăsnet (şcoli etc.).
Încazul încare instalaţia solară se doreşte a fi montată pe oclă-
dire foarte înaltă (de ex. zgârie-nor, spital, clădiri deadunare şi
centre comerciale), trebuie consultat un specialistîn domeniul
trăsnetelor şi / sau cu administratorul clădirii.Această consul-
tare trebuie să aibă loc deja în cadrul fazei deplanificare.
Datorită faptului că instalaţiile solare – în afară de cazurispe-
ciale – nu depăşesc înălţimea coamei acoperişului,posibilita-
tea lovirii unui trăsnet asupra unei clădiri de locuinţecu sau
fără instalaţie solară, în conformitate cu normele
DINVDE0185, partea100 este la fel ridicată.
Echilibrarea potenţialului unei instalaţii solare
Indiferent de faptul dacă este prezent un paratrăsnet, estene-
cesară o împământare a conductelor de cupru aleconductei
de tur şi retur a instalaţiei solare de cel puţin 6 mm
2
la şina de
echilibrare a potenţialului. În cazul în care este utilizat un pa-
ratrăsnet, trebuie stabilitdacă panourile de colectori şi siste-
mul de montare se află încadrul razei de protecţie împotriva
trăsnetului.
În cazul acesta este necesară conectarea instalaţiei solare,
de către unspecialist în domeniu la instalaţia electrică a
paratrăsnetului. În acest caz, componentele conductoare ale
circuitului solar ar trebui conectate cu ajutorul unui cablu de
cupru cu o secţiunede cel puţin 6 mm
2
la şina de echilibrare a
potenţialului cu împământare.
Numărul total al colec-
torilor
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numărul de rânduri 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Numărul colectorilor pe
fiecare rând
2 1 3 2
1
1 4 2 2 5 3
2
6 3 3 2 7 4
3
8 4 4 9 5
4
3 10 5 5
Seturi de montaj
SKN3.0-w
şi
SKS4.0-w
Set de bază pentru
suporturile de acoperiş
plan
1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Set de extensie pentru
suporturile de acoperiş
plan
1 - 2 1 - 3 2 2 4 3 5 4 4 3 6 5 7 6 6 8 7 6 9 8 8
114/1 Material de fixare pentru sistemul de montare pe faţadă pentru Logasol SKN3.0-w
115
Indicaţii pentru montaj 6
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
6.4 Valori orientative pentru duratele de montare
Implicarea specialiştilor în domeniu
Este necesară contractarea a cel puţin două persoane pentru
montarea colectorilor solari. Montările pe acoperişurile încli-
nate necesită o operaţie de modificare a învelişului acope-
rişului.Trebuie consultaţi specialiştii în domeniu (învelitor de
case, tinichigiu) înainte de montarea instalaţiei iar dacă este-
necesar, aceştia trebuie contractaţi pentru efectuarea ope-
raţiilor de montare. Buderus oferă şcolarizări în domeniul
montării instalaţiilor solare. Informaţii în această privinţă gă-
siţi la cea mai apropiată filială Buderus (vezi coperta posterio-
ară).
Pentru toate variantele de montare se pot livra seturile
demontare necesare, accesoriile corespunzătoare şi
indicaţiilede montare aferente. Indicaţiile de montare pentru
variantade montare selectată trebuie citite cu atenţie înainte
deînceperea lucrării.
Duratele de montare ale colectorilor
Duratele indicare în tabelul 115/1 sunt valabile numai pentru
o montare simplă a colectorilor împreună cu sistemele de
montare corespunzătoare şi cu racordurile de conectare la
rândul de colectori corespunzător. Acestea presupun o cu-
noaştere şi o respectare precisă a indicaţiilor de montare
corespunzătoare.
Nu sunt luate în considerare duratele pentru efectuarea ope-
raţiilor legate desiguranţă, de transportul colectorilor, a siste-
melor de montarepe acoperiş precumşi cele pentru modifica-
rea acoperişului (adaptarea şi decuparea ţiglelor).
Aceste operaţii trebuie estimate după consultarea unui
specialist în acest domeniu. Calcularea cât mai precisă a
duratelor pentru planificareaunei instalaţii de colectori solari
se bazează pe experienţa specialistului în domeniu. Acestea
depind de condiţiile de lalocul montării. Duratele de montare
efective pot variaputernic de la valorile indicate în tabelul
115/1.
Varianta şi întinderea montării Valori orientative pentru duratele de montare
a 2 colectori SKN3.0/SKS4.0 1,0 h pentru fiecare montator
Montare peste acoperiş
1,0 h pentru fiecare montator 0,3 h pentru fiecare montator
Montare în acoperiş
3,0 h pentru fiecare montator 1,0 h pentru fiecare montator
Montare pe acoperiş plan cu vane de balastare
1,5 h pentru fiecare montator 0,5 h pentru fiecare montator
Montare pe acoperiş plan pe structură de rezistenţă
1,5 h pentru fiecare montator 0,5 h pentru fiecare montator
Montare pe faţadă la 45°
2,5 h pentru fiecare montator 1,5 h pentru fiecare montator
115/1 Durate pentruprocesul de montare acolectorilor dincadrul unei instalaţii de mici dimensiuni (pânăla 8colectori), efectuat de către doi montatori pe aco-
perişuri cuoînclinare 45°, fărăacalculaduratele de transport, costurile pentruoperaţiile de asigurare aprotecţiei încadrul instalaţiei şi pentruexecutarea
structurilor de rezistenţă
116
7
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Anexă
Chestionar ??ntreb?ri transm ise prin fax privind casele pentru una sau dou? familii? (model pentru copiere)
Montare pe faþadã
Chestionar solar - Fax pentru locuinþe cu una sau douã familii (pagina 1/2)
Indicaþii pentru dimensionarea unei instalaþii termice solare
Proiect
Cod poºtal Locul instalaþiei:
Orientarea colectorilor:
Localitate
Locul montãrii colectorilor
Puncte cardinale Unghiul pantei
Suprafaþãdisponibilã:
Umbrirea panoului de colectori? nu da
Vă rugăm anexaţi desenul la scară al vederii din sud!
Panoul de colector: Montare peste acoperiº
Tipul acoperiºului:
Conductele instalaþiei solare
Lungimea conductelor simple din instalaþie:
Înãlþime
Lungime
Lungime
Înãlþime
Încãperea de încãlzire / încãperea de amplasare a boilerului (boilerelor)
Dimensiunile încãperii:
Deschiderea minimã (uºã):
m
Montare în acoperiº
Montare pe acoperiº plan
m
în interiorul
clãdirii
m
în exteriorul
clãdirii
m
m
Utilizarea cãldurii solare Apã caldã (WW)
Apã pentru piscinã (S)
Încãlzirea încãperilor (H)
+
+ –
× Lãþime
× Lãþime
× Lãþime
0
Süd
90
Est
90
Vest
m
m m
m m
Presupuneri, încazul
în care nu au fost
fãcute indicaþii
alãturat
0 Süd
nu
Montarepesteacoperiº
este disponibilã o
suprafaþã suficientã
este disponibilã o
suprafaþã suficientã
Acoperiº cu þigle
> 2 m
1 m / 8 m
8 m
Apã caldã (WW)
2,00 m × 1,20 m
D-l/D-na D-l/D-na
Telefon Telefon
Persoană
de contact Buderus Planificare
Telefax Telefax
Înãlþime staticã:
între cel mai înalt punct al instalaþiei ºi mijlocul
vasului de expansiune cu membranã
7 Anex?
7 Anexă
117
Anexă 7
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Chestionarsolar- Faxpentrulocuinþecuunasaudouãfamilii (pagina2/2)
Posedaþi o maºinã de spãlat rufe cu racordare la apa caldã? nu da
Posedaþi o ma;inã de spãlat vase cu racordare la apa caldã? nu da
4 persoane
50 litri pe pers.
200 litri
nu
Încãlzire pe timpul verii? nu da, cu da, cu …
privat public privat
Boiler suplimentar? bivalent
Ulei Gaz natural Gaz lichefiat Agenþi biologici Electr. Cãldurã externã
monovalent fãrã
Ulei / Gaz natural
Randamentul cazanului (funcþionare pe timpul verii): 50 %
nu
Prepararea apei calde menajere
Comutare Pornit1 Oprit 1
Numãrul persoanelor din locuinþã: Persoane
60 ˚C Temperatura maximã la boiler: ˚C
45 ˚C / 60 ˚C Temperatura apei menajere: ˚C
litri (persoane × litri pe persoanã)
Necesar zilnic de apã menajerã:
(Valori orientative în litri pe persoanã)
Cantitatea zilnicã de apã
:
fãrã
18 kW
6 kW
fãrã
Circulaþia apei calde: Pierderi în circuit: W
–14 ˚C Temperatura exterioarã normalã: ˚C
24 ˚C Temperatura nominalã a apei:
mai – septembrie Interval de utilizare: de la pânã la
18 ˚C Temperatura limitã (trecere la modul de funcþionare pe timpul verii): ˚C
1260 l/a/ 1160 m
3
/a : d i h c i l l i b i t s u b m o c e d l a u n a m u s n o C m
3
/a
˚C
kW m
3
/h
35 / 30 ˚C
protejat
albastru
acoperit
Temperaatura- tur: ˚C Temperatura - retur:
Consum anual de gaz
˚C
Putere necesarã: kW
90 % : i u l u n a z a c l u t n e m a d n a R %
litri
Puterea utilã cazanului: kW
%
Încãlziresuplimentarãcucazandeîncãlzirecuschimbãtordecãldurã(WT)? nu da, cu … da, cu WT …
Acoperiº pentru piscinã? fãrã disponibil Tipul acoperiºului disponibil
Puterea WT (pentru încãlzire suplimentarã: Cantitatea de apã WT:
Data: Semnãtura:
Ora
Pornit 2 Oprit 2 Pornit 3 Oprit 3
: : : : :
Scãzut Mediu Ridicat
(40 l/Persoanã) (50 l/Persoanã) (75 l/Persoanã)
Încãlzire suplimentarã
Combustibil:
Acoperit
protejat liber Exterior Protecþiepentruvânt
Construcþie:
Trebuie indicat!
Culoarea gresiei
Susþinerea sistemului de încãlzire
Încãlzirea apei din piscinã
Piscina: (Lungime× lãþime× adâncime) Trebuie indicat! m m × × m
Presupuneri
(continuare)
(Valori orientative: 45
o
C pentru locuinþe cu 1-2 fam.,
60
o
C pentru locuinþe pentru mai multe fam.)
l/a
118
7
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Anexă
A
Absorber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6, 8
Accesorii pentru racordare (hidraulic) . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Accesorii pentru racordarea hidraulică . . . . . . . . . . . . . . . 97
Accesorii
Material de fixare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 108, 112, 114
Racordare hidraulică (colectori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Activarea funcţiei antibacteriene. . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 71
B
Boiler bivalent cu sifon termic Logalux SL...
Dimensiuni şi date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Exemplu de instalaţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45–46, 49, 54–59
Structură şi funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Selectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 68
Pierderea de presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Conductă de circulaţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Boiler bivalent Logalux SM...
Dimensiuni şi date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Exemplu de instalaţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45–46, 49, 54-59
Structură şi funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Selectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 68
Pierderea de presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Conductă de circulaţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Boiler combinat cu sifon termic Logalux PL.../2S
Dimensiuni şi date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Exemple de instalaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52–53
Structură şi funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15–16
Pierderea de presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Boiler combinat Logalux P750 S
Vezi şi boiler combinat cu sifon termic...
Dimensiuni şi date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Exemple de instalaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52–53
Structură şi funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Pierderea de presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Boiler cu termosifon Logalux SL...
Vezi boiler bivalent cu termosifon Logalux SL...
Boiler de pre-încălzire
Exemple de instalaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47–48, 50–51
Sistem Logasol SAT-VWS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–31, 70, 72
Boiler tampon cu termosifon Logalux PL...
Dimensiuni şi date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Exemple de instalaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49–51, 54–59
Structură şi funcţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Pierderea de presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Boiler tampon
Vezi boilerul tampon cu termosifon Logalux PL...
Boiler
Vezi boiler bivalent Logalux SM...
Vezi boiler bivalent cu termosifon Logalux SL...
Vezi boiler combinat Logalux P750 S
Vezi boilerul combinat cu sifon termic Logalux PL.../2S
Vezi boilerul tampon cu termosifon Logalux PL...
C
Cablu de prelungire pentru senzorul de
temperatură din colectorul solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Cazan de încălzire cu combustibil solid . . . . . . . . . . . . . . . 43
Exemplu de instalaţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Cazan de încălzire poziţionat pe sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Cazan de încălzire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Cazan de încălzire pentru perete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Exemple de instalaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 48–50, 53, 55, 58
Schema hidraulică detaliată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Cerinţe statice
Montare pe faţadă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Montare pe acoperişuri plane (reglabil) . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Montare peste acoperiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Chestionar pentru case cu una sau două familii
(Fax) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116–117
Colector solar Logasol SKN3.0
Dimensiuni şi date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Structură şi funcţionare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Durate de montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Colector solar Logasol SKS4.0
Dimensiuni şi date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Structură şi funcţionare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Durate de montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Colector
Vezi colector solar...
Comutare Bypass cu tampon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Comutare în paralel şi în serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81, 85
Comutare în paralel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 80, 84
Comutare în serie şi în paralel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81, 85
Comutare în serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78–79, 81, 83
Conductă de circulaţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Conductă de tipul Tichelmann
Vezi Colector solar Logasol SKS4.0
Conducte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86, 94
Conductele de racordare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86, 94
D
Debit
Panoul de colectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Comutare în paralel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Comutare în serie şi în paralel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Comutare în serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Diagramă a unghiului de incidenţă a razelor solare. . . . . 2
Directive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Dispozitiv de amestec pentru apa caldă
(cu termostat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38–39
Doi consumatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Double-Match-Flow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Index de termeni
119
Anexă 7
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Durate de montare (colectori solari) . . . . . . . . . . . . . . . . .115
E
Echilibrarea potenţialului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Economisirea energiei primare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
F
Factor de ajustare pentru numărul de colectori solari . . 65
Fluid solar L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36–37
Funcţia de optimizare (solară) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Funcţia de optimizare solară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
I
Index de abrevieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Indicaţii privind montarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Instalaţie de preparare a apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire
Exemple de instalaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49-53, 57-59
Poziţionare (case pentru o familie / două familii) . . . . . . . 67–68
Izolaţie termică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Încălzire zilnică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 71
Întrebări referitoare la instalaţiile solare
pentru case cu una sau două familii (Fax) . . . . . . . 116–117
L
Lucarnă (Sistemul hidraulic al colectorilor solari) . . . . . . 81
M
Mod de funcţionare High-Flow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mod de funcţionare Low-Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Modulul de funcţionare
FM244 (Logamatic 2107). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23–24, 32
FM443 (Logamatic 4000, EMS) . . . . . . . . . . . . . . 22-23, 25-27, 32
SM10 (Logamatic EMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23, 32
Montare în acoperiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74–75
Montare pe acoperiş plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 109
Montare pe faţadă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77, 113–114
Montare peste acoperiş. . . . . . . . . . . . . .74–75, 99–102, 105
Montarea în acoperiş (cadru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
N
Norme de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Norme pentru prevenirea accidentelor . . . . . . . . . . . . . . . 44
Norme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
O
Oferta de energie (solară). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Optimizarea procesului de reîncărcare . . . . . . . . . . . . . . . 23
P
Panou de colectori
Pierderi de presiune în cadrul unei serii de colectori . . . . . . . 82
Pierderea de presiune în cazul comutării în paralel . . . . . . . . 84
Pierderea de presiune în cazul comutării în serie / paralel. . . 85
Pierderea de presiune în cazul comutării în serie . . . . . . . . . . 83
Racordarea hidraulică (posibilităţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Numărul colectorilor (poziţionare) . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 67, 71
Debit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Paratrăznet şi dispozitiv de protecţie
împotriva supra-tensiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Pierderile de presiune
Serie de colectori solari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Staţie completă Logasol KS.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Comutare în paralel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Comutare în serie şi în paralel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Comutare în serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Conducte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Boiler solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Poziţionare
Staţie completă Logasol KS... (selectare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Vas de expansiune cu membrană . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89–90
Spaţiu necesar în cazul montării pe faţadă . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Spaţiu necesar pentru montarea pe acoperişul plan . . . . . . . 76
Spaţiu necesar în cazul montării în acoperiş
şi peste acoperiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74–75
Sistemul de încălzire a apei din piscină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Instalaţie solară pentru o casă cu una sau
două familii (TWE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64–66
Instalaţie solară pentru o casă cu una sau două familii
(TWE+Hzg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67–68
Instalaţie solară pentru case cu mai multe familii
3 până la 5 WE (TWE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Instalaţie solară pentru case cu mai multe familii,
până la 30 WE (TWE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70–72
Poziţionarea pompei (SWT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Presiune (MAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Presiune de umplere (MAG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Presiune finală (MAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Prevederi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
R
Racordare combinată în serie şi în paralel
Pierderea de presiune şi debit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Racordarea hidraulică
Colector solar (posibilităţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Comutare în paralel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 80
Comutare în serie şi în paralel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Comutare în serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78–79
Montare peste acoperiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Randament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 8
Reglarea diferenţelor de temperatură . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Reglarea sistemului de încălzire solar
120
7
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru prepararea apei calde menajere
şi pentru susţinerea sistemului de încălzire – 04/2006
Anexă
Sistem de selectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Modulul de funcţionare FM244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23–24, 32
Modulul de funcţionare FM443 . . . . . . . . . . . . 22–23, 25–27, 32
Modulul de funcţionare SM10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–23, 32
Regulator KR0106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 27, 32–33
Regulator KR0205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 32–33
Regulator KR-VWS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Regulator pentru priză SR3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Regulator pentru priză SR3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Reguli tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
S
Schimbător de căldură (serpentină) pentru
piscină SWT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Separator pentru sistemul de aerisire . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Serpentină de tipul Tichelmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Siguranţă aplicată în cadrul procesului de montare
Montare pe faţadă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Montare pe acoperişuri plane (45°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Montare pe acoperişuri plane (reglabil). . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Indicaţii privind montarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Siguranţă împotriva îngheţului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Simulare pe calculator (poziţionarea instalaţiei solare) 63
Sistemde auto-protecţie a instalaţiei solare . . . . . . . . . . 90
Sistemde contorizare a cantităţii de căldură . . . . . . . . . . 27
Sistemde încălzire a apei din piscină (poziţionare) . . . . 73
Sistemde încălzire suplimentară . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 45
Sistemde montare (panouri de colectori)
Montare pe faţadă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113–114
Montare pe acoperişuri plane (45°) . . . . . . . . . . . . . . . . . 112–113
Montare pe acoperişuri plane (reglabil). . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Montarea în acoperiş (cadru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Montarea peste acoperiş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99-102, 105
Sistemde preparare a apei calde menajere
Exemple de instalaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-48, 54-56
Poziţionare (case pentru o familie / două familii) . . . . . . . 64–66
Poziţionare (pentru case cu mai multe familii
3 până la 5 WE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Poziţionare (pentru case cu mai multe familii
30 până la 72 WE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70–72
Factor de ajustare pentru numărul de colectori . . . . . . . . . . . .65
Sistemde protecţie împotriva supratensiunii
Reglare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Instalaţia solară (paratrăsnet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Sistemde siguranţă împotriva formării condensului . . . . 36
Sistemde supraveghere a returului RW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Sistemde susţinere a instalaţiei de încălzire
Exemple de instalaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51–55, 59–61
Comutare Bypass cu tampon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Supraveghetor retur RW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Sistemhidraulic al colectorilor solari cu lucarnă . . . . . . . 81
Spaţiu necesar
Montare pe faţadă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Montare pe acoperiş plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Montare în acoperiş şi pe acoperiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74–75
Staţie completă Logasol KS...
Dimensiuni şi date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Structură. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dotări. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Selectare (Pierderi de presiune, debit). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Reglare externă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23. 25-27, 31-32
Reglare integrată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22, 28-29, 32-33
Vas de expansiune cu membrană . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 89-90
Staţie de umplere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
T
Temperatura de stagnare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 8
Twin-Tube. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35–36, 86
Tyfocor LS (fluid solar). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
U
Unghiul pantei (colectori solari). . . . . . . . . . . . . . . 65, 74, 76
V
Vas de expansiune cu membrană . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-90
Ventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42, 95
Verificarea fluidului solar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Vezi şi boiler combinat...
Volumul unei instalaţii solare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
121
Anexă 7
Documentaţia de proiectare a sistemului de tehnică solară Logasol pentru ăprepararea apei calde menajere şi pentrususţinerea sistemului
de încălzire – 02/2005
Abrevieri des utilizate
Pe
termen
scurt
Semnificaţie
AK Racordul de evacuare a apei reci (sistem tampon)
AV Supapă de blocare
AW/AB Racord de evacuare a apei calde
E Aerisire
EH Dispozitiv electric de încălzire
EK Alimentarea cu apă rece
EL Golire
EW Alimentarea cu apă caldă (sistem de încărcare)
EZ Intrarea sistemului de circulaţie
FA Senzor pentru temperatura exterioară
FE Robinet de umplere şi golire
FK Senzor pentru apa din cazan
FR Senzor pentru retur
FSK Senzor pentru temperatura colectorului
FP Senzor pentru temperatura boilerului tampon
FSS1
Senzor pentru temperatura consumatorului 1 în partea
inferioară
FSS2
Senzor pentru temperatura consumatorului 2 în partea
inferioară
(pentru staţiile complete Logasol KS0210 R
şi KS0220 R)
FSX
Senzor pentru tempera consumatorului 1 în partea
superioară respectiv
senzor pentru umplere (set de racordare a boilerului
Set AS1)
FV Senzor pentru temperatura turului
FW
Senzor pentru temperatura apei calde (regulator pentru
cazanul termic Logamatic); Senzor pentru umplere în
cazul unor boilere cu termosifon pentru funcţionarea
High-Flow-/Low-Flow cu modulul de funcţionare
solară FM443 sau SM10.
HK Circuitul de încălzire
HS (-E)
Set de montare a circuitului de încălzire cu bride,
disponibil în funcţie de preferinţe cu o pompă cu
reglaj automat electronic
HSM(-E)
HS cu dispozitiv de poziţionare (dispozitiv de amestec),
disponibilă în funcţie de preferinţe cu o pompă cu
reglaj automat electronic
HZG Set HZG pentru susţinerea sistemului de încălzire
KR Clapeta de refulare
KR... Regulator solar KR01.., KR02.. sau KR-VWS
M
Punct de măsurare (de ex. boiler) sau motor (de ex.
dispozitiv de poziţionare)
MAG Vas de expansiune cu membrană
PH Pompă de recirculare pentru circuitul de amestec
PS Pompa de încărcare a boilerului
PSS Pompa pentru circuitul solar
PUM Pompă de restratificare
PW Pompă de alimentare cu apă caldă
PZ Pompă de circulaţie
R Retur
RK Returul cazanului
RLA Mărirea returului
RS Returul (serpentina) boilerului
RW Dispozitiv de supraveghere a returului
SA Supapă de regulare şi de obturare
SMF Filtru pentru murdărie
SR3 Regulator pentru priză
SV Supapă de siguranţă
SWT schimbător de căldură (serpentină) pentru piscină
TW Apă potabilă
TWE Sistem de preparare a apei calde menajere
ÜV Supapă de revărsare
V Tur
VK Turul cazanului
VS Turul pentru boiler
VS-SU Supapă reversibilă pentru al doilea consumator VS-SU
WE Locuinţă
WT schimbător de căldură (serpentină)
WMZ
Set de sisteme de contorizare WMZ1.2 în combinaţie cu
modulul de funcţionare solară FM 443
WWM Dispozitiv de amestec pentru apa caldă cu termostat
Pe
termen
scurt
Semnificaţie
Buderus vă oferă programul complet al tehnicii de încălzire de cea mai înaltă calitate. Vă stăm la dispoziţie cu răspunsuri utile
pentru orice întrebare. Pentru informaţii suplimentare vă stau la dispoziţie reprezentanţele noastre sau centrele service
abilitate sau ne puteţi vizita pe pagina de internet www.heiztechnik.buderus.de
BBT Thermotechnik GmbH
Buderus Germania
35573 Wetzlar
www.heiztechnik.buderus.de
info@heiztechnik.buderus.de
4
6
5
4
8
2
1
0
2
/
2
0
0
5
(
3
0
)
W
D
T
i
p
ã
r
i
t
î
n
G
e
r
m
a
n
i
a
.
Locaţie Sediu Strada Telefon Telefon / fax Unitatea service
abilitată
01458 Ottendorf-Okrilla Dresda Jakobsdorfer Str. 4-6 (035205) 55-0 (035205) 55-1 11/2 22 Leipzig
04420 Markranstädt Leipzig Handelsstr. 22 (0341) 9 45 13-00 (0341) 9 42 00 62/89 Leipzig
08058 Zwickau Zwickau Berthelsdorfer Str. 12 (0375) 44 10-0 (0375) 47 59 96 Leipzig
15831 Mahlow
12103 Berlin-Tempelhof
12681 Berlin-Marzahn
Berlin
Centrul de preluare:
Centrul de preluare:
Am Lückefeld 26-32
Bessemerstr. 24 ºi. 26
Coswiger Str. 8a*
(030) 7 54 88-0
(030) 7 54 89-5 23
(030) 54 98 27-29+30
(030) 7 54 88-160/170
(030) 7 53 89 91
(030) 54 98 27 31
Berlin
16727 Velten Velten Berliner Str. 1 (03304) 3 77-0 (03304) 3 77-1 99 Berlin
17034 Neubrandenburg Neubrandenburg Feldmark 9 (0395) 45 34-0 (0395) 4 22 87 32 Berlin
18182 Bentwisch Rostock Hansestr. 5 (0381) 6 09 69-0 (0381) 6 86 51 70 Berlin
19075 Pampow Schwerin Fährweg 10 (03865) 78 03-0 (03865) 32 62 Hamburg
21035 Hamburg
22848 Norderstedt
Hamburg
NL Norderstedt
Wilhelm-Iwan-Ring 15
Gutenbergring 53
(040) 7 34 17-0
(040) 50 09 14 17
(040) 7 34 17-2 67/2 31/2 62
(040) 50 09 - 14 80
Hamburg
24109 Melsdorf Kiel Am Ihlberg (regiune) (0431) 6 96 95-0 (0431) 6 96 95-95 Hamburg
28816 Stuhr Bremen Lise-Meitner-Str. 1 (0421) 89 91-0 (0421) 89 91-2 35/2 70 Hamburg
30916 Isernhagen Hannover Stahlstr. 1 (0511) 77 03-0 (0511) 77 03-2 42/2 59 Hannover
33719 Bielefeld Bielefeld Oldermanns Hof 4 (0521) 20 94-0 (0521) 20 94-2 28/2 26 Hannover
35394 Gießen Gießen Rödgener Str. 47 (0641) 4 04-0 (0641) 4 04-2 21/2 22 Gießen
38644 Goslar Goslar Magdeburger Kamp 7 (05321) 5 50-0 (05321) 5 50-1 14/1 39 Hannover
39116 Magdeburg Magdeburg Sudenburger Wuhne 63 (0391) 60 86-0 (0391) 60 86-2 15 Berlin
40231 Düsseldorf Düsseldorf Höher Weg 268 (0211) 7 38 37-0 (0211) 7 38 37-21 Dortmund
44319 Dortmund Dortmund Zeche-Norm-Str. 28 (0231) 92 72-0 (0231) 92 72-2 80 Dortmund
45307 Essen Essen Eckenbergstr. 8 (0201) 5 61-0 (0201) 56 1-2 79 Dortmund
46485 Wesel Wesel Am Schornacker 119 (0281) 9 52 51-0 (0281) 9 52 51-20 Dortmund
48159 Münster Münster Haus Uhlenkotten 10 (0251) 7 80 06-0 (0251) 7 80 06-2 21/2 31 Dortmund
49078 Osnabrück Osnabrück Am Schürholz 4 (0541) 94 61-0 (0541) 94 61-2 22 Hannover
50858 Köln Köln Toyota-Allee 97 (02234) 92 01-0 (02234) 92 01-2 37/1 13 Dortmund
52080 Aachen Aachen Hergelsbendenstr. 30 (0241) 9 68 24-0 (0241) 9 68 24-99 Dortmund
54343 Föhren Trier Europa-Allee 24 (06502) 9 34-0 (06502) 9 34-2 22 Trier
55129 Mainz Mainz Carl-Zeiss-Str. 16 (06131) 92 25-0 (06131) 92 25-92 Trier
56220 Bassenheim Koblenz Am Gülser Weg 15-17 (02625) 9 31-0 (02625) 9 31-2 24 Gießen
59872 Meschede Meschede Zum Rohland 1 (0291) 54 91-0 (0291) 66 98 Gießen
63110 Rodgau Frankfurt Hermann-Staudinger-Str. 2 (06106) 8 43-0 (06106) 8 43-2 03/2 63 Gießen
66130 Saarbrücken Saarbrücken Kurt-Schumacher-Str. 38 (0681) 8 83 38-0 (0681) 8 83 38-33 Trier
67663 Kaiserslautern Kaiserslautern Opelkreisel 24 (0631) 35 47-0 (0631) 35 47-1 07 Trier
68519 Viernheim Viernheim Erich-Kästner-Allee 1 (06204) 91 90-0 (06204) 91 90-2 21 Trier
73730 Esslingen Esslingen Wolf-Hirth-Str. 8 (0711) 93 14-5 (0711) 93 14-6 69/6 49/6 29 Esslingen
74078 Heilbronn Heilbronn Pfaffenstr. 55 (07131) 91 92-0 (07131) 91 92-2 11 Esslingen
76185 Karlsruhe Karlsruhe Hardeckstr. 1 (0721) 9 50 85-0 (0721) 9 50 85-33 Esslingen
78652 Deißlingen Villingen-Schwenningen Baarstr. 23 (07420) 9 22-0 (07420) 9 22-2 22 Esslingen
79108 Freiburg Freiburg Stübeweg 47 (0761) 5 10 05-0 (0761) 5 10 05-45/47 Esslingen
81379 München München Boschetsrieder Str. 80 (089) 7 80 01-0 (089) 7 80 01-2 58/2 71 München
83278 Traunstein/Haslach Traunstein Falkensteinstr. 6 (0861) 20 91-0 (0861) 20 91-2 22 München
85098 Großmehring Ingolstadt Max-Planck-Str. 1 (08456) 9 14-0 (08456) 9 14-2 22 München
86156 Augsburg Augsburg Werner-Heisenberg-Str. 1 (0821) 4 44 81-0 (0821) 4 44 81-50 München
87437 Kempten Kempten Heisinger Str. 21 (0831) 5 75 26-0 (0831) 5 75 26-50 München
88069 Tettnang Ravensburg Dr. Klein-Str. 17-21 (07542) 5 50-0 (07542) 5 50-2 22 Esslingen
89231 Neu-Ulm Neu-Ulm Böttgerstr. 6 (0731) 7 07 90-0 (0731) 7 07 90-92 München
90425 Nürnberg Nürnberg Kilianstr. 112 (0911) 36 02-0 (0911) 36 02-2 74 Nürnberg
93092 Barbing Regensburg Von-Miller-Str. 16 (09401) 8 88-0 (09401) 8 88-92 Nürnberg
95326 Kulmbach Kulmbach Aufeld 2 (09221) 9 43-0 (09221) 9 43-2 92 Nürnberg
97228 Rottendorf Würzburg Edekastr. 8 (09302) 9 04-0 (09302) 9 04-1 11 Nürnberg
99195 Erfurt-Mittelhausen Erfurt Erfurter Str. 57a (0361) 7 79 50-0 (0361) 73 54 45 Leipzig
* Gewerbepark am Springpfuhl, Gebäude 9, Zufahrt Beilsteiner Str. 112-118
Unitate service abilitată
Berlin: Tel. (0180) 3 22 34 00
Fax (030) 75 48 82 02
Esslingen: Tel. (0180) 3 67 14 02
Fax (0711) 9 31 47 16
Hamburg: Tel. (0180) 3 67 14 00
Fax (040) 73 41 73 20
Leipzig: Tel. (0180) 3 67 14 06
Fax (0341) 9 45 14 22
Nürnberg: Tel. (0180) 3 67 14 03
Fax (0911) 3 60 22 31
Dortmund: Tel. (0180) 3 67 14 04
Fax (0231) 9 27 22 88
Gießen: Tel. (0180) 3 22 34 34
Fax (06441) 4 18 27 97
Hannover: Tel. (0180) 3 67 14 01
Fax (0511) 7 70 31 03
München: Tel. (0180) 3 22 34 01
Fax (089) 78 00 14 30
Trier: Tel. (0180) 3 67 14 05
Fax (06502) 93 44 20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful