You are on page 1of 1

18.7.

2014 Norma Wikipedia, wolna encyklopedia


http://pl.wikipedia.org/wiki/Norma 1/1
Norma
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
norma w psychologii to konstrukt naukowy wyznaczajcy granice normalnych zachowa czowieka
norma w technice to dokument bdcy wynikiem normalizacji i standaryzujcy jak najszerzej pojt
dziaalno badawcz, technologiczn, produkcyjn, usugow
w matematyce to:
norma w algebrze liniowej i analizie matematycznej funkcja z przestrzeni liniowej w zbir
speniajca okrelone warunki
norma w teorii grup przekrj normalizatorw wszystkich podgrup dla danej grupy
norma w teorii sterowania to norma stosowana w algorytmach sterowania
norma w aksjologii to powinno okrelonego zachowania si (pojcie bardzo bliskie pojciu wartoci)
Norma dwuaktowa opera tragiczna z tekstem Felice Romaniego i muzyk Vincenzo Belliniego
Norma imi eskie stworzone przez Felice Romaniego, librecist Normy Belliniego, dla tytuowej
bohaterki tej opery
Norma miejscowo i gmina we Woszech, w regionie Lacjum, w prowincji Latina
Wybrane normy
w filozofii normy moralne
w naukach prawnych:
norma prawna
norma postpowania
w socjologii norma spoeczna
w jzykoznawstwie norma jzykowa
w medycynie norma seksualna
w technice norma przedmiotowa
rdo http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Norma&oldid=35075645
Kategoria: Strony ujednoznaczniajce
T stron ostatnio zmodyfikowano o 18:02, 12 mar 2013. Tekst udostpniany na licencji Creative
Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach (http:https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.pl), z moliwoci obowizywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczegowe
informacje o warunkach korzystania (http:https://wikimediafoundation.org/wiki/Warunki_korzystania).