You are on page 1of 1

18.7.

2014 Dacza Wikipedia, wolna encyklopedia


http://pl.wikipedia.org/wiki/Dacza 1/1
Dacza Borysa Pasternaka w Pieriediekino
Dacza
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Dacza (ros.:

) pochodzcy z rosyjskiego termin


oznaczajcy may domek letniskowy, nierzadko otoczony
dziak, znajdujcy si poza miastem, ale najczciej w jego
pobliu.
Dacze s bardzo popularne na terenie dawnych republik
radzieckich, gdzie byy swoistym symbolem pozycji spoecznej -
powstaway specjalne wydzielone dzielnice dacz dla
prominentw: politykw, artystw, naukowcw.
W Polsce sowo to jest uywane rzadko, najczciej w
odniesieniu do domkw letniskowych dziaaczy PZPR
(historycznie) lub bdcych wasnoci rosyjsk.
rdo http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dacza&oldid=35255744
Kategorie: Budynki mieszkalne Architektura Rosji
T stron ostatnio zmodyfikowano o 02:45, 14 mar 2013. Tekst udostpniany na licencji Creative
Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach (http:https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.pl), z moliwoci obowizywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczegowe
informacje o warunkach korzystania (http:https://wikimediafoundation.org/wiki/Warunki_korzystania).