You are on page 1of 6

TRKYEDE MASONLUK TARH 5

BOJDAR POF
SONU:
Ezoterik, ilek bir dernek olan masonluk hakkndaki yazlar, daima ilgi eker.
Mason olmayanlarn toplama bilgi ile masonlar anlatmas ne kadar zor ise mason
olanlarn da ilek ya da kapal olan bu sisteme olan szleri ya da
suskunluk yeminleri gerei bu eksiklii doldurmalar mmkn grnmyor.
Austos 2010da kan Patrikhane ile Mcadelem adl kitabmzda;
Trkiyedeki ve Bulgaristandaki masonlarn nasl Rum Patrikhanesi menfaatleri
dorultusunda kullanld ile ilgili bir blm de yazdk. Kitabn bahsi geen
blmnde; bu makalemizde aklanan masonik yaplanma da ksa olarak yer
almaktadr. Bu makale ieriinde belirttiimiz gibi inanlarmzla badamad
nedeniyle 2004de masonluktan istifa etmitik. stifamzn nedenleri arasnda,
masonlarn Rum Patrikhanesi menfaatleri dorultusunda, masonluk sanlarn
kullanarak almalar da vard.
Ska sorulan sorulardan biri olan masonluktan ayrlmak hususu iin unlar
syleyebiliriz: Gnmzde masonluk, bizde ve Dnyada gizli bir oluum deil,
kapal bir oluumdur ve resmen kurulmu bir dernek tarafndan ynetilir. Girildii
gibi ayrlmak da yasal olarak mmkndr.
Yine ska sorulan bir husus da kknn nerede olduudur. Masonluk, Lions ve
Rotary kulpleri gibi ynetimsel olarak kk darda olan ve Lions rneindeki
gibi merkezi Amerikada olan bir dernek deildir. Masonluk; her lkede ulusaldr
ve kendi iinde zerktir. Dnyadaki dier lkelerin masonluklar ile arasndaki ilgi
ise karlkl tannmadr. Genel felsefede, masonik davran biimlerinde tabi ki
ortak paydalar oktur ama idari adan farkl lkelerin mason oluumlar
birbirlerine bal deildirler.
Masonluk; Trkiye tarihinde iki kez lke menfaatlerinin aksine nemli lde
zarar vermitir. Bunlardan ilki 1814 ylnda masonik yaplanma ile kurulan
Etniki Eterya gizli Yunan tekiltdr. Bu gizli tekilt, 3 Yunanl mason
tarafndan Rus arnn Odessadaki (u anda Ukraynann bir kentidir) yazlk
saraynda kurulmutur. 1821e gelindiinde; Yunan mili lks olan Megali
deann da balangc saylan bir sre balad. stanbulu ele geirmek ve
Konstantinopolis yapmak iin Patrikhaneyi merkez yapp tekiltlandlar.
Padiahn durumu anlamas zerine Rum Patrikhanesi basld ve sahte Yenieri
giysileri ile ok sayda silah ele geirildi ve ardndan Rum Patrii, bu gn hl
Kin Kaps olarak nitelenen Patrikhanenin ana kapsnda asld.
Masonluun Trkiyeye verdii bir baka nemli zarar da bugn hl bir fenomen
olan ttihat ve Terakki dnemindedir. ttihat ve Terakki mensuplarnn
nemli ksmnn ayn anda mason da olduunu nceki blmlerde vurguladk.
Selanikteki mason localarnn bir ksmnda Yunanl masonlar da yuvalanmlard
ve stanbul ile Anadolunun bir parasn Yunanistana katmak iin
almaktaydlar. Bu gizli faaliyetlerini de mason localar ile kamufle ediyorlard.
Osmanl masonlarnn lkeyi satmak gibi bir hyanet iinde olmadklarn ama
karde diye andklar Yunanl masonlara kar gaflet iinde olduklarn
syleyebiliriz. zmirin Yunanllarca igalindeki baarda ise Yunanl masonlar ve
onlarn d ilikileri de erkendir
Masonlarn bir deyii var! Masonluk Hibir Yerde, Masonlar Her Yerde.
Bu deyi sanrz ki ana felsefeyi de yanstmaktadr Masonluk gerekten
yelerine ktlk tlemez ve yaptrmaz ama lkelerin nemli yerlerinde
grevde olanlar masonlardr
Bata ngiltere ve Fransann Dnya zerindeki mstemlekelerinin bulunduu
tarih diliminde o lkelere ilk gidenler masonlard. Masonluk adna deildi bu
gidiler belki ama szn dedii gibi Masonlar Her Yerde.ydi.

Mesela, talyada geen yllarda bir P2 Locas (Propaganda Due) skandal
patlak vermiti. Masonlarn oluturduu bir grup, aralarna st dzey
brokratlar, askerleri ve tepe yneticilerini alarak ve mason dernei ile ilgisi
olmayan bir su rgt kurmulard. talyadaki Temiz Eller operasyonu P2
Skandalnn ardndan balamtr.
Trkiyedeki masonlar gemi masonik tarihin paylamnda anlaamazlar.
1909da kurulan Byk Locann gnmzdeki devam Hr ve Kabul Edilmi
Masonlar Byk Locasdr. Liberal gr olan zgr Masonlar Byk
Locas ise 1966da kurulmutur. Bu tarihsel sreci nceki blmlerde yazdk.
Tarihsel sre iinde ilk byk locann devam; bugn muhafazakr olarak
tanmlanan Hr ve Kabul Edilmi Masonlar Byk Locasdr. Bu tabi ki ayn
karndan 1965te km olan zgr Masonlar Byk Locasnn da bu tarihi
sahiplenmesini nleyemez. Gemi blmlerde yazdk ki bu gn Suprem
Konsey ad ile alan liberal kanatn 33.ler Konseyi; yani 4-33. Dereceleri
yneten dernek; 1935te yasal olarak kapatlmamtr ve 1861den sregelen bir
tarihin devamdr. Tabi ki bu da yukarda yazdmz iki byk locann da gemi
tarihi sahiplenmesini nlemeyecei gibi, 1967de kurulmu olan muhafazakr
dernein yelerinin kurduu 33.ler Konseyinin de bu tarihi sahiplenmesini
nleyemez.
Dnyaca nl bir mason/yazar olan Roger Boncardn 1979da yazd
Manuel Maonnique du Rite Ecossais et Accepte adl kitaptaki u ifadeler,
Trkiyedeki bu tarihin paylalmas/sahiplenilmesi ikilemini gzler nne
sermeye yeter:
Trkiyede Suprem Konsey oluturan yelerin byk ounluu;
Trkiye Byk Locas bnyesinden ayrldlar. Fakat Suprem Konsey tek
ve tannm olarak devam etti ve tm patent ve arivlerini korudu.
1861de yasal olarak kurulmu olan Suprem Konsey; gnmzde de
(1979) etkinliklerini aynen srdryor. Ancak 1967den itibaren Amerika
Suprem Konseyinin basklaryla baz suprem konseyler ve Amerika
Suprem Konseyi tarafndan 8 Aralk 1967de kurdurulan Trkiye in
Suprem Konseyi tandlar. Eski Trkiye Suprem Konseyi yelerini
1909da kurulmu olan Trkiye Byk Locasndan ald Ancak 1965te
isim deiiklii yapld.
Dinsel adan ya da Allaha inanma ynnden her iki tarafa bakldnda
tarafmzca u tespitler yaplmaktadr:
Liberal tanmlamasnda olan ve inanl ya da inansz herkese kaplarn aan
zgr Masonlar Byk Locas ve o grubun Suprem Konseyi ok fazla
1965ten sonraki ilk byk stadlar olan Orhan Hanerliolu ve
arkadalarnn etkisinde kalmtr. Bu topluluktaki bak as irdelendiinde
ateizme doru bir mehil olduu grnmektedir ve Evrenin Ulu Mimar
kavram da sylemdeki ve eylemdeki farkllktan tr havada kalmaktadr.
Liberal Masonlukta kullanlan ve dernee girite kiinin vicdan ile
zdeletirildii vurgulanan, Ant Krss zerindeki ve iinde hibir yaz
olmayan Beyaz Kitap iin zaman getike ve yenin dereceleri arttka baka
bir anlam yklendii gzlenir. Zira girite yeyi dncede tamamen zgr
brakan ve kendi vicdan ile ba baa kalacan zanneden yenin kafas sre
iinde baka dncelerle doldurulur ve ynlendirilir. Orhan Hanerliolu olmak
zere 1966 yaplanmasnda ya da daha sonraki srete rol alan, ne kan birka
inansz masonun yerletirdii fikirler bu camiada egemendir. 4. Dereceden
ilerleyerek ste ktka ise Bilimsellik Domasi ile karlalr ve bu dnce
Tanrtanmazlk ile btnleir.
Muhafazakr tanmlamasnda olan ve ehli kitap olmayanlar, ruhun
lmszlne inanmayanlar yelie kabul etmediini beyan eden Hr ve
Kabul Edilmi Masonlar Byk Locasnda ise Ant Krss zerinde Kuran
Kerim, ncil ve Tevrat yani kitap bulunur. Ant ien inand kitaba elini koyarak
yemin eder. Burada da 4. Dereceden ilerleyerek ste ktka, Allahla
zdeletirilmeye allan Evrenin Ulu Mimar kavram ne kmaktadr.
Aslnda her iki dernekte de Evrenin Ulu Mimarnn tam olarak neyi tanmlad
hususu havadadr ve sylem ile eylem farkll vardr. Kimilerine gre Allah
kimilerine gre ise Kosmosdan balayarak bir yerlere vardrlan bir inanszlk
ve doal olarak ortaya kan ikilem her iki toplulukta sregelmektedir
Bu balamda; her iki dernekteki yelerin ortak bir tepkisi, dereceleri almann
huusu ile doru orantldr. Ve her iki dernekte; inan ve Allah kavram
zerinde farl ekillerde suskunluk hatta takiyye de denebilecek davranlar
grnmektedir. Dnyann her yerinde grlen bir baka davurum ise Ben
masonum. demenin yani rozet masonluunun ok kiiye iyi geldii ve bunu
bir prestij olarak kullandklardr.
Gemi blmlerde, masonluun felsefesinin 30. Derecede bittiini ve 31,32 ve
33 derecelerin idari derecekler olduunu yazdk. Her iki mason derneinin 30.
Derece uygulamasn biraz irdeleyerek, var olan Allah inanc ile masonluktaki
inan sistemini karlatrmak istiyoruz.
30. dereceye ykselme treninde, zerinde bir ha bulunan bir bayrak trenin
devamnda yere atlarak ykselecek adaydan bunu ineyerek yrmesi ve yedi
basamakl bir merdivene kmas beklenir. Liberal dncede olan mason
derneinde bunu bilimsellikle klan 7 basamaktan sonra Bilimsellik dnda
hi bir gerek bulunmayn benimsemek iin yaparlar.
Muhafazakr dncede olan dier mason derneinde ise 30. derece
aklamalarn kaleme alan Sahir Erman bu derecede klan ve inilen yedier
basamak iin yazd kitapkta ksaca unlar vurgulam:
Evvel yedi fazilet ile klarak varlan st noktada Allah sevgisi ile
btnlemek ve Allah sevgisi ile dolu olarak yedi ilmi alarak aaya
inmek
Bu mason derneindeki gr irdelediimizde u gr ortaya koyarlar:
inenen bayraktaki ha; Hristiyan Ha deildir. Bu ha; Tton
valyeleri'nin simgesidir ve hi bir surette bir inanc ve bir inancn
inenmesini simgelemez. Bu konunun Neden sadece Hristiyan simgesi
ineniyor? eklinde ok tartlan bir husus olduunu vurgulamak gereklidir.
Masonluun 1721de ngilteredeki yaplanmasndan sonra anayasasnn ve
tzklerinin oluturulduunu ve o tarihlerde sadece Hristiyan masonlarn var
olduunu gz nne alrsak ok alkanlklarn ve tren ekillerinin Hristiyani
olduu grlr. Geen yzyla kadar masonlua zaten Yahudi ve beyaz olmayan
da alnmazd. Bu durumda 30. Derecede inenen bayran Hristiyan ha
simgesinde inenen inantr


Trkiyedeki masonlukta Sleyman Demirel hadisesi de ok merak edilir.
Sleyman Demirel, Ankara Bilgi Locasnda mason olmutur. Siyasi bir partiye
genel bakan olma srecindeyken de siyasi rakiplerinin kendisine Masondur
dememeleri iin, mason derneinden, mason olmadna dair bir belge istemi ve
o zaman Byk stad yardmcs olan Necdet Egeran tarafndan bu belge
kendisine salanmtr. 1965 ylndaki masonlarn blnmesini Sleyman
Demirele balayanlar oktur. Ancak yazmzn iinde esas sorunun ngiltere
tarafndan da tannma arzusunda olan ve Trk Masonluunu dzensiz
sayanlar yaratmtr ve bu kiilerin Demirel hadisesini ok iyi kullanld da bir
gerektir.


ok sorulan, merak edilen bir baka husus da Atatrkn mason olup
olmaddr. Atatrk mason deildir
Masonlar bunu dorulamak adna senaryolar dahi oluturmular, Ulu nderi
mason olarak tantmak iin aba sarf etmilerdir. Toplumdaki ar Atatrk
kartlar ise Atatrke mason diyerek onu karalamak istemilerdir.
Atatrkn mason olmadn verilerle aklamak iin sadece bu konuda ve uzunca
bir makale, hatta kitap yazmak gerekir. Atatrkn etrafnda ok mason
olmutur, bu dorudur ama o dnem zaten siyasilerin ve brokratlarn bir
blm masondur. Atatrkn mason olmad ile ilgili en byk delil ya da karine
arivimizde, bulunan Atatrkn zel kalem ve ariv mdr olarak yannda uzun
zaman grev yapm, 33 dereceli bir mason Necmettin Sahir Silann, iki
masonla birlikte yapt ve kasete alnm bir sohbetteki ifadelerdir.

Merak edilen bir konu olan Masonluk hakknda bu makale dizisini yazdk.
Sonu blmndeki anlalmayan hususlar anlamak iin yaz dizimizi batan
itibaren okumak gerekir.
Bu yaz dizimizin, masonlar tatmin etmeyeceini zira yazmzda masonlar
vmediimizi belirttik Bu yaz dizimizin mason kartlarn da tatmin
etmeyeceini zira masonlara kfr etmediimizi de belirttik Honut olmayan bir
taraf olursa ve bu taraf hangisi ise unu sylemek isteriz: Tarih gerekleri
arptmadan ortaya koyan bilim daldr. ahsi yorumlarmz sadece son blm
olan Sonu ksmnda ortaya koyduk.
Daha ok soru sorulabilir Belki bir kitapta, ok daha fazla ve aklayc
sayfalarda bunlar sizlere sunma olanan buluruz


SON

http://www.ilk-kursun.com/haber/100989
http://www.bagimsizmedya.com/turkiyede-masonluk-tarihi-5