You are on page 1of 16

1

Aeroporturi RomaniaAeroportul International Bucuresti Henri Coanda Otopeni
Aeroportul International Bucuresti Aurel Vlaicu Baneasa
Aeroportul International Avram Iancu - Cluj - Napoca
Aeroportul International Traian Vuia - Timioara
Aeroportul International George Enescu - Bacau
Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta


2Aeroportul International Bucuresti Henri Coanda Otopeni

In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea
regiilor autonome, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile
ulterioare, al Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile si al Ordonantei
Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian,

Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
(1) Se infiinteaza Compania Nationala "Aeroportul International Bucuresti - Otopeni" -
S.A., denumita in cele ce urmeaza Aeroportul International Bucuresti - Otopeni, cu sigla
A.I.B.O., prin reorganizarea Regiei Autonome "Aeroportul International Bucuresti -
Otopeni", care se desfiinteaza.
(2) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni este societate comerciala pe actiuni,
cu capital integral de stat, care se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune
economica. Sursele de finantare se asigura din venituri proprii si, in completare, prin
transferuri de la bugetul de stat, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu
statutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


(3) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni este persoana juridica romana, cu sediul
in comuna Otopeni, sos. Bucuresti - Ploiesti, km 16,5, judetul Ilfov.

STATUTUL
Companiei Nationale "Aeroportul International Bucuresti - Otopeni"- S.A.

Denumirea, forma juridica, sediul, durata
3ART. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Compania Nationala "Aeroportul
International Bucuresti - Otopeni" - S.A., cu sigla A.I.B.O., denumita in continuare
Aeroportul International Bucuresti - Otopeni.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si documentele emanand de la
Aeroportul International Bucuresti - Otopeni se vor mentiona denumirea acestuia,
precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", sediul,
capitalul social, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
ART. 2
Forma juridica
Aeroportul International Bucuresti - Otopeni este persoana juridica romana, avand
forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in
conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul
(1) Sediul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni este in comuna Otopeni, sos.
Bucuresti - Ploiesti, km 16,5, judetul Ilfov, si poate fi schimbat la o alta adresa, in
aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
(2) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni poate avea sucursale, filiale,
reprezentante, agentii, birouri si altele asemenea in tara si in strainatate, legate de
obiectul sau de activitate.


ART. 4
Durata
Aeroportul International Bucuresti - Otopeni se constituie pentru o durata nelimitata,
cu incepere de la data inmatricularii lui in registrul comertului.
4


Scopul si obiectul de activitate

ART. 5
Scopul
(1) Scopul Aeroportului International Bucuresti - Otopeni il constituie efectuarea de
prestatii, servicii, lucrari de exploatare, intretinere, reparare, dezvoltare si modernizare a
bunurilor din patrimoniul sau, aflate in proprietate sau in concesiune, in vederea
asigurarii conditiilor pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol a aeronavelor in trafic
national si/sau international, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de
persoane, marfuri si posta, precum si servicii de interes public national.
(2) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni va efectua orice operatiuni si activitati
necesare pregatirii si promovarii obiectului de activitate, in scopul acesta putand efectua
orice feluri de operatiuni legale.
ART.6
Actiunile si Capitalul social
Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar
unic, si este varsat integral la data constituirii Aeroportului International Bucuresti -
Otopeni.
(1) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni poate fi privatizat, in conditiile legii,
statul roman pastrand pachetul majoritar.
(2) Pana la privatizarea Aeroportului International Bucuresti - Otopeni actiunile sunt
detinute in totalitate de catre statul roman, iar drepturile si obligatiile decurgand din
drepturile de proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre actionarul unic prin
Ministerul Transporturilor.
(3) Adunarea generala a actionarilor va decide forma si data la care vor fi imprimate
titlurile individuale ori cumulative, care atesta calitatea de actionar.
(4) Titlurile mentionate in alineatul precedent vor cuprinde toate elementele prevazute
de lege.
(5) Actiunile sau, dupa caz, titlurile cumulative vor purta numerele de ordine, timbrul
sec al Aeroportului International Bucuresti - Otopeni, semnatura presedintelui consiliului
de administratie si a unui membru al acestuia.
5


(6) Aeroportul International Bucuresti - Otopeni va tine evidenta actiunilor intr-un
registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie,
care se pastreaza la sediul aeroportului.
(7) Persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, vor putea detine actiuni la
Aeroportul International Bucuresti - Otopeni, fara a fi afectata pozitia statului de actionar
majoritar.
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, republicata, cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum si cu cele ale Codului
comercial.

6


Aeroportul International Bucuresti Aurel Vlaicu Baneasa

In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor
autonome, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare, al
Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile si al Ordonantei Guvernului nr.
29/1997 privind Codul aerian,

Guvernul Romaniei hotaraste:
ART. 1
(1) Se infiinteaza Societatea Nationala "Aeroportul International Bucuresti - Baneasa"
- S.A., denumita in cele ce urmeaza Aeroportul International Bucuresti - Baneasa, cu
sigla A.I.B.B., prin reorganizarea Regiei Autonome "Aeroportul International Bucuresti -
Baneasa" care se desfiinteaza.
(2) Aeroportul International Bucuresti - Baneasa este societate comerciala pe actiuni,
cu capital integral de stat, care se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune
economica. Sursele de finantare se asigura din venituri proprii si, in completare, prin
transferuri de la bugetul de stat, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu
statutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(3) Aeroportul International Bucuresti - Baneasa este persoana juridica romana, cu
sediul in municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 40, sectorul 1.

7


STATUTUL
Societatii Nationale "Aeroportul International Bucuresti - Baneasa" - S.A.

CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata

ART. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Nationala "Aeroportul
International Bucuresti - Baneasa" - S.A., cu sigla A.I.B.B., denumita in continuare
Aeroportul International Bucuresti - Baneasa.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si documentele emanand de la
societate se vor mentiona denumirea acesteia precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", sediul, capitalul social, numarul de
inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
ART. 2
Forma juridica
(1) Aeroportul International Bucuresti - Baneasa este persoana juridica romana, initial
cu capital integral de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni.
(2) Aeroportul International Bucuresti - Baneasa are ca obiect de activitate, in
principal, activitati de interes public national si isi desfasoara activitatea in conformitate
cu legile romane si cu prezentul statut, pe baza de gestiune economica si autonomie
financiara.
ART. 3
Sediul
(1) Sediul Aeroportului International Bucuresti - Baneasa este in municipiul Bucuresti,
sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 40, sectorul 1 si poate fi schimbat la o alta adresa, in
aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale
a actionarilor, potrivit legislatiei in vigoare.
8


(2) Aeroportul International Bucuresti - Baneasa poate infiinta reprezentante, agentii,
sucursale sau alte asemenea subunitati fara personalitate juridica, situate in alte
localitati din tara si din strainatate, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
ART. 4
Durata
Aeroportul International Bucuresti - Baneasa se constituie pe o durata nelimitata, cu
incepere de la data inmatricularii acestuia in registrul comertului.
Capitalul social, actiunile

ART. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de
actionar unic, si varsat integral la data constituirii Aeroportului International Bucuresti -
Baneasa.
(2) Aeroportul International Bucuresti - Baneasa poate fi privatizat, in conditiile legii,
statul roman pastrand pachetul de actiuni care sa-i asigure o pozitie majoritara.
(3) Pana la privatizarea Aeroportului International Bucuresti - Baneasa, actiunile sunt
detinute in totalitate de catre statul roman, iar drepturile si obligatiile decurgand din
dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre actionarul unic, prin
Ministerul Transporturilor.
(4) Dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, adunarea generala extraordinara
a actionarilor va decide asupra modificarii capitalului social al Aeroportului International
Bucuresti - Baneasa, in conditiile legii.

Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile cuprinse in Legea nr.
31/1990, republicata, cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997
privind reorganizarea regiilor autonome, precum si cu cele ale Codului comercial.9Aeroportul International Avram Iancu - Cluj - Napoca

Anexa nr. 3 la Hotrrea nr. 13/2013

Denumirea, forma juridic si sediul RA Aeroportul Cluj-Napoca

Art. 1. (1) Regia Autonom "Aeroportul Cluj-Napoca", denumit n continuare
Aeroportul, persoan juridic de naionalitate romn, regie cu specific deosebit, de
interes local, funcioneaz sub autoritatea Consiliului Judeean Cluj pe baz de gestiune
economic i autonomie financiar, se organizeaz i funcioneaz n condiiile legii i
potrivit prevederilor prezentului Regulament de Organizare i Funcionare.
(2). Regia Autonom "Aeroportul Cluj-Napoca" poate nfiina n cadrul structurii sale
sucursale sau alte subuniti necesare realizrii obiectului su de activitate n
conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare i Funcionare.
Art. 2. Sediul Regiei Autonome "Aeroportul Cluj-Napoca" este n municipiul Cluj-
Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, judeul Cluj, Romnia.

ALTE DISPOZIII

Art. 63. Regia Autonom "Aeroportul Cluj-Napoca" respect i rspunde de aplicarea
prevederilor din legislaia intern, precum i de reglementrile aeronautice interne i
internaionale.
Art. 64 Regia Autonom "Aeroportul Cluj-Napoca se poate asocia cu alt regie
autonom sau cu tere persoane juridice sau fizice, romne sau strine, n vederea
realizrii de activiti comune care prezint interes pentru asociai.
Art. 65. Prezentul Regulament de Organizare i Funcionare se completeaz cu orice
alte reglementri legale.

10
Aeroportul International Traian Vuia - Timioara

In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor
autonome, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare, al
Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile si al Ordonantei Guvernului nr.
29/1997 privind Codul aerian,

Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
(1) Se infiinteaza Societatea Nationala "Aeroportul International Timisoara" - S.A.,
denumita in cele ce urmeaza Aeroportul International Timisoara, cu sigla A.I.T., prin
reorganizarea Regiei Autonome "Aeroportul International Timisoara" care se
desfiinteaza.
(2) Aeroportul International Timisoara este societate comerciala pe actiuni, cu capital
integral de stat, care se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune economica.
Sursele de finantare se asigura din venituri proprii si, in completare, prin transferuri de
la bugetul de stat, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul prevazut
in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(3) Aeroportul International Timisoara este persoana juridica romana, cu sediul in
comuna Giarmata, str. Aeroport nr. 1, judetul Timis.
ART. 2
(1) Capitalul social initial al Aeroportului International Timisoara este de 8.307.515 mii
lei si se constituie prin preluarea activului patrimonial al Regiei Autonome
"Aeroportul International Timisoara", conform datelor din bilantul contabil al
acesteia la data de 30 iunie 1998, actualizat potrivit prevederilor legale.
STATUTUL
11


Societatii Nationale "Aeroportul International Timisoara" - S.A.


Denumirea, forma juridica, sediul, durata

ART. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Nationala "Aeroportul
International Timisoara" - S.A., cu sigla A.I.T., denumita in continuare Aeroportul
International Timisoara.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si documentele emanand de la
societate se vor mentiona denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele
"societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", sediul, capitalul social, numarul de
inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
ART. 2
Forma juridica
(1) Aeroportul International Timisoara este persoana juridica romana, initial cu capital
integral de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni.
(2) Aeroportul International Timisoara are ca obiect, in principal, activitati de interes
public national si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul statut, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
ART. 3
Sediul
(1) Sediul Aeroportului International Timisoara este in comuna Giarmata, str.
Aeroport nr. 1, judetul Timis, si poate fi schimbat la o alta adresa, in aceeasi localitate
sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor,
potrivit legilor in vigoare.
(2) Aeroportul International Timisoara poate infiinta reprezentante, agentii, sucursale
sau alte asemenea subunitati fara personalitate juridica, situate in alte localitati din tara
si din strainatate, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
12


ART. 4
Durata
Aeroportul International Timisoara se constituie pe o durata nelimitata, cu incepere
de la data inmatricularii acestuia la registrul comertului.

Capitalul social, actiunile

ART. 7
Capitalul social
(1) Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de
actionar unic, si varsat integral la data constituirii Aeroportului International Timisoara.
(2) Aeroportul International Timisoara poate fi privatizat, in conditiile legii, statul
roman pastrand pachetul de actiuni care sa-i asigure o pozitie majoritara.
(3) Pana la privatizarea Aeroportului International Timisoara, actiunile sunt detinute in
totalitate de catre statul roman, iar drepturile si obligatiile decurgand din dreptul de
proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre actionarul unic prin Ministerul
Transporturilor.
(4) Dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, adunarea generala extraordinara
a actionarilor va decide asupra modificarii capitalului social al Aeroportului International
Timisoara, in conditiile legii.


Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile cuprinse in Legea nr.
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu dispozitiile Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 30/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu
modificarile ulterioare, si cu cele ale Codului comercial.13Aeroportul International George Enescu - Bacau


Regia Autonom Aeroportul Bacu, transformat n societate comercial ;
Noul contract de asociere mentine cotele egale de participare la finanrarea
lucrrilor de la aeroport (50-50), ntre CJ si municipalitate, ns aduce cu sine
perspectiva nfiinyrii unei societti care se va ocupa de administrarea aeroportului n
locul actualei Regii Autonome. Aceasta din urm va fi reorganizat n societate pe
actiuni la finalizarea lucrrilor de modernizare.

Conform articolului 4, la finalizarea obiectivului asocierii prtile convin s
demareze procedurile legale privind reorganizarea Regiei Autonome Aeroportul
International George Enescu Bacu ca societate comercial pe actiuni care va avea ca
fondatori judetul Bacu si municipiul Bacu. Aportul celor doi actionari la constituirea
capitalului social al viitoarei societti va fi stabilit de comun acord la data nfiintrii
acesteia.

Potrivit articolului 5, de asemenea nou-inserat, viitoarea societate comercial va
prelua toate drepturile si obligatiile defunctei Regii Aeroportuare existente la data
reorganizrii acesteia. Din expunerea de motive rezult c amendarea contractului de
asociere a fost solicitat de Primria Bacu.
Judetul Bacu, autoritate contractant. Municipiul finantator


14Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta

HOTARARE Nr. 523 din 24 august 1998
privind infiintarea Societatii Nationale "Aeroportul International Constanta" - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 336 din 7 septembrie 1998.

In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea
regiilor autonome, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile
ulterioare, al Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile si al Ordonantei
Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian,

Guvernul Romaniei hotaraste:

Art. 1
(1) Se infiinteaza Societatea Nationala "Aeroportul International Constanta" - S.A.,
denumita in cele ce urmeaza Aeroportul International Constanta, cu sigla A.I.C., prin
reorganizarea Regiei Autonome "Aeroportul International Constanta - Mihail
Kogalniceanu" care se desfiinteaza.
(2) Aeroportul International Constanta este societate comerciala pe actiuni, cu capital
integral de stat, care se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune economica.
Sursele de finantare se asigura din venituri proprii si, in completare, prin transferuri de
la bugetul de stat, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul prevazut
in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(3) Aeroportul International Constanta este persoana juridica romana, cu sediul in
comuna Mihail Kogalniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judetul Constanta.


15STATUTUL
Societatii Nationale "Aeroportul International Constanta" - S.A.

CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata

Art. 1
Denumirea
(1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Nationala "Aeroportul
International Constanta" - S.A., cu sigla A.I.C, denumita in continuare Aeroportul
International Constanta.
(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si documentele emanand de la
Aeroportul International Constanta se vor mentiona denumirea acestuia, precedata sau
urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", sediul, capitalul social,
numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
Art. 2
Forma juridica
(1) Aeroportul International Constanta este persoana juridica romana, initial cu capital
integral de stat, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni.
(2) Aeroportul International Constanta are ca obiect, in principal, activitati de interes
public national si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul statut, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
Art. 3
Sediul
(1) Sediul Aeroportului International Constanta este in comuna Mihail Kogalniceanu,
str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judetul Constanta, si poate fi schimbat la o alta adresa, in
aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale
a actionarilor, potrivit legilor in vigoare.
16


(2) Aeroportul International Constanta poate infiinta reprezentante, agentii, sucursale
sau alte asemenea subunitati fara personalitate juridica, situate in alte localitati din tara
si din strainatate, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
Art. 4
Durata
Aeroportul International Constanta se constituie pe o durata nelimitata, cu incepere
de la data inmatricularii acestuia la registrul comertului.

Capitalul social, actiunile

Art. 7
Capitalul social

(1) Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de
actionar unic, si varsat integral la data constituirii Aeroportului International Constanta.
(2) Aeroportul International Constanta poate fi privatizat, in conditiile legii, statul
roman pastrand pachetul de actiuni care sa-i asigure o pozitie majoritara.
(3) Pana la privatizarea Aeroportului International Constanta, actiunile sunt detinute
in totalitate de catre statul roman, iar drepturile si obligatiile decurgand din dreptul de
proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre actionarul unic prin Ministerul
Transporturilor.
(4) Dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, adunarea generala extraordinara
a actionarilor va decide asupra modificarii capitalului social al Aeroportului International
Constanta, in conditiile legii.
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile cuprinse in Legea nr.
31/1990, republicata, cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997
privind reorganizarea regiilor autonome, precum si cu cele ale Codului comercial.