Masterat IMSC – ID: Disciplina “Managementul calităţii”

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE
MANAGEMENTULUI CALITĂŢII
CUPRINS
INTRODUCERE 2
Obiective 2
Organizarea sarcinilor de lucru 2
Recomandări bibliografice 2
Lecţia 1 DOMENIILE MANAGEMENTULUI 3
Exemplu ilustrativ 4
Activitatea 1 4
Exemplu ilustrativ 6
Activitatea 1 8
Lecţia2 DEFINIREA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII 9
Exemplu ilustrativ 11
Activitatea 2 11
Lecţia3 FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII 15
Activitatea 4 19
Lecţia4 PRINCIPII ALE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII 22
Exemplu ilustrativ 22
Exemplu ilustrativ 23
Exemplu ilustrativ 24
Activitatea 5 24
REZUMAT 26
Rezultate aşteptate 26
Puncte cheie 27
TEST DE AUTOEVALUARE 28
MODULUL
2
Masterat IMSC – ID: Disciplina “Managementul calităţii”
INTRODUCERE
Managementul reprezintă o acţiune de conducere a unui anumit domeniu (o
întreprindere dar şi un compartiment cum este asigurarea calităţii). Activitatea unui
manager se compară cu cea a unui dirijor de orchestră. Fiecare instrumentist are
propria lui partitură. Dirijorul imprimă ritmul cu care se cântă, indică momentul de
pornire sau de oprire al fiecărui instrumentist. Din sală se aude o anumită piesă şi nu
ceea ce cântă fiecare instrumentist. La fel se întâmplă şi în întreprindere. Un angajat
are propriile sarcini de muncă, dar ce se obţine din întreprindere sunt produsele sau
serviciile oferite. Modulul 2 ne arată ce sens are conceptul de management al calităţii
pentru organizaţie şi pentru managerii ei. Este să înţelegeţi toate aspectele care
definesc managementul calităţii pentru a-a aplica eficient în organizaţia în care lucraţi.
Obiective
Organizarea sarcinilor de lucru
Recomandări bibliografice suplimentare
Obiectivele acestui modul sunt:
 Să prezinte domeniile managementului şi a poziţionării managementului
calităţii în management, deciziile manageriale
 Importanţa cunoaşterii managementului calităţii definit de standardele
internaţionale şi de diferiţi caliticieni;
 Să prezinte şi să explice funcţiile calităţii;
 Să prezinte cele opt principii ale managementului calităţii definite de
standardul ISO 9000.
 Parcurgeţi cele 4 lecţii ale modulului de studiu.
 La fiecare lecţie urmăriţi exemplele ilustrative şi efectuaţi activităţile
cerute.
 Fixaţi principalele idei ale modului de studiu prezentate în rezumat.
 Completaţi testul de autoevaluare.
 La fiecare sarcină aveţi indicat timpul de lucru.
 Timpul mediu necesar pentru asimilarea modulului este de 240 minute.
 Timpul de lucru pentru parcurgerea activităţilor este de 65 minute.
 Timpul de lucru pentru parcurgerea testului de autoevalure este de 40
minute.
Pentru o detaliere suplimentară a aspectelor prezentate în acest modul
puteţi parcurge lucrările
[1] Moldovan, L. Managementul calităţii. Litografia Universităţii Petru Maior,
Tg.Mureş, 2000.
[2] Olaru M. Managementul calităţii. Editura Economică, Bucureşti, 2004

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful