Rabu : 16/7/2014

Bahasa
Malaysia

Tahun 4 Arif

Masa:

Tema 6 : Pertanian Dan Penternakan
Unit 16 : Kemajuan Pertanian
Tajuk : Buah Limau Kasturi

Standard Kandungan : 3.5
Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
Standard Pembelajaran :3.5.2
Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan
untuk membuat carta daripada pelbagai sumber.

Objektif : Murid dapat:
1. Mencatat maklumat dengan tepat dan
betul.
Aktiviti :
1. Guru berbual-bual tentang jenis buah limau
yang murid-murid ketahui.
Cth: limau bali, limau nipis, limau kasturi
2. Guru membaca sebuah petikan tentang
Buah Limau Kasturi/Kalamansi dan
meminta supaya murid mendengar dengan
teliti dan mencatat nota.
3. Guru meminta murid mengenalpasti
maklumat tentang:-
a) Nama saintifik
b) Negara asal
c) Ciri-ciri
d) Khasiat
4. Murid mencatat maklumat seperti yang
diminta guru dan menjelaskan tentang
maklumat di hadapan kelas.
5. Guru merumuskan isi pelajaran dan
menerapkan nilai-nilai murni.Impak / Catatan

Kehadiran :
Pengisian
Kurikulum
Ilmu : Kajian
Tempatan
Nilai : Berusaha,
teliti
KB : mengenal
pastiStandard Prestasi

Terperinci :

Kukuh :

Sesuai :

Terhad :Guru
Perpustakaan
Dan Media

Masa :

Bidang : Program NILAM

Tugas / Tajuk :
1. Latihan persembahan

Perincian Tugasan :
1. Melatih murid membuat persembahan di
pentas dewan sekolah

a) Tahun 1 : Lagu Medley
b) Tahun 4 : Ya Hanana
c) Pengawas PSS : Lagu Nilam
Isnin : 20/7/2014

Perhimpunan
Rasmi

7:40-8:10 pagi


Nyanyian 3 Lagu
a) Lagu Negaraku
b) Lagu Negeri Perak
c) Lagu Sekolah
Ucapan guru bertugas
Ucapan Pentadbir

Guru Bertugas :

Khamis :
17/7/2014

Bahasa
Malaysia

Tahun 4 Arif

Masa:

Tema 6 : Pertanian Dan Penternakan
Unit 16 : Kemajuan Pertanian
Tajuk : Penanaman Halia

Standard Kandungan : 5.2
Memahami dan menggunakan pembentukan kata
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.
Standard Pembelajaran :5.2.3
Memahami dan menggunakan kata majmuk
bentuk yang telah mantap dengan betul dalam
pelbagai situasi.
.

Objektif : Murid dapat:
1. Menyenaraikan bentuk kata majmuk yang
mantap
2. Membina ayat menggunakan kata majmuk
mantap
Aktiviti :
1. Guru menerangkan tentang kata majmuk
a) Kata majmuk yang dieja terpisah
b) Kata majmuk yang mantap (dieja rapat)
2. Guru menunjukkan beberapa contoh
perkataan dan meminta murid
menyenaraikan beberapa perkataan lain
3. Murid diminta membina ayat menggunakan
kata majmuk mantap di dalam buku tulis.
4. Guru merumuskan isi pelajaran dan
menerapkan nilai-nilai murni.Impak / Catatan

Kehadiran :
Pengisian
Kurikulum
Ilmu : Kajian
Tempatan
Nilai
:bertanggungjawab
KB : mengenal
pastiStandard Prestasi

Terperinci :

Kukuh :

Sesuai :

Terhad :Guru
Perpustakaan
Dan Media

Masa :

Bidang : Program NILAM

Tugas / Tajuk :
1. Menyediakan hadiah kepada pemenang

Perincian Tugasan :
1. Mengagihkan hadiah kepada beberapa
kategori yang dipertandingkan.
2. Membalut dan menyusun hadiah
3. Memberi taklimat kepada AJK Kecil Hadiah
(Pengawas PSS) tentang penyampaian
hadiah pada hari esok.Catatan:Guru
Perpustakaan
Dan Media

Masa :

Bidang : Program NILAM

Tugas / Tajuk :
2. Menyediakan hadiah kepada pemenang

Perincian Tugasan :
4. Mengagihkan hadiah kepada beberapa
kategori yang dipertandingkan.
5. Membalut dan menyusun hadiah
6. Memberi taklimat kepada AJK Kecil Hadiah
(Pengawas PSS) tentang penyampaian
hadiah pada hari esok.


Catatan: