You are on page 1of 4

Laporan Lawatan Sambil Belajar ke Planetarium Terengganu dan

Taman Tamadun Islam Terengganu
Pada 5 April 2011, Persatuan Sains dan Matematik sesi petang telah
mengadakan lawatan sambil belajar ke Planetarium Terengganu dan Taman Tamadun
Islam Terengganu. Seramai 0 !rang murid telah men"ertai lawatan ini dan diiringi
!leh lima !rang guru.
#ami bert!lak pada pukul $.00 pagi dan tiba di destinasi pertama iaitu
Planetarium Terengganu di Pusat Sains dan #reati%iti Terengganu &PS#T' pada pukul
$.15 pagi. #ami disambut mesra oleh sta( )ahagian Pameran * Planetarium PS#
iaitu +ik A,li,a Ibrahim dan diberi taklimat !leh petugas-petugas di situ.
Seterusn"a kami dibawa ke dewan ta"angan untuk mengikuti ta"angan
simulasi langit, bulan dan bintang "ang dapat dipan.arkan !leh pr!jekt!r In(init"
Twin serta dibantu !leh kesan khas "ang digerakkan melalui sistem k!mputer. #ubah
atau dome "ang berbentuk setengah bulatan mampu membuatkan kami se!lah-!lah
menjelajah langit "ang dipenuhi bulan, bintang, planet, mete!r dan !bjek-!bjek "ang
berada dalam s"stem suria kita. #ami berasa sangat teruja men!nt!n ta"angan ini
kerana ia membuatkan kami terasa seperti kami berada di ruang angkasa "ang sangat
luas. #ami turut didedahkan dengan in(!rmasi mengenai bumi dan angkasa "ang
berkait antara satu sama lain.
Selepas itu, kami mengikuti satu akti%iti sains dinamakan Pr!gram Sains
#reati( anjuran Pusat Sains "ang beerbentuk hands on. Akti%iti tersebut adalah
/0!.ket Pinwheel/. Akti%iti ini melibatkan semua pelajar. Mereka dibekalkan dengan
peralatan seperti straw, bel!n, dan jarum. Pelajar berasa sungguh teruja untuk
melakukan akti%iti ini kerana ia dapat meaplikasikan k!nsep tekanan udara "ang
dapat mereka pelajari dalam subjek Sains tingkatan 2. Seterusn"a, kami di bawa
masuk ke dalam galeri sains. 1aleri ini terdiri daripada 25 barangan pameran "ang
berbe,a di ruang Sudut Asas Sains, Sudut Aplikasi Sains dan Sudut Sains dan Islam.
Terdapat pelbagai .iptaan dan penemuan sains "ang dipamerkan di dalam.
Seterusn"a,kami meneruskan lawatan ke Taman Tamadun Islam Terengganu di
Pulau 3an Man, #uala Terengganu pada pukul 11.40 tengahari. 5bjekti( lawatan ke
Taman Tamadun ini adalah untuk melihat keindahan, keunikan dan kehalusan seni
bina Islam serta mengha"ati keunggulan seni warisan Islam hasil daripada terbinan"a
Tamadun Islam di seluruh dunia. 0!mb!ngan kami dibawa melihat replika m!numen
dengan menaiki trem "ang b!leh memuatkan 0 !rang sekaligus. Para pelajar
berpeluang untuk melihat beberapa replika m!numen "ang berada di seluruh dunia
dibina dalam skala 167 berbanding sai, asal dan dibina mengikut spesi(ikasi khusus
mengikut pelan bangunan asal.
8i sini terletakn"a 21 m!numen atau pun replika binaan berunsur keislaman
"ang terkenal "ang terletak di seluruh dunia, termasuklah Masjid 9egara &Mala"sia',
Masjid 9abawi &Madinah', Masjidil :aram &Mekah', Masjidil A;sa &)aitulma;dis',
Taj Mahal &India' dan lain-lain lagi. Melalui replika m!numen-m!numen "ang
dipamerkan, kami dapat melihat sendiri dari dekat struktur binaan ber.irikan Islam
"ang mewakili era ketemadunan Islam di seluruh dunia.
#ami juga berkesempatan untuk melihat dengan lebih dekat dan mempelajari
tentang m!numen-m!numen agung ini melalui penerangan "ang disediakan malah
kami juga mengikuti ta"angan %ide! di bawah akti%iti 0akan Masjid di dalam mini
studi! penerangan dalam Masjidil A;sa &)aitulma;dis'. Menurut petugas "ang
memberikan penerangan semasa lawatan ini, terdapat empat replika tugu "ang
men"ediakan kemudahan mini studi! penerangan dan men"ediakan <0 tempat duduk.
Pada kira-kira pukul 2 petang, kami pun bert!lak pulang ke SM# )ukit
Tunggal. Semua peserta lawatan memberikan re(leksi p!siti( berkenaan lawatan ini.
Sem!ga lawatan ini berja"a membuka minda ahli Persatuan Sains dan matematik
"ang terlibat supa"a lebih .enderung dengan kemajuan tekn!l!gi terkini dalam
pener!kaan ruang angkasa dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang sejarah
senibina Islam pada ,aman kegemilangan Islam dahulu. Persatuan Sains dan
Matematik sesi petang juga ber.adang akan mengadakan lagi akti%iti menarik seperti
ini pada masa akan datang.
8isediakan !leh,
&A=>I8A A)8 A=I='
1uru penasihat,
Persatuan Sains dan Matematik
SM# )ukit Tunggal.

Pintu masuk ke Pusait 0uang galeri Pelajar sempat bergambar dengan
Pusat Sains Terengganu. 0eplika pakaian angkasawan.

Pelajar sedang kus"uk melakukan akti%iti 0!.ket 3heel. Susah juga nak tiup bel!n ni
"a...


Antara "ang dipamerkan dalam ruang galeri Pusat Sains Terengganu.

0!mb!ngan bas melalui pintu gerbang sebelum masuk ke Taman Tamadun Islam.
Seterusn"a kami beratur mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam Taman M!numen.

#ami di bawa menaiki trem sambil diberi penerangan mengenai setiap m!numen
"ang kami lalui. Sungguh indah Masjid #ristal. #ami rak"at Terengganu sangat
bangga dapat menikmati pemandangan indah di Taman Tamadun Islam ini.