Còn sông, ta vân còn phai hoc hoi *SNTNS-165

Thật la điêu sai lầm nêu ban nghĩ rằng
một khi rời khỏi ghê nha trường,
ban không bao giờ cần học thêm điêu gi nữa.
- Sophia Loren
Doc theo chiêu dai cua lich sư tư ngay tao thiên lâp đia cho đên bây giơ , qua cac thơi đai, con
ngươi đa tưng trai nghiêm bao nhiêu cuôc đôi thay vơi nêp sông hăng ngày, nên nêp sông cua
con ngươi cung ngay môt thăng tiên không ngưng . Môi thê hê lãnh hôi kiên thưc va kinh
nghiêm cua thê hê trươc, rôi thưc hanh , đông thơi điêu chinh , thăng tiê n di san kiên thưc
minh nhân băng kinh nghiêm riêng cua minh, đê tao ra nguôn kiên thưc mơi, và rôi truyên lai
cho thê hê tiêp nôi. Cư thê va cư thê , con ngươi môi thê hê sư dung nguôn kiên thưc co săn,
đông thơi cung khám phá thêm đê sông, và phôi hơp lai đê biên thanh di san cho cac thê hê
tiêp theo sau. Do đo, văn minh cua loai ngươi la sư đúc kêt các thành qua di vang vơi nhưng
kham pha hiên tai . Sư kiên nay giup ta đi đên môt hê luân la : bao lâu con ngươi con sông la
vân con phai hoc hoi. Vây chung ta phai tiêp tuc phai hoc hoi nhưng gi nưa?

 Hoc hoi ngay nhưng gi đang săn có: Con tre sinh ra thương danh tron thơi thiêu niên va
thanh niên căp sach đên trương theo hoc tư câp tiêu hoc qua trung hoc rôi tiên lên câp đai
hoc nhăm mơ mang kiên thưc cho đơi sông . Trương dây ta hoc nhưng gi vôn să n có, và
dây chung ta biêt mơ sach, đê rôi tiêp tuc tư hoc hoi va tim hiêu qua: thư viên, Internet;
kinh nghiêm; qua ngươi khác; qua nghiên cưu riêng, qua nghê nghiêp minh đang lam.
 Nhu câu đơi sông thay đôi cân hoc thêm: Cuôc sông con ngươi tiên hoa theo thơi gian
khiên sinh hoat va dich vu cung cân đôi thay nhăm đap ưng các thay đôi trong đơi sông.
Kiên thưc s ư dung tiên nghi biên chuyê n theo các nhu c âu mơi , nên tiên nghi mơi cung
phai thich thơi, do đo con ngươi cân tiêp tuc hoc hoi đê cai tiên sư hiêu biêt cua minh.
 Tri va hanh thay đôi theo nhu câu: Hoc đê năm băt “Cái Tri” cho thâu ly, đê ma “Thưc
Hành” cho đung. Tri và Hành thương bô tuc cho nhau đê thăng tiên: tư “tri thưc” biên ra
“hanh đông,” đông thơi qua “hanh đông” co thê rut tia thêm “kiên thưc.” Cư thê, chu ky
Tri dân đên Hành rôi Hành trơ lai Tri luôn tiêp tuc đê thăng tiên mai theo nhu câu đoi hoi.
 Tri khôn con ngươi tiên hoa theo thơi : Chi sư dung kiên thưc cua ngươi trươc thì không
đu đê sông thich ưng vơi cac trao lưu xa hôi . Chúng ta se găp cac trang huông chưa co
trong sach vơ, chưa ai trai nghiêm, chưa xây ra trong qua khư. Nên chúng ta phai tư hoc đê
tư đê ra lôi giai quyêt, rôi lưu lai kiên thưc nay như đong gop vao lơi ich chung cho xa hôi.
 Y kiên cua cac tư tương gia: Các nhân đinh vê nhu câu con ngươi cân phai hoc mai:
 Tac Gia ân danh: “Moi ngươi chúng ta đều chi la ngươi mới băt đâu hoc mà thôi, nên
hay cư tiêp tuc mà hoc. Chi có ngươi chêt mới có thê nói minh không còn gì đê mà hoc.”
 Elbert Hubbard: “Ngươi thây chính la ngươi rút ra nhiều bai hoc từ bai giang dây cua
mình, nên có thê nói ngươi thây thưc sư cũng la môt ngươi tro đang tiêp tuc hoc.”
 Mahatma Gandhi: “Hãy sông tôt như thê ngày mai cac ban se phai chêt, thê nhưng cac
ban hãy hoc hoi như thê mình se còn sông mai mai, vì càng thêm nhu câu đê phai hoc.”
 Albert Einstein: “Hoc từ ngay hôm qua, sông ngày hôm nay, hy vong cho ngay mai.
Điều quan trong nhất la không ngừng đặt câu hoi đê ma tiêp tuc hoc thêm mãi.”
 Henri Frederic Amiel: “Hoc... hoc đê hiên thân la chính mình, và hoc đê biêt vui ve và
tư y gat bo đi những gi không phai la minh va cũng không thuôc về mình.”
 Mark Twain: “Đừng đê trương hoc, và lớp hoc nói với cac ban răng: hoc tai trương tai
lớp la đu, đê rôi tư tương đó can trơ con đương các ban đang vươn lên va tiêp tuc hoc.”
 Publilius Syrus: “Thà chúng ta hoc muôn màng, còn hơn la se không bao giơ hoc.”
 Benjamin Franklin: “Ngu dôt không đang xấu hổ, không chịu hoc mới là đang xấu hổ.”

Lơi câu nguyên trong ngay:

Lây Chúa, chúng con thât “vô tri bất mô”nên không mên Chúa yêu ngươi bao nhiêu, bơi vi
chúng con không đê tâm hoc hoi đây đu về Chúa qua Kinh Thanh va giao huấn tông truyền
cua Giao Hôi . Xin Chúa cho chúng con biêt sông đao hơn la giữ đao , biêt đón nhân Tin
Mừng, biêt lăng nghe va thưc hanh Lơi Chúa , năng kêt hơp với Chúa Giêsu Thanh Thê đê
Chúa sông trong con, con sông trong Chúa, và nhơ nêp sông đao hanh, mên Chúa yêu ngươi
chân thành, sư hiên cua Chúa trong chúng con se toa ra cho moi ngươi sông xung quanh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful