Curtea Internaţionalǎ de Justiţie

Cazul privind activitǎţi militare şi paramilitare în Nicaragua şi contra acesteia
Nicaragua c. S.U.A.
(!"#$
În 1981, Nicaragua a sesizat Curtea Internaţionalǎ de Justiţie, pe baza declaraţiei
unilaterale reglementate de articolul 36 !" din #tatutul Curţii, solicit$nd instanţei sǎ declare cǎ
anumite acti%itǎţi militare &i paramilitare ale #tatelor 'nite ale (mericii )mpotri%a acesteia erau
necon*orme cu dreptul internaţional+
,itigiul dintre cele douǎ state s-a nǎscut pe *ondul intenţiei #tatelor 'nite de a rǎsturna
gu%ernul sandinist de la .anagua comunist", care s-a instaurat la putere )n anii 19/9-1980+
1lementele de *apt care au putut *i probate de Nicaragua cu mi2loace de probǎ precum
materiale de presǎ, martori, declaraţii o*iciale ale unor demnitari americani" au constat din3
a" 4re&edintele #+'+(+ a autorizat agenţii gu%ernamentale sǎ plaseze mine )n mai multe
porturi ale statului Nicaragua5
b" (erona%e militare ale #+'+(+ au sur%olat teritoriul statului Nicaragua pǎtrunz$nd )n
spaţiul aerian al acesteia"5
c" #+'+(+ a instituit o blocadǎ economicǎ )n raport cu Nicaragua5
d) S.U.A. au finanţat, antrenat şi echipat un grup de forţe paramilitare, numite
„contras”, care luptau pentru rǎsturnarea guvernului sandinist.
Nicaragua a susţinut cǎ aceste acte reprezintǎ )ncǎlcǎri *lagrante ale Cartei 6+N+'+, Cartei
6rganizaţiei #tatelor (mericane 6+(+#+" &i a principiilor elementare ale dreptului internaţional+
#tatele 'nite au susţinut, )n primul r$nd, cǎ instanţa nu este competentǎ sǎ 2udece litigiul,
deoarece o rezervǎ conţinutǎ de declaraţia prin care #+'+(+ recuno&teau competenţa Curţii
Internaţionale de Justiţie pre%edea *aptul cǎ instanţa nu %a 2udeca pe baza unui tratat multilateral
dec$t )n cazul )n care toate pǎrţile la acel tratat declarǎ cǎ %or accepta 7otǎr$rea Curţii+ În decizia
pronunţatǎ asupra competenţei sale, Curtea Internaţionalǎ de Justiţie a reţinut cǎ are competenţǎ
sǎ 2udece litigiul, dar nu va putea aplica n speţǎ tratatele multilaterale.
#+'+(+ nu s-a prezentat la pledoaria oralǎ, transmiţ$nd Curţii doar memoriul scris+
#tatele 'nite au susţinut cǎ acti%itǎţile lor sunt moti%ate de dreptul colectiv la
autoapǎrare+ (st*el, #+'+(+ au probat cǎ grupuri paramilitare susţinute de statul Nicaragua )n
special prin li%rarea de arme" acţionau la graniţa cu statul 8onduras 9 ceea ce )ndreptǎţe&te
#+'+(+ sǎ rǎspundǎ, )n apǎrarea statului 8onduras, cu acţiuni militare legitimate de dreptul la
autoapǎrare+
:e asemenea, #+'+(+ au arǎtat cǎ acţiunile lor sunt moti%ate &i de un drept de intervenţie
democraticǎ, legitimat de *aptul cǎ gu%ernul Nicaraguan s-a anga2at, prin 4actul pentru 4ace din
cadrul 6+(+#+, sǎ organizeze alegeri libere &i sǎ respecte drepturile *undamentale ale omului+
In ceea ce pri%e&te *orţele ;contras<, #+'+(+ au arǎtat cǎ acele *orţe acţionau independent
&i, prin urmare, nu le este imputabilǎ acţiunea acestora+
Ce %a decide Curtea )n raport cu situaţia de *apt &i argumentele pǎrţilor=
>ezol%are3
1+ (plicarea Cartei 6N' si a principiilor+
!+ (utoaparare 9 conditiile *olosirii *ortei si daca se pot aplica spetei de *ata+
1
Curtea respinge e?ceptia de necompetenta+ @a 2udeca in baza principiilor+ Nu are rele%anta ca
aceleasi principii sunt introduse si in tratat+ 6 ast*el de rezer%a nu reprezinta o piedica pentru
e?ercitarea 2urisdictiei curtii+ Instanta %a trebui sa aplice celelalte iz%oare si nu tratatele
multilaterale+
Curtea a spus ca #'( este culpabila, Nicaragua *acand proba pre2udiciilor+
In legatura cu sur%olarea, #'( spune ca au *ost intr-un scop de recunoaste+ Curtea spune ca nu s-
a incalcat nici un principiu in acest sens+
(ctiunile Contras nu pot *i asimilate #'( pentru ca acestea nu se a*la in dependenta totala *ata de
#'(+ Nu e?ista o legatura de cauzalitate directa+
Curtea a spus ca simpla utilizare de armament nu poate duce la un comportament culpabil din
partea Nicaraguaei+
In legatura cu legitima apararea, Curtea a spus ca statul 1l sal%ador trebuia sa se declare
pre2udiciat, *apt ce nu s-a intamplat+ .ai precizeaza *aptul ca legitima aparare trebuie sa produca
impotri%a unui atac+ :eci curtea respinge acest argument al legitimii aparari+
Curtea spune ca nu s-a respectat principiul neinter%entiei in treburile interne+
Cu pri%ire la principiul interdictiei de utilizare a *ortei, Curtea a2unge la concluzia ca s-a incalcat
dar nu si cu pri%ire la *inantare+ Ainantarea nu are o asemenea %aloare si nici e*ectuarea de
e?ercitii la granita dintre 8orudas si Nicaragua+
>estrictiile economice- curtea nu se pronunta spunand ca nu este de competenta sa+
!