STRUCTURA PSIHOLOGICĂ A CARACTERULUI STRUCTURA PSIHOLOGICĂ A CARACTERULUI

SDP SDP
Caracterul Caracterul
Rezultatul unui şir de integrări a funciil!r şi "r!ce#el!r "#i$ice "articulare din "er#"ecti%a Rezultatul unui şir de integrări a funciil!r şi "r!ce#el!r "#i$ice "articulare din "er#"ecti%a
relai!nării !&ului cu #e&enii şi a ada"tării #ale la &ediul #!ci!'cultural (n care trăieşte) relai!nării !&ului cu #e&enii şi a ada"tării #ale la &ediul #!ci!'cultural (n care trăieşte)
*n diferite "eri!ade ale e%!luiei+ integrările anga,ează (n &ă#ură diferită- *n diferite "eri!ade ale e%!luiei+ integrările anga,ează (n &ă#ură diferită-
afecti%itatea+ afecti%itatea+
&!ti%aia+ &!ti%aia+
c!gniia+ c!gniia+
%!ina %!ina
Integrarea caracterială Integrarea caracterială
La La vârstele mici vârstele mici . integrarea caracterială #e realizează "re"!nderent "e di&en#iunile- . integrarea caracterială #e realizează "re"!nderent "e di&en#iunile-
Afectivă Afectivă /c!"ilul acce"tă c!n#e&nele &!rale ale aut!rităii "aterne "entru a e%ita /c!"ilul acce"tă c!n#e&nele &!rale ale aut!rităii "aterne "entru a e%ita
#anciunile şi "entru a "ă#tra afeciunea "ărinil!r0 #anciunile şi "entru a "ă#tra afeciunea "ărinil!r0
Motivaţională Motivaţională /c!"ilul acce"tă c!n#e&nele &!rale ale aut!rităii "aterne "entru a !1ine /c!"ilul acce"tă c!n#e&nele &!rale ale aut!rităii "aterne "entru a !1ine
#ati#facerea tre1uinel!r #ale0 #ati#facerea tre1uinel!r #ale0
*nce"2nd cu *nce"2nd cu adolescenţa adolescenţa ' integrarea caracterială #e realizează "re"!nderent "e ' integrarea caracterială #e realizează "re"!nderent "e
di&en#iunile- di&en#iunile-
Cognitivă Cognitivă /analiza şi e%aluarea critică a n!r&el!r şi &!delel!r #!ci!'culturale0 /analiza şi e%aluarea critică a n!r&el!r şi &!delel!r #!ci!'culturale0
Volitivă Volitivă /aut!deter&inarea+ anga,area "e ! direcie #au alta a !rientării şi &!dului de /aut!deter&inarea+ anga,area "e ! direcie #au alta a !rientării şi &!dului de
c!nduită0 c!nduită0
Structura caracterului Structura caracterului
*n #tructura caracterului #e regă#e#c ele&ente de !rdin- *n #tructura caracterului #e regă#e#c ele&ente de !rdin-
Afecti% /e&!ii+ #enti&ente0 Afecti% /e&!ii+ #enti&ente0
3!ti%ai!nal /intere#e+ tre1uine+ idealuri0 3!ti%ai!nal /intere#e+ tre1uine+ idealuri0
C!gniti% /re"rezentări+ c!nce"te+ ,udecăi0 C!gniti% /re"rezentări+ c!nce"te+ ,udecăi0
4!liti% /(n#uşiri+ tră#ături0 4!liti% /(n#uşiri+ tră#ături0
T!ate ace#te ele&ente in de e5i#tena #!cială a indi%idului şi &ediază ra"!rturile lui cu T!ate ace#te ele&ente in de e5i#tena #!cială a indi%idului şi &ediază ra"!rturile lui cu
ceilali #e&eni şi cu #!cietatea (n an#a&1lu) ceilali #e&eni şi cu #!cietatea (n an#a&1lu)
P!nderea ele&entel!r afecti%e+ &!ti%ai!nale+ c!gniti%e şi %!liti%e P!nderea ele&entel!r afecti%e+ &!ti%ai!nale+ c!gniti%e şi %!liti%e
E#te diferită la diferii indi%izi+ ea "ut2nd c!n#titui criteriu de cla#ificare ti"!l!gică) E#te diferită la diferii indi%izi+ ea "ut2nd c!n#titui criteriu de cla#ificare ti"!l!gică)
E5e&"le- E5e&"le-
Relaia caracter'te&"era&ent Relaia caracter'te&"era&ent
S"re de!#e1ire de te&"era&ent+ caracterul reflectă şi ne tri&ite (nt!tdeauna la latura de S"re de!#e1ire de te&"era&ent+ caracterul reflectă şi ne tri&ite (nt!tdeauna la latura de
c!ninut+ de e#enă a "er#!nalităii ca #u1iect #!cial şi ne i&"une %al!rizarea etică a c!ninut+ de e#enă a "er#!nalităii ca #u1iect #!cial şi ne i&"une %al!rizarea etică a
c!&"!rta&entului) c!&"!rta&entului)
Structura caracterului din "unct de %edere funci!nal Structura caracterului din "unct de %edere funci!nal
Structura caracterială Structura caracterială
Include d!uă Include d!uă blocuri blocuri- -
Blocul de comandă sau direcţional Blocul de comandă sau direcţional . cu"rinde- . cu"rinde-
Sc!"urile &ari ale acti%ităii Sc!"urile &ari ale acti%ităii
Dru&ul de %iaă ale# Dru&ul de %iaă ale#
4al!rile ale#e şi recun!#cute de indi%id 4al!rile ale#e şi recun!#cute de indi%id
Blocul de execuţie Blocul de execuţie . cu"rinde- . cu"rinde-
3ecani#&ele %!luntare de "regătire+ c!nectare şi reglare a c!nduitei (n #ituaia c!ncretă 3ecani#&ele %!luntare de "regătire+ c!nectare şi reglare a c!nduitei (n #ituaia c!ncretă
dată) dată)
6l!cul de c!&andă 6l!cul de c!&andă
O O structură cognitivă structură cognitivă . de rece"tare+ filtrare+ identificare şi e%aluare a #ituaiil!r #!ciale) . de rece"tare+ filtrare+ identificare şi e%aluare a #ituaiil!r #!ciale)
O O structură motivaţională structură motivaţională . de te#tare+ "rin care #e #ta1ileşte c!nc!rdana #au di#c!rdana . de te#tare+ "rin care #e #ta1ileşte c!nc!rdana #au di#c!rdana
dintre %alenele #ituaiei şi #tarea de nece#itate actuală #au de "er#"ecti%ă a #u1iectului) dintre %alenele #ituaiei şi #tarea de nece#itate actuală #au de "er#"ecti%ă a #u1iectului)
O O structură afectivă structură afectivă . generează trăirea "!ziti%ă #au negati%ă a &!delului 7c!gniti%8 şi . generează trăirea "!ziti%ă #au negati%ă a &!delului 7c!gniti%8 şi
7&!ti%ai!nal8 al #ituaiei şi+ "!tri%it ace#teia+ 7#tarea de #et8 faă de #ituaie) 7&!ti%ai!nal8 al #ituaiei şi+ "!tri%it ace#teia+ 7#tarea de #et8 faă de #ituaie)
T!ate ace#te ele&ente+ #tr2n# inde"endente+ #i#tge&ic articulate+ f!r&ează latura internă+ T!ate ace#te ele&ente+ #tr2n# inde"endente+ #i#tge&ic articulate+ f!r&ează latura internă+
in%izi1ilă a caracterului) in%izi1ilă a caracterului)
6l!cul de e5ecuie 6l!cul de e5ecuie
Operatorii de conectare Operatorii de conectare . "ri&e#c şi "r!iecteaza 7#tarea de #et8 "e 7re"ert!riul . "ri&e#c şi "r!iecteaza 7#tarea de #et8 "e 7re"ert!riul
c!&"!rta&ental8) c!&"!rta&ental8)
Operatorii de activare Operatorii de activare . realizează #ta1ilirea atitudinii faă de #ituaie) . realizează #ta1ilirea atitudinii faă de #ituaie)
Operatorii de declanşare Operatorii de declanşare . actualizează şi "un (n funciune a"aratele de ră#"un# /%er1ale . actualizează şi "un (n funciune a"aratele de ră#"un# /%er1ale
şi &!t!rii0) şi &!t!rii0)
Operatorii conexiunii inverse Operatorii conexiunii inverse . e5trag şi retran#&it 1l!cului de c!&andă inf!r&aia . e5trag şi retran#&it 1l!cului de c!&andă inf!r&aia
de#"re efectele c!&"!rta&entului #au aciunii) de#"re efectele c!&"!rta&entului #au aciunii)
Su1#i#te&ul atitudinal Su1#i#te&ul atitudinal
Interfaa dintre #tructura internă+ "r!fundă a caracterului şi c!nduita &anife#tă ! c!n#tituie Interfaa dintre #tructura internă+ "r!fundă a caracterului şi c!nduita &anife#tă ! c!n#tituie
#u1#i#te&ul atitudinal) #u1#i#te&ul atitudinal)
Atitudinea Atitudinea
P!ziia internă ad!"tată de ! "er#!ană faă de #ituaia #!cială (n care e#te "u#ă) P!ziia internă ad!"tată de ! "er#!ană faă de #ituaia #!cială (n care e#te "u#ă)
Se c!n#tituie "rin !rganizarea #electi%ă+ relati% dura1ilă+ a un!r c!&"!nente "#i$ice diferite Se c!n#tituie "rin !rganizarea #electi%ă+ relati% dura1ilă+ a un!r c!&"!nente "#i$ice diferite
. c!gniti%e+ &!ti%ai!nale+ afecti%e . şi deter&ină &!dul (n care %ară#"unde şiaci!na ! "er#!ană . c!gniti%e+ &!ti%ai!nale+ afecti%e . şi deter&ină &!dul (n care %ară#"unde şiaci!na ! "er#!ană
(ntr'! #ituaie #au alta) (ntr'! #ituaie #au alta)
A"are ca %erigă de legătură (ntre #tarea "#i$!l!gică internă a "er#!anei şi &uli&ea A"are ca %erigă de legătură (ntre #tarea "#i$!l!gică internă a "er#!anei şi &uli&ea
#ituaiil!r la care #e ra"!rtează (n c!nte5tul %ieii #ale #!ciale) #ituaiil!r la care #e ra"!rtează (n c!nte5tul %ieii #ale #!ciale)
Caracteri#ticile atitudinii Caracteri#ticile atitudinii
Direcţia sau orientarea Direcţia sau orientarea . dată de #e&nul "!ziti% /fa%!ra1il0 #au negati% /nefa%!ra1il0 al . dată de #e&nul "!ziti% /fa%!ra1il0 #au negati% /nefa%!ra1il0 al
trăirii afecti%e faă de !1iect /#ituaie0) trăirii afecti%e faă de !1iect /#ituaie0)
Atitudinea poitivă Atitudinea poitivă i&"ri&ă "er#!anei tendina de a #e a"r!"ia de !1iect) i&"ri&ă "er#!anei tendina de a #e a"r!"ia de !1iect)
Atitudinea negativă Atitudinea negativă crează ! tendină de (nde"ărtare) crează ! tendină de (nde"ărtare)
!radul de intensitate !radul de intensitate . e5"ri&ă gradaiile cel!r d!uă #eg&ente ale trăirii /"!ziti% şi . e5"ri&ă gradaiile cel!r d!uă #eg&ente ale trăirii /"!ziti% şi
negati%0+ trec2nd "rin "unctul neutru 9 /zer!0) negati%0+ trec2nd "rin "unctul neutru 9 /zer!0)
Dina&ica atitudinii Dina&ica atitudinii
e#te c!ndii!nată de caracteri#ticile e#te c!ndii!nată de caracteri#ticile
!1iectului de referină- !1iectului de referină-
Dimensionalitatea Dimensionalitatea . c!n#tă (n nu&ărul şi %arietatea ele&entel!r care'l c!&"un+ &erg2nd . c!n#tă (n nu&ărul şi %arietatea ele&entel!r care'l c!&"un+ &erg2nd
de la #ti&uli unidi&en#i!nali"2nă la cei &ai c!&"lecşi+ cu& #unt cei #!ci!'u&ani) de la #ti&uli unidi&en#i!nali"2nă la cei &ai c!&"lecşi+ cu& #unt cei #!ci!'u&ani)
"uprafaţa "uprafaţa /(ntinderea c!&"re$en#i1ilă a !1iectului0 . c!n#tă (n nu&ărul de (n#uşiri /(ntinderea c!&"re$en#i1ilă a !1iectului0 . c!n#tă (n nu&ărul de (n#uşiri
acce#i1ile !1#er%aiei şi (nelegerii+ faă de care #u1iectul a reuşit #ă'şi f!r&eze ! atitudine acce#i1ile !1#er%aiei şi (nelegerii+ faă de care #u1iectul a reuşit #ă'şi f!r&eze ! atitudine
definită şi generalizată) definită şi generalizată)
Centralitatea psi#ologică a obiectului pentru subiect Centralitatea psi#ologică a obiectului pentru subiect . (&#ea&nă că unele !1iecte #e . (&#ea&nă că unele !1iecte #e
#ituează a"r!a"e "er&anent (n "ri&'"lanul c!nştiinei+ (n ti&" ce altele ră&2n+ "#i$!l!gic+ #ituează a"r!a"e "er&anent (n "ri&'"lanul c!nştiinei+ (n ti&" ce altele ră&2n+ "#i$!l!gic+
(nde"ărtate de #u1iect+ "rinci"ala #ur#ă a diferenei de centralitate afl2ndu'#e (n #fera (nde"ărtate de #u1iect+ "rinci"ala #ur#ă a diferenei de centralitate afl2ndu'#e (n #fera
&!ti%ai!nală) &!ti%ai!nală)
"ocialitatea "ocialitatea . rezidă (n aceea că 7!1iectele #!ciale8 /(nde!#e1i celelalte "er#!ane0 . rezidă (n aceea că 7!1iectele #!ciale8 /(nde!#e1i celelalte "er#!ane0
re"rezintă "rinci"ala #ur#ă de f!r&are a atitudinil!r) re"rezintă "rinci"ala #ur#ă de f!r&are a atitudinil!r)
E5"re#ia e5ternă a atitudinii E5"re#ia e5ternă a atitudinii
O re"rezintă- O re"rezintă-
!"inia !"inia
aciunea aciunea
O"inia O"inia
E#te f!r&a %er1al'"r!"!zii!nală de e5teri!rizare a atitudinii+ c!n#t2nd (n ,udecăi de E#te f!r&a %er1al'"r!"!zii!nală de e5teri!rizare a atitudinii+ c!n#t2nd (n ,udecăi de
%al!are şi de acce"tare /ac!rd0 #au de re#"ingere /dezac!rd0 (n legătură cu diferitele #ituaii+ %al!are şi de acce"tare /ac!rd0 #au de re#"ingere /dezac!rd0 (n legătură cu diferitele #ituaii+
e%eni&ente şi #i#te&e de %al!ri) e%eni&ente şi #i#te&e de %al!ri)
E#te ! &!dalitate c!n#tatati%'"a#i%ă de ra"!rtare la lu&e+ care nu intr!duce nici ! E#te ! &!dalitate c!n#tatati%'"a#i%ă de ra"!rtare la lu&e+ care nu intr!duce nici !
#c$i&1are (n #ituaie) #c$i&1are (n #ituaie)
C2nd atitudinile indi%iduale c!n%erg (ntr'! &ă#ură #e&nificati%ă+ %!& a%ea+ (n "lan e5tern+ C2nd atitudinile indi%iduale c!n%erg (ntr'! &ă#ură #e&nificati%ă+ %!& a%ea+ (n "lan e5tern+
!"inia "u1lică+ ce "!ate fi inter"retată ca di&en#iune a caracterului #!cial) !"inia "u1lică+ ce "!ate fi inter"retată ca di&en#iune a caracterului #!cial)
Aciunea Aciunea
Re"rezintă intrarea #u1iectului (n relaie directă /#enz!rială şi &!t!rie0 cu #ituaia şi Re"rezintă intrarea #u1iectului (n relaie directă /#enz!rială şi &!t!rie0 cu #ituaia şi
efectuarea un!r de&er#uri /tran#f!r&ări0 de integrare (n #ituaie+ de &!dificare a ei #au de efectuarea un!r de&er#uri /tran#f!r&ări0 de integrare (n #ituaie+ de &!dificare a ei #au de
(nde"ărtare) (nde"ărtare)
Gradul de anga,are "#i$!l!gică (n cadrul aciunii e#te cu &ult &ai ridicat dec2t (n cadrul Gradul de anga,are "#i$!l!gică (n cadrul aciunii e#te cu &ult &ai ridicat dec2t (n cadrul
!"iniei şi+ ca atare+ aciunea de%ine &ai rele%antă "entru dez%ăluirea e#enei caracterului unei !"iniei şi+ ca atare+ aciunea de%ine &ai rele%antă "entru dez%ăluirea e#enei caracterului unei
"er#!ane dec2t !"inia- fa"tele at2rnă &ai greu (n a"recierea "er#!nalităii unui !& dec2t %!r1ele) "er#!ane dec2t !"inia- fa"tele at2rnă &ai greu (n a"recierea "er#!nalităii unui !& dec2t %!r1ele)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful