You are on page 1of 1

‫מאהל קריית שמונה‬

‫מתיאוריה כלכלית למציאות חברתית‬
‫לומדים כדי לשנות !‬
‫קורס של המכללה החברתית‪-‬כלכלית בשיתוף מאהל קריית שמונה ומכללת תל‪-‬חי‬
‫ההרצאות יתקיימו בימי ד ' ‪ 20:30 - 18:30‬ב כיתה ‪ 2108‬ב קמפוס המזרחי של מכללת תל‪ -‬חי ‪.‬‬
‫סילבוס‬

‫שם המרצה‪/‬מנחה‬

‫שם‪/‬נושא ההרצאה‬

‫מס' פגישה תאריך‬

‫‪1‬‬

‫‪26/10‬‬

‫פרופ' ארנון בראון‬
‫ראש החוג לשרותי אנוש‪ ,‬מכללת תל‪-‬חי‬

‫ביקורת השיטה הניאו ליברלית‬

‫‪2‬‬

‫‪2/11‬‬

‫פרופ' ארנון בראון‬
‫ראש החוג לשרותי אנוש‪ ,‬מכללת תל חי‬

‫ביקורת השיטה הניאו ליברלית‬

‫‪3‬‬

‫‪9/11‬‬

‫גיא פדה‬
‫ביה"ס למדע המדינה אונ' חיפה‬

‫מדיניות כלכלית חברתית בישראל‬

‫‪4‬‬

‫‪16/11‬‬

‫גיא פדה‬
‫ביה"ס למדע המדינה אונ' חיפה‬

‫מדיניות כלכלית חברתית בישראל‬

‫‪5‬‬

‫‪23/11‬‬

‫ד"ר זאביק גרינברג‬
‫דיקן הסטודנטים‪ ,‬מכללת תל‪-‬חי‬

‫יחסי מרכז ‪ -‬פריפריה‬

‫‪6‬‬

‫‪30/11‬‬

‫ד"ר זאביק גרינברג‬
‫דיקן הסטודנטים‪ ,‬מכללת תל‪-‬חי‬

‫יחסי מרכז ‪ -‬פריפריה‬

‫לפי התפתחות הקבוצה יקבעו ‪ 2‬מפגשים נוספים לחידוד הלימוד והעשייה הקבוצתית‬

‫עלות הקורס‪ ₪ 120 :‬לכל הסדרה‪ .‬מתוך תפיסה שידע הוא כוח וזכות‪ ,‬המכללה החברתית‪-‬כלכלית לא תמנע‬
‫השתתפות בקורס מסיבות כלכליות‪ .‬הנחה תינתן לזקוקים‪/‬ות לכך‪.‬‬
‫ל פר ט ים נוס פ ים ו הר שמה ד ו ר ו ן ה ר‪ -‬שמ ש ‪do ron 30 . 8@ g ma il .c om 052 7 65 44 2 69 :‬‬