Disco z Mikołajem, czyli jak zorganizować udaną wigilię firmową

30.11.2009

AGENDA

Po co komu firmowe imprezy wigilijne? Cele imprez wigilijnych. Rodzaje imprez wigilijnych. 8 kroków do udanej wigilii firmowej.

PO CO KOMU WIGILIA FIRMOWA?

75 proc. pracowników uwaŜa, Ŝe imprezy firmowe powinny być organizowane przynajmniej 2 razy w roku. dla 73 proc. wigilia firmowa to doskonała okazja do budowania relacji pomiędzy ludźmi i działami. 50 proc. pracowników uwaŜa, Ŝe wigilia firmowa to doskonała okazja do relaksu. Co drugi pracownik uwaŜa, Ŝe wigilia firmowa pozwala na budowanie relacji z firmą.

CELE

Organizacja firmowego spotkania wigilijnego to nie tylko powinność wynikająca z tradycji, ale doskonała okazja do osiągania celów strategicznych dla firmy, takich jak:

budowanie pozytywnych, nieformalnych relacji pomiędzy kierownictwem i pracownikami; integracja pracowników; motywowanie pracowników i zwiększanie efektywności ich pracy; budowanie więzi między pracownikiem a firmą.

RODZAJE IMPREZ WIGILIJNYCH

Tradycyjne biesiady

Spotkania wigilijne

Disco – wigilie

Spotkania dla dzieci

TRADYCYJNE BIESIADY
Tradycyjne biesiady wigilijne przypominają typowe świąteczne spotkania, podczas których pracownicy podejmowani są obiadem, otrzymują Ŝyczenia od kierownictwa oraz najczęściej skromne upominki. Menu: Potrawy i napoje to największe atrakcje tego typu spotkań, dlatego warto w nie zainwestować. Alkohol sprzyja integracji, ale naleŜy uwaŜać, by pracownicy z nim nie przesadzili. Plusy: Łatwa i szybka organizacja. Łatwy do przewidzenia budŜet. Minusy: Nudna i zachowawcza forma. Nie sprzyjają integracji (przy stole tworzą się grupy, które nie wchodzą w interakcję). Najlepsza dla: Firm których kadra jest bardo zróŜnicowana. Starszych pracowników.

DISCO WIGILIE
Imprezy tego typu raczej luźno nawiązują do tradycji spotkania wigilijnego. Celem spotkań wigilijnych organizowanych w klubie, które połączone są z tańcem, jest raczej dostarczenie okazji do wspólnej zabawy i integracji, niŜ pielęgnacja świątecznych tradycji. Menu: Potrawy i napoje to raczej dodatek. Dobrze sprawdza się tu stół szwedzki, z którego pracownicy korzystają w krótkich przerwach, gdy akurat nie pląsają na parkiecie. Alkohol jest jednym z tych elementów, których nie moŜe zabraknąć na tego typu imprezach. Plusy: Łatwa organizacja i stosunkowo mały koszt. Sprzyjają integracji (w szczególności, gdy imprezę prowadzi dobry wodzirej). Minusy: Nieprzystosowane do potrzeb starszych pracowników. Najlepsza dla: Dla firm o raczej jednorodnej, młodej kadrze.

SPOTKANIA DLA DZIECI

Imprezy tego typu mają na celu integrację kadry i budowę dobrego zdania o firmie i kierownictwie, poprzez działania skierowane do dzieci pracowników. Menu: Potrawy i napoje to raczej dodatek. Poczęstunek powinien być dostosowany do potrzeb dzieci (desery, owoce, słodycze). Brak alkoholu. Plusy: Dobrze odbierane przez pracowników. Dobre narzędzie budowania pozytywnych relacji z kadrą. Minusy: DroŜsza organizacja (konieczność zapewnienia paczek świątecznych i atrakcji dla dzieci). Nie przystają do potrzeb osób, które nie mają potomstwa. Najlepsza dla: Dla firm o raczej jednorodnej młodej kadrze, posiadającej dzieci do 12 – 13 lat.

UDANA WIGILIA FIRMOWA – 8 KROKÓW
PoniŜej 8 porad, których realizacja stanowi niemal gwarancję organizacji udanej firmowej imprezy wigilijnej. Krok 1 – Spotkanie wigilijne jest dla pracowników . Spytaj kadrę w jakiej formie chciałaby się spotkać z okazji świąt. Czy pracownicy wolą spotkanie dla dzieci, imprezę w klubie czy spokojne spotkanie przy wigilijnym stole? Krok 2 – Sprawdź catering . śadna impreza nie moŜe się udać, jeśli serwowane potrawy lub przekąski nie będą odpowiadały pracownikom lub będą nieświeŜe. Dlatego najlepiej mieć sprawdzonego dostawcę lub samodzielnie sprawdzić firmę, która dostarczy jedzenie naszym pracownikom. NaleŜy pamiętać, by dać ludziom wybór. Nie kaŜdy lubi przecieŜ owoce morza. Krok 3 – Dbaj o szczegóły.

To szczegóły budują atmosferę. Detale, jak ciekawie podane jedzenie, zabawnie
poskładane serwetki, czy inne ozdobne gadŜety, budują atmosferę imprezy i gwarantują pozytywne wspomnienia po niej.

UDANA WIGILIA FIRMOWA – 8 KROKÓW
Krok 4 – Nie obiecuj gwiazdek z nieba. Rozbudzenie oczekiwań gości i późniejsze ich rozczarowanie to najgorsze co moŜemy zrobić. Informujmy przede wszystkim rzetelnie. Unikajmy przecieków i nie zapowiadajmy rzeczy niepotwierdzonych, których na 100% nie udało nam się jeszcze zorganizować. Krok 5 – Mądrze planuj budŜet. BudŜetowanie to jedno z najtrudniejszych zadań organizatora imprezy firmowej. Gdy pojawiają się ograniczenia budŜetowe, w ruch idzie kreatywność. Dobry pomysł moŜe okazać się zbawienny . Warto równieŜ zrobić sobie analizę kosztową przedsięwzięcia i sprawdzić w jakich obszarach moŜemy sobie pozwolić na cięcie kosztów, a które nie wpłyną bezpośrednio na zadowolenie pracowników po wspólnym biesiadowaniu. Krok 6 – Nie daj się zaskoczyć technice. Jeśli coś ma się zepsuć, zepsuje się na pewno w najmniej dogodnym dla nas momencie. Nieoceniona jest w takich przypadkach sprawdzona ekipa odpowiadająca za sprawy techniczne.

UDANA WIGILIA FIRMOWA – 8 KROKÓW
Krok 7 – Miej zawsze plan B. Pomyśl o alternatywie przed, a nie w trakcie powstania problemu. Co zrobisz jeśli np. jedzenie będzie niesmaczne? Zawsze moŜna wcześniej sprawdzić infrastrukturę kulinarną w okolicy miejsca imprezy. Spisanie kilku numerów telefonów okolicznych restauracji moŜe okazać się zbawienne w krytycznej sytuacji. Krok 8 – Ciekawe prezenty. Święta najlepiej uczcić prezentem. Upominek nie musi być bardzo drogi. Warto zwrócić się do firm produkujących gadgety. W swoich ofertach mają one niezliczoną ilość ciekawych drobiazgów. Najczęściej rolę firmowych prezentów upominków pełnią

gadgety świąteczne (świeczki, elementy dekoracyjne, ozdoby); gadgety biurowe (agendy/kalendarze na nowy rok); słodycze, owoce (paczki świąteczne dla dzieci); gadŜety firmowe (notesy, długopisy, koszulki) Nie moŜna zapomnieć równieŜ o świątecznej premii finansowej, która jest dodatkowym, ale często oczekiwanym zastrzykiem gotówki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful