You are on page 1of 1

Miljöcertifikat

Sims Recycling Solutions AB
Intygar härmed att
Datanova Sweden AB
Org. nr 556562-7600
ingår i vårt återvinningssystem.


Detta certifikat ska ses som ett trygghetsbevis att vi uppfyller alla lagar
och förordningar som ställs på oss som företag och att all insamlad
elektronik går till återvinning, i syfte att optimera kretsloppet.
Sims Recycling Solutions AB är certifierade enligt ISO 9001:2 000,
14001:2 004 & OSHAS 18001:2007

CERTIFIKAT NR 100011
2012-11-22

Håkan Schede
VD, Sims Recycling Solutions AB