You are on page 1of 137

TES WAWASAN

KEBANGSAAN
(TWK)

By: @arifwicaksono92

RANGKUMAN
MATERI

- PEMBUKAAN
- BATANG TUBUH
- 16 BAB
- 37 PASAL
- 65 AYAT
- 4 PASAL ATURAN PERALIHAN
- 2 AYAT ATURAN TAMBAHAN
- PENJELASAN

By: @arifwicaksono92

UUD 1945
SEBELUM AMANDEMEN

- PEMBUKAAN
- PASAL-PASAL
- 20 BAB
- 73 PASAL
- 194 AYAT
- 3 PASAL ATURAN PERALIHAN
- 2 PASAL ATURAN TAMBAHAN

By: @arifwicaksono92

UUD 1945
SEDUDAH AMANDEMEN

PERTAMA : 19 10
1999
KEDUA : 18 08
2000
KETIGA : 09 11
2001

By: @arifwicaksono92

TANGGAL AMANDEMEN

PASAL-PASAL
YANG DIAMANDEMEN

PERTAMA : MAJULAN GAPATMAJU DUPUDUSAT

5,7,9,13,14,15,17,20,21
KEDUA : PANLANLAS DUPU DUMANAMJUPAN TIPUTINAM

18,19,20,22,25,26,27,28,30,36

KETIGA : SATGANAMJUPAN LASJULAS DUDADUGADUPAT

1,3,6,7,8,11,17,22,23,24

KEEMPAT: DUNAMPAN LASNAMLAS GAPAT TUAGAPATJU

2,6,8,11,16,23,24,31,32,33,34,37
At. Peralihan, At. Tambahan, Bab IV dihapus

WIKIPEDIA

By: @arifwicaksono92

4,10,12,29,
35

By: @arifwicaksono92

PASAL-PASAL YANG
TIDAK DIAMANDEMEN

TIGA GARIS BESAR BATANG


TUBUH/PASAL-PASAL UUD
1945

DIJABARKAN DALAM BENTUK BABBAB


BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB

I : BENTUK & KEDAULATAN


II : MPR
III: KEKUASAAN PEMERINTAHAN
V : KEMENTERIAN NEGARA
VI
: PEMERINTAH DAERAH
VII : DPR
VIIA: DPD
VIIB: PEMILU
VIII : HAL KEUANGAN
VIIIA: BPK

BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
BAB

By: @arifwicaksono92

1. HAL BENTUK NEGARA


2. HAL LEMBAGA NEGARA
3. HAL WARGA NEGARA

IX
: KEKUASAAN KEHAKIMAN
IXA : WILAYAH NEGARA
X
: WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
XA: HAK ASASI MANUSIA
XI
: AGAMA
XII: PERTAHANAN - KEAMANAN
XIII: PENDIDIKAN - KEBUDAYAAN
XIV: PEREKONOMIAN-KESEJAHTERAAN
XV: BENDERA,BAHASA,LAMBANG,LAGU
XVI: PERUBAHAN UUD

Pokok-pokok pikiran yang


terkandung dalam pembukaan
UUD 1945
PERTAMA : Negara melindungi segenap bangsa
Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia
dengan berdasar
asas persatuan (SILA 3)
KEDUA : Negara hendak mewujudkan keadilan sosial
bagi
seluruh rakyat Indonesia. (SILA 5)
KETIGA : Negara yang berkedaulatan rakyat,
berdasarkan
atas kerakyatan dan
permusyawaratan/perwakilan
(SILA 4)
KEEMPAT : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang
Maha Esa
menurut dasar kemanusiaan yang
adil dan beradab
(SILA 1&2)

By: @arifwicaksono92

(TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966)

Sifat hubungan antara masing-masing bagian Pembukaan dengan


Batang Tubuh UUD 1945, adalah:
1)Bagian pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan
segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan kausal
organis dg batang tubuh UUD 1945
2)Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang
bersifat kasual organis dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang
mencakup beberapa segi sbb:
- Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada
- Yang diatur dalam UUD, adalah tentang pembentukan pemerintahan
negara yang memenuhi persyaratan dan meliputi segala aspek
penyelenggara negara
- Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat
- Ditetapkannya dasar negara

By: @arifwicaksono92

Hubungan Antara Pembukaan


UUD 1945 dengan Batang Tubuh
UUD 1945

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea I, II, dan III


terkandung:
Nilai-nilai Hukum Kodrat (alinea I) yang
konsekuensinya direalisasikan dalam alinea II, dan
Hukum Tuhan dan Hukum Etis (alinea III) yang
kemudian dijelmakan dalam alinea IV yang
merupakan dasar bagi pelaksanaan dan
penjabaran hukum positif Indonesia.

By: @arifwicaksono92

Nilai-nilai yang terkandung


dalam pembukaan UUD 1945

Berdasarkan sifat kesatuan antara pembukaan UUD 1945


dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka sifat
hubungan antara pembukaan dengan proklamasi adalah sbb:
1. Memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya
proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu
menegakkan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa
akan kemerdekaan
2. Memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya
proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan gigih
bangsa Indonesia dalam menegakkan hak kodrat dan hak
moral
3. Memberikan pertanggungjawaban terhadap
dilaksanakan proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa
kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui
perjuangan luhur, disusun dalam suatu Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia

By: @arifwicaksono92

Hubungan antara Pembukaan UUD


1945 dengan Proklamasi 17 Agustus
1945

ALINE
A

TIMELINE

MAKNA

SEBELUM
KEMERDEKAAN

ALASAN MERDEKA

II

MENJELANG
KEMERDEKAAN

PROSES PERJUANGAN

III

SAAT
KEMERDEKAAN

PERNYATAAN MERDEKA

IV

SESUDAH
KEMERDEKAAN

MENGISI KEMERDEKAAN

By: @arifwicaksono92

Hubungan antara Pembukaan UUD


1945 dengan Proklamasi 17 Agustus
1945

PASAL 7
Masa 5thn, dpt dipilihan kembali 1X
PASAL 7A
1. Pres/Wapres dpt diberhentikan jk
melanggar hukum
PASAL 7B
2. Usul DPR MK memeriksa
3. Usul DPR fungsi pengawasan
4. > 2/3 jumlah dukungan
5. MK wajib memeriksa max 90 hari
6. Jika terbukti, DPR sidang paripurna
7. MPR sidang max 30 hari setelah
diterima
8. Sidang : > hadir ; 2/3 setuju
PASAL 7C
Pres tidak dpt membubarkan DPR
PASAL 8
1. Presiden Wapres sampai habis
2. Wapres 2 calon dr Pres sidang
MPR max 60 hari
3. Pres/Wapres Menlu+Mendagri+
Mentan; Max 30 hari 2 pasang calon

By: @arifwicaksono92

BENTUK NEGARA
PASAL 1
1. Kesatuan-Republik
2. Kedaulatan Rakyat
3. Negara Hukum
MPR
PASAL 2
4. MPR=DPR+DPD(Pemilu)
5. Sidang min. 1 X /5 thn
6. Putusan=suara terbanyak
PASAL 3
7. Mengubah UUD
8. Mengangkat pres/wapres
9. Hanya dpt brhentikan Pres dlm
masa jabatannya
PRESIDEN
PASAL 4
10.Pres memegang kuasa pemerintahan
11.Pres dibantu 1 Wapres
PASAL 5
12.Pres mengajukan RUU ke DPR
13.Pres menetapkan PP
PASAL 6
14.Syarat calon pres/wapres
15.dll duu

MENTERI
PASAL 17
1. Pres dibantu menteri
2. Menteri diangkat/dipecat Pres
3. Satu menteri utk satu urusan
4. Dll duu
PEMDA
PASAL 18
5. NKRI = Prov+Kab/Kota
6. Daerah mengurus sendiri pemerintahan
7. DPRD melalui pemilu
8. Gub/Walkot/Bup dipilih scr demokratis
9. Otonomi seluas2nya
10.Berhak menetapkan Perda
11.Dll duu
PASAL 18A
12.Hub pusat daerah memperhatikan
kekhususan/keragaman daerah
13.Hub pusat daerah secara adil dan
selaras
PASAL 18B
14.Mengakui daerah Otsus/Istimewa
15.Mengakui hukum adat sesuai NKRI

By: @arifwicaksono92

PASAL 9
1. Sumpah/Janji Pres/Wapres
2. Jika tidak sidang janji di hadapan
pimpinan MPR+MA
PASAL 10
Kuasa Presiden atas AD/AL/AU
PASAL 11
3. Menyatakan perang/damai (DPR)
4. Membuat perj. Internasional (DPR)
5. Dll duu
PASAL 12
Menyatakan keadaan bahaya (duu)
PASAL 13
6. Mengangkat duta/konsul
7. Pertimbangan DPR (mengangkat)
8. Pertimbangan DPR (menerima)
PASAL 14
9. Grasi/Rehabilitasi (MA)
10.Amnesti/Abolisi (DPR)
PASAL 15
Memberi gelar/tanda jasa
PASAL 16
Wantimpres memberi nasehat

By: @arifwicaksono92

DPD

DPR
PASAL 22C
PASAL 19
1. Anggota dari setiap prov (pemilu)
1. Anggota dari pemilu
2. Tidak > 1/3 jumlah DPR
3. Sidang min. 1 X / thn
2. Susunan diatur UU
4. Susunan duu
3. Sidang min. 1 X / thn
PASAL 22D
PASAL 20
5. Mengajukan RUU
4. Membentuk UU
6. Ikut membahas RUU
5. Membahas RUU dgn Pres
7. Pengawasan atas pelaksanaan UU
6. Tdk disetujui tdk diajukan lagi
8. Pemberhentian duu
7. Mengesahkan RUU UU
PEMILU
8. Sah meski tdk ada ttd Pres dlm 30hari PASAL 22E
9. 5thn sekali LUBER JURDIL
PASAL 20A
9. Fungsi Legislasi,Anggaran,Pengawasan10.Memilih DPR,DPD,DPRD,Pres,Wapres
11.Peserta DPR,DPRD : parpol
10.Hak Interpelasi,Angket,Pendapat
12.Peserta DPD : individu
11.Hak Pertanyaan,Usul Pendapat,Imunitas
13.KPU nasional: tetap, mandiri
12.Dll duu
14.Dll duu
PASAL 21
HAL KEUANGAN
Anggota berhak mengajukan RUU
PASAL 23
PASAL 22
15.APBN tiap thn, terbuka, utk kemakmuran
rakyat
13.Pres menetapkan Perpu
16.RUU diajukan Pres, dibahas DPR
14.PP mendapat persetujuan DPR
17.Tidak setuju, pakai tahun lalu
15.Jika tdk setuju PP dicabut
PASAL 23A : PAJAK
PASAL 22A
PASAL 23B : MATA UANG
Pembentukan UU, duu
PASAL 23C : keuangan duu
PASAL 22B
PASAL 23D : BANK SENTRAL
Pemberhentian DPR, duu

MK
PASAL 24C
1. Wewenang: Uji UU trhdp UUD, membubarkan
Parpol, memutus sengketa Pemilu/Lembaga
Negara
2. Memberikan putusan atas usul DPR ttg
pelanggaran Pres/Wapres
3. Anggota 9=3 Pres+3 DPR+3 MA
4. Ketua/Wakil dipilih dari/oleh hakim konst
5. Integritas, menguasai konst, tdk rangkap
jabatan
6. Dll duu
PASAL 25
Syarat hakim, duu
WILAYAH NEGARA
PASAL 25A
Wilayah negara
WARGA NEGARA
PASAL 26
7. Warga negara adalah
8. Penduduk adalah
9. Duu
PASAL 27
10.Hak kedudukan sama di mata hukum
11.Hak pekerjaan dan penghidupan layak
12.Hak + wajib membela negara
PASAL 28
Kebebasan berserikat

By: @arifwicaksono92

BPK
PASAL 23E
1. Memeriksa PTJKN
2. Hasil diserahkan DPR,DPRD,DPD
3. Hasil ditindaklanjuti
PASAL 23F
4. Anggota dipilih DPR, disahkan Pres
5. Pimpinan dipilih anggota
PASAL 23G
6. Kedudukan: Pusat+Perwakilan
7. Dll duu
KEHAKIMAN
PASAL 24
8. Merdeka menegakkan hukum/keadilan
9. MK+MA(Umum,Agama,Mil,TUN)
10.Badan lain, duu
MA
PASAL 24A
11.Kasasi, menguji peraturan trhdp UU
12.Integritas,Profesional, Pengalaman
13.Calon hakim agung dari KY kpd DPR disahkan
Pres
14.Ketua/wakil dari/oleh Hakim Agung
15.Dll duu
KY
PASAL 24B
16.Mengusulkan hakim agung
17.Pengetahuan,Pengalaman,Integritas
18.Anggota diangkat Pres atas DPR

By: @arifwicaksono92

KESEJAHTERAAN
PASAL 34
1. Fakir miskin dipelihara negara
2. Jaminan sosial
3. Fasilitas pelayanan kesehatan
4. Dll duu
--PASAL 35 : BENDERA
PASAL 36 : BAHASA
PASAL 36A : LAMBANG
PASAL 36B : LAGU
PASAL 36 C : dll duu
PERUBAHAN UUD
PASAL 37
5. Usul amandemen oleh min. 1/3 MPR
6. Setiap usul diajukan tertulis+alasan
7. Dlm amandemen, dihadiri 2/3 MPR
8. 50% + 1 MPR setuju
9. Bentuk NKRI tidak dapat diubah
PASAL PERALIHAN
10.Peraturan dulu tetap berlaku
11.Lembaga dulu tetap berlaku
12.MK ada sebelum 17/08/2003
PASAL TAMBAHAN
13.Tinjauan TAP MPR/S hingga tahun 2003
14.UUD= Pembukaan + Pasal-pasal

By: @arifwicaksono92

AGAMA
PASAL 29
1. Ketuhanan YME
2. Menjamin kebebasan beragama
HANKAM
PASAL 30
3. WN berhak+wajib dlm hankam negara
4. Sishankamrata: TNI+POLRI+Rakyat
5. TNI pertahanan
6. POLRI keamanan
7. Dll duu
PENDIDIKAN
PASAL 31
8. Berhak mendapat pendidikan
9. Wajib pendidikan dasar
10.Sisdiknas
11.Anggaran min. 20% pendidikan
12.Memajukan Iptek+Imtaq
KEBUDAYAAN
PASAL 32
13.Memajukan kebudayaan
14.Menghormati bahasa daerah
PEREKONOMIAN
PASAL 33
15.Ekonomi asas kekeluargaan
16.Cab. Produksi dikuasai negara
17.Bumi/Air dikuasai negara utk rakyat
18.Berdasar demokrasi ekonomi

TUJUH KUNCI POKOK


SISTEM PEMERINTAHAN
INDONESIA
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
(rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang
tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara
tidakbertanggung jawab kepada DewanPerwakilan
Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

By: @arifwicaksono92

(PENJELASAN UUD 1945)

PERIODE

KONSTITUSI

17/08/1945 27/12/1949

UUD 1945

27/12/1949 17/08/1950

KONSTITUSI RIS

17/08/1950 05/07/1959

UUDS 1950

05/07/1959 19/10/1999

UUD 1945

19/10/1999 - SEKARANG

UUD 1945 AMANDEMEN

By: @arifwicaksono92

SEJARAH KONSTITUSI RI

By: @arifwicaksono92

By: @arifwicaksono92

GARUDA PANCASILA

JUMLAH BULU
17 : SAYAP
8 : EKOR
19
: KAKI
45
: LEHER

EMAS
: KEJAYAAN
PERISAI : KEKUATAN/
PERTAHANAN
KEPALA KE KANAN :
ETIKA
GARIS TEBAL PADA
PERISAI:
GARIS KHATULISTIWA

PENCETUS:
SULTAN HAMID II
GARUDA:
KENDARAAN
DEWA WISNU

By: @arifwicaksono92

GARUDA PANCASILA

KATA DARI: BAHASA SANSKERTA


YAITU:
PANCA: LIMA
SYILA : SENDI/DASAR, ATAU
SYIILA : PERATURAN TINGKAH LAKU YANG
BAIK
DIAMBIL DARI: KITAB NEGARAKERTAGAMA
DITULIS OLEH: EMPU PRAPANCA
KERAJAAN MAJAPAHIT
PENCETUS: SOEKARNO (PIDATO 1 JUNI 1945)
ATAS USUL MUH. YAMIN

By: @arifwicaksono92

ASAL KATA PANCASILA

DASAR NEGARA
1.
2.
3.
4.
5.

PERI
PERI
PERI
PERI
PERI

KEBANGSAAN
KEMANUSIAAN
KETUHANAN
KERAKYATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

By: @arifwicaksono92

MUH YAMIN (29/05/1945)

DASAR NEGARA
1.
2.
3.
4.
5.

PERSATUAN
KEKELUARGAAN
KESEIMBANGAN LAHIR-BATIN
MUSYAWARAH
KEADILAN RAKYAT

By: @arifwicaksono92

DR SOEPOMO (31/05/1945)

DASAR NEGARA
1.
2.
3.
4.
5.

KEBANGSAAN
INTERNASIONALISME
MUFAKAT
KESEJAHTERAAN SOSIAL
KETUHANAN YANG BERKEBUDAYAAN

----1 JUNI DIANGGAP HARI LAHIR PANCASILA

By: @arifwicaksono92

IR SOEKARNO (01/06/1945)

DASAR NEGARA
IR SOEKARNO

1. SOSIO-NASIONALISME
2. SOSIO-DEMOKRASI
3. KETUHANAN
-------------------------------------------

EKASILA

GOTONG ROYONG

By: @arifwicaksono92

TRISILA

DASAR NEGARA
1. KETUHANAN DENGAN KEWAJIBAN MENJALANKAN
SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK-PEMELUKNYA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/
PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIA
*nama diusulkan oleh: Muh. Yamin

By: @arifwicaksono92

PIAGAM JAKARTA* (22/06/1945)

DASAR NEGARA

- OLEH MOH. HATTA ATAS USUL A.A. MARAMIS


AGAR KEMERDEKAAN DIRASAKAN OLEH RAKYAT
PEMELUK AGAMA SELAIN ISLAM, MENGINGAT
KEMERDEKAAN YANG INGIN DISEGERAKAN.

By: @arifwicaksono92

- SILA PERTAMA KEMUDIAN DIGANTI MENJADI


KETUHANAN YANG MAHA ESA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Soekarno
(KETUA)
Moh. Hatta
(NASIONALIS)
Ahmad Soebardjo
(NASIONALIS)
Muhammad Yamin
(NASIONALIS)
A.A. Maramis
(NASIONALIS)
H. Agoes Salim
(ISLAM)
KH A. Wachid Hasyim (ISLAM)
Abikusno Tjokrosuyoso
(ISLAM)
Abdoel Kahar Moezakkir (ISLAM)

By: @arifwicaksono92

PANITIA SEMBILAN

PANITIA KECIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua)


Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)
Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
Mr. Raden Panji Singgih (anggota)
Haji Agus Salim (anggota)
Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

By: @arifwicaksono92

(PANITIA PERANCANG UUD)

SEBELUM PANCASILA
-

madat (menghisap candu),


madon (melacur atau bermain perempuan),
minum (mabuk minuman keras),
main (berjudi),
maling (mencuri)

2. TRI-PRAKARA
-. Tiga asas dalam adat-istiadat masyarakat Indonesia, yaitu:
- Asas kebudayaan
- Asas religius
- Asas kenegaraan

By: @arifwicaksono92

1. MA-LIMA
-. Aturan berupa lima butir larangan di tanah Jawa sejak
zaman Kerajaan Singasari, yaitu :

SUMBER TERTIB HUKUM


PANCASILA SUMBER DARI SEGALA
SUMBER
1. UUD 1945
2. PROKLAMASI 17/08/1945
3. DEKRET PRESIDEN 05/07/1959
4. SURAT PERINTAH 11/03/1966

By: @arifwicaksono92

(TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966)

SATU :
DUA
TIGA :
EMPAT:
LIMA :

Ketuhanan
: Kemanusiaan
Persatuan
Kerakyatan
Keadilan

DIATUR DALAM : INPRES NO. 12 TH 1968

By: @arifwicaksono92

TATA CARA PENGUCAPAN


RESMI PANCASILA

Filosofi berasal dari bahasa Yunani, yaitu:


Philos : cinta
Sophein : kebijaksanaan
Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu :
Idein : melihat
Logos : ajaran

By: @arifwicaksono92

Pancasila sebagai
Filosofi dan Ideologi

1. Sebagai Falsafah Hidup : keyakinan yang


memiliki kebenaran
2. Sebagai Pedoman Hidup : way of life, pedoman
umum dalam bersikap dan bertingkah laku
3. Sebagai Sistem Filsafat: harus dipahami secara
totalitas, satu kesatuan berdasar hierarkis
piramidal
4. Sebagai perjanjian luhur : dibuat oleh founding
father bangsa Indonesia
5. Sebagai Kepribadian Bangsa : ciri khas yang
membedakan dari bangsa lain
6. Sebagai Dasar Negara : dasar mengatur
penyelenggaraan ketatanegaraan negara
7. Sebagai sumber dari segala sumber tertib

By: @arifwicaksono92

Kedudukan Pancasila

Pancasila pernah ditetapkan sebagai satu-satunya


asas dalam berbagai bentuk organisasi, baik massa
maupun parpol.
Dasar : TAP MPR NO. II/MPR/1978
Kemudian dicabut.
Pancasila tetap dilaksanakan sebagai dasar negara.

By: @arifwicaksono92

PANCASILA SEBAGAI ASAS ORGANISASI

CAUSA PANCASILA

(BAHAN)
DIGALI DARI NILAI
MASYARAKAT SEHARI-HARI

FORMALIS
(BENTUK)
DIBENTUK/DIMUAT DALAM
PEMBUKAAN UUD 1945

EFISIEN

FINALIS

(KARYA)

(TUJUAN)

HASIL YANG DITETAPKAN


OLEH PPKI

BERTUJUAN SEBAGAI
DASAR NEGARA

By: @arifwicaksono92

MATERIA
LIS

PANCASILA SBG SUMBER


NILAI
1. NILAI DASAR
2. NILAI INSTRUMENTAL
- PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI NILAI DASAR (UU,
GBHN, DLL)

3. NILAI PRAKSIS
- REALISASI NILAI INSTRUMENTAL SECARA NYATA
DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

By: @arifwicaksono92

- NILAI DARI KELIMA SILA PANCASILA BERUPA CITACITA DAN TUJUAN YANG BAIK DAN BENAR

TIGA NILAI PANCASILA


(PROF. NOTONEGORO)
1. NILAI MATERIAL
2. NILAI VITAL
- BERGUNA BAGI AKTIVITAS MANUSIA

3. NILAI KEROHANIAN
- BERGUNA BAGI KEROHANIAN MANUSIA
A. NILAI KEBENARAN RASIO
B. NILAI KEINDAHAN PERASAAN
C. NILAI KEBAIKAN
KEHENDAK
D. NILAI RELIGIUS
KEPERCAYAAN

By: @arifwicaksono92

- BERGUNA BAGI JASMANI MANUSIA

- Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang


merupakan kerangka berpikir atau
keyakinanyang berfungsi sebagai acuan, pedoman
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan
nasional.
- Sebagai paradigma pembangunan,Pancasila
mempunyai kedudukan sebagai:
1. Cita-cita bangsa Indonesia
2. Jiwa bangsa.
3. Moral Pembangunan.
4. Dasar negara Republik Indonesia.

By: @arifwicaksono92

PANCASILA SEBAGAI
PARADIGMA

1. Tidak boleh bersifatpragmatis, yaitu pembangunan


itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan
mengabaikan pertimbangan etis.
2. Tidak boleh bersifatideologis, yaitu secara mutlak
melayani Ideologi tertentu dan mengabaikan manusia
nyata.
3. Harusmenghormati HAM, yaitu pembangunan tidak
boleh mengorbankan manusia nyata melainkan
menghormati harkat dan martabat bangsa.
4. Dilaksanakan secarademokratis, artinya melibatkan
masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam
pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan
mereka.
5. Diprioritaskan padapenciptaan taraf minimum
keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang
paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural.

By: @arifwicaksono92

PEMBANGUNAN SESUAI
PANCASILA

1. SILA PERTAMA, menunjukan tidak satu pun suku bangsa ataupun


golongan sosial dan komunitas setempat di Indonesia yang tidak
mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. SILA KEDUA, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh
segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul
kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya;
3. SILA KETIGA, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan
tekad masyarakat majemuk di kepulauan nusantara untuk
mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat;
4. SILA KEEMPAT, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di
kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan
kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk
mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan
perorangan;
5. SILA KELIMA, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan
yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

By: @arifwicaksono92

PANCASILA
SEBAGAIPUNCAK KEBUDAYAAN

PANCASILA SEBAGAI
FILSAFAT
1. DASAR ONTOLOGIS
2. DASAR EPISTEMOLOGIS
- PANCASILA MERUPAKAN SUATU SISTEM
PENGETAHUAN UNTUK PEDOMAN BANGSA

3. DASAR AKSIOLOGIS
- PANCASILA MERUPAKAN SATU KESATUAN NILAI

By: @arifwicaksono92

- PANCASILA SUDAH MENJIWAI DALAM TUBUH


MANUSIA SECARA KODRATI

1. DIMENSI REALITAS, yaitu bahwa nilai-nilai


dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut
bersumber pada nilai-nilai riil dalam masyarakat
yang bersumber dari budaya dan pengalaman
sejarah bangsa Indonesia sendiri
2. DIMENSI IDEALISME, yaitu bahwa ideologi
tersebut harus memberikan harapan, cita-cita
tentang masa depan yang lebih baik.
3. DIMENSI FLEKSIBILITAS, yaitu bahwa ideologi
mengandung atau memiliki keluwesan yang
memungkinkan adanya berbagai pengembangan
pemikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati
diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

By: @arifwicaksono92

TIGA DIMENSI PANCASILA


sebagai ideologi terbuka
(Dr. Alfian)

SUSUNAN SILA
PANCASILA
1. ORGANIS
2. SALING MENGISI DAN
MENGKUALIFIKASI
- SETIAP SILA TERKANDUNG NILAI KEEMPAT SILA
LAINNYA

3. HIERARKIS PIRAMIDAL
- URUTAN SILA MENUNJUKKAN RANGKAIAN TINGKAT
DALAM LUAS DAN ISI SIFATNYA
MENJIWAI -------------- >

By: @arifwicaksono92

- TIDAK DAPAT BERDIRI SENDIRI / MERUPAKAN SATU


KESATUAN

Jika sila Pancasila tidak


dikaitkan dengan sila-sila
lainnya.
SILA 1 SAJA : THEOKRASI ABSOLUT

SILA 3 SAJA : CHAUVINISME


SILA 4 SAJA : DEMOKRASI LIBERAL
SILA 5 SAJA : KOMUNISME/SOSIALISME ATHEIS

By: @arifwicaksono92

SILA 2 SAJA : KOSMOPOLITANISME

TEORI TENTANG PANCASILA


- OLEH: THOMAS HOBBES, JOHN LOCKE, J.J. ROSSEAU, HERBERT
SPENCER, H.J. LASKI
- ISI: NEGARA DIJALANKAN INDIVIDUAL DAN MELINDUNGI HAK
INDIVIDU

2. TEORI GOLONGAN (CLASS THEORY)


- OLEH: MARX, LENIN, ENGELS
- ISI: NEGARA DIANGGAP SEBAGAI ALAT DARI SUATU GOLONGAN
UNTUK MENINDAS GOLONGAN LAIN

3. TEORI INTEGRALISTIK
- OLEH: SPINOZA, HEGEL, ADAM MULLER
- NEGARA UNTUK MENJAMIN KEPENTINGAN MASYARAKAT
SELURUHNYA

By: @arifwicaksono92

1. TEORI INDIVIDUALISTIK

1. KESATUAN SUBYEK yang mengadakan


peraturan-peraturan hukum tersebut, yang untuk
Indonesia ialah Pemerintahan Republik Indonesia.
2. KESATUAN ASAS KEROHANIAN yang meliputi
keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu, yang
untuk indonesia ialah Pancasila.
3. KESATUAN WAKTU yang menetapkan saat
berlaku peraturan-peraturan tersebut, yang untuk
indonesia ialah sejak tanggal 18 Agustus 1945.
4. KESATUAN DAERAH, sebagai batas wilayah
berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut, yang
untuk Indonesia ialah seluruh wilayah bekas
daerah Hindia Belanda, mulai dari Sabang sampai
Merauke.

By: @arifwicaksono92

PANCASILA SEBAGAI SUMBER


TERTIB HUKUM INDONESIA

BHINNEKA TUNGGAL IKA

KALIMAT DARI: BAHASA JAWI KUNO

YAITU:

TUNGGAL : SATU
IKA : ITU

CITA-CITA KEBANGSAAN

DIAMBIL DARI: KITAB SUTASOMA


DITULIS OLEH: EMPU TANTULAR

KERAJAAN MAJAPAHIT

REALITAS SOSIAL

PENCETUS: MUH. YAMIN

DILANJUTKAN: TAN HANA DHARMA MANGRWA

OLEH: I GUSTI BAGUS SUGRIWA

By: @arifwicaksono92

BHINNEKA : BERBEDA

Rwneka dhtu winuwus Buddha Wiswa,


Bhinnki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal,
Bhinnka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.
- Awalnya digunakan untuk mempersatukan umat
Hindu Siwa dan umat Budha selama masa
kerajaan Majapahit.
- Diresmikan sebagai semboyan negara :
- Tanggal 17/08/1950
- PP No 99/1951
- UUD 1945 PASAL 36A

By: @arifwicaksono92

BHINNEKA TUNGGAL IKA

EKAPRASETYA
PANCAKARSA
ARTI :
SATU TEKAD UNTUK MELAKSANAKAN LIMA KEHENDAK

DIWUJUDKAN DALAM : P4
DITENTUKAN OLEH:
kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri
dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya
sebagai warga negara dan warga masyarakat.

DICETUSKAN :
SOEHARTO, 12 APRIL 1976
PIDATO RAKER KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

DITETAPKAN PADA :
22 Maret 1978
TAP No. II/MPR/1978

DICABUT PADA :
TAP MPR No. XVIII/MPR/1998

By: @arifwicaksono92

(PEDOMAN PENGAMALAN DAN PENGHAYATAN PANCASILA)

By: @arifwicaksono92

P4

1. Menetapkan pembubaran Konstituante.


2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
berlaku lagi
3. Tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar
Sementara.
4. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara
5. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung
Sementara

By: @arifwicaksono92

DEKRET PRESIDEN
5 JULI 1959

1. GAGALKAN PEMBENTUKAN "NEGARA PAPUA"


BIKINAN BELANDA KOLONIAL
2. KIBARKAN SANG MERAH PUTIH DI IRIAN
BARATTANAH AIR INDONESIA
3. BERSIAPLAH UNTUK MOBILISASI UMUM GUNA
MEMPERTAHAN-KAN KEMERDEKAAN DANKESATUAN
TANAH AIR DAN BANGSA

By: @arifwicaksono92

TRIKORA
(TRI KOMANDO RAKYAT)

DWIKORA
(DWI KOMANDO RAKYAT)

2. BANTU PERJUANGAN REVOLUSIONER RAKYAT MALAKA


, SINGAPURA , SABAH , SERAWAK DAN BRUNEI UNTUK
MENGGAGALKAN NEGARA BONEKA MALAYSIA

By: @arifwicaksono92

1. PERHEBAT KETAHANAN REVOLUSI INDONESIA

1. PEMBUBARAN PKI BESERTA ORMAS-ORMASNYA


2. PEROMBAKAN KABINET DWIKORA (BERSIHKAN
DARI UNSUR PKI)
3. TURUNKAN HARGA SANDANG-PANGAN

By: @arifwicaksono92

TRITURA
(TRI TUNTUTAN RAKYAT)

Untuk DPR berjumlah 560 orang


Untuk DPRD provinsi, berjumlah antara 35-100
orang.
Untuk DPRD kabupaten/kota, berjumlah antara
20-50 orang.
Untuk DPD, tiap provinsi = 4 orang.

By: @arifwicaksono92

ANGGOTA LEGISLATIF

1. LEGISLASI
Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk
undang-undang bersama presiden.
2. ANGGARAN
Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas
dan memberikan persetujuan atau tidak
memberikan persetujuan terhadap rancangan
undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh
Presiden.
3. PENGAWASAN
Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui
pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
dan APBN.

By: @arifwicaksono92

FUNGSI DPR
(UUD 20A:1)

1. HAK INTERPELASI
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah
mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
2. HAK ANGKET
Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap
pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan Pemerintah yang
berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas
pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang
diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. HAK MENYATAKAN PENDAPAT
Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan Pemerintah
atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau
di dunia internasional, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi
dan hak angket, dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
melakukan pelanggaran hukum

By: @arifwicaksono92

HAK DPR
(UUD 20A:2)

HAK ANGGOTA DPR


(UUD 20A:3)
Hak kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak
dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena
pernyataan, pertanyaan/ pendapat yang dikemukakan secara
lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MENGAJUKAN USUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG


MENGAJUKAN PERTANYAAN
MENYAMPAIKAN USUL DAN PENDAPAT
MEMILIH DAN DIPILIH
MEMBELA DIRI
PROTOKOLER
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

By: @arifwicaksono92

1. HAK IMUNITAS

KOMISI DPR
BIDANG

Pertahanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi &


informasi.

II

Pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur


negara, dan agraria.

III

Hukum dan perundang-undangan, HAM, dan keamanan.

IV

Pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan


pangan.

Perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan


rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.

VI

Perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecil


dan menengah), dan BUMN.

VII

Energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan


lingkungan.

VIII

Agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

IX

Kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi.

By: @arifwicaksono92

KOMI
SI

1. GRASI
Tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan
oleh hakim kepada seseorang.
2. REHABILITASI
Tindakan mengembalikan hak seseorang yang telah
hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata
dalam waktu berikutnya terbukti tidak bersalah.
3. AMNESTI
Suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat
dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu
akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana
tersebut.
4. ABOLISI
Merupakan suatu keputusan untuk menghentikan
pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana
pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap
perkara tersebut.

By: @arifwicaksono92

HAK PRESIDEN (PS.14)

1.Asas Dekonsentrasi
Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada
pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi
vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di
daerah.
2. Asas Desentralisasi
Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau
daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi
urusan rumah tangganya.
3. Asas Tugas Perbantuan
Asas tugas untuk turut serta dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada
pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah
daerah tingkat atasnya dengan kewajiban
mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

By: @arifwicaksono92

ASAS OTONOMI DAERAH

DANA PERIMBANGAN
1. DANA ALOKASI UMUM

2. DANA ALOKASI KHUSUS


- alokasi dariAPBNkepada provinsi/kabupaten/kota tertentu
dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusanPemerintahan Daerahdan sesuai dengan
prioritas nasional

3. DANA BAGI HASIL


- dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase
tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi

By: @arifwicaksono92

- sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah


Otonom (provinsi/kabupaten/kota) diIndonesiasetiap
tahunnya sebagai dana pembangunan.

TIPE-TIPE DEMOKRASI
2. DEMOKRASI FORMAL
- MENJUNJUNG TINGGI POLITIK (BLOK BARAT)
3. DEMOKRASI CAMPURAN
- NEGARA NON-BLOK

By: @arifwicaksono92

1. DEMOKRASI MATERIAL
- MENJUNJUNG TINGGI EKONOMI (BLOK TIMUR)

1. DAIDANCO (BATALION)
2. CUDANCO (KOMPI)
3. SYUDANCO (PELETON)
4. BUDANCO (REGU)

By: @arifwicaksono92

HIERARKI PETA

1. BERSAWAH
2. BERLAYAR
3. MEMBATIK
4. GAMELAN
5. WAYANG
6. ASTRONOMI
7. PENGERJAAN BARANG DARI LOGAM
8. PENGGUNAAN ATURAN METRIK
9. PENGGUNAAN UANG LOGAM
10.SUSUNAN MASYARAKAT YANG TERATUR

By: @arifwicaksono92

10 KEPANDAIAN ASLI
INDONESIA
(Dr. J. L. Brandes)

1. HEURISTIK
: PENGAMBILAN DATA
2. VERIFIKASI
1. KRITIK EKSTERN : KEASLIAN/OTENTIK
2. KRITIK INTERN
: KEBENARAN/RELEVANSI
3. INTERPRETASI : PENAFSIRAN
4. HISTORIOGRAFI : PENULISAN SEJARAH

By: @arifwicaksono92

TAHAP PENELITIAN
SEJARAH

ARKEOLOGI
: BARANG PURBA
(ARTEFAK)
PALEONTOLOGI
: MAKHLUK PURBA (FOSIL)
PALEOANTROPOLOGI : MANUSIA PURBA
NUMISMATIK
: UANG LOGAM KUNO
IKONOGRAFI
: PATUNG
KERAMOGRAFI
: KERAMIK
EPIGRAFI
: PRASASTI
FILOLOGI
: NASKAH KUNO
ETNOGRAFI
: SUKU BANGSA
GENEALOGI
: NENEK MOYANG

By: @arifwicaksono92

ILMU BANTU SEJARAH

Zaman sebelum ditemukannya tulisan /


bukti tertulis

By: @arifwicaksono92

ZAMAN PRASEJARAH

1. ARKHAEKUM
2. PALEOZOIKUM
SATU DAN

BELUM ADA KEHIDUPAN


ORGANISME BERSEL
INVERTEBRATA

3. MESOZOIKUM
4. NEOZOIKUM

DINOSAURUS

1. TERSIER
2. KUARTER

MAMALIA
MANUSIA

By: @arifwicaksono92

PERIODISASI SEJARAH

1. PALEOLITIKUM
- KAPAK PERIMBAS
- KAPAK GENGGAM
- FLAKES / ALAT SERPIH
- KEBUDAYAAN PACITAN
- KEBUDAYAAN NGANDONG,
DST

3. NEOLITIKUM
- KAPAK PERSEGI
- KAPAK LONJONG
- KAPAK BAHU

2. MESOLITIKUM
- KAPAK SUMATRA (pebbles)
- KAPAK PENDEK (hache courte)
- KEBUDAYAAN BACSON-HOABINH
- KEBUDAYAAN TOALA
- KJOKKENMODINGER
(sisa sampah dapur di pantai)
- ABRIS SOUS ROCHE
(gua tempat tinggal)

By: @arifwicaksono92

ZAMAN BATU

4. MEGALITIKUM / MUNCULNYA KEPERCAYAAN


- DOLMEN : MEJA BATU SESAJI
- MENHIR : TUGU BATU SESEMBAHAN
- SARKOFAGUS* : PETI MATI DARI BATU
- WARUGA : KUBUR BATU (MINAHASA)
- PUNDEN BERUNDAK : KUIL BATU PERIBADATAN
MIRIP CANDI

*) Istilah sarkofagus digunakan juga untuk peti mumi firaun

By: @arifwicaksono92

ZAMAN BATU

ZAMAN LOGAM
(PERUNDAGIAN)

TEKNIK PEMBUATAN:
4. BIVALVE : CETAKAN BATU SETANGKUP
5. A CIRE PERDUE : CETAKAN TANAH LIAT
CONTOH ARTEFAK :
-. NEKARA
-. MOKO
-. KAPAK CORONG
-. KEBUDAYAAN DONGSON, DST

By: @arifwicaksono92

1. ZAMAN TEMBAGA
2. ZAMAN PERUNGGU
3. ZAMAN BESI

FOOD PRODUCING
(BERCOCOK TANAM)

PALEOLITIKUM-MESOLITIKUM

NEOLITIKUM

NOMADEN

SEDENTAIR

KOLONI

SOLITER

TINGGAL DI GUA

TINGGAL DI RUMAH
PANGGUNG

PERALATAN BATU MASIH


KASAR

PERALATAN BATU TERLIHAT


HALUS

By: @arifwicaksono92

FOOD GATHERING
(BERBURU DAN MERAMU)

Tahun 1890, Seorang ahli geologi Belanda bernama B.D. Van


Rietschoten - yang bertugas mencari mineral di tanah Jawa menemukan tengkorak aneh di daerah Wajak. Kemudian ia kirim
ke Belanda untuk diteliti.
Maka, datanglah ahli arkeologi Eugene Dubois untuk mencari
tahu lebih banyak tentang manusia purba di Indonesia.
Manusia Purba yang ditemukan:
1. PITHECANTROPUS ERECTUS EUGENE DUBOIS (TRINIL, NGAWI)
2. MEGANTROPUS PALEOJAVANICUS VON KOENIGSWALD
(SANGIRAN) TERTUA
3. HOMO MOJOKERTENSIS VON KOENIGSWALD (MOJOKERTO)
4. HOMO SOLOENSIS TER HAAR (SOLO)
5. HOMO WAJAKENSIS VAN RIETSCHOTEN (WAJAK)

By: @arifwicaksono92

PENEMUAN MANUSIA
PURBA DI INDONESIA

1.
2.
3.
4.

PERADABAN
PERADABAN
PERADABAN
PERADABAN

LEMBAH SUNGAI NIL


MESOPOTAMIA
LEMBAH SUNGAI INDUS
LEMBAH SUNGAI KUNING

PERSAMAAN: Terletak di lembah sungai karena subur

5. PERADABAN YUNANI
6. PERADABAN ROMAWI
7. PERADABAN PEGUNUNGAN ANDES
Persamaan : adanya sistem kepercayaan
politheisme

By: @arifwicaksono92

SEJARAH PERADABAN
KUNO

- Peninggalan : Piramid (terbesar: Giza), Sphinx,


Obelisk, dst.
- Jenis aksara : Hieroglif (penerjemah pertama: J.F.
Champollion)
- Sebutan Raja : Firaun
- Ilmu : astronomi, kedokteran, pengawetan mayat,
dst.
- Kepercayaan:
-

Osiris : dewa tertinggi


Anubis
: dewa kematian berkepala anjing
Thoth : dewa pengetahuan
Apis : dewa berwujud sapi
Ra : dewa matahari

By: @arifwicaksono92

PERADABAN MESIR KUNO

Arti : Meso=tengah; Potamos=sungai; di antara


dua sungai (Eufrat dan Tigris)
Letak : di sekitar Irak, Timur Tengah.
Jenis aksara: cuneiform (huruf paku)
Peninggalan : Code of Hammurabi, Ziggurat,
Hanging Gardens of Babylon
Urutan kerajaan: Sumeria-Akkadia-AssyriaBabilonia-Persia
Ilmu: astronomi, kedokteran, arsitektur, dst.
Kepercayaan:
An : Dewa tertinggi
Ki : Dewi tertinggi
Enlil : anak dewa

By: @arifwicaksono92

PERADABAN
MESOPOTAMIA

Pusat peradaban : Mohenjo Daro dan Harappa


Bangsa : Dravida (pribumi), kemudian datang
Bangsa Arya memperkenalkan Hindu
Ilmu: Arsitektur (sistem drainase dan perumahan
bertingkat), dst
Jenid aksara : Brahmi, Gupta
Peninggalan: Terracotta, Great Bath, dst.
Kerajaan: Gupta
Kepercayaan :

Agni : dewa api


Bayu : dewa angin
Surya : dewa matahari,
Varuna : dewa laut, dst

By: @arifwicaksono92

PERADABAN INDIA KUNO

Peninggalan : Great Wall of China


(pendiri pertama: Dinasti Qin)
Jenis aksara : Hanzi (traditional)
Ilmu : filsafat, arsitektur, kalender, dst.
Feodalisme:
Dinasti Chou (perintis), Qin (penghapus), Han
(lahir kembali)
Tokoh penting filsafat : Confucius, Lao Tze, Mencius
Kepercayaan:
Kwan-Yin : dewi kasih sayang
Kwan-Ti : dewa perang
Hien Yuen : dewa pengobatan, dst

By: @arifwicaksono92

PERADABAN TIONGKOK
KUNO

Peradaban di Amerika Utara :


Indian (Apache, Navajo, dst.)
Peradaban di Amerika Tengah :
Suku Aztec
Peninggalan: Templo Major
Suku Maya
Peninggalan: Chichen Itza, Mayan Calendar
Suku Teotihuaca
Peninggalan : Pyramid of the Sun
Peradaban di Amerika Selatan :
Suku Inca (Pegunungan Andes)
Peninggalan: Quipu, Machu Picchu

By: @arifwicaksono92

PERADABAN AMERIKA

PERADABAN
YUNANI KUNO

- Bercorak militer

2. POLIS ATHENA
- Bercorak demokratis rasional

PERADABAN
ROMAWI KUNO
- Berdasar legenda, Kata
Roma berasal dari Romulus
dan Remus pada 750 SM.
- Melahirkan tokoh terkenal :
Julius Caesar, Raja Nero,
dst.
Peninggalan : Colosseum,
Amphitheatre of Pompeii,
Pantheon, dst.

By: @arifwicaksono92

- Melahirkan filsuf terkenal :


Aristoteles, Socrates, Plato, dst.
- Peninggalan : Kuil Parthenon
- Raja Terkenal :
- ALEXANDER THE GREAT
(ISKANDAR ZULKARNAEN)
- Dari Macedonia (putra Raja
Philipus II)
- Sistem pemerintahan :
1. POLIS SPARTA

PERAN

ROMAWI

YUNANI

DEWA TERTINGGI

JUPITER

ZEUS

DEWI TERTINGGI

JUNO

HERA

DEWA
PERDAGANGAN

MERKURIUS

HERMES

DEWI CINTA

VENUS

APHRODITE

DEWA PERANG

MARS

ARES

DEWA PERTANIAN

SATURNUS

CRONUS

DEWA LAUT

NEPTUNUS

POSEIDON

DEWA DUNIA
BAWAH

PLUTO

HADES

DEWA API

VULCAN

HEPHAESTUS

DEWI BULAN

DIANA

ARTEMIS

DEWI
KEBIJAKSANAAN

MINERVA

ATHENA

By: @arifwicaksono92

PERBANDINGAN POLITEISME
YUNANI DAN ROMAWI

1.
2.
3.
4.
5.

BRAHMANA : VAN LEUR


KSATRIA
: BERG & MOENS
WAISYA : KROM
SUDRA
: VAN FEBER
ARUS BALIK : BOSCH

By: @arifwicaksono92

TEORI MASUKNYA HINDU


BUDHA

N
O

KERAJAAN

JENIS

RAJA

PENINGGALAN

KUTAI

HINDU

KUDUNGGA #1;
MULAWARMAN*

P. YUPA

TARUMANAGAR
A

HINDU

JAYASINGAWARMAN
#1; PURNAWARMAN*

P. KEBUN KOPI, P.
CIARUTEUN, DLL

KALINGGA

HINDU

RATU SHIMA*

P. TUKMAS

SRIWIJAYA

BUDHA

SRI JAYANAGA #1;


BALAPUTRADEWA*

C. MUARA TAKUS,
C. BIARA BAHAL

MATARAM
KUNO/ MEDANG

HINDUBUDHA

JATENG: W.SANJAYA
(H), W. SYAILENDRA
(B)
JATIM: W. ISYANA (H)

C. PRAMBANAN, C.
BOROBUDUR, C.
MENDUT, DLL

KAHURIPAN

HINDU

AIRLANGGA*

KADIRI

HINDU

JAYASWARA #1;
JAYABHAYA*

C.

SINGASARI

HINDU

KEN AROK #1;


KERTANEGARA*

C. JAGO, C. KIDAL,
DLL

MAJAPAHIT

HINDU

RADEN WIJAYA #1;


HAYAM WURUK*

C. PANATARAN

10

BALI

HINDU

UDAYANA*

By: @arifwicaksono92

KERAJAAN HINDU BUDHA DI


INDONESIA

KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA


N
O

KESULTANAN

RAJA TERKENAL

SAMUDRA PASAI

MARAH SILU/SULTAN MALIK ASSALEH (PENDIRI);


SULTAN MALIK AZ-ZAHIR

ACEH

SULTAN ALI MUGHAYAT SYAH (PENDIRI);

DEMAK

RADEN PATAH (PENDIRI);


SULTAN TRENGGONO

BANTEN

MAULANA HASANUDDIN (PENDIRI);


SULTAN AGENG TIRTAYASA

MATARAM

SUTAWIJAYA/PANEMPAHAN SENOPATI (PENDIRI);


ANTAWIRYA/PANGERAN DIPONEGORO

TERNATE

SULTAN BAABULAH

TIDORE

SULTAN NUKU

GOWA-TALLO

SULTAN HASANUDDIN

BANJAR

PANGERAN ANTASARI

By: @arifwicaksono92

SULTAN ISKANDAR MUDA

CANDI
PRAMBANAN

By: @arifwicaksono92

CANDI
BOROBUDU
R

RAJA SAMARATUNGGA
DINASTI SYAILENDRA
AGAMA BUDHA
10 TINGKATAN

RAJA RAKAI PIKATAN


DINASTI SANJAYA
AGAMA HINDU
240 BUAH CANDI
(TERSISA 18)

NO

HAL

JAWA TENGAH

JAWA TIMUR

LETAK

TENGAH HALAMAN

BELAKANG
HALAMAN

PUNCAK

RATNA/STUPA

KUBUS

ARAH

MENGHADAP
TIMUR

MENGHADAP BARAT

BAHAN

BATU ANDESIT

BATU BATA

BENTUK

TAMBUN

RAMPING

ATAP

BERUNDAK-UNDAK

PERPADUAN
TINGKATAN

RELIEF

NATURAL & LEBIH


TIMBUL

SIMBOLIS & TIMBUL


SEDIKIT

By: @arifwicaksono92

PERBEDAAN CANDI
JAWA TENGAH & JAWA TIMUR

NO

NAMA KITAB

NAMA PENGARANG

MAHABHARATA

EMPU WIYASA

RAMAYANA

EMPU WALMIKI

BHARATAYUDHA

EMPU SEDAH-PANULUH

ARJUNAWIWAHA

EMPU KANWA

SMARADHANA

EMPU DHARMAJA

NEGARAKERTAGAMA

EMPU PRAPANCA

SUTASOMA

EMPU TANTULAR

By: @arifwicaksono92

KITAB-KITAB TERKENAL

NO

NAMA ASLI

NAMA SUNAN

Maulana Malik Ibrahim

SUNAN GRESIK

Raden Rahmat

SUNAN AMPEL

Raden Paku

SUNAN GIRI

Raden Makhdum Ibrahim

SUNAN BONANG

Raden Qasim

SUNAN DRAJAT

Syarif Hidayatullah

SUNAN GUNUNG JATI

Ja'far Shadiq

SUNAN KUDUS

Raden Said

SUNAN KALIJAGA

Raden Umar Said

SUNAN MURIA

By: @arifwicaksono92

WALI SONGO

FAKTOR INTERN :
1. Kenangan Kejayaan Masa Lampau (SriwijayaMajapahit)
2. Perasaan Senasib dan Sepenanggungan Akibat
Penderitaan dan Kesengsaraan Masa Penjajahan
3. Munculnya Golongan Cendekiawan
4. Paham Nasionalis yang Berkembang Dalam
Bidang Politik, Sosial Ekonomi, dan Kebudayaan
FAKTOR EKSTERN :
5. Kemenangan Jepang atas Rusia (1905)
6. Perkembangan Nasionalisme di Berbagai Negara
Asia-Afrika

By: @arifwicaksono92

KEBANGKITAN
NASIONALISME

NO

ORGANISASI

NAMA PENDIRI

BUDI UTOMO

WAHIDIN SUDIROHUSODO

SERIKAT DAGANG ISLAM

HAJI SAMANHUDI

SERIKAT ISLAM

HOS COKROAMINOTO

INDISCHE PARTIJ

SUWARDI SURYANINGRAT;
DANUDIRJA SETIABUDI;
CIPTO MANGUKUSUMO

PERHIMPUNAN INDONESIA

MOH. HATTA

PARTAI NASIONAL INDONESIA

IR. SOEKARNO

PARINDRA

SOETOMO

By: @arifwicaksono92

ORGANISASI PERGERAKAN
NASIONAL

KONGRES PEMUDA I
TANGGAL : 30 April - 2 Mei 1926
KETUA
: MOH TABRANI
TEMPAT : GEDUNG LUX ORIENTIS, JAKARTA
HASIL :
Mengusulkan agar semua perkumpulanpemuda bersatu dalam
organisasi pemuda Indonesia, baik secara fusi maupun federasi.
KONGRES PEMUDA II
TANGGAL : 27-28 OKTOBER 1928
KETUA
: SUGONDO JOYOPUSPITO
TEMPAT : GED. KATHOLIKEE JONGELINGEN BOND (HARI 1)
GED. OOST-JAVA (HARI 20
HASIL :
-Trilogi Pemuda: Satu NUSA, Satu BANGSA, Satu BAHASA: INDONESIA.
-DitetapkanIndonesia RayaciptaanWage Rudolf Supratmansebagai
lagu kebangsaan.

By: @arifwicaksono92

KONGRES PEMUDA

1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku


bertumpah darah yang satu, tanah air
Indonesia.
2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku
berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung
bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

By: @arifwicaksono92

SUMPAH PEMUDA

1. Jenderal Ahmad Yani


2. Letnan Jenderal Raden Suprapto
3. Letnan Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono
4. Letnan Jenderal Siswondo Parman
5. Mayor Jenderal Donald Isaac Pandjaitan
6. Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo
7. Kapten Pierre Tendean
8. AIP Karel Satsuit Tubun
9. Brigadir Jenderal Katamso Darmokusumo
10.Kolonel Sugiono

By: @arifwicaksono92

PAHLAWAN REVOLUSI

KEPANJANGAN: BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA


PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
Bahasa Jepang : DOKURITSU JUNBI CHSAKAI
Resmi Dibentuk : 29 April 1945 (HUT Kaisar Hirohito)
Usulan dibentuk : 1 Maret 1945 (oleh Jend. Kumakichi
Harada)
Ketua
: Radjiman Wedyodiningrat
Wakil : R. Pandji Soeroso & Ichibangase Yosio(Jepang)
Anggota
: 67 orang
Tujuan :
Menyelidiki persiapan kemerdekaan
(diberi janji merdeka oleh PM. Jepang, Koiso pada 7 Sept
1944 setelah Kemenangan Perang Asia Timur Raya)

By: @arifwicaksono92

BPUPKI

PERISTIWA LAIN :
6 AGUSTUS 1945 : BOM ATOM HIROSHIMA (LITTLE
BOY)
9 AGUSTUS 1945 : BOM ATOM NAGASAKI (FAT
MAN)
14/15 AGUSTUS 1945 : JEPANG MENYERAH
KEPADA SEKUTU

RENGKASDEGKLOK
TANGGAL : 16 AGUSTUS 03.00 WIB
KEJADIAN
: PENCULIKAN OLEH GOL. MUDA
TUJUAN : UNTUK MEMPERCEPAT KEMERDEKAAN

By: @arifwicaksono92

9 AGUSTUS 1945
SOEKARNO, HATTA, RADJIMAN HO CHI MINH,
VIETNAM JENDERAL TERAUCHI JANJI
MERDEKA 24 AGUSTUS 1945

SIDANG 1
: 18 AGUSTUS 1945
HASIL :
1. PENETAPAN UUD 1945 (TERMASUK PANCASILA)
2. PENETAPAN PRESIDEN-WAPRES
3. PENETAPAN KOMITE NASIONAL
. SIDANG 2
: 19 AGUSTUS 1945
. HASIL :
1. PENETAPAN 12 KEMENTERIAN
2. PENETAPAN 8 PROVINSI
. SIDANG 3: 22 AGUSTUS 1945
. HASIL :
1. Pembentukan KNIP
2. Membentuk Partai Nasional Indonesia
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat

By: @arifwicaksono92

SIDANG PPKI

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Perjanjian Bongaya, tahun 1666.


Isi :Raja Hasanuddin dari Makassar menyerah kepada VOC
Perjanjian Jepara, tahun 1676.
Isi :Sultan Amangkurat II Raja Mataram harus menyerahkan
pesisir Utara Jawa jika VOC menang dalam pemberontakan
Trunojoyo
Perjanjian Gianti, tahun 1755.
Isi :Kerajaan mataram dibagi menjadi dua bagian yaitu
Yogyakarta dan Surakarta.
Perjanjian Salatiga, tahun 1757.
Isi :Surakarta dibagi menjadi dua bagian yaitu Kasunanan dan
Mangkunegaran.
Perjanjian Tuntang, tahun 1811.
Isi :Penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari
pemerintah Hindia-Belanda kepada Pemerintah Britania-Raya
Perjanjian Kalijati, tahun 1942.
Isi :Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang.

By: @arifwicaksono92

PERJANJIAN PRA-MERDEKA

6. Perjanjian Linggarjati, tanggal 25 Maret 1947.


Isi :
-Belanda mengakui kedaulatan RI atas Sumatra, Jawa, dan Madura.
-Belanda dan RI akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia
Serikat.
7. Perjanjian Renville, tanggal 17 Januari 1948.
Isi :RI mengakui daerah-daerah yang diduduki Belanda pada agresi 1
menjadi daerah Belanda.
8. Perjanjian Roem Royen, tanggal 7 Mei 1949.
Isi :
-Pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta.
-Indonesia dan Belanda akan segera mengadakan perundingan
Konferensi Meja Bundar (KMB).
9. Pernjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB), tanggal 23 Agustus 1949
Isi :
-Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.
-Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan.
10. Perjanjian New York, tanggal 15 Agustus 1962.
Isi :
-Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB.
-Akan diadakan penentuan pendapat masyarakat Irian Barat.
11. Perjanjian BangKok, tanggal 11 Agustus 1966.
Isi :RI menghentikan konfrontasi dengan Malaysia.

By: @arifwicaksono92

PERJANJIAN PASCAMERDEKA

NaSuki - WilAs BurhanAs - Jua


(Natsir-Sukiman-WilopoAliSastro-BurhanuddinAliSastro- Juanda)

By: @arifwicaksono92

KABINET PADA
DEMOKRASI LIBERAL
(1950-1959)

By: @arifwicaksono92

Lain-lain

1.
2.
3.
4.

EGALITY
: BERKEDUDUKAN SAMA
COURTESY
: SALING MENGHORMATI
RECIPROCITY
: PEMBALASAN SETIMPAL
PACTA SUNT SERVANDA : YANG TELAH DIBUAT
HARUS DITAATI

5. REBUS SIG STANTIBUS : DIGUNAKAN UTK


PERUBAHAN MANUSIA

1. Letter of Credence (L/C)


Surat keputusan kepala negara mengangkat seseorang sebagai
duta dan ditujukan kepada kepala negara asing
2. Letter of Recall (L/R)
Surat pemanggilan kembali dari tugas/ pemecatan

By: @arifwicaksono92

ASAS HUKUM
INTERNASIONAL

1. Perundingan (Negotiation)
Perundingan dilakukan oleh wakil-wakil negara yang diutus
oleh negara-negara peserta berdasarkan mandat tertentu
atau juga dapat diwakili oleh pejabat dengan membawa
Surat Kuasa Penuh (full power).
2. Penandatanganan (Signature)
Penandatanganan perjanjian internasional yang telah
disepakati oleh kedua negara biasanya ditandatangani oleh
kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar
negeri.
3. Pengesahan (Ratification)
Ratifikasi dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Pemerintah
perlu mengajak DPR untuk mensahkan perjanjian karena DPR
merupakan perwakilan rakyat dan berhak untuk mengetahui
isi dan kepentingan yang diemban dalam perjanjian tersebut.

By: @arifwicaksono92

TAHAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL


(KONVENSI WINA 1961)

UU NO 01/1974 : PERKAWINAN
UU NO 40/1999 : PERS
UU NO 22/1999 : OTONOMI DAERAH
UU NO 20/2003 : SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UU NO 24/2003 : MAHKAMAH KONSTITUSI
UUNo.23/1999 joUUNo.3/2004 : BANK
INDONESIA
UU NO 12/2006 : WARGA NEGARA
.

By: @arifwicaksono92

UU PENTING

UU NO 39/1999 :
UU NO 26/2000 :
UU NO 07/1984 :
UU NO 23/2002 :
UU NO 29/1999 :
RASIAL
UU NO 11/2005 :
SOSIAL, BUDAYA
UU NO 12/2005 :

HAK ASASI MANUSIA


PENGADILAN HAM
DISKRIMINASI THD WANITA
PERLINDUNGAN ANAK
RATIFIKASI KONVENSI DISKRIMINASI
RATIFIKASI KOVENAN HAK EKONOMI,
RATIFIKASI KOVENAN HAK SIPIL&POLITIK

By: @arifwicaksono92

UNDANG-UNDANG
HAK ASASI MANUSIA

SEJARAH HAM
1. Lahirnya Renaissance dan Humanisme di
Florence, Italia

2. Piagam Madinah (622 M)


hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaumMuslim,
kaumYahudi, dan komunitas-komunitas pagan
Madinah

3. Magna Charta (15/06/1512)


Dikeluarkan oleh Raja John, Inggris.
membatasimonarkiInggris dari kekuasaan absolut.

4. Universal Declaration of Human Rights


(10/12/1948)
Dikeluarkan oleh Eleanor Roosevelt

By: @arifwicaksono92

Runtuhnya kekuasaan kaum gereja


Reformasi gereja oleh Martin Luther (1517)

SEBAB UMUM : KEBEBASAN BANGSA MIGRAN


DARI KEKUASAAN INGGRIS (AGAMA, EKONOMI,
SOSIAL, DLL)
SEBAB KHUSUS : BOSTON TEA PARTY 1773
(MENOLAK PAJAK DARI PEMERINTAH INGGRIS)
TANGGAL MERDEKA : 04 JULI 1774
DIKELUARKANNYA DECLARATION OF
INDEPENDENCE
TERDAPAT 13 KOLONI PADA AWALNYA

By: @arifwicaksono92

REVOLUSI AMERIKA

SEBAB UMUM :
1. SISTEM FEODALISME (BAWAH TAAT KPD ATAS)
2. TIGA LAPISAN SOSIAL (GEREJA, BANGSAWAN,
RAKYAT)
3. TIMBULNYA PAHAM RASIONALISME DAN
ROMANTIK
4. EFEK REVOLUSI AMERIKA
. SEBAB KHUSUS : RAJA LOUIS XVI SEWENANGWENANG MENARIK PAJAK
. PUNCAK MELETUSNYA : 14 JULI 1789
. DISERBUNYA PENJARA BASTILLE

By: @arifwicaksono92

REVOLUSI PERANCIS

SEBAB :
1. KEKALAHAN DI PERANG DUNIA I
2. PEREKONOMIAN MELEMAH (MALAISE)
3. KETIDAKPERCAYAAN RAKYAT THD TSAR
NICHOLAS II
. BERUBAHNYA MONARKI MENJADI REPUBLIK RUSIA
. DAMPAK : MUNCULNYA PAHAM MARXISME
. TOKOH UTAMA : LENIN

By: @arifwicaksono92

REVOLUSI RUSIA (1917)

WAKTU : TAHUN 1750 1850


TEMPAT : INGGRIS
AWAL : DITEMUKANNYA MESIN UAP OLEH JAMES
WATT
TUJUAN : MENGUBAH SISTEM MANUAL MENJADI
MEKANIK
DAMPAK : PENGANGGURAN BESAR-BESARAN,
URBANISASI, DLL

By: @arifwicaksono92

REVOLUSI INDUSTRI

REVOLUSI HIJAU

MENGEMBANGKAN GANDUM DI MEKSIKO

SEBAB :
ROBERT MALTHUS MENGATAKAN :
1. MAKANAN TUMBUH SEPERTI DERET HITUNG
2. MANUSIA TUMBUH SEPERTI DERET UKUR

By: @arifwicaksono92

TAHUN : 1950-1980
PENCETUS : NORMAN BOURLAG
AWAL : FORD DAN ROCKEFELLER FOUNDATION

WAKTU : 1914-1918
SEBAB UMUM : POLITIK ALIANSI (TRIPLE ALLIANCETRIPLE ETENTE), PERMUSUHAN ANTAR NEGARA EROPA
SEBAB KHUSUS : TERBUNUHNYA PANGERAN FRANZ
FERDINAND (AUSTRIA-HUNGARIA) OLEHGAVRILO
PRINCIP DI SARAJEVO
PERJANJIAN PASCA PERANG : VERSAILLES, ST GERMAIN
DLL.
BADAN PASCA PERANG : LIGA BANGSA-BANGSA (LBB)

By: @arifwicaksono92

PERANG DUNIA I

WAKTU : 1939-1945
SEBAB UMUM : GAGALNYA LBB, PAHAM FASISME DI
JERMAN (ADOLF HITLER), ITALIA (MUSSOLINI), JEPANG
(HIROHITO)
SEBAB KHUSUS :
SERBUAN JERMAN KE KOTA DANZIG, POLANDIA
(01/09/1939)
SERBUAN JEPANG KE PEARL HARBOUR, HAWAII
(07/12/1941)
PERJANJIAN PASCA-PERANG : ATLANTIC CHARTER
(14/08/1941)
OLEH : INGGRIS (WINSTON CHURCHILL) & AS (FRANKLIN D
ROOSEVELT)
BADAN PASCA-PERANG : UNITED NATIONS (PBB)

By: @arifwicaksono92

PERANG DUNIA II

By: @arifwicaksono92

ORGANISASI
INTERNASIONAL

ASEAN

1.
2.
3.
4.
5.

INDONESIA (ADAM MALIK)


MALAYSIA (ABDUL RAZAK)
SINGAPURA (RAJARATNAM)
FILIPINA (NARCISCO RAMOS)
THAILAND (THANAT KHOMAN)

JUMLAH ANGGOTA : 10
(DITAMBAH 5: BRUNEI, VIETNAM, MYANMAR, LAOS, KAMBOJA)
SEKJEN ASEAN SAAT INI (2016) : LE LUONG MINH (VIETNAM)

By: @arifwicaksono92

LAHIR : BANGKOK, 8 AGUSTUS 1967 (DEKLARASI BANGKOK)


TUJUAN : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN STABILITAS
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA (NON-MILITER)
FOUNDER :

ASEAN

COFAF
(Comitee on Food,
Agriculture and Foresty)
Indonesia

COTT
(Comitee on Trade
and Tourism)
Singapura

COTAC
( Comitee on Transportation
and Communication)
Malaysia

COFAB
(Comitee on
Finance and
Banking)

COIME
(Comitee on
Industry, Mining,
and Energy)

By: @arifwicaksono92

Komite ASEAN Bidang Ekonomi


(Economic ASEAN Committee):

LAHIR : SAN FRANCISCO, 24/10/1945


SEKRETARIAT : NEW YORK, AS.
STRUKTUR :
Majelis Umum
Dewan Keamanan
Dewan Ekonomi dan Sosial
Sekretariat
Mahkamah Internasional
Dewan Perwalian(yang saat ini tidak aktif)
Indonesia sempat masuk PBB tanggal 28 Sept
1950, kemudian keluar tanggal 7 Jan 1965 karena
terpilihnya Malaysia di DK PBB
Indonesia masuk kembali tanggal 28 Sept 1966.

By: @arifwicaksono92

PBB

Gladwyn Jebb
(United Kingdom)
1945-1946

Trygve Halvdan Lie


(Norway)
1946-1952

Javier Prez de Cullar


(Peru)
1982-1991

Dag Hammarskjld
(Sweden)
1953-1961

Boutros Boutros-Ghali
(Egypt)
1992-1996

U Thant
(Myanmar)
1961-1971

Kofi Annan
(Ghana)
1997-2006

Kurt Waldheim
(Austria)
1972-1981

Ban Ki Moon
(South Korea)
2007-now

By: @arifwicaksono92

SEKJEN PBB

Pendidikan

Paris, France

Pangan

Rome, Italy

Kesehatan

Geneva, Switzerland

Perburuhan

Geneva, Switzerland

Anak-Anak

Keuangan

New York, US

Washington D.C., US

Pengungsian

Geneva, Switzerland

Pembangunan

New York, US

By: @arifwicaksono92

BADAN BENTUKAN PBB

Dilaksanakan di tanggal 18-24 April 1945 di Bandung


Latar belakang: membangkitkan semangat nasionalisme
bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dan kerja sama ekonomi
Pencetus:
1. Ali Sastroamidjojo (Indonesia)
2. Jawaharlal Nehru (India)
3. U Nu (Burma)
4. Mohammad Ali Bogra (Pakistan)
5. Sir John Kotelawala (Srilanka)
Diikuti 29 negara (Afganistan, Arab Saudi, Burma, Sri Lanka,
Republik Rakyat Tiongkok, Ethiopia, India, Indonesia, Irak,
Iran, Jepang, Kamboja, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Mesir,
Nepal, Pakistan, Filipina, Sudan, Suriah, Thailand, Turki,
Republik Demokratik Vietnam, Negara Vietnam (Republik
Vietnam), Kerajaan Mutawakkilyah Yaman,Yordania)

By: @arifwicaksono92

KONFERENSI
ASIA AFRIKA (KAA)

Didirikan di tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia


Latar belakang: ketidakinginan untuk terlibat
dalam Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok
Timur
Pencetus:
1. Presiden Soekarno (Indonesia),
2. PM Jawaharlal Nehru (India),
3. Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir),
4. Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), dan
5. Presiden Kwame Nkrumah (Ghana)
Diikuti 25 negara, per tahun 2012 menjadi 120
anggota.
Sekjen GNB saat ini (2016) : Hassan Rouhani (Iran)

By: @arifwicaksono92

GERAKAN NON BLOK


(NON ALLIGNED MOVEMENT)

Didirikan pada 25 September 1969 di Rabat, Maroko


Sebelum 2011 bernama Organisasi Konferensi Islam
Latar belakang: kerja sama ekonomi di negara mayoritas Islam,
pembakaran masjid Al-Aqso, dan Perang Teluk antara Iran dan
Irak
Per tahun 2016 anggota OKI menjadi 56 negara + Palestina
Sekjen OKI saat ini (2016) : Iyad bin Amin Madani (Saudi Arabia)
Markas besar OKI : Jeddah, Saudi Arabia

By: @arifwicaksono92

Organisasi Kerjasama Islam


(Organization of Islamic
Cooperation)

Didirikan pada 14 September 1960 di Baghdad, Irak oleh 5


negara (Kuwait, Iran, Irak, Saudi Arabia, dan Venezuela)
Indonesia keluar 2008, dan masuk kembali per tahun 2016.
Latar belakang: monopoli kebijakan penentuan harga minyak
oleh the Seven Sisters (BP, Gulf Oil, Chevron, Texaco, Shell,
Esso, Socony) dinilai merugikan
Per tahun 2016 anggota OPEC menjadi 13 negara.
Sekjen OPEC saat ini (2016) : Abdallah Salem el-Badri (Libya)
Markas OPEC : Vienna, Austria

By: @arifwicaksono92

Organization of the
Petroleum Exporting
Countries (OPEC)

Latar belakang: kerja sama ekonomi dan pasar


bebas (regional Asia Pasifik)
Didirikan pada tahun 1989.
Per tahun 2016 anggota APEC menjadi 21 negara.
Markas APEC : Singapore

By: @arifwicaksono92

Asia-Pacific
Economic Cooperation

Latar belakang: Menghimpun negara maju dan


berkembang untuk mengatasi tantangan global
Didirikan pada tahun 1999.
Awalnya hanya G-8 (negara maju saja): Kanada,
AS, Inggris, Perancis, Italy, Jerman, Jepang, Rusia
Per tahun 2016 anggota G-20 terdiri dari 19
negara ditambah Uni Eropa.

By: @arifwicaksono92

G-20
(Group of Twenty)

Latar belakang: Tindak lanjut dari Marshall Plan;


kerja sama ekonomi
Didirikan pada tahun 1961
Per tahun 2016 anggota OECD terdiri dari 34
negara, sebagian besar dari negara
berpenghasilan tinggi
Indonesia masih belum masuk OECD, tetapi sudah
sering diundang dalam acara OECD Meeting
Markas OECD : Paris, Perancis

By: @arifwicaksono92

OECD

World Bank
Berdiri: 1944
Anggota (2016) : anggota PBB
Markas: Washington D.C., AS

ADB
(Asian Development Bank)
Berdiri: 1966
Anggota (2016) : 67 negara
dak hanya negara di Benua Asia)
Markas: Manila, Filipina

By: @arifwicaksono92

LEMBAGA KEUANGAN

IDB
(Islamic Development Bank)
Berdiri: 1975
Anggota (2016) : 56 negara = OKI
(tidak hanya negara mayoritas Islam)
Markas: Jeddah, Saudi Arabia

By: @arifwicaksono92

PAKTA PERTAHANAN

SEATO
(South East Asia
NATO
WarPac
Treaty
Organization)
(North Atlantic
(Warsaw Pact)
Berdiri:
8
Sept
1955
Treaty Organization)
Berdiri: 14 Mei 1955
Anggota:
8
negara
Berdiri: 4 April 1949
Anggota: 7 negara
Markas:
Bangkok,
Thailand
Anggota: 28 negara
Markas: Moscow, Uni Sovyet
arkas: Brussels, BelgiaTidak aktif per 30 Juni 1977Tidak aktif per 1 Juli 1991
Blok Barat
Blok Barat
Blok Timur
(Indonesia tidak masuk SEATO)

Colombo Plan
Bantuan Inggris untuk perekonomian
Negara Asia Selatan dan Asia Tenggara
pasca Perang Dunia II

By: @arifwicaksono92

LEMBAGA BANTUAN
LAINNYA

Marshall Plan
Bantuan AS untuk perekonomian
Negara Eropa pasca Perang Dunia II
Consultative Group on Indonesia Diberikan tahun 1947-1951
Bantuan untuk perekonomian
Indonesia
Sebelum 1992, bernama IGGI
(Inter Governmental Group on

1. GLASNOST
: OPENNESS
2. PERESTROIKA
: RESTRUCTURING
3. DEMOCRATISATSIIA :
DEMOCRATIZATION

By: @arifwicaksono92

TIGA GERAKAN
MIKHAIL GORBACHEV

1. AHIMSA : TANPA KEKERASAN


2. HARTAL: MOGOK KERJA
3. SATYAGRAHA : NONCOOPERATIVE DGN
INGGRIS
4. SWADESI : PRODUKSI DALAM NEGERI

By: @arifwicaksono92

EMPAT AJARAN
MAHATMA GANDHI

1. MIN ZU : NASIONALISME
2. MIN QUAN : DEMOKRASI
3. MIN SHENG : SOSIALISME

By: @arifwicaksono92

SAN MIN CHU I


TIGA PRINSIP RAKYAT
(SUT YAN SEN)

1. FREEDOM OF SPEECH (BERBICARA)


2. FREEDOM OF WORSHIP (BERIBADAH)
3. FREEDOM FROM FEAR(TIDAK TAKUT)
4. FREEDOM FROM WANT (TIDAK
MELARAT)

By: @arifwicaksono92

FOUR FREEDOM OF
F.D. ROOSEVELT