‫פרק ב'‬

‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.com‬‬

‫עש”ק פר’ מסעי כ”ז תמוז תשע”ד לפ”ק ולמס ‪July 25 ‘14‬‬
‫הדלקת הנרות ‪8:03‬‬

‫עלות השחר‪4:34 :‬‬
‫‪5:46‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש‪8:48 :‬‬

‫מוצש"ק ‪9:29‬‬

‫סוזק"ש גר"א‪9:24 :‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:13 :‬‬
‫סוז"ת גר"א‪10:37 :‬‬

‫וועטער אויסקוק‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‪:‬‬

‫‪1625‬‬

‫פרייטאג‬
‫זוניג‬

‫שב"ק‬

‫‪°85 - °71‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫יסודי התורה‬

‫תורתך שעשועי‬

‫יז‪ - :‬יט‪:‬‬

‫ס"ו ‪ -‬ע'‬

‫‪ -‬שבת ‪-‬‬

‫‪ -‬פסחים ‪-‬‬

‫התאחדות אברכים דקהל יטב לב דסאטמאר ‪718.387.7008‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫‪°83 - °67‬‬

‫פאר די קומענדיגע וואך‬

‫‪1:02‬‬
‫‪8:18‬‬

‫עש"ק ושב"ק; חזרה על הדפים הנ"ל‪:‬‬

‫‪SPONSORED BY:‬‬

‫זונטאג‬

‫‪°87 - °71‬‬
‫רעגן‬

‫מאנטאג‬

‫‪°81 - °67‬‬
‫רעגן‬

‫דינסטאג‬

‫‪°79 - °62‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫מיטוואך‬

‫‪°79 - °64‬‬
‫זוניג‬

‫שבת מברכים חודש מנחם אב ‪ -‬מולד‪ :‬זונטאג פארמיטאג ‪ 50‬מינוט און ‪ 13‬חלקים נאך ‪ - 7‬ר”ח‪ :‬מאנטאג פר' דברים‬
‫הננו מודיעים לכל אנ"ש‬

‫לכבוד יומא דהילולא של מרן רבינו הגה"ק‬

‫זי"ע‬
‫בעל ישמח משה‬
‫שחל היארצייט ביום שב"ק פרשת מסעי‬
‫בחדרי עטרת יהושע – יחיאל מיכל‬

‫קהל יטב לב‬

‫ד'סאטמאר‬
‫‪14 HOOPER ST.‬‬

‫קהל‬

‫נחלי אמונה‬

‫קרעטשניף‬
‫‪ 118‬הופפער סט‪.‬‬

‫בשעה ‪ - 11:00‬ברכת המזון בשעה ‪ 12:30‬בדיוק‬

‫וכל הקהל הק' מזומן להשתתף במלוה מלכה‬

‫ידרוש הרה"ג‬
‫מגיד מישרים‬

‫רבי יוסף‬
‫חיים‬
‫גרינוואלד‬
‫שליט"א‬

‫וכידוע לכל מעת שהתחלנו לסדר מלוה מלכה בקבעות בכל מוצש"ק גודל‬
‫ההצלחה ובכל שבוע נתרבה הציבור החשוב לשביעת רצון כל אחד המשתתפים‬
‫ברוחניות ובגשמיות עם ספורי צדיקים ע"י רבנים ות"ח ובעלי בתים חשובים‬
‫כמנהג חסידים ואנשי מעשה מן קדמת דנא בכל קהילות קדושות דחסידים‪.‬‬
‫וכידוע גודל השפעת טובות בפרנסה וכל ענינים מפי צדיקים הקודמים שנשפע‬
‫ע"י מלוה מלכה ברבים‬

‫הנהלת‬
‫הקהלה‬

‫‪Á·´±‬‬
‫‪Á·´±‬‬
‫‪·¸¸³¿±Á»Á±‬‬
‫אדמו"רמסעישליט"א‬
‫מרן‬
‫שכ״ק‬
‫‪ ·¸¸³¿±Á»Á±‬ישבות בתוכינו בשב״ק זו פר'‬
‫בשמחה רבה אנו מודיעים לאנ"ש שיחי'‬

‫‪ ...............................................................................‬בשעה ‪ 8:20‬שחרית‬
‫מנחה וקבלת שבת‬
‫‪ .........................................................................................‬בשעה ‪9:45‬‬
‫‪·¸¸»Á±¿´¸Áº¸»±¸´·ǯÃ‬‬

‫ושלש סעודות‬
‫‪ ...............................................................................‬בשעה ‪ 11:15‬מנחה‬
‫עריכת שלחן הטהור‬
‫‪¾´ÃÁ¸Å¸µ¯Ã¸²ǯÃ‬‬
‫‪ .......................................................................‬בזמן הדלקת הנרות‬
‫‪·¸¸»Á±¿´¸Áº¸»±¸´·ǯÃ‬‬
‫‪Inventory‬‬
‫‪Quality‬‬
‫‪718-838-1158‬‬
‫הבעל"ט‪ ,‬נא לצלצל‬
‫לפרטים לשבתות‬
‫הגבאים‬
‫‪¾´ÃÁ¸Å¸µ¯Ã¸²ǯÃ‬‬
‫‪Assurance‬‬

‫‪Á·´±‬‬
‫‪·¸¸³¿±Á»Á±‬‬

‫‪Inventory‬‬
‫‪Quality‬‬
‫תפילה ביים ריבניצער ציון הק'‬
‫שטאט‪ ,‬כאפט אריין א‬
‫אויפן וועג צו‪/‬פון‬
‫זונטאג ער"ח ‪ -‬אויב זענט איר‬
‫‪·»¯Å¯°·´±‬‬
‫אלעס גוט'ס!‬
‫אויס‬
‫פועל'ט‬
‫‬‫‪GPS‬‬
‫‪address‬‬
‫‪292‬‬
‫‪Rt.‬‬
‫‪306‬‬
‫‪Monsey, NY‬‬
‫‪Assurance‬‬
‫¯‪¹¯´´¯±Á·ÇÁ²‬‬

‫‪·»¯Å¯°·´±‬‬
‫¯‪¹¯´´¯±Á·ÇÁ²‬‬
‫‪À·¸ÃÁ¿Á°Á»¸Ã‬‬

‫‪Á·´±‬‬
‫‪Á¸Å¯Æ¯´´¾´¯·ˆ´¸·»¯Å¯° ·¸¸³¿±Á»Á±‬‬
‫‪ „´º´  
À¿ÁÇ´È¿¸¯·»Á³‬‬

‫‪ÁÇÁÃÀ¯½·¯Áȸ½¸¸³‬‬

‫‪·¸¸»Á±¿´¸Áº¸»±¸´·ǯÃ‬‬

‫ו‬

‫הילולא‬
‫סעודת‬
‫ביחד עם סעודת מלוה מלכה‬

‫לכבוד‬
‫יומא‬
‫דהילולא‬

‫ו‬

‫שבמצש"ק זו פ' מסעי נערוך בעזהשי"ת‬

‫‪À·¸ÃÁ¿Á°Á»¸Ã‬‬

‫´‪ „´º‬‬
‫‪  
À¿ÁÇ´È¿¸¯·»Á³‬‬
‫‪·¸¸»Á±¿´¸Áº¸»±¸´·ǯÃ‬‬

‫‪Á¸Å¯Æ¯´´¾´¯·ˆ´¸·»¯Å¯°‬‬
‫‪¾´ÃÁ¸Å¸µ¯Ã¸²ǯÃ‬‬
‫‪ÁÇÁÃÀ¯½·¯Áȸ½¸¸³‬‬
‫‪Inventory‬‬
‫‪Quality‬‬
‫‪Assurance‬‬
‫‪employment@bandh.com‬‬
‫‪·»¯Å¯°·´±‬‬
‫‪(212) 502-9434‬‬
‫¯‪¹¯´´¯±Á·ÇÁ²‬‬
‫‪À·¸ÃÁ¿Á°Á»¸Ã‬‬

‫‪ „´º´  
À¿ÁÇ´È¿¸¯·»Á³‬‬

Buy 1 Get 2 FREE

GIVEAWAY

SALE

Basics and Layette 30% OFF

The Williamsburg location will be

718.488.0008

OPEN on SUNDAY from 11:30 - 6:00
check out our

HOT SUMMER
SPECIALS

for great prices and selection

¼¸»³É

¾²¯µ¸
¤ ÃÁ
§ 

we w
be o ill
pe
this n
sund
ay

Home Sweet Home

‡Œ
„ƒŒ˜„‰

•’Š—˜
¼´»¯ÆÇÁº¸»·¿ºÁ´´
¤ 
¾Á±¿´»¸¸ÅÇÁÁ±¸·ÅÁ»¾´Ã
¾kºÇ´²¾°Á±Á±ÇÁ°¸¯ 
»»´º¼¸»³É

ƒ~†‡‡•—‡‡~
–ƒ…‹†ƒƒ†~–€
q 
–~‡‡‡‡†‰
r
~Œ€˜…
q
~‹‡~
q 
ÊĽ¾Ä··Ê·¹³ý‚µ»¾´º»À¶¹ÆËÀĺÂþÂýÃ}»»¸ÊýÆÁÄ··Ä´¸»²ÁýÀÊĴ·»¿ÄµÁ·ÆÁº¾ý¶ÊÄÁ³þ¶Ê»ÀÅ·ÊĺËÊÄ»µ 
ÊÄ»»¸ºýº¾·¸ÄÊÁ»²ºþ¶Á·²¿»Ê³¹ĺ½Ä¾Ëº»ÀÁÊþ··Ä´ºÄµÂ»»ÊÆý³¼Ä³ÄÂÁÊþ»»µº»À¸»²Á·²ºÊĺ¾ÄÊýÆËĔ»¶¼»¸ºþ¶
„º»»ÉË»µ»²Á»»¸Á·Æº¸þ¾Ä´½þ 
ÁÈÂý´Â»²¼Ä³Äº»»´Ë»»¾ÆƒÁ·²ƒº·¾³Á»»¸»·¸ý»··Áĸ·ÈºÂÄÉÄ´ºË»Âºþ¶ÊÄ‚Á³Ä¾Á»²ÁÄ´Âý´Ä´Ãĸ»²ÁýÀÊĴ·»¿ÄµÊýÆ 
Á·²‚Á½ýÀ¿»²¼»¸¾þ¸¼·µ»ËýÁû»Ê»»²Á»·ËÊ·¹³¿ÄµÊýƾþ¸}À‚ºÂ»»ÃÄ´Æ»·²ºÊÄ··}¾¾·½¿»¾¶Ì}Á»²Ĕ»ËÊijÀÄÀý„µÂ·Ê´·È
„ÁÊÄÉɻʷȺ»»ÉË»µ»²·È¾þ¸ÊÄ

204 Broadway
Bet. Roebling/Driggs

718.799.5912 

‰‡Š€† 

‹‡Š‚˜
‹‡Ž‡ŽŒ

5 

ƒ’€~†‡†–‡Ž~‡”•Žƒ’
r 
–Ž‡•—‡‡~–~’–
q ~‡r 

ƒ‡Ž
•–~‡r
–•ƒ6:00€†Ž‰~ƒƒ
r
–•ƒ7:00œ~‹ƒ‡ƒ•— 

€–ƒŒ~‡Š‡ƒƒ
q

ƒŽ‡Œ‚‡

77 Wallabout St.

Š~ƒ‡˜‡–•

–‚~˜ƒŠƒ˜Œ‚‡
2 Shinev Court

•–~Æ~–~
q

—‚~†Œ‚‡

4615 14'th Ave. 

“–~
Š~–—‡ 

¸ý‚º»»ÉÂÄÀ·ÂÄ´Êij»²û·Ê´Á·ÆÁ¾»»ºº»À¸Â·²¸·ÀÊÄ„ÁÆ·ÊÄ´Êĺ»»··Á»·ËÁýÀÊĴ·»Êĵºþ¶ÊĺÄĔËÁ½þ··Ľ»¾ºÄ¿»·É 
Á¾ýÆÊýƺ˻¶¾»¾¹¾þ¸}Âʷ¹³¿ÄµÁ·Æ¶ÀËÂÊĵÊýÆÁºÄ³Á³»·¶Ä´Âþ}¾¾·½¿»¾¶Ì}Á»²ºþ¶}ÀÁÄ··Á·Æº»»ÈÄÈÊ·É»µÁ»² 
·ÈÄÃÄÊĺ»²ÄÉÊýºËýº»À‚˺ÂÄÀÊÄÊĵÂýÁý·ÈÁÊþ··Ä´º»»ÊµÄ´Êij»²¸»²ÊÄ„ºË»·ºÄ´ËÀÀºÃ»»´Á»»¸¼»¸ºþ¶‚Á»»´
„Êĺ´þ¸x„„„þ»¼þµû»··¼»²Êijþ‚Ë»·ºÊÄ´»µ}À»È·¾ÆÊĵÅ»·²ÁÄ»·ºËÁ˺ÂÄÀx„Ì··ÈÀÁ·²¶Ê·Ì

–•ƒ6:00‚—€†Ž‰~ƒƒ
r
–•ƒ6:15‚—•— 

„ÁÊÄʺÁ·ÆºÉ»ºËÄ´ÄÀ»ºËĽ»¾»»ÊÆýº»À‚Êĺ»»ÊËx³·º¾¸Àx„¾þÀýÊĵ»··Êĺ´Â»¾É‚»»³ÊýÆÁ½þ··ÊþĔý¼þº»À
˜ 
„ĺ¾Ĕþºý¶¹ÆËÀÊĵÁ»²¸Â·²»»³¸»²¶¹ÀË»µ„ÊľĺÁ½Äʳ·ÈÁÄ··Ä´¶½·¸ºÈÄ»ËÀÀºþ¶‚Êþ»‰Ž·ÈºÂÄþ‚ʷ¹³Êĵx 
ÁÆþʺĴÊĺþ¶Á»·Ë¶x³Á·²‚ÁÄÂÄÉÊĵ¿·ÈºË»Â¿»²Å»·²¸»²º»»¶ÂÄ´Âý´ÊýÆÁ»»¸‚˺ÂÄÀÊÄ»»ÂýÁÈÂý´Â»²Êĸ»²þµ 
»»¸Ãþ··Ì·Ê·µĽ»¾ÊÄÄË»µ»²»µ„ĺÊÄËý³Á»»¸ 
¾·µ´¼µÃ¹»½x„ÊÄÉÂÄÁÄÂĸÁ¾ÄºËÆ»·²Á¾Ä·· 
ŠŠƒ‰‹‡Š‚˜~†’‡ƒ•
q
w¾·²ËÀ»ËÆÂ̾ȶ·»¾Ä 

˜’”–‡ ‹‡ƒ†‹‡Œ‡ƒ˜ƒ˜—
38‡‡–ƒ…–~ŽŠ~†Œ‚‡

718.705.7174 

†Ž‡‡‚Ƈ—–ŒŒ

‹‡Š—ƒ–‡

–‚~˜ƒŠƒ˜Šƒ€‚Œ‚‡
50Š~–—‡‡†—ƒ…–

ƒ–‡Œ 

‡•Š~‚~Ž˜‚ƒ‡”‡Š
‡—–‚ 

‡•‡˜ƒƒ‰˜‡–…—–…~‹ƒ‡Š‰
–•ƒ7:00‚—

‫שידוכים‬
‫הרב חיים אליעזר דאווידאוויטש‬
‫הרב ירוחם ווייכברויט שליט"א ‪ -‬מאנסי‬
‫מו"ה בעריש פעלדמאן הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫הר"ר יחזקאל קעלנער שליט"א ‪ -‬מאנסי‬

‫שליט"א ‪ -‬ק"י (דאנציגער)‬
‫(האפשטיין)‬

‫(דייטש)‬
‫(ריינדער)‬

‫הבה"ח כמר משה דוד‬
‫הבה"ח כמר זלמן לייב נ"י‬
‫הבה"ח כמר ישראל מאיר נ"י‬
‫הבה"ח כמר אברהם נ"י‬
‫נ"י‬

‫מו"ה מאיר יצחק ווייס‬
‫הרב יחזקאל מענצער שליט"א ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה מרדכי סאנדעל הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה שלום יוסף בראך הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫הי"ו ‪ -‬ק"י (קרויס)‬
‫(העכיל)‬

‫(עהרנטאהל)‬
‫(פעדער)‬

‫שלום זכר‬
‫בן מו"ה שלמה ברוך הי"ו‬
‫הי"ו חתן מו"ה יעקב יאקאבאוויטש הי"ו‬

‫מו"ה משה טובי' גדלי' מייזעלס‬
‫מו"ה יושע יודא פריעדמאן הי"ו‬
‫מו"ה ישעי' ברוך גלויבער הי"ו‪ ,‬מאנסי‬
‫מו"ה יואל ווידער הי"ו‬
‫מו"ה מנחם מענדל ליעבערמאן הי"ו‬
‫מו"ה יהוסף מערץ הי"ו‬
‫מו"ה יואל ראזענבערגער הי"ו‬
‫מו"ה יהושע העשיל טייטלבוים הי"ו‬
‫מו"ה יצחק שלמה וויינשטאק הי"ו‬
‫מו"ה יצחק דוב ניימאן הי"ו‬
‫מו"ה מנחם פישער הי"ו‬

‫בן מו"ה ברוך הי"ו‬
‫חתן מו"ה חיים ראובן שעהנברוין הי"ו‬
‫בן מו"ה פנחס הי"ו‬
‫חתן מו"ה אשר יודא לאווי הי"ו‬
‫בן מו"ה שלום יחזקאל הי"ו‬
‫חתן מו"ה יחיאל מיכל שטעסל הי"ו‬
‫בן מו"ה אשר לעמיל הי"ו‬
‫חתן מו"ה אביגדור שלום כ"ץ הי"ו‬

‫אברכים זופניק‬
‫‪193 Keap St.‬‬

‫אברכים זופניק‬
‫‪193 Keap St.‬‬

‫בבית א"מ‬
‫‪24 Ross St.‬‬

‫בביתי‬

‫‪834 Bedford Ave. #5B‬‬

‫בבית מו"ח‬

‫‪263 Classon Ave. #4J‬‬

‫בן מו"ה דוד הערש הי"ו‬
‫חתן מו"ה בנציון אינדיג הי"ו‬

‫בביתי‬

‫בן הרה״ג בערל‬
‫חתן הרה״ג הלל וויינבערגער‬
‫בן הרה"ג חיים אלישע שליט"א‬
‫חתן הרה"ג מאיר יצחק שמילאוויטש שליט"א‪ ,‬אבד"ק רחובות הנהר‬
‫בן מו"ה יחזקאל הי"ו‬
‫חתן מו"ה נתן אליעזר שטרויס הי"ו‬
‫בן מו"ה דוד עמרם הי"ו‬
‫חתן מו"ה הערשל פלאם הי"ו‬
‫בן מו"ה עמרם הי"ו‬
‫חתן הרב אליעזר יואל פאשקעס שליט"א‬

‫בביתי‬

‫שליט"א‪ ,‬אב״ד בריגל‬
‫שליט"א‪ ,‬אב"ד סערדאהעל‬

‫‪61 Harrison Ave. #4D‬‬
‫‪515 Flushing Ave. #7B‬‬

‫ביהמ"ד דחסידי באבוב‬
‫‪92 Penn St.‬‬

‫סאטמאר‬

‫‪Lee Gardens‬‬

‫סאטמאר‬

‫‪Lee Gardens‬‬

‫מחנה קהלת יעקב דפאפא‬
‫‪Swan Lake‬‬

‫קידושא רבא‬
‫בן מו"ה בנציון הי"ו‬
‫חתן מו"ה לוי רייך הי"ו‬

‫מו"ה יואל ווייס‬
‫בן הרב יוסף חיים שליט"א‬
‫מו"ה אליעזר גרינוואלד הי"ו‬
‫חתן הרב יודא יעקב ווערצבערגער שליט"א‬
‫בן מו"ה אהרן ברוך הי"ו‬
‫מו"ה משה ליכטענשטיין הי"ו‬
‫חתן מו"ה דוד אברהם אויערבאך הי"ו‬
‫בן מו"ה מרדכי הי"ו‬
‫מו"ה חיים הערש פריעדמאן הי"ו‬
‫חתן מו"ה חיים שלמה וויינשטאק הי"ו‬
‫בן מו"ה חיים יוסף הי"ו‬
‫מו"ה יואל שווארטץ הי"ו‬
‫חתן מו"ה ישראל יצחק טעללער הי"ו‬
‫הי"ו‬
‫צבי‬
‫נחמי'‬
‫מו"ה‬
‫בן‬
‫מו"ה יואל וועבערמאן הי"ו ‪Start a career‬‬
‫חתן מו"ה מנחם מענדל מיטטעלמאן הי"ו‬
‫‪with‬‬
‫גבריאל הי"ו‬
‫‪B&H‬שלום‬
‫בן מו"ה‬
‫מו"ה יוסף מענצער הי"ו‬
‫חתן מו"ה חיים אליעזר בלייער הי"ו‬
‫בן הרה"ג אבד"ק סיקסא שליט"א‬
‫‪Start‬‬
‫‪a career‬‬
‫אלימלך בלום הי"ו‬
‫מו"ה צבי‬
‫חתן הרה"ג אייזיק‬
‫שטיינמעץ שליט"א‬
‫ ‬
‫‪with‬‬
‫‪B&H‬‬
‫שליט"א‬
‫אלימלך‬
‫‪Service‬בן הרה"ג ר' יעקב‬
‫‪Sales‬‬
‫‪& Customer‬‬
‫מו"ה מאיר ישראל שפיטצער הי"ו חתן הרה"ג ר' שלמה ווידער שליט"א‪ ,‬דומ"ץ התאחדות הרבנים‬
‫הי"ו‬

‫} ‪{ Starting salary 46K & up‬‬

‫‬
‫ ‬
‫‪Sales & Customer Service‬‬
‫} ‪{ Starting salary 46K & up‬‬

‫‪OFFERING:‬‬
‫‪employment@bandh.com‬‬
‫‪➤ #‬‬

‫(‪43,.(3$$‬‬
‫)‪(212‬‬
‫‪502-9434‬‬

‫‪➤,*-.$&$+/'2$!$+$50/‬‬
‫"‪$ )0&+/1. +"$ 0"&'+% 
$0‬‬

‫‪'#&,)'# 4/2 " 0',+‬‬

‫➤‬

‫איחוד התלמידים דקיט"ל דסאטמאר‬
‫‪236 Marcy Ave.‬‬

‫תאומות אפטא‬

‫‪Lee Cor. Wallabout‬‬

‫אפטא‬

‫‪Lee Cor. Wallabout‬‬

‫דושינסקיא‬
‫‪135 Ross St.‬‬

‫סאטמאר‬

‫‪165 Clymer St.‬‬

‫סאטמאר‬

‫‪690 Myrtle Ave.‬‬

‫קראלי‬

‫‪127 Wallabout St.‬‬

‫במאנסי ‪ -‬בביהמ"ד סיקסא‬
‫‪39 Grove St.‬‬

‫מחנה שלום משה ד'נייטרא‬
‫‪Woodbourne‬‬

‫‪OFFERING:‬‬
‫(‪43,.(3$$‬‬

‫‪➤ #‬‬

‫‪➤,*-.$&$+/'2$!$+$50/‬‬
‫"‪$ )0&+/1. +"$ 0"&'+% 
$0‬‬

‫‪'#&,)'# 4/2 " 0',+‬‬

‫➤‬

‫‪➤&,.,1%&0.‬‬

‫‪'+'+%0,‬‬
‫‪#$2$),-4,1.(+,3)$#%$‬‬
‫‪+#/('))/‬‬

‫‪Start‬‬
‫‪a career‬‬
‫‪with‬‬

‫וואך נאכט מוצש"ק‬
‫מו"ה יושע יודא פריעדמאן‬
‫מו"ה מנחם פישער‬

‫הי"ו‬

‫א קלאסיפייד אין "גוט מארגן" ;‬

‫הי"ו‬

‫בן מו"ה ברוך הי"ו‬
‫חתן מו"ה חיים ראובן שעהנברוין הי"ו‬
‫בן מו"ה עמרם הי"ו‬
‫חתן הרב אליעזר יואל פאשקעס שליט"א‬

‫ל קלאסיפיידס‬

‫ך‬

‫בביתי ‪) 564 Wythe Ave. #8A‬דושינסקיא(‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד צלותא דשלמא ‪ 132‬ראסס‪ ,‬שחרית ‪9:00‬‬
‫מחנה אברכים דפאפא (בחדר האוכל)‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד מחנה אברכים דפאפא‪ ,‬שחרית ‪8:00‬‬

‫ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן!‬

‫‪ - Infinity Estates - White Lake‬א ‪ 3‬בעדרום באג‪ .‬צו פארדינגען פאר די לעצטע ‪ 3‬וואכן‪ ,‬וואשער‪/‬דרייער‪Central ,‬‬
‫‪ .HVAC‬אויך עוועילעבל ‪ 2‬בעדרום פאר די לעצטע ‪ 4‬וואכן‪ .‬שוהל‪/‬מקוה אויפן פלאץ‪ .‬גוטע פרייז! רופט ‪347-489-5295‬‬
‫אינגערמאן מיט א נייע ‪ U-Haul ,8 Passenger Suburban‬איז גרייט אייך ארויסצוטראגן צו די קאנטרי (אויך אלע לאנג דיסטענס) גוטע פרייז! ‪917-474-9633‬‬
‫ק"י ‪ -‬צו פארקויפן א ‪ 5‬רומיגע דירה אין סעקשאן ‪ ,1‬רופט ‪845-783-2503‬‬
‫מאנטיסעלא ‪ -‬באנגעלאו קאלאני מיט ‪ 29‬יוניטס צו פארקויפן (‪ ,)bdrm 4 & 1-2-3‬גוט פאר ישיבה אדער גרויסע פאמיליע‪ ,‬רופט שוין ‪347-773-2766‬‬

‫קעטסקילס ‪ -‬באנגעלאו עוועילעבל פאר די ‪2‬טע העלפט‪ ,‬סערווירט פרישטאג‪ ,‬מיטאג‪ ,‬נאכטמאל‪ ,‬גאנצע שבתדיגע סעודות ‪917-627-8226‬‬
‫‪Full time position available for immediate hire in a Williamsburg, multi-girl office.‬‬
‫)‪office experienced a must Please call 347.762.2418. (If N/A, leave message.‬‬
‫‪Attention teachers/ SEIT therapist, can you supervise teachers and have preschool experience? This is a great opportunity to significantly‬‬
‫‪increase your salary. early childhood certification required. 25 hours a week. 718-935-9848 ext 1944 oxford insurance provided at no cost.‬‬
‫‪For Sale - Brand new Palm Pixi celphone. Great price! Please call 718-963-0359‬‬

‫לאור המצב הנורא השורר באה"ק ניתן להשיג עוה"פ בחניות הספרים‬

‫מספר מצומצם של הספר הנפלא "אפס בלתך גואלינו" (הוצאת נטרונא)‬

‫והזמן גרמא בימי בין המצרים לעיין בהליקוט הכי גדול בעניני גלות וגאולה‪ ,‬האלסעיל‪ :‬נר למאור ‪718-384-1324‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful