You are on page 1of 19

SISTEMELE ELECTORALE MIXTE

Bogdan M. Popescu i Cristian-Alexandru Leahu


Reformatorii sistemelor electorale ai ultimelor decenii au mbr!iat cu entu"iasm
ideea c sistemul electoral cel mai bun este acela care ncearc s combine a#anta$ele
sistemelor pluralitare%ma$oritare cu cele ale sistemelor propor!ionale. &istemele electorale
astfel re"ultate sunt pre"entate n literatura de specialitate drept 'mixte(. )ntr-un asemenea
sistem* coexist de fapt dou sisteme electorale ce folosesc formule diferite de calcul al
mandatelor* func!ion+nd laolalt unul l+ng cellalt. ,oturile sunt exprimate de aceiai
alegtori i contribuie la alegerea repre"entan!ilor sub inciden!a ambelor sisteme. ,ariantele
cele mai cunoscute ale sistemului mixt sunt cele cu alocarea a -./* respecti# 00.00/ 1dou
treimi2 din numrul de mandate prin scrutin uninominal i respecti# redistribuirea restului de
-./ si 33.33/ n regim propor!ional.
&istemele electorale mixte nsumea" o #arietate de modele re"ultate din combinarea
unora sau altora dintre elementele caracteristice celor dou sisteme de ba"* fr s fi fost
epui"ate toate posibilit!ile. 4e aceea* potri#it specialitilor* sistemele mixte ar fi un amestec*
mai mult sau mai pu!in omogen* de #ariante* crora li se asocia" diferite formule ingenioase.
Aceste sisteme electorale e#iden!ia"* n mod firesc* atuurile i tarele tipului de scrutin
preponderent. Autori precum 5.M. Cotteret i C. 6meri le consider ca fiind7 'un coc8tail de
care este mai satisfcut in#entatorul* dec+t consumatorul(
9
. Cu toate acestea* amintim faptul
c sistemele electorale mixte i-au demonstrat eficacitatea n unele state precum :ngaria* n
perioada tran"i!iei democratice* nregistr+nd bune re"ultate n condi!iile reformei electorale
din 5aponia* ;oua <eeland i* chiar* n =talia. Considerm totui c este ha"ardat s se
a#anse"e anumite conclu"ii cu pri#ire la existen!a unui sistem cu ade#rat 'cel mai bun( ori
'cel mai pur(. ,aliditatea unui sistem electoral este dat mai degrab de capacitatea de a
satisface* deopotri#* op!iunea politic i* deci* interesul gu#ernan!ilor* precum i pe cel al
electoratului* pe ansamblu.
&istemele mixte sunt clasificate n mod diferit de ctre cercettorii domeniului n
func!ie de criteriile de clasificare* aspectele particulare e#iden!iate i* mai ales* terminologia
specific fiecruia dintre ele.
1 5.M. Cotteret i C. 6meri* Les systemes electoraux.
> astfel de clasificare face distinc!ia ntre sisteme electorale propor!ionale cu membri
micti 1MMP2 i sisteme electorale paralele
?
. Astfel* atunci c+nd re"ultatele celor dou tipuri
de scrutin sunt corelate* iar alocarea de mandate la ni#el propor!ional este dependent de ceea
ce se nt+mpl la ni#elul mandatelor alocate ma$oritar%pluralitar* compens+nd orice
dispropor!ionalitate ce apare acolo* sistemul este numit sistem propor!ional cu membri micti.
Acolo unde cele dou tipuri de scrutin sunt autonome* nefiind dependente unul de cellalt
pentru alocarea mandatelor* sistemul se numete paralel. )n #reme ce un sistem MMP* n
general* conduce la re"ultate propor!ionale* un sistem paralel conduce* de obicei* la re"ultate a
cror propor!ionalitate se situea" unde#a ntre aceea a sistemelor pluralitar%ma$oritare i a
celor propor!ionale.
Sistemele proporionale cu membri micti
)n cadrul sistemelor MMP* mandatele propor!ionale sunt acordate drept compensa!ie
pentru orice dispropor!ionalitate produs de re"ultatele alocate ma$oritar. 4e exemplu* dac un
partid c+tig 9. la sut din #oturi la ni#el na!ional* dar nu i mandate la ni#el de
circumscrip!ie* atunci #a fi premiat cu suficiente mandate din listele de repre"entare
propor!ional pentru a aduce repre"entarea la 9. procente din numrul mandatelor din
legislatur. Alegtorii pot a#ea dreptul la dou op!iuni separate* precum n @ermania i ;oua
<eeland.
ri care folosesc sistemul proporional cu membri micti MM!"
ara
#umr $e
man$ate
proporionale
#umr $e man$ate
pluralitare%ma&oritare
sau altele"
Sistemul
pluralitar%ma&oritar
sau altul"
#umr total
$e man$ate
Albania '( )*+" ,(( -,+" .n/in0torul ia totul ,'(
1oli/ia 2) '3+" 23 4)+" .n/in0torul ia totul ,5(
6ermania )** 4(+" )** 4(+" .n/in0torul ia totul 4*3
7n0aria ),( 4'+" ,-2 '2+" sistem cu $ou tururi 532
Italia ,44 )4+" '-4 -4+" .n/in0torul ia totul 25(
Lesot8o '( 55+" 3( 2-+" .n/in0torul ia totul ,)(
Me9ic )(( '(+" 5(( 2(+" .n/in0torul ia totul 4((
#oua
:eelan$
44 '2+" 24 4'+" .n/in0torul ia totul ,)(
;ene<uela 24 5*+" ,(( 2,+" .n/in0torul ia totul ,24
2 AndreA ReBnolds* Ben ReillB i AndreA 6llis 1ed.2* Electoral System Design* p. C..
?
&istemul MMP este folosit n Albania* Boli#ia* @ermania* :ngaria* =talia* Lesotho*
Mexic* ;oua <eeland i ,ene"uela. )n toate aceste !ri* cu excep!ia :ngariei* mandatele
alocate la ni#el de circumscrip!ie sunt ob!inute folosind sistemul 'n#ingtorul ia totul( 1First
Past the Post2. :ngaria folosete un sistem cu dou tururi* n #reme ce n =talia doar un sfert
din mandate din camera inferioar sunt re"er#ate pentru a compensa #oturile irosite n
circumscrip!iile uninominale.
Cu pri#ire la a#anta$ele sistemului MMP* exper!ii =nstitutului pentru 4emocra!ie i
Asisten! 6lectoral de la &toc8holm
3
consider c acesta pstrea" beneficiile
propor!ionalit!ii specifice sistemelor propor!ionale* garant+nd* de asemenea* exigen!a ca
repre"entan!ii alei s fie lega!i de circumscrip!iile geografice. Alte a#anta$e ar mai fi7
inclu"iunea* capacitatea de a rspunde n fa!a alegtorilor 1accountability2* precum i pu!inele
#oturi irosite i faptul c asupra acestui sistem electoral se poate cdea relati# uor de acord*
comparati# cu alte sisteme.
4intre de"a#anta$ele generate de func!ionarea acestui sistem* se men!ionea" c
sistemul MMP poate da natere la dou clase de legislatori D una aleas direct la ni#elul
circumscrip!iei uninominale* a#+nd sus!inere i responsabilitate n primul r+nd local* i o
alta* ba"at pe lista de partid na!ional* fr legturi geografice i sus!inut mai puternic de un
partid. Aceast situa!ie poate a#ea implica!ii negati#e pentru coe"iunea grupurilor de
repre"entan!i alei. )n translatarea #oturilor n mandate* sistemul MMP poate fi la fel de
propor!ional ca i un sistem electoral de tipul listei propor!ionale pure i de aceea mprtete
multe dintre a#anta$ele i de"a#anta$ele sistemului propor!ional. Cu toate acestea* un moti#
pentru care MMP este uneori #"ut ca mai pu!in de preferat dec+t sistemul propor!ional de
list este c poate duce la aa-"isele anomalii ale **#otului strategic(. Alte de"a#anta$e
recunoscute ale acestui tip de sistem electoral ar fi urmtoarele7 un sistem relati# complicat i
dificil de n!eles de ctre alegtoriE necesit delimitarea circumscrip!iilor* cu riscurile ce
decurg de aiciE frec#enta organi"are de alegeri par!iale* precum i rata sc"ut de participare la
#ot.
Sistemele paralele
3 Ibidem* p. 9?..
3
Ca i sistemele MMP* cele paralele combin componentele propor!ionale cu cele
pluralitare%ma$oritare* dar* spre deosebire de acestea* componenta propor!ional a sistemului
nu compensea" nici o dispropor!ionalitate din cadrul circumscrip!iilor pluralitare%ma$oritare.
Fri precum Armenia* @uineea* 5aponia* Coreea de &ud* Pa8istan* Gilipine* Rusia*
Hhailanda* :craina etc. folosesc circumscrip!ii uninominale de tip **n#ingtorul ia totul(
alturi de o component propor!ional de list* n #reme ce A"erbaid$anul* @eorgia*
Ia"ahstanul sau Lituania folosesc sistemul cu dou tururi pentru componenta circumscrip!iei
uninominale a sistemelor lor.
6chilibrul dintre numrul mandatelor propor!ionale i numrul mandatelor
pluralitare%ma$oritare #aria" n mod considerabil. ;umai n Andorra* Rusia i :craina exist
o distribu!ie de -. 7 -.. 4e exemplu* 5aponia i alege 0./ dintre repre"entan!ii si pe ba" de
circumscrip!ii uninominale* restul pro#enind din liste propor!ionale.
ri care folosesc sisteme paralele
ara
#umr $e
man$ate
proporionale
#umr $e man$ate
pluralitare%ma&oritare
sau altele"
Sistemul
pluralitar%ma&oritar
sau altul"
#umr
total $e
man$ate
An$orra ,' 4(+" ,' 4(+" /ot $e parti$ .n bloc )3
Armenia 42 '5+" -4 4-+" .n/in0torul ia totul ,5,
A<erbai$&an )4 )(+" ,(( 3(+" sistem cu $ou tururi ,)4
6eor0ia ,4( 2'+" 34 52+" sistem cu $ou tururi )54
6uineea -2 2-+" 53 55+" .n/in0torul ia totul ,,'
=aponia ,3( 5->4+" 5(( 2)?4+" .n/in0torul ia totul '3(
@a<a8stan ,( ,5+" 2-+ 3-+" sistem cu $ou tururi --
Coreea $e Su$ 42 ,*+" )'5 3,+" .n/in0torul ia totul )**
Lituania -( 4(+" -, 4(+" sistem cu $ou tururi ,',
!aAistan -( )(+" )-) 3(+" .n/in0torul ia totul 5')
Bilipine 4) )(+" )(3 3(+" .n/in0torul ia totul )2(
Rusia ))4 4(+" ))4 4(+" .n/in0torul ia totul '4(
Sene0al 44 '2+" 24 4'+" /ot $e parti$ .n bloc ,)(
TaiCan '* ))+" ,-2 -3+" /ot unic
netransferabil
))4
Ta$&iAistan )) 54+" ', 24+" sistem cu $ou tururi 25
T8ailan$a ,(( )(+" '(( 3(+" .n/in0torul ia totul 4((
Timorul $e est -4 34+" ,5 ,4+" .n/in0torul ia totul 33
Tunisia 4) 3(+" 5- )(+" /ot $e parti$ .n bloc ,3*
7craina ))4 4(+" ))4 4(+" .n/in0torul ia totul '4(
)n termenii propor!ionalit!ii* sistemele paralele conduc* de obicei* la re"ultate care se
situea" ntre sistemele pluralitare%ma$oritare i cele propor!ionale pure. Printre a#anta$ele
J
recunoscute ale acestor sisteme electorale* de obicei* se aprecia" faptul c acolo unde sunt
suficiente mandate propor!ionale* partidele mici n minoritate care nu au a#ut succes n
alegerile pluralitare%ma$oritare pot fi totui recompensate pentru #oturile lor cu mandate
c+tigtoare potri#it alocrii propor!ionale. )n plus* se consider c un sistem paralel* de
obicei* fragmentea" mai pu!in sistemul partidic dec+t un sistem electoral propor!ional pur.
Alte a#anta$e recunoscute sunt similare cu ale sistemelor MMP7 inclu"iunea* capacitatea de a
rspunde n fa!a alegtorilor* pu!inele #oturi irosite* precum i faptul c asupra acestui sistem
electoral se poate cdea relati# uor de acord* comparati# cu alte sisteme.
4intre de"a#anta$e* specialitii domeniului men!ionea" c* la fel ca i sistemele
MMP* cele paralele generea" dou clase de repre"entan!i cu implica!ii negati#e pentru
coe"iunea grupurilor. 4e asemenea* sistemele paralele nu #or garanta propor!ionalitatea de
ansamblu iar unele partide i #or pierde din repre"entati#itate n ciuda faptului c au c+tigat
un numr important de #oturi. Hotodat* sistemele paralele sunt relati# complexe i creea"
confu"ie printre alegtori n legtur cu natura i modul lor de func!ionare. Alte de"a#anta$e
recunoscute ale acestui tip de sistem electoral ar fi urmtoarele7 necesit delimitarea
circumscrip!iilor* cu riscurile ce decurg de aiciE frec#enta organi"are de alegeri par!ialeE
'anomaliile( #otului strategicE precum i rata sc"ut de participare la #ot.
Sistemele electorale semiDmi9teE ca<ul 0erman
> alt pre"entare a sistemelor electorale mixte regsim la teoreticianul italian
@io#anni &artori care face distinc!ia ntre sistemele semi-mixte D 1ma$oritar-propor!ionale la
intrare* dar nu i la ieire2 D i sistemele mixte-mixte 1ma$oritar-propor!ionale i ca re"ultat i
ca distribu!ie a locurilor2
J
.
)n opinia lui &artori* modelul sistemelor electorale semi-mixte pro#ine din @ermania*
al crei sistem este numit uneori 'propor!ional personali"at( sau mixed-proportional. )n fapt*
potri#it distinc!iei fcute* marea ma$oritate a sistemelor declarate mixte sunt doar semi-mixte.
Astfel* 'este mixt n termenii criteriilor de #otare* dar nu i n termenii re"ultatului* care este
perfect propor!ional pentru ntregul Bundestag. Fin+nd cont de faptul c un sistem mixt este*
n schimb* fcut s produc un ansamblu care unete o repre"entare propor!ional cu una
nepropor!ional* ca"ul german nu satisface aceast inten!ie. :n ade#rat sistem mixt este*
4 @io#anni &artori* Ingineria constituional comparat p. 9?..
-
aadar* un sistem n cadrul cruia apartenen!a parlamentarilor reflect o propor!ie
contrabalansat de o dispropor!ie.(
-

Modul #otului dublu sau al buletinului dublu* aa cum mai este pre"entat sistemul
electoral german* este folosit pentru alegerea celor -CK de membri ai primei camere a
parlamentului na!ional 1Bundestag-ul2 i stabilit de Legea alegerilor federale
1Bundes!ahlgeset"2. Acest sistem constituie o combina!ie ntre repre"entarea propor!ional pe
ba" de liste i scrutinul ma$oritar uninominal cu un singur tur de scrutin. 5umtate din
membrii parlamentului sunt alei n circumscrip!ii uninominale - candidatul care ob!ine cele
mai multe #oturi este ales. Astfel* n aproape toate circumscrip!iile #ictoria re#ine candida!ilor
a dou mari partide &P4 1Partidul &ocial 4emocrat2 i C4:%C&: 1:niunea Cretin -
4emocrat%:niunea Cretin-&ocial2* pre"ente n toate landurile. Cealalt $umtate a
membrilor parlamentului este aleas pe liste pre"entate de partide n fiecare entitate federal.
Astfel* fiecare alegtor are la dispo"i!ie dou #oturi. Primul #ot 1Erststimme2 este un
#ot nominal exprimat n fa#oarea unui candidat dintr-una din cele ?CC de circumscrip!ii
uninominale. Al doilea #ot 1#!eitstimme2 este un #ot acordat unei liste de candida!i propus
de un partid politic la ni#elul landului. Cet!enii au dreptul de a candida at+t indi#idual* n
circumscrip!iile uninominale c+t i pe listele propuse de partidele politice. Candida!ii care
ob!in ma$oritatea primelor #oturi n circumscrip!iile uninominale n care candidea" sunt
declara!i alei 1Dire$tmandate2. Al doilea #ot determin numrul repre"entan!ilor trimii de
fiecare partid n Bundestag.
,otul personali"at n fa#oarea unui anumit candidat are ca scop asigurarea unei rela!ii
str+nse ntre alegtori i repre"entan!ii lor. )n practic* ns a#anta$ul circumscrip!iilor
electorale nu ar trebui supraestimat. )n @ermania* alegerile desfurate n circumscrip!iile
uninominale sunt ba"ate n mare parte pe preferin!ele ctre un partid sau altul i nu pe
personalitatea candida!ilor. &peran!ele ini!iale c sistemul electoral german #a garanta o
rela!ie mai str+ns ntre alegtor i repre"entant s-au materiali"at numai n parte* n ciuda
eforturilor depuse de repre"entan!i de a stabili legturi puternice cu circumscrip!iile lor. Cu
toate acestea* utili"area circumscrip!iilor uninominale n cadrul unui sistem propor!ional a$ut
cel pu!in la micorarea distan!ei dintre alegtori i repre"entan!i care este de obicei mrit de
scrutinul cu liste blocate de partid.
Mai mult sistemul #otului dublu permite alegtorilor s-i distribuie* n mod strategic*
#oturile* pe care le au la dispo"i!ie* ntre partenerii de coali!ie existen!i sau posibili. )n fapt*
mpr!irea #oturilor este obinuit n r+ndul sus!intorilor partidelor mai mici. 4in moment ce
5 Ibidem* p. 99C.
0
candida!ii unor partide mai mici au anse mai mici de succes la c+tigarea circumscrip!iilor
uninominale* sus!intorii lor i exprim frec#ent primul lor #ot n fa#oarea unui candidat
propus de un partid mai mare. )n mod similar* sus!intorii partidelor mai mari i pot da cel
de-al doilea #ot unui partid mai mic din cadrul coali!iei pentru a se asigura c acesta depete
pragul electoral. Astfel* mpr!irea #oturilor este utili"at n mod strategic de ctre alegtori
pentru a sus!ine partenerul de coali!ie al 'partidului lor( sau mcar pentru a indica preferin!ele
lor n materie de parteneri de coali!ie.
;umrul #oturilor pentru fiecare list propus de partide este centrali"at la ni#el
na!ionalE numrul total de mandate 1-CK2 este mpr!it ntre toate partidele. Partidele care
ob!in mai pu!in de -/ din #oturile exprimate la ni#el na!ional sunt excluse de la repre"entare.
Acest prag are ca scop e#itarea accesului n parlament a unui numr ridicat de partide mici
care pot ngreuna formarea gu#ernului. Gac excep!ie numai partidele care c+tig cel pu!in n
trei circumscrip!ii uninominale* lucru care repre"int o do#ad a importan!ei lor politice*
mcar la ni#el regional. :n prag electoral mai ridicat ar fi fost gsit neconstitu!ional.
Parlamentele entit!ilor federale au introdus aceeai regul* aplic+nd-o uneori i n alegerile
locale.
Procedura de distribuire a mandatelor este destul de complicat. )n primul r+nd* toate
mandatele c+tigate n circumscrip!ii sunt deduse din numrul total reparti"at partidelor*
conform repre"entrii propor!ionale na!ionale. Mandatele care rm+n* neocupate de ctre
c+tigtorii circumscrip!iilor* sunt distribuite ntre listele de candida!i propuse de partide n
diferitele entit!i federale* n func!ie de numrul absolut de #oturi primite 1#oturile exprimate
n fa#oarea listelor2. Aceast procedur este deosebit de important pentru micile partide* care
nu sunt capabile s c+tige n circumscrip!iile uninominale. 4ac un partid c+tig ntr-o
anumit entitate federal mai multe circumscrip!ii dec+t numrul de mandate care i re#in n
ba"a repre"entrii propor!ionale na!ionale* numrul total de mandate este completat cu acest
numr 1%berhangmandate D mandate suplimentare2* dar celelalte partide nu primesc
compensri. Aceasta poate conduce la o modificare uoar a propor!ionalit!ii dar nu a fost
niciodat ntr-at+t de important nc+t s modifice raporturile ntre ma$oritate i opo"i!ie.
:n element important n sistemul electoral german l ocup delimitarea
circumscrip!iilor uninominale deoarece ntinderea acestora are un impact important asupra
re"ultatelor procesului electoral. Acest lucru este posibil deoarece alocarea mandatelor
compensatoare 1mandatele care re#in listelor de partid sunt alocate pentru a compensa
dispropor!ionalit!ile care sur#in n rela!ia #oturi-mandate la ni#elul circumscrip!iei
uninominale2 este efectuat mai degrab la ni#elul statului 1landului2 dec+t la ni#el na!ional.
L
4in moment ce landurile #aria" din punct de #edere al mrimii i al orientrii politice*
delimitarea necorespun"toare a circumscrip!iilor poate conduce la aa numitele mandate
suplimentare* partidele puternice n asemenea state c+tig+nd mai multe locuri directe dec+t au
fost alocate pentru acel stat.
Astfel* la nceputul fiecrei legislaturi* preedintele @ermaniei D n conformitate cu
art. 3 din legea electoral* numete o Comisie 6lectoral independent 1Comisie a
Circumscrip!iilor 6lectorale - &ahl$reis$ommission2 a crei sarcin este s raporte"e
schimbrile demografice din cadrul circumscrip!iilor electorale i* dac este ca"ul* s
nainte"e recomandri pri#ind redelimitarea circumscrip!iilor.
Comisia este instituit i selectat de ctre preedintele german la nceputul fiecrei
noi legislaturi parlamentare. 6a const din Preedintele Biroului Gederal de &tatistic* un
$udector de la Curtea Gederal Administrati# i nc - membri* de obicei func!ionari publici
cu rang nalt.
Comisia trebuie s urme"e cinci reguli 1aa cum acestea sunt stabilite n pre#ederile
art. 3 din Legea electoral federal2 pentru delimitarea circumscrip!iilor. Acestea sunt7
a2 limitele teritoriale ale landurilor trebuie s fie respectateE
b2 numrul de circumscrip!ii electorale din cadrul unui land trebuie s corespund pe
c+t posibil numrului popula!ieiE
c2 mrimea popula!iei unei circumscrip!ii electorale nu trebuie s fie diferit fa! de
mrimea medie a circumscrip!iilor electorale cu mai mult de 9-/E acolo unde diferen!a este
mai mare de ?-/ se #or reconfigura limitele circumscrip!ieiE
d2 fiecare circumscrip!ie trebuie s forme"e o arie%"on coerentE
e2 acolo unde este posibil limitele comunelor* districtelor i districtelor oreneti #or
fi respectate.
Comisia are la dispo"i!ie 9- luni pentru a-i finali"a raportul i pentru a-i pre"enta
re"ultatele Ministerului de =nterne. Raportul Comisiei con!ine numrul curent al popula!iei din
circumscrip!iile electorale i recomandri pentru realocarea mandatelor ce sunt atribuite n
circumscrip!iile uninominale precum i pentru modificarea limitelor circumscrip!iilor.
Comisia poate nainta planuri alternati#e pentru reconfigurarea circumscrip!iilor astfel nc+t
Parlamentul s aib la dispo"i!ie mai multe op!iuni n momentul n care #a decide* dac #a
decide* redelimitarea circumscrip!iilor.
Comisia elaborea" raportul n ba"a informa!iilor puse la dispo"i!ia sa de numeroase
institu!ii 1func!ionari ai Ministerului de =nterne iau parte la edin!ele comisiei2. Comisia este
K
n permanent contact cu func!ionarii gu#ernamentali responsabili de alegeri. Mai mult* fiecare
land are posibilitatea s i pre"inte po"i!ia asupra recomandrilor Comisiei.
Parlamentului i apar!ine n final deci"ia asupra reconfigurrii circumscrip!iilor i a
modalit!ii de efectuare. 4up citirea raportului Comisiei i de"baterea acestuia Parlamentul
#otea" asupra acceptrii* n tot sau n parte* a recomandrilor comisiei. Cu excep!ia ca"urilor
n care diferen!ele la ni#elul popula!iei circumscrip!iilor sunt mai mari de ?-/* parlamentul
nu este obligat s accepte #reuna din recomandrile Comisiei. )n fapt* Parlamentul a decis
foarte des s nu fac modificri.
4isputele legale pri#ind #aliditatea alegerilor sunt supuse unei proceduri speciale. )n
prim instan!* trebuie redactat o peti!ie adresat Parlamentului na!ional. Peti!ia este respins
dac nu a fost identificat nicio nclcare a regulilor de procedur sau dac nu se consider c
nclcarea este at+t de gra# nc+t s afecte"e distribuirea mandatelor. &e poate sesi"a
Hribunalul Constitu!ional Gederal printr-o peti!ie semnat de cel pu!in 9.. de alegtori.
Aceast restric!ie poate contra#eni naturii de drept indi#idual fundamental al #otului. Cu toate
acestea* stabilitatea procesului electoral i a Parlamentului este un criteriu mai important dec+t
necesitatea sanc!ionrii micilor imperfec!iuni.
Produc+nd re"ultate strict propor!ionale* sistemul electoral face ca ma$orit!ile
fabricate 1ca"ul n care un partid c+tig ma$oritatea locurilor n Parlament cu o minoritate de
#oturi2 s fie foarte improbabile. )n fapt* n ultimele cinci decenii n @ermania nu au existat
ma$orit!i fabricate. @u#ernele au fost de obicei alctuite din gu#erne de coali!ie i orice
schimbare n gu#ernare a re"ultat din schimbri n configura!ia coali!iei. Coali!iile de
gu#ernm+nt din @ermania sunt de obicei stabile i pri#ite ca legitime de ctre electorat i*
datorit disponibilit!ii partidelor de a coopera* mul!i germani prefer o coali!ie de
gu#ernm+nt gu#ernrii unui singur partid. >po"i!ia care este repre"entat n mod corect
ndeplinete func!ia de control. 6ste foarte important s notm c rela!ia ntre gu#ern i
opo"i!ie n #ia!a politic german este mai degrab consensual i cooperant dec+t
conflictual i ostil. Acest lucru este ns mai cur+nd un re"ultat al istoriei i culturii politice
dec+t al sistemului electoral.
A$$en$aE Reforma sistemului electoral romFnesc
4e"baterea pri#ind reforma sistemului electoral rom+nesc* ini!iat n societatea rom+neasc
nc din anii MC. ai secolului trecut* a cptat amploare ndeosebi ncep+nd cu anul ?..- c+nd
C
tot mai mul!i lideri politici i repre"entan!i ai organi"a!iilor negu#ernamentale au sus!inut
ideea potri#it creia scrutinul de list folosit pentru alegerea Camerei 4eputa!ilor i a
&enatului ar trebui nlocuit cu scrutinul uninominal. Argumentele sus!intorilor modificrii
modului de scrutin au fost legate de caren!ele scrutinului de list7 legtura slab dintre
alegtor i ales* infiltrarea impostorilor politici la adpostul listelor* lipsa de rspundere
1inclusi# a celei morale2 a Parlamentului n fa!a cet!enilor* formarea ane#oioas a
ma$orit!ilor gu#ernamentale datorit unui Parlament fr+mi!at i nu n ultimul r+nd o scdere
progresi# a ncrederii popula!iei n institu!ia Parlamentului* p+n la un ni#el de aproximati#
?./ n cursul anului ?..K. &crutinul uninominal repre"enta astfel* n #i"iunea sus!intorilor
si* o solu!ie miraculoas pentru reformarea #ie!ii politice i restabilirea ncrederii popula!iei
n institu!ia Parlamentului.
Grumul ctre /otul uninominal
Promo#area #otului uninominal n actuala form se datorea" Asocia!iei Pro
4emocra!ia care a elaborat un proiect de Cod electoral ce #i"a toate tipurile de alegeri i care
urmrea printre altele nlocuirea scrutinului de list blocat utili"at la alegerea Camerei
4eputa!ilor i a &enatului cu cel uninominal.
Aceast ini!iati# negu#ernamental a fost nsuit de ctre parlamentarii Partidului
;a!ional Liberal i depus la &enat* n calitate de prim camer sesi"at* la 9J aprilie ?..-.
Aceast dat a constituit startul unei ade#rate competi!ii ntre partidele politice pentru
modificarea sistemului electoral* n perioada urmtoare nregistr+ndu-se o ade#rat a#alan
de propuneri legislati#e n domeniul electoral.
A#+nd n #edere interesul tuturor partidelor politice repre"entate n parlament n
modificarea legisla!iei electorale la data de 9. mai ?..0* Parlamentul Rom+niei a adoptat
Notr+rea nr. 0 pri#ind constituirea Comisiei comune a Camerei 4eputa!ilor i &enatului
pentru elaborarea propunerii legislati#e pri#ind alegerea Camerei 4eputa!ilor i a &enatului* a
Preedintelui Rom+niei* alegerile autorit!ilor administra!iei publice locale* finan!area
campaniilor electorale i alegerea europarlamentarilor.
4ei a#ea ca obiect de acti#itate elaborarea unei propuneri legislati#e care s
reglemente"e toate tipurile de alegeri* aten!ia comisiei s-a oprit* n principal* asupra alegerii
Camerei 4eputa!ilor i a &enatului* cu un scurt interme""o generat de organi"area i
desfurarea alegerilor pentru Parlamentul 6uropean. Acti#itatea Comisiei s-a concentrat
asupra propunerilor #enite din partea Asocia!iei Pro 4emocra!ia care a mediat ma$oritatea
9.
negocierilor purtate ntre partidele politice asupra modificrii sistemului electoral pentru
alegerea Camerei 4eputa!ilor i a &enatului.
Momentul alegerilor pentru membrii din Rom+nia ai Parlamentului 6uropean a
determinat ma$oritatea actorilor politici s ncerce s confite n a#anta$ul propriu tema
scrutinului uninominal. Astfel* Preedintele Rom+niei a con#ocat un referendum pri#ind
introducerea #otului uninominal la aceeai dat cu cea a alegerilor pentru Parlamentul
6uropean* respecti# la ?- noiembrie ?..L. @u#ernul* la r+ndul su* i-a anga$at rspunderea
n fa!a Camerei 4eputa!ilor i a &enatului asupra unui proiect de lege elaborat de Comisia de
cod electoral* la ?C octombrie ?..L. Preedintele Rom+niei a refu"at s promulge aceast lege
sesi"+nd totodat Curtea Constitu!ional asupra neconstitu!ionalit!ii proiectului de Lege
asupra cruia @u#ernul i asumase rspunderea. Astfel* referendumul pri#ind introducerea
#otului uninominal con#ocat de preedinte s-a desfurat aa cum se stabilise ini!ial* n
fa#oarea introducerii #otului uninominal pronun!+ndu-se ma$oritatea co#+ritoare a celor
pre"en!i la #ot.
A#+nd n #edere c n decembrie ?..L Curtea Constitu!ional a declarat
neconstitu!ionale c+te#a pre#ederi din proiectul de Lege asupra cruia @u#ernul i anga$ase
rspunderea* n Comisia de Cod electoral au fost reluate discu!iile asupra modificrii
sistemului electoral pentru alegerea Camerei 4eputa!ilor i a &enatului. 4up mai multe
negocieri ntre partidele politice mediate de Asocia!ia Pro 4emocra!ia* s-a a$uns la un consens
ntre ma$oritatea for!elor politice pri#ind sistemul electoral pentru alegerea Camerei
4eputa!ilor i a &enatului concreti"at prin adoptarea Legii nr. 3-%?..K pentru alegerea
'amerei Deputailor (i a Senatului (i pentru modi)icarea (i completarea Legii nr* +,-.//0
pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale a Legii administraiei publice
locale nr* .12-.//1 (i a Legii nr* 343-.//0 pri5ind Statutul ale(ilor locali
+
#oua le0e electoral H linii 0enerale
>dat cu modificarea legii electorale la nceputul anului ?..K* scrutinul propor!ional de list
a fost nlocuit cu o #ariant original de scrutin uninominal. Acesta nu face parte ns din
categoria sistemelor electorale ma$oritare deoarece urmrete propor!ionalitatea raportului
dintre #oturile exprimate de electorat i mandatele n Camera 4eputa!ilor i &enat. )n
terminologia folosit de teoreticianul italian @io#anni &artori* acesta s-ar ncadra n categoria
sistemelor semi-mixte. Astfel* ca i sistemul electoral german* ar putea fi caracteri"at mai
degrab drept un sistem propor!ional personali"at.
6 Publicat n Monitorul >ficial nr. 9C0 din 93 martie ?..K.
99
Potri#it dispo"i!iilor Legii nr. 3-%?..K* deputa!ii i senatorii se aleg n colegii
uninominale prin scrutin uninominal* potri#it principiului repre"entrii propor!ionale. ;orma
de repre"entare pentru alegerea Camerei 4eputa!ilor este de un deputat la L..... de locuitori
n timp ce pentru alegerea &enatului este de un senator la 90..... de locuitori.
Pentru organi"area alegerilor se constituie circumscrip!ii electorale la ni#elul celor J9
de $ude!e* o circumscrip!ie n municipiul Bucureti i o circumscrip!ie separat pentru rom+nii
cu domiciliul n afara Rom+niei.
4elimitarea colegiilor uninominale se face !in+nd cont de urmtoarele reguli7
a2 o circumscrip!ie electoral poate fi compus numai din colegii uninominale ntregiE
b2 teritoriul cuprins de un colegiu uninominal trebuie s se afle pe teritoriul unuia i
aceluiai $ude! sau al municipiului BucuretiE
c2 pe teritoriul unei localit!i pot fi delimitate* de regul* doar colegii uninominale ntregiE
d2 un colegiu uninominal poate cuprinde* de regul* una sau mai multe localit!i ntregiE
e2 n municipiul Bucureti* colegiile uninominale nu trebuie s depeasc limitele
administrati#-teritoriale dintre cele 0 sectoareE
f2 n circumscrip!ia electoral special pentru cet!enii rom+ni cu domiciliul n afara
grani!elor Rom+niei se formea" J colegii uninominale pentru alegerea Camerei 4eputa!ilor i
dou colegii uninominale pentru alegerea &enatului.
g2 n cadrul unei circumscrip!ii electorale* delimitarea colegiilor uninominale pentru
alegerea Camerei 4eputa!ilor i pentru alegerea &enatului se face astfel nc+t mrimea
acestora* calculat n numr de locuitori* s fie de aa natur nc+t cel mai mare colegiu
uninominal s fie cu cel mult 3./ mai mare dec+t cel mai mic colegiu uninominalE
h2 ntotdeauna un colegiu uninominal pentru alegerea &enatului este format dintr-un numr
ntreg de colegii uninominale pentru alegerea Camerei 4eputa!ilor* ntregi i alturate* din
cadrul aceleiai circumscrip!ii electorale.
Pragul electoral a fost stabilit la -/ din #oturile #alabil exprimate pe ntreaga !ar*
pentru toate partidele politice* alian!ele politice* alian!ele electorale i organi"a!iile cet!enilor
apar!in+nd minorit!ilor na!ionale sau la 0 colegii uninominale pentru Camera 4eputa!ilor i 3
colegii uninominale pentru &enat* n care candida!ii partidelor politice* alian!elor politice sau
electorale i organi"a!iilor cet!enilor apar!in+nd minorit!ilor na!ionale se situea" pe primul
loc. )n ca"ul alian!elor politice i alian!elor electorale* la pragul de -/ se adaug* pentru al
doilea membru al alian!ei* 3/ din #oturile #alabil exprimate pe ntreaga !ar i* pentru fiecare
membru al alian!ei* ncep+nd cu al treilea* c+te un procent din #oturile #alabil exprimate pe
ntreaga !ar* fr a se putea depi 9./ din aceste #oturi.
9?
Pentru organi"a!iile cet!enilor apar!in+nd minorit!ilor na!ionale care nu au ndeplinit
condi!iile pre#"ute de lege i care au dreptul* conform legii* la repre"entare n Camera
4eputa!ilor se stabilete un coeficient electoral la ni#el na!ional* repre"ent+nd numrul mediu
de #oturi #alabil exprimate necesare pentru alegerea unui deputat* pentru a determina acele
organi"a!ii ale cet!enilor apar!in+nd minorit!ilor na!ionale care pot a#ea repre"entan!i n
Camera 4eputa!ilor. Coeficientul electoral la ni#el na!ional se stabilete prin mpr!irea
numrului total de #oturi #alabil exprimate la ni#el na!ional pentru alegerea Camerei
4eputa!ilor la numrul de colegii uninominale constituite la ni#el na!ional pentru alegerea
Camerei 4eputa!ilor. Are dreptul la repre"entare organi"a!ia cet!enilor apar!in+nd minorit!ii
na!ionale care a ob!inut cel pu!in 9./ din coeficientul electoral. &e declar ales acel
repre"entant al organi"a!iei cet!enilor apar!in+nd minorit!ii na!ionale care a ob!inut cel mai
mare numr de #oturi.
4up stabilirea forma!iunilor politice care au trecut pragul electoral* biroul electoral
de circumscrip!ie $ude!ean stabilete* separat pentru Camera 4eputa!ilor i pentru &enat*
coeficientul electoral al circumscrip!iei electorale $ude!ene* prin mpr!irea numrului total de
#oturi #alabil exprimate pentru to!i competitorii electorali care au trecut pragul electoral i
pentru candida!ii independen!i care au ob!inut ma$oritatea #oturilor #alabil exprimate n
colegiul uninominal n care au candidat la numrul de deputa!i* respecti# de senatori* ce
urmea" s fie alei n acea circumscrip!ie electoral.
Pentru fiecare competitor electoral se mparte numrul total de #oturi #alabil
exprimate ob!inut prin nsumarea #oturilor #alabil exprimate n fa#oarea tuturor candida!ilor
si din colegiile uninominale de pe ra"a circumscrip!iei electorale la coeficientul electoral*
re!in+ndu-se partea ntreag* nerotun$it* a c+tului. Re"ultatul ob!inut repre"int numrul de
mandate reparti"ate de biroul electoral de circumscrip!ie competitorului electoral la ni#elul
circumscrip!iei electorale n prima etap de reparti"are a mandatelor. Candida!ilor li se
atribuie c+te un mandat de ctre biroul electoral de circumscrip!ie dac au ob!inut ma$oritatea
#oturilor #alabil exprimate n colegiul uninominal n care au candidat.
,oturile rmase* adic cele neutili"ate sau inferioare coeficientului electoral* ob!inute
de competitorii electorali* precum i mandatele ce nu au putut fi reparti"ate de biroul electoral
de circumscrip!ie se comunic de acesta Biroului 6lectoral Central* pentru a fi reparti"ate
centrali"at n a doua etap* la ni#el na!ional.
Biroul 6lectoral Central nsumea"* pe ntreaga !ar* separat pentru Camera
4eputa!ilor i pentru &enat* #oturile neutili"ate i pe cele inferioare coeficientului electoral al
circumscrip!iei electorale din toate circumscrip!iile electorale* pentru fiecare partid politic*
93
alian! politic sau alian! electoral care a trecut pragul electoralE numrul #oturilor astfel
ob!inute de fiecare partid politic* alian! politic i alian! electoral se mparte la 9* ?* 3* J
etc.* fc+ndu-se at+tea opera!ii de mpr!ire c+te mandate nu au putut fi reparti"ate la ni#elul
circumscrip!iilor electoraleE c+turile re"ultate din mpr!ire* indiferent de competitorul
electoral de la care pro#in* se clasific n ordine descresctoare* p+n la concuren!a numrului
de mandate nereparti"ateE cel mai mic dintre aceste c+turi constituie coeficientul electoral pe
!ar* pentru deputa!i i* separat* pentru senatoriE fiecrui competitor electoral care a ntrunit
pragul electoral i se reparti"ea" at+tea mandate de deputa!i sau* dup ca"* de senatori* de c+te
ori coeficientul electoral pe !ar se cuprinde n numrul total al #oturilor #alabil exprimate
pentru partidul politic* alian! politic sau alian! electoral respecti#* re"ultat din nsumarea
pe !ar a #oturilor neutili"ate i a celor inferioare coeficientului electoral al circumscrip!iei
electorale.
4esfurarea mandatelor reparti"ate pe circumscrip!ii electorale se face de Biroul
6lectoral Central* dup cum urmea"7
a2 pentru fiecare partid politic* alian! politic sau alian! electoral care ntrunete pragul
electoral* se mparte numrul #oturilor neutili"ate i al celor inferioare coeficientului electoral
al circumscrip!iei electorale* din fiecare circumscrip!ie electoral* la numrul total al #oturilor
#alabil exprimate pentru acel partid politic* alian! politic sau alian! electoral a#ut n
#edere la reparti"area mandatelor pe !ar. Re"ultatul astfel ob!inut pentru fiecare
circumscrip!ie electoral se nmul!ete cu numrul de mandate cu#enite partidului politic*
alian!ei politice sau alian!ei electorale. 4atele ob!inute se ordonea" descresctor la ni#elul
!rii i separat descresctor n cadrul fiecrei circumscrip!ii electorale. Pentru fiecare
circumscrip!ie electoral se iau n calcul primele partide politice* alian!e politice sau alian!e
electorale* n limita mandatelor ce au rmas de reparti"at n circumscrip!ia electoral
respecti#. :ltimul numr din aceast opera!iune repre"int repartitorul acelei circumscrip!ii
electorale. )n continuare* se procedea" la reparti"area mandatelor pe circumscrip!ii electorale
n ordinea partidelor politice* alian!elor politice* alian!elor electorale* precum i a
circumscrip!iilor electorale din lista ordonat pe !ar* astfel7 primul numr din lista ordonat
pe !ar se mparte la repartitorul circumscrip!iei electorale de la care pro#ine* re"ult+nd
numrul de mandate ce i re#in n circumscrip!ia electoral respecti#. )n continuare* se
procedea" identic cu numerele urmtoare din lista ordonat pe !ar. )n situa!ia n care s-a
epui"at numrul de mandate cu#enite unui partid politic* unei alian!e politice sau unei alian!e
electorale ori dintr-o circumscrip!ie electoral* opera!iunea se continu fr acestea. 4ac
9J
numrul din lista ordonat pe !ar este mai mic dec+t repartitorul de circumscrip!ie electoral*
se acord un mandatE
b2 n ca"ul n care nu este posibil acordarea mandatelor n ordinea de mai sus* Biroul
6lectoral Central are n #edere circumscrip!ia electoral n care partidul politic* alian!a
politic sau alian!a electoral are cel mai mare numr de candida!i* iar dac i astfel au rmas
mandate nereparti"ate pe circumscrip!ii electorale* circumscrip!ia electoral n care partidul
politic* alian!a politic sau alian!a electoral respecti# are cele mai multe #oturi neutili"ate
ori cele mai multe #oturi inferioare coeficientului electoral de circumscrip!ieE
c2 dac au mai rmas mandate nedesfurate pe circumscrip!ii electorale* Biroul 6lectoral
Central le stabilete pe ba"a acordului partidelor politice* alian!elor politice sau alian!elor
electorale crora li se cu#in aceste mandate* iar n lipsa unui acord* prin tragere la sor!i* n
termen de ?J de ore de la ncheierea opera!iunilor anterioare.
)n aceast etap* de alocare pe colegii i atribuire de mandate competitorilor electorali
care au ntrunit pragul electoral* biroul electoral de circumscrip!ie ntocmete* separat pentru
Camera 4eputa!ilor i &enat* o list ordonat cu to!i candida!ii crora nu li s-au atribuit
mandate n prima etap* dispui n ordinea descresctoare a raporturilor dintre #oturile #alabil
exprimate ob!inute n colegiile uninominale n care au candidat i coeficientul electoral al
circumscrip!iei electorale respecti#e* calculate p+n la a opta "ecimal inclusi#.
4ac pentru un competitor electoral numrul de mandate* c+tigate prin ob!inerea de
ctre candida!ii si a celui mai mare numr de #oturi* este mai mare sau egal cu numrul de
mandate care i se cu#in ca urmare a aplicrii procedurii de reparti"are* acestuia nu i se #a mai
aloca niciun mandat n etapa a doua* re!in+nd n schimb mandatele c+tigate de candida!ii si.
Pentru fiecare competitor electoral care a ntrunit pragul electoral* din numrul de
mandate reparti"at n acea circumscrip!ie electoral* se scade numrul de mandate c+tigate
direct de ctre candida!ii si* re"ultatul repre"ent+nd numrul de mandate de atribuit fiecrui
competitor electoral la ni#elul circumscrip!iei electorale n cea de a doua etap de atribuire i
alocare de mandate. ;umrul de mandate re"ultat pentru fiecare competitor electoral se aloc
candida!ilor acestuia n ordine descresctoare n func!ie de clasarea n lista ordonat. )n ca"ul
n care urmtorul candidat cruia urmea" s i se atribuie mandat din lista ordonat apar!ine
unui competitor electoral care a epui"at numrul de mandate la care are dreptul n acea
circumscrip!ie electoral sau dac n colegiul uninominal n care acesta a candidat de$a s-a
atribuit un mandat* se #a proceda la trecerea la urmtorul candidat din lista ordonat* p+n la
atribuirea tuturor mandatelor.
9-
)n ca"ul n care* n urma atribuirii de mandate n cele dou etape* unuia sau mai multor
competitori electorali care au ntrunit pragul electoral nu li s-a atribuit numrul de mandate la
care au dreptul n acea circumscrip!ie electoral* acestora li se #or atribui at+tea mandate p+n
la concuren!a cu acest numr. Mandatele se aloc suplimentar candida!ilor competitorilor
electorali respecti#i cei mai bine plasa!i n lista ordonat crora nu li s-a alocat mandat* n
colegiul uninominal n care au candidat* prin creterea corespun"toare a numrului de
mandate din circumscrip!ia electoral respecti#.
)n ca" de deces sau demisie a unui senator sau deputat* pentru ocuparea mandatului
#acant se organi"ea" alegeri par!iale la ni#elul colegiului uninominal n care a fost ales
respecti#ul deputat sau senator. Alegerile se organi"ea" doar dac nu ar urma s aib loc cu
mai pu!in de 0 luni nainte de termenul stabilit pentru alegerile parlamentare. Acestea se
desfoar ntr-un singur tur* cel mai bine clasat candidat urm+nd a fi declarat c+tigtor.
CFte/a aprecieri 0enerale i conclu<ii
)n proiectarea unui sistem electoral* actorii politici ar trebui s !in seama de c+te#a
supo"i!ii simple7
a2 nici un sistem electoral nu este perfectE
b2 pe l+ng a#anta$ele aparente* fiecare sistem are mai multe de"a#anta$e.
4e asemenea* un sistem electoral mixt nu este simplu de proiectat* aplicat i de n!eles*
n primul r+nd datorit complexit!ii sale matematice i* din acest punct de #edere* niciodat
electoratul nu #a fi suficient de pregtit pentru a asimila i descifra un nou mod de a #ota.
)n!elegerea #ine pe parcurs* dup c+te#a experien!e practice. Reorientri de acest gen sunt
posibile D pentru a da re"ultate scontate D doar prin modificri succesi#e* graduale* ale
sistemului electoral.
Care ar putea fi conclu"iile care se pot extrage n urma adoptrii Legii nr. 3-%?..KO
)n primul r+nd se poate obser#a c schimbarea modului de scrutin a inter#enit ntr-o
perioad caracteri"at de cri"e politice frec#ente. Hotodat* alegerea acestui mod de scrutin a
fost re"ultatul unei n!elegeri ntre principalele for!e politice care i-au ba"at po"i!ia exclusi#
pe interesele lor electorale. Aceast conclu"ie se poate desprinde i din faptul c modificarea
legisla!iei electorale a inter#enit cu numai c+te#a luni nainte de alegeri fr luarea n calcul a
necesit!ii n!elegerii noului sistem electoral de ctre alegtori.
,a a#ea adoptarea noului sistem electoral din Rom+nia efectul scontat de arti"anii siO
90
)n opinia noastr* sistemul electoral stabilit prin Legea nr. 3-%?..K nu #a conduce la
crearea unui nou sistem politic* dar #a spri$ini tendin!ele de schimbare a acestuia. 4ei nu s-a
renun!at la sistemul repre"entrii propor!ionale n fa#oarea sistemului ma$oritar* iar
modalitatea de reparti"are a mandatelor este foarte asemntoare cu cea #eche* modificarea
modului de scrutin a a#ut un impact important asupra re"ultatelor alegerilor de la 3.
noiembrie din acest an. Gaptul c s-a ales un om i nu o list a atras sup sine o schimbare a
comportamentului alegtorului de care partidele politice au !inut seama n strategiile lor de
campanie electoral. La aceti factori s-a adugat* ncep+nd cu alegerile locale din iunie ?..K*
alegerea direct a preedin!ilor consiliilor $ude!ene* #ectori foarte importan!i de putere pe plan
local care au a#ut un rol important la alegerile parlamentare ce s-au desfurat la 3.
noiembrie.
Aceast apreciere se refer ns mai degrab la colegiile uninominale nesigure unde
competi!ia este str+ns i electoratul #olatil* n colegiile uninominale sigure partidele i pot
permite s propun propriul lor personal cu o mai mare ngduin!. )n opinia noastr* calitatea
candida!ilor care intr n competi!ie are mai pu!in de-a face cu tipul de scrutin* ci mai degrab
cu mecanismele de selec!ie ale partidelor care i propun. &emnificati# este n acest sens
aprecierea lui &artori care considera c7 '4ar dac-i ndeprtm pe mi"erabili* nu ne intr
automat nuntru politicieni PbuniM care s fie la fel i n munca lor* adic politicieni califica!i*
cu competen!* #i"iune i capacit!i de leadership. >amenii buni nu sunt* prin for!a lucrurilor*
remediul pentru un gu#ern prost* a#+nd n #edere c #irtu!ile pri#ate i cele publice nu sunt
omoloage* nu se aseamn(
L
. >dat cu introducerea n discu!ie a mecanismelor de selec!ie din
cadrul partidelor* facem trimitere* de fapt* la calitatea* gradul de 'maturitate( i e#olu!ie
democratic al unui sistem politic. 4e regul* tradi!ia democratic a unei !ri are un rol cheie
n aceast pri#in!.
:n a#anta$ des in#ocat al scrutinului uninominal este acela c d natere unui
parlament cu o dimensiune geografic pronun!at. Membrii parlamentului repre"int mai
degrab "one bine definite D orae* comune sau regiuni dec+t partidul ai crui membri sunt*
conduc+nd astfel la o real descentrali"are. Mul!i sus!intori ai scrutinului uninominal sus!in
faptul c ade#rata responsabili"are a repre"entan!ilor depinde de faptul c alegtorii dintr-o
"on tiu cine este repre"entantul lor* a#+nd posibilitatea de a-l realege sau nu cu oca"ia
alegerilor #iitoare. Aceste a#anta$e adesea in#ocate de sus!intorii lor au ns i un re#ers.
4atorit localismului puternic pe care l promo#ea" scrutinul uninominal* @io#anni &artori
a#erti"ea" asupra pericolului de"membrrii unui stat 'n termenii unei micropolitici de
7 @io#anni &artori* Ingineria constituional comparat* p. CK.
9L
mcinare localist(
K
. )n &tatele :nite* este destul de comun afirma!ia c 'toat politica este
de fapt politic local( ns sistemul pre"iden!ial de tip american neutrali"ea" impulsurile
centrifuge i localiste mai bine dec+t un sistem parlamentar sau unul de tip semipre"iden!ial.
Aceast tendin! localist s-a putut constata cu prisosin! n campania electoral a alegerilor
parlamentare din acest an* temele de discu!ie i de"batere electoral ale candida!ilor implica!i
relu+nd ntr-o propor!ie co#+ritoare teme i subiecte ale campaniei de la alegerile locale.
4iscursurile localiste au fost poten!ate i de implicarea n campanie a factorilor de deci"ie
locali7 primari* preedin!i de consilii $ude!ene* care au aprut alturi de candida!i pentru a
promite re"ol#area unor probleme de actualitate stringent pe plan local.
>dat cu anun!area re"ultatelor la alegerile parlamentare din 3. noiembrie ?..K* au aprut i
primele nemul!umiri legate de acest sistem electoral7 unul ce a prut complicat i inechitabil D
candida!i situa!i pe primul loc n unele colegii cu procente de J./ nu au reuit s c+tige
mandate n detrimentul altora* n#ingtori n urma redistribuirii #oturilor* dei ob!inuser
procente mult mai mici. Legtura dintre alegtori i alei* n aceste ca"uri* a prut una
artificial i lipsit de substan! at+ta #reme c+t ea nu a urmat ierarhia consfin!it de #otul
popular. Procedura de calcul a mandatelor a !inut n suspans p+n n ultima clip candida!ii
care nu au reuit s-i ad$udece mandatul n prima fa" cu un procent de peste -./* aceasta
fiind una complicat i relati# greu de anticipat.
4ac acest sistem electoral #a reui s produc o reform real a clasei politice sau nu*
dac #a eficienti"a actul de gu#ernare n Rom+nia* rm+n ns mai degrab ntrebri pe care
doar practica electoral de mai multe cicluri electorale le #a lmuri. )n acest sens* poate este
de amintit c !ri cu tradi!ie democratic precum =talia* spre exemplu* nu au reuit s gseasc
nc o 'solu!ie( stabil de sistem electoral. Acest fapt este de natur s confirme faptul c
reformarea sistemului electoral constituie un demers sinuos i cu implica!ii ma$ore asupra
sistemului politic* adesea reali"at sub presiunea unei cri"e politice i sub semnul ob!inerii
unor a#anta$e electorale imediate de ctre partidele mari.
1I1LIO6RABIE
5.M. Cotteret i C. 6meri* Les systemes electoraux* edi!ia a asea* P:G* Paris* 9CCJ.
Pierre Martin* Sistemele electorale si moduri de scrutin* 6ditura 'Regia Autonoma
Monitorul >ficial(* Bucuresti* 9CCC.
8 Ibidem* p. 99K.
9K
AndreA ReBnolds* Ben ReillB i AndreA 6llis 1ed.2* Electoral System Design6 7he
8e! International IDE9 :andboo$* ?..-.
@io#anni &artori* Ingineria constituional comparat* Structuri* Stimulente*
;e"ultate* Hraducere de @abriela Hnsescu Qi =rina Mihaela &toica* =nstitutul 6uropean* =ai*
?..K.
Legea nr* 32-.//< pentru alegerea 'amerei Deputailor (i a Senatului (i pentru
modi)icarea (i completarea Legii nr* +,-.//0 pentru alegerea autoritilor administraiei
publice locale a Legii administraiei publice locale nr* .12-.//1 (i a Legii nr* 343-.//0
pri5ind Statutul ale(ilor locali* publicat n Monitorul >ficial nr. 9C0 din 93 martie ?..K.
9C