Διαφήμιση

Καθημερινά στα τρία μεγαλύτερα κανάλια της τηλεόρασης
Ραδιοφωνικά spot στους έξι πιο δημοφιλής σταθμούς
Ένθετα σε εβδομαδιαία περιοδικά
Ένθετα σε κυριακάτικες εφημερίδες
Διαγωνισμοί σε ιδιωτικούς καλωδιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς
Ανανέωση έμψυχου δυναμικού στους κλάδους:
Πληροφορικής
Πωλήσεων
Οργάνωσης
Στρατηγικού σχεδιασμού

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful