FILI 102 BALANGKAS NG SULATING PANANALIKSIK

Pangalan ng (mga) mananaliksik: Louis Lloyd Garcia Petsa ng Pagpapasa: 07/28/2014
Kurso/Taon/Seksyon: OFA41
Paksa ng Pananaliksik: Sanhi at epekto ng pag inom ng mga estudyante ng DLSU_D students
Pangunahing Suliranin/Layunin: Upang mabigyang pansin ang pagkakasira ng pag-aaral ng mga estudyante
Pamagat ng Pananaliksik: Bakit Mahilig Uminom Ang mga Kabataan?
Mga Tiyak na Suliranin/ Tanong Pakinabang sa Pag-aaral Teoryang Pansuporta Metodolohiya


1.Bakit nga ba marami ang umiinom?2.Anu nga ba naidudulot nito masama
o maganda?3.Anu nga ba nag tutulak sa mga
kabataan ngayon sa pag inom?
4.Bakit nga ba ang hilig uminom ng
Pilipino?1 Ang alak ay gamot
ngunit lason naman
pagininom ng sobra.


2 mailalarawan
3 impluwensya ng
barkada.
4. kasi ang mga Pilipino ay
mahihilig uminom ng
alcohol kapag sila ay may
problema o pag
mayroong Birthday Party
ng Kaibigan1. Teoryangng sikulohiyo
upang malaman ang pagiisip
ng tao patungkol sa mga
kabataan

2. Teoryoryang Colonial
Mentality

Uri ng Pananaliksik: Sanhi


Mga Kalahok sa Pag-aaral: DLSU-D Students


Paraan ng Pangangalap ng Datos: Document Analysis,
Survey
Pagsusuri ng Datos: Ang mga datos na makukuha sa
survey ay makakatulong kung bakit mahilig uminom ng
mga estudyante.

Paalala: Ang talahanayan sa itaas ay dapat punan ng mga parirala, sugnay, o mga salita na naka-bulleted form, maliban sa unang hanay (Mga Tiyak na
Layunin/Tanong) na dapat isulat sa pangungusap.
Lagda sa ibabaw ng apelyido (mga mananaliksik: ________________________________________


Ballena Matrix

MGA PAALALA:
Ang balangakas na ito ay magbibigay sa inyo ng gabay sa mga pagbuo ng inyong pananaliksik. Kailangang malinaw na sa inyo ang mga konseptong ilalagay sa
talahanayan upang magkaroon ng malinaw na direksiyon ang inyong pananaliksik.
1. Ang PAKSA NG PANANALIKSIK ay ang maikling pangalan o pangkalahatang tawag sa inyong paksa. Hindi pa ito ang pamagat ng pananaliksik.
Halimbawa: BASURA: KAWALAN NG TRABAHO
2. Ang PANGUNAHING SULIRANIN ay ang Pangunahing Tanong na nais ninyong masagot sa inyong pananaliksik. Halimbawa: Ano-ano ang mga
dahilan ng kawalan ng trabaho ng mga kabataan edad 17-20 sa Dasmariñas Cavite?
Ang Pangunahing Layunin ay ang sentence form ng Pangunahing Suliranin.
Hal. Malaman ang mga dahilan ng kawalan ng trabaho ng mga kabataan edad 17-20 sa…
3. Ang PAMAGAT NG PANANALIKSIK ay ang tiyak na pamagat ng iyong papel. Nalalaman nito ang malinaw na mga baryabol (mga kasama sa pag-aaral)
ng inyong pananaliksik.
Hal. A. Epekto ng Pagpapalit ng Katawagan sa kursong Sex Education
B. Ebolusyon ng Fashion mula Dekada “60 hanggang Dekada “90
*** Huwag nang gumamit ng mga salitang Isang Pag-aaral… Isang Masusing pag-aaral…. Dahil lahat ng pananaliksik ay “pag-aaral”
4. Sa mga TIYAK NA SULIRANIN: Isa-isahin ang mga tanong na nais masagot sa inyong pananaliksik. Isiping mabuti kung ano ang nais ninyong malaman
o nais hanapin sa inyong pananaliksik.
5. Sa PAKINABANG SA PAG-AARAL: Ano ang magiging ambag ng inyong pananaliksik kapag natapos na ito?
*** Huwag ilagay: Makadaragdag sa kaalaman… dahil lahat ng pananaliksik ay dapat makadagdag sa kaalaman. Ilagay ang tiyak na ambag ng
papel ninyo sa komunidad o sa kung sino man (indibidwal o grupo) na maaaring makinabang sa inyong pananaliksik.
6. TEORYANG PANSUPORTA: Ilagay dito ang mga konseptong inyong napag-aralan na maaaring gamiting pampatibay sa inyong pananaliksik. Hal.:
Paksa ay tungkol sa BANDALISMO- teoryang sikolohikal (ayon sa teorya ng mga sikolohiya, bakit nagagawa ng tao ang bandalismo?) magsaliksik sa
aklatan kaugnay nito.
7. METODOLOHIYA: Uri ng pananaliksik na gagamitin (Deskriptibo, Hambing –Sanhi, Etnograpiko, Korelasyonal, Eksperimental, at iba pa)
Mga kalahok sa Pag-aaral – Sino ang inyong sampol? Bahagi ng populasyon) na bibigyan ng sarbey/ sino ang mga respondente?
Iinterbyuhin?Depende ito sa gagawing pananaliksik.
Paraan ng pangangalap ng Datos – Ipaliwanag ang mga gagawin ninyo sa pangangalap ng datos. (Maaaring interbyu, focus group discussion,
document analysis)
Pagsusuri ng Datos –Ipaliwanag kung paano susuriin (analyze) ang inyong makukuhang mga datos pagkatapos ng sarbey, interbyu atbp. Ano
ang gagawin ninyo sa datos?


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful