You are on page 1of 1

Documentatia tehnica:

PIESE SCRISE

- lista de semnaturi proiectanti;
- memoriu justificativ arhitectura ;
- studiu geotehnic ;
- deviz lucrari pentru lucrari ce nu se incadreaza in !"C"#"$% ;
- calcul moloz unde este cazul% ;
- memoriu justificativ rezistenta"
PIESE DESE&'(E
- plan de incadrare in zona- emis de )ficiul de Cadastru si Pu*licitate
Imo*iliara ;
- plan de situatie privind amplasarea o*iectelor investitiei + vizat de
catre )"C"P"I ;
- planuri ;
- sectiune ;
- fatade ;
- desfasurare front stradal e,istent-propus. unde este cazul ;
- simulare tridimensionala perspectiva la nivelul ochiului% ;