You are on page 1of 1

Guerra de Successi

Infografia sobre els diferents pactes durant la Guerra de SuccessiArnau Trabal Pou i lex Tort Mart

Collegi Sant Miquel dels Sants, Vic, Catalunya
PACTE DELS VIGATANS (1705):

Es va signar el 17 de maig de 1705 per diverses
persones de la petita noblesa vigatana, coneguts com a
Els Vigatans. Es van reunir a lermita de Santa
Sebasti.
Domnec Perera i Antoni de Peguera eren els dos
representants que negociaven per el tractat amb
Anglaterra i es van posar amb contacte amb Mitford
Crowe.
Grcies al Pacte dels Vigatans el Regne dAnglaterra
es comprometia a oferir ajuda militar contra Felip V i
defensar la candidatura de Carles III com a rei de
Castella i de la Corona. A canvi Catalunya es
comprometia a facilitar el desembarcament de les
tropes Angleses a la costa catalana.
PACTE DE GNOVA (1705):

El Tractat de Gnova s un acord que van signar els
catalans representats per Domnec Parera i Antoni de
Peguera amb el Regne dAnglaterra, representat per
Mitford Crowe. Es va signar el 20 de juny de 1705 a
Gnova.
El Pacte de Gnova significava que els catalans (havent
signat el Pacte dels Vigatans anteriorment) es
comprometien a facilitar el desembarcament de les
tropes de la Gran Aliana a Catalunya. Per altra banda
els anglesos es comprometien a defensar la causa de
Carles III.
Lany 1711, quan Carles III s coronat emperador
dustria, els anglesos trenquen el pacte ja que no els
interessa que larxiduc Carles governi dos regnes.
TRACTAT DUTRECHT:

El Tractat dUtrecht sn un conjunt de tractats signats entre la Corona
de Castella i el regne de Frana amb Anglaterra al mar i l'abril de
1713, que posa fi a la Guerra de Successi.
Amb aquest tractat Felip V s reconegut com a rei de la Corona
Castellana i la Corona Catalano-Aragonesa, i a canvi sentrega
Gibraltar i Menorca als anglesos.
El Tractat dUtrecht va ser complementat pels tractats de Rastatt i de
Baden.
La Corona no accepta el Tractat dUtrecht i la guerra continua fins el
setembre de 1714. La ltima ciutat en caure va ser Cardona.

CAS DELS CATALANS (S.XVIII)
s el conjunt desdeveniments succets a Catalunya
durant la guerra, on destaca labandonament de les
tropes barcelonines per part dAnglaterra. Degut a aix,
Barcelona va caure i es va posar fi a la Guerra de
Successi Espanyola iniciada el 1701. Anys ms tard,
veient lerror coms, Anglaterra va sollicitar a Felip V
que fos ms compassiu amb Catalunya.
TRACTAT DE RASTATT I TRACTAT DE BADEN
Dos tractats que juntament amb el tractat
dUtrecht donen la guerra per finalitzada i
aporten la pau als regnes.
DECRET DE NOVA PLANTA

Els Decrets de nova Planta sn un conjunt de lleis i
decrets instaurades per Felip V en vncer en la Guerra
de Successi. En aquest conjunt simplanta
labsolutisme a Espanya. Tamb vol que tots els estats
siguin manats amb les lleis de Castella.
Amb lagrupaci dels diversos estats de la pennsula, es
forma la Monarquia dEspanya, que derivaria en
lEspanya actual.
Aquests Decrets de Nova Planta van desaparixer quan
lAntic rgim absolutista cau al 1833.
http://www.casdelscatalans.cat/fase1/index.php?choice=casCatalans
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:The_Treaty_
of_Utrecht.jpg
En aquest mapa podem observar el territori ocupat pels dos
bndols enfrontats en la guerra. Els borbnics ocupaven la
Corona de Castella, Frana, Npols, la Toscana i Sardenya;
mentre que els Habsburg i els seus aliats ocupaven Portugal, la
Corona Catalano-Aragonesa, ustria i Gran Bretanya
http://guerradesuccessio.cat/images/GDS_conflicte001.jpg

http://monarquiasdeeuropa.blogspot.
com.es/2012/06/jacobo-fitzjames-
duque-de-berwick-duque.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DecretNovaPlanta.png

You might also like