You are on page 1of 18

MASAA

Student: Ajhana krijelj


ISTORIJ AT MASAE
- Poetak primene masae see do samih korena civilizacije.
- 12. vek p.n.e
- Juna Afrika, Egipat, Vavilon, Asirija, Indija, antika Grka i Rim

Na francuskom glagol masser znai utrljavati;
arapska re mass znai dodirivati, pipati;
na hebrejskom mae znai opipavanje,
dok na grkom masso znai stiskanje rukama;
u latinskom massa znai pritiskanje prstima.VRSTE MASAE


1) Medicinska masaa
2) Klasina masaa
3) Relaksirajua masaa
4) Sportska masaa
5) Parcijalna masaa
6) Anticelulitna masaa
7) Refleksna masaa
8) Ayurvedska masaa
9) Shiatsu masaa
10) Aroma masaa
11) Masaa kamenjem (Hot Stone)
DEJ STVA MASAE
Uklanjanje stresa
Omogucava psihicko oputanje
Omogucava pravilno dranje vaseg tela
Pojacava krvotok
Regulise krvni pritisak
Opusta misicno tkivo


TEHNIKE MASAE

1. Gladjenje

2. Trljanje

3. Gnjeenje

4. Lupkanje

5. Protresanje i vibracije
TEHNIKA GLADJ ENJ A
Preuzeto sa:
www.stetoskop.info
TEHNIKA GLADJ ENJ A
Glaenje predstavlja osnovni nain masiranja kojim se
zapoinje i zavrava masaa svih delova tela. Moe da
bude povrinsko i zahvatno. Izvodi se jednom ili obema
rukama, a prsti se sasvim neno kreu po povrini koe
razliitom brzinom i u razliitim pravcima.
Proces glaenja se izvodi brzo i izaziva mehaniko
ienje koe i otvaranje pora skidanjem povrinskog
sloja epitelnih elija.
TEHNIKA TRLJ ANJ A
Preuzeto sa:
www.stetoskop.info
TEHNIKA TRLJ ANJ A
Trljanje - drugi po redu maserski zahvat koji dublje
deluje od glaenja uslovljavajui trenje koe i potkonog
tkiva. Trljanje se vri od periferije prema centru
pravolinijski ili kruno. Izvodi se jednom ili obema
rukama celom povrinom jedne ake ili obe ake, bridom
ake ili vrhovima prstiju. Posebno je podesna za masau
zglobova tetiva, pripoja i trbunih miia
TEHNIKA GNJEENJA
Preuzeto sa:
www.stetoskop.info
TEHNIKA GNJEENJA
Gnjeenje (istiskivanje) - je trei osnovni zahvat.
Njime su obuhvaene sve miine grupe, i
najsnanije utie na masau miia te se smatraju
najznaajnijim u sportskoj masai. Ovaj zahvat se
veoma teko izvodi i smatra se najteim u
masiranju.
TEHNIKA LUPKANJ A
Preuzeto sa:
www.stetoskop.info
TEHNIKA LUPKANJ A
Lupkanje (udaranje i pljeskanje) je ritmiko kratko i
neto lake udaranje tkiva i to naizmenino jednom
pa drugom rukom. Zahvati koji deluju prevashodno
na kou i podkona tkiva dok na miie imaju
ogranieno dejstvo vrei, relaksaciju pojedinih
telesnih segmenata.
TEHNIKA PROTRESANJ A
Preuzeto sa:
www.stetoskop.info
TEHNIKA PROTRESANJ A
Potresanje i vibracije (zahvat rastresivanja). To je
maserski zahvat tokom kojeg se prave ritmiki pritisci na
tkivima koja se masiraju i umirujue deluju na zamoreno
tkivo. Ovaj zahvat u zavisnosti od masirane regije vri se
jednim ili vie prstiju jednom ili obema akama.
INDIKACIJ E ZA MASAU

1. Bolovi u ledjima
2. Probavne smetnje
3. Glavobolja
4. Depresija
5. Stres
6. Anksioznost
7. Poboljanje cirkulacije
8. Smanjenje greva
9. Smanjenje edema nogu Povrede mekih tkiva
10. Bolesti CNS I PNS
11. Nesanica
12. Poremeaji metabolizma
KONTRAINDIKACIJ E ZA MASAU

1. Poveana telesna temperatura tela I groznica
2. Akutni upalni procesi
3. Opekotine koe
4. Krvavljenja I sklonosti ka krvavljenju
5. Maligni tumori
6. Upale vena
7. Psihijatrijska stanja
8. Nakon hirurke intervencije
9. Tuberkuloza u akutnoj fazi
10. Hemophilia
11. Menstruacioni ciklus

LITERATURA
http://www.topformplus.com
http://www.krstarica.com
http://www.smedia.rs/
http://www.stetoskop.info
http://sh.wikipedia.org

You might also like