You are on page 1of 258

Agata Kristi

Posle sahrane
Sa engleskog preveo
Predrag Uroevi
Naslov originala
Agatha Christie
After the Funeral
Za Dejmsa, u spomen na srene dane u Ebniju
1.
Stari Lenskomb gegao se iz sobe u sobu i dizao roletne. Tu i
tamo svojim boleljivim oima virnuo bi kroz prozore.
Uskoro e se vratiti sa sahrane. Malo je ubrzao svoje kretnje.
Bilo je mnogo prozora.
Enderbi Hol bio je prostrano zdanje iz viktorijanskog doba
izgraeno u gotskom stilu. U svim sobama bile su zastrte zavese od
raskonog izbledelog brokata ili baruna. Neki od zidova jo su bili
pokriveni izbledelom svilom. U zelenoj dnevnoj sobi stari sobar
die pogled na portret starog Kornelija Abernetija to je visio iznad
kamina. Enderbi Hol bee sagraen za njega. Na portretu je smea
brada Kornelija Abernetija bila izazivaki isturena napred, dok mu
je ruka poivala oslonjena na zemaljsku kuglu, da li po elji modela,
ili po simbolinoj zamisli slikara, niko nije umeo da kae.
Dentlmen veoma prgavog izgleda, bar tako je oduvek mislio
stari Lenskomb, kome bee drago to ga lino nikada nije upoznao.
Gospodin Riard bio je njegov dentlmen. Dobar gospodar,
gospodin Riard. A preminuo je sasvim naprasno, kako se
ispostavilo, iako je, razume se, izvesno vreme imao brinu lekarsku
negu. Eh, ali gospodar se nikada estito nije oporavio od oka zbog
smrti mladog gospodina Mortimera. Starac zavrte glavom dok je
urio prema vratima koja su vodila u beli budoar. Bilo je strano,
prava nesrea. Tako stasao mladi gospodin, snaan i zdrav. ovek
nikada ne bi pomislio da bi tako neto njemu moglo da se dogodi.
alosno to bee, prosto alosno. A i gospodin Gordon je poginuo u
ratu. Tuga za tugom. Stvari su tako tekle tih dana. Breme bee
preteko za gospodara. A ipak je samo nedelju dana pre toga bio
skoro sasvim kako treba.
Trea roletna u belom budoaru odbi poslunost. Die se samo
malo uvis i zaglavi. Opruge su popustile to je posredi jer
veoma stare behu ove roletne, ba kao i sve drugo po kui. A ove
stare stvari danas ne mogu da se poprave. Previe su zastarele,
tako su govorili i vrteli glavama na onaj njihov budalast, nadmen
nain kao da stare stvari, kao to se zna, nisu bile daleko bolje od
novih! On je to lako mogao da im kae! Trice, polovina tih
novotarija na komade ti se raspadaju u rukama. Materijal im
bee slab, ba kao i izrada. O, da, on je to lepo mogao da im kae.
Za ovu roletnu nita nije mogao da uradi bez merdevina. Tih
dana nije mnogo voleo da se pentra po merdevinama, hvatala bi ga
vrtoglavica. U svakom sluaju, nek roletna za sada ostane ovako
kako jeste. A i nije bilo mnogo vano jer prozori belog budoara nisu
bili na proelju kue te tako nee moi da se vide iz automobila koji
budu pristizali posle sahrane a i sama odaja nije mnogo
koriena u poslednje vreme. Bila je to soba za dame, a dama u
Enderbiju odavno nije bilo. teta to se gospodin Mortimer nije
enio. Stalno je iao na pecanje u Norveku, u lov u kotsku ili u
vajcarsku na one zimske sportove umesto da se oenio nekom
finom mladom damom i skrasio se ovde s decom koja trkaraju oko
kue. Odavno i dece nije bilo u kui.
I Lenskombova svest odluta do vremena kojeg se jasno i
odreeno seao daleko odreenije no poslednjih dvadesetak
godina, koje su mu sve bile maglovite i zbrkane tako da doista nije
mogao da se seti ko je sve dolazio i odlazio ili uistinu kako su ti ljudi
izgledali. Ali starih dana mogao je da se seti sasvim dobro.
Gospodin Riard svojoj mlaoj brai i sestrama bee vie kao
otac. Imao je dvadeset i etiri godine kad mu je otac umro i smesta
se predao poslu, vredan i taan kao sat u svemu, a i kuu je vodio
kako treba, tako da ni u emu nisu oskudevali. Bilo je to veoma
sreno domainstvo sa svim onim mladim damama i gospodom koji
su tu odrastali. Bilo je i kokanja i kavge tu i tamo, razume se, to je
veoma jedilo guvernante! Maloduna stvorenja, te guvernante, i
Lenskomb ih je oduvek prezirao. Za razliku od mladih dama koje su
bile iva vatra. Gospoica Deraldina posebno. Gospoica Kora,
takoe, mada je ona bila mnogo, mnogo mlaa. A sada je gospodin
Leo mrtav, a i gospoica Lora takoe je otila. Gospodin Timoti je
jadni invalid. Gospoica Deraldina umrla je negde u inostranstvu.
Gospodin Gordon je poginuo u ratu. Iako je bio najstariji, gospodin
Riard se pokazao kao najjai meu njima. Nadiveo ih je sve, jo
kako dodue, ne ba sve jer je gospodin Timoti jo iv, kao i mala
gospoica Kora, koja se udala za onog bezveznog momka,
umetnika. Dvadeset pet godina nije je video, a bila je prilino
zgodna mlada devojka kad je otila s tim momkom. No sad ju je
jedva poznao, ugojila se i u toj svojoj haljini izgledala je kao
beskrajno loa kopija umetnika! Mu joj je bio Francuz, ili skoro
kao Francuz a nita dobro nikad nije ispalo od braka s nekim od
njih! Ali gospoica Kora oduvek je bila pomalo pa prostoduna bi
to zvali da je ostala u selu. U porodici je uvek bio neko takav.
A ona se njega jo kako seala.
Gle, pa to je Lenskomb! rekla je, i izgleda da se mnogo
obradovala to ga vidi.
Eh, svi su ga oni voleli u stara dobra vremena i kad bi bila neka
zabava, dolazili su dole u ostavu, gde im je on davao dem i arlot
rus kola s voem kad bi pretekao gore sa trpeze. Svi su oni
poznavali starog Lenskomba, a sad jedva da je bilo nekoga ko ga se
seao. Ostala je samo mlaarija koje on nije mogao sasvim jasno da
se seti i koja je o njemu mislila samo kao o starom sobaru koji je tu
oduvek. Mnogo stranaca, mislio je, kad su svi stigli za sahranu i
olinjala grupa stranaca pri tome.
Ali ne i gospoa Leo ona bee drugaija. Ona i gospodin Leo
dolazili su ovamo od kada se gospodin Leo oenio. Ona je bila fina
dama, ta gospoa Leo prava dama. Odevala se kako i pristaje,
kosu doterivala kako i dolii i izgledala u skladu sa onim to jeste. A
i gospodar joj je bio veoma naklonjen. teta to ona i gospodin Leo
nisu imali dece
Lenskomb se malo pribra; ta radi on ovde i sanjari o starim
danima kad toliko posla ima da se obavi? Sada su bile podignute
sve roletne u prizemlju pa je rekao Denet da ode gore i dovede u
red one u spavaim sobama. On, Denet i kuvarica prisustvovali su
opelu u crkvi, ali nisu ili do krematorijuma, ve su se vratili do
kue da podignu roletne i spreme obed. Hladno posluenje,
podrazumeva se. unka i piletina, jezici i salate. Posle toga slede
sufle od limuna i pita s jabukama. A pre svega toga ide vrua supa
i bie bolje da ode i vidi da li je Mardori sve pripremila da
odmah moe da bude poslueno jer nema sumnje da e se za koji
minut svi vratiti.
Lenskomb se dade u teturavi kas preko odaje. Njegov pogled,
odsutan i nezainteresovan, samo pree preko portreta koji je visio
iznad kamina portreta koji bee parnjak onome koji je stajao u
zelenoj dnevnoj sobi. Bila je to fina slika belog satena i bisera.
Ljudsko bie koje je sve to imalo na sebi nije bilo tako zadivljujue.
Neugledne crte lica, usta u obliku ruinog pupoljka, kosa zaeljana
s razdeljkom po sredini. ena istovremeno i skromna i neupadljiva.
Jedina stvar vredna panje kod supruge Kornelija Abernetija bilo je
njeno ime Koralija.
Preko ezdeset godina, sve od vremena njihove pojave, Koral
kornplasteri i pridrueni im Koralovi preparati za noge i dalje nisu
gubili svoje mesto na tritu. Da li je ikad bilo ma ta izuzetno u
Koral kornplasterima niko ne bi umeo da kae ali svet je voleo
njihove proizvode. Blagodarei Koral kornplasterima nastali su ova
neogotska palata, itava jutra vrtova oko nje, ali i novac od kojeg je
ivelo sedam sinova i keri. Taj novac omoguio je Riardu
Abernetiju da pre tri dana umre kao veoma bogat ovek.
II
Zavirivanjem i upozorenjima koja je izdavao po kuhinji
Lenskomb je postizao jedino to da se Mardori, kuvarica, obrecne
na njega. Mardori bee mlada, imala je samo dvadeset i sedam
godina, i neprestano je izazivala jed kod Lenskomba budui da se
nikako nije uklapala u njegovu predstavu o tome kako prava
kuvarica treba da izgleda. Dostojanstvena nije bila, a nije na pravi
nain ni potovala njegov, Lenskombov, poloaj. Kuu je poesto
nazivala pravim starim mauzolejom i alila se na ogroman prostor
kuhinje i koliinu sudova i pribora za jelo govorei da joj je
potreban itav dan samo za njihov obilazak. U Enderbiju je bila
dve godine i zadrala se tu pre svega zato to je zarada bila dobra, a
tek posle zato to se gospodinu Abernetiju svialo njeno kuvanje. A
kuvala jeste veoma dobro. Denet, koja je stajala pored kuhinjskog
stola i krepila se oljom aja, bee starija kuna pomonica i, mada
se i sama esto rado uputala u une prepirke s Lenskombom,
obino je bila njegov saveznik protiv mlaih narataja koje je
predstavljala Mardori. etvrta osoba u kuhinji bila je gospoa
Deks, koja je navratila da prui pomo ako bude trebalo i koja je
mnogo uivala u sahrani.
Prelepa je bila govorila je dok je sebi opet punila olju
ajem i mirisala ga kao poznavalac koji ume da ga ceni.
Devetnaest automobila bilo je parkirano, a crkva bee dupke puna i
preasni je, rekla bih, divno odrao slubu. Eh, jadni mili gospodin
Aberneti, nema na svetu vie mnogo takvih kao to je bio on.
Potovali su ga svi, rekla bih.
Spolja dopree zvuci jedne automobilske sirene i motora vozila
koja su nailazila prilaznim putem do kue pa gospoa Deks spusti
olju na sto i uzviknu: Evo ih!
Mardori upali gas pod velikim loncem u kome je bila pilea
krem-supa. Prostranstvo kuhinje iz doba viktorijanske
velelepnosti, hladno i neiskorieno, delovalo je kao oltar prolosti.
Automobili pristigoe jedan za drugim i svet koji iz njih izae u
crnim odelima prilino nesigurno proe kroz predvorje do velike
zelene dnevne sobe. Vatra je tu gorela u srcu kamina u znak
potovanja prema prvoj hladnoi jesenjih dana, ali i da suzbije dalje
cvokotanje posle stajanja na sahrani.
Lenskomb ue u prostoriju i prisutnima stade da nudi ae sa
erijem sa srebrnog posluavnika.
Gospodin Entvisl, stariji partner firme Bolard, Entvisl, Entvisl i
Bolard, bee stao leima okrenut kaminu i grejao se. Uzeo je au
erija i pronicljivim, ispitivakim pogledom odmeravao okupljeno
drutvo. Kako mu svi prisutni nisu bili lino poznati, imao je
potrebu da ih, kako se to kae, sortira. Upoznavanja pred odlazak
na sahranu bila su tiha i povrna.
Ocenjujui prvo Lenskomba, gospodin Entvisl pomisli u sebi:
Trese se od starosti, siromah stari momak a i nije udo kad ulazi
u devedesetu. Slede mu zgodni mali godinji prihodi. On nema vie
ta da brine. Verna dua. Danas vie nema posluge tog starog kova.
Samo pomo u kui i bebisiterke, bog nek nam je svima u pomoi!
Tuan svet. I stoga je, moda, ba dobro to je Riard ranije otiao.
Malo mu je stvari ostalo zbog kojih bi trebalo da ivi.
Za gospodina Entvisla, kome je bilo sedamdeset dve godine,
smrt Riarda Abernetija u ezdeset osmoj sasvim izvesno bee
odlazak pre vremena. Iz aktivnog posla gospodin Entvisl povukao
se pre dve godine, ali kao izvrilac testamenta Riarda Abernetija,
ali i u znak potovanja prema jednom od najstarijih klijenata koji
mu je bio i lini prijatelj, odluio se da doputuje na sever.
Premetao je u svesti odredbe testamenta i usput procenjivao
pripadnike porodice.
Gospou Leo, Helen, poznavao je, razume se, veoma dobro.
Veoma ljupka ena koja mu se sviala i koju je potovao. Njegove
oi posmatrale su je sad sa odobravanjem dok je stajala kraj jednog
od prozora. Crnina joj je dobro pristajala. Ouvala je vitak stas.
Sviale su mu se njene fino srezane crte lica, izvijena linija sede
kose zaeljane natrag od slepoonica i oi koje su nekad bile boje
razlika, ali su jo bile ivo plave.
Koliko godina Helen sada ima? Oko pedeset jednu, ili dve,
pretpostavljao je. udno je to se vie nije udavala posle Leove
smrti. Veoma privlana ena. Eh, ali bili su veoma privreni jedno
drugom to dvoje.
Pogled mu prelete na Timotijevu suprugu. Nikad je dobro nije
upoznao. Njoj crnina nije pristajala pre bi joj odgovarao seljaki
tvid. Krupna, razumna i oito sposobna ena. Timotiju je uvek bila
odana. Starala se o njegovom zdravlju, ugaala mu u svemu
ugaala mu, verovatno, malo previe. Da li je Timoti zaista bio
toliko bolestan? Gospodin Entvisl sumnjao je da je ovek samo
hipohondar. Riard Aberneti takoe je sumnjao da je to u pitanju.
Bio je slab s pluima, razume se, kad je bio deak, govorio je. Ali
proklet bio ako mislim da s njim sad neto nije u redu. Eh sad, pa
svako mora da ima neku pasiju. Timotijeva pasija bee
sveobuhvatna briga o sopstvenom zdravlju. Da li je i gospou
Timoti zavarao? Verovatno ne ali ene nikad ne priznaju takve
stvari. Mora biti da je Timoti ugodno obezbeen. Rasipnik nikad i
nije bio. I pored toga, ovo to e sad dobiti nee biti na odmet
nikako u ovo doba svekolike besparice. Verovatno je, kao i svi,
morao znatno da uprosti svoj nain ivota u vremenu posle rata.
Gospodin Entvisl prenese svoju panju na Dorda Krosfilda,
Lorinog sina. Lora se udala za momka udnog dranja. O njemu se
nije mnogo znalo. Sebe je nazivao berzanskim posrednikom. Mladi
Dord radio je u advokatskoj kancelariji firmi koja nije uivala
naroit ugled. Momak bee zgodan ali nije ostavljao utisak da je
mnogo pouzdan. Ne bi ba mogao da se pohvali da ima dovoljno za
ivot. Lora je bila prava budala kad su ulaganja bila u pitanju. Za
sobom nije ostavila praktino nita kad je umrla pre pet godina.
Bila je zgodna romantina devojka, ali bez smisla za novac.
Oi gospodina Entvisla odlutae dalje od Dorda Krosfilda. ije
li su one dve mlade ene? Eh da, Rozamunda je Deraldinina
kerka, ona to gleda votano cvee na stolu od malahita. Zgodna
devojka, lepa u stvari prilino budalasto lice. Glumi u pozoritu.
Dela po repertoaru kue ili tako neka glupost. Udala se za momka
koji je takoe glumac. Zgodan momak. I zna da jeste zgodan,
pomisli gospodin Entvisl, koji je prema pozoritu kao profesiji gajio
pregrt predrasuda. Pitam se kakvog li je on porekla i otkud je
stigao.
Posmatrao je s neodobravanjem Majkla ejna, momka svetle
kose i neobuzdanog arma.
Suzan, meutim, Gordonova kerka, daleko bi bila bolja na
pozornici od Rozamunde. Bila je jaka linost. Moda previe jaka za
svakodnevni ivot. Stajala je u njegovoj blizini i gospodin Entvisl ju
je kriom prouavao. Tamna kosa, bademaste gotovo zlaane
oi, prkosna privlana usta. Pored nje je stajao njen mu za koga
tek to se udala apotekarski pomonik, koliko je shvatio.
Apotekarski pomonik, pobogu! Po merilima gospodina Entvisla,
mlade devojke se ne udaju za momke koji stoje iza tezge. Ali danas
se, razume se, one udaju za svakoga! Mladom oveku, koji je imao
bledo neupadljivo lice i prosedu kosu, ovde izgleda nije bilo
prijatno. Gospodin Entvisl se upita zato, ali velikoduno zakljui
da je to verovatno stoga to se najednom sreo s toliko pripadnika
enine porodice.
U svom prouavanju prisutnih gospodin Entvisl na kraju stie
do Kore Lansken. U tome bee izvesne pravde jer Kora ubedljivo
bee neka vrsta porodinog prirepka. Riardova najmlaa sestra
roena je kad joj je majka imala pedeset godina i taj, svoj deseti
poroaj, ta krotka ena nije preivela (dotle joj je troje dece pomrlo
kao bebe). Sirota Kora! Celog ivota Kora je bila neto kao
neprijatnost, rastom visoka i krakata, sklona da izbrblja stvari za
koje bi uvek bilo bolje da su ostale neizgovorene. Sva starija braa i
sestre bili su veoma ljubazni prema Kori, ublaavali joj nedostatke i
prikrivali njene omake u drutvu. Ba nikom uistinu nije padalo na
pamet da bi Kora mogla da se uda. Nije bila naroito privlana
devojka i njeno prilino neuvijeno nabacivanje mladiima koji su im
dolazili u posetu primoravalo je ove momke da se pomalo
prestravljeno povuku. I onda je, razmiljao je gospodin Entvisl,
dolo do te veze s Lanskenom Pjerom Lanskenom, polu-
Francuzom, s kojim se upoznala u koli slikanja gde je uila da
korektno slika cvee vodenim bojama. Nekim sluajem, meutim,
dospela je na asove slikanja aktova, gde je srela Pjera Lanskena i
onda se vratila kui i obznanila svoju nameru da se uda za njega.
Riard Aberneti je spustio rampu njemu se nije svidelo ono to je
video kod Pjera Lanskena i sumnjao je da mladi u stvari traga za
bogatom enom. Ali dok je on proveravao Lanskenovo poreklo,
Kora je odmaglila s momkom i smesta se udala za njega. Sve vreme
branog ivota provodili su u Bretanji i Kornvolu ili u tako nekom
slinom slikarskom pribeitu. Lansken bee veoma lo slikar i, po
svim navodima, jo slabiji ovek, ali mu je Kora ostajala odana i
porodici nikad nije oprostila njeno dranje prema njemu. Riard je
mlaoj sestri velikoduno odobrio meseno izdravanje i od toga
su, tako je bar gospodin Entvisl verovao, iveli. Sumnjao je da je
Lansken ikada zaradio neki novac. Sad ve ima vie od dvanaest
godina od kako je mrtav, pomisli gospodin Entvisl. I evo sada
njegove udovice, prilino jastuastog izgleda i odevene u nagovetaj
umetnike pripadnosti ukraen crnim perlama, gde opet u domu
svog devojatva ide od jednog do drugog predmeta u odaji,
dodiruje ga i radosno uzvikuje kad se seti neke uspomene iz
detinjstva. Veoma se malo trudila da pokae da je oaloena zbog
bratovljeve smrti. Ali Kora, pomisli gospodin Entvisl, nikad nije bila
pritvorna.
Lenskomb ponovo ue u sobu i promrmlja priguenim glasom
sasvim u skladu sa okolnostima.
Obed je spreman.
2.
Posle divne pilee supe i hladnog posluenja praenog izvrsnim
ableom, pogrebna atmosfera malo se razvedrila. Niko od prisutnih
odista nije oseao posebno duboku alost zbog smrti Riarda
Abernetija s obzirom na to to niko i nije imao bilo kakve bliske
veze s njim. Ponaanje im je dotle bilo primereno okolnosti i
uzdrano (sa izuzetkom neobuzdane Kore, koja je oevidno veoma
uivala u svemu), ali sada je zavladao utisak da je pristojnost
zadovoljena te da mogu da nastave uobiajen razgovor.
Kad je obed okonan, Lenskomb ih je uputio u biblioteku, gde
e im biti posluena kafa. Bio je to njegov oseaj za ono to je
prikladno. Dolo je vreme da se o poslu drugim reima,
testamentu razgovara. Biblioteka je sa svojim tekim
barunastim zavesama imala pravu atmosferu za to. Tu im je
posluio kafu i povukao se.
Posle nekoliko neobaveznih primedbi svi su poeli da upuuju
ispitivake poglede prema gospodinu Entvislu. On je na to spremno
odgovorio pogledavi na sat.
Moram da uhvatim voz u tri sata i trideset minuta poeo je.
I drugi su izgleda takoe eleli da ne propuste taj voz.
Kao to znate rekao je gospodin Entvisl ja sam izvrilac
testamenta Riarda Abernetija
I bio je prekinut.
Ja nisam znala vedrim glasom ree Kora Lansken. Zar
ste to vi? Da li mi je ostavio neto?
I ne po prvi put gospodin Entvisl u sebi primeti kako Kora ne
zna za red.
Pogledavi je prekorno, nastavi: Do pre godinu dana
testament Riarda Abernetija bio je veoma jednostavan. U skladu
sa odreenim zakonskim odredbama, testamentom je sve to ima
ostavio sinu Mortimeru.
Siroti Mortimer ree Kora. Stvarno mislim da je ta deja
paraliza uasna stvar.
Mortimerova smrt do koje je dolo tako naglo i tragino bila je
veliki udarac za Riarda. Trebalo mu je nekoliko meseci da se
pribere. Ukazao sam mu onda na to da bi moda bilo uputno da
izvri odreene promene u testamentu.
Mod Aberneti upita svojim dubokim glasom:
ta bi se desilo u sluaju da nije nainio novi testament? Da li
bi da li bi sve onda pripalo Timotiju kao najbliem srodniku?
Gospodin Aberneti otvori usta da obrazloi pitanje najblieg
srodnika, predomisli se i samo odseno ree:
Po mom savetu Riard Aberneti je reio da napravi novi
testament. Pre toga je, meutim, odluio da se bolje upozna s
mlaim generacijama.
Proveravao nas je ree Suzan i iznenada se nasmeja.
Prvo Dorda, onda Grega i mene, pa na kraju Rozamundu i Majkla.
Gregori Benks, kome se ispijeno lice naglo zacrvene, otro ree:
Mislim da to ne bi trebalo tako da opisuje, Suzan. Na
proveri, pazi molim te!
Ali to je tano to, zar ne, gospodine Entvisle?
Da li je meni ostavio neto? ponovi svoje pitanje Kora.
Gospodin Entvisl kaljucnu i ree prilino hladno:
Predlaem da vam svima poaljem kopiju testamenta. Mogu
da vam ga u potpunosti proitam i sada ako vam odgovara, ali bi
njegova pravna frazeologija mogla da vam se uini prilino
nejasnom. On se ukratko svodi na ovo: posle nekih sitnih
zavetanja i znatne svote ostavljene Lenskombu kojom se stari
momak obezbeuje do kraja ivota, glavnina imovine veoma
znatne, podseam vas podeljena je na est jednakih delova. Po
jedna estina, poto budu plaeni svi porezi, pripae Riardovom
bratu Timotiju, sestriu Dordu Krosfildu, bratanici Suzan Benks i
sestriini Rozamundi ejn. Preostala dva dela bie drana kao fond
iz kojeg e prihodi biti isplaivani gospoi Helen Aberneti, udovici
njegovog brata Lea; i njegovoj sestri, gospoi Kori Lansken, dok
god budu ive.
E, to je stvarno lepo! ree Kora Lansken iskreno. Prihod!
Koliki je to iznos?
Ja ovaj ne mogu sad to tano da kaem. Porez e, razume
se, biti veliki
Moete li da mi date neku priblinu ideju?
Gospodin Entvisl shvati da mora da umiri Koru.
Verovatno negde blizu tri do etiri hiljade godinje.
Blago meni! ree Kora. Otii u na Kapri.
Helen Aberneti tiho ree:
Veoma je to ljubazno i velikoduno od Riarda. Zaista cenim
tu njegovu panju prema meni.
Bili ste mu veoma dragi ree gospodin Entvisl. Leo mu je
bio najdrai brat, a vae posete posle Leove smrti veoma su ga
radovale.
Helen neveselo ree:
Volela bih da sam znala koliko je ozbiljno bio bolestan bila
sam mu u poseti neto pre no to je umro, i mada sam znala da
boluje, mislila sam da je to neto prolazno.
Od poetka je bilo ozbiljno ree gospodin Entvisl. Ali on
nije eleo da se o tome pria, a ja ne verujem da je bilo ko oekivao
da e kraj doi tako brzo kao to jeste. Znam da je doktor bio veoma
iznenaen.
Iznenada, u svom domu, tako je pisalo u novinama ree
Kora i zaklima glavom. Pitala sam se ta se stvarno desilo.
Bio je to ok za sve nas ree Mod Aberneti. Siroti Timoti
bio je strano potresen. Tako naglo, nije prestajao da ponavlja.
Tako naprasno.
Ipak je sve veoma fino zatakano, zar ne? ree Kora.
Sve oi se okrenue prema njoj i ona se malo smete.
Mislim, svi ste vi sasvim u pravu pouri ona da doda.
Sasvim u pravu. Mislim ne bi mnogo pomoglo da je to
objavljeno. Svima bi bilo mnogo neprijatno. I zato je i trebalo da
ostane strogo u porodinom krugu.
Lica okrenuta u njenom pravcu postae jo zauenija.
Gospodin Entvisl se malo nae prema njoj.
Uistinu, Kora, veoma mi je nejasno ta si time mislila da
kae.
Kora Lansken, oiju razrogaenih od iznenaenja, pogledom
obuhvati sve lanove porodice. Onda sitnim, ptijim pokretom,
glavu povi na jednu stranu.
Ali on jeste ubijen, zar ne? ree.
3.
Na putu za London u vagonu prve klase gospodin Entvisl bee
se predao pomalo nelagodnom razmiljanju o toj neuvenoj
primedbi koju je izrekla Kora Lansken. Razume se da je Kora bila
prilino neuravnoteena i preterano glupa ena i jo dok je bila
devojka, bila je poznata kao osoba koja je u stanju da izbrblja istine
kojih su se svi stideli. Istine su, bar je on bio tog miljenja, mnogo
jak izraz sasvim pogrena re. Trapave izjave zvui ve mnogo
bolje.
U mislima se vrati na trenutak neposredno posle te Korine
nespretne primedbe. Preneraeni pogledi i prekorno sevanje oima
pomogli su Kori da shvati znaenje onoga to je rekla.
Mod je uzviknula: Ma hajde, Kora!
Dord je rekao: Moja draga tetka Kora.
Jo neko od prisutnih je upitao: Kako to misli?
I najednom je Kora Lansken, zbunjena i uverena da je nainila
preveliku greku, stala da se kaje.
O, ao mi je nisam mislila o, razume se, ba glupo od
mene, ali mislila sam iz onoga to je on rekao O, znam ja da je to
sasvim u redu, ali njegova smrt bila je tako naprasna Molim vas
zaboravite da sam bilo ta rekla nisam htela da to ispadne tako
glupo znam da uvek govorim ono to ne treba.
I onda se prelo preko toga pa je krenuo praktian razgovor o
raspodeli linih stvari pokojnog Riarda Abernetija. Kua i sve iz
nje, obavestio ih je gospodin Entvisl, bie izloeni na prodaju.
Korin trapavi ispad bee zaboravljen. Kora je, na kraju, uvek bila
ako ne sasvim nenormalna, a ono neprijatno budalasta. Nikad nije
znala ta treba, a ta ne da se kae. Do devetnaeste godine to i nije
bilo tako strano. Ponaanje nesnosnog derita dotle je moglo da se
trpi, ali enfant terrible od pedeset godina bila je sasvim druga stvar.
Izbrbljati istinu za koju bi bolje bilo da se o njoj uti
Tok misli gospodin Entvisla tu se najednom prekide. Eto gde se
po drugi put javila ta uznemirujua re. Istina. I zato je tako
uznemirujua? Stoga to je, razume se, to uvek bilo u osnovi
neprijatnosti u koju su Korine neodmerene izjave dovodile druge. A
neprijatnost je poticala od toga to su te Korine naivne izjave bile ili
istinite ili su sadravale u sebi neko zrno istine!
Iako u demekastoj eni od etrdeset devet godina gospodin
Entvisl nije mogao da nae mnogo slinosti s trapavim
devojurkom iz davnih vremena, pojedine Korine odlike su opstale
ono lako, ptije trzanje glavom kad bi iznosila posebno neugodnu
primedbu dranje ustreptalog iekivanja. Upravo na takav nain
Kora je jednom priala o stasu kuhinjske pomonice. Moli jedva
moe da se primakne kuhinjskom stolu koliko joj stomak tri.
Takav joj je tek mesec ili dva. Pitam se to li se tako goji?
Kora je tom prilikom bila hitro uutkana. Kua Abernetijevih
bila je i po duhu viktorijanska. Kuhinjska pomonica nestala je ve
sledeeg dana i, posle valjane istrage, drugom batovanu nareeno
je da od nje naini estitu enu i poklonjena mu je kuica u kojoj e
to da uini.
Davne uspomene ali su imale svrhu
Gospodin Entvisl malo ozbiljnije ispita svoju uznemirenost. ta
je to iz onih Korinih budalastih primedbi proisteklo da mu ovako
mui podsvest? Izdvoji dve njene fraze: ali ja sam mislila iz onoga
to je on rekao i ali njegova smrt bila je tako naprasna
Gospodin Entvisl krenu prvo da razmotri ovu poslednju
primedbu. Da, Riardova smrt bi mogla, na neki nain, da se smatra
za naprasnu. Gospodin Entvisl je o Riardovoj bolesti razgovarao i s
Riardom i s njegovim doktorom. Ovaj poslednji jasno je nagovestio
da Riarda ne oekuje dug ivot. Kad bi gospodin Aberneti paljivo
vodio rauna o sebi, mogao bi da ivi jo dve ili ak tri godine. I
due moda ali to bee malo verovatno. U svakom sluaju,
doktor nije oekivao kraj u skorije vreme.
E pa, doktor nije bio u pravu ali doktori, kao to najee i
sami priznaju, nikad ne mogu da predvide reakciju pojedinog
pacijenta na bolest. Bolesnici od kojih su digli ruke neoekivano se
oporavljaju. Pacijenti na putu ozdravljenja padaju u komu i umiru.
Mnogo zavisi i od vitalnosti pacijenta. I od njegove unutranje volje
da ivi.
A Riard Aberneti, mada jak i energian ovek, nije imao
posebnog razloga da ivi.
Pre est meseci njegov jedini preiveli sin, Mortimer, oboleo je
od deje paralize i umro u roku od nedelju dana. Njegova smrt
izazvala je ok i stoga to je on bio izuzetno jak i vitalan mladi. Bio
je veliki sportista i uz to i atleta te time i jedan od onih ljudi za koje
se govori da u ivotu nisu ni dan bolovali. Bio je pred veridbom s
jednom mladom, veoma ljupkom gospoicom i njegov otac je sve
svoje nade za budunost polagao u tog svog beskrajno voljenog i
potovanja vrednog sina.
Uprkos svim nadama stigla je tragedija. I budunost je, pored
oseaja linog gubitka, imala malo ta da ponudi Riardu
Abernetiju. Jedan sin umro mu je jo kao beba, drugi bez
naslednika. Unuke nije imao. U stvari, nije bilo nikoga od
Abernetija da ga zameni, a on je imao ogromno bogatstvo i
razgranate poslove, kojima je i sada u odreenoj mere rukovodio.
Ko da nasledi to bogatstvo i te poslove?
Ovo pitanje Riarda je veoma muilo i Entvisl je to znao. Jedini
Riardov brat koji je jo bio u ivotu bio je u sutini invalid.
Preostajala je mlaa generacija. Riard je imao na umu, pomisli
advokat, mada mu prijatelj to stvarno nije rekao, da izabere jednog
naslednika, mada ni ostalima manja nasledstva ne bi bila
izostavljena. U svakom sluaju, kao to je Entvislu bilo poznato,
Riard Aberneti je u poslednjih est meseci, jedno za drugim,
pozivao kod sebe na boravak svog sestria Dorda, svoju bratanicu
Suzan i njenog mua, sestriinu Rozamundu i njenog mua i svoju
snaju, suprugu Lea Abernetija. I meu prvo troje, tako je bar
advokat mislio, Aberneti je traio naslednika. Helen Aberneti,
mislio je, pozvana je iz iste naklonosti i moda radi savetovanja jer
je Riard oduvek veoma potovao njeno razumno i praktino
rasuivanje. Gospodin Entvisl takoe se priseti da je tokom tih est
meseci Riard uinio jednu kratku posetu svom bratu Timotiju.
Ishod svega toga bio je testament koji je advokat sada nosio u
svojoj poslovnoj tani. Ravnomerna raspodela imovine. Jedini
zakljuak koji je mogao da se izvue, prema tome, bio je da je
Riard bio razoaran kako svojim sestriem, tako i svojom
bratanicom i sestriinom ili moda njihovim muevima.
Koliko je gospodin Entvisl znao, Riard nije pozvao svoju sestru,
Koru Lansken, da ga poseti i to advokata odvede natrag do prve
uznemirujue izjave koja je Kori izletela onako nesvesno ali
mislila sam iz onoga to je on rekao
ta je Riard Aberneti rekao? I kad je to rekao? Ako Kora nije
bila u Enderbiju, onda mora da ju je Riard Aberneti posetio u
umetnikom selu u Berkiru, gde je imala malu vilu. Ili je to moda
bilo neto to joj je Riard napisao u pismu?
Gospodin Entvisl se namrti. Kora je, razume se, bila veoma
glupa ena. Lako je mogla pogreno da protumai izgovorene rei i
da izvrne njihovo znaenje. Ali se on pitao ta je doista reeno i ta
bi to moglo da znai
Bio je zaista tako uznemiren da je pomiljao na to da se obrati
gospoi Lansken za objanjenje. Ali ne jo. Bolje je da ne misli da je
to neto znaajno. Ali zaista bi voleo da zna ta je to Riard
Aberneti rekao to ju je navelo da izgovori ono uvredljivo pitanje:
Ali on je svejedno ubijen, zar ne?
II
U kupeu tree klase, u jednom od poslednjih vagona u vozu,
Gregori Benks ree svojoj eni:
Ta tvoja tetka mora da je naisto luda!
Tetka Kora? upita Suzan kao da eli da dobije u vremenu.
O, da, verujem da je oduvek bila pomalo tupa ili tako neto.
Dord Krosfild, koji je sedeo nasuprot njima, otro ree:
Krajnje je vreme da se neto uini da se ona sprei da ide
unaokolo i pria takve stvari. To bi ljude moglo da navede na
razmiljanje.
Rozamunda ejn, zaokupljena time da ruem oboji svoja
srcolika usta, neodreeno promrmlja:
Pretpostavljam da niko ne bi obratio panju na to to bi jedna
takva vrea mogla da kae. A ona njena neviena odea i tone i tone
perli
Pa ja mislim da bismo to morali da spreimo ree Dord.
Dobro, mili nasmeja se Rozamunda, skloni ru pa
zadovoljno stade da se posmatra u ogledalu. Ti to zaustavi.
Njen mu neoekivano ree:
Mislim da je Dord u pravu. Ljudi se lako navedu da ponu
da priaju.
Pa hoe li to neto da smeta? upita Rozamunda, zasta onda
da razmisli o pitanju i krajevi Kupidonovog luka koji su inili njena
usta izvie se u osmeh.
Mislim da bi to ba bilo zabavno.
Zabavno? Izreeno u etiri glasa.
Pa to kad se u porodici desi ubistvo ree Rozamunda.
Uzbuenje, znate!
Gregori Benksu, onom neveselom i napetom mladom oveku,
pade na pamet da Suzanina roaka, ako se zanemari njena
privlana spoljanost, u blagim naznakama ima neke slinosti s
tetkom Korom. Njene sledee rei prilino potvrdie takav njegov
utisak.
Ako je ubijen ree Rozamunda ta mislite ko je to
uinio?
Njen pogled zamiljeno poe da luta po kupeu.
Njegova smrt bila je beskrajno pogodna za sve nas ree ona
zamiljeno. Majkl i ja bili smo na samoj ivici da propadnemo.
Majkl je imao zaista dobru ulogu koja mu je ponuena u jednoj
predstavi u Sendburnu ako sebi moe da dozvoli da je doeka. Sad
smo se sasvim iskobeljali. Sad bismo mogli da finansiramo i
sopstvenu predstavu kad bi nam to bilo po volji. U stvari, ima jedan
komad s prosto udesnom ulogom
Ali sad vie niko nije sluao Rozamundina ushiena objanjenja.
Svako je panju posvetio sopstvenim mislima o budunosti.
Za dlaku, mislio je Dord. Sad u taj novac moi da vratim
natrag i niko nita nee da zna Ali je bilo blizu.
Gregori zatvori oi i zavali se na naslon sedita. Za njega ovo
nasledstvo bee spas od dugova.
Suzan ree svojim jasnim, prilino tvrdim glasom:
Veoma mi je ao, razume se, sirotog starog strica Riarda. Ali
on jeste bio veoma star i, kako je Mortimer umro, nije vie imao
zato da ivi pa bi bilo strano da je morao da kao bogalj ivotari
godinu za godinom. Mnogo je bolje za njega to je pevnuo ovako
naprasno bez mnogo muke.
Njene tvrde samouverene mlade oi omekae dok je
posmatrala muevljevo napeto lice. Oboavala je Grega.
Neodreeno je oseala da Greg mari za nju manje no ona za njega
ali je to samo pojaavalo njenu strast. Greg bee njen, za njega bi
sve uinila. Ba sve bez izuzetka
III
Mod Aberneti se, dok je oblaila drugu haljinu za veeru u
Enderbiju (jer je ostala da prenoi), pitala da li je trebalo da se
ponudi da ostane due i pomogne Helen oko sreivanja i ienja
kue. Bie tu sve Riardove line stvari Mogla bi da budu i
pisma Sva vana dokumenta, pretpostavljala je, ve je pokupio
gospodin Entvisl. A zaista bee neophodno da se vrati Timotiju to
je pre mogue. Veoma se uzrujavao kad ona nije tamo da pazi na
njega. Nadala se da e mu biti drago zbog testamenta, i da nee biti
ozlojeen. On je oekivao, znala je, da sva Riardova imovina
pripadne njemu. Na kraju, on bee jedini ivi Aberneti. Riard je
svakako mogao da mu veruje da e on da se stara o mlaim
naratajima. Da, strepela je da e Timoti biti ozlojeen A takvo
stanje uvek mu je nepovoljno delovalo na varenje. I, uistinu, kad je
ozlojeen, Timoti postaje strano nerazuman. Bilo je trenutaka kad
bi, inilo se, sasvim gubio oseaj za meru Pitala se treba li da
razgovara s doktorom Bartonom o tome One pilule za spavanje
Timoti ih je u poslednje vreme uzimao veoma mnogo strano bi
se ljutio kad bi ona elela da mu skloni boicu. Ali one mogu da
budu veoma opasne doktor Barton je tako rekao ovek bi
postajao pospan pa bi mogao da zaboravi da ih je ve uzimao i da ih
uzme jo. A onda bi svata moglo da se dogodi! U boici ih je sad
bilo svakako manje no to bi trebalo da ih bude Timoti je zaista
bio vrlo neodgovoran kad su lekovi u pitanju. Nju da slua nije
hteo Doista bee teak ponekad.
Mod uzdahnu i onda se razvedri. Stvari e sad postati mnogo
lake. Vrt, na primer
IV
Helen Aberneti sedela je pored vatre u zelenoj dnevnoj sobi i
ekala da Mod sie pa da veeraju.
Pogleda oko sebe priseajui se prolih vremena kad su ovde bili
Leo i ona i svi ostali. Bila je to srena kua. Ali su kui kao to je ova
bili potrebni ljudi. Bili su joj potrebni deca i sluge i zajedniki obedi
i mnogo ognjita u kojima plamti vatra tokom zime. I tuna je to
kua bila kad je u njoj iveo jedan starac koji je izgubio sina
Ko li e da je kupi, pitala se. Hoe li da bude pretvorena u hotel,
ili institut ili moda u jedan od onih hostela za mlade? To je danas
sudbina prostranih zdanja kao to je ovo. Niko ih ne kupuje da bi
iveo u njima. Moda e i da bude sruena i celo imanje moda e
biti preureeno. Rastui je na tren misao o tome, ali ona smesta
odluno odagna tugu. Sanjarenje o prolosti nikome nije donelo
dobro. Ova kua, i sreni dani provedeni ovde, i Riard, i Leo, sve to
bee dobro, ali je s tim svreno. Morala je da misli na sebe I sad
e, uz ovaj prihod koji joj je Riard ostavio, biti u stanju da zadri
vilu na Kipru i da radi sve one stvari koje je planirala.
Koliko je samo u poslednje vreme imala briga oko novca
poreza svih onih ulaganja koja se nisu isplatila Sada je i s tim,
zahvaljujui Riardovom novcu, zavreno
Siroti Riard. To to je umro u snu bila je zaista velika milost
Iznenada na dan dvadeset drugog pretpostavljala je da su
upravo te rei probudile onu ideju u Korinoj glavi. Ali Kora je zaista
bila nemogua! Uvek je i bila. Helen se seala jednog njihovog
susreta u inostranstvu neposredno posle njene udaje za Pjera
Lanskena. Bila je izuzetno luckasta i glupava toga dana, krivila je
glavu na stranu i davala dogmatske izjave o slikarstvu, posebno o
slikarstvu svog mua, to mora da bee posebno neugodno za
njega. Nema mukarca koji voli kad mu se ena ponaa kao budala.
A Kora jeste bila glupa! Istini za volju, sirota ona, tu nije bilo
pomoi, a i onaj njen mu nije se prema njoj ponaao kako prilii.
Helenin pogled odsutno pade na buket votanog cvea koji je
stajao na okruglom stolu od malahita. Kora je sedela pored njega
dok su svi jo bili tu pre polaska u crkvu. Bee se prepustila
seanjima, ushiivala se od pogleda na svaku poznatu stvar i
oevidno bila toliko srena to je opet u starom domu da je sasvim
smetnula s uma razlog zbog kojeg su svi oni bili tu.
Ali moda je, pomisli Helen, manji licemer od svih nas
ostalih
Kora nikad nije vodila rauna o normama ponaanja. Gledaj
samo kako je tresnula ono pitanje: Ali on jeste ubijen, zar ne?
Lica svih prisutnih bila su preneraena, zgranuta, sve oi uprte
u nju! Kakva raznolikost izraza mora da je bila na svim tim licima
I iznenada, kad joj se ta slika jasno javi u svesti, Helen se
namrti neto s tom slikom nije bilo u redu
Neto?
Neko?
Je li to bio izraz neijeg lica? Da li je to? Neto to kako bi to
rekla? nije trebalo da bude tu
Nije znala ta nije mogla da se seti tano ali bilo je tu neto
negde pogreno.
V
U meuvremenu, u bifeu u Svindonu, gospa u crnini posutoj
perlama grickala je kolaie sa suvim voem, pila aj i veselila se
budunosti. Predoseaj zle kobi nije imala. Bila je srena.
Ova putovanja s jednog na drugi kraj zemlje zaista su bila
zamorna. Bilo bi lake da se u Lajet Sent Meri vrati preko Londona
a ne bi bilo ni mnogo skuplje. Ah, ali izdaci sad vie nisu bili
problem. No, u tom sluaju morala bi da putuje s porodicom i
verovatno bi morala da pria sve vreme. A to bi tek bilo previe
zamorno.
Ne, bolje je to je odluila da se kui vrati ovim putem. Ovi
kolai odista su izvrsni. udo jedno kako ovek ogladni posle
sahrane. Supa u Enderbiju bila je bajna isto tako i onaj hladan
sufle.
Kako je prepreden taj svet i kako su samo licemeri! Sva ta lica
kad je rekla ono o ubistvu! Kako su je samo pogledali!
Pa rekla je pravu stvar. S odobravanjem klimnu sebi glavom. Da,
uradila je pravu stvar.
Pogleda na sat. Jo pet minuta do polaska voza. Ispi aj. Ne ba
tako dobar aj. Lice joj se iskrivi u grimasu.
Tren ili dva osta sanjarei. Sanjarei o budunosti koja se otvara
pred njom Osmehnu se kao sreno dete.
Konano e i ona moi da uiva Izae napolje da se ukrca na
voz marljivo kujui planove
4.
Gospodin Entvisl proveo je veoma nemirnu no. Bio je tako
umoran i tako se loe oseao ujutru da je ostao u krevetu.
Njegova sestra, koja mu je vodila domainstvo, donese mu
doruak na posluavniku i objasni mu ozbiljno koliko je tetno to
je putovao ak na sever Engleske u njegovim godinama i s njegovim
krhkim zdravljem.
Gospodin Entvisl se zadovolji time da kae kako mu je Riard
Aberneti bio stari prijatelj.
Sahrane! ree njegova sestra tonom dubokog
neodobravanja. Sahrane mogu sasvim da dotuku oveka tvojih
godina! Otii e isto tako iznenada kao i tvoj dragi gospodin
Aberneti ako se ne bude uvao.
Re iznenada uini da se gospodin Entvisl lecne. Ona ga
takoe uutka. Odustao je od pravdanja.
Bio je vrlo svestan onoga to ga je nateralo da se trgne na re
iznenada.
Kora Lansken! Ono to je izjavila bilo je sasvim nemogue, ali je
on svejedno eleo da tano utvrdi zato je to kazala. Da, otii e
dole u Lajet Sent Meri da je vidi. Mogao je da se izgovori potrebom
da od nje dobije potpis u vezi s nasleem. Nema potrebe da joj
prui mogunost da pogodi da je svojom budalastom izjavom
pobudila njegovu panju. Ali da e otii da je vidi, bee vrsto reio
i to vrlo brzo.
Zavri doruak pa se zavali na jastuk i stade da ita Tajms.
Nalazio je da ga Tajms veoma umiruje.
Bilo je otprilike petnaest do est te veeri kad mu zazvoni
telefon.
On die slualicu. S druge strane linije oglasi se gospodin
Dejms Parot, drugi partner u firmi Bolard, Entvisl, Entvisl i
Bolard.
Vidi, molim te, Entvisle ree gospodin Parot. Sad me je
ba zvala policija iz mesta Lajet Sent Meri.
Lajet Sent Meri?
Da. Izgleda i tu gospodin Parot malo zastade kao da mu
je neugodno. U pitanju je gospoa Kora Lansken. Nije li ona
jedan od naslednika Abernetijevog imetka?
Da, razume se. Video sam je na sahrani jue.
A bila je, znai, na sahrani, je li tako?
Da. ta je s njom?
Pa poe gospodin Parot kao da se izvinjava ona je to je
zaista izuzetno neprijatno ona je pa ubijena.
Gospodin Parot poslednju re izgovori s krajnjim
nipodatavanjem. To nije bila, kao da je hteo da naglasi, vrsta rei
koja bi neto mogla da znai firmi Bolard, Entvisl, Entvisl i Bolard.
Ubijena?
Da da bojim se da je tako. Pa, mislim, nema sumnje da je
tako.
Kako je policija stigla do nas?
Njena drubenica, ili kuna pomonica, ili ta god da joj je
bila gospoica Gilkrist. Policija je traila ime najblieg roaka ili
advokata. I ova gospoica Gilkrist pokazala se kao vrlo neodluna
kad je u pitanju rodbina i njene adrese, ali je znala za nas. I oni su
nam se smesta obratili.
ta ih je navelo da pomisle da je ubijena?
Glas gospodina Parota opet je zazvuao kao da se izvinjava.
E pa, ini se da to uopte ne dovode u sumnju u pitanju je
bila sekira ili neto tome slino veoma nasilna vrsta zloina.
Pljaka?
Ukazuje na to. Prozor je razbijen i nedostaju neke sitnice, a i
sve fioke su izvuene i tome slino, ali policija, ini se, misli da ima
neto ovaj lano u svemu tome.
U koje doba se to desilo?
Negde izmeu dva i etiri i trideset danas po podne.
Gde je bila kuna pomonica?
Bila je u Redingu da vrati knjige u biblioteku. Vratila se oko
pet sati i nala gospou Lansken mrtvu. Policija eli da zna imamo
li neku ideju o tome ko bi mogao da je napadne. Ja sam im rekao
i ovde glas gospodina Parota zazvua ogoreno da je prosto
nemogue da je to delo nekoga iz kruga ljudi koji je nama poznat.
Da, razume se.
Mora da je neki lokalni razbojnik koji je provalio nadajui se
da e neto moi da ukrade pa onda izgubio glavu i napao je. Mora
da je tako bilo ovaj, ne misli li i ti tako, Entvisle?
Da, da odgovori odsutno gospodin Entvisl.
Parot je u pravu, govorio je sam sebi. Mora da se ba tako
dogodilo.
Ali s neugodnom jasnoom istovremeno u Korin zvonki glas
kako pita:
Ali on jeste ubijen, zar ne?
Kora, glupaa. Uvek je bila. Srljala je tamo gde se aneli ne
usuuju da zau Olako je izgovarala neprijatne istine
Istine!
Opet ta prokleta re
II
Gospodin Entvisl i inspektor Morton ispitivaki su posmatrali
jedan drugoga.
Na svoj uredno taan nain gospodin Entvisl je inspektoru
Mortonu stavio na uvid sve znaajne injenice o Kori Lansken: o
njenom odrastanju, braku, udovitvu, njenom finansijskom
poloaju i rodbini.
Gospodin Timoti Aberneti je njen jedini roeni brat koji je jo
u ivotu, ali je on usamljenik i invalid, sasvim nesposoban da se
udalji iz doma. On me je ovlastio da delam u njegovo ime i da
obavim sve to je neophodno.
Inspektor klimnu glavom. Za njega bee pravo olakanje to za
sagovornika ima ovog otroumnog starijeg advokata. Nadao se,
tavie, da bi advokat mogao da mu bude od pomoi u reavanju
ovoga sluaja koji je poinjao da deluje sasvim zagonetno.
On ree:
Gospoica Gilkrist me je obavestila da je gospoa Lansken
bila na severu, na sahrani starijeg brata, dan pre nego to je
ubijena.
Tako je, inspektore. I sm sam lino bio tamo.
Je li joj ponaanje bilo prirodno ili je delovala udno
moda uplaeno?
Obrve gospodina Entvisla izvie se u dobro odglumljenom
iznenaenju.
Da li obino ima neto udno u ponaanju osobe koja e
uskoro biti ubijena?
Inspektor se osmehnu prilino krto.
Nisam mislio na to da li je bila sujeverna ili da li je imala zle
slutnje. Ne, samo tragam za neim pa neim to odstupa od
uobiajenog.
Mislim da vas ne razumem do kraja, inspektore ree
gospodin Entvisl.
Ovaj sluaj nije lako razumeti, gospodine Entvisle. Recimo da
je neko posmatrao kako ta Gilkrist izlazi iz kue oko dva sata, pa
odlazi u selo na autobusku stanicu. Taj neko onda uzima sekiru sa
drvljanika, razbija njome kuhinjski prozor, ulazi u kuu, penje se
uza stepenice, napada gospou Lansken sekirom i napada je
divljaki. Udara je sedam ili osam puta. Gospodin Entvisl
ustuknu. Da nastavi inspektor bio je to veoma brutalan
zloin. Onda provalnik izvlai nekoliko fioka, prisvaja aku triarija
vrednih moda banku ili dve, i nestaje.
Zar je bila u krevetu?
Da. Izgleda da se kasno vratila sa severa prethodne noi,
iscrpljena i veoma uzbuena. Stekla je neko nasledstvo koliko sam
razumeo. Je li tano?
Da.
Spavala je veoma ravo i probudila se sa uasnom
glavoboljom. Popila je nekoliko olja aja, uzela koju tabletu za
glavu i onda rekla gospoici Gilkrist da je ne uznemirava do ruka. I
poto joj nije bilo bolje, uzela je dve pilule za spavanje. Onda je
poslala gospoicu Gilkrist u Reding da u biblioteci zameni neke
knjige. Bila je pospana, ako ne ve i u dubokom snu, kad je taj
ovek provalio. Mogao je da uzme ta je hteo i da joj je samo
pripretio ili da joj je stavio krpu u usta. Sekira koju je uneo spolja
deluje kao preterivanje.
Moda je samo nameravao da joj pripreti njome primeti
gospodin Entvisl. Ako je ona onda pokuala da se suprotstavi
Prema medicinskim izvetajima nema znakova da je bilo
guanja. Sve ukazuje na to da je ona leala na krevetu i mirno
spavala kad je napadnuta.
Gospodin Entvisl se nelagodno promekolji na stolici.
Deavaju se i takva brutalna i sasvim besmislena ubistva
istae on.
O, da, da, verovatno e se na kraju pokazati da se to i zbilo.
Izdat je nalog, razume se, da se motri na sve sumnjive osobe. Niko
iz okruenja nije u pitanju, i u to smo prilino sigurni. Lokalni tipovi
su svi provereni i pokazali su se kao isti. U to doba dana veina
ljudi je na poslu. A i njena vila je na putu izvan seoskih granica.
Svako je mogao da joj se privue a da ne bude primeen. Svuda oko
sela vodi pravi lavirint puteva. Jutro je bilo lepo i kia nije padala
ve due vreme tako da nema upadljivih tragova automobilskih
guma koji bi mogli da nas upute na neki trag u sluaju da je neko
automobilom dolazio ovamo.
Mislite li da je neko doao automobilom? otro upita
gospodin Entvisl.
Inspektor slee ramenima. Ne znam. Jedino to mogu da
zakljuim jeste da u ovom sluaju ima mnogo udnih stvari. Ovo, na
primer
I on tu preko stola gurnu aku stvari bro u obliku trolista sa
sitnim biserima, bro posut ametistom, malu nisku bisera i
narukvicu od granata.
Ovo su stvari izvaene iz njene kutije za nakit. Naene su
odmah ispred kue, baene u bunje.
Da to jeste prilino udno. Moda se njen napada uplaio
onoga to je uinio
Mogue je. Ali onda bi ove stvari ostavio gore u sobi
Razume se, panika ga je moda uhvatila kad se naao izmeu
spavae sobe i izlaznih vrata.
Gospodin Entvisl tiho ree:
A moe biti da su te stvari ostavljene samo da bi se zametnuo
trag.
Da, ima vie mogunosti Razume se, i ova gospoica
Gilkrist je to mogla da uradi. Kad dve ene ive zajedno nikad se
ne zna kakva kavga, ogorenost ili strast moe da se rasplamsa. O,
da, tu mogunost takoe ne prenebregavamo. Ali ini se da je to
malo verovatno. Po svim navodima, njih dve su bile u krajnje
prijateljskim odnosima.
On malo zasta pre no to nastavi. Po onome to vi kaete,
nekakvu korist iz njene smrti niko ne moe da ostvari, je li tako?
Advokat se nelagodno promekolji.
Pa nisam ba tako rekao.
Inspektor Morton naglo die pogled.
ini mi se da ste rekli da su izvor prihoda gospoe Lansken
bila sredstva koja joj je odobravao brat i da, koliko je vama poznato,
druge imovine ili sredstava nije imala.
Tako je. Mu joj je umro bez prebijene pare, a po onome to o
njoj znam jo od vremena njene mladosti, veoma bih se iznenadio
da je stekla i sauvala neki novac.
Vila u kojoj je ivela bila je iznajmljena, nije njena, a ono malo
nametaja nije vredno pomena ovih dana. Neto sumnjive
hrastovine i isto tako neodreenih slikarskih radova. Kome god da
je sve to ostavila, nee imati mnogo koristi ako je uopte ostavila
testament.
Advokat zavrte glavom.
Meni nije poznato da je nainila testament. Morate da
shvatite da je godinama nisam video.
Pa ta ste onda pomislili upravo sad? Neto ste imali na umu,
rekao bih.
Da. Da, jesam. elim da budem strogo precizan.
Da li se to odnosi na nasledstvo koje ste pominjali? Ono koje
joj je brat ostavio? Je li ona imala ovlaenje da ga otui
testamentom?
Ne, ne u smislu koji je vama na umu. Ona nije imala
ovlaenje da se odrekne imetka. Sad kad je umrla, njen deo bie
podeljen izmeu petoro ostalih naslednika po testamentu Riarda
Abernetija. Eto, na to sam mislio. Njih petoro e njenom smru
automatski stei korist.
Inspektor je izgledao razoaran.
O, a ja sam mislio da imamo neki trag. U redu, ini se da tu
svakako nema motiva da bilo ko doe i iskasapi je sekirom. Izgleda
da je to neki od onih uvrnutih tipova jedan od maloletnih
kriminalaca, moda ima ih mnogo. A onda je izgubio strpljenje,
bacio nakit u grm i umakao Da, mora da je tako neto. Ukoliko to
nije uradila visokopotovana gospoica Gilkrist, mada moram da
kaem da u to ne verujem.
Kad je pronala telo?
Tek negde oko pet sati. Iz Redinga se autobusom vratila u
etiri i pedeset. Stigla je do vile, ula na glavna vrata i otila u
kuhinju da pristavi ajnik. Iz sobe gospoe Lansken nije dopirao
nikakav zvuk, ali je gospoica Gilkrist zakljuila da ona jo spava.
Onda je gospoica Gilkrist primetila prozor; sra je bila svuda po
podu. ak i tada je pomislila da bi to moglo da bude delo nekog
derana koji je neoprezno utnuo loptu ili prakom izbacio kamen.
Popela se na sprat i paljivo virnula u sobu gospoe Lansken da
vidi da li jo spava ili je moda voljna da popije malo aja. A onda je,
razume se, izgubila glavu, vrisnula i otrala seoskim drumom do
najblieg suseda. Njena pria deluje savreno dosledno i nije bilo
tragova krvi u njenoj sobi, u kupatilu ili na njenoj odei. Ne. Ja
mislim da je gospoica Gilkrist ista u ovom sluaju. Doktor je
stigao u pola est. Ustanovio je da je smrt nastupila najkasnije do
etiri i trideset i, prema njemu, mnogo je verovatnije da je to bilo
oko dva sata tako da izgleda da je taj, ko god da je bio, skriven u
blizini ekao da gospoica Gilkrist napusti vilu.
Advokatovim licem pree lak trzaj. Inspektor Morton nastavi:
Nameravate li da razgovarate s gospoicom Gilkrist?
Pomiljao sam da to uinim.
Bilo bi mi drago kad biste to uinili. Ona nam je, miljenja
sam, rekla sve to je mogla, ali nikad se ne zna. Ponekad, u
razgovoru, moe da iskrsne neki nov podatak. Ona je malice starija
devojka ali sasvim razumna, praktina ena i zaista je bila
veoma predusretljiva i saeta.
Zasta malo opet, a onda dodade:
Telo je u mrtvanici. Ako biste hteli da ga vidite
Gospodin Entvisl prista, iako teka srca.
Nekoliko minuta kasnije stajao je pred posmrtnim ostacima
Kore Lansken. Bila je divljaki iseena i kosa bojena kanom bila joj
je slepljena skorelom krvi. Usne gospodina Entvisla stisnue se i on
gadljivo skrenu pogled.
Sirota mala Kora. S koliko je nestrpljenja samo dva dana ranije
iekivala da uje da li joj je brat neto ostavio. I kako li joj je posle
budunost morala izgledati ruiasta. Kakvu li je gomilu budalastih
stvari mogla da uradi i da pri tome uiva s tim novcem.
Jadna Kora Kako li su samo kratko trajala ta njena nadanja.
Njenom smru niko nita nije dobijao ak ni brutalni ubica
koji je ak pobacao jeftini nakit dok je beao. Petoro ljudi steklo je
po nekoliko hiljada vie ali im je imetak koji su ve nasledili bio i
vie nego dovoljan. Ne, tu ne moe da bude motiva.
udno je to to je Kora imala na umu ubistvo dan pre nego to
je i sama ubijena.
Ali on jeste ubijen, zar ne?
Kako li joj je to palo na pamet? Smeno! Prosto smeno! Previe
smeno da bi to vredelo pominjati inspektoru Mortonu.
Razume se, posle vienja s gospoicom Gilkrist
Pod pretpostavkom da gospoica Gilkrist, mada je to bilo malo
verovatno, moe da baci neko svetlo na ono to je Riard rekao
Kori.
Ali mislila sam iz onoga to je on rekao ta je Riard rekao?
Smesta moram da vidim gospoicu Gilkrist ree gospodin
Entvisl sam sebi.
III
Gospoica Gilkrist bila je ena oronulog izgleda, kratke kose
elinosive boje. Imala je jedno od onih neupeatljivih lica kakva
ene u pedesetim godinama esto stiu.
Gospodina Entvisla toplo je pozdravila.
Toliko mi je drago to ste doli, gospodine Entvisle. Zaista
znam veoma malo o porodici gospoe Lansken i, razume se, nikad,
nikad ranije nisam imala posla sa ubistvom. Previe je jezivo!
Gospodin Entvisl bee sasvim siguran da gospoica Gilkrist
nikad ranije nije imala posla sa ubistvom. Uistinu, njena reakcija na
zloin bila je skoro istovetna sa onom koju je imao njegov partner.
ovek ita o njima, razume se ree gospoica Gilkrist
smetajui zloin u njegovu pravu sferu. A ak i nerado itam o
tome. Tako su grozne te stvari, veina njih!
Dok je za njom iao prema dnevnoj sobi gospodin Entvisl je
paljivo gledao oko sebe. U prostorijama se oseao jak miris uljanih
boja. Vila bee prenatrpana, manje nametajem koji je onako
slikovito opisao inspektor Morton, a vie slikama. Zidovi su bili
prekriveni slikama, uglavnom veoma mranim i prljavim uljanim
slikama. Ali tu su bili i akvareli, takoe, i jedna ili dve mrtve
prirode. Manje slike bile su naslagane na ispust na prozoru.
Gospoa Lansken imala je obiaj da ih kupuje na aukcijama
objasni gospoica Gilkrist. Veoma se time zanimala, sirota
dua. Ila je na sve prodaje unaokolo. Slike su danas postale zaista
jeftine, bagatela. Nikad nije platila vie od jedne funte za bilo koju
od njih, ponekad i samo nekoliko ilinga, a postojala je izvanredna
mogunost, ona je tako uvek govorila, da tako doe do neega
istinski vrednog. Imala je obiaj da kae da je ovo slika nekog
italijanskog naivca koja bi mogla da donese mnogo novca.
Gospodin Entvisl sumnjiavo odmeri delo italijanskog naivca
koje mu je pokazala. Kora, mislio je, zaista nikad nije znala nita o
slikama. Pojeo bi svoj eir kad bi bilo koja od ovih brljotina vredela
vie od pet funti!
Razume se ree gospoica Gilkrist, primetivi izraz na
njegovom licu, i hitro dokui njegove misli. I sama o slikama ne
znam mnogo, iako mi je otac bio slikar ne ba uspean, bojim se.
Ali kao devojka imala sam obiaj da crtam akvarele i sluala sam
mnoge razgovore o slikarstvu tako da se gospoi Lansken svidelo
da kraj sebe ima nekoga s kim e moi da pria o slikarstvu. Sirota
mila dua, bila je ba posveena umetnosti.
Je li vam bila draga?
Budalasto pitanje, ree sam sebi im ga izgovori. Da li je ikako
mogla da odgovori sa ne? Kora je, mislio je, bila previe zamorna
da bi neko s njom iveo.
O, da ree gospoica Gilkrist. Veoma smo se dobro
slagale. Na neki nain je, znate, gospoa Lansken bila ba kao dete.
Izgovarala je sve to joj padne na pamet. Nisam sigurna da je njeno
rasuivanje bilo uvek dobro
O pokojnicima niko ne govori: Bila je temeljno budalasta ena.
Gospodin Entvisl ree: Ona ni u kom smislu nije bila
intelektualka.
Ne ne moda nije. Ali bila je veoma otroumna, gospodine
Entvisle. Veoma otroumna. Ponekad bi me sasvim iznenadila
kako bi uspela da pogodi pravu stvar.
Gospodin Entvisl odmeri gospoicu Gilkrist mnogo paljivije.
Pomisli kako i ona sama nije ba budala.
Vi ste uz gospou Lansken proveli nekoliko godina, je li tako?
Tri i po godine.
Vi ste joj ovaj bili drubenica i takoe ste joj ovaj vodili
rauna o domainstvu, je li tako?
Bilo je jasno da se dotakao delikatne teme. Gospoica Gilkrist
malo pocrvene.
O, da, zaista. Uglavnom sam ja kuvala stvarno uivam u
kuvanju malo istila prainu i obavljala druge lake kune
poslove. Nikakvo veliko spremanje, razume se.
Ton glasa gospoice Gilkrist ukazivao je na to da se vrsto dri
svojih principa. Gospodin Entvisl nije imao predstavu ta je to
veliko spremanje pa promrmlja neto u znak odobravanja.
Iz sela je za tako neto dolazila gospoa Panter. Redovno dva
puta nedeljno. Vidite, gospodine Entvisle, ja nisam mogla da
podnesem ak ni pomisao da budem sluga. Kad je moja mala radnja
za prodaju aja propala bila je to katastrofa tome je rat
doprineo, znate. Bilo je to divno mesto. Nazvala sam ga Vrba i sav
porcelan imao je motive vrbe u plavoj boji prosto slatke a i
ajni kolai koje sam pravila stvarno su bili izvrsni uvek sam bila
majstor za kolae i peciva. Da, veoma sam dobro poslovala, a onda
je poeo rat i snabdevanje je izostalo pa sam bankrotirala rtva
sam rata, uvek sam tako govorila i o tome pokuavam i dalje da
mislim na taj nain. Izgubila sam ono malo novca to mi je otac
ostavio i koji sam uloila u radnju pa sam, razume se, morala da
potraim neto drugo ime bih se bavila. Uena da neto budem
nikad nisam bila. I tako sam stupila u slubu kod jedne dame, ali to
nije ispalo dobro bila je neotesana i imala je previe prohteva pa
sam malo radila kancelarijske poslove ali mi se to uopte nije
dopalo, a onda ja naila gospoa Lansken i mi smo se jedna drugoj
svidele od samog poetka jer joj je mu bio slikar i sve ostalo.
Gospoa Gilkrist osta bez daha pa naas zasta, a onda dodade
rastueno: Ali kako sam samo volela moju milu, milu ajdinicu.
Kakav je samo fini svet dolazio u nju.
Gledajui je tako gospodin Entvisl najednom stee utisak da mu
je to nekako poznato bila je to sloena slika stotine damama
slinih prilika koje mu prilaze u brojnim ajdinicama raznih naziva
Lovorovo drvo, Lahor umbira, Plavi papagaji, Vrba, Prijatan
kutak a sve edno odevene u plave, ruiaste ili narandaste
radne kombinezone i primaju porudbine za aj i ajne kolaie.
Gospoica Gilkrist imala je Duhovni dom ajdinicu za dame
starog kova s probranom klijentelom. Mora da ima, pomisli, veliki
broj gospoica Gilkrist svuda po zemlji, sve veoma sline jedna
drugoj s tim krotkim trpeljivim licem, jogunastom gornjom usnom i
lako proreenom sedom kosom.
Gospoica Gilkrist je nastavila:
Ali zaista ne bi trebalo da priam o sebi. Policija je bila veoma
ljubazna i puna razumevanja. Odista vrlo ljubazna. Neki inspektor
Morton doao je iz glavnog sedita policije i tek on je bio suta
ljubaznost. Udesio bee ak da odem i prenoim kod gospoe Lejk,
dole na putu, ali sam ja rekla: Ne. Smatrala sam da mi je dunost
da ostanem ovde sa svim lepim stvarima gospoe Lansken u kui.
Oni su odneli t t gospoica Gilkrist uze malo vazduha telo
odavde, razume se, i zakljuali su sobu, a inspektor mi je rekao da
e jedan policajac deurati u kuhinji celu no zbog razbijenog
prozora na koji je ujutru opet stavljeno staklo, to mi je ba milo
i gde sam ono stala? O, da, pa sam tako rekla da e mi biti sasvim
dobro u mojoj staroj sobi, mada moram da priznam da sam navukla
komodu s fiokama na vrata i stavila veliki bokal vode na prozorsku
dasku. ovek nikad ne zna a ako je to kojim sluajem bio neki
manijak znate, esto se uje o takvim stvarima
I ovde gospoica Gilkrist osta sasvim bez daha. Gospodin
Entvisl hitro ree:
Poznate su mi sve glavne injenice. Inspektor Morton me je
detaljno upoznao s celim sluajem. Ali ako vam to ne bi bilo previe
teko, voleo bih da mi vi iznesete svoje vienje
Razume se, gospodine Entvisle. Tano znam kako se oseate.
Policajci su tako ravnoduni. I s pravom su takvi, razume se.
Gospoa Lansken se preksino vratila sa sahrane podstae
je gospodin Entvisl.
Da, njen voz je stigao poprilino kasno. Poslala sam taksi po
nju da je saeka ba kako mi je i rekla da uradim. Bila je veoma
umorna, sirota dua to je sasvim prirodno ali je sve u svemu
bila bodrog duha.
Da, da. Da li je uopte govorila o sahrani?
Samo neto malo. Dala sam joj olju vrelog mleka nije htela
nita drugo pa mi je rekla da je crkva bila dupke puna i da je bilo
mnogo, mnogo cvea O! Rekla mi je da joj je bilo ao to nije
videla svog drugog brata Timotija da li se tako zove?
Da. Ime mu je Timoti.
Rekla je da je prolo dvadeset godina od kako ga nije videla i
da se nadala da e i on biti tamo, da je jasno razumela da on smatra
da je bolje da ne dolazi u tim okolnostima, ali da je njegova ena bila
prisutna i da ona Mod nikad nije mogla da podnese o, teko meni,
zaista vas molim za izvinjenje, gospodine Entvisle prosto mi se
omaklo nisam mislila
Ne mari. Ne mari ree gospodin Entvisl hrabrei je. Ja
nisam od rodbine, znate. I verujem da Kora i njena snaha nikad
nisu bile bliske.
E pa, skoro da je i ona rekla tako neto. Oduvek sam znala da
e Mod postati jedna od onih ena koje vole da vode glavnu re i da
se u sve petljaju, eto, to je rekla. I onda je osetila da je veoma
umorna i rekla da e smesta otii u krevet ja sam joj ve spremila
bocu s toplom vodom pa je otila gore.
Da li je rekla jo neto ega bi mogli da se setite?
Nije imala nikakav predoseaj, gospodine Entvisle, ako je to
ono na ta mislite. Sigurna sam u to. Bila je zaista, znate, veoma
dobro raspoloena uprkos umoru i tunom dogaaju. Upitala
me je kako bi mi se svidelo da odem na Kapri! Razume se da sam
rekla da bi to bilo divno to je stvar za koju nisam ni sanjala da
moe da mi se desi i ona je rekla: E pa otii emo! Tek tako.
Shvatila sam razume se da to uistinu nije pomenuto da joj je
brat ostavio nekakav godinji prihod ili tako neto.
Gospodin Entvisl klimnu glavom.
Sirota dua. E pa, milo mi je to je imala zadovoljstvo da bar
to planira posle svega ovoga.
Gospoica Gilkrist uzdahnu i onda ree enjivim glasom:
Rekla bih da nikad neu otii na Kapri
A sledeeg jutra? podstae je opet gospodin Entvisl ne
osvrui se na razoaranje gospoice Gilkrist.
Sledeeg jutra gospoi Lansken uopte nije bilo dobro. Zaista
je izgledala grozno. Jedva da je okom trenula cele noi, rekla mi je.
Komari. To je stoga to ste sino bili preterano umorni, rekla sam
joj i ona se sloila da je moda tako. Dorukovala je u krevetu i nije
ustajala celo pre podne, ali mi je u vreme ruka rekla da uopte nije
u stanju da zaspi. Oseam veliki nemir, rekla je. Ne prestajem da
mislim o raznim stvarima i da se udim. I onda je rekla da e uzeti
pilule za spavanje i pokuati da se dobro naspava po podne. Traila
je zatim da odem u Reding i zamenim dve knjige u biblioteci jer ih je
proitala u vozu dok je putovala i sad vie nije imala ta da ita.
Obino su joj dve knjige bile dovoljne za nedelju dana. I tako sam ja
otila neto odmah posle dva i to je i to je bilo je to poslednji
put
Gospoica Gilkrist stade da mrca. Mora da je bila u snu,
znate. Nije mogla nita da uje, a inspektor Morton me je uveravao
da nije patila On misli da je ubijena prvim udarcem. O, Boe,
muka mi je i kad samo pomislim na to!
Molim vas, molim vas. Ne nameravam da vas dalje muim
onim to se desilo. Samo elim da ujem ono to biste mogli da mi
kaete o gospoi Lansken iz perioda pre nesree.
Delovala je sasvim prirodno, sigurna sam. Uprkos veoma
tekoj noi izgledala je veoma sreno i radovala se budunosti.
Gospodin Entvisl malo zasta pre nego to postavi sledee
pitanje. eleo je da sve paljivo smisli da ne bi ispalo da vodi
svedoka.
Da li moete da mi kaete je li pominjala nekoga od rodbine
posebno?
Ne, ne, mislim da nije ree gospoica Gilkrist i malo se
zamisli. Izuzev ono to je rekla da joj je ao to nije videla brata
Timotija.
Zar nita nije govorila o bratovljevoj bolesti. O ovaj
njenom uzroku? Bilo ta u tom smislu?
Ne.
Na licu gospoice Gilkrist nije bilo napetosti. Gospodin Entvisl
bee siguran da bi je zapazio samo da je Kora izrekla onu svoju
primedbu o ubistvu.
Bio je bolestan ve neko vreme, mislim ree gospoica
Gilkrist neodreeno mada sam se iznenadila kad sam to ula.
Delovao je tako ivahno.
Gospodin Entvisl hitro ree:
Zar ste ga videli kada?
Kada je stigao ovamo da vidi gospou Lansken. ekajte da se
setim to je bilo pre tri nedelje.
Je li odseo ovde?
O ne svratio je samo nakratko i jedva pristao da neto
prezalogaji. Bilo je to veliko iznenaenje. Gospoa Lansken ga nije
oekivala. Shvatila sam da je u pitanju nekakav porodini
nesporazum. Godinama ga nije videla, rekla mi je.
Da, to je tano.
Veoma se uzrujala kad ga je ponovo videla i verovatno
kad je shvatila koliko je bolestan
Zar je znala da je bolestan?
O, da, seam se sasvim dobro. Jer pitala sam se samo u
sebi, razume se ne pati li gospodin Aberneti od slabljenja mozga.
Jedna moja tetka
Gospodin Entvisl veto zaobie tetku.
Da li vas je neto to je gospoa Lansken rekla navelo da
pomislite da je u pitanju slabljenje mozga?
Da. Gospoa Lansken je rekla neto kao: Siroti Riard.
Mnogo je ostario, mora da je Mortimerova smrt tome doprinela.
Zvui sasvim senilno. Sve te izmiljotine o proganjanju i o tome da
ga neko truje. Starci ba umeju da budu takvi. I razume se, kao to
sam i ja znala, da je to suta istina. Ta tetka koju sam vam
pomenula bila je ubeena da sluge pokuavaju da joj sipaju otrov
u hranu pa je na kraju jela samo kuvana jaja jer, govorila je, ne
mo ui u kuvano jaje da bi ga zatrovao. Ismevali smo je, ali da se
to deava danas, ne znam ta bismo radili jer su jaja prava retkost i
uglavnom nam stiu iz inostranstva tako da je kuvanje uvek
riskantno.
Gospodin Entvisl sagu o tetki gospoice Gilkrist gotovo i ne u.
Bio je veoma uznemiren.
Kad gospoica Gilkrist konano zauta, on ree:
Pretpostavljam da gospoa Lansken sve to nije shvatila
previe ozbiljno?
O, ne, gospodine Entvisle, ona je to sasvim lepo shvatila.
Gospodin Entvisl nae da je i ta primedba prilino
uznemirujua, mada ne sasvim u smislu u kojem je gospoica
Gilkrist tu primedbu upotrebila.
Da li je Kora Lansken razumela? Ne tada, moda, nego kasnije.
Nije li moda previe dobro sve shvatila?
Gospodin Entvisl je znao da Riard Aberneti uopte nije bio
senilan. Riard je u potpunosti vladao svim svojim sposobnostima.
A nije bio ni od one vrste ljudi koja pati od manije gonjenja bilo koje
vrste. Bio je, kao i uvek to je bio, tvrdoglavi poslovni ovek i
njegova bolest nije donela nikakve promene u tom pogledu.
Bilo je prosto neverovatno da se u razgovoru sa sestrom koristio
takvim izrazima. Ali moda je Kora, svojom detinjom
otroumnou, uspela da odgonetne ono izmeu redova i da uoblii
ono to je Riard Aberneti zaista rekao.
U mnogo emu, mislio je gospodin Entvisl, Kora je bila savrena
budala. Manjkalo joj je zdravo rasuivanje, bila je neuravnoteena i
imala je isto detinjasta stanovita, ali je takoe imala deju
neobjanjivu sposobnost da ponekad sasvim precizno sagleda ta je
ta, i to na potpuno zaprepaujui nain.
Gospodin Entvisl se za sada zadovolji time. Gospoica Gilkrist,
mislio je, znala je vie no to mu je rekla. Upita je da li zna je li Kora
Lansken ostavila testament. Gospoica Gilkrist spremno odgovori
da je testament gospoe Lansken u banci.
Potom, poto obavi odreene dalje neophodne korake, spremi
se da poe. Privole gospoicu Gilkrist da primi manju sumu novca
u gotovom radi pokria trenutnih izdataka i ree joj da e s njom
biti u vezi, a da e joj u meuvremenu biti zahvalan ako ostane u vili
dok bude traila novi posao. To bi joj bila velika usluga, odgovori
mu gospoica Gilkrist, a ne optereenje jer se zaista nije plaila da
tu ostane sama.
Nije uspeo da se povue sve dok nije dopustio da ga gospoica
Gilkrist provede svuda po vili i pokae mu slike pokojnog Pjera
Lanskena koje su bile sve zgomilane u maloj trpezariji i koje su
gospodina Entvisla gotovo naterale da se zastidi u pitanju su bili
sve sami aktovi uz jedinstveno odsustvo majstorstva, ali s mnogo
naklonosti za detalj. Takoe bee primoran da se divi raznim malim
uljanim slikama ivopisnih ribarskih luka koje bee naslikala sama
Kora.
Polpero izjavi gospoica Gilkrist s ponosom. Tamo smo
bile prole godine i gospoa Lansken bila je ushiena njegovom
ivopisnou.
Gospodin Entvisl se, poto sagleda Polpero sa jugozapada, sa
severozapada, i na kraju sa nekoliko drugih taaka kompasa, sloi s
gospoicom Gilkrist da je gospoa Lansken pokazala mnogo dobre
volje.
Gospoa Lansken obeala je da e mi ostaviti svoje slike
ree gospoica Gilkrist enjivo. Ja sam im se veoma divila.
ovek zaista moe da oseti kako se talasi razbijaju na ovoj ovde, zar
ne? Mislite li da bih, ak i ako je ona to zaboravila, moda mogla
jednu da uzmem za uspomenu?
Siguran sam da bi tako neto moglo da se uredi ree
gospodin Entvisl velikoduno.
Razmotri s njom zatim jo neke stvari pa onda poe na sastanak
s direktorom banke i na dalje dogovore s inspektorom Mortonom.
5.
Oronuo, eto ta si ree gospoica Entvisl onim
nezadovoljnim i prekornim tonom kojim se odana sestra obraa
bratu ije domainstvo odrava. To ne bi trebalo da radi u
tvojim godinama. Kakve to veze ima s tobom, volela bih da znam?
Pa u penziji si, zar ne?
Gospodin Entvisl blago primeti da je Riard Aberneti bio jedan
od njegovih najstarijih prijatelja.
Dabome. Ali Riard Aberneti je mrtav, zar ne? I tako uopte
ne vidim razlog da se ti mea u stvari koje te se ne tiu i da na smrt
nazebe u tim nesnosnim eleznikim vagonima punim promaje. I
ubistvo, pride! Ne razumem zato su uopte slali po tebe.
Stupili su sa mnom u vezu jer su u vili nali moje pismo u
kojem Kori saoptavam pojedinosti o sahrani.
Sahrane! Samo jedna za drugom, a to me podseti. Jo jedan
od tih dragocenih Abernetija zvao te je nekoliko puta Timoti,
mislim da ree da se zove. Odnekle iz Jorkira a to je takoe u
vezi sa sahranom! Rekao je da e ponovo pozvati kasnije.
Poziv za gospodina Entvisla stie te veeri. Kad die slualicu, s
druge strane zau se glas Mod Aberneti.
Hvala bogu da sam vas konano dobila! Timoti je u strano
loem stanju. Ove vesti o Kori veoma su ga potresle.
I to je sasvim razumljivo ree gospodin Entvisl.
ta ste rekli?
Rekao sam da je sasvim razumljivo to je potresen.
Pretpostavljam da jeste uzvrati Mod, ali joj se sumnja
oseala u glasu. Mislite li da je stvarno ubistvo u pitanju?
(Bilo je to ubistvo, zar ne, rekla je Kora. Ali ovoga puta nije
bilo oklevanja oko odgovora.)
Da, bilo je to ubistvo.
I to sekirom, kako pie u novinama?
Da.
Meni zvui skroz neverovatno ree Mod da je Timotijeva
sestra njegova roena sestra ubijena sekirom!
Nita manje neverovatno to nije izgledalo ni gospodinu
Entvislu. Timoti je vodio ivot tako odvojen od nasilja da bi ak i
njegova rodbina, ovek bi rekao, toga trebalo da bude poteena.
Bojim se da moramo da se suoimo s tom injenicom ree
gospodin Entvisl blago.
Zaista sam veoma zabrinuta zbog Timotija. Sve ovo veoma
loe utie na njega! Smestila sam ga sada u krevet, ali on uporno
navaljuje da vas ubedim da doete da ga posetite. eli da dozna
stotinu stvari hoe li biti istrage, i ko treba da prisustvuje, i kad e
potom moi da se obavi sahrana, i gde, i kakva sredstva postoje, i
da li je Kora ikad izrazila elju da bude kremirana ili kako, i da li je
ostavila testament
Gospodin Entvisl ului priliku da je prekine pre nego to lista
postane previe duga.
Postoji testament, da. Oznaila je Timotija kao svog
izvritelja.
O, boe, bojim se da Timoti ne moe nita da preduzme
Firma e se pobrinuti za sve neophodne poslove. Testament
je vrlo prost. Svoje slike i bro od ametista ostavila je svojoj
drubenici, gospoici Gilkrist, a sve ostalo Suzan.
Suzan? Pitam se zato Suzan? Verujem da ona Suzan nikad
nije videla verujem ak od vremena kad je bila beba.
Pretpostavljam da je to stoga to se i Suzan udala za oveka
koji ba i nije bio po volji porodice.
Mod huknu.
ak je i Gregori daleko bolji no to je Pjer Lansken ikad bio!
Razume se da bi udaja za oveka koji slui u radnji u moje vreme
bila neuvena ali je radnja s hemijskim sredstvima ipak bolja od
piljarnice a i Gregori, na kraju, izgleda sasvim pristojno.
Ona malo zasta, a onda dodade: Da li to znai da Suzan dobija
i prihod koji je Riard ostavio Kori?
O, ne. Glavnica od toga bie podeljena po uputstvima iz
Riardovog testamenta. Ne, sirota Kora ostavila je za sobom svega
nekoliko stotina funti i nametaj iz vile. Kad dospeli dugovi budu
isplaeni i nametaj prodat, sumnjam da e preostati vie od pet
stotina funti. I nastavi: Usledie istraga, razume se. To je
ugovoreno za sledei utorak. Ako se Timoti slae, poslaemo dole
mladog Lojda da postupak prati za raun porodice. I jo dodade,
izvinjavajui se: Bojim se da bi to moglo da privue znatnu
panju s obzirom na to kakve su ovaj okolnosti.
E, to je ba neprijatno! Jesu li uhvatili propalicu koja je to
uinila?
Jo ne.
To mora da je jedan od onih groznih mladih raspusnika koji
lutaju zemljom i ubijaju. Policija je potpuno nesposobna.
Ne, ne ree gospodin Entvisl. Policija je sve samo ne
nesposobna. Ne zavaravajte se u vezi s tim.
E pa, meni je sve to krajnje nepojmljivo. I veoma je loe za
Timotija. Pretpostavljam da vi nikako ne biste mogli da doete
ovamo do nas, gospodine Entvisle? Bila bih vam beskrajno
zahvalna kad biste doli. Mislim da bi se Timoti smirio kad biste vi
doli da razgovarate s njim.
Gospodin Entvisl zauta na trenutak. Poziv mu nije bio
neprijatan.
Ima istine u tome to ste rekli priznade on. A i meni je
potreban Timotijev potpis kao izvrioca na nekim dokumentima.
Da, mislim da bi bilo sasvim dobro da doem.
E, to je izvrsno. Tako mi je laknulo. Sutra? I ostaete da
prenoite, zar ne? Najbolje vam je da uhvatite voz iz Sent Pankrasa
u jedanaest i dvadeset.
Bojim se da u morati da doem nekim popodnevnim vozom
ree gospodin Entvisl. Imam jo neka posla da obavim pre
podne
II
Dord Krosfild srdano pozdravi gospodina Entvisla, ali i
moda pomalo iznenaeno.
Gospodin Entvisl ree, na nain kao da time sve objanjava,
mada to u stvari nije nita objanjavalo:
Dolazim iz mesta Lajet Sent Meri.
To je, dakle, ipak bila tetka Kora, je li? itao sam o tome u
novinama i prosto nisam mogao da verujem. Pomislio sam da je to
neko istog imena.
Lansken nije ba esto ime.
Ne, svakako nije. Pretpostavljam da postoji prirodna
odbojnost da ovek poveruje da lan ue porodice moe da bude
ubijen. Meni sve lii na onaj sluaj od prolog meseca u Dartmuru.
Je li?
Da. Iste okolnosti. Vila na usamljenom mestu. Dve starije
ene koje ive same. Iznos gotovine koji je odnet, neka sia, sasvim
je, ovek bi rekao, u neskladu s delom koje je poinjeno.
Iznos novca uvek je relativna stvar ree gospodin Entvisl.
Potreba je ono to motivie.
Da da, pretpostavljam da ste u pravu.
Ako vam je oajniki potrebno deset funti, petnaest je vie
nego odgovarajue. I obrnuto. Ako vam je potrebno sto funti,
etrdeset pet bilo bi gore od beskorisnog. A ako vam je potrebno
hiljadu, stotine vam nita ne znae.
Uz iznenadni blesak u oima, Dord ree: Ja bih rekao da je
svaki novac dobrodoao ovih dana. Sve mui besparica.
Ali nisu oajni istae gospodin Entvisl. A oaj je bitna
stvar.
Mislite li na neto odreeno?
O, ne, ni najmanje odgovori gospodin Entvisl, pouta malo
pa dodade: Bie potrebno neto vremena da se sve stvari oko
nasledstva srede; da li bi vam odgovarao neki predujam?
U stvari, i sm sam nameravao da to pomenem. U svakom
sluaju, bio sam ve jutros u banci, pomenuo sam im vae ime i oni
su bili veoma predusretljivi u vezi s prekoraenjem rauna.
I opet se u Dordovim oima javi onaj sev i gospodin Entvisl ga,
dubinom svog iskustva, poznade. Dord, bio je sasvim siguran u
to, bee ako ne oajan, a ono u tekom kripcu zbog novca. Znao je
u tom trenutku sasvim sigurno ono to je podsvesno znao sve
vreme, a to je da u Dorda, kad je novac u pitanju, ne bi smeo da
ima poverenja. Pitao se da li je i stari Riard Aberneti, koji je takoe
bio veoma iskusan u ocenjivanju ljudi, stekao takav utisak.
Gospodin Entvisl isto tako bee siguran da je Riard posle
Mortimerove smrti imao nameru da Dorda uini svojim
naslednikom. Dord nije bio Aberneti, ali je bio jedini mukarac iz
mlae generacije. Bio je prirodan naslednik Mortimerov. Riard
Aberneti je pozvao Dorda i zadrao ga u kui nekoliko dana.
Izgleda sasvim verovatno da na kraju te posete Dord nije
zadovoljio starca. Da li je on instinktivno osetio, kao to je to sad
osetio gospodin Entvisl, da Dord nije ispravan? Dordov otac,
bar je tako porodica mislila, bio je loa prilika za Loru. Bio je
berzanski posrednik koji je imao i druge prilino tajanstvene
aktivnosti. Dord se umetnuo na oca pre nego na Abernetijeve.
Pogreno moda protumaivi utanje starog advokata, Dord
ree uz usiljen osmeh:
Istina je da u poslednje vreme nisam imao mnogo sree sa
ulaganjima koja sam preduzeo. Upustio sam se u mali rizik, i to se
nije isplatilo. Prostije reeno, opeljeen sam. Ali sada u imati
priliku da se oporavim. Sve to oveku treba jeste malo kapitala.
Mislite li i vi da Ardens konsolidejtid stoji dobro?
Gospodin Entvisl se niti sloi niti odree. Pitao se nije li kojim
sluajem Dord koristio i novac klijenata, a ne samo svoj. Ako je
Dord u opasnosti od krivinog gonjenja
Gospodin Entvisl odmereno ree:
Pokuao sam da vas dobijem odmah posle sahrane, ali
pretpostavljam da niste bili u kancelariji.
Zar? Niko mi nita nije rekao. U stvari, smatrao sam da imam
pravo na dan odmora posle svih tih dobrih vesti!
Dobrih vesti?
Dord pocrvene.
Ma gledajte, uopte nisam mislio na smrt ujaka Riarda. Ali
saznanje da se steklo malo novca, zaista moe da razveseli oveka. I
stvori mu oseaj da to treba da proslavi. Otiao sam u stvari u Herst
park. Uloio sam novac na dva pobednika grla. Kia retko pada, ali
kad padne lije. Para na paru ide! Uzeo sam samo pedeset funti,
ali vajdica je.
O, da ree gospodin Entvisl. Vajdica je. A sada e vam
pripasti i dodatna suma kao posledica smrti vae tetke Kore.
Dord se uini brian.
Sirota stara devojka ree. Stvarno je snala zla srea, zar
ne? I to verovatno ba sad kad se spremila da uiva.
Hajde da se nadamo da e policija nai osobu koja je
odgovorna za njenu smrt ree gospodin Entvisl.
Oekujem da hoe, jo kako. Imamo dobru policiju. Skupljaju
sve nepoeljne iz komiluka i stavljaju pod lupu primoravaju ih
da kau ta su tano radili u vreme kad se to dogodilo.
To nije tako lako kad protekne izvesno vreme ree
gospodin Entvisl i onda se osmehnu sitnim, hladnim osmehom da
naznai da se ali. Ja sam lino bio u knjiari Haard u tri i
trideset tog dana. Da li bi trebalo da se toga setim ako bi me policija
ispitivala deset dana kasnije? Sumnjam da bih se setio. A vi,
Dorde, vi ste bili u Herst parku. Da li biste se setili kojeg ste dana
bili na trkama za recimo mesec dana?
O, utvrdio bih ja to po sahrani bio sam dan posle sahrane.
Istina istina. I onda ste novac stavili na nekoliko
pobednikih grla. Jo malo podataka za seanje. ovek retko
zaboravlja ime konja na kom je zaradio novac. Uzgred, dajte da
ujem kako su se zvali?
ekajte da se prisetim. Gejmark i Frog II. Da, neu ih tako
brzo zaboraviti.
Gospodin Entvisl se nasmeja onim svojim krtim smehom i ode.
III
Ba je lepo to vas vidim, razume se ree Rozamunda bez
ikakvog znaka oduevljenja. Ali ste neto mnogo poranili jutros.
I ona jako zevnu.
Sada je jedanaest sati pre podne ree gospodin Entvisl.
Rozamunda zevnu opet. I onda, izvinjavajui se, ree:
Imali smo gadnu urku sino. Previe smo popili. Majkla jo
mui mamurluk.
Utom se pojavi i Majkl, koji je takoe zevao. U ruci je drao olju
crne kafe i na sebi je imao veoma lep kuni ogrta. Delovao je
ispijeno i privlano a osmeh mu je kao i uvek bio armantan.
Rozamunda je imala crnu suknju, prilino prljav uti demper i,
koliko je gospodin Entvisl mogao da oceni, nita vie.
Pedantni i prefinjeni advokat uopte nije odobravao nain
ivota koji su vodili ejnovi. Prilino neuredan stan na prvom
spratu kue u elsiju flae, ae i opuci od cigareta razbacani na
sve strane ustajali vazduh i opti utisak nemara i zaputenosti.
I usred sveg tog nespokojnog okruenja Rozamunda i Majkl
blistali su svojom zgodnom spoljanou. Zaista su bili veoma
zgodan par i delovali su, gospodin Entvisl pomisli, veoma
naklonjeni jedno drugom. Rozamunda je, to je sigurno, oboavala
Majkla.
Mili ree ona. Kako bi ti se svidela jedna aa
ampanjca? Koliko da nas malo vrati sebi i da nazdravimo
budunosti. O, gospodine Entvisle, zaista je prosto udesna srea
to nam je ujka Riard ostavio sav taj divni novac upravo sad
Gospodin Entvisl uoi brzo, skoro podrugljivo, mrtenje
Majklovog lica, ali je Rozamunda vedro nastavila:
Sad kad nam se ukazala prilika da doemo do dobrog
komada. Majkl je dobio pravo na njega. U komadu ima izvanredna
uloga za njega, a i jedna mala za mene, takoe. Re je o ovim
mladim kriminalcima, znate, koji su u stvari sveci ma komad je
apsolutno pun svih ovih savremenih ideja.
Da, izgleda da je ba tako suvo ree gospodin Entvisl.
On pljaka, znate, i ubija pa ga gone i policija i drutvo a
onda, na kraju, on postaje udotvorac.
Gospodin Entvisl sede na ponueno mu mesto u nemoj
ozlojeenosti. Ove mlade budale samo o opakim savremenim
idejama znaju da priaju! I da ih piu.
Dodue, Majkl ejn nije bio mnogo priljiv. Na njegovom licu i
dalje je bila ona laka podrugljivost.
Gospodin Entvisl ne eli da uje sve nae rapsodije,
Rozamunda ree on. Zavei naas kako bi mogao da nam kae
zato je navratio do nas da nas vidi.
Ima samo jedna ili dve sitnice koje treba da budu dovedene u
red ree gospodin Entvisl. Upravo sam se vratio iz mesta
Lajet Sent Meri.
Ipak je, znai, tetka Kora ubijena! Proitali smo to u
novinama. I ja sam rekla da mora da je to ona jer je prezime sasvim
neuobiajeno. Sirota stara tetka Kora. Gledala sam je onoga dana
na sahrani i mislila kako je staromodno obuena i da bi nekom ko
izgleda kao ona bilo bolje da je mrtav i ona sad jeste mrtva. Ama
ba niko mi nije poverovao sino kad sam rekla da je u tom ubistvu
sekirom o kojem piu novine nastradala moja tetka! Samo su mi se
smejali, je li tako, Majkle?
Majkl ejn nita ne odgovori i Rozamunda, sasvim ponesena
ushienjem, ree:
Dva ubistva jedno za drugim. To skoro kao da je i previe, zar
ne?
Ne budali, Rozamunda, jer tvoj ujka Riard nije ubijen.
Pa, Kora je mislila da jeste.
Gospodin Entvisle se umea pitanjem:
Jeste li vi doli u London odmah posle sahrane?
Da, stigli smo istim vozom kao i vi.
Razume se Razume se. Pitam zato to sam pokuao da vas
pozovem i on tu baci hitar pogled prema telefonu sledeeg
dana nekoliko puta, u stvari, ali mi se niko nije javio.
O, boe tako mi je ao. ta smo mi ono radili toga dana?
Prekjue. Bili smo ovde do otprilike dvanaest sati, je li tako? A onda
si ti otiao da potrai Rozenhajma i posle toga na ruak sa
Oskarom, a ja sam ila da kupim neke najlonke i da obilazim radnje.
Trebalo je da se naem s Denet, ali smo se mimoile. Da, prijala mi
je i volim te popodnevne kupovine a onda smo veerali u Kastilji.
Vratili smo se ovamo oko deset sati uvee, pretpostavljam.
Otprilike u to vreme ree Majkl.
Zamiljeno je odmeravao gospodina Entvisla. Zato ste eleli
da se ujemo, gospodine Entvisle?
O! Trebalo je da vas obavestim o nekim pojedinostima koje su
iskrsle u vezi sa zaostavtinom Riarda Abernetija treba neki
papiri da se potpiu i tome slino.
Rozamunda upita: Hoemo li novac da dobijemo sad ili emo
morati da ekamo vekovima?
Bojim se ree gospodin Entvisl da je zakon sklon
odugovlaenjima.
Ali moemo da dobijemo neki predujam, je li tako? upita
Rozamunda uzrujano. Majkl ree da moemo. U stvari, to nam je
veoma vano. Zbog komada.
Majkl ree spokojnim glasom:
O, stvarnog razloga za urbu nema. U pitanju je samo odluka
o tome treba li da se ozvanii pravo na komad.
Moi e prilino lako da vam se unapred odobri neto novca
ree gospodin Entvisl. Onoliko koliko vam bude potrebno.
Onda je sve kako treba ree Rozamunda i sa olakanjem
odahnu.
A posle malo razmiljanja, dodade: Da li je tetka Kora ostavila
neto novca?
Neto malo. Ostavila je to vaoj sestri Suzan.
A zato Suzan, volela bih da znam? I koliko je to?
Nekoliko stotina funti i neto nametaja.
Finog nametaja?
Ne ree gospodin Entvisl.
Rozamunda izgubi interesovanje.
Sve je to vrlo udno, zar ne? ree ona. Eto Kore na
sahrani gde iznebuha kae: On jeste ubijen!, a onda, odmah
sledeeg dana, ona potegne pa bude i sama ubijena. Mislim da je to
zaista udno, zar ne?
Protee trenutak veoma neugodne tiine pre nego to gospodin
Entvisl tiho ree:
Da, to zaista je veoma udno
IV
Gospodin Entvisl je posmatrao Suzan Benks dok se naginjala
preko stola i priala ivo i zagrejano, to joj bee svojstveno.
Kod nje nije bilo nita od Rozamundine ljupkosti. Ali je imala
privlano lice i ta privlanost, pomisli gospodin Entvisl, leala je u
ivahnosti tog lica. Linije usta bile su joj raskone i pune. Bila su to
usta rasne ene, a i telo joj je sasvim ubedljivo bilo enstveno i
vie od toga. A ipak ga je po mnogo emu Suzan podseala na
strica, Riarda Abernetija. Oblik glave, linija brade, duboko
uvuene pronicljive oi. Imala je istu vrstu dominantne linosti
koju je i Riard posedovao, istu pokretaku energiju, sposobnost
predvianja i ispravno rasuivanje. Od tri lana mlae generacije
ona je jedina bila sazdana od onog metala na kojem je poniklo
ogromno bogatstvo Abernetijevih. Da li je Riard u ovoj bratanici
prepoznao duh slian svome? Gospodin Entvisl zakljui da mora da
jeste. Riard je oduvek imao dara da tano oceni karakter. Ovde su,
svakako, bile vrednosti za kojima je tragao. A ipak, u svom
testamentu, Riard Aberneti nije uinio neki izuzetak u njenu
korist. U Dorda, bio je uveren gospodin Entvisl, nije mogao da
ima poverenja, ba kao ni u onu ljupku glupaicu, Rozamundu ali
zar ni u Suzan nije mogao da nae ono to je traio naslednika
koji bi bio njegovog kova?
Ako nije, razlog bi morao da bude da, bilo je to logino
mu
Oi gospodina Entvisla neprimetno kliznue preko Suzaninog
ramena prema mestu na kojem je stajao Gregori Benks i iljio
olovku.
Mrav, bled, neupadljiv mlad ovek crvenkaste, prosede kose.
Suzanina raskona linost tako ga bee potisnula u senku da je bilo
teko dokuiti kakav je on u stvari. ovek kod momka nije imao za
ta da se uhvati sasvim prijatan, spreman da se sloi sa svakim
da ovek, kako se to danas kae. A ipak se inilo da ga to ne
opisuje na zadovoljavajui nain. Bilo je neeg neodreeno
uznemirujueg u nenametljivosti Gregorija Benksa. On nije bio
dobra prilika a ipak je Suzan uinila sve da se uda za njega
nadvladala sva protivljenja zato? ta je ona u njemu videla?
I sada, est meseci posle venanja Prosto je luda za
momkom, ree gospodin Entvisl u sebi. Poznavao je te spoljanje
znake. Veliki broj ena s branim tegobama proao je kroz
kancelarije Bolarda, Entvisla, Entvisla i Bolarda. ena ludo odanih
nedostojnim i esto sasvim neodgovornim muevima, ena koje
preziru i kojima su dosadili oevidno zgodni i besprekorni muevi.
ta ena vidi u pojedinom mukarcu izvan je shvatanja proseno
inteligentnog oveka. To je prosto bilo tako. ena koja pokazuje
inteligenciju u svemu drugom na belom svetu moe da bude
savrena budala kad je u pitanju neki odreeni mukarac. Suzan je,
mislio je gospodin Entvisl, bila jedna od takvih ena. Za nju se ceo
svet okree oko Gregorija. A to je moglo da bude opasno po mnogo
osnova.
A Suzan je govorila naglaavajui rei i s puno ogorenja.
jer to jeste sramotno. Seate li se one ene koja je ubijena u
Jorkiru prole godine? Niko nije uhapen. A i ona stara ena u
prodavnici slatkia to je ubijena ipkom? Pritvorili su jednog
oveka i onda ga pustili na slobodu.
Treba da postoje dokazi, draga moja ree gospodin Entvisl.
Suzan se ne osvrte na to.
I onaj sluaj bolniarka u penziji bila je to satara ili
sekira ba kao i kod tetke Kore.
Teko meni, pa vi ste izgleda ozbiljno prouavali sve te
zloine, Suzan ree gospodin Entvisl blago.
Pa prirodno je da ovek pamti takve stvari a kad je neko iz
roene porodice ubijen i to po mnogo emu na isti nain e pa, to
pokazuje da ima mnogo od te sorte ljudi koji skitaju po
unutranjosti, provaljuju u tue kue i napadaju usamljene ene
a da se policija pri tome ponaa kao da joj to ne smeta!
Gospodin Entvisl zavrte glavom.
Nemojte da omalovaavate policiju, Suzan. To je veoma
pronicljiva i strpljiva sluba istrajna, takoe. Samo zato to to jo
nije objavljeno u novinama ne znai da je sluaj zatvoren. Daleko od
toga.
A ipak je na stotine nereenih zloina svake godine.
Stotine? ponovi gospodin Entvisl sumnjiavo. Odreen
broj ostaje nereen, tano je. Ali postoje mnogi sluajevi kad
policija zna ko je izvrio zloin, ali nema dovoljno dokaza da se
sprovede sudski postupak.
Ne verujem ree Suzan. Moje je uverenje da uvek mogu
da se nau dokazi kad se tano zna ko je poinio zloin.
udilo bi me ree gospodin Entvisl zamiljeno. Tako
neto bi me veoma zaudilo
Imaju li uopte bilo kakvu predstavu u tetka-Korinom
sluaju o tome ko je mogao to da uini?
To ne bih umeo da kaem. Koliko ja znam, nemaju. Ali teko
da bi tako neto poverili meni a i rano je jo setite se da se
ubistvo dogodilo tek prekjue.
To zasigurno mora da je posebna vrsta osobe razmiljala je
Suzan naglas. Neki brutalan, maloumni tip raalovani vojnik ili
neka zatvorska ptiica. Pa ko bi normalan sekiru tako upotrebio?
Delujui pomalo podrugljivo, gospodin Entvisl izvi obrve i
promrmlja:
Lizi Borden sekirom
Pedeset puta oca vaknu svom silinom.
A kad vide ta uini rukom nemirnom,
Pedeset jedan put udari majku istim seivom.
O Suzan sva porumene od ljutine pored Kore nisu iveli
blii roaci osim ako ne mislite na drubenicu. A u svakom
sluaju, Lizi Borden je bila osloboena. Niko ne zna zasigurno da li
je ona stvarno ubila svoga oca i maehu.
Rima je sasvim klevetnika sloi se gospodin Entvisl.
Mislite li da ju je drubenica ubila? Je li joj Kora neto
ostavila?
Bro od ametista nevelike vrednosti i neto akvarela na
kojima su nacrtana ribarska sela imaju samo sentimentalnu
vrednost.
ovek mora da ima motiv da nekoga ubije osim ako nije
malouman.
Gospodin Entvisl se tiho zakikota.
Onoliko koliko ovek moe da vidi, jedina osoba koja ima
motiv jeste vi, draga moja Suzan.
ta rekoste? javi se Greg i naglo im prie.
Delovao je kao neko ko se iza sna naglo probudio. Neka runa
svetlost javi mu se u oima. On naprasno vie nije bio samo
zanemarljiva prilika u pozadini.
ta Sju moe da im s tim? Kako to mislite da kaete tako
neto?
Zavei, Greg ree Suzan otro. Gospodin Entvisl nije
mislio nita
Samo sam se malo naalio ree gospodin Entvisl
izvinjavajui se. Priznajem da je bilo malo neukusno. Kora je
svoju imovinu, takvu kakva je, ostavila vama, Suzan. Ali mladoj
dami koja je upravo nasledila nekoliko stotina hiljada funti, ta
imovina, koja po najpovoljnijoj proceni vredi nekoliko stotina funti,
teko da bi to mogao da bude motiv za ubistvo.
Zar je novac ostavila meni? upita Suzan iznenaeno.
Stvarno neobino. Ona me ak nije ni poznavala! Zato li je to
uinila, ta vi mislite?
Mislim da je ula govorkanja o tome da je bilo malih
nesuglasica oko ovaj vaeg venanja.
Gregu, koji se opet bee vratio otrenju olovke, zlovolja iskrivi
lice.
Oko njenog venanja bilo je ozbiljnih natezanja nastavi
gospodin Entvisl pa mislim da je imala oseaj pripadnitva.
Suzan, uz prilino zanimanja, upita:
Ona se bee udala za slikara, je li tako, koga niko iz porodice
nije voleo? Je li on bio dobar slikar?
Gospodin Entvisl veoma odluno odmahnu glavom.
Da li je u vili ostala i koja njegova slika?
Da.
Onda u to sama da procenim ree Suzan.
Gospodin Entvisl se osmehnu odvanom pokretu Suzanine
brade.
Pa neka tako bude. Nema sumnje da sam ja staro zakeralo i
beznadeno staromodan kad je u pitanju slikarstvo, ali sumnjam da
ete osporiti moju ocenu.
Pretpostavljam da u u svakom sluaju morati da odem tamo
dole, je li tako? I da pogledam ta tamo ima. Ima li sad koga tamo?
Sredio sam da gospoica Gilkrist ostane tamo do daljeg.
Greg ree: Mora da ima neobino jake ivce kad ostaje u vili
u kojoj je izvreno ubistvo.
Gospoica Gilkrist je, rekao bih, razumna ena. Pored toga
dodade advokat suvo verujem da nema gde da ode sve dok ne
dobije neki drugi posao.
Znai da ju je tetka-Korina smrt ostavila na cedilu, je li tako?
Je li ona jesu li ona i tetka Kora bile prisne?
Gospodin Entvisl odmeri Suzan prilino radoznalo, a pitao se
ta li je tano imala na umu.
Do izvesne mere, da ree on. Ona se prema gospoici
Gilkrist nikad nije ophodila kao prema slugi.
Usuujem se da kaem da se prema njoj sigurno ponaala sto
puta gore ree Suzan. Nad tim unesreenim takozvanim
damama danas se svi iivljavaju. Pokuau da joj negde naem
estit posao. Nee to da bude teko. Svako ko je voljan da malo
pospremi po kui i ume da kuva vredan je zlata koliko je teak a
ona ume da kuva, zar ne?
O, da. Shvatio sam da se ona protivi neemu to zove veliko
spremanje. Bojim se da nisam sasvim razumeo ta znai to veliko
spremanje.
Suzan se njegova nedoumica uini zabavnom.
Gospodin Entvisl pogleda na sat.
Vaa tetka oznaila je Timotija kao izvrioca.
Timoti ree Suzan podsmeljivo. Stric Timoti je
praktino mit. Niko ga nikad ne via.
Ba tako ree gospodin Entvisl i opet pogleda u sat.
Putujem danas posle podne da ga vidim. Upoznau ga s vaom
namerom da odete do vile da je pregledate.
Mislim da se neu zadrati due od dan ili dva. Ne elim da
dugo odsustvujem iz Londona. Imam razne planove na umu.
Ulazim u posao ovde.
Gospodin Entvisl se osvrnu oko sebe da odmeri nametajem
natrpan mali stan. Greg i Suzan su oevidno s mukom sastavljali
kraj s krajem. Njen otac je, znao je, veoma pazio na svoj novac.
Kerku nije mnogo pomagao.
Kakvi su vam planovi za budunost, ako smem da pitam?
Svideo mi se jedan prostor u Ulici Kardigan. Pretpostavljam,
ako bude neophodno, da moete da mi date neto novca unapred?
Moda u morati da poloim depozit.
To moe da se sredi ree gospodin Entvisl. Okretao sam
va broj telefona nekoliko puta dan posle sahrane ali mi se niko
nije javio. Mislio sam da vas obavestim da moete da dobijete i
neto novca unapred, ako vam to odgovara. Palo mi je na pamet da
ste moda otputovali nekuda iz grada.
O, ne ree Suzan brzo. Bili smo ovde itavog dana. Oboje.
Nikud nismo izlazili.
Greg blago ree: Zna, Suzan, ja mislim da nam je telefon bio
u kvaru ceo taj dan. Sea li se kako nisam mogao da dobijem vezu s
Hard i kompanija celo to popodne? Mislio sam da prijavim kvar, ali
je telefon sutra ujutro radio kako treba.
Telefoni ree gospodin Entvisl ponekad mogu da budu
sasvim nepouzdani.
Suzan iznenada ree:
Kako je tetka Kora znala za nae venanje? Venali smo se u
optini kod matiara i tek kasnije smo sve obelodanili!
Pretpostavljam da joj je Riard rekao za to. Ona je svoj
testament promenila pre tri nedelje (prethodno sve bee zavetala
Teozofskom drutvu) otprilike ba u vreme kad je on bio da je
poseti.
Suzan se iznenadi.
Zar je stric Riard odlazio tamo da je vidi? To nisam znala.
I sm pojma nisam imao o tome ree gospodin Entvisl.
Tada je znai
Tada je znai: ta?
Nita ree Suzan.
6.
Veoma je lepo od vas to ste doli ree Mod na svoj osorni
nain dok se pozdravljala s gospodinom Entvislom na peronu
stanice Bejem Kompton. Uveravam vas da i Timotiju i meni va
dolazak mnogo znai. Razume se, Riardova smrt je najgora
mogua stvar koja je Timotija mogla da zadesi.
Gospodin Entvisl smrt svoga prijatelja jo ne bee razmotrio iz
ovog posebnog ugla. Ali je to, uvide, jedini ugao iz kojeg je gospoa
Timotija Abernetija bila spremna da to posmatra.
Dok su ili prema izlazu, Mod nastavi da razvija temu.
Poev od toga to je to bio ok Timoti je zaista bio veoma
vezan za Riarda. I onda je to na nesreu podstaklo misli o smrti u
Timotijevoj svesti. S obzirom na to kakav je invalid, razumljivo je
to je veoma osetljiv na sve. I nervozan zbog toga. Shvatio je da je
jedini od brae ostao u ivotu pa je poeo da govori da je on sada
sledei koji treba da umre i da nee proi mnogo a to e se desiti
sve same morbidne prie, kao to sam mu ja rekla.
Izali su iz stanice i Mod poe prema zaputenom automobilu
gotovo nedokuive zastarelosti.
Izvinite zbog ove nae stare krntije ree ona. Godinama
smo eleli novi automobil, ali to sebi zaista nismo mogli da
priutimo. Ovome je motor dva puta menjan a i ova stara kola
doista mogu da podnesu mnogo napora.
Nadam se da e upaliti dodade zatim. Ponekad mora da
se upotrebi kurbla.
Ona nekoliko puta pritisnu starter, ali motor samo bezazleno
zazvrja svaki put. Gospodin Entvisl, koji nikad u ivotu nije okretao
kurblu, oseti laku bojazan, ali Mod odluno sama izae, umetnu
radni kraj kurble u zato namenjen otvor i uz nekoliko ustrih
obrtaja udahnu motoru ivot. Prava je srea, pomisli gospodin
Entvisl, to je Mod tako mono graena ena.
Sad sam mu pokazala ree Mod kad sede za volan. U
poslednje vreme stara grdosija se nadmudruje sa mnom. Isto mi je
priredio i kad sam se vraala posle sahrane. Morala sam peice da
preem nekoliko kilometara do seoske garae, ali oni nisu bili od
velike pomoi seoska posla. Morala sam da odsednem u lokalnoj
gostionici dok su oni popravljali automobil. Razume se da je to
takoe uzrujalo Timotija. Nisam mogla da se vratim sve do sledeeg
dana. Morala sam da mu telefoniram i da mu kaem da u stii tek
sutradan. Strano se potresao. Koliko god se trudila da ga potedim
neprijatnosti ima stvari za koje nema leka Korino ubistvo, na
primer. Morala sam da poaljem po doktora Bartona da doe i da
mu d sredstvo za umirenje. Stvari kao to je ubistvo prejake su za
oveka kome je zdravlje narueno kao to je to Timotiju. Rekla bih
da je Kora oduvek bila budala.
Gospodin Entvisl nemo proguta ovu primedbu. Njeno znaenje
nije mu bilo sasvim jasno.
Mislim da Koru nisam videla sve do naeg venanja ree
Mod. Nisam elela da Timotiju kaem: Tvoja najmlaa sestra je
lujka. Ne na taj nain. Ali sam to mislila. Zamislite samo kako je
bila u stanju da izvali najneverovatnije stvari! ovek ne zna da li da
to osuuje ili da se tome smeje. Pretpostavljam da je prava istina u
tome to je ona ivela u nekakvom svom izmiljenom svetu
punom melodrame i fantastinih ideja o drugim ljudima. E pa,
sirota dua, sad je platila za to. Da li je moda imala neke tienike,
znate li?
tienike? Kako to mislite?
Pa eto, nekog mladog slikara poetnika, ili muziara ili
neto slino tome. Nekoga koga je mogla da pusti u kuu toga dana,
a koji ju je ubio za neto sitnine. Moda neki maloletnik oni su
tako udni u tim godinama posebno ako su neurotini umetniki
tipovi. Mislim, veoma je udno da neko tek tako provali i ubije je
sredinom popodneva. Ako ve provaljujete u tuu kuu, sigurno je
da ete to izvesti po mraku.
U tom sluaju bi tu onda bile dve ene.
O, da, drubenica. Ali zaista mi deluje neverovatno da bi neko
namerno ekao da se ona udalji da bi onda mogao da provali i ubije
Koru. emu? Nije mogao da oekuje da kod nje ima gotovine ili bilo
kakvih stvari vrednih pomena, a svakako je bilo i dana kad su obe
ene bile napolju i kad je kua bila prazna. ista je glupost izvriti
ubistvo ako ono nije apsolutno neophodno.
A Korino ubistvo po vaem miljenju nije bilo neophodno.
Sve to izgleda veoma glupo.
Da li bi trebalo da ubistvo ima neki smisao? pitao se u sebi
gospodin Entvisl. Akademski govorei, da. Ali je zabeleeno mnogo
bezrazlonih ubistava. Sve zavisi, mislio je gospodin Entvisl, od
mentaliteta ubice.
ta je on uopte znao o ubicama i njihovim mentalnim
procesima? Veoma malo. Njegova firma nikad se nije bavila
kriminalnom praksom. Sm nikada nije uio kriminologiju. Ubice
su bile, koliko je on mogao da oceni, razliitog roda i vrste. Kod
nekih je postojao viak sujete, kod drugih strast prema moi, neki
su, opet, kao Sidon, bili opaki i gramzivi, drugi su, kao Smit i Rousi,
bili neverovatno opinjeni enama; neki su, kao Armstrong, bili
sasvim prijatni momci za drutvo. Edit Tomson je ivela u nasilnom
nerealnom svetu, bolniarka Vodington je svoje starije pacijente
uklanjala s poslovnom vedrinom.
Glas Mod prodre u njegovo razmiljanje.
Kad bih samo mogla da sklonim novine od Timotija! Ali on
trai da ih ita i onda se, razume se, veoma uznemiri. Vi
razumete, zar ne, gospodine Entvisle, da ne dolazi u obzir da Timoti
prisustvuje istrazi? Ako je neophodno, doktor Barton moe da
napie opravdanje ili kako god ve da se to zove.
Moete da budete spokojni s tim u vezi.
Hvala bogu.
Skrenue kroz kapiju Stensfild Grejnda i krenue zaputenim
putem. Bilo je to nekad veoma privlano imanje ali je sad
delovalo oronulo i zanemareno. Mod uzdahnu i ree:
Morali smo sve da prepustimo korovu za vreme rata. Oba
batovana su nas napustila. A sad imamo samo jednog starca a i
on ne vredi mnogo. Plate osoblju skoile su do neba. Moram da
kaem da je pravi blagoslov to emo neto novca konano moi da
potroimo na imanje. Oboje smo veoma vezani za njega. Zaista sam
strepela da emo biti prinueni da ga prodamo mada nita slino
nisam ni pomenula Timotiju! To bi ga uzrujalo uasno!
Zaustavie se ispred ulaznih vrata veoma stare kue u
dordijanskom stilu koja je vapila za kreenjem.
Slugu nemamo ree Mod gorko dok ga je vodila unutra.
Samo nekoliko ena koje dolaze povremeno da pospreme. Imali
smo kunu pomonicu koja je stanovala ovde do pre nekoliko
meseci pomalo grbavu i uasno nagrenu limfnim izraslinama, uz
to ne previe bistru, ali je bila ovde, i to je bila velika pomo a
umela je i da kuva proste stvari. I, moete li da zamislite, dala je
otkaz i otila kod neke budale od ene koja ima est pekinezera (a
ima i veu kuu od ove pa je i vie posla) stoga to mnogo voli male
kuce, rekla je. Psi, ma manite me, molim vas! Uopte ne sumnjam
da su stalno bolesni i da pogane svuda po kui! Ove sadanje
devojke stvarno su mentalni sluajevi! I tako smo sad tu gde smo,
pa ako ja moram nekud da izaem popodne, Timoti ostaje sam u
kui i ako mu pozli, onda nema nikog da mu pomogne. Mada ja
uvek ostavljam telefon blizu njegove stolice da, ako oseti slabost,
odmah moe da pozove doktora Bartona.
Mod uvede gospodina Entvisla u dnevnu sobu, gde su olje za
aj spremno ekale na stoiu ispred kamina, smesti gospodina
Entvisla tu i izgubi se nekuda, valjda u kuhinjski prostor u zadnjem
delu kue. Odatle se ubrzo vrati sa srebrnim ajnikom i dade se na
posluivanje gospodina Entvisla. aj bee dobar, a uz njega je dobio
i domai keks i ajne kolaie. Gospodin Entvisl promrmlja:
ta je s Timotijem?
A Mod ustro objasni da je Timotija posluila ajem pre nego
to je krenula na stanicu.
A sada je ree Mod ve i malo dremnuo pa je najbolje
vreme da se vidite s njim. Pokuajte da ga preterano ne uznemirite.
Gospodin Entvisl je uveri da e biti veoma predostroan.
Prouavajui je u treptajima svetlosti koja je stizala sa vatre u
kaminu, zahvati ga oseaj saaljenja prema njoj. Ova krupna,
snana ena, tako zdrava, tako ivahna, tako puna zdravog razuma
bila je ipak udno, skoro alosno ranjiva na jednom mestu. Njena
ljubav prema muu bila je materinska, zakljui gospodin Entvisl.
Mod Aberneti nije imala dece, a bila je ena stvorena da bude
majka. Njen mu invalid postao je njeno dete, da ga titi, uva i
brine se o njemu. I moda mu je, s obzirom na to da je ona od njih
dvoje imala jai karakter, nesvesno usadila svest o jaem
invaliditetu no to mu je u sutini bio.
Sirota gospoa Mod, pomisli gospodin Entvisl.
II
Lepo je od vas to ste doli, Entvisle.
Timoti se malo podie sa stolice kad prui ruku. Bio je krupan
ovek, upadljive slinosti s bratom Riardom. Ali ono to je kod
Riarda odavalo snagu, kod Timotija je ukazivalo na slabost. Usta
su bila neodluna, brada neznatno uvuena, oi manje uvuene u
lobanju. Linije detinjaste mrzovolje bile su mu vidljive na elu.
Njegov invalidski status bio je naglaen ebetom kojim su mu
bila pokrivena kolena i brojnim boicama i kutijama s lekovima na
stoiu pored njegove desne ruke.
Ne smem da se napreem ree zatim da opomene gosta.
Doktor mi je to zabranio. Stalno mi govori da ne brinem! Da ne
brinem! Da je on imao ubistvo u porodici, video bih da li se ne bi
brinuo. Kladim se da bi! Previe je to za oveka prvo Riardova
smrt onda sam morao da sluam o njegovoj sahrani i o
testamentu i to kakvom testamentu! i povrh svega toga mala
Kora bude ubijena sekirom. Sekirom! Uh! Ova zemlja danas je puna
gangstera oloa preteklih iz rata! Skitaju i ubijaju bespomone
ene. A niko nema hrabrosti da stvari dovede u red vrstom
rukom. Kuda ide ova zemlja, voleo bih da znam? U ta se pretvara
ova prokleta zemlja?
Gospodinu Entvislu bee dobro poznata ova vrsta uvodnog
otvaranja. Bilo je to pitanje koje su mu klijenti bez izuzetka pre ili
kasnije postavljali tokom poslednjih dvadeset godina i stekao je
rutinu u davanju odgovora na njega. Rei neodreenog znaenja
koje je koristio mogle su da se podvedu pod teenje.
Sve je poelo sa onom prokletom laburistikom vladom
ree Timoti. Zapalili su zemlju. A i ova vlada koju sad imamo nije
nita bolja. Sve slatkoreivi, blagi socijalisti! Pogledajte u kakvom
smo mi sad poloaju! Ne moemo da doemo do estitog
batovana, ne moemo da doemo do posluge sirota Mod mora
sve da radi sama pa ak i da sprema obede (uzgred, puding od
vanile dobro e prijati posle ribe list veeras, dragi moj i moda
malo bistre supe prethodno?). Moram da odravam snagu
doktor Barton mi to nalae i gde sam ono stao? O, da, Kora. Pravi
je ok za oveka, velim vam, kad uje da mu je sestra roena
sestra ubijena! Ma sluajte, tresao sam se dvadeset minuta! Vi
ete morati umesto mene da se pobrinete oko svega, Entvisle. Ja ne
mogu da prisustvujem istrazi ili da se bavim poslovima koji se tiu
Korine imovine. elim da zaboravim celu tu stvar. ta se desilo,
uzgred, s Korinim delom Riardovog novca? Pripae meni,
pretpostavljam?
Mrmljajui neto u vezi s pranjem ajnika, Mod napusti sobu.
Timoti se zavali na naslon stolice i ree:
Dobro je kad se oslobodimo ena. Sad moemo da se bavimo
poslom bez budalastih upadica.
Iznos je izdvojen u ostavinski fond za Koru ree gospodin
Entvisl bie podeljen na ravne delove vama, vaoj bratanici,
sestriini i sestriu.
Ali ekajte malo ree Timoti iji obrazi dobie modrikastu
boju od ogorenja. Ja sam joj najblii rod. Jedini ivi roeni brat.
Gospodin Entvisl uz neto obazrivosti objasni tano znaenje
odredbi u testamentu Riarda Abernetija i blago podseti Timotija
da mu je dostavljena kopija testamenta.
Pa ne oekujete valjda od mene da razumem sve te pravnike
izraze? upita Timoti neutivo. Svi ste vi advokati isti! U stvari,
nisam mogao da poverujem u te odredbe kad mi je Mod po
povratku sa sahrane predoila sutinu testamenta. Pomislio sam da
je pogreno razumela. ene su vazda praznoglave. Najbolja je ena
na svetu, moja Mod ali ene se ne razumeju u finansije. Ne
verujem da je Mod uopte shvatila da bismo mi, da Riard nije
umro tad kad jeste, verovatno morali da se selimo odavde! to je
injenica!
Ali je sigurno da biste, da ste se samo obratili Riardu
Timoti se zagrcnu od oporog smeha.
To nije moj stil. Otac nam je ostavio savreno razuman deo
svoga novca to jest, u sluaju da odbijemo da uemo u porodini
koncern. Ja nisam uao. Duhom sam iznad trgovanja, Entvisle!
Riardu je moj stav teko pao. E pa, uz poreze, obezvreivanje
prihoda, ovoga ili onoga nije bilo lako voditi normalan ivot.
Morao sam da se pozabavim kapitalom. Najbolji posao u dananje
vreme. Jednom sam napomenuo Riardu da ovo mesto nije lako
odravati. On je smatrao da bismo daleko bolje proli u nekom
manjem prostoru. Lake bi bilo za Mod, rekao je, tednja na radnoj
snazi uteda na radnoj snazi kakav izraz! O, ne, ne bih nikada
traio pomo od Riarda. Ali mogu da vam kaem, Entvisle, da mi je
briga znatno pogorala bolest. ovek mog zdravlja ne bi smeo da
brine. A onda je Riard umro i mada sam, razume se, bio potresen
moj roeni brat i sve to nisam mogao da ne osetim olakanje zbog
izglednije budunosti. Da, sad moemo da zaplovimo punim
jedrima uz veliko olakanje. Okreiemo kuu nai nekoliko
stvarno dobrih ljudi za batu ima ih, samo treba dobro da se
plate. Obnoviemo u potpunosti ruinjak. I gde sam ono stao?
Priali ste mi pojedinosti o vaim buduim planovima.
Da, da ali ne bih smeo time da vas zamaram. Ono to me je
zabolelo a zabolelo me je do dna due bile su odredbe
Riardovog testamenta.
Zaista? upita gospodin Entvisl. Zar vam nisu bile po
volji?
Razume se da nisu! Prirodno je to sam, posle Mortimerove
smrti, oekivao da Riard sve ostavi meni.
Ovaj da li vam je on tako neto ikad pomenuo?
Tako neto nikad nije rekao bar ne tim reima. Bio je
uzdran momak, Riard. Da. Ali je dolazio ovamo nedugo posle
Mortimerove smrti. eleo je da uopteno razgovaramo o
porodinim poslovima. Razgovarali smo o mladom Dordu i o
devojkama i njihovim muevima. eleo je da zna moje miljenje o
njima iako ja mnogo nisam mogao da mu kaem. Invalid sam i ne
kreem se mnogo, a Modi i ja ivimo izvan sveta. Ali ako me pitate,
te devojke su sklopile trule i budalaste brakove. E pa, sad ja pitam
vas, Entvisle, da li je prirodno to sam, budui da je od mene, kao
od glave porodice, traio savet kad njega vie ne bude, to sam
pomislio da je prirodno da meni poveri upravljanje novcem? Riard
je svakako mogao da ima poverenja u mene da u uraditi pravu
stvar kad su u pitanju mlae generacije. I da u se brinuti za sirotu
staru Koru. Prokleto nek je sve, Entvisle, ja sam Aberneti
poslednji Aberneti. Upravljanje novcem trebalo je da bude u mojim
rukama.
U svom uzbuenju Timoti zbaci ebe sa krila i ispravi se na
stolici. Znakova slabosti ili krhkosti najednom vie nije bilo.
Izgledao je, pomisli gospodin Entvisl, kao savreno zdrav ovek,
uprkos tome to je lako padao u vatru. tavie, stari advokat
sasvim jasno shvati da je Timoti Aberneti potajno oduvek bio
ljubomoran na brata Riarda. Bili su dovoljno slini da Timotiju ne
gode bratovljeva snaga karaktera i vrsto voenje poslova. Kad je
Riard umro, Timoti se ushitio od mogunosti da e u ovo pozno
doba doi u priliku da upravlja sudbinama drugih.
A Riard Aberneti mu je uskratio tu mo. Da li je razmiljao da
to uini pa odustao od toga?
Iznenadna kavga maaka u bati natera Timotija da skoi na
noge. Potra prema prozoru i razmakavi njegova krila, dreknu:
Prestanite, betije!
I onda dohvati jednu knjigu i zavitla je napolje.
Proklete make! gunao je dok se vraao natrag prema
svom posetiocu. Unitavaju leje sa cveem, a ja ne podnosim
njihovo mjaukanje.
Sede opet i ree:
Hoete li neto da popijete, Entvisle?
Ne bih ovako rano. Mod me je upravo posluila izvrsnim
ajem.
Timoti uzdahnu.
Sposobna ena. Mod. Ali je preoptereena. Mora ak i da se
bake s motorom onog naeg starog automobila postala je, znate,
sasvim dobar mehaniar na neki njoj svojstven nain.
ujem da je imala nevolje s automobilom dok se vraala sa
sahrane?
Da. Automobil je crko. Imala je dovoljno razuma da mi
telefonom javi ta je posredi da se ne bih brinuo, ali je naa glupava
sluavka koja dolazi samo preko dana zapisala poruku na nain koji
je sasvim nerazumljiv. Bio sam napolju da udahnem malo sveeg
vazduha lekar mi je savetovao da vebam to ee samo ako
mogu i kad sam se vratio iz etnje, naao sam navrljano:
Madam ao kola neispravna morala ostane no. Prirodno je to
sam pomislio da je jo u Enderbiju. Pozvao sam tamo i doznao da je
Mod otputovala toga jutra. Kvar je mogao da je snae bilo gde! U
lepu sam kau uvaljen! Ona budala od dnevne kune pomonice
ostavila mi je samo zgrudvane makarone i sir za veeru. Morao sam
da silazim u kuhinju da to sm podgrevam i da sm sebi napravim
aj da ne pominjem loenje vatre pod bojlerom. Malo je
nedostajalo da dobijem srani napad ali da li se ena te klase
brinula? Ne ona! Uz malo oseaja za pristojnost vratila bi se te
veeri da me zbrine kako valja. Nema vie odanosti u tim niim
slojevima drutva
I on se na trenutak setno zamisli.
Ne znam koliko vam je pojedinosti Mod ispriala o sahrani i
roacima ree gospodin Entvisl. Kora je priredila jedan
prilino neugodan trenutak. Rekla je jasno i glasno da je Riard
ubijen. Moda vam je Mod to ispriala.
Timoti se neusiljeno zakikota.
O, da, uo sam za to. Svi su oborili noseve i pravili se da su
preneraeni. Ba stvar kakvu je Kora bila u stanju da odvali! Vi
znate kako je uvek bila u stanju da zabrlja kad je bila mala, zar ne,
Entvisle? Seam se da je neto rekla i na naem venanju to je
ozlojedilo Mod. Mod nikad nije mnogo marila za nju. Da, Mod me je
telefonom pozvala te veeri posle sahrane da proveri da li sam
dobro i da li je gospoa Douns dolazila da mi spremi veeru. Tada
mi je prenela da je sve prolo u savrenom redu, a ja sam rekao: A
ta je s testamentom? Ona je malo pokuala da vrda, ali sam joj ja,
razume se, izvukao istinu. Nisam mogao da verujem pa sam joj
rekao da mora da nije dobro razumela, ali se ona drala svoje prie.
I to me je zabolelo, Entvisle ranilo me teko, uistinu, ako me
razumete. Da vam pravo kaem, mislim da je to bila pakost s
Riardove strane. Znam da ne treba priati loe o pokojnicima, ali
asne mi rei
I Timoti nastavi da naklapa o tome jo neko vreme.
A onda Mod opet ue u sobu i odluno ree:
Mislim da je dragi gospodin Entvisl s tobom bio dovoljno
dugo. Zaista mora da se odmori. Ako ste se sve dogovorili
O, dogovorili smo se. Preputam sve vama, Entvisle.
Obavestite me kad budu uhvatili tog tipa ako to ikad budu uradili.
Nemam poverenja u dananju policiju efovi im nisu prave osobe
za taj posao. Pobrinuete se i ovaj za sahranu zar ne? Bojim se
da mi neemo moi da doemo. Ali naruite skupu opremu i
mora da bude stavljen propisan grobni kamen kad doe vreme
hoe li ona da bude sahranjena u tom selu? Nema potrebe da je
donose ovamo na sever, a pojma nemam gde je Lansken sahranjen,
negde u Francuskoj verujem. Ne znam ta se stavlja na nadgrobnu
plou kad je neko ubijen Ne moe ba da se kae upokojila se ili
tako neto. Mora da se odabere pravi tekst neto to odgovara
okolnostima. Poivaj u miru? Ne, to je samo za katolike.
O, Gospode, ti vide nepravdu koja mi se uini; dosudi mi
pravdu promrmlja gospodin Entvisl.
Iznenaeni pogled koji mu dobaci Timoti primora gospodina
Entvisla da se lako osmehne.
Pla Jeremijin ree on. Deluje odgovarajue iako malo
melodramatino. Proi e, meutim, poprilino vremena pre nego
to nadgrobni kamen doe na red. Zemlja ovaj treba da se
slegne, znate. E, sad vi samo nemojte nita da brinete. Mi emo se
za sve pobrinuti i o svemu vas obavestiti.
Gospodin Entvisl se vrati u London jutarnjim vozom odmah
posle doruka u Stensfild Grejndu.
Kad stie kui, posle kraeg oklevanja, die telefonsku slualicu
i pozva jednog prijatelja.
7.
Prosto ne umem da vam opiem koliko cenim to to ste me
pozvali.
Gospodin Entvisl toplo stee ruku svome domainu.
Herkul Poaro mu gostoprimljivo pokaza stolicu pored vatre.
Gospodin Entvisl uzdahnu dok se sputao u stolicu.
Na jednoj strani odaje sto bee postavljen za dvoje.
Vratio sam se jutros iz unutranjosti ree on.
I imate sluaj o kojem biste eleli da se posavetujete sa
mnom?
Da. To je, bojim se, duga i preopirna pria.
Onda emo je zapoeti tek posle obeda. ore?
Vredni or se smesta pojavi s neto guije patete i vrelim
dvopekom uvijenim u salvet.
Uivaemo u naoj pt de foie gras pored vatre ree
Poaro. Posle toga emo prei za sto.
Tek sat i po kasnije gospodin Entvisl se ugodno protegli na
svojoj stolici i zadovoljno odahnu.
Vi svakako znate kako sebi da ugodite, Poaro. Pravi Francuz.
Ja sam Belgijanac. Ali je ostatak vae primedbe taan. U
mojim godinama glavno je zadovoljstvo, gotovo jedino preostalo
zadovoljstvo, zadovoljstvo koje prua trpeza. Na sreu, imam
izvrstan stomak.
Ah promrmlja gospodin Entvisl.
Obedovali su ribu, niclu na milanski nain, pa zatim peene
kruke sa sladoledom.
Pili su uz to pui fise, iza ega je sledio korton pa zatim veoma
dobar porto, koji je u ai sad stajao pored lakta gospodina
Entvisla. Poaro, koji nije mnogo mario za porto, pijuckao je sada
liker od kakaoa.
Ne znam mumlao je gospodin Entvisl kako ste uspeli da
doete do takve nicle! Topila se u ustima!
Imam prijatelja koji je kasapin na kontinentu. Za njega sam
reio jedan mali domai problem. On to veoma ceni i sve od tada
veoma se paljivo ophodi prema mom stomaku.
Domai problem ree gospodin Entvisl uz uzdah. Voleo
bih da me ne podsetiste Ovo je tako bajan trenutak
Produite ga, prijatelju. Sad emo popiti oljicu kafe uz fini
brendi i onda, kad varenje mirno krene, onda ete mi ispriati zato
vam je potreban moj savet.
Zidni sat otkuca pola deset kad se gospodin Entvisl promekolji
na stolici. Psiholoki trenutak bee sazreo. Vie nije oseao
neodlunost to treba otvoreno da iznese svoje nedoumice arko
je eleo da to uini.
Ne znam ree on da li ovim od sebe pravim kolosalnu
budalu. U svakom sluaju ne vidim ta bi tu uopte moglo da se
uini. Ali bih voleo da vam predoim injenice i voleo bih da znam
ta vi mislite.
Zasta trenutak ili dva i onda, na svoj suvoparan, temeljan nain,
ispria celu priu. Njegov uvebani pravniki mozak omogui mu da
injenice jasno izloi, da nita ne izostavi i da ne doda nita preko
mere. Bio je to jasan, precizan izvetaj koji tako lepo primi malo
stariji ovek jajolike glave koji je sedeo i sluao ga.
Kad zavri svoju priu, nasta zatije. Gospodin Entvisl bio je
spreman da odgovara na pitanja, ali pitanja izvesno vreme nisu
stizala. Herkul Poaro razmatrao je dokaze.
On na kraju ree:
ini se da je sve veoma jasno. Vi na umu imate sumnju da je
va prijatelj Riard Aberneti moda ubijen. Ta sumnja, ili
pretpostavka, zasniva se samo na jednoj jedinoj stvari na reima
koje je izgovorila Kora Lansken na sahrani Riarda Abernetija. Kad
to sklonite nema vie niega. injenica da je ona sama ubijena
ve sledeeg dana, moe da bude ista sluajnost. Tano je da je
Riard Aberneti umro naprasno, ali njega je leio ugledan doktor
koji ga je dobro poznavao, a taj doktor nije nita posumnjao i izdao
je valjanu smrtovnicu. Da li je Riard sahranjen ili kremiran?
Kremiran je po sopstvenom zahtevu.
Da, takav je zakon. I to znai da je i drugi doktor potpisao
smrtovnicu ali oko toga ni inae ne bi bilo tekoa. I tako se
vraamo na sutinsku stvar, na ono to je Kora Lansken rekla. Vi
ste bili prisutni i uli ste je. Ona je rekla: Ali on jeste ubijen, zar
ne?
Da.
A prava sutina je da ste vi poverovali da je ona govorila
istinu.
Advokat je malo oklevao, a onda ree:
Da, jesam.
Zato?
Zato? ponovi pitanje gospodin Enrvistl, malice zbunjen.
Ali da, zato? Je li to stoga to ste ve duboko u sebi oseali
uznemirenost zbog naina na koji je Riard umro?
Advokat zavrte glavom. Ne, ne, ni najmanje.
Onda je to bilo zbog nje same Kore. Jeste li je dobro
poznavali?
Nisam je video skoro o preko dvadeset godina.
Da li biste je prepoznali da ste je sreli na ulici?
Gospodin Entvisl se zamisli.
Mogao sam da proem pored nje na ulici a da je ne
prepoznam. Bila je mravo devoje kad sam je video poslednji put,
a pretvorila se u gojaznu, neurednu sredovenu enu. Ali mislim da
bih je istog asa kad bih joj se obratio licem u lice, smesta
prepoznao. Nosila je kosu zaeljanu na isti nain, ike preseene
tano po sredini ela i imala je taj obiaj da pilji u vas navie kroz te
ike kao neka srameljiva ivotinja, a imala je i veoma
karakteristian, naprasit nain govora i naviku da krivi glavu u
jednu stranu pre no to izgovori neto neuveno. Imala je karakter,
vidite, a karakter je uvek veoma individualan.
Ona je, u stvari, bila ista Kora koju ste poznavali godinama
ranije. I izgovarala i dalje neuvene stvari! Stvari, neuvene stvari,
koje je izgovarala u prolosti jesu li one obino bile opravdane?
Upravo to i jeste bila nezgoda s Korom. Kad god bi bilo bolje
da istina ostane neizgovorena, ona bi je izgovarala.
I ta njena osobenost ostala je neizmenjena. Riard Aberneti je
ubijen i Kora je smesta iznela tu injenicu.
Gospodin Entvisl se promekolji.
Zar i vi mislite da je on ubijen?
O, ne, prijatelju moj, ne moemo tako da brzamo. Slaemo se
u jednom Kora jeste mislila da je on ubijen. Ona je bila sasvim
sigurna da je ubijen. Bila je to, za nju, vie izvesnost no
pretpostavka. I tako dolazimo na ovo: ona mora da je imala neki
razlog za to svoje uverenje. Slaemo se, na osnovu vaeg
poznavanja Kore, da to nije bilo samo puko nevaljalstvo. A sad mi
recite kad je ona rekla to to je rekla, dolo je smesta do horskog
protesta je li bilo tako?
Sasvim tako.
I ona se tada sasvim zbunila, smela, povukla to govorei
koliko vi moete da se setite, neto kao: Ali mislila sam iz onoga
to mi je on rekao
Advokat klimnu glavom.
Voleo bih da toga mogu da se setim jasnije. Ali sam prilino
siguran da je tako bilo. Upotrebila je rei on mi je rekao ili rekao
je
I stvar je tada zatakana i svi su poeli da priaju o neem
drugom. Moete li da se setite, kada razmiljate o tome, posebnog
izraza na neijem licu? Bilo ega to vam je u seanju ostalo kao
smemo li da kaemo neobino?
Ne.
A odmah sledeeg dana ubijena je Kora i vi ste se upitali:
Moe li to da bude uzrok i posledica?
Advokat se promekolji.
Pretpostavljam da vama to zvui sasvim neverovatno?
Ni najmanje ree Poaro. Pod uslovom da je prvobitna
pretpostavka ispravna, to je sasvim logino. Savreno ubistvo,
ubistvo Riarda Abernetija, izvreno je, sve je prolo u savrenom
redu i iznenada ispada da postoji jedna osoba koja zna istinu!
Jasno je da ta osoba mora da bude uutkana to je pre mogue.
Znai vi stvarno mislite da je to bilo ubistvo?
Poaro ozbiljno ree:
Ja mislim, mon cher, ba onako kako ste vi mislili da postoji
sluaj za istragu. Jeste li preduzeli neke korake? Jeste li o ovim
stvarima razgovarali s policijom?
Ne ree gospodin Entvisl i odreno zavrte glavom. Nije
mi se inilo da bi ita korisno moglo da se postigne. Moj poloaj je
takav da ja zastupam porodicu. Ako je Riard Aberneti ubijen, onda
je to moglo da bude uinjeno samo na jedan nain.
Otrovom?
Tano tako. A telo je kremirano. Sada nema dostupnih
dokaza. Ali sam odluio da lino moram da se uverim ta je istina. I
zato sam, Poaro, doao do vas.
Ko je bio u kui u vreme ubistva?
Jedan stari sobar koji je uz Riarda bio godinama, kuvar i
kuna pomonica. ini se, moda, kao da bi to sasvim izvesno
morao da bude neko od njih
Ah, ne pokuavajte da mi navuete maramu na oi. Ova Kora,
ona zna da je Riard Aberneti ubijen, ali spremno pristaje da se sve
zataka. Ona kae: Ja mislim da ste svi vi u pravu. Prema tome,
mora biti da je neko iz porodice umean, neko koga i sama rtva
moda ne bi pristala da otvoreno optui. U suprotnom, s obzirom
na to da je Kora volela brata, ona ne bi dozvolila da potajni ubica
lae. Slaete li se s tim?
Bio je to i moj nain razmiljanja da priznade gospodin
Entvisl. Mada, kako bi bilo ko od porodice mogao
Poaro ga prekide.
Kad je otrov u pitanju, postoji bezbroj mogunosti. To mora
biti, pretpostavljam, neko opojno sredstvo jer je umro u snu, a i nije
bilo nekih vidnih znakova trovanja. Mogue je da je ve imao neki
narkotik u sebi.
U svakom sluaju ree gospodin Entvisl pitanje o tome
kako je to izvedeno jedva da je vano. Nikad neemo biti u stanju
da neto dokaemo.
U sluaju Riarda Abernetija, ne, u pravu ste. Ali ubistvo
Kore Lansken je drugaije. Kad jednom budemo doznali ko, onda
nee biti teko da se nau i dokazi.
I onda dodade uz otar pogled. Vi ste moda ve neto uinili.
Veoma malo. Na umu sam, rekao bih, imao uglavnom
eliminaciju. Neukusno je od mene da mislim da je ubica neko iz
porodice Aberneti. Jo uvek stvarno ne mogu da poverujem u to.
Nadao sam se da u uz nekoliko oevidno bezazlenih pitanja uspeti
da odreene lanove porodice stavim izvan svake sumnje. Moda,
ko zna, i sve njih? U tom sluaju Korina pretpostavka bila bi
pogrena i njena smrt mogla bi da se pripie nekom sluajnom
zlikovcu koji joj je provalio u kuu. Stvar, na kraju krajeva, bee
veoma prosta. ta su lanovi porodice Aberneti radili to popodne
kad je Kora Lansken ubijena?
Eh bien ree Poaro ta su radili?
Dord Krosfild bio je u Herst parku na konjskim trkama.
Rozamunda ejn bila je u kupovini po Londonu. Njen mu jer ne
smemo da zaboravimo mueve
Bez sumnje je tako.
Njen mu je ugovarao pravni status nekog komada u kojem
treba da nastupi, Suzan i Gregori Benks bili su kod kue celog dana,
Timoti Aberneti, koji je invalid, bio je kod svoje kue u Jorkiru, a
njegova ena je automobilom iz Enderbija putovala prema kui.
I on se zaustavi.
Herkul Poaro ga odmeri i s razumevanjem klimnu glavom.
Da, to je ono to su vam oni rekli. I da li je sve to istina?
Ja prosto ne znam, Poaro. Neke od njihovih izjava mogue je
dokazati ili osporiti ali bi bilo teko da se to izvede a da se sasvim
ne otvore karte. U stvari, takav postupak bio bi ravan optunici. Ja
u vam jednostavno rei neke od mojih zakljuaka. Dord je
mogao da bude na konjskim trkama u Herst parku, ali ja ne
verujem da je bio tamo. Mnogo je pourio da se pohvali kako je
dobio opkladu na dva grla. Moje je iskustvo da mnogi prekrioci
zakona izdaju sebe time to previe priaju. Upitao sam ga za imena
ta dva pobednika grla i on mi je dao imena konja bez nekog
uoljivog oklevanja. Izgleda da su se toga dana, uspeo sam da
saznam, svi ozbiljno kladili na ta dva grla pa je jedno od njih, kako
je i oekivano, i pobedilo. Drugo grlo, iako je vailo za favorita,
sasvim nerazumljivo nije uspelo ni da stigne do cilja.
Zanimljivo. Da li je taj Dord u vreme kad mu je ujak umro,
imao preku potrebu za novcem?
Moj je utisak da je bio u velikom kripcu zbog novca. Nemam
dokaz za ovo to govorim, ali ozbiljno sumnjam da je prste zavukao
u fondove svojih klijenata i da je bio u opasnosti da bude optuen
za proneveru. To je samo moj utisak, ali ja imam neto iskustva u
takvim sluajevima. Pokvareni advokati, ao mi je to to moram da
kaem, nisu sasvim neuobiajena pojava. Jedino mogu da vam
kaem da svoj novac ne bih poverio Dordu, a pretpostavljam i da
je Riard Aberneti, veoma pronicljiv kad je u pitanju procena ljudi,
bio sasvim nezadovoljan sestriem pa mu nije poklonio poverenje.
Njegova majka nastavi advokat bila je zgodna, prilino
lakomislena devojka koja se udala za oveka, kako bih ja to rekao,
prilino nepouzdanog karaktera. On uzdahnu. Devojke iz
porodice Aberneti nisu umele da naprave dobar izbor.
Zasta malo pa nastavi:
Rozamunda, ona je ljupka glupaica. Zaista ne mogu da je
zamislim kako sekirom cepa Kori glavu! Njen mu, Majkl ejn,
spada u osobe koje ne otkrivaju mnogo o sebi a ja bih rekao
ambiciozan ovek prenaglaene sujete. Ali o njemu zaista malo
znam. Nema razloga da sumnjam da je on izvrilac brutalnog
zloina ili paljivo smiljenog trovanja, ali sve dok ne utvrdim da je
stvarno radio to to kae da jeste, ne smem da ga otpisujem.
Ali u njegovu enu ne sumnjate?
Nene postoji kod nje odreena, sasvim zapanjujua
bezoseajnost ali ne, zaista ne mogu da je zamislim sa sekirom.
Ona je krhko stvorenje.
I prelepa! ree Poaro uz lak, podrugljiv osmeh. A druga
roaka?
Suzan? Ona je sasvim drugaija od Rozamunde devojka
izuzetnih sposobnosti, mogao bih da kaem. Ona i njen mu bili su
kod kue celog dana. Rekao sam (lano) da sam pokuavao da ih
pozovem telefonom toga popodneva. Greg je veoma hitro rekao da
je telefon bio u kvaru celoga dana. On je pokuao da nekoga
pozove, ali nije uspeo.
Znai opet nita opipljivo Niste mogli da ih eliminiete kao
to ste se nadali Kakav je taj mu?
Ustanovio sam da mi je nedokuiv. Deluje pomalo neprijatno,
mada ovek ne moe tano da kae ta stvara takav utisak. A kad je
Suzan u pitanju
Da?
Suzan me podsea na njenog strica. iva je, snana i ima
mentalna svojstva Riarda Abernetija. Moda samo uobraavam, ali
mi se ini da joj nedostaju ljubaznost i toplina mog starog prijatelja.
ene nikad nisu ljubazne ree Poaro. Mada nekad znaju
da budu nene. Da li ona voli svog mua?
Beskrajno, rekao bih. Ali zaista, Poaro, ne mogu da verujem
neu ni za trenutak da poverujem da bi Suzan
Dord bi vam se vie svideo? ree Poaro. Pa to je
prirodno! to se mene tie, ja nisam tako sentimentalan prema
lepim damama. A sad mi ispriajte o vaoj poseti starijoj generaciji.
Gospodin Entvisl opirno opisa svoju posetu Timotiju i Mod.
Poaro izvede zakljuak.
Znai, gospoa Aberneti je dobar mehaniar. Ona zna sve o
motoru automobila. A gospodin Aberneti nije invalid kakav
zamilja da jeste. Izlazi da se eta i sposoban je, prema onome to
ste mi rekli, da ustro postupa. On je takoe i opsednuto zaljubljen
u sebe i zavidi bratu na uspehu i snanijem karakteru.
Veoma je razneeno govorio o Kori.
I ismevao njenu budalastu primedbu posle sahrane. ta je sa
estim naslednikom?
Helen? Suprugom Lea Abernetija? Na nju ni za trenutak
nisam posumnjao. U svakom sluaju, njena nevinost lako moe da
se dokae. Bila je u Enderbiju. U drutvu troje slugu iz kue.
Eh bien, prijatelju moj ree Poaro. Hajde da budemo
praktini. ta elite da ja uradim?
elim da doznam istinu, Poaro.
Da. Da, isto bih se oseao da sam na vaem mestu.
A vi ste ovek koji e mi predoiti istinu. Znam da vie ne
prihvatate da istraujete sluajeve, ali vas molim da preuzmete
ovaj. Ja u snositi sve vae trokove. Ma pristanite, novca nikad
dosta.
Poaro se osmehnu.
I nije ako sve ode na poreze! Ali priznajem da me va problem
zanima! Zato to nije lak Sve je tako maglovito Ali jednu je
stvar, prijatelju, bolje da vi obavite. Posle toga u ja se pozabaviti
svim stvarima. Ali smatram da je najbolje da vi potraite doktora
koji je leio Riarda Abernetija. Poznajete li ga?
Neznatno.
ta znate o njemu?
Sredoveni lekar opte prakse. Struan. U veoma
prijateljskim odnosima s Riardom. Temeljno dobar momak.
Onda ga potraite. Ispitajte ga o bolesti gospodina Abernetija.
Otkrijte koje je lekove uzimao gospodin Aberneti u vreme smrti i
pre toga. Saznajte da li je Riard Aberneti doktoru ikad pomenuo
neto o tome da mu se ini da ga neko truje. Uzgred, da li je ova
gospoica Gilkrist sasvim sigurna da je on upotrebio re otrov kad
je razgovarao sa svojom sestrom?
Gospodin Entvisl se zamisli.
Upotrebila je ba tu re ali je ona od one vrste svedoka koji
esto menjaju rei koje je neko stvarno izgovorio stoga to smatraju
da su pogodili njihov smisao. Ako je Riard rekao da se boji da neko
eli da ga ubije, gospoica Gilkrist mogla je da pretpostavi da je u
pitanju otrov zbog toga to je njegovu bojazan povezala sa
strepnjama njene tetke koja je uobraavala da joj otrov stavljaju u
hranu. Mogao bih o tome da popriam s njom jo jednom kasnije u
neko doba.
Da. Ili u to ja da uradim. Zastade a onda ree drugaijim
glasom: Da li vam je palo na pamet, prijatelju moj, da bi i
gospoica Gilkrist mogla da bude u opasnosti?
Gospodin Entvisl pokaza da je iznenaen.
Ne mogu da kaem da jeste.
Ali, da. Kora je svoju sumnju izrazila na dan sahrane. Pitanje
koje bi moglo da padne na pamet ubici jeste da li je ona tu svoju
sumnju saoptila jo nekome kad je ula za Riardovu smrt? A
osoba kojoj bi Kora to najverovatnije saoptila jeste gospoica
Gilkrist. Ja mislim, mon cher, da je bolje da ona ne ostaje sama u toj
vili.
Mislim da Suzan namerava da otputuje i boravi tamo neko
vreme.
Ah, znai gospoa Benks ima nameru da ide tamo?
eli da pregleda Korine stvari.
Shvatam shvatam Pa, prijatelju moj, uradite ono to sam
vas zamolio. Takoe biste mogli da pripremite gospou Aberneti
gospou Lea Abernetija, na mogunost da se ja pojavim u kui.
Videemo. Od sada pa nadalje ja preuzimam sve na sebe.
I Poaro silnim poletom uvrnu svoje brkove.
8.
Gospodin Entvisl zamiljeno odmeri doktora Larabija.
Imao je bogato ivotno iskustvo u procenjivanju ljudi. Prilike su
ga esto primoravale da se uhvati u kotac s tekom situacijom ili
delikatnim predmetom. Gospodin Entvisl odavno bee vian vetini
pravilnog ophoenja. Koji je najbolji nain da se obrati doktoru
Larabiju u vezi s jednim, bez sumnje, neugodnim pitanjem, a da pri
tome lekar jo lako moe da se nae uvreen ukoliko izrazi sumnja
u njegovu strunost?
Iskrenou, pomisli gospodin Entvisl ili bar uparaenom
iskrenou. Loe bi bilo rei da je sumnja nikla iz nasumine izjave
plitkoumne ene. Doktor Larabi nije poznavao Koru.
Gospodin Entvisl proisti grlo i hrabro krenu.
eleo bih da se posavetujem s vama u jednoj veoma osetljivoj
stvari ree. Moe biti da e vas to povrediti, ali ja se iskreno
nadam da nee. Vi ste razuman ovek i shvatiete, siguran sam, da
je ovaj na apsurdne primedbe najbolje odgovoriti razlonim
objanjenjem, a ne osuivati to iz prve. U pitanju je moj klijent,
pokojni Riard Aberneti. A pitanje u vam postaviti sasvim
otvoreno. Jeste li sigurni, potpuno sigurni, da je umro na nain koji
se opisuje kao prirodna smrt?
Ljubazno, rumeno sredoveno lice doktora Larabija oseni
zaprepaenje.
ta, za ime sveta Razume se da jeste. Izdao sam
smrtovnicu, je li tako? Da sam imao neke sumnje
Gospodin Entvisl pouri da ga umiri.
Prirodno, prirodno. Uveravam vas da ne pretpostavljam nita
suprotno tome. Ali bih voleo da dobijem vae potvrdno miljenje
s obzirom na to to se ovaj pronose neke glasine.
Glasine? Kakve glasine?
ovek prosto ne zna kako takve stvari poinju ree
gospodin Entvisl pritvorno. Ali sam ja miljenja da to treba da se
zaustavi autoritativno, ako je mogue.
Aberneti je bio bolestan ovek. Patio je od bolesti koja bi se
pokazala kao fatalna, kako bih rekao, za najmanje dve godine. Ali i
mnogo ranije. Smrt njegovog sina unitila mu je elju za ivotom i
snagu da se suprotstavi bolesti. Priznajem da nisam oekivao da e
umreti tako brzo i uistinu tako iznenada, ali ima takvih primera
mnogo slinih primera. Svaki lekar koji tano predvidi kad e
pacijent umreti, ili koliko e tano iveti, na pravom putu je da
napravi budalu od sebe. Ljudski inilac uvek je nepredvidiv. Slabi
obino imaju izuzetnu otpornost, snani esto podleu.
Shvatam sve to i ne sumnjam u vae dijagnoze. Gospodin
Aberneti bio je, moemo da kaemo (prilino melodramatino,
bojim se) u senci smrti. Sve to vas ja pitam to je da li bi ovek koji
zna ili koji sumnja da ga smrt neizbeno eka mogao svojom voljom
da skrati ivot? Ili da li bi to mogao da uini neko umesto njega?
Doktor Larabi se namrti.
Samoubistvo, mislite? Aberneti nije bio tip samoubice.
Shvatam. Moete li da me uverite, medicinski govorei, da je
takva pomisao nemogua?
Doktor se nelagodno promekolji.
Ja ne bih koristio re nemogue. Posle sinovljeve smrti
Abernetija ivot vie nije zanimao onako kao do tada. Ja svakako
nemam utisak da je u pitanju samoubistvo ali ne bih mogao da
kaem da je nemogue.
Vi stvar tumaite sa psiholokog stanovita. Kad sam rekao
medicinski, mislio sam na ovo: da li okolnosti njegove smrti ine
takvu pomisao nemoguom?
Ne, o, ne. Ne, to ne mogu da kaem. Umro je u snu, kao to se
ljudima esto deava. Nije bilo razloga da se sumnja na
samoubistvo, niti dokaza o stanju njegove svesti. Kad bi se traila
autopsija svakog puta kad neki ozbiljno bolestan ovek umre u
snu
Doktorovo lice postajalo je sve crvenije i crvenije. Gospodin
Entvisl pouri da smiri situaciju.
Razume se. Razume se. Ali ako je bilo dokaza dokaza o
kojima vi nita niste znali? Ako je, na primer, on neto nekome
rekao
to bi ukazivalo na to da razmilja o samoubistvu? Pa da li je
on tako neto uinio? To bi me veoma iznenadilo.
Ali ako tako jeste bilo govorim isto hipotetiki moete li
vi da iskljuite takvu mogunost?
Doktor Larabi lagano ree:
Ne ne ne bih mogao to da uradim. Ali u vam ponoviti. Bio
bih veoma iznenaen.
Gospodin Entvisl pouri da iskoristi svoju prednost.
Ako onda pretpostavimo da njegova smrt nije bila prirodna
sve je ovo isto hipotetiki ta bi moglo da je izazove? Koja vrsta
leka, hou da kaem?
Nekoliko. Moralo bi da se ustanovi postojanje neke vrste
narkotika. A nije bilo znakova cijanoze, lice bee sasvim spokojno.
Da li je imao sredstva za spavanje, tena ili u pilulama? Ili
neto slino tome?
Da. Prepisao sam mu slamberil veoma sigurno i pouzdano
sredstvo. Nije ga uzimao svake veeri. I imao je samo malu boicu
tableta u to vreme. Tri ili etiri puta vea doza od prepisane sigurno
ne bi izazvala smrt. U stvari, seam se da sam video boicu na
nonom stoiu pored njegovog kreveta. Jo bee skoro puna.
ta ste mu jo prepisali?
Razne stvari lekove koji sadre male doze morfijuma da ih
uzima kad naiu bolovi. Neke vitaminske kapsule. Sredstvo za
varenje.
Gospodin Entvisl ga prekide.
Vitaminske kapsule? Mislim da je neto slino i meni
prepisano jednom. Male okrugle kapsule od elatina?
Da. Sadre adeksolin.
Da li bi ma ta drugo moglo da bude uneseno u recimo
jednu od tih kapsula?
Neto smrtonosno, mislite? upita doktor, koji je pokazivao
sve vee znake iznenaenja. Ali sigurno je da niko ne bi ma
sluajte sad, Entvisle, kuda vi to ciljate? Boe, ovee, pomiljate li
vi na ubistvo?
Zaista ne znam ta je to na ta pomiljam Samo elim da
znam ta je sve mogue.
Ali kakve dokaze imate da ak i pomiljate na tako neto?
Dokaze nemam ree gospodin Entvisl umornim glasom.
Gospodin Aberneti je mrtav i osoba s kojom je razgovarao takoe
je mrtva. Cela stvar raspreda se u glasinama neodreenim,
neprijatnim glasinama, i ja elim da tome stanem na put ako mogu.
Ako mi vi kaete da niko nije mogao da otruje Abernetija na bilo
koji nain, biu ushien! Mogu da vas uverim da bih se oslobodio
velikog tereta.
Doktor Larabi usta i ushoda se gore-dole.
Ne mogu da vam kaem to to vi elite da vam kaem ree
on na kraju. Voleo bih da mogu. Razume se da je to moglo da
bude uinjeno. Svako je mogao da izvue ulje iz kapsule i zameni
ga recimo istim nikotinom ili s pola tuceta drugih stvari. Neto
je takoe moglo da mu bude stavljeno u hranu ili pie. Nije li to
verovatnije?
Mogue. Ali vidite, samo su sluge bile u kui kad je on umro
a ja ne mislim da je to bilo ko od njih u stvari, sasvim sam siguran
da nije. I stoga tragam za neim to ima odloeno dejstvo. Postoji
lek koji, pretpostavljam, moe da dovede do pacijentove smrti
nedelju dana nakon unoenja?
Zgodna ideja ali neodriva, bojim se ree doktor suvo.
Znam da ste vi razuman ovek, Entvisle, ali ko iri takve glasine?
Meni se ine prilino preteranim.
Da li je Aberneti ikad vama neto rekao? Da li vam je ikad dao
da naslutite da neko iz njegove porodice eli da ga ukloni?
Doktor ga radoznalo odmeri.
Ne, meni tako neto nikad nije rekao. Niti dao da naslutim.
Jeste li sigurni, Entvisle, da se neko moda ne igra da neko nije
sklon senzacionalizmu? Znate, neki histerini pacijenti mogu da
deluju sasvim razumno i normalno.
Nadam se da je tako. I moglo bi da bude.
Pojasnite mi, molim vas. Neko tvrdi da joj je Aberneti rekao
bila je to ena, pretpostavljam?
O, da, bila je to ena.
da joj je rekao da neko pokuava da ga ubije, je li tako?
Sateran u ugao, gospodin Entvisl nevoljno ispria priu o
Korinoj primedbi na sahrani. Lice gospodina Larabija se razvedri.
Dragi moj mome. Tome uopte ne bih pridavao panju!
Objanjenje je sasvim prosto. ene u odreeno doba ivota eljne
senzacije, neuravnoteene, nepouzdane mogu da kau ba svata.
I to i ine, znate!
Gospodinu Entvislu se ne svide doktorova spremnost da lako
donosi zakljuke. I sm je lino imao mnogo iskustva sa enama
koje su jurile senzacije ili bile histerine.
Moda ste sasvim u pravu ree on ustajui sa stolice. Na
nesreu, s njom tu stvar ne moemo da raspravimo jer je i sama
ubijena.
Kako to ubijena? izusti doktor Larabi, koji je delovao kao
da ozbiljno sumnja u stanje svesti gospodina Entvisla.
Verovatno ste o tome itali u novinama. Bila je to gospoa
Lansken iz mesta Lajet Sent Meri u Berkiru.
Razume se pojma nisam imao da je ona u srodstvu s
Riardom Abernetijem! ree doktor Larabi i izgledao je sasvim
potreseno.
Uz utisak da je poljuljao doktorovu profesionalnu nadmonost,
a neveselo svestan da mu ovom posetom sumnje nisu razvejane,
gospodin Entvisl se pozdravi i ode.
II
Kad je stigao natrag u Enderbi, gospodin Entvisl odlui da
porazgovara s Lenskombom.
Poe tako to starog sobara upita kakvi su mu planovi.
Gospoa Lea Abernetija zamolila me je da ostanem ovde dok
se kua ne proda, gospodine, i sasvim sam siguran da e mi biti
veliko zadovoljstvo da joj ispunim elju. Mi svi veoma volimo
gospou Helen.
On uzdahnu. Miljenja sam, gospodine, a izvinite me to to
pominjem, da kua mora da se proda. Poznajem je mnogo godina i
sve mlade dame i gospodu video sam kako rastu u njoj. Oduvek
sam mislio da e gospodin Mortimer doi ovde posle oca i moda
dovesti porodicu, takoe. Sve je bilo ugovoreno da ja preem u
Nort Lod kad zavrim s radom ovde. Veoma lepo malo mesto, taj
Nort Lod i jedva sam ekao da se tamo skrasim. Ali mislim da
sada od toga nema nita.
Bojim se da je tako, Lenskombe. Imanje e biti prodato u
celosti. Ali s vaim delom nasledstva
O, ne alim se ja, gospodine, i veoma cenim dareljivost
gospodina Abernetija. Dobro sam obezbeen, ali danas nije lako
nai malo mestace gde bi mogla da se kupi neka kuica i mada me
je moja udata sinovica molila da doem i skuim se s njima, to,
ovaj, nee biti isto kao ivot na imanju.
Znam ree gospodin Entvisl. Ovo je surovi novi svet za
nas stare momke. Voleo bih da sam se vie viao s mojim starim
prijateljem pre nego to je otiao. Kako se drao ovih poslednjih
meseci?
Pa nije bio onaj stari, gospodine, sve od kako je Mortimer
umro.
Da, to ga je slomilo. A bio je i bolestan a bolesnici ponekad
svata uobraavaju. Pretpostavljam da je gospodin Aberneti
poslednjih dana patio od tako neega pominjao neprijatelje
ponekad, nekoga ko eli da mu nanese zlo da li je bilo toga?
Mogao je ak da pomilja i da mu je hrana zagaena. ta vi mislite?
Stari Lenskomb izgledao je iznenaeno iznenaeno i
povreeno.
Ne mogu da se prisetim nieg slinog, gospodine.
Entvisl ga prodorno pogleda.
Vi ste veoma odan sluga, Lenskombe, ja to znam. Ali bi takva
uobrazilja gospodina Abernetija bila sasvim ovaj nevana
prirodan simptom u nekim bolestima.
Odista, gospodine? Ja samo mogu da kaem da gospodin
Aberneti meni nikad nita slino nije rekao niti sam ga uo da tako
neto kae.
Gospodin Entvisl blago pree na drugi predmet.
Pre nego to je umro ovde su mu u poseti na po nekoliko
dana boravili lanovi porodice, je li tako? Njegov sestri, bratanica i
sestriina s muevima.
Da, gospodine, tako je.
Jesu li mu prijale te posete? Ili je bio razoaran?
Lenskombove oi postae nedokuive i njegova stara lea se
ukoie.
To zaista ne bih umeo da vam kaem, gospodine.
Ja, znate, mislim da biste mogli ree gospodin Entvisl
blago. Nije na vama da o tako neemu uopte priate to ste
mislili da kaete. Ali ima trenutaka kad ovek mora da prekri ono
to misli da je ispravno. Ja sam bio jedan od najstarijih prijatelja
vaeg gospodara. Veoma sam brinuo o njemu. Vi takoe. I zato vas
ja za miljenje o ovome pitam kao oveka, a ne kao sobara.
Lenskomb pouta jedan tren, a onda ree bezbojnim glasom:
Ima li neto to nije kako treba, gospodine?
Gospodin Entvisl odgovori iskreno.
Ne znam ree. Nadam se da nema. Voleo bih da u to
budem siguran. Da li ste vi lino osetili da neto moda nije kako
treba?
Samo posle sahrane, gospodine. I ne bih mogao tano da vam
kaem ta je to bilo. Ali gospoa Helen i gospoa Mod takoe nisu
izgledale sasvim pri sebi one veeri posle sahrane kad su svi otili.
Da li vam je poznat sadraj testamenta?
Da, gospodine. Gospoa Helen je mislila da bih voleo da
znam. Meni se on uinio, ako mi je dozvoljeno da o tome dajem svoj
sud, kao sasvim pravedan testament.
Da, bio je to estit testament. Svima jednako. Ali to nije,
mislim, testament koji je gospodin Aberneti prvobitno nameravao
da napravi posle sinovljeve smrti. Hoete li sad da mi odgovorite na
pitanje koje sam vam maloas postavio?
Jedino kao moje lino miljenje
Da, da, to se podrazumeva.
Gospodar, gospodine, bee veoma razoaran posle posete
gospodina Dorda Nadao se, ja mislim, da bi gospodin Dord
mogao da bude slian gospodinu Mortimeru. Gospodin Dord, ako
smem da kaem, nije ispunio ta nadanja. Mu gospoe Lore uvek je
smatran nepodobnim i bojim se da se gospodin Dord umetnuo na
njega.
Lenskomb malo zasta pa nastavi.
A onda su stigle mlade dame s muevima. Za gospoicu
Suzan smesta se zagrejao veoma je to duhom jaka i zgodna mlada
dama, ali je moje miljenje da nije mogao da podnese njenog mua.
Mlade dame danas prave udan izbor, gospodine.
A drugi brani par?
O tome ne bih mogao mnogo da kaem. Veoma prijatan i
zgodan mladi par. Mislim da je gospodar uivao dok su oni bili
ovde ali ne mislim
I starac poe malo da okleva.
Da, Lenskombe?
Pa, gospodar je uvek slabo mario za pozornicu. Rekao mi je
jednog dana: Ne mogu da razumem kako pozornica nekome moe
da zavrti mozak. To je budalast nain ivota. ini se da liava ljude i
ono malo pameti to je imaju. A ne znam kako deluje na moral.
Svakako se ostaje bez oseaja za meru. Razume se on nije
govorio direktno o
Ne, ne, sasvim mi je jasno. E, a onda je posle tih poseta
gospodin Aberneti lino otiao na put prvo da se vidi s bratom, a
posle toga sa sestrom, gospoom Lansken
To ja nisam znao, gospodine. Hou da kaem da mi je
pomenuo da ide kod gospodina Timotija, a posle u Sent Meri.
Tano je. Moete li da se setite bilo ega to je rekao kad se
vratio, a to se odnosilo na te posete?
Lenskomb se malo zamisli.
Zaista ne znam nita odreeno nije rekao. Bilo mu je drago
to se vratio. Putovanje i odsedanje u tuim kuama veoma su ga
zamarali seam se da je to rekao.
Nita vie? Nita o bilo kome od njih?
Lenskomb se namrti.
Gospodar je imao naviku da pa, da mrmlja, ako znate ta
hou da kaem obraajui se meni, ali vie sebi jedva
primeujui da sam i ja tu jer me je veoma dobro poznavao.
Poznavao vas i verovao vam, da.
Ali se veoma nejasno seam onoga to je rekao neto kao da
ne moe da shvati ta je on uinio s njegovim novcem i to se
odnosilo na gospodina Timotija, rekao bih. A onda je rekao i neto
kao: ene mogu da budu budale u raznim stvarima devedeset
devet puta, ali i prilino otroumne stoti put. O, da, i onda je rekao:
Ono to stvarno misli jedino moe da kae nekome ko je tvoja
generacija. Jedino on ne misli da uobraava stvari kao to to ine
mlai. I kasnije je rekao ali ne znam na koga se odnosilo: Nije
lepo postavljati zamke ljudima, ali ne vidim ta bih drugo mogao da
uinim. Ali ja mislim da je mogue, gospodine, da je moda mislio
na drugog batovana po pitanju breskvi koje su nestajale.
Ali gospodin Entvisl nije bio miljenja da je Riard Aberneti tom
prilikom imao na umu drugog batovana. Posle jo nekoliko pitanja
on pusti starog Lenskomba da ide svojim poslom i stade da
razmilja o onome to je doznao. A to u sutini ne bee nita
posebno nita to prethodno i sm nije zakljuio. A ipak su
postojali i neki nagovetaji. Bilo je sigurno da nije mislio na svoju
snahu Mod, ve na sestru Koru kad je govorio o tome da ene mogu
da budu budale, a ipak otroumne. A njoj je i poverio svoje
uobrazilje. A govorio je i o postavljanju zamki. Kome?
III
Gospodin Entvisl se dugo premiljao oko toga koliko sme da se
poveri Helen. Na kraju je reio da joj u potpunosti sve ispria.
Prvo joj se zahvalio to je sredila Riardove stvari i dovela u red i
mnoge druge stvari u domainstvu. Oglas za prodaju kue objavljen
je i ve su se javila dva kupca, a jedan od njih uskoro treba da stigne
da pogleda kuu.
Privatna lica?
Bojim se da nisu. Y.W.C.A.
{1}
razmilja o kupovini, a tu su i
Omladinski klub, i poverenici Defersonovog fonda koji trae
pogodnu kuu gde bi mogli da smeste njegovu kolekciju.
Tuno je to u kui vie niko nee iveti, ali razume se da to
danas vie nije praktino.
elim da vas zamolim da ostanete ovde dok se kua ne proda.
Ili bi vam to stvorilo veliku neugodnost?
Ne u stvari bi mi to veoma odgovaralo. Ne elim da idem na
Kipar sve do maja meseca, a daleko mi je prijatniji boravak ovde
nego u Londonu, kao to sam planirala. Volim ovu kuu, znate; Leo
ju je voleo takoe i uvek smo bili sreni kad smo ovde bili zajedno.
Postoji jo jedan razlog zbog kojeg bih vam bio zahvalan ako
biste ostali. Jedan moj prijatelj, ovek po imenu Herkul Poaro
Helen ree otro: Herkul Poaro? Onda vi mislite
uli ste za njega?
Da. Neki moji prijatelji ali sam mislila da je on odavno
mrtav.
Veoma je ivahan. Nije vie mlad, razume se.
Pa da, teko da bi mogao da bude mlad.
Govorila je mehaniki. Lice joj bee bledo i napeto. Uz neto
napora ona izgovori:
Vi mislite da je Kora bila u pravu? Da Riard jeste ubijen?
Gospodin Entvisl otvori duu. Bilo mu je pravo zadovoljstvo to
teret sumnje koji je oseao moe da iznese pred nekoga tako
bistrog i smirenog uma kao to je Helen.
Kad je zavrio, ona ree:
Trebalo bi da ovek prvo pomisli da je sve to fantazija ali se,
eto, na to i ne pomilja. Mod i ja smo, one veeri posle sahrane
obe to imale na umu, sigurna sam. Govorile smo sebi kako je
budalasta ena Kora a ipak oseale neugodnost. A onda Kora je
ubijena i ja sam sebi rekla da je to samo sluajnost to, razume
se, i moe da bude ali oh! Kad bi ovek samo mogao da bude
siguran. Sve je to veoma teko.
Da, teko je. Ali Poaro je veoma originalan ovek i sve u
svemu zaista gotovo genije. On savreno razume ta nam je
potrebno uverenje da je itava stvar prosto besmislica.
A ta ako nije?
Zato ste to rekli? upita otro gospodin Entvisl.
Ne znam. Neto mi ne da mira I to ne samo ono to je Kora
rekla onog dana drugo neto. Neto za ta sam u onom trenutku
pomislila da je pogreno.
Pogreno? U kom smislu?
E, tu i jeste problem. Ne znam.
Hoete da kaete da se to tie ljudi koji su bili prisutni u
prostoriji?
Dada tako neto. Ali ne znam ko ni ta O, to zvui
sasvim apsurdno
Ni najmanje. Zanimljivo je, veoma zanimljivo. Vi niste budala,
Helen. Ako ste vi neto primetili, onda to ima neki znaaj.
Da, ali ne mogu da se setim ta je to bilo. to vie mislim
Nemojte da mislite. To je pogrean nain da se neega setite.
Pustite da stvar miruje. Pre ili kasnije blesnue vam u svesti. A kad
se to desi obavestite me smesta.
Hou.
9.
Gospoica Gilkrist vrsto navue svoj crni eir na glavu i
podvue pod njega pramen sede kose. Istrani postupak bee
zakazan za dvanaest sati, a bilo je jedanaest i dvadeset. Njen sivi
kaput i suknja delovali su ba lepo, mislila je, a sebi bee kupila i
finu crnu bluzu. alila je to ne moe da bude sva u crnom, ali je
tako neto bilo izvan njenih mogunosti. Osvrnu se da pogleda po
maloj urednoj spavaoj sobi i po zidovima na kojima su visile slike
luke Briksem, Kokington Forda, Enstejs Kouva, Kajens Kouva,
Polfleksena, zaliva Babakomb i drugih, sve poletno potpisanih s
Kora Lansken. Oi joj s posebnom ljubavlju poinue na slici luke
Polfleksen. Na briljivo uramljenoj, izbledeloj fotografiji na komodi
s fiokama bee prizor ajdinice Vrba. Gospoica Gilkrist i nju
pogleda s ljubavlju pa uzdahnu.
Iz setnog razmiljanja tre je zvono na ulaznim vratima u
prizemlju.
O, boe promrmlja gospoica Gilkrist. Pitam se ko li
Izae iz svoje sobe i krenu niz prilino oronule stepenice. Zvono
se oglasi jo jednom, a onda neko otro pokuca na vrata.
Gospoica Gilkrist iz nekog razloga oseti nemir. Trenutak ili dva
koraci joj se usporie, a onda prilino nevoljno ode prema vratima
prebacujui sebi da ne bude tako glupa.
Mlada ena u crnini s malom putnom torbom stajala je na
tremu. Ona primeti preplaen izgled gospoice Gilkrist pa brzo
ree:
Gospoica Gilkrist? Ja sam bratanica gospoe Lansken
Suzan Benks.
O, boe, da, razume se. Nisam znala. Izvolite uite, gospoo
Benks. Pazite na iviluk malo tri. Ovde uite, da. Nisam znala
da ete doputovati zbog istrage. Spremila bih neto kafu ili tako
neto.
Suzan Benks odreito ree:
Ne elim nita. ao mi je ako sam vas uplaila.
E pa, da znate da i jeste na neki nain. Ba glupo od mene.
Obino nisam nervozna. U stvari, advokatu sam rekla da nisam bila
napeta i da se neu uzbuivati ako ovde ostanem sama, pa uistinu i
nisam nervozna. Jedino moda je samo istraga u pitanju
razmiljanje o dogaajima, ali sam usplahirena celo jutro i eto pre
otprilike pola sata zazvonilo je zvono na vratima i jedva sam se
privolela da otvorim vrata to je odista veoma glupo jer je malo
verovatno da bi se ubica vratio ovamo a i zato bi? a u stvari bila
je to opatica koja je skupljala prilog za sirotite i meni je tako
laknulo da sam joj dala dva ilinga iako nisam rimokatolikinja i
uistinu ne gajim velike simpatije prema crkvi u Rimu i svim tim
kaluerima i opaticama, mada verujem da asne sestre zaista
obavljaju veoma vaan posao. Ali molim vas sedite, gospoo
gospoo
Benks.
Da, razume se, Benks. Jeste li ovamo doputovali vozom?
Ne dovezla sam se automobilom. Ovaj drum mi je delovao
tako uzano da im sam nala zgodno mesto u nekom starom
kamenolomu, odmah sam se parkirala.
Ovaj seoski put jeste uzan, ali retko da ovde i ima nekog
saobraaja. To je prilino zabaen put. Gospoica Gilkrist se lako
strese kad izgovori ove poslednje rei.
Suzan Benks je gledala unaokolo po sobi.
Sirota stara tetka Kora ree ona. Ono to je imala
ostavila je meni, znate.
Da, znam. Gospodin Entvisl mi je to rekao. Oekujem da e
vam biti drago zbog nametaja. Koliko sam razumela, tek ste se
nedavno venali, a nametaj je danas tako skup. Gospoa Lansken
je imala neke veoma lepe stvari.
Suzan se ne sloi s njom. Kora nije imala smisla za antikvitete.
Ono to je mogla da vidi pripadalo je neto modernizmu, neto
umetnikim komadima.
Nee mi biti potrebno nita od nametaja ree ona.
Imam svoj, znate. Izloiu ga na aukciju. Ukoliko se neto od
ovoga vama svia? Bilo bi mi veoma drago
I ona se zaustavi pomalo postieno. Ali gospoici Gilkrist
uopte nije bilo neugodno. Lice joj sinu.
E sad, zaista, to je veoma ljubazno od vas, gospoo Benks, da,
veoma ljubazno. Stvarno to cenim. Ali, u stvari, vidite, imam i ja
svoje stvari. Ostavila sam ih u skladitu za sluaj da mi jednog
dana budu potrebne. Ima i neto slika koje je moj otac ostavio.
Imala sam jednom malu ajdinicu, znate ali onda je doao rat i
sve je veoma nesreno ispalo. Ali nisam prodala sve jer sam se
nadala da u jednog dana opet imati svoj mali dom pa sam sve
stvari stavila u skladite zajedno sa slikama moga oca i neto
uspomena iz naeg starog doma. Ali bih veoma volela, ako vama
zaista nije stalo, da imam taj mali oslikani stoi za aj drage
gospoe Lansken. Divan komad, i tu smo nas dve uvek pile aj.
Suzan se lako strese kad joj pogled pade na mali zeleni sto
oslikan purpurnom pavitinom pa brzo ree da bi bila ushiena kad
bi gospoica Gilkrist pristala da ga primi.
Hvala vam veoma mnogo, gospoo Benks. Oseam da sam
ispala pomalo pohlepna. Dobila sam i sve divne slike, znate, i ljupki
bro od ametista, ali mislim da bi moda to trebalo vama da vratim.
Ne, ne, odista.
Da li biste moda eleli da pregledate njene stvari? Posle
istranog postupka moda?
Mislila sam da ovde ostanem nekoliko dana, da pregledam
stvari i da sve raistim.
Jeste li mislili da ovde i spavate?
Da. Ima li oko toga nekih tekoa?
O, ne, gospoo Benks, razume se da nema. Staviu istu
posteljinu na moj krevet, a ja mogu da dremam i ovde dole na
kauu sasvim udobno.
Ali tu je i soba tetke Kore, je li tako? Ja mogu tamo da
spavam.
Zar vam to ne bi ne bi bilo neprijatno?
Mislite zbog toga to je ona tu ubijena? O, ne, ne bi mi
smetalo. Veoma sam vrsta, gospoice Gilkrist. Je li soba
mislim da li je sad sve ureeno?
Gospoica Gilkrist shvati pitanje.
O, da, gospoo Benks. Svi aravi poslati su na hemijsko
ienje, a ja sam temeljno oribala celu sobu. A ima i dosta rezervne
posteljine. Ali doite da pogledate sami.
I ona prva krenu uza stepenice, a Suzan za njom.
Soba u kojoj je Kora Lansken umrla bila je ista i svea i udno
liena bilo kakve jezive atmosfere. Kao i u dnevnoj sobi, i ovde je
nametaj bio meavina modernih pomagala i marljivo ofarbanih
komada. Neukus bee sasvim u skladu s Korinom linou. Iznad
kamina na uljanoj slici bila je prikazana punaka ena koja se
sprema da ue u kupatilo.
Suzan se lako strese kad je pogleda, a gospoica Gilkrist ree:
To je naslikao suprug gospoe Lansken. Ima jo mnogo
njegovih slika u dole u trpezariji.
Grozno.
Pa, ja lino ne marim mnogo za taj stil slikarstva ali se
gospoa Lansken veoma ponosila muem kao umetnikom i
smatrala je da je njegov rad potpuno potcenjen.
Gde su slike koje je crtala tetka Kora?
U mojoj sobi. Da li biste hteli da ih vidite?
I gospoica Gilkrist ponosito pokaza svoje blago.
Suzan primeti da je tetka Kora izgleda veoma volela odmaralita
na morskoj obali.
O, da. Vidite, ona je godinama s gospodinom Lanskenom
ivela u malom ribarskom mestacu u Bretanji. Ribarski amci su
uvek tako slikoviti, zar ne?
Oevidno promrmlja Suzan.
itava serija potanskih razglednica mogla bi, pomisli, da bude
napravljena od slika Kore Lansken koje su bile verne do poslednjeg
detalja i veoma obojene. Ostavljale su mesta sumnji da su u sutini i
bile preslikane sa razglednica.
Ali kad se usudi da iznese to miljenje, gospoica Gilkrist ga
ogoreno pobi. Gospoa Lansken je uvek slikala iz prirode! Jednom
je, odistinski, dobila laku sunanicu jer je odbila da se skloni u hlad
jer je svetlost bila ba kao to je htela.
Gospoa Lansken bila je pravi umetnik ree gospoica
Gilkrist prekorno.
Ona pogleda na sat i Suzan brzo ree:
Da, trebalo bi da krenemo na pretres. Je li to daleko? Treba li
da odem po automobil?
Treba nam samo pet minuta hoda uveri je gospoica
Gilkrist. I tako njih dve krenue zajedno peice. Gospodin Entvisl,
koji bee doputovao vozom, srete ih i otprati u seosku sudnicu.
Delovalo je kao da se skupio veliki broj stranaca. Sudska istraga
nije bila senzacionalna. Bili su tu dokazi o identifikaciji pokojnice,
izvetaj sudskog lekara o prirodi rana od kojih je podlegla. Nije bilo
znakova borbe. Pokojnica je verovatno bila pod uticajem sredstava
za spavanje kad je napadnuta i uopte nije bila svesna onoga to se
deava. Smrt najverovatnije nije nastupila pre etiri i trideset.
Najpriblinije je da se to desilo izmeu dva i etiri i trideset.
Policajac sa terena i inspektor Morton dali su svoje iskaze.
Pogrebnik bee kratak u svom izlaganju. Porota nije mnogo
odugovlaila oko presude: Ubijena od strane nepoznate osobe ili
osoba.
I sve je zavreno. Izali su opet napolje na sunce. Pola tuceta
fotografskih aparata je kljocalo. Gospodin Entvisl uvede
gospoicu Gilkrist i Suzan u krmu Kod kraljevog grba, gde je
predostrono bio udesio da im bude posluen obed u zasebnoj
odaji iza bara.
Nije ba neki zanosan ruak ree izvinjavajui se.
Ali ruak uopte nije bio lo. Gospoica Gilkrist je malo njukala
i promrmljala ovo ba ne deluje prijatno, ali se razvedrila i s
apetitom pokusala irsku kau poto ju je gospodin Entvisl privoleo
da popije au erija. On ree Suzan:
Nisam znao da ete danas doi ovamo, Suzan. Mogli smo da
putujemo zajedno.
Znam da sam rekla da neu doi. Ali mi se uinilo da bi bilo
prilino neukusno da se ne pojavi niko od porodice. Zvala sam
Dorda, ali mi je on rekao da je u velikom poslu i da nee moi da
doe. Rozamunda ima neku audiciju, a stric Timoti je, razume se,
bogalj. I tako sam morala ja da doem.
Zar suprug nije doao s vama?
Greg nije mogao da ostavi posao u radnji.
A videvi iznenaeni pogled gospoice Gilkrist, Suzan dodade:
Moj mu radi u prodavnici hemijske robe.
Mu u maloprodaji ba se i nije uklapao sa utiskom koji je
Suzanino odevanje ostavilo na gospoicu Gilkrist, ali ona odvano
ree: O, da, ba kao Kits.
Greg nije pesnik ree Suzan.
I dodade:
Imamo velike planove za budunost prodavnica na dva
sprata kozmetika i salon za ulepavanje kao i laboratorija za
specijalne preparate.
To e biti mnogo lepe ree gospoica Gilkrist s
odobravanjem. Neto kao Elizabet Arden, koja je istinska grofica,
bar tako sam ula ili je to Helena Rubintajn? U svakom sluaju
dodade ljubazno farmacija i najmanje ne lii na obinu radnju
prodavnicu zavesa, na primer, ili bakalnicu.
Vi ste imali ajdinicu, rekoste, je li tako?
Da, zaista ree gospoica Gilkrist i lice joj se ozari.
Njoj nikad nije palo na pamet da je Vrba bila trgovina u smislu
u kojem je radnja bila trgovina. Voenje ajdinice oduvek je
smatrala sutinom gospodstva. I ona stade da Suzan pria o Vrbi.
Gospodin Entvisl, koji je priu uo ranije, pusti da mu misli
odlutaju na druge stvari. Kad mu se Suzan obrati dva puta, a da on
to ne primeti, pouri da se izvini.
Oprostite mi, draga moja, razmiljao sam, u stvari, o vaem
stricu Timotiju. Malo sam zabrinut.
Zbog strica Timotija? Ja ne bih bila. Mislim da njemu nita ne
fali. On je samo hipohondar.
Da da, moda ste u pravu. Priznajem da nije zdravlje ono
to me kod njega brine. U pitanju je gospoa Mod. Izgleda da je
pala niza stepenice i uganula lanak. Mora da lei, a va stric je u
uasnom stanju.
Stoga to e on morati da se brine za nju umesto obrnuto? Od
toga moe da ima samo koristi ree Suzan.
Da da, usuujem se da kaem. Ali hoe li vaa jadna strina
imati negu i kasnije? To je pravo pitanje. U kui nema slugu.
ivot je stvarno pakao za starije osobe ree Suzan. A oni
ive u nekoj vrsti dordijanskog zamka, je li tako?
Gospodin Entvisl klimnu glavom.
Iz Kraljevog grba izaoe prilino oprezno, ali novinari se ve
behu razili.
Nekoliko reportera saekalo je Suzan u zasedi kod kapije vile
Kore Lansken. Gospodin Entvisl se postavi ispred nje tako da je
dala samo nekoliko neophodnih i neodreenih kraih izjava. Ona i
gospoica Gilkrist onda uoe u vilu, a gospodin Entvisl se vrati u
Kraljev grb, gde bee iznajmio sobu. Sahrana je bila zakazana za
sledei dan.
Moj automobil je i dalje tamo u kamenolomu. Sasvim sam
zaboravila na njega. Kasnije u ga prevesti u selo.
Gospoica Gilkrist brino ree:
Nadam se da to nee biti mnogo kasno. Pa neete valjda da
izlazite po mraku?
Suzan je pogleda i nasmeja se.
Ne mislite valjda da se taj ubica jo uvek mota ovuda?
Ne ne, pretpostavljam da ne ree gospoica Gilkrist
postieno.
Ali ona tano to i misli, pomisli Suzan. Neverovatno!
Gospoica Gilkrist nesta negde u pravcu kuhinje.
Sigurna sam da bi vam aj prijao i ranije. Za oko pola sata, ako
vam je po volji, gospoo Benks?
Suzan pomisli da je aj u pola tri malice preuranjen, ali je bila
dovoljno milostiva da shvati da gospoica Gilkrist smatra da je
fina olja aja zgodan nain da se umire nervi, a i imala je svoje
line razloge da udovolji gospoici Gilkrist i zato ree:
Kad god se to vama svidi, gospoice Gilkrist.
Veselo zveckanje kuhinjskim priborom smesta poe i Suzan
ueta u dnevnu sobu. Boravila je tu svega nekoliko minuta kad se
oglasi zvono na ulaznim vratima i potom usledi veoma odseno
kucanje.
Suzan izae u hodnik, a na vratima kuhinje pojavi se i gospoica
Gilkrist u kecelji o koju je brisala branjave ruke.
O, boe, ta mislite ko bi to mogao da bude?
Oekujem da su to reporteri ree Suzan.
O, boe, ba ne mogu da prestanu da vam dosauju, gospoo
Benks.
Ne mari, usliiu im zahteve.
Ba sam poela da spremam malo kolaa uz aj.
Suzan ode prema ulaznim vratima, a gospoica Gilkrist
neodluno osta da stoji u dovratku. Suzan se pitala ne strepi li ona
da je pred vratima ovek sa sekirom.
Posetilac, meutim, bee jedan stariji gospodin koji podie eir
kad Suzan otvori vrata i prisno joj se osmehnu.
Gospoa Benks, pretpostavljam? ree.
Da.
Moje ime je Gatri Aleksandar Gatri. Bio sam prijatelj
veoma stari prijatelj, gospoe Lansken. Vi ste, mislim, njena
bratanica, prethodno gospoica Suzan Aberneti.
To je sve tano.
Pa poto sad znamo ko smo, smem li da uem?
Razume se.
Gospodin Gatri paljivo obrisa svoje cipele o otira, zakorai
unutra, skide kaput i zajedno sa eirom spusti ga na malu komodu
od orahovine i za Suzan poe u dnevnu sobu.
Ovo je tuan trenutak ree gospodin Gatri kome
snudenost izgleda nije ila od ruke jer se sve vreme lepo
osmehivao. Da, veoma tuan trenutak. Zatekao sam se u ovom
kraju pa sam pomislio da najmanje to mogu da uinim jeste to da
prisustvujem sudskom pretresu i, razume se, sahrani. Sirota
Kora sirota lakomislena Kora. Poznavao sam je, draga moja
gospoo Benks, od prvih dana njenog braka. Devojka veoma
bodrog duha i slikarstvo je veoma ozbiljno shvatala Ozbiljno je
shvatala i Pjera Lanskena kao umetnika, hou da kaem. Kad se
sve uzme u obzir, nije on bio ni tako lo mu za nju. Zastranjivao je,
ako znate ta hou da kaem, jeste zastranjivao ali je Kora na
sreu to prihvatala kao deo umetnikog naina ivota. On je bio
umetnik i prema tome nemoralan! U stvari, nisam siguran da se
ona u razmiljanju uputala dalje od toga: on je nemoralan i prema
tome mora da je umetnik! Nije imala smisla za umetnost, sirota
Kora mada je u drugim stvarima, napominjem, Kora bila veoma
trezvena da, iznenaujue promiljena.
Izgleda da su svi tog miljenja ree Suzan. Ja je nisam
poznavala dobro.
Da, da, otuila se od porodice jer niko nije cenio njenog
dragocenog Pjera. Ona nikad nije bila zgodna devojka ali je imala
neto. Bila je dobro drutvo! Nikad niste znali ta e sledee rei i
nikad niste znali je li ta njena naivnost iskrena ili ona to ini
namerno. Sve nas je veito terala u smeh. Veno dete tako smo
svi uvek mislili za nju. I uistinu kad sam je poslednji put video (a
viao sam je s vremena na vreme od kako je Pjer umro), na mene je
ostavila utisak da se i dalje ponaa kao dete.
Suzan ponudi gospodina Gatrija cigaretom, ali stari dentlmen
odbi.
Ne, hvala vam, draga moja. Ne puim. Mora da se pitate zato
sam doao? Da vam istinu kaem pomalo me grize savest. Obeao
sam Kori da u doi da je obiem jo pre nekoliko nedelja. Obino
sam joj se javljao jednom godinje, a odnedavno joj je postao hobi
da kupuje slike na lokalnim prodajama pa je elela da pogledam
neku od njih. Po zanimanju sam umetniki kritiar, znate. Razume
se da je veina onoga to je Kora kupovala grozna rukotvorina, ali
sve u svemu to joj i nije bila pogrena raunica. Slike se na ovim
seoskim prodajama daju skoro za badava i samo ramovi obino
vrede vie od slike. Prirodno, svaku vaniju prodaju poseuju
trgovci slikama i teko da moete da oekujete da lako doete do
remek-dela. Ali tu nedavno jedan mali Kajp prodat je na seoskoj
aukciji za svega nekoliko funti. Povest te slike veoma je zanimljiva.
Slika je data jednoj staroj bolniarki koja je godinama verno sluila
porodicu u ijem je vlasnitvu slika bila oni pojma nisu imali o
njenoj vrednosti. Stara bolniarka je sliku dala sinovcu nekog
farmera kome se na slici sviao konj, ali je za sliku inae mislio da je
prljava stara stvar! Da, da, takve stvari se ponekad dogaaju, a
Kora bee ubeena da ume da prepozna dobru sliku. Razume se da
nije umela. elela je da doem i pogledam Rembrantovu sliku koju
je kupila prole godine. Rembranta! Original, a ne neku estitu
kopiju! Ali dobavila je sasvim finu gravuru Bartolocija vlagom
oteenu, naalost. Prodao sam joj to za trideset funti i razume se
da joj je to dalo polet. Pisala mi je da je kupila nekog italijanskog
naivca za jeftine pare i ja sam joj obeao da u doi da ga pogledam.
Taj je mislim tamo preko ree Suzan pokazujui na zid iza
njih.
Gospodin Gatri se die, stavi naoare na nos i ode da proui
sliku.
Sirota stara Kora ree on na kraju.
Ima ih jo mnogo ree Suzan.
Gospodin Gatri nastavi ne urei da razgleda slike koje je s puno
nade prikupila gospoa Lansken. Povremeno bi izgovarao c, c,
povremeno samo uzdisao.
Konano skide naoari.
Prljavtina je ree on predivna stvar, gospoo Benks.
Ona daje patinu romantinosti i najodvratnijim primercima
slikarskog rada. Bojim se da je onaj Bartoloci bio ista poetnika
srea. Ipak, to joj je davalo volju za ivotom. Zaista sam srean to
nisam morao da joj razbijam iluzije.
Ima i nekih slika u trpezariji ree Suzan ali se bojim da
su sve radovi njenog supruga.
Gospodin Gatri se lako strese i die ruku u znak da to radije ne
bi gledao.
Ne primoravajte me da ih opet gledam. Ima sluajeva gde
ivot svoje lekcije uskrauje! Uvek sam pokuavao da ne povredim
Korina oseanja. Odana ena veoma odana ena. E pa, draga
gospoo Benks, ne smem vie da vam oduzimam vreme.
O, molim vas, ostanite na aju. Mislim da je ve pripremljen.
To je veoma ljubazno od vas ree gospodin Gatri i smesta
opet sede.
Proveriu ta je s ajem.
U kuhinji je gospoica Gilkrist ba vadila poslednju partiju
kolaa iz rerne. Posluavnik sa oljama za aj bio je spreman, a
poklopac na ajniku bee taman poeo da skakue.
Ovde je gospodin Gatri i zamolila sam ga da ostane na aju
ree Suzan.
Gospodin Gatri? O, da, on je bio veliki prijatelj drage gospoe
Lansken. On je priznati umetniki kritiar. Imamo sree; spremila
sam kolae, ima i dema od jagoda, a spremila sam i malo puslica.
Sad u i aj da pripravim, voda je uvrila. O, molim vas, gospoo
Benks, nemojte vi da nosite taj teak posluavnik. Ja mogu sve
sama.
I pored toga Suzan uze posluavnik, a gospoica Gilkrist poe
za njom s ajnikom, pozdravi gospodina Gatrija i postavi stoi.
Topli kolai, e to je pravo iskuenje! ree gospodin Gatri.
I domai dem od jagoda! ovek danas ovako neto vie nigde ne
moe da kupi.
Gospoica Gilkrist pocrvene i videlo se da je ushiena tom
hvalom. Puslice su bile izvrsne ba kao i kolai, pa im svi ukazae
duno potovanje. Duh ajdinice Vrba lebdeo je nad skupom.
Ovde je, bilo je jasno, gospoica Glkrist bila u svom elementu.
Pa, hvala vam, mislim da hou ree gospodin Gatri kad uze
i poslednji kola koji mu ponudi gospoica Gilkrist. Oseam,
meutim, prilinu krivicu to uivam u aju ovde gde je sirota
Kora tako okrutno ubijena.
Gospoica Gilkrist na ovo postupi sasvim neoekivano u
viktorijanskom stilu.
O, ali gospoa Lansken bi bez sumnje elela da se vi okrepite
ajem. Morate stalno da odravate snagu.
Da, da, moda ste u pravu. injenica je, znate, da ovek teko
moe sebe da ubedi da neko koga zna dobro poznaje moe da
bude ubijen!
Slaem se ree Suzan. To se prosto ini neverovatno.
I svakako ne od ruke nekog sluajnog lutalice koji je provalio
u kuu i napao je. Ja, znate, mogu da zamislim razloge zbog kojih bi
Kora mogla da bude ubijena
Suzan brzo ree: Zar moete? Koji bi to razlozi mogli da
budu?
Pa, nije bila diskretna ree gospodin Gatri. Kora nikad
nije bila diskretna. I uivala je kako bih to rekao da pokazuje
koliko bi otroumna mogla da bude. Kao dete koje se doepalo tue
tajne. Kad bi doznala neku tajnu, Kora je elela da o tome pria. ak
i kad bi obeala da nee, ona bi to inila. Tu nije bilo pomoi.
Suzan nita ne ree. Gospoica Gilkrist takoe. Ona je izgledala
zabrinuto. Gospodin Gatri nastavi.
Da, mala doza arsenika u olju aja to me ne bi iznenadilo,
ili kutija s okoladnim bombonama poslata potom. Ali krvavo
nasilje i pljaka to mi se ne uklapa u sliku. Moda greim, ali ona
je posedovala malo vrednih stvari koje bi provalnika mogle da
dovedu u iskuenje. U kui nije drala mnogo novaca, je li tako?
Gospoica Gilkrist ree: Veoma malo.
Gospodin Gatri uzdahnu i ustade.
Eh, pa dobro, mnogo je bezakonja sad posle rata. Vremena su
se promenila.
Zahvali im se na aju i utivo se pozdravi s dve ene. Gospoa
Gilkrist ga isprati i pridra mu kaput da ga obue. Kroz prozor
dnevne sobe Suzan ga je posmatrala kako hitro stazom odlazi
prema kapiji.
Gospoica Gilkrist se vrati u sobu s malim paketom u ruci.
Mora da je dolazio potar dok smo bile na pretresu. Ubacio je
ovo kroz otvor na vratima i valjda se otkotrljalo u oak. E, sad se
pitam ali, razume se, ne moe da bude nita drugo do svadbeni
kola.
Gospoica Gilkrist razdragano pocepa spoljni omot ispod kojeg
nae belu kutiju uvezanu srebrnom vrpcom.
I jeste!
Razveza vrpcu i skide poklopac. Unutra je bila krika bogatog
kolaa s kremom od badema i belim filom. E, ba lepo! A sad ko
bi
Pogleda posetnicu koju nae u kutiji. Don i Meri. Ko li bi to
mogao da bude? Ba je glupo to su izostavili prezime.
Suzan se otre iz razmiljanja i neodreeno ree:
Zaista je teko setiti se ljudi koji koriste samo krsna imena.
Dobila sam nedavno dopisnicu potpisanu samo sa Doana. Setila
sam se da poznajem osam Doana, a sad jo uza sve ovo
telefoniranje ovek zaboravi i kako izgleda rukopis poznanika.
Gospoica Gilkrist uveseljeno je nabrajala sve poznanike koji bi
eventualno mogli da budu Don i Meri.
Mogla bi to da bude Dorotina kerka njeno ime je Meri, ali
nisam ula da se verila, a jo manje da se udala. Tu je onda mali
Don Banfild pretpostavljam da je dovoljno odrastao da moe da
se eni ili Enfildova devojka ne, njeno ime je Margaret. Nema
ovde ni adrese, niega. E pa dobro, rekla bih da u se setiti
I ona podie posluavnik i ode u kuhinju.
Suzan i sama ustade i ree:
E pa pretpostavljam da je bolje da odem i smestim
automobil na neko sigurno mesto.
10.
Suzan preveze automobil sa mesta na kojem ga je ostavila u
naputenom kamenolomu do sela. Selo je imalo benzinsku pumpu,
ali ne i garau pa su je posavetovali da ode do Kraljevskog grba.
Tamo su nali mesto za njen auto pa ga je parkirala pored velikog
dajmlera koji se spremao za odlazak. Dajmler je imao vozaa, a
unutra je, prilino dobro uukan, sedeo neki stariji udan
gospodin koji je imao duge brkove.
Deko kome se Suzan obraala zbog svog automobila zurio je u
nju tako radoznalo da se inilo da uopte ne uje ta mu ona govori.
Konano izree s divljenjem koje se graniilo sa
strahopotovanjem:
Vi ste njena bratanica, je li tako?
Molim?
rtvina bratanica ponovi deko s uivanjem.
O da da, jesam.
Au! A pitao sam se gde sam vas ranije video.
Avetinja, mislila je Suzan dok se peice vraala u vilu.
Gospoica Gilkrist doeka je s:
O, vratili ste se sasvim bezbedno tonom kao da joj je
laknulo, to Suzan samo ozlojedi. Gospoica Gilkrist brino
dodade:
Moete li da jedete pagete? Mislila sam za veeras
O, da, bilo ta. Ne treba mi mnogo.
Laskam sebi da zaista umem dobro da spremim pagete au
gratin.{2}
I nije se hvalila uzalud. Gospoica Gilkrist, pomisli Suzan, bila je
zaista izvrsna kuvarica. Suzan se ponudi da joj pomogne da opere
sudove, ali gospoica Gilkrist, mada oevidno obradovana zbog
ponude, uveri Suzan da oko toga ima veoma malo posla.
Malo kasnije doe s kafom. Kafa bee manje ukusna jer se
oevidno tedelo na kafi. Gospoica Gilkrist ponudi Suzan
komadom svadbenog kolaa koji Suzan odbi.
Kola je zaista veoma dobar ree gospoica Gilkrist kad ga
isproba.
Zadovoljila se time da kola mora da je poslao neko koga je
oznaila kao milu Eleninu kerku za koju znam da se verila pred
udaju, ali ne mogu da joj se setim imena.
Suzan pusti da se gospoica Gilkrist iavrlja sve dok vie nije
imala ta da kae i tek onda nae razgovor koji je elela da povede.
Ovaj trenutak, posle veere, dok se sedi uz vatru, uvek stvara
prijateljsku atmosferu.
Konano ree:
Moj stric Riard dolazio je ovamo pre nego to je umro, je li
tako?
Da, jeste.
Kad je to tano bilo?
ekajte da se setim mora biti da je jednu, dve tri nedelje
pre nego to je njegova smrt obznanjena.
Da li je delovao bolesno?
Pa, ne, ne bih rekla da je ba bio bolestan. Drao se prilino
bodro i ivahno. Gospoa Lansken je bila veoma iznenaena to ga
vidi. Rekla je: Pobogu, pa to je Riard posle svih ovih godina! A on
je rekao: Doao sam lino da vidim kako ti je. A gospoa Lansken
je odgovorila: Sasvim sam dobro. Ja mislim, znate, da je bila malo
uvreena to se pojavio tako kao da je dolazio svakog dana posle
tako dugog prekida odnosa. U svakom sluaju gospodin Aberneti je
rekao: Nema svrhe odravati stare zaevice. Ti, ja i Timoti jedini
smo pretekli a niko ne moe da pria s Timotijem osim o
njegovom zdravlju. Pa je rekao: Pjer te je izgleda uinio srenom
pa tako ispada da sam ja pogreio. Eto, hoe li te to uteiti? Veoma
je lepo to rekao. Zgodan ovek, mada stariji, razume se.
Ostao je na ruku. Spremila sam biftek s maslinama. Na
sreu, bio je to dan kad nam dolazi kasapin.
Jeste li uli ma ta od njihovog razgovora? upita Suzan.
Seanje gospoice Gilkrist kao da je bilo izvrsno samo kad se
ticalo kulinarstva.
Izgleda da su se veoma dobro sloili?
O, da.
Suzan malo zasta pa nastavi:
Je li tetka Kora bila iznenaena kad je umro?
O, da, bilo je to tako iznenada, zar ne?
Da, bilo je iznenada mislim i ona je zbog toga bila
iznenaena jer joj on uopte nije stavio do znanja da je ozbiljno
bolestan.
O, vidim kuda ciljate ree gospoica Gilkrist i zasta na
trenutak. Ne, ne, mislim da ste u pravu. Ona jeste rekla da je on
veoma ostario mislim da je rekla da je senilan
Ali vi ne mislite da je on bio senilan?
Pa, spolja gledano ne. Ali ja nisam mnogo razgovarala s njim
jer sam ih, prirodno, ostavila nasamo.
Suzan procenjivaki odmeri gospoicu Gilkrist. Da li je
gospoica Gilkrist bila od one vrste ena koje prislukuju pred
vratima? Bila je estita, Suzan bee sigurna, i ne bi potkradala, ili
varala oko odravanja domainstva ili otvarala potu. Ali
ljubopitljivost moe da se zaodene platom estitosti. Gospoica
Gilkrist mogla je da nae da je neophodno da se bavi povrtnjakom
pored nekog otvorenog prozora ili da isti hodnik To bi bilo u
okviru dozvoljenog rastojanja. I onda, razume se, ne bi mogla da se
uzdri da ne oslune i ne uje
Jeste li uli ma ta od njihovog razgovora? upita Suzan.
I prenagli. Gospoica Gilkrist ljutito pocrvene.
Ne, ma kako moete tako neto i da pomislite, gospoo
Benks. Nikad nisam imala obiaj da prislukujem ispred tuih
vrata!
To znai da jeste prislukivala, pomisli Suzan, inae bi rekla:
Ne.
Glasno ree: ao mi je, gospoice Gilkrist. Nisam mislila na
tako neto. Ali ponekad, u ovim malim vilama zidovi su veoma
tanki, skoro providni, tako da ovek ne moe da ne uje ta se
deava u susednoj odaji, a sad kad su oboje mrtvi, porodici je zaista
veoma vano da dozna ta su tano jedno drugom rekli na tom
njihovom vienju.
Vila bee sve samo ne slabo graena poticala je iz vremena
kad se zidalo temeljno i kad se znalo ta je pregradni zid, ali
gospoica Gilkrist proguta mamac i prihvati prueno objanjenje.
Razume se da je savrena istina to to kaete, gospoo
Benks ovo jeste veoma mala vila i sasvim razumem da biste voleli
da znate ta su oni izmeu sebe govorili, ali se bojim da ne mogu
mnogo da vam pomognem. Mislim da su razgovarali o zdravlju
gospodina Abernetija i svakako pa, o uobraenjima koja je on
imao. On tako nije izgledao, ali je svakako morao da bude bolestan
ovek i, kako je to esto sluaj, za svoje loe zdravlje krivio je
spoljne inioce. Uobiajeni simptom, verujem. Moja tetka
I gospoica Gilkrist opisa svoju tetku.
Suzan, kao i gospodin Entvisl, skrajnu priu o tetki.
Da ree ona. Upravo tako smo i mi mislili. Sluge moga
strica bile su mu veoma privrene i prirodno je to su bili uzrujane
zbog njegovog razmiljanja
I ona tu zasta.
O, razume se! Sluge su veoma osetljive na tako neto. Seam
se da je moja tetka
Suzan je opet prekide.
Znai on je na sluge sumnjao, je li tako? Da ga truju,
pretpostavljam?
Ne znam Ja zaista
Suzan uoi njenu smetenost.
Nisu bile sluge. Je li to bila odreena osoba?
Ne znam, gospoo Benks. Ja zaista ne znam
Ali njene oi izbegavale su Suzan. Suzan pomisli da gospoica
Gilkrist zna vie no to eli da prizna.
Sasvim je mogue da gospoica Gilkrist zna veoma dobro
Odluivi da za trenutak dalje ne istrajava na toj temi, Suzan
ree:
Kakvi su vai lini planovi za budunost, gospoice Gilkrist?
Pa, odista sam o tome elela da razgovaram s vama, gospoo
Benks. Rekla sam gospodinu Entvislu da bih ovde volela da
ostanem sve dok se sve ne raisti.
Znam. I veoma sam vam zahvalna zbog toga.
I elela sam da vas pitam koliko e to trajati jer, razume se,
moram da ponem da traim drugi posao.
Suzan se zamisli.
Ovde zaista nema ta mnogo da se radi. Za nekoliko dana u
sve srediti i obavestiti posrednika.
Odluili ste znai da sve prodate?
Da. Pretpostavljam da nee biti nekih velikih potekoa oko
iznajmljivanja vile?
O, ne svet e u redovima ekati da do nje doe, sigurna
sam. Ima tako malo vila koje se daju u najam. ovek uglavnom
jedino moe da ih kupi.
Pa onda je sve veoma jednostavno, vidite ree Suzan,
naini mali zastoj pa nastavi: elela sam da vam kaem da se
nadam da ete prihvatiti tromesenu platu kao otpremninu.
To je veoma velikoduno od vas, sigurna sam, gospoo
Benks. Potujem to. I da li biste bili spremni da mislim mogu li da
vas pitam ako bude neophodno da me da me preporuite? Da
kaete da sam bila pored vae roake i da sam se pokazala kako
treba?
O, razume se.
Nisam znala smem li to da pitam ree gospoica Gilkrist i
ruke joj uzdrhtae, a videlo se da se trudi da umiri glas. Ali da li
bi bilo mogue da se ne ne pominju okolnosti ili ak ni ime?
Suzan je zaueno pogleda.
Ne razumem.
To je zato to niste razmislili, gospoo Benks. Ovo je ubistvo.
Ubistvo o kojem su pisale novine i o kojem su svi itali. Zar ne
vidite? Ljudi mogu da pomisle: Dve ene koje su ivele same i
jedna od njih je ubijena i nije li moda njena drubenica to
uinila. Vidite li sada, gospoo Benks? Sigurna sam da bih ja kad
bih traila poslugu, da bih pa dva puta razmislila pre nego to bih
unajmila nekog kao to sam ja ako shvatate ta hou da kaem.
Jer ovek nikad ne zna! To me je mnogo brinulo, gospoo Benks;
leim budna po celu no i mislim da moda nikada neu biti u
stanju da naem drugi posao ove vrste sigurno ne. A ta bih
drugo ja mogla da radim?
Poslednje pitanje i nesvesno izree s dubokim patosom. Suzan
to dirnu. Ona najednom shvati oaj ove ljubazne obine ene koja
zavisi od strahova i udi poslodavaca. A bilo je i mnogo istine u
onome to je gospoica Gilkrist rekla. Niko ne bi, ukoliko to ne
mora, za svoje domainstvo unajmio enu koja je, ma kako to bilo
nevino, na bilo koji nain povezana s ubistvom.
Suzan ree: Ali ako nau oveka koji je to uradio
O, onda e, razume se, sve biti sasvim u redu. Ali da li e ga
nai? Ja lino mislim da policija pojma nema. A ako ga ne uhvate
pa, to me ostavlja kao moda ne kao osobu za to odgovornu, ali
svakako kao osobu koja je to mogla da uini.
Suzan zamiljeno klimnu glavom. Istina je da gospoica Gilkrist
nita nije dobila smru Kore Lansken ali ko je to mogao da zna?
A pored toga, bilo je tako mnogo pria runih pria o
netrpeljivosti ena koje ive zajedno udnim patolokim
motivima za iznenadno nasilje. Neko ko ih nije poznavao mogao bi
da pomisli da su Kora Lansken i gospoica Gilkrist ivele na onaj
nain
Suzan progovori uz onu svoju uobiajenu odlunost.
Ne brinite, gospoice Gilkrist ree odsenim i vedrim
glasom. Sigurna sam da u moi da vam naem posao meu
mojim prijateljima. Oko toga nee biti ni najmanje tekoe.
Bojim se ree gospoica Gilkrist, stekavi opet neto od
uobiajenog dranja da ne bih mogla da se poduhvatim zaista
grubih radova. Veliko spremanje samo malo obinog kuvanja i
domaih poslova
Telefon zazvoni i gospoica Gilkrist poskoi.
O, boe, ko bi to mogao da bude?
Oekujem da se moj mu javi ree Suzan pa i sama skoi
rekao je da e me veeras pozvati.
I ona ode do telefona.
Da? da, govori gospoa Benks lino
Nasta zatije, a onda joj glas posta mekan i topao. Halo, mili
da, ja sam O, sasvim dobro Ubistvo od strane nepoznatih
uobiajeno Samo gospodin Entvisl ta? teko je rei, ali ja
tako mislim Da, ba kao to smo mislili Potpuno u skladu s
planom Prodau stvari. Nema nita to bismo mi poeleli Ne jo
za dan ili dva Uasno Ne kukumavi. Ja znam ta radim Greg,
pa nisi valjda Pazio si da Ne, nije nita. Uopte nita. Laku no,
mili.
Spusti slualicu. Blizina gospoice Gilkrist malo joj je zasmetala.
Gospoica Gilkrist je verovatno iz kuhinje, gde se s puno takta
povukla, mogla tano da uje sve to je izgovoreno. Bilo je stvari
koje je elela da pita Grega, ali se uzdrala.
Stajala je pored telefona namrtena kao da pokuava da se seti
neega. A onda joj je sinula jedna zamisao.
Razume se promrmlja. Ba prava stvar.
Podigla je slualicu i zatraila od centrale da je poveu s Trank
enkvajeri.
etvrt sata kasnije umorni glas sa centrale govorio je:
Bojim se da se niko ne javlja.
Molim vas nastavite da im zvonite.
Suzan je govorila zapovedniki. Oslunu udaljeno zujanje
telefonskog zvona. A onda se, nenadano, zujanje prekide i muki
glas, mrzovoljan i pomalo ogoren, ree:
Da, da, ta je sad?
Strie Timoti?
ta je to? Ne ujem vas.
Strie Timoti? Ja sam Suzan Benks.
Suzan koja?
Benks. Prethodno Aberneti. Vaa bratanica Suzan.
O, ti si Suzan, je li? ta je posredi? Zato zove u ovo doba
noi?
Pa jo je veoma rano.
Nije. Ja sam u krevetu.
Mora da u krevet odlazite veoma rano. Kako je strina Mod?
Jesi li zvala da bi to pitala? Tvoja strina ima jake bolove i nita
ne moe da radi. Nita. Sasvim je bespomona. U lepom smo sosu
mogu da ti kaem. Ona budala od doktora ree da ak ni bolniarku
ne moe da nam nae. Hteo je da Mod prebaci u bolnicu. Ja sam se
tome usprotivio. Pokuava da nam nae nekoga ko e nas paziti. Ja
ne mogu nita da radim ne usuujem se ak ni da pokuam. Ima
neka budala iz sela koja e biti noas ovde s nama ali ona neto
guna da bi htela da ode kui muu. Ne znam ta emo da radimo.
Pa zato sam i pozvala. Da li biste pristali da uzmete gospoicu
Gilkrist?
Ko je ona? Nikad nisam uo za nju.
Tetka-Korina drubenica. Ona je veoma fina i sposobna.
Ume li da kuva?
Da, kuva veoma dobro i mogla bi da se brine o strini Mod.
To je sve veoma lepo, ali kad bi mogla da doe? Evo gde sam
ja, preputen sam sebi, a ove glupae, ene iz sela, samo upadaju i
odlaze kad god im se svidi, to je veoma loe za mene. Srce me
izdaje.
Srediu da ona doe do vas to je pre mogue. Prekosutra,
moda?
Pa, hvala ti veoma mnogo ree glas prilino nevoljno. Ti
si dobra devojka, Suzan ovaj hvala ti.
Suzan spusti slualicu i ode do kuhinje.
Da li biste pristali da odete u Jorkir da se brinete o mojoj
strini? Pala je i slomila lanak na nozi, a moj stric je sasvim
beskoristan. On je pomalo dave, ali je strina Mod od dobrog kova.
Imaju poslugu iz sela, ali vi moete da kuvate i da pazite na strinu
Mod.
Gospoica Gilkrist od uzbuenja ispusti dezvu za kafu.
O. hvala vam, hvala vam ba ljubazno od vas. Mislim da za
sebe mogu da kaem da sam zaista dobra oko bolesnika i sigurna
sam da mogu da pazim i na vaeg strica i spremam mu fine male
obroke. Ovo je zaista veoma ljubazno od vas, gospoo Benks, i ja
sam vam stvarno zahvalna.
11.
Suzan je leala u krevetu i ekala da je uhvati san. Bio je to dug
dan i bila je umorna. Bila je sasvim sigurna da e, kad legne u
krevet, zaspati istog trena. A ipak, evo je gde lei, sat za satom,
sasvim budna, uzburkane svesti.
Rekla je da joj nee smetati da spava u toj sobi, u tom krevetu. U
krevetu u kojem je Kora Aberneti
Ne, ne, sve to mora da potisne iz svesti. Uvek se hvalila time da
je nervi dobro slue. to bi onda mislila na to popodne od pre
nedelju dana? Misli na sutranjicu na budunost. Na budunost s
Gregom. Onaj prostor u Ulici Kardigan taman je ono to su eleli.
Posao u prizemlju i zanosan stan na spratu. Odaja u zadnjem delu
laboratorija za Grega. Zbog poreza na dohodak bie to savrena
celina. Greg e se smiriti i opet biti dobro. Nee vie imati ona
zastraujua pomraenja svesti trenutke kad ju je gledao naizgled
kao da ne zna ko je ona. Jednom ili dva puta zaista se bila uplaila
I stari gospodin Kol on je natuknuo pripretio: Ako se ovo desi
jo jednom I moglo je da se desi ponovo i desilo bi se ponovo.
Samo da stric Riard nije umro upravo tad kad jeste
Stric Riard ali odista zato bi se to posmatralo na taj nain?
Nije imao radi ega da ivi. Star, umoran i bolestan. Sin mu je umro.
Bilo je to u stvari milosre. Da na taj nain tiho umre u snu. Tiho
u snu Samo kad bi mogla da zaspi. Glupavo je to ovako lei
satima i satima oslukuje krckanje nametaja i um drvea i
bunja napolju, povremeno i udno setno hukanje sova,
pretpostavljala je. Kako je na neki nain selo zlokobno. Potpuno
drugaije od velikih, bunih ravnodunih gradova. Tamo se ovek
oseao stvarno bezbedan okruen ljudima nikad sam. Dok
ovde
Kue u kojima je poinjeno ubistvo ponekad poseuju duhovi.
Moda e i ova vila postati poznata kao avetinjska. U njoj e se
javljati avet Kore Lansken tetke Kore. udno je, odista, kako je
sve od kako je stigla ovamo, oseala da joj tetka Kora veoma blizu
na dohvat ruke. Samo ivci i uobrazilja. Kora Lansken je mrtva,
sutra e biti sahranjena. U vili nema nikoga osim nje same i
gospoice Gilkrist. Pa zato onda osea da u ovoj sobi ima jo
nekoga, nekoga ko je veoma blizu tu pored nje
Ona je leala u ovom krevetu kad je sekira pala Leala je u
dubokom snu Nita nije znala sve dok je sekira nije udarila A
sad Suzan ne doputa da spava
Nametaj opet krcnu je li to moda po podu zakoraio neko ko
se unja? Suzan upali svetlo. Nita. ivci, nita osim ivaca. Opusti
se zatvori oi
Bez sumnje je sad to bilo stenjanje stenjanje ili prigueni
jecaj Neko u bolovima neko ko umire
Ne smem da uobraavam stvari, ne smem, ne smem
proapta Suzan sebi.
Smrt je kraj nema postojanja posle smrti. Pojavljivanje posle
smrti je nemogue. Ili moda u svesti oivljava prizor iz prolosti
ena na samrti koja stenje
Evo ga ponovo jae neko stenje u velikim bolovima
Ali ovo je stvarno. Suzan opet upali svetlo, sede u krevetu i
oslunu. Stenjanje bee stvarno, lepo ga je ula kroz zidove.
Dolazilo je iz sobe pored njene.
Suzan skoi sa kreveta, navue ogrta i pree do vrata. Izae na
odmorite, kucnu na vrata gospoice Gilkrist i onda ne ekajui da
se odazove, ue unutra. Svetlo u sobi gospoice Gilkrist bilo je
upaljeno. Ona je sedela u krevetu. Izgledala je avetinjski bleda. Lice
joj bee iskrivljeno od bola.
Gospoice Gilkrist? ta vam je? Jeste li dobro?
Ne. Ne znam ta ja i ona pokua da sie sa kreveta, ali
je zahvati napad povraanja pa opet, iscrpljeno, pade natrag na
jastuke.
Promrmlja: Molim vas pozovite doktora. Mora biti da sam
neto pojela
Doneu vam malo sode bikarbone. Doktora moemo da
pozovemo i ujutru ako vam ne bude bolje.
Gospoica Gilkrist zavrte glavom.
Ne, pozovite doktora odmah. Oseam se grozno.
Znate li njegov broj telefona? Ili da ga potraim u imeniku?
Gospoica Gilkrist joj dade broj telefona. Onda je zahvati novi
napad povraanja.
Na Suzanin poziv javi se sanjiv muki glas.
Ko? Gilkrist? U Mid lejnu. Da, znam. Odmah dolazim.
I odra re. Deset minuta kasnije Suzan u motor njegovog
automobila pa ode da mu otvori vrata.
Objasni mu ta se desilo i povede ga uza stepenice.
Mislim ree mu da mora da je neto pojela to joj nije
prijalo. Ali izgleda veoma loe.
Doktor je delovao kao ovek koji ne gubi pribranost i koji je
svikao da ga zovu u svako doba dana i noi kad to ba i nije
neophodno. Ali istog asa kad pregleda enu koja je stenjala od
bolova, dranje mu se sasvim izmeni. Dade nekoliko kratkih naloga
Suzan i sie u prizemlje da telefonira. Onda se pridrui Suzan u
dnevnoj sobi.
Naloio sam da dou ambulantna kola. Moramo da je
prebacimo u bolnicu.
Zar joj je zaista tako loe?
Da. Dao sam joj injekciju morfijuma da joj olakam bolove
Tu malo zasta pa upita: ta je jela?
Veerale smo pagete au gratin i puding od vanile. Posle toga
smo popile kafu.
Isto ste imale za veeru?
Da.
A vama je dobro? Nemate bolove ili muninu?
Ne.
Da li je ona pojela jo neto? Ribu iz konzerve? Ili kobasice?
Ne. Ruale smo u Kraljevom grbu posle sudskog pretresa.
Da, razume se. Vi ste bratanica gospoe Lansken, je li tako?
Da.
Gadna je stvar to to se desilo. Nadam se da e uhvatiti
oveka koji je to uinio.
Da, svakako.
Ambulantno vozilo stie. Gospoicu Gilkrist odnesoe bolniari
i doktor ode za njom. On ree da e joj se javiti ujutru. Kad je i njega
ispratila na vrata, ona se pope na sprat i lee u krevet.
Ovoga puta zaspa im joj glava dotae jastuk.
II
Na sahrani je bilo mnogo sveta. Izalo je gotovo celo selo. Suzan
i gospodin Entvisl bili su jedini oaloeni, ali su ostali lanovi
porodice poslali vence. Gospodin Entvisl upita gde je gospoica
Gilkrist i Suzan mu urnim apatom objasni ta se desilo. Gospodin
Entvisl izvi obrve.
Prilino udan dogaaj, zar ne?
O, bolje joj je jutros. Zvali su iz bolnice. Ljudi imaju probleme
s varenjem. Neki od toga ba znaju da dignu larmu, drugi ne.
Gospodin Entvisl ne ree vie nita. ekao ga je povratak u
London odmah posle sahrane.
Suzan se kasnije vrati u vilu. Nae neka jaja i spremi sebi omlet.
Onda se ispe u Korinu sobu i stade da sreuje stvari pokojnice.
U poslu je prekide nailazak doktora.
Doktor je izgledao zabrinuto. Na Suzanino raspitivanje odgovori
da je gospoica Gilkrist mnogo bolje.
Izai e iz bolnice za nekoliko dana ree. Ali je srea to
ste me odmah pozvali. U suprotnom teko da bi se izvukla.
Suzan ga iznenaeno pogleda. Je li doista bilo tako loe?
Gospoo Benks, hoete li mi rei ta je tano gospoica
Gilkrist jela i pila jue?
Suzan se zamisli i podnese paljiv izvetaj. Doktor nezadovoljno
zavrte glavom.
Mora biti da je bilo neto to je ona uzela, a vi niste.
Ne bih rekla ajni kolai, dem, aj i onda veera. Ne, ne
mogu da se setim neeg drugog.
Doktor protrlja nos. Stade da etka gore-dole po odaji.
Da li je to izvesno neto to je pojela? Je li bez sumnje u
pitanju trovanje hranom?
Doktor joj dobaci jedan otar pogled. Onda izgleda donese
odluku da joj kae ta je posredi.
Bio je to arsenik ree.
Arsenik? tre se Suzan. Hoete da kaete da joj je neko
dao arsenik?
Tako izgleda.
Da li je mogla da ga uzme sama? Namerno, mislim?
Samoubistvo? Ona je rekla da nije, a jedino ona to i moe da
zna. Pored toga, ako je elela da se ubije, sigurno se ne bi odluila
za arsenik. U ovoj kui ima pilula za spavanje. Mogla je da uzme
prekomernu dozu.
Da li je arsenik sluajno mogao da dospe u neto?
Upravo se i ja to pitam. To je malo verovatno, ali su takvi
sluajevi poznati. Ali ako ste vi i ona jeli iste namirnice
Suzan klimnu glavom i ree:
Sve to izgleda prosto nemogue pa se najednom tre i
udahnu vazduh. Ali, naravno, svadbeni kola!
ta to? Svadbeni kola?
Suzan objasni. Doktor je paljivo saslua.
udno. I kaete da nije bila sigurna ko joj je to poslao? Je li
neto od tog kolaa ostalo? Ili moda kutija u kojoj je stigao jo nije
baena?
Ne znam. Pogledau.
Krenue da trae zajedno i konano naoe kutiju u kojoj jo
bee mrvica kolaa. Doktor je briljivo spakova.
Ovo u ja preuzeti. Da li moda znate gde bi omot paketa
mogao da bude?
Omot nisu uspeli da nau i Suzan ree da je verovatno zavrio u
pei.
Vi se neete udaljavati odavde, gospoo Benks, jo neko
vreme, je li tako?
Ton njegovog glasa bio je ljubazan, ali Suzan oseti nelagodnost.
Ne, moram da pregledam tetkine stvari. Biu ovde jo
nekoliko dana.
Dobro je. Shvatate verovatno da e policija morati da vam
postavi nekoliko pitanja. Vi ne znate nikoga ko bi pa, ko bi mogao
da ima neto protiv gospoice Gilkrist?
Suzan odmahnu glavom.
Ja zaista ne znam mnogo o njoj. Ona je ivela pored moje
tetke nekoliko godina to je sve to znam.
Razumljivo, razumljivo. Uvek se inila prijatna nenametljiva
ena sasvim obina. Nije od one vrste, kako bi se reklo, koja bi
mogla da ima neprijatelje ili bilo ta melodramatino te vrste.
Svadbeni kola poslat potom. Deluje kao da je neka ljubomorna
ena ali ko bi bio ljubomoran na gospoicu Gilkrist? Ne uklapa se
nikako.
Ne.
E pa, moram da krenem. Ne znam ta se to deava kod nas u
malom seocetu Lajet Sent Meri. Prvo okrutno ubistvo, a onda
pokuaj trovanja potanskom poiljkom. udno kako se to desilo
jedno za drugim.
I on ode stazom dole prema svom automobilu. U vili bee malo
zaguljivo i Suzan ostavi ulazna vrata otvorena kad krenu uza
stepenice da nastavi sa svojim poslom.
Kora Lansken nije bila uredna niti metodina ena. U njenim
fiokama bila je sva sila raznih stvari. Bila su tu toaletna pomagala i
pisma i stare maramice i etkice za slikanje, sve izmeano jedno s
drugim. Bilo je nekoliko starih pisama i rauna zavuenih u donji
ve u jednoj prenatrpanoj fioci. U drugoj fioci, pod nekim vunenim
demperima, bila je kartonska kutija u kojoj su bile lane ike. Bila
je tu jo jedna fioka puna starih fotografija i blokova za crtanje.
Suzan se zadra malo na fotografiji na kojoj je mogla da se vidi
grupa ljudi snimljena oevidno u nekom francuskom mestu pre
mnogo godina i na toj slici mogla je da se vidi mlaa, mravija Kora
gde dri pod ruku visokog, vitkog oveka retke brade odevenog u
barunasti kaput. Suzan pretpostavi da je to pokojni Pjer Lansken.
Fotografije su zainteresovale Suzan, ali ih je ostavila po strani
pa skupila sva dokumenta koja je mogla da nae na gomilu i onda
krenula da ih pregleda jedan po jedan. Negde u sredini hrpe naie
na pismo. Proita ga dva puta i jo je zurila u njega kad je glas koji
se javi iza njenih lea natera da vrisne.
I ta si ti to tu nala, Suzan? Zdravo, pa ta ti je?
Suzan pocrvene od ogorenja. Vrisak joj bee sasvim nesvesan
pa je oseala stid i potrebu da se opravda.
Dorde? Ba si me prepao!
Njen roak se lenjo osmehnu.
Izgleda da jesam.
Kako si stigao ovamo?
Pa, vrata su bila otvorena pa sam prosto uetao. U prizemlju
je izgledalo kao da nema nikoga pa sam se popeo na sprat. A ako
misli kako sam stigao u ovaj deo sveta, krenuo sam jutros da bih
stigao na sahranu.
Tamo te nisam videla.
Stari autobus me je osujetio. Izgleda da se zapuila pumpa za
benzin pa sam se gnjavio oko toga neko vreme dok se na kraju
izgleda nije otpuila. Tada je ve bilo kasno da stignem na sahranu,
ali sam pomislio da bih ipak mogao da doem ovamo. Znao sam da
si ti ovde.
Zasta malo pa nastavi:
Okrenuo sam va broj telefona, u stvari, pa mi Greg ree da si
pola da preuzme vlasnitvo. Pomislio sam da bih mogao malo da
ti pomognem.
Suzan ree: Zar ne treba da si na poslu? Ili moe da uzme
slobodan dan kad ti je volja?
Sahrana je oduvek priznavana kao opravdanje za odsustvo. A
ova sahrana je pride bila istinska. Pored toga, ubistva uvek
opinjavaju ljude. U svakom sluaju, u kancelariju ubudue neu
mnogo da idem ne sad kad sam postao bogat ovek. Baviu se
boljim stvarima.
Zasta i osmehnu se. Isto kao Greg rekao je.
Suzan zamiljeno odmeri Dorda. Svoga brata od tetke nije
mnogo viala, a i kad su se sretali, nalazila je da joj je teko da ga
razume.
Upita: Zato si stvarno doao ovamo, Dorde?
Nisam siguran da to ne bi bilo shvaeno kao mali detektivski
posao. Mnogo sam razmiljao o poslednjoj sahrani na kojoj smo
bili. Tetka Kora je svakako ubacila klip u zbivanja toga dana. Pitao
sam se jesu li one rei izgovorene kao posledica iste
neodgovornosti i tetkine joie de vivre,
{3}
ili je doista rekla neto to
bi trebalo da se proveri. ta je doista u tom pismu koje si tako
zadubljeno itala kad sam ja uao?
Suzan lagano ree: To je pismo koje je stric Riard napisao
Kori posle posete koju joj je uinio ovde u kui.
Kako su samo crne Dordove oi. Mislila je da su smee, ali su
bile crne, a ima neto udno neprozirno kod crnih oiju. One
skrivaju misli koje lee iza njih.
Dord lagano razvue rei: Pa ima li ta zanimljivo unutra?
Ne, ne ba
Mogu li da vidim?
Ona je malo oklevala, a onda stavi pismo na njegovu pruenu
ruku.
itao je brzo tihim glasom.
Milo mi je to sam te video posle svih ovih godina izgleda
veoma dobro lepo sam putovao natrag do kue i nisam stigao
mnogo umoran
I tu mu se glas najednom promeni, posta otar.
Molim te ne govori nikome nita o onome to sam ti rekao. To
bi mogla da bude greka. Voli te tvoj brat, Riard.
On pogleda Suzan. ta ovo moe da znai?
Moglo bi da znai bilo ta Moglo bi prosto da se odnosi na
njegovo zdravlje. Ili moe da bude samo glasina u vezi s nekim
zajednikim prijateljem.
O, da, svata bi moglo da znai. Iz ovoga nita ne moe da se
zakljui ali moe da navede na pomisao ta je rekao Kori? Da li
iko zna ta joj je rekao?
Gospoica Gilkrist bi mogla da zna ree Suzan zamiljeno.
Mislim da ih je prislukivala.
O, da, ona njena drubenica. Uzgred, gde je ona?
U bolnici, lei se od trovanja arsenikom.
Dord se zapanjeno zagleda u nju.
ali li se?
Ne. Neko joj je poslao zatrovan komad svadbenog kolaa.
Dord sede na jednu od stolica u spavaoj sobi i zviznu.
Izgleda ree on da ujka Riard nije pogreio.
III
Sledeeg jutra u vilu stie inspektor Morton. On je bio tih
sredovean ovek s prijatnim seoskim naglaskom. Delovao je
smireno i usporeno, ali su mu oi bile pronicljive.
Vi znate zbog ega sam ovde, zar ne, gospoo Benks? ree
on. Doktor Proktor vam je ve rekao sve u vezi s gospoicom
Gilkrist. Mrvice svadbenog kolaa koje je odneo odavde na analizu
pokazale su prisustvo arsenika.
Znai li to onda da je neko namerno hteo da je otruje?
Tako izgleda. Gospoica Gilkrist izgleda nije u stanju da nam
pomogne. Bez prestanka ponavlja da je to nemogue da njoj niko
tako neto ne bi uinio. Ali neko jeste. Moete li vi da bacite malo
svetla na ceo sluaj?
Suzan zavrte glavom.
Ja sam prosto preneraena ree ona. Moete li ita da
zakljuite na osnovu potanskog iga, marke? Ili rukopisa?
Zaboravili ste papirnati omot je navodno spaljen. A postoji i
sumnja da je to uopte stiglo potom. Mladi Endrus, koji vozi
potanski kombi, izgleda nije u stanju da se seti da je tako neto
isporuio. On zaista ima mnogo posla i ne moe da bude siguran
ali, eto, sumnja postoji.
Ali ta drugo preostaje?
Postoji mogunost, gospoo Benks, da je za omot upotrebljen
stari komad smeeg papira na kojem su ve bili ispisani ime i
adresa gospoice Gilkrist, kao i ponitena potanska marka, pa je
paket gurnut kroz otvor za potu na vratima ili je ostavljen sa
unutranje strane vrata da bi se stvorio utisak da je stigao potom.
I onda dodade ravnodunim glasom:
To je prilino pametna ideja, znate, ta upotreba svadbenog
kolaa. Usamljene sredovene ene sasvim se raznee kad vide
svadbeni kola, a i milo im je to nisu zaboravljene. Kutija slatkia
ili neto tome slino moglo bi da probudi sumnju.
Suzan lagano ree:
Gospoica Gilkrist je mnogo razmiljala o tome ko bi to
mogao da joj poalje, ali nita nije posumnjala kao to vi kaete,
obradovala se i da bila je polaskana.
I dodade: Da li je otrova bilo dovoljno da ubije?
To je teko rei pre nego to dobijemo rezultate kompletne
analize. To pre svega zavisi od toga da li je gospoica Gilkrist pojela
ceo komad. Ona izgleda misli da nije. Moete li vi da se setite?
Ne ne, nisam sigurna. Ponudila je i mene, ja sam odbila, a
ona je onda pojela malo i rekla da je to veoma dobar kola, ali ne
mogu da se setim da li je sve pojela.
Voleo bih da pregledam sprat, ako vam ne smeta, gospoo
Benks.
Razume se da mi ne smeta.
I ona poe za inspektorom u sobu gospoice Gilkrist.
Izvinjavajui se ree:
Bojim se da je u prilino gadnom stanju. Ali ja nita nisam
stigla da uradim u vezi s tim zbog tetkine sahrane i svega ostalog, a
posle posete doktora Proktora pomislila sam da bi sve trebalo da
ostane kako je i bilo.
Veoma ste pametno zakljuili, gospoo Benks. Malo ih je koji
bi postupili tako promiljeno.
On prie krevetu pa zavue ruku pod jastuk i paljivo ga die.
Lagani osmeh razli mu se licem.
Znao sam ree.
Komad kolaa leao je na aravu u prilino spljeskanom stanju.
Glupost! ote se Suzan.
O, ne, nije. Vaa generacija moda to ne ini. Mlade dame
danas ne hrle toliko da se udaju. Ali ovo je jedan stari obiaj. Ako
stavi komad svadbenog kolaa pod jastuk, usnie budueg mua.
Ali je li mogue da gospoica Gilkrist
Ona nita o ovome nije htela da nam kae jer se oseala glupo
to je to uinila u tim godinama. Ali imao sam predoseaj da je
ovako neto mogue.
Lice mu se uozbilji. Ali da nije bilo te njene budalatine, da je
pojela ceo kola, gospoica Gilkrist danas ne bi bila iva.
Ali ko bi uopte mogao da poeli da je ubije?
Inspektor pogleda Suzan pravo u oi, a izraz koji ona vide u
njegovim oima natera je da se oseti nelagodno.
Vi ne znate? upita on.
Ne razume se da ne znam.
Izgleda onda da emo to morati da otkrijemo ree
inspektor Morton.
12.
Dva starija oveka sedela su u prostoriji ureenoj nametajem
po poslednjoj modi. U odaji nije bilo oblina. Sve bee kockasto.
Gotovo jedini izuzetak bio je Herkul Poaro lino, koji bee pun
oblina. Stomak mu je bio prijatno zaobljen, glava mu je oblikom
podseala na jaje, a brkovi su mu bili prkosno zavijeni navie.
Pijuckao je liker iz ae i zamiljeno gledao gospodina Gobija.
Gospodin Gobi bio je sitan, mrav i smeuran. Izgledom je
oduvek bio neupadljiv, a sada bee tako neupadljiv da praktino
kao da i nije bio tu. Nije gledao u Poaroa, jer gospodin Gobi nikad
nikoga nije gledao.
Primedbe koje je sad inio kao da je upuivao levom uglu
kamina pokrivenom hromiranim ploama.
Gospodin Gobi bee uven po tome to je uvek imao prava
obavetenja. Veoma je malo sveta znalo za njega i tek bi poneko
uspevao da ga angauje ali ta manjina obino je bila veoma
bogata. Morali su da budu bogati jer je gospodin Gobi bio veoma
skup. Njegova specijalnost bila je brzo otkrivanje podataka. Na
pokret palca gospodina Gobija stotine strpljivih, pitanjima
naoruanih mukaraca i ena, starih i mladih, svih ivotnih
zanimanja i poloaja, polazilo je da ispituje, istrauje i postie
rezultate.
Gospodin Gobi se sad bee praktino povukao iz posla. Ali
povremeno je izlazio u susret pojedinim starim muterijama.
Herkul Poaro bio je jedan od tih.
Imam za vas onoliko podataka koliko sam uspeo da prikupim
ree kaminu tihim poverljivim apatom. Poslao sam momke na
teren. Uinili su koliko su mogli dobri momci dobri momci svi
do jednog, ali nisu kao to su bili u stara vremena. Takvi se ne
raaju vie. Ovi sadanji nee da ue, eto ta im ne valja. Misle da
sve znaju posle samo nekoliko godina provedenih na poslu. I imaju
radno vreme. Prosto je zapanjujue kako se dre tog radnog
vremena.
On tuno zavrte glavom i premesti pogled na jednu utinicu u
zidu.
Vlada je za to kriva ree utinici. I sva ta guva oko
obrazovanja. Od toga im se zavrti u glavi. Vraaju nam se ovamo da
nam kau svoje miljenje. A oni ne umeju da misle, veina njih u
svakom sluaju. Oni jedino znaju ono to su nauili iz knjiga. U
naem poslu to nije dobro. Dajte nam odgovore to je sve to nam
treba bez vaeg miljenja.
Gospodin Gobi zavali se na naslon svoje stolice i namignu stonoj
lampi.
Ipak ne bih smeo da kudim vladu! Zaista ne znamo ta bismo
mi bez nje. Mogu da vam kaem da danas moete da uete gotovo
svuda samo ako imate belenicu i olovku, ako ste propisno obueni
i govorite kao oni sa BBC-ja, pa da pitate ljude o svim najintimnijim
detaljima iz njihovog svakodnevnog ivota, kao i ta su imali za
veeru dvadeset treeg novembra jer je to bio dan obrauna
prihoda srednje klase ili ta god da je bio povod (dignete sve na
vii nivo da im malo podiete!) pa moete da ih pitate sve pod
vedrim nebom; i u devet od deset sluajeva odgovorie vam bez
ustezanja, pa ak niko od tih desetoro nee posumnjati da ste vi
ono to ste im rekli da jeste i da vlada zaista eli da zna sve to iz
nekog sasvim nedokuivog razloga! Mogu da vam kaem,
gospodine Poaro ree Gobi, koji se i dalje obraao stonoj lampi
da je ovo najbolji izgovor koji smo ikad imali; mnogo bolji od
prislukivanja da, ili da izigravamo opatice, ili turistike vodie ili
izviae iako se i tim stvarima sluimo. Da, njukanje u ime vlade
jeste boji dar istraiteljima i samo neka potraje!
Poaro nita ne ree. Gospodin Gobi je s godinama postao malo
priljiv, ali e prei na stvar kad mu bude volja.
Ovaj ree gospodin Gobi pa izvadi veoma zguvanu malu
belenicu, liznu prst i stade da obre strane. Evo, tu smo.
Gospodin Dord Krosfild. Uzeemo prvo njega. Samo sute
injenice. Ne biste eleli da znate kako sam ih dobio. On je u Ludoj
ulici odavno. Konji, uglavnom, i kockanje ne juri mnogo za
enama. Odlazi u Francusku tu i tamo i u Monte Karlo, takoe.
Provodi mnogo vremena u Kazinu. Previe je sitan u poslu da bi
doao u priliku da unovava tamo ekove, ali ima mnogo vie novca
no to bi moglo da se zakljui na osnovu dnevnica koje dobija za
put. Nisam zalazio u to jer to nije ono to ste vi eleli da znate. Ali
se ne ustee da prekri zakon i, budui da je pravnik, zna kako da
to uini. Ima neto razloga da se veruje da je za ulaganja koristio
novac iz fondova koji su mu povereni. I u poslednje vreme zabrljao
je s tim ulaganjima na berzi i na konjiima! Loa procena i zla
srea. Gadno je bez goriva u poslednja tri meseca. Zabrinut, prgav i
razdraljiv u kancelariji. Ali posle ujakove smrti sve se to
promenilo. Mio je kao detence. Sija samo njegova vedra strana!
A sad o posebnom podatku koji ste traili. Izjava da je
nareenog dana bio na konjskim trkama u Herst parku gotovo je
sasvim sigurno neistinita. Gotovo bez izuzetka opklade stavlja kod
nekog od dvojice bukmejkera na trkama. Oni ga toga dana nisu
videli. Mogue je da je iz Padingtona krenuo vozom u nepoznatom
pravcu. Taksista koji ga je navodno prevezao do Padingtona nekako
ga je prepoznao na fotografiji. Ali ja se na to ne bih oslanjao. On je
veoma obian tip niim se ne izdvaja. S nosaima na Padingtonu
takoe smo bili slabe sree. Sigurno je da nije stigao na stanicu
olsi koja je najblia mestu Lajet Sent Meri. Mala stanica, stranci
odmah skreu panju. Mogao je da sie u Redingu i da uhvati
autobus. Autobusi su tamo prepuni, idu esto i razne linije imaju
stanice na oko dva kilometra od mesta Lajet Sent Meri, a ima i
jedna autobuska linija koja ide pravo u selo. Tim autobusom
sigurno ne bi iao nikako ako je na umu imao posao. Sve u svemu,
on je sumnjiva karta. Nije vien u mestu Lajet Sent Meri, ali
mogao je i da ostane neprimeen. Ima i drugih naina da se proe a
da se ne ide kroz selo. Uzgred, bio je u pozorinoj trupi u Oksfordu.
Ako je iao do vile toga dana, mogao je i da ne izgleda kao Dord
Krosfild. Zadrau ga u svojoj belenici, je li tako? Ima tu i
crnoberzijanski ugao koji bih voleo da ispitam.
Moete da ga zadrite ree Herkul Poaro.
Gospodin Gobi oliza prst pa okrenu novu stranu belenice.
Gospodin Majkl ejn. O njemu vlada veoma visoko miljenje
u profesiji. O sebi misli daleko lepe no drugi o njemu. eli da bude
zvezda, i to to pre. Voli novac i da sebi ugaa. enama je veoma
privlaan. Nasru na njega i sleva i zdesna. I sm im je naklonjen
ali posao mu je na prvom mestu, kako bi se reklo. Vodao se
unaokolo sa Sorel Dejnton, koja je igrala glavnu ulogu u poslednjem
komadu u kojem je i on igrao. Imao je samo manju ulogu, ali je
ostavio snaan utisak, a mu gospoe Dejnton nikako ga ne
podnosi. Majklova ena ne zna za vezu izmeu njega i gospoe
Dejnton. Ona izgleda nije upoznata s mnogim stvarima. Nije neka
velika glumica, ali je lepa na oko. Luda je za muem. Bilo je glasina
da se njih dvoje rastaju pre izvesnog vremena, ali izgleda da su sada
prestale. Prestale su posle smrti gospodina Riarda Abernetija.
Gospodin Gobi naglasi poslednju primedbu klimnuvi glavom
prema sofi.
Gospodin ejn je rekao da se tog dana sastao s gospodinom
Rozenhajmom i gospodinom Oskarom Luisom da sredi izvesne
poslove. Nije se sastao s njima. Poslao im je telegram da im saopti
da mu je uasno ao to ne moe da stigne da se vidi s njima. Istina
je da je otiao do ljudi iz Smaragdnih automobila koji iznajmljuju
automobile. Iznajmio je automobil oko dvanaest sati i odvezao se
njime. Vratio se oko est sati te veeri. Prema kilometrai preao je
otprilike taan broj kilometara koji nama odgovara. Nema potvrde
iz mesta Lajet Sent Meri. U selu toga dana nije primeen
nepoznati automobil. Tamo ima mnogo mesta na kojima je mogao
da ostavi auto. A kilometar ili dva dalje od vile ima jedno mesto za
parkiranje koje vie nije u upotrebi. U blizini su i tri varoi gde
automobil moe da se ostavi u nekoj od pobonih ulica a da vam
policija ne dosauje. Slaete li se da i ime gospodina ejna zadrimo
u belenici?
Svakako.
Supruga gospodina ejna nastavi gospodin Gobi protrljavi
nos i obrativi se svojoj levoj maneti. Rekla je da je bila u
kupovini. Samo u kupovini
Gospodin Gobi die pogled prema tavanici. ene koje idu u
kupovinu u stvari samo lunjaju, eto ta rade. A ona je prethodnog
dana ula da je dobila novac. I razume se da nije bilo sile koja bi je
zadrala u kui. Imala je jedan ili dva otvorena rauna, ali je
prekoraila dozvoljene iznose pa je morala da namiri dugovanja jer
nita nije uplaivala na njih. Sasvim je tano da je ulazila tu i tamo i
svuda, probala kostime, razgledala nakit, cenkala se oko ovoga i
onoga i najverovatnije nije kupila nita! Lako moe da joj se
prie moram to da priznam. Naloio sam jednoj od mojih dama
koja se razume u pozorite da joj baci udicu. Zastala je pored
njenog stola u restoranu i uzviknula na nain na koji se to inae
radi: Draga moja, nisam vas videla sve od predstave Daleko tamo
dole. Bili ste divni u tom komadu! Jeste li viali Hjuberta u
poslednje vreme? On je bio producent i gospoa ejn bee prilino
loa u tom komadu ali to je samo poboljalo stvar. Poele su da
avrljaju o pozorinom svetu i moja devojka izbacivala je sve sama
poznata imena i onda rekla: Verujem da sam vas videla toga i toga
dana tu i tu i pomenula dan a veina dama pada na to i odgovara:
O, ne, bila sam gde god bi to moglo da bude. Ali ne i gospoa
ejn. Delovala je odsutno i rekla samo: Mogue je. I ta da radite s
damom koja je takva?
I gospodin Gobi ozbiljno zaklima glavom prema radijatoru.
Nita ree Herkul Poaro zduno. I imam debeo razlog
to tako mislim. Nikad neu zaboraviti ubistvo lorda Edvera. Bio
sam skoro poraen ja, Herkul Poaro od krajnje proste
prepredenosti praznoglavog uma. Praznoglavi veoma esto imaju
icu da poine jednostavan zloin i da se zaustave na tome. Hajde
da se nadamo da je na ubica ako u ovom sluaju ima ubice
inteligentan i superioran i temeljno zadovoljan sobom te time i
nemoan da se odupre ostavljanju traga. Enfin ali nastavite.
Gospodin Gobi se opet posveti svojoj maloj belenici.
Gospodin i gospoa Benks koji su rekli da su bili kod kue
celog dana. Ona u svakom sluaju nije bila! Otila je do garae,
preuzela svoj automobil i odvezla se oko jedan sat popodne.
Odredite nepoznato. Vratila se oko pet. O kilometrai nita ne
moemo da kaemo jer je od tada uzimala automobil svakoga dana,
a nije u nadlenosti garae da tako neto proverava.
Kad je gospodin Benks u pitanju, iskopali smo neto veoma
udno. Da ponemo s tim to mi ne znamo ta je on radio toga
dana. Nije otiao na posao. Izgleda da prethodno ve bee zatraio
nekoliko slobodnih dana zbog sahrane. I sve od tada sasvim je
zanemario posao bez ikakvog obzira prema firmi. A to je fina,
veoma ugledna farmacija. Oni nisu mnogo blagonakloni prema
gospodinu Benksu. Izgleda da je umeo da zapadne u prilino udno
uzrujano stanje.
Pa, kao to sam rekao, mi ne znamo ta je on radio na dan smrti
gospoe L. Nije iao sa enom. Moda je ostao u njihovom malom
stanu ceo dan. Tamo nema portira i niko ne zna da li su stanari
unutra ili napolju. Ali je njegova prolost zanimljiva. Do otprilike
pre etiri meseca upravo pre nego to je sreo svoju enu, bio je u
ustanovi za mentalno obolele. Nije potvreno ali je u pitanju ono
to se zove nervni slom. Izgleda da je nainio nekakvu greku u
izdavanju lekova. (Tada je radio u firmi Mejfer). ena se oporavila,
firma se polomila izvinjavajui se, pa nije bilo sudske tube. Na
kraju, takve sluajne greke se deavaju i veina estitog sveta ali
sirotog momka kome se takva greka desila to jest, ukoliko ne
usledi neka trajna povreda. Firma ga nije oterala, ali je on dao
ostavku rekao je da mu je to pokidalo nerve. Ali je posle toga,
izgleda, sasvim klonuo duhom i rekao doktoru da ga izjeda krivica
da je sve to bilo namerno da je ena bila nadmena i gruba prema
njemu kad je dola u radnju, da mu je rekla da su joj poslednji lek
prema receptu koji je donela loe spravili i da se onda to njemu
mnogo smuilo pa joj je u lek dodao gotovo smrtonosnu dozu ovoga
ili onoga. Rekao je: Morala je da bude kanjena zato to se tako
ophodila prema meni! I onda je zaplakao i rekao kako je previe
zao te da ne zasluuje da ivi i mnogo drugih stvari tome slinih.
Lekari imaju jednu veoma dugaku re za takvo stanje kompleks
krivice ili tako neto i uopte ne veruju da je to bilo namerno, ve
samo nemar, ali da je on eleo da od toga napravi znaajnu i
ozbiljnu stvar.
a se peut
{4}
ree Herkul Poaro.
Molim? U svakom sluaju, otiao je u sanatorijum i oni su ga
leili i otpustili kao izleenog, a onda je sreo gospoicu Aberneti. I
dobio je posao u toj uglednoj, ali prilino nepoznatoj maloj
hemijskoj radnji. Rekao im je da je boravio izvan Engleske godinu i
po dana i dao im preporuku iz neke radnje u Istbornu. U toj radnji
nisu imali da kau nita protiv njega osim to je momak koji je radio
s njim rekao da je imao veoma neugodnu narav i da se ponekad
udno ponaao. Postoji pria o tome da je neki kupac jednom u ali
rekao: Voleo bih da mi prodate neto da otrujem enu, ha, ha! I
Benks mu je veoma blago i tiho rekao: Mogao bih to da vam
uradim To bi vas kotalo dvesta funti. oveku je bilo neugodno
pa je sve okrenuo na smeh. Moe biti da je sve bila samo ala, ali
meni ne izgleda da je Benks aljivdija.
Mon ami ree Herkul Poaro. Zaista me zadivljuje kako vi
dolazite do podataka! Sve sami lekarski nalazi i krajnje poverljivo!
Oi gospodina Gobija obletee sobu i on promrmlja, gledajui u
vrata kao da neto oekuje, da postoje naini
E, sada dolazimo na seoski ogranak. Gospodin Timoti i
gospoa Mod Aberneti. Veoma lepo imanje imaju, ali je prosto
tuno koliko vapi za novcem da se dovede u red. Njih dvoje veoma
kubure s novcem, jedva sastavljaju kraj s krajem. Porezi i nesrena
ulaganja doveli su ih dotle. Gospodin Aberneti pati od slabog
zdravlja, ali izgleda da uiva u tome. Mnogo zapomae i tera sve i
svakoga da ga slue i dvore. Jede pune obroke i izgleda fiziki
sasvim jak kad hoe da se potrudi. Po odlasku kune pomonice
koja radi preko dana u kui nema nikoga i niko ne sme da ue u
sobu gospodina Abernetija dok on ne pritisne zvono. Bio je veoma
loe volje sutradan posle sahrane. Opsovao je gospou Douns.
Pojeo je veoma malo od doruka i rekao da nee da rua loe je
spavao, rekao je. Izjavio je da veera koju mu je prethodnog dana
ostavila nije bila za jelo i mnogo drugih stvari. Bio je sam u kui i
niko ga nije video od devet i trideset toga jutra pa sve do sledeeg
jutra.
A gospoa Aberneti?
Ona je krenula iz Enderbija automobilom u vreme koje ste vi
pomenuli. Peice je stigla u malu seosku garau u mestu zvanom
Katston i objasnila da su joj se kola pokvarila nekoliko kilometara
dalje odatle.
Mehaniar se s njom svojim autom odvezao do mesta gde je
ostavila automobil, pregledao ga i rekao da mora da ga odvue u
radionicu te da e mu trebati vremena za taj posao nije mogao da
obea da e posao zavriti toga dana. Dama je bila veoma srdita, ali
je otila u malu gostionicu, dogovorila se da prenoi, pa zamolila da
joj naprave neto sendvia jer eli da ide da razgleda okolinu to je
na ivici vresita. U gostionicu se vratila tek prilino kasno uvee.
Moj dounik mi ree da ga to ne udi. Gostionica je u prilino
bednom stanju.
A vreme?
Sendvie je uzela u jedanaest sati. Ako je odetala do glavnog
puta, oko dva kilometra, mogla je stopom da stigne do Volkastera i
da uhvati specijalni eksperes za junu obalu koji staje u zapadnom
Redingu. Neu da ulazim u detalje oko autobusa i slino. Moglo bi
da se izvede kad bi se ovaj napad izveo prilino kasno popodne.
Koliko sam shvatio, doktor je kao vremensku granicu
pomenuo etiri sata i trideset minuta.
Podseam vas re gospodin Gobi da nisam rekao da je to
verovatno. Ona izgleda kao fina dama i svi je vole. Posveena je
muu, ponaa se prema njemu kao da je dete.
Da, da, materinski kompleks.
Ona je jaka i veta, cepa drva i esto vue velike korpe
cepanica. Veoma se razume i u motor automobila, izgleda.
Imao sam nameru da vas to pitam. ta se tano pokvarilo na
automobilu?
elite li tane pojedinosti, gospodine Poaro?
Boe sauvaj! U mehaniku se ne razumem.
Bio je to kvar koji nije lako otkriti. A ni dovesti u red. A neko
je zlonamerno to mogao da izvede bez po muke. Neko ko se razume
u motor automobila.
Cest magnifique! ree Poaro s gorkim oduevljenjem.
Sve pogodno, sve mogue. Bon dieu, zar nikoga ne moemo da
eliminiemo? A gospoa pokojnog Lea Abernetija?
Ona je veoma fina dama, takoe. Pokojni gospodin Riard
Aberneti veoma ju je voleo. Bila mu je dola u poseti otprilike
etrnaest dana pre nego to je umro.
Posle njegovog odlaska u Lajet Sent Meri da poseti sestru?
Ne, pre toga. Njeni prihodi su veoma smanjeni posle rata.
Prodala je kuu na selu i kupila mali stan u Londonu. Ima vilu na
Kipru u kojoj provodi jedan deo godine. Ima neaka kome pomae
da se koluje i ini se da jednom ili dvojici umetnika finansijski
pomae s vremena na vreme.
Sveta Helena besprekornog ivota ree Poaro i zatvor oi.
I je li mogue da ona tog dana ode iz Enderbija a da to sluge ne
znaju? Recite da je tako, molim vas.
Gospodin Gobi prenese svoj pogled i pusti ga da poine na
patentu Poarove uglancane cipele, najblie to je moglo direktnom
suoavanju, i promrmlja:
Bojim se da to ne mogu da vam kaem, mesje Poaro. Gospoa
Aberneti je otila u London da donese neto dodatne odee i drugih
stvari jer je gospodinu Entvislu obeala da e boraviti u Enderbiju
sve dok se stvari ne dovedu u red.
Il ne manquait a!
{5}
ree Poaro veoma odseno.
13.
Kad Herkul Poaro primi podsetnicu inspektora Mortona iz
policije okruga Berkir, on izvi obrve.
Uvedi ga, ore, uvedi. I donesi ta ono policajci vole da
popiju?
Predloio bih pivo, gospodine.
Jezivo! Ali ba britanski. Donesi pivo, onda.
Inspektor Morton smesta pree na stvar.
Morao sam da doem u London ree. I dobio sam vau
adresu. Bio sam iznenaen kad sam vas video na sudskom pretresu
u etvrtak.
Znai, videli ste me tamo.
Da. Iznenadilo me je to, kao to rekoh i postao sam
radoznao. Vi me se moda ne seate, ali ja vas pamtim veoma
dobro. Iz sluaja Pangborn.
Ah, znai imali ste veze s tim sluajem?
Samo kao veoma mlad policijski slubenik. Bilo je to odavno,
ali vas nikad nisam zaboravio.
I smesta ste me prepoznali u etvrtak?
To nije bilo teko, gospodine ree inspektor Morton i suzbi
lak smeak. Vaa pojava je prilino neuobiajena.
I njegov pogled kliznu preko Poaroovog besprekornog odela i
zadra se na njegovim briima.
Na selu veoma trite ree on.
To je mogue, mogue je ree Poaro pomirljivo.
Zanimalo me je zato ste vi tamo. Ta vrsta zloina provala
napad obino vas ne zanimaju.
Je li to bila uobiajena okrutna vrsta zloina?
E, to se i ja pitam.
I u nedoumici ste od poetka, je li tako?
Da, mesje Poaro. Ima nekih neobinosti. Sve od tada rutinski
smo obavljali posao. Priveli smo jednu ili dve osobe radi ispitivanja,
ali je svaka od njih na zadovoljavajui nain bila u stanju da
opravda svoje kretanje toga popodneva. Sluaj nije ono to bismo
nazvali obian zloin, mesje Poaro u to smo sasvim ubeeni. ef
policije slae se s tim. To je uradio neko ko je eleo da ostavi takav
utisak. To bi mogla da bude Gilkristova, ali ini se da uopte nema
motiva a nema ni dublje emocionalne veze izmeu dve ene.
Gospoa Lansken je moda bila pomalo poremeena ili
praznoglava ako vam se vie svia, ali je to bilo domainstvo u
kojem je postojala gospodarica i sluavka bez trunke ogorenog
enskog prijateljstva. Mnogo je osoba kao to je gospoica Gilkrist i
one obino nisu tip ubice.
On malo zasta.
I tako je ispalo da moramo da tragamo malo ire. Doao sam
da vas pitam da li biste mogli da nam pomognete. Neto vas jeste
odvelo tamo, mesje Poaro.
Da, da. Jedan velianstveni automobil marke dajmler. Ali ne
samo to.
Imali ste obavetenje?
Ne u smislu u kojem vi mislite. Nita to bi moglo da poslui
kao dokaz.
Ali neto to bi moglo da bude smernica?
Da.
Vidite, mesje Poaro, usledio je dalji razvoj dogaaja.
I on pedantno, do poslednjeg detalja, ispria sve o zatrovanom
svadbenom kolau.
Genijalno da, genijalno Opomenuo sam gospodina
Entvisla da pripazi na gospoicu Gilkrist. Od poetka je postojala
mogunost da nju neko napadne. Ali moram da priznam da nisam
oekivao otrov. Predviao sam da e se ponoviti motiv sekire.
Prosto sam mislio da ne bi bilo preporuljivo da ona nou sama eta
seoskim drumovima.
Ali zato ste uopte predviali napad na nju? Ja mislim,
mesje Poaro, da bi trebalo da mi to kaete.
Poaro lagano klimnu glavom.
Da, rei u vam. Gospodin Entvisl nee da vam kae jer je on
advokat, a advokati ne vole da priaju o pretpostavkama, o
zakljucima donetim na osnovu karaktera ene koja je umrla, ili na
osnovu nekoliko olako izgovorenih rei. Ali nee mu smetati ako
vam ja neto kaem ne, laknue mu. On ne eli da ispadne
nepromiljen ili kao neko ko uobraava stvari, ali on eli da vi
budete upoznati s onim to bi mogle samo mogle da budu
injenice.
Poaro zasta kad or ue s velikom aom piva.
Posluite se da se malo osveite, inspektore. Ne, ne, ne smete
da me odbijete.
Zar vi neete da mi se pridruite?
Ja ne pijem pivo. Ali uzeu aicu likera od ribizli primetio
sam da Englezi ne mare mnogo za njega.
Inspektor Morton zahvalno pogleda svoje pivo.
Otpijajui prefinjeno iz svoje ae tamnopurpurnu tenost,
Poaro ree:
To poinje, sve ovo, na sahrani. Ili, da budem taan, posle
sahrane.
Slikovito, uz mnogo pokreta rukama, on se upusti u priu onako
kako mu je to gospodin Entvisl predoio, ali uz ulepavanja
svojstvena njegovoj prirodi. ovek bi prosto mogao da kae da je
Herkul Poaro bio oevidac svih zbivanja.
Inspektor Morton imao je veoma britak um. On smesta shvati
ta su, za njegove svrhe, kljune take.
To bi znailo da je ovaj gospodin Aberneti otrovan, je li tako?
To je jedna mogunost.
I telo je kremirano pa tako ne postoje dokazi?
Tano tako.
Inspektor Morton je neko vreme u sebi to prebirao.
Zanimljivo. U tome nema nita za nas. Nita, naime, to bi
smrt Riarda Abernetija uinilo vrednom istrage. Bilo bi to
gubljenje vremena.
Da.
Ali ima ljudi ljudi koji su bili tamo ljudi koji su uli kad je
Kora Lansken izgovorila onu reenicu i neko od njih mogao je da
pomisli da bi ona to mogla da ponovi uz vie pojedinosti.
to bi ona bez sumnje i uinila. Bilo je tamo, inspektore, kako
vi kaete, ljudi. I sada vidite zato sam ja bio na sudskom pretresu,
zato se ja zanimam za sluaj stoga to su uvek ljudi ono to mene
zanima.
Onda je napad na gospoicu Gilkrist
Od poetka mogao da se predvidi. Riard Aberneti dolazio je
u vilu u posetu Kori. Razgovarao je s Korom. On je moda stvarno
pominjao i ime. Jedina osoba koja bi neto mogla da zna ili da uje
neto jeste gospoica Gilkrist. Kad je Kora uutkana, ubica nije
prestao da brine. Da li druga ena neto zna bilo ta? Razume se,
da je ubica mudar, on bi sve lepo ostavio da miruje, ali ubice su,
inspektore, retko kad mudri. Na sreu po nas. Turobni su, oseaju
nesigurnost, ele da budu sigurni sasvim sigurni. Prezadovoljni
su svojom pameu. I tako, na kraju, sami poture svoju iju, kako to
vi kaete.
Inspektor Morton se lako osmehnu.
Poaro nastavi:
Ovaj pokuaj da se uutka gospoica Gilkrist ve je greka.
Jer sada postoje dva sluaja o kojima moete da povedete istragu.
Tu je i rukopis na svadbenoj podsetnici. teta je to je omot paketa
izgoreo.
Da, jer da sam ga imao, pouzdano bih utvrdio da li je paket
stigao potom ili je lino isporuen.
Imate li razloga da verujete u ovo potonje?
Samo na osnovu potarevog miljenja on nije siguran. Da je
paket proao kroz seosku potu, deset je prema jedan da bi ga
potanska otpravnica primetila, ali pota danas stie kombijem iz
Market Kejnsa i razume se da mladi momak ima veliki broj mesta
da obie i isporui hrpu poiljki. On misli da su za vilu stigla samo
pisma, ali ne i paket ali nije siguran. U stvari, trenutno ima
probleme s devojkom i sasvim je nesposoban da misli na druge
stvari. Proverio sam mu seanje i ustanovio da uopte nije
pouzdan. A ako jeste isporuio paket, ini mi se udno da paket nije
primeen sve dok se taj gospodin kako li se ono zvae Gatri
Ah, gospodin Gatri.
Inspektor Morton se osmehnu.
Da, mesje Poaro. Tragamo za njim. Na kraju, bilo bi sasvim
jednostavno pojaviti se s priom da ste stari prijatelj gospoe
Lansken. Gospoa Benks nije mogla da zna je li on to stvarno bio ili
nije. On je, znate, mogao da ispusti mali paket. Lako je onda
zakljuiti da ga je potar ubacio kroz otvor na vratima. Malo
zamrljane ai daje sasvim uverljiv utisak da je preko potanske
marke udaren ig.
On malo zasta pa dodade:
A postoje i druge mogunosti.
Poaro klimnu glavom.
Mislite?
Gospodin Dord Krosfild bio je dole u tom delu sveta ali
tek sledeeg dana. Imao je nameru da prisustvuje sahrani, ali je
usput imao mali problem s automobilom. Znate li bilo ta o njemu,
mesje Poaro?
Neto malo. Ali ne onoliko koliko bih voleo da znam.
I samo to moete da mi kaete? U redu. Koliko sam shvatio,
ima ih dosta koji su zainteresovani za testament pokojnog
gospodina Abernetija. Nadam se da to ne znai da emo morati da
idemo za svima njima.
Sakupio sam neto podataka. Staviu vam ih na raspolaganje.
Ja nemam ovlaenje da tim ljudima postavljam pitanja. U stvari,
ne bi bilo mudro s moje strane da to i inim.
A ja u paziti gde stajem. Pticu ne treba prepasti prerano. Ali
kad je prepadnete, onda to treba da bude kako valja.
Veoma razumna tehnika. Za vas onda, prijatelju moj, rutinski
posao uza svu maineriju koja vam stoji na raspolaganju. To je
polagano ali sigurno. Za mene
Da, mesje Poaro?
Meni preostaje put na sever. Kao to sam vam rekao, ljudi su
ono to mene zanima. Da malo pripremne kamuflae i idem na
sever.
Nameravam dodade Poaro da kupim seosko imanje za
strane izbeglice. Predstavljam O.C.P.I.U.N.
A ta je O.C.P.I.U.N.?
Organizacioni centar za pomo izbeglicama Ujedinjenih
nacija. Zvui dobro, ta vi mislite?
Inspektor Morton se osmehnu.
14.
Herkul Poaro ree smrknutoj Denet:
Hvala vam veoma mnogo. Bili ste zaista ljubazni.
Denet, usta stisnutih u tanku liniju, napusti odaju. Nesnosni
stranci! I pitanja koja postavljaju! Odakle im smelost! Lepo je to to
je on specijalista koji se zanima za iznenadna stanja srca od kakvog
je izgleda gospodin Aberneti patio. To je najverovatnije bila istina
s obzirom na to kako je naprasno gospodar otiao pa je ak i doktor
bio iznenaen. Ali kakvog je posla imao strani doktor da zbog toga
dolazi ovamo i njuka?
Lako je gospoi Helen da kae: Molim vas odgovorite mesje
Pontarlijeu na pitanja. On ima dobar razlog to pita.
Pitanja. Uvek pitanja. itavi listovi papira s pitanjima da ih
popunite kako najbolje znate i umete a to bi vlada ili bilo ko
drugi eleli da znaju o vaim privatnim poslovima? Pitali su i za
godine na tom popisu stanovnitva prosto bezono pa im nije
rekla, takoe! Smanjila je pet godina, jo kako. to da ne? Ako se
ona osea kao da joj je pedeset etiri godine, proglasie da joj je
pedeset etiri.
U svakom sluaju mesje Pontarlije nije eleo da zna koliko joj je
godina. Imao je u sebi neto estitosti. Postavljao joj je pitanja
samo o lekovima koje je gospodar uzimao, kao i gde su drani i da li
je moda mogao da ih uzme previe kad se ne bi oseao dobro ili
ako je bio zaboravan. Kao da ona moe da se seti svih tih
kojetarija gospodar je znao ta radi! I pitao je ima li neto od tih
lekova jo u kui. A oni su, prirodno, svi pobacani. Stanje srca i
neka duga re koju je upotrebio. Uvek smisle neto novo ti doktori.
Gle samo kako su starom Rodersu rekli da u kimi ima disk ili ve
tako neto. ist lumbago, to je sve to je imao. Njen otac bio je
batovan i patio je od lumbaga. Doktori!
Samoimenovani doktor uzdahnu i krenu niza stepenice da
potrai Lenskomba. Iz Denet nije izvukao mnogo, ali jedva da je i
oekivao da hoe. Sve to je stvarno eleo da postigne bilo je da
uporedi njene iskaze sa onima koje mu je dala Helen Aberneti, a
koji su dobijeni iz istog izvora ali uz mnogo manje tekoe jer je
Denet bila spremna da prizna da gospoa Helen ima savreno
pravo da postavlja takva pitanja i, uistinu, Denet je uivala da
opirno pria o poslednje dve nedelje ivota svog gospodara. Bolest
i smrt za nju su bile srodne teme.
Da, pomisli Poaro, mogao je da se osloni na obavetenja koja je
Helen za njega izvukla. I zaista je tako uinio. Ali po prirodi, a i po
davno steenim navikama, nije verovao nikome dok sve sm ne
proveri.
U svakom sluaju, podaci su bili beznaajni i nezadovoljavajui.
Sve se svelo na to da su Riardu Abernetiju bile prepisane
vitaminske uljne kapsule. A te su stajale u velikoj boci u kojoj jedva
da je neto ostalo u vreme njegove smrti. Ko god bi poelo mogao je
injekcijom da promeni sadraj nekih od tih kapsula i da ih vrati u
bocu tako da pacijent do zatrovanih kapsula stigne tek nekoliko
nedelja po odlasku posetioca. Ili je neko mogao da se uunja u kuu
dan pre smrti Riarda Abernetija umro i tada obradi kapsule ili,
to bee verovatnije da umesto pilula za spavanje poturi neto
drugo u malu boicu koja je stajala pored kreveta. Ili je, opet,
mogao sasvim prosto da zatruje hranu ili pie.
Herkul Poaro je sm izveo eksperimente. Ulazna vrata bila su
zakljuana, ali su postojala bona vrata koja se ne zakljuavaju pre
noi. Otprilike u jedan i petnaest, kad su batovani otili na ruak i
kad su ostali iz domainstva bili u trpezariji, Poaro je uao na
imanje, doao do sporednih vrata i stepenicama se popeo do
spavae sobe Riarda Abernetija a da usput nikoga nije sreo. Izveo
je i drugu varijantu tako to je proao kroz vrata za podrum ispod
kuhinje, odakle je uo glasove, ali opet nikog nije sreo u hodniku,
ve je izaao u prizemlje i popeo se na sprat.
Da, to je moglo tako da bude izvedeno. Ali da li je? Nita nije
ukazivalo na to da je tako i bilo. Mada Poaro i nije traio materijalne
dokaze eleo je samo da sebe umiri u pogledu mogunosti.
Ubistvo Riarda Abernetija je moglo da bude jedino hipotetino. Za
ubistvo Kore Lansken bili su potrebni dokazi. eleo je takoe da
proui ljude koji se behu okupili za sahranu onoga dana i da o njima
stvori sopstveni zakljuak. Ve je imao svoj plan, ali je prvo eleo
jo malo da popria sa starim Lenskombom.
Lenskomb bee utiv ali dalek. Bio je manje zlovoljan od Denet,
ali je svejedno smatrao ovog stranog doljaka za olienje
nakaradnosti. Eto dokle emo dogurati!
On spusti jelensku kou kojom je s ljubavlju gladio
dordijanski ajnik i ispravi lea.
Da, gospodine? ree utivo.
Poaro oprezno sede na hoklicu u ostavi.
Gospoa Aberneti mi ree da ste se nadali da ete ostati u
kolibi pored severne kapije kad se budete povukli u penziju.
Tako je gospodine. Prirodno, sad je sve to promenjeno. Kad
imanje bude prodato
Poaro ga veto prekide:
To jo moe da bude mogue. Ima malih vila za batovane.
Koliba je nepotrebna gostima ili njihovim pratiocima. Moda
moete da napravite nekakav dogovor.
Pa, hvala vam, gospodine, na predlogu. Ali teko da mogu da
pomislim Glavnina gostiju e biti stranci, pretpostavljam?
Da, bie stranci. Meu onima koji su doli iz Evrope ovamo
ima vie starih i nejakih. Za njih ne bi bilo budunosti ako bi se
vratili u matine zemlje jer im je, vi to, razume se, shvatate, rodbina
tamo iezla. Ne moe od njih da se oekuje da ovde zarauju za
ivot kao to to mogu zdravi ljudi. Prikupljena su sredstva i
organizacija koju ja zastupam ulae ih u obezbeivanje domova za
te ljude na selu. Ovo mesto je, ja mislim, izuzetno pogodno. Stvar je
praktino dogovorena.
Lenskomb uzdahnu.
Razumeete, gospodine, da mene rastuuje kad pomislim da
ovo vie nee biti porodina kua. Ali znam kako stvari danas stoje.
Niko od porodice ne moe sebi da dozvoli da ivi ovde a ja ak
mislim da mlade dame i gospoda to ak i ne bi eleli. Do posluge
danas se i inae teko dolazi, a kad se i nae, skupa je i ne
zadovoljava. Sasvim shvatam da su ove stare porodine kue
odsluile svoje.
Lenskomb ponovo uzdahnu. Kad bi to bila neka neka
institucija bilo koje vrste, bilo bi mi milo da mislim da je od ove koju
vi pominjete. Mi smo bili poteeni u ovoj zemlji zahvaljujui naoj
mornarici i avijaciji, naim hrabrim momcima i srei da ivimo na
ostrvu. Da se Hitler neto spustio ovde, svi bismo se digli na noge i
svrili s njim po kratkom postupku. Vid mi je slab da bih mogao da
pucam, ali vile jo mogu da drim, gospodine, pa to i nameravam da
inim ako bude neophodno. Mi smo uvek lepo primali nevoljnike u
ovoj zemlji, gospodine, i diili smo se time. I nastaviemo da tako
radimo.
Hvala vam, Lenskombe ree Poaro blago. Smrt vaeg
gospodara za vas mora da je bio teak udarac.
I jeste, gospodine. Bio sam uz gospodara sve od njegove rane
mladosti. Imao sam veliku sreu u ivotu, gospodine. Boljeg
gospodara niko nije imao.
Razgovarao sam s mojim prijateljem i ovaj kolegom,
doktorom Larabijem. Pitali smo se nije li va gospodar imao neku
dodatnu brigu neki neugodan razgovor dan pre nego to je
umro? Seate li se moda da li je bilo nekih posetilaca toga dana?
Mislim da nije, gospodine. Ne seam se nikoga.
Zar ba niko nije dolazio otprilike u to vreme?
Veleasni je bio ovde dan ranije na aju. Pored toga navraale
su i neke opatice radi priloga a i neki mladi je dolazio na
sporedna vrata i pokuao da proda Mardori neke etke i sredstva
za pranje tanjira. Bio je veoma uporan. I niko vie.
Na Lenskombovom licu ukaza se zabrinut izraz. Poaro odlui da
ne navaljuje dalje. Lenskomb se ve bee rasteretio pred
gospodinom Entvislom. Daleko bi manje predusretljiv bio prema
Herkulu Poarou.
S Mardori je, naprotiv, smesta uspostavio pravi odnos.
Mardori nije mnogo marila za stara pravila slube. Ona je bila
prvoklasna kuvarica i put do njenog srca vodio je preko njenog
zanata. Poaro ju je posetio u kuhinji, iskreno je pohvalio odreena
jela i Mardori, koja je smesta shvatila da je pred njom ovek koji
zna o emu pria, nije oklevala da ga prihvati kao srodnu duu.
Uopte se nije pomuio da dozna ta je Riardu Abernetiju
servirano vee pre no to je umro. Mardori je uistinu bila sklona
da stvar posmatra kao: Te noi kad sam napravila sufle od
okolade, umro je gospodin Aberneti. est jaja sam odvojila za to.
Mlekadija je moj prijatelj. Dobila sam i neto pavlake takoe. Bolje
da ne pitate kako. I gospodin Aberneti je uivao u sufleu. Ostatak
obeda opisala je na slian nain. Ono to je preteklo u trpezariji
dokrajeno je u kuhinji. Ali i pored toga to je Mardori bila
spremna da pria, Poaro od nje nije saznao nita znaajno.
On tada ode da navue kaput i umota se u nekoliko alova, pa
tako utopljen izae na hladan severnjaki vazduh i pridrui se
gospoi Aberneti koja je potkresivala neke pozne rue.
Jeste li doznali ta novo? upita ga ona.
Nita. Ali nisam mnogo ni oekivao.
Sve od kako mi je gospodin Entvisl rekao da dolazite, ja sam
eprkala unaokolo, ali nita nisam uspela da doznam.
Zasta malo pa onda dodade s puno nade:
A moda je sve samo puka uobrazilja.
Ubistvo sekirom?
Nisam mislila na Koru.
Ali ba na Koru ja mislim. Zato je bilo neophodno da je neko
ubije? Gospodin Entvisl mi je rekao da ste toga dana, onoga asa
kad je on iznebuha izvalila taj njen gaffe, vi lino osetili da neto
nije kako treba. Je li to tano?
Pa da, ali ja ne znam
Poaro nastavi poletno.
Kako to nije bilo kako treba? Neoekivano? Iznenaujue?
Ili kako bismo to rekli neugodno? Zastraujue?
O, ne, ne zastraujue. Samo neto to nije bilo o, ne znam.
Ne mogu da se setim, a nije ni vano.
Ali zato ne moete da se setite stoga to vam je to neto
drugo izbilo iz glave neto mnogo vanije?
Da da mislim da ste u pravu. Bilo je to pominjanje ubistva,
rekla bih. To je izbrisalo sve drugo.
Je li to, moda, bila reakcija neke odreene osobe na re
ubistvo?
Moda Ali ne mogu da se setim da sam ikoga posebno
gledala. Svi smo zurili u Koru.
Moda je to bilo neto to ste uli neto to je moda palo
ili bilo slomljeno
Helen se namrti od napora da se seti.
Ne ne bih rekla da je bilo to
Eh, pa u redu. Setiete se jednog dana. A moda je sasvim
beznaajno. A sad mi recite, madam, od onih prisutnih, ko je Koru
najbolje poznavao?
Helen razmisli.
Lenskomb, pretpostavljam. On je pamti jo iz njenog
detinjstva. Kuna pomonica, Denet, dola je tek posle Korinog
venanja kad je ona ve otila iz kue.
A posle Lenskomba?
Helen zamiljeno ree: Pretpostavljam da sam ja. Mod
teko da je uopte poznavala.
Pa onda, kao osoba koja je, da tako kaemo, najbolje
poznavala, ta vi mislite zato je ona postavila to pitanje onako
kako jeste?
Helen se osmehnu.
Tako neto bilo je veoma karakteristino za Koru.
Ono to ja mislim to je: da li je to bio ist i prost vragolanluk?
Da li je prosto bez razmiljanja izbrbljala ono to je imala na umu?
Ili je bila zlonamerna zabavljala se uznemirujui sve druge?
Helen se opet zamisli.
S ljudima se nikad ne zna, je li tako? Ja prosto nikad nisam
znala da li je Kora jednostavno bezazlena ili sraunato to ini da,
detinjasto, ostavi utisak. Jeste li na to mislili?
Da. Mislio sam: pretpostavimo da je ova gospoa Kora rekla
sama sebi: to bi bilo zabavno kad bih upitala da li je Riard ubijen
pa stala da gledam kako e svi da izgledaju! To bi ba liilo na nju,
je li tako?
Helen nije izgledala kao da je u to ubeena.
Moglo bi da bude. Ona je kao dete svakako imala udan
smisao za humor. Ali kakve to veze ima?
Ima utoliko to bi naglasilo injenicu da nije mudro aliti se
oko ubistva suvo ree Poaro.
Helen se strese.
Sirota Kora.
Poaro promeni temu.
Gospoa Mod Aberneti je ostala da prenoi u kui posle
sahrane, je li tako?
Da.
Da li vam je uopte pominjala to to je Kora rekla?
Da rekla je da je to neuveno i da sasvim lii na Koru.
Zar to nije ozbiljno shvatala?
O, ne. Ne, sigurna sam da nije.
Ono drugo ne, pomisli Poaro, zazvualo je iznenada prilino
nesigurno. Ali nije li to gotovo uvek sluaj kad se seanja preturaju
po svesti?
A vi, madam, da li ste vi to shvatili ozbiljno?
Helen Aberneti, ije su oi izgledale veoma plave i udno mlade
ispod sedih vlasi, zamiljeno ree:
Da, gospodine Poaro, ja mislim da jesam.
Zbog tog vaeg oseaja da neto nije kako treba?
Moda.
On malo poeka, ali kako ona ne ree vie nita, on nastavi:
Postojalo je, je li tako, nekakvo otuenje izmeu Kore
Lansken i njene porodice koje je trajalo mnogo godina?
Da. Niko od nas nije voleo njenog mua, ona je zbog toga bila
uvreena, pa je otuenost narastala s godinama.
I onda je, iznenada, va dever otiao da je vidi. Zato?
Ne znam pretpostavljam da je znao ili je slutio da mu nije
ostalo jo mnogo vremena pa je poeleo da se izmiri ali zaista ne
znam.
Zar vama nita nije rekao?
Meni?
Da. Bili ste mu ovde u poseti ba pre nego to je otiao da vidi
Koru. Zar vam ak nije ni pomenuo svoju nameru da to uini?
On pomisli da joj se neznatna uzdranost javi u dranju.
Rekao mi je da ide da obie svog brata Timotija to jeste
uinio. Koru uopte nije pominjao. Hoete li da uemo? Skoro da je
vreme za ruak?
Ila je pored njega nosei rue koje bee nabrala. Kad uoe u
kuu na sporedna vrata, Poaro ree:
Jeste li sigurni, sasvim sigurni, da tokom vae posete
gospodin Aberneti nije o nekom lanu porodice rekao neto to bi
moglo da bude od znaaja?
Helen ree uz laku ozlojeenost:
Vi govorite kao policajac.
Ja jesam bio policajac nekad. Nemam poloaj nemam
pravo da vas ispitujem. Ali vi elite istinu ili sam bar tako naveden
da poverujem.
Uoe u zelenu dnevnu sobu. Helen uzdahnu i ree:
Riard bee razoaran mlaom generacijom. Stari ljudi obino
su takvi. Kudio ih je na razne naine ali nije bilo niega niega,
shvatate li to bi moglo da ukazuje na motiv za ubistvo.
Ah uini Poaro.
Ona dohvati kinesku vazu i stade da smeta rue u nju.
Zadovoljna onda njihovim izgledom, osvrte se da vidi gde vazu da
spusti.
Zadivljujue aranirate cvee, madam ree Herkul.
Mislim da sve ega se poduhvatite dovodite do savrenstva.
Hvala vam. Volim cvee. Mislim da bi ovo lepo stajalo na
zelenom stoiu od malahita.
Na stoiu je stajao buket votanog cvea pod staklenim
ukrasnim zvonom. Dok ga je ona dizala, Poaro nehajno ree:
Da li je iko pominjao gospodinu Abernetiju da je mu njegove
bratanice, Suzan, gotovo otrovao jednu muteriju pogreno
protumaivi recept. Ah, pardon!
I on skoi na noge.
Viktorijanski ukras bee iskliznuo iz Helenine ruke. Poaroov
trzaj nije bio dovoljno brz. Stakleno zvono pade na pod i staklo se
rasu. Helen pokaza da je ozlojeena.
Ba trapavo od mene. Ipak, cvee nije oteeno. Mogu da
dam da se napravi novo stakleno zvono za njega. Skloniu ga u
veliki orman pod stepenicama.
Poaro dade sve od sebe da joj pomogne da votano cvee smesti
na najviu policu u ormanu pod stepenicama i tek kad su se opet
vratili u zelenu dnevnu sobu, on ree:
Bila je to moja greka. Nije trebalo da vas prepadam.
ta ste me ono pitali? Zaboravila sam.
O, nema potrebe da ponavljam pitanje. Uistinu i sm sam
zaboravio ta to bee.
Helen mu prie. Stavi mu ruku na miicu i ree: Gospodine
Poaro, postoji li iko za koga bi istraga o njegovom ivotu pokazala
da je ist? Moraju li ivoti ljudi da budu uvlaeni u ovo iako oni
nemaju nita sa sa
Sa ubistvom Kore Lansken? Da. Zato to sve mora da bude
ispitano. O! Tano je da je velika istina to je stara maksima da
svako ima neto to krije. To je istina za svakog od nas istina je to
moda i za vas, takoe, madam. Ali vam ja kaem da nita ne sme
da bude prenebregnuto. Zato je va prijatelj, gospodin Entvisl, i
doao kod mene. Jer ja nisam iz policije. Diskretan sam i ono to
doznam ne tie me se. Ali moram da znam. I s obzirom na to da ovaj
sluaj ne poiva toliko na materijalnim dokazima koliko na
ljudima ja sam se onda posvetio ljudima. Potrebno je, madam, da
se sretnem sa svima koji su ovde bili na dan sahrane. I bila bi velika
pogodnost da, u stratekom smislu bilo bi to vrlo zgodno kad
bih mogao da ih sretnem ovde.
Bojim se ree Helen da bi to bilo previe teko
Ne bi bilo tako teko kao to mislite. Ve sam smislio nain.
Kua, prodata je. Tako e gospodin Entvisl obznaniti. (Entendu,
ponekad ove stvari lepo prou!) On e pozvati lanove porodice da
se okupe ovde kako bi mogli da odaberu ono to ele od nametaja
pre nego to se sve iznese na javnu prodaju. Najpogodnije bi bilo da
se za to odredi jedan vikend.
On malo zasta pa onda ree:
Vidite, ba je lako, zar ne?
Helen ga pogleda. Plave oi bile su hladne, skoro ledene.
Postavljate li vi to zamku za nekoga, gospodine Poaro?
Avaj! Voleo bih da vie znam. Ne, jo uvek nita nisam
dokuio.
Mogli bi dodade zatim Herkul Poaro zamiljeno da se
izvedu odreeni testovi
Testovi? Kakvi testovi?
Jo ih ni sm nisam uobliio. A u svakom sluaju, madam,
bilo bi bolje da vi ne znate za njih.
Kako biste me i samu testirali?
Vi ste, madam, sklonjeni iza scene. Ima samo jedna stvar koja
je pod sumnjom. Mlai svet e, mislim, spremno doi ovamo. Ali
teko da e se ovde obezbediti prisustvo gospodina Timotija
Abernetija. ujem da on nikud i nikad ne izlazi iz doma.
Helen se iznenada osmehnu.
Mislim da biste tu mogli da imate sree, gospodine Poaro.
ula sam se s Mod jue. Radnici im farbaju kuu i Timoti strano
pati zbog mirisa boje. Kae da mu to ozbiljno ugroava zdravlje. Ja
mislim da bi i njemu i Mod bilo drago da dou ovamo na nedelju
dana, moda i dve. Mod jo nije u stanju da se kree kako treba
znate li da je slomila lanak?
Nisam uo. Ba nezgodno.
Na sreu, stigla im je ona Korina drubenica, gospoica
Gilkrist. Izgleda da se za njih pokazala kao pravo blago.
ta to rekoste? upita Poaro i naglo se okrete prema Helen.
Jesu li oni traili da gospoica Gilkrist doe kod njih? Ko je to
predloio?
Mislim da je to Suzan sredila. Suzan Benks.
Aha ree Poaro udnim glasom. Znai mala Suzan je to
predloila. Ona izgleda voli da udeava poslove.
Suzan mi deluje kao veoma sposobna devojka.
Da. Sposobna je. Da li ste uli da je gospoica Gilkrist jedva
preivela trovanje jer je pojela pare zatrovanog svadbenog kolaa?
Ne! ree Helen preneraeno. Seam se sad da mi je Mod
preko telefona rekla da je gospoica Gilkrist izala iz bolnice, ali
pojma nisam imala zato je bila u bolnici. Otrovana? Ali, gospodine
Poaro zato
Da li me to ozbiljno pitate?
Helen iznenada razgnevljeno ree:
O! Dovedite ih sve ovamo! Otkrijte istinu! Ne sme da bude
vie ubistava.
Znai vi ete saraivati?
Da saraivau.
15.
Taj linoleum zaista lepo izgleda, gospoo Douns. Ba imate
ruku za linoleum. ajnik je na kuhinjskom stolu pa se posluite.
Vraam se im gospodinu Abernetiju odnesem doruak.
Gospoica Gilkrist otkasa uza stepenice nosei posluavnik na
kojem je doruak bio propisno postavljen. Pokuca na vrata
Timotijeve sobe, gunanje iznutra shvati kao poziv da ue i ustro
stupi unutra.
Jutarnja kafa i biskviti, gospodine Aberneti. Nadam se da se
jutros vedrije oseate. Tako je divan dan.
Timoti neto proguna i sumnjiavo upita:
Ima li kajmaka na tom mleku?
O, ne, gospodine Aberneti. Paljivo sam ga skinula, a u
svakom sluaju donela sam malu cediljku ako se desi da se opet
nakupi. Neki ljudi ga vole, znate, kau da je to pavlaka i uistinu on
to i jeste.
Budale! ree Timoti. Od koje su vrste ovi biskviti?
To su oni fini dijetalni biskviti.
Dijetalni muak. Jedino su biskviti zainjeni umbirom
vredni da se jedu.
Bojim se da ih piljar nema ove nedelje. Ali ovi su zaista veoma
fini. Probajte ih i uverite se.
Znam kakvi su, hvala vam lepo. Ostavite te zavese na miru,
ako moete?
Mislila sam da bi vam prijalo malo sunca. Tako je lep sunan
dan.
Hou da je soba u mraku. Glava me uasno boli. To je ova
boja. Uvek sam bio osetljiv na miris boje. Truje me to.
Gospoica Gilkrist onjui vazduh pa vedro ree:
Ovde se uopte ne osea. Radnici rade na kui sa druge
strane.
Vi niste tako osetljivi kao ja. Zar ste morali sve knjige koje
sam itao da uklonite izvan moga domaaja?
ao mi je, gospodine Aberneti, ali nisam znala da ste ih sve
itali.
Gde je moja ena? Nisam je video ve itav sat.
Gospoa Aberneti se odmara na divanu.
Recite joj da doe i odmara se ovde gore.
Rei u joj, gospodine Aberneti. Ali je vrlo mogue da je
zaspala. Moete li da saekate etvrt sata?
Ne, recite joj da elim da doe sad. Nemojte da se izmotavate
s tim ebetom. Nameteno je ba meni po volji.
Izvinite. Mislila sam da je kliznulo u stranu.
Volim kad je nakrivljeno. Idite i pozovite Mod. elim da je
vidim.
Gospoica Gilkrist sie niza stepenice i na vrhovima prstiju ue
u dnevnu sobu, gde je gospoa Mod sedela noge oslonjene na
tabure i itala roman.
Veoma mi je ao, gospoo Aberneti ree ona izvinjavajui
se. Gospodin Aberneti vas trai.
Mod smesta spusti roman sa izrazom krivice na licu.
O, boe ree ona. Odmah u.
I mai se za taku.
Timoti osu grdnju im mu ena ue u sobu.
Tu si konano!
ao mi je, dragi, nisam znala da eli da doem.
Ta ena koju si nam dovela u kuu naterae me da poludim.
Kvoca i lepra unaokolo kao poremeena kvoka. Prava pravcata
stara sluavka, eto ta je.
ao mi je to ti smeta. Ona pokuava da bude ljubazna i to je
sve.
Ne elim nikog ljubaznog. Ne elim da bilo kakva stara
devojka cvrkue oko mene. Pri tome je i prokleto nametljiva,
takoe
Moda neto malo.
Ponaa se prema meni kao da sam dete ometeno u razvoju!
Hou da poludim!
Sigurna sam da ti to smeta. Ali, molim te, Timoti, nemoj da
bude grub prema njoj. Ja sam jo uvek veoma bespomona a
sm si rekao da je izvrsna kuvarica.
Kuvanje joj je kako valja priznade gospodin Aberneti preko
volje. Da, kao kuvarica je sasvim pristojna. Ali dri je u kuhinji, to
je sve to traim. Nemoj da joj dozvoli da dolazi i trudi se oko
mene.
Svakako, dragi, ne uzrujavaj se. Kako se osea?
Dobro ni najmanje. Mislim da bi bilo najbolje da pozove
Bartona da doe i pregleda me. Ova boja mi ugroava srce. Pipni mi
puls gledaj kako neravnomerno bije.
Mod mu opipa puls bez ikakvog komentara.
Timoti, treba li da preemo u hotel dok kua ne bude gotova?
Bilo bi to veliko bacanje novca.
Da li je to sad tako vano?
Ista si kao sve ene beznadeno ekstravagantna! Samo zato
to smo doli u posed smeno malog dela vlasnitva moga brata, ti
misli da moemo da se preselimo i da zauvek ivimo u Ricu.
Nisam to ba tako rekla, dragi.
Mogu da ti kaem da nam Riardov novac nee mnogo
poboljati stanje. Ova krvolona vlada e se pobrinuti za to. Upamti
moje rei, sve to dobijemo otii e na porez.
Gospoa Aberneti setno zaklima glavom.
Ova kafa je hladna ree invalid i s gaenjem odmeri olju
koju dotle nije ni prineo ustima. Zato nikad ne dobijem olju
zaista vrele kafe?
Odneu je dole i ugrejati je.
U kuhinji je gospoica Gilkrist pila aj i ljubazno avrljala, mada
malo sa visine, s gospoom Douns.
Ba se brinem kako da pomognem gospoi Aberneti najvie
to mogu govorila je. Ovo tranje gore i dole po stepenicama
mora da joj priinjava velike bolove.
Slui ga po ceo dan, to je tano ree gospoa Douns dok je
meala eer u aju.
alosno je to je on takav invalid.
Takav invalid i nije ree gospoa Douns mrano.
Odgovara mu da se izleava po ceo dan i da zvrcka zvonom i da mu
se posluavnici nose gore-dole. Ali je sasvim sposoban da ustane i
izae napolje. Videla sam ga ak i u selu, jesam, due mi, kad je ona
bila odsutna. Hodao je kao da mu nije nita. Sve to mu je stvarno
potrebno kao to su duvan ili marke u stanju je lepo sm da
uzme. I zato sam ga, kad je ona bila na toj sahrani i kad se zadrala
na putu i kad me je on pozvao da ostanem preko noi, odbila. ao
mi je, gospodine, rekla sam, ali moram da mislim na mua.
Dolazak ovamo na posao ujutru sasvim je u redu, ali ja moram da
budem kod kue kad mi se suprug uvee vrati s posla. I nisam
poklekla, nisam. Dobro mu je inilo to to je jednom sm morao da
ide po kui i brine se o sebi. Moda uvidi koliko se ovde sve ini za
njega. I zato se nisam pokolebala, jok. On nije mnogo gunao.
Gospoa Douns duboko udahnu vazduh pa udno otpi dug
gutljaj slatkog aja mastiljave boje. Ah ree zadovoljno.
Iako je prema gospoici Gilkrist oseala veliko podozrenje jer je
smatrala osobom koja bira ta e da radi i pravom usplahirenom
matorom devojkom, gospoa Douns je veoma odobravala
raskoan nain na koji je gospoica Gilkrist troila zalihe aja i kafe
svojih poslodavaca.
Ona spusti olju na tacnu pa ree:
Izribau kuhinjski pod estito jo jednom pa idem. Krompir
je oljuten, mila, nai e ga kod sudopere.
Mada neznatno ozlojeena onim mila, gospoica Gilkrist je
neobino cenila dobru volju s kojom je gomila krompira liena
spoljnog omotaa.
Pre no to stie ma ta da kae, telefon zazvoni i ona pouri u
hodnik da se javi. Telefon, od one vrste kakva je bila u upotrebi pre
pedeset i vie godina, bee nepodesno smeten u hodniku ispod
stepenita kojim je stalno duvala promaja.
Mod Aberneti pojavi se na vrhu stepenita dok je gospoica
Gilkrist i dalje priala. Ona die pogled i ree:
To je gospoa Lea je li tako? Abernetija na vezi.
Recite joj da malo saeka.
Mod sie niza stepenice lagano i s mukom.
Gospoica Gilkrist promrmlja: Tako mi je ao to ste morali
da silazite dole, gospoo Aberneti. Da li je gospodin Aberneti
zavrio s dorukom? Skoknuu gore da donesem posluavnik.
I ona otkasa uza stepenice kad gospoa Aberneti prihvati
slualicu i ree:
Helen? Mod ovde.
Invalid doeka gospoicu Gilkrist zlovoljnim pogledom. Kad
die posluavnik sa njegovog kreveta, on je osorno upita:
Ko se to javio?
Gospoa Lea Abernetija.
Je li? Pretpostavljam da e sad da ogovaraju itav sat
vremena. ene nemaju oseaj za vreme kad se domognu telefona.
Nikad ne misle na novac koji se tako rasipa.
Gospoica Gilkrist vedro ree da e gospoa Helen da plati taj
raun pa Timoti onda samo proguna:
Samo razmaknite zavese, hoete li? Ne, ne tu, onu drugu. Ne
elim da mi svetlost udara u oi. Tako je bolje. Iako sam invalid,
nema razloga da sedim u mraku po ceo dan.
I nastavi:
I mogli biste da mi potraite na policama s knjigama tamo
preko zelene ta je sad opet? Kud ste navrli najednom?
Neko zvoni na ulaznim vratima, gospodine Aberneti.
Ja nita nisam uo. Pa je li ona druga ena tamo dole? Pustite
je da ona ode i otvori vrata.
Da, gospodine Aberneti. Koju ste knjigu eleli da vam
potraim?
Invalid zatvori oi.
Ne mogu sad da se setim. Izbili ste mi je iz glave. Bolje je da
idete.
Gospoica Gilkrist opet dohvati posluavnik koji bee spustila i
hitro se udalji. Spusti posluavnik na sto u ostavi pa pohita zatim u
predvorje i proe pored gospoe Aberneti, koja je i dalje bila kod
telefona.
Vrati se u sledeem trenutku i tihim glasom upita:
Izvinite to vas prekidam. To je opatica. Trai prilog za fond
Sveto srce Marijino, mislim da je rekla. Ima knjigu dobrotvora.
Ljudi daju najvie pola krune ili pet ilinga.
Mod Aberneti ree:
Samo trenutak, Helen u telefon, a gospoici Gilkrist: Ne
dajem priloge Rimokatolikoj crkvi. Imamo mi svoju crkvu kojoj
dajemo dobrotvorne priloge.
Gospoica Gilkrist se opet urno udalji.
Mod zavri razgovor posle nekoliko minuta reenicom:
Razgovarau s Timotijem o tome.
Spusti onda slualicu i izae u predvorje. Gospoica Gilkrist je
stajala sasvim nepomino pored ulaznih vrata. Mrtila se zbunjeno
i samo to nije poskoila kad je Mod Aberneti oslovi.
Je li sve u redu, gospoice Gilkrist?
O, da, gospoo Aberneti, bojim se da sam samo dangubila,
to je ba glupo od mene kad ima toliko posla da se obavi.
I gospoica Gilkrist opet nastavi da imitira vrednog mrava, a
gospoa Aberneti lagano i s mukom krenu uza stepenice prema
sobi svoga mua.
Helen se javila. Izgleda da je kua konano prodata neka
ustanova za strane izbeglice
Zasta da dozvoli Timotiju da iskae svoje miljenje o stranim
izbeglicama s posebnim osvrtom na kuu u kojoj je roen i
odrastao. U ovoj zemlji vie nema normi ponaanja. Moj stari
dom! Ne usuujem se ni da mislim o tome.
Mod onda nastavi:
Helen je sasvim jasno ta ti mi mislimo o tome. Ona
predlae da odemo tamo u posetu pre nego to je novi vlasnici
preuzmu. Veoma je zabrinuta za tvoje zdravlje zbog naina na koji
kreenje na njega utie. Smatra da bi ti boravak u Enderbiju prijao
pre nego da odsednemo u hotelu. Sluge su i dalje tamo pa e imati
ko valjano da te pazi.
Timoti, kome se usta behu otvorila negde oko polovine njenog
izlaganja, opet zatvori usta. Pogled mu najednom postade
prepreden. Klimnu glavom s odobravanjem. Paljivo je to s
Helenine strane ree. Veoma paljivo. Ne znam, sigurno je
jedino to da u o tome razmisliti Nema sumnje da me miris ovih
boja truje ima, verujem, arsenika u tim bojama. Mislim da sam
uo neto o tome. S druge strane, napor oko kretanja moe da bude
prejak za mene. Teko je znati ta bi bilo najbolje.
Moda bi vie voleo da odemo u hotel, dragi ree Mod.
Dobar hotel je veoma skup, ali kad je tvoje zdravlje u pitanju
Timoti je prekide.
eleo bih da te privolim da razume da mi nismo milioneri,
Mod. Zato bismo ili u hotel kad je Helen ljubazno predloila da
odemo u Enderbi? Mada i nije na njoj da to predlae! Kua nije
njena. Ne razumem se u pravne zakoljice, ali pretpostavljam da
kua podjednako pripada svima nama sve dok se ne proda i dok se
novac ne podeli. Strane izbeglice! To e starog Kornelija naterati da
se prevrne u grobu. Da uzdahnu on trebalo bi da vidim stari
dom pre nego to umrem.
Mod veto izbaci svoj poslednji adut:
Koliko sam shvatila, gospodin Entvisl je predloio da lanovi
porodice za sebe odaberu odreene komade nametaja ili
porcelana ili drugih stvari pre no to sve bude izloeno na
prodaju.
Timoti se ustro uspravi.
Moramo svakako da idemo. Mora da bude izvrena tana
procena onoga to svaka osoba uzme. Muevi tih devojaka ne
verujem nijednom po onome to sam o njima uo. Moe da doe do
kakve podvale. Helen je previe meka prema svima. Kao glava
porodice, moja je dunost da budem prisutan!
On ustade i ushoda se po sobi vrstim ivahnim korakom.
Da, to je izvrstan plan. Pii Helen i kai joj da prihvatamo.
Zapravo najvie mislim na tebe, draga moja. Bie to divan odmor i
promena za tebe. U poslednje vreme previe si radila. Majstori
mogu da nastave da rade dok mi budemo na putu i ta ena Gilespi
moe da ostane ovde i da se stara o svemu.
Gilkrist ree Mod.
Timoti odmahnu rukom i ree da je to svejedno.
II
Ja to ne mogu da uradim ree gospoica Gilkrist.
Mod je iznenaeno pogleda.
Gospoica Gilkrist je sva drhtala. Moleivim oima gledala je
Mod.
Glupavo je to od mene, znam Ali prosto ne mogu. Sama u
kui da ostanem ne mogu. Da li bi neko mogao da doe i spava
ovde takoe?
I ona puna nade pogleda drugu enu, ali Mod odreno zavrte
glavom. Mod Aberneti previe je dobro znala koliko je teko da se u
susedstvu nae osoba koja bi pristala da noi ovde.
Gospoica Gilkrist nastavi, a u glasu joj se oseao prizvuk
oajanja. Znam da ete pomisliti da sam plaljiva i budalasta a
ja sanjala nisam da u se ikad oseati ovako. Plaljiva ena nikad
nisam bila niti sam kad bila sklona da uobraavam stvari. Ali mi
sad sve deluje drugaije. Uasavam se bukvalno uasavam i
pomisli da ovde ivim sama.
Razume se ree Mod. Ba sam neuviavna. Posle onoga
to vam se desilo u mestu Lajet Sent Meri
Pretpostavljam da je to u pitanju Nelogino je, znam. I u
poetku nisam bila takva. Nije mi smetalo da u vili ivim sama
posle posle onoga to se desilo. Ali se strah s vremenom
poveavao. Moda ete stei lo utisak o meni, gospoo Aberneti,
ali sve od kako sam ovde ja strahujem, znate. Nije to strah od
neeg odreenog ali sam prosto uplaena Budalasto je i zaista
se stidim. Sve vreme imam oseaj i oekujem da e se neto jezivo
dogoditi ak me je i ta opatica to je dolazila prestravila. O, boe,
ta se to sa mnom deava?
Rekla bih da je to ono to zovu odloenim okom ree Mod
neodreeno.
Je li? Ne znam. O, boe, tako mi je ao to ispadam tako
nezahvalna, i to posle sve vae ljubaznosti. ta ete da mislite
Mod je utei.
Moraemo da smislimo neto drugo ree ona.
16.
Dord Krosfild na trenutak neodluno zasta dok je posmatrao
lea jedne ene koja je prolazila kroz vrata. Onda klimnu sebi
glavom i krenu u poteru.
Bila su to vrata radnje koja je prema ulici imala dva izloga
radnji koja je odavno prestala da posluje. Kroz stakla izloga mogla
je unutra da se vidi uznemirujua praznina. Vrata su bila zatvorena,
ali Dord pokuca na njih. Vrata otvori mladi ovek s naoarima
bezizraajnog lica i zagleda se u Dorda.
Izvinite me ree Dord. Ali mislim da je moja roaka
upravo ula kod vas.
Mladi ovek stade u stranu i Dord ue.
Zdravo, Suzan ree on.
Suzan koja je stajala na sanduku za pakovanje i neto merila,
okrete glavu pomalo iznenaena.
Zdravo, Dorde. Odakle si ti iskoio?
Video sam ti lea. Bio sam siguran da su tvoja.
Ba pametno od tebe. Pretpostavljam da su lea lako
prepoznatljiva.
Vie no lica. Dodaj malo brade, stavi umetke u obraze, uredi
kosu i niko te nee prepoznati kad te sretne licem u lice ali se
uvaj kad okrene lea.
Zapamtiu. A moe li ti da zapamti dva metra i pedeset
centimetara dok ne naem neto da to zapiem?
Svakako. ta je ovo, police za knjige?
Ne, prostor za kancelariju. Dva metra i devedeset i metar i
dvadeset
Mladi ovek s naoarima koji se premetao s noge na nogu
kaljucnu srameljivo.
Izvinite, gospoo Benks, ali ako nameravate da ovde ostanete
neko vreme
Nameravam, svakako. Kad biste mi ostavili kljueve, ja u
zakljuati vrata i doneu vam kljueve u kancelariju kad budem
krenula. Da li vam to odgovara?
Da, hvala vam. Da nije u pitanju to to smo jutros u guvi
Suzan prihvati izvinjenje i mladi izae iz radnje.
Milo mi je to smo ga se oslobodili ree Suzan. Agenti za
nekretnine su davei. Ovaj je poinjao da pria ba kad bih krenula
da izvedem raun.
Ah ree Dord. Ubistvo u praznoj radnji. Prolaznici bi
se veoma uzbudili kad bi ugledali le prelepe mlade ene u izlogu.
Kako bi samo buljili. Kao zlatne ribice iz akvarijuma.
Ti ne bi imao nikakav razlog da me ubije, Dorde.
Pa dobio bih etvrtinu tvoga dela po zaostavtini naeg
uvaenog ujaka i strica. Bio bi to dovoljan razlog svakome ko je
kratak s novcem.
Suzan presta da meri i okrete se da ga pogleda. Oi joj se malo
rairie.
Izgleda kao sasvim druga osoba, Dorde. Stvarno si
neverovatan.
Drugaiji sam? Kako drugaiji?
Pa kao oglas. Ovo je isti ovek koga ste videli na prethodnoj
strani, ali je sada popio Apingtonove miriljave soli.
Ona sede na drugi sanduk i zapali cigaretu.
Tebi mora da je oajniki bio potreban deo strievog novca,
Dorde?
Niko iskreno ovih dana ne bi mogao da kae da mu novac nije
dobrodoao.
Dord je govorio nehajnim tonom.
Suzan ree: Bio si u stisci, je li tako?
Teko da bi to trebalo da te se tie, zar ne, Suzan?
Samo sam radoznala.
Da li ovu radnju iznajmljuje za poslovanje?
Kupujem celu kuu.
U vlasnitvo?
Da. Dva gornja sprata su stanovi. Jedan je prazan i ide uz
radnju. Stanare iz drugog stana isplaujem da se isele.
Lepo je kad ima novca, je li tako, Suzan?
U Dordovom glasu bilo je malo pakosti. Ali Suzan samo
duboko udahnu vazduh i ree:
to se mene tie, to je predivno. Odgovor na molitve.
Da li molitve ubijaju starije srodnike?
Suzan ne obrati panju na to.
Ovo mesto je ba ono pravo. Poev od toga to je izuzetan
primerak arhitekture toga doba. Prostor za stanovanje tamo gore
mogu da uinim jedinstvenim. Postoje dve lepe reljefne tavanice, a
sobe su divnog oblika. Ovaj deo dole u prizemlju ve je bio
doterivan, ali ja u ga potpuno preurediti.
ta e ovo da bude? Prodavnica odee?
Ne. Nega lepote. Biljni preparati. Kreme za lice.
Sve po propisu?
Propisno kao to i treba da bude. Donosi novac. Uvek donosi
novac. Ono to je takvom poslu potrebno jeste prepoznatljivost. A
ja to mogu da izvedem.
Dord s potovanjem odmeri roaku. Divio se finim crtama
njenog lica, bujnim usnama, blistavom tenu. Sve skupa bilo je to
jedno neobino i ivo lice. I on u Suzan prepozna onaj udni kvalitet
koji teko moe da se opie, kvalitet uspeha.
Da ree on. Mislim da si ti sposobna za to, Suzan.
Sprovee ti sve to si naumila i stei mesto u drutvu.
Ovo je zgodno okruenje, odmah pored glavne trgovake
ulice, a moe da parkira automobil pravo ispred radnje.
Dord opet klimnu glavom u znak slaganja.
Da, Suzan, uspee. Jesi li ovo dugo imala na umu?
Skoro godinu dana.
to to nisi predoila starom Riardu? Mogao je da ti pomogne
da krene s tim.
I jesam mu predloila.
I on nije video da tu ima hleba za njega? Pitam se zato.
Pomislio bih da je na osnovu toga odmah prepoznao istu matricu
po kojoj je i sm skrojen.
Suzan nita ne odgovori, a u Dordovoj svesti javi se slika jedne
druge osobe iz ptije perspektive. Mrav, nervozan mladi ovek
sumnjiavog pogleda.
Gde se tu kako li se ono zvae Greg uklapa u sve ovo?
upita on. Znai li to da e se okanuti prodaje prakova i pilula?
Razume se. Tamo pozadi bie ureena laboratorija. Imaemo
sopstvene formule za kreme za lice i preparate za ulepavanje.
Dord suzbi osmeh. A eleo je da kae: Beba e, znai, dobiti
sobicu za igru. Ali to ne ree. Kao roaku nije mu smetalo da bude
zajedljiv, ali je imao nejasan oseaj da su Suzanina oseanja prema
muu stvar kojom valja paljivo rukovati. Ta oseanja imala su sve
odlike opasnog eksploziva. I opet, kao i onoga dana na sahrani,
stade da razmilja o tom udnom tipu Gregoriju. Bilo je neeg
uvrnutog u vezi s tim momkom. Deluje veoma neupadljivo a opet,
na neki nain, takav nije
Opet pogleda Suzan, koja mu je delovala smireno i
pobedonosno.
Prava si Aberneti ree joj. Jedina si u porodici takva.
teta je to stari Riad nije mogao da se pomiri s tim to si ensko.
Da si momak, smem da se kladim da bi ti ostavio sve to je imao.
Suzan lagano ree: Da, mislim da bi.
Ona malo zasta pa nastavi:
Greg mu se, zna, nije svideo
Ah ree Dord i izvi obrve. Tu je pogreio.
Da.
Pa neka. U svakom sluaju, stvari sad stoje dobro sve u
skladu s planom.
I kad izgovori te rei, posta svestan injenice da se one ine
posebno primenjive na Suzan.
Ta ideja ga, samo za trenutak, natera da se oseti nelagodno.
Uistinu nije voleo enu koja je tako hladnokrvno uspena.
Skrenu razgovor i ree:
Uzgred, jesi li dobila pismo od Helen? U vezi sa Enderbijem?
Da, jesam. Jutros. A ti?
Da. ta namerava da uradi?
Greg i ja smo nameravali da odemo tamo sledeeg vikenda
ako se i svi drugi sloe s tim. Izgleda da Helen eli da nas okupi sve
zajedno.
Dord se lukavo nasmeja.
Ili bi neko mogao da se domogne vrednog komada nametaja
pre nekog drugog.
Suzan se nasmeja.
O, pretpostavljam da je sve pravilno procenjeno. Ali cena na
aukcionoj prodaji bie znatno nia nego to bi pojedinani komad
mogao da dostigne na otvorenoj pijaci. A pored toga, ja bih zaista
elela da imam nekoliko uspomena na utemeljivaa porodinog
bogatstva. Usput, bilo bi prilino zabavno smestiti nekoliko stvarno
nesvakidanjih i ljupkih uzoraka iz viktorijanskog doba u ovaj
prostor. Time bih postigla da te stvari dobiju na znaaju.
Viktorijansko doba ponovo ulazi u modu. Svideo mi se onaj zeleni
sto od malahita u dnevnoj sobi. Oko njega bi mogao da se napravi
divan raspored boja. I moda kavez s punjenim kolibrijima ili
moda jedna od onih kruna nainjenih od votanog cvea. Tako
neto samo kao detalj moe da bude veoma upeatljivo.
Verujem u tvoj sud.
I ti e da bude tamo, pretpostavljam?
O, biu tamo da posmatram igru ako nita drugo.
Suzan se nasmeja.
U koju stvar bi smeo da se opkladi da e oko nje biti najvee
porodino otimanje? upita.
Rozamunda e verovatno poeleti tvoj zeleni sto od malahita
za detalj pozorine scenografije.
Suzan se ne nasmeja. Namrti se umesto toga.
Jesi li u poslednje vreme viao Rozamundu?
Nisam video prelepu roaku Rozamundu sve od kako smo se
zajedno posle sahrane vraali u vagonu tree klase.
Ja sam je videla jednom ili dva puta Ona delovala mi je
prilino udno
Pa ta joj je? Je li pokuavala da razmilja?
Ne. Delovala mi je uzrujano.
Misli li uzrujano zato to dobija mnogo novca i to e moi
da postavi neki savreno nerazumljiv pozorini komad u kojem e
Majkl napraviti magarca od sebe?
O, ta stvar je u toku i zaista se ini da je komad jeziv ali bi,
svejedno, mogao da poanje uspeh. Majkl je dobar, zna. Ume da se
postavi u svetlu reflektora ili kako se to ve kae. On nije kao
Rozamunda, koja je samo lepa i izvetaena.
Sirota prelepa, izvetaena Rozamunda.
I pored toga Rozamunda nije tako glupa kao to bi neko
mogao da pomisli. Ona zaista ponekad ume da kae neto
otroumno. O stvarima za koje ne bi mogao ni da sanja da ih je
primetila. To je to zaista ume da zbuni.
Ba kao naa tetka Kora
Da
Istog trena oboje ih zahvati nelagodnost izazvana, ini se,
pominjanjem Kore Lansken.
A onda Dord ree s prilino uverljivo podeenom
bezbrinou:
Kad pominjemo Koru ta bee s onom enom, njenom
drubenicom? Mislim da bi se za tu enu trebalo nekako postarati.
Nekako postarati? Kako to misli?
Pa eto, sad sve zavisi od porodice, da tako kaem. Hou da
kaem da sam razmiljao o tome da je Kora bila naa tetka pa mi
je palo na pamet da ta ena moda nee biti u stanju da lako nae
drugi posao.
Setio si se toga, je li?
Da. Ljudi uvaju samo svoju kou. Ne kaem ja da bi oni
mogli da pomisle da bi ta Gilkristova stvarno mogla da ih udari
sekirom ali u podsvesti bi oseali da bi to moglo da im navue
nesreu. Ljudi su sujeverni.
Ba je udno to si o svemu tome razmiljao, Dorde. Kako
to da se razume i u takve stvari?
Dord suvo ree:
Zaboravlja da sam ja pravnik. esto se sreem s neloginom
stranom ljudske prirode. Mislim da bismo nekako mogli da se
pobrinemo za tu enu, damo joj malo izdravanje ili neto,
privuemo je sebi, naemo joj neki kancelarijski posao ako je
sposobna za tako neto. Oseam da bi trebalo da ostanemo u
kontaktu s njom.
Ne treba da brine ree Suzan, a i njen glas bio je suv i
podrugljiv. Za sve sam se pobrinula. Ona je otila kod Timotija i
Mod.
Dord se iznenadi.
Sluaj, Suzan misli li da je to pametno?
Bilo je to najbolje reenje koje sam mogla da smislim u tom
trenutku.
Dord je radoznalo pogleda.
Ti si veoma sigurna u sebe, je li tako, Suzan? Ti zna ta
radi i ne kaje se ni zbog ega.
Suzan nehajno ree:
To je gubljenje vremena kajanje.
17.
Majkl preko stola dobaci pismo Rozamundi.
ta emo s ovim?
O, pa otii emo. Ne misli li i ti tako?
Majkl lagano ree:
Moglo bi na dobro da ispadne.
Tamo moda ima nekog nakita Razume se da su sve stvari u
kui prosto jezive punjene ptice i votano cvee uf!
Da. Pomalo kao mauzolej. U stvari, voleo bih da napravim
koju skicu posebno u onoj dnevnoj sobi. Kamin, na primer, i onaj
kau udnog oblika. To bi bile prave stvari za Baronetov uspon
ako komad pokrenemo sa mrtve take.
On usta i pogleda na sat.
To me podseti. Moram da odem da se vidim s Rozenhajmom.
Vratiu se prilino kasno veeras. Veerau sa Oskarom i
razgovaraemo o preuzimanju tih prava i kako se to uklapa s
amerikom ponudom.
Dragi Oskar. Bie mu milo to te vidi posle sveg ovog
vremena. Prenesi mu moju ljubav.
Majkl je otro pogleda. Vie se nije osmehivao i lice mu posta
oprezno kao u grabljivice.
Kako to misli posle sveg ovog vremena? Svako bi mogao da
pomisli da ga nisam viao mesecima.
Pa i nisi, zar ne? promrmlja Rozamunda.
Da, jesam. Ruali smo zajedno pre samo nedelju dana.
E, ovo je ba smeno. Mora da je on to zaboravio. Jue se
javio pa mi ree da te nije video od predstave Tili gleda na zapad.
Staru budalu mora da je izdalo pamenje.
Majkl se nasmeja. Rozamunda ga je, oiju rairenih i plavih,
gledala bez emocija.
Ti misli da sam ja budala, je li tako, Mik?
Majkl se pobuni.
Mila, pa razume se da ne mislim.
Misli, misli. Ali ja nisam savrena praznoglavka. Toga dana
nisi bio ni blizu Oskara. Znam gde si bio.
Rozamunda, mila ta ti to misli?
Hou da kaem da znam gde ste vi stvarno bili
Majkl je zurio u enu i na njegovom zgodnom licu mogla je da se
vidi nesigurnost. A ona mu je mirno uzvraala pogled, spokojna,
neusplahirena.
Ba neugodno, pomisli on iznenada, moe da izgleda pogled
ovako prazan kao to je njen.
Onda prilino neuverljivo ree:
Ne znam samo kuda cilja tim
Ja samo mislim da je glupo da me zatrpava hrpom lai.
Ma sluaj me, Rozamunda
Krenu da je izgrdi ali odusta, iznenaen kad mu ena tiho
ree:
elja nam je, zar ne, da uzmemo prava za ovaj komad i da ga
postavimo?
elja? Pa to je uloga za koju sam sanjao da mora da negde
postoji za mene.
Da tako sam i mislila.
Ali ta si zapravo mislila?
Pa to veoma mnogo kota, je li tako? Ali ovek ne sme previe
da rizikuje.
Prodorno je odmeri i lagano ree:
To je tvoj novac znam. Ako ne eli da rizikuje
To je na novac, mili naglasi Rozamunda. I mislim da je
to prilino vano.
Sluaj, mila. Ona uloga Ajlin vredelo bi da se malo dopie.
Rozamunda se osmehnu.
Mislim uistinu da ne elim da je igram.
Mila moja devojko ree Majkl zapanjeno. ta te je to
spopalo?
Nita.
Ama neto jeste, drugaija si u poslednje vreme
neraspoloena nervozna, ta ti je?
Nita. Htela bih samo da bude paljiv, Majkle.
Paljiv u vezi sa im? Uvek pazim ta radim.
Ne, mislim da nije tako. Uvek misli da sve moe da izvede
tako da svi veruju u ono to ti eli. Glupo si postupio sa Oskarom
onog dana.
Majkl ljutito pocrvene.
A ta je s tobom? Rekla si da ide u kupovinu s Dejn. Nisi.
Dejn je u Americi, tamo je ve nedeljama.
Da ree Rozamunda. To je bilo glupo, takoe. U stvari,
ila sam u etnju po Ridens parku.
Majkl je radoznalo odmeri.
Ridens park? U ivotu se nisi etala po Ridens parku. ta se
ovo deava? Ima li deka? Moe ti da pria to god hoe,
Rozamunda, ali u poslednje vreme jesi drugaija. Zato?
Ja sam razmiljala sam o stvarima. O tome ta da uradim
Majkl obie oko stola uverljivo spontanom urbom. Isto tako
uverljiva bila mu je i vatrenost u glasu kad skoro zavapi:
Mila ti zna da te ja ludo volim!
Bee zadovoljan to mu je uzvratila zagrljaj, ali kad se
razdvojie, njega opet neugodno iznenadi udna sraunatost u
njenim lepim oima.
ta god da sam uradio, uvek si mi pratala, je li tako?
Pretpostavljam da je tako ree Rozamunda neodreeno.
Nije u tome stvar. Vidi, sad je sve drugaije. Moramo da mislimo i
planiramo.
Mislimo i planiramo ta?
Rozamunda, mrtei se, ree:
Stvari se ne zavravaju kad ih ti zavri. To je u stvari neka
vrsta poetka i ovek mora da se pripremi za ono to e sledee
uraditi, kao i ta je vano, a ta ne.
Rozamunda
A ona je sedela, lica zabrinutog, pogleda upravljenog u
prazninu, gde za Majkla, oevidno, nije bilo mesta.
Na trei pomen njenog imena, ona se lako tre i pribra.
ta si to rekao?
Pitao sam te o emu razmilja
O? O, da, pitala sam se treba li da idem dole do mesta kako
li se zvae? Lajet Sent Meri i potraim gospoicu kako li se
zvae onu to je ivela kod tetke Kore.
Ali zato?
Pa eto, ona e uskoro da nekud ode, zar ne? Kod roaka ili
nekud. Mislim da ne bi trebalo da je pustimo da ode dok je ne
pitamo.
ta da je pitamo?
Da je pitamo ko je ubio tetku Koru.
Majkl je zapanjeno pogleda.
Misli zar ti misli da ona zna?
Rozamunda prilino odsutno ree:
O, ne mislim da ona zna u tom smislu samo mislim da ona
verovatno to zna. I to zbog onoga to je ujka Riard rekao kad je bio
dole. A on jeste iao dole, zna, Suzan mi je to rekla.
Ali kako bi ona mogla da uje ta je on rekao?
Lako, mili ree Rozamunda tonom kao da se prepire s
nerazumnim detetom.
Kojeta. Teko mogu da zamislim da je stari Riard Aberneti
o sumnjama koje gaji prema porodici mogao da razgovara pred
nekim ko mu nije ak ni dalji rod.
To je, razume se, tano. Ali ona je to mogla da uje kroz vrata.
Prislukivala je, misli?
Rekla bih da je tako u stvari, sigurna sam da jeste. Mora biti
da je smrtno dosadno kad dve ene ive same i kad je najvee
uzbuenje pranje lavaboa i putanje make napolje. I tome slino.
Razume se da je prislukivala i kriom itala pisma svako bi to
inio.
Majkl joj uputi pogled koji bi po mnogo emu mogao da se
nazove smetenim.
Da li bi i ti to radila? upita je neuvijeno.
Ja ne bih ila na selo da nekome budem drubenica ree
Rozamunda i strese se. Pre bih umrla.
Mislio sam da li bi itala tua pisma i sve to?
Rozamunda smireno ree:
Da ako bih elela da neto saznam. Svi to rade, kako ti to nije
jasno?
Njen bistar pogled srete njegov.
ovek prosto eli da zna ree Rozamunda. ovek ne eli
da ma ta uradi s tim znanjem. Pretpostavljam da tako ona
smatra mislim na gospoicu Gilkrist. Ali sam sigurna da ona zna.
Majkl priguenim glasom ree:
Rozamunda, ta ti misli ko je ubio Koru? I starog Riarda?
I opet onaj bistri plavi pogled srete njegov.
Mili ne budi smean Ti zna isto tako dobro kao i ja. Ali je
mnogo, mnogo bolje da se to nikad ne pominje. I zato neemo.
18.
Sa svog mesta pored ognjita u dnevnoj sobi, Herkul Poaro
posmatrao je okupljeno drutvo.
Njegove oi zamiljeno preoe preko Suzan, koja sedi
uspravno, deluje ivo i nadahnuto, pa preko njenog mua, koji sedi
pored nje s prilino odsutnim izrazom lica i uvija ome od konopca
koji dri meu prstima; oi mu dalje stiu do Dorda Krosfilda,
uparaenog i vidno zadovoljnog samim sobom gde upravo pria o
kartakim ajkulama na atlantskim krstarenjima Rozamundi, koja
mehaniki odgovara: Stvarno neverovatno, dragi. Ali emu?
potpuno ravnodunim glasom; dalje, do Majkla s njegovom sasvim
osobenom lepotom paenika i veoma oevidnim armom; do
Helen, doterane i pomalo odsutne; do Timotija, udobno smetenog
u najboljoj fotelji s dodatnim jastukom ispod lea; i do Mod, snane
i vrste grae, vidno spremne da se muu posveti istog asa kad
zatreba; i konano do osobe koja srameljivo sedi neto malo izvan
porodinog kruga gospoice Gilkrist, koja na sebi ima prilino
upadljivu paradnu bluzu. Samo to nije, proceni on, ustala,
promrmljala izvinjenje i napustila porodini skup da se, kao i uvek,
povue u svoju sobu. Gospoica Gilkrist, pomisli Poaro, zna gde joj
je mesto. Nauila je to na teak nain.
Herkul Poaro otpi malo kafe koju su svi dobili posle veere i
kroz polusputene kapke stade da procenjuje situaciju.
eleo je da ih ovako okupi i da ih ima pred sobom sve
zajedno, i to mu je uspelo. I ta sad, pomisli, da radi s njima?
Iznenada oseti odvratnost prema poslu koji je morao da zavri. A
zato to, upita se? Da li je to zbog uticaja Helen Aberneti? Primetio
je kod nje crtu pasivnog otpora koja se inila neoekivano jakom.
Nije li ona, mada oevidno graciozna i bezbrina, uspela da mu
nametne deo svoje neodlunosti? Protivila se ovom ralanjivanju
pojedinosti o Riardovoj smrti, znao je. elela je da se to ostavi da
miruje, da se ostavi da zamre u zaboravu. Poaroa to nije iznenadilo.
Ono to ga je iznenaivalo bila je sklonost da se sloi s njom.
Izvetaj koji mu je gospodin Entvisl podneo o porodici bio je,
sad je shvatao, zadivljujui. Opisao je sve ove ljude promiljeno i
dobro. Uz poznavanje i ocene starog advokata da mu slue kao
voice, Poaro je eleo da sve i sm vidi. Pomiljao je da e, kad sve
ove ljude sretne lino, moi da stekne veoma temeljnu predstavu o
tome ne kako i kada (bila su to pitanja koja nije hteo da dotie.
Ubistvo bee mogue bilo je to sve to je eleo da zna!) ve ko.
Jer Herkul Poaro imao je dugo ivotno iskustvo za sobom i, kao to
ovek koji se bavi slikama uvek moe da kae ko je bio slikar, tako je
Poaro verovao da bi mogao da prepozna osobu koja je najpriblinija
tipu amatera kriminalca koji e u sluaju nastanka neke njegove
line potrebe biti spreman da ubije.
Ali to nee biti tako lako.
I to stoga to je lako mogao da zamisli svakoga od prisutnih kao
mogueg iako ne i verovatnog ubicu. Dord je mogao da
ubije kao to pacov sateran u kripac ubija. Suzan hladnokrvno
plodonosno da bi pospeila plan. Gregori zato to je imao
nastranu morbidnu crtu karaktera koja odbacuje i priziva, gotovo
udi za kaznom. Majkl zato to je ambiciozan i to, kao i svaki ubica,
ima jaku sujetu. Rozamunda zato to je zapanjujue plitkoumna na
prvi pogled. Timoti zato to je mrzeo i zavideo bratu i eznuo za
moi koju bi bratovljev novac doneo. Mod zato to je Timoti bio
njeno dete i to bi, kad joj je dete u pitanju, bila nemilosrdna. ak je
i gospoica Gilkrist, pomisli on, mogla da pomilja na ubistvo da joj
se inilo da bi to moglo da joj vrati Vrbu u svem njenom
gospodskom sjaju! A Helen? Helen nije mogao da zamisli kao
osobu koja nekoga ubija. Bila je previe civilizovana previe
udaljena od nasilja. A ona i njen mu bez sumnje su voleli Riarda
Abernetija.
Poaro uzdahnu. Nee biti preica do istine. Umesto toga morao
je da odabere dui, ali razumno siguran metod. Moralo je da doe
do razgovora. Mnogo razgovora. Jer, posmatrano na dugi rok, ili
kroz la, ili preko istine, ljudi se kad-tad odaju
Skupu ga je predstavila Helen i odmah se pobrinula da
prevazie gotovo sveoptu zlovolju izazvanu njegovim prisustvom
nepoznat i jo stranac! na ovom porodinom okupljanju. A on
je koristio oi i ui. Posmatrao je i oslukivao otvoreno i iza vrata!
Primetio je sklonosti, netrpeljivosti, neodmerene rei koje se
javljaju uvek kad je podela naslea u pitanju. Bio je u stanju da
udesi pojedinane etnje i razgovore, u etiri oka, po terasi, pa je
izvodio zakljuke i pamtio zapaanja. Razgovarao je s gospoicom
Gilkrist o iezloj slavi njene ajdinice i o propisnoj postavci
salia i okoladnih eklera, pa je ak posetio s njom i povrtnjak da
utvrdi pravilnu primenu bilja kod kuvanja. Provodio je duge
poluasovne sedeljke sluajui Timotija kako pria o svom zdravlju
i uticaju koji boja ima na njega.
Boja? Poaro se namrti. Jo neko je pominjao neto o boji
gospodin Entvisl?
Bilo je tu takoe i razgovora o razliitim vrstama slikanja. O
Pjeru Lanskenu kao slikaru. O slikama Kore Lansken koje je
prisvojila gospoica Gilkrist, a s prezirom ih se liila Suzan. Ba
kao slike s potanskih razglednica, rekla je svojevremeno. I
preslikavala ih je odatle.
Gospoica Gilkrist je bila strano uzrujana zbog toga i rekla
otro da je gospoa Lansken uvek slikala pravo iz prirode.
Ali se kladim da je varala rekla je Suzan Poarou kad je
gospoica Gilkrist otila iz sobe. U stvari, tano znam da jeste, ali
nisam htela da uznemirim staru macu i da to kaem.
A kako vi to znate?
Poaro je posmatrao jaku samouverenu liniju Suzanine brade.
Ova ovde e uvek biti sigurna, mislio je. A moda e, jednom,
postati previe sigurna
Suzan je nastavljala:
Rei u vam, ali nemojte to da prenesete gospoici Gilkrist.
Jedna od slika je pejza Polfleksana, uvala i svetionik i kej
uobiajeni motivi amaterskih slikara. Ali je kej raznela bomba
tokom rata i, kako je tetka-Korina slika nastala tek pre nekoliko
godina, znai da nije mogla da slika uivo, odnosno pravo iz
prirode, zar ne? Ali na potanskim razglednicama koje tamo
prodaju i dalje moe da se vidi kej kakav je nekada bio. Jednu od
njih nala sam u fioci komode u njenoj spavaoj sobi. To znai da je
tetka Kora skicu zapoinjala napolju i onda je kasnije, rekla bih,
paljivo dovravala kod kue gledajui razglednicu! Smeno je, zar
ne, kako se lako otkrije kad ljudi neto kriju?
Da, zaista je, kako vi to kaete, smeno rekao je Poaro,
zastao malo, pa zakljuio da je otvaranje sasvim prikladno.
Vi me se ne seate, madam rekao joj je ali se ja vas
seam. Ovo nije prvi put da se mi vidimo.
Ona se prodorno zagledala u njega. Poaro zduno klimnu
glavom.
Da, da, ba je tako. Bio sam u unutranjosti automobila,
dobro uukan i kroz prozor sam vas video. Razgovarali ste s
jednim mehaniarem iz garae. Vi me niste primetili prirodno
ja sedim u automobilu stariji zimogroljivi stranac! Ali sam ja
primetio vas jer ste mladi, privlanog izgleda i stajali ste na suncu. I
tako sam, kad sam stigao ovde pomislio: Tiens! Kakva sluajnost!
U garai? Gde? Kad je to bilo?
O, pre izvesnog vremena nedelju dana ne, neto vie. U
ovom asu ree Poaro neiskreno jer se sasvim dobro seao garae
Kraljevog grba ne mogu da se setim gde to bee. Mnogo putujem
svuda po ovoj zemlji.
I traite, je li, pogodnu kuu radi smetaja vaih izbeglica?
Da. Mnogo je stvari koje zbog toga moraju da se uzmu u
razmatranje. Cena susedstvo mogunosti za preureenje.
Pretpostavljam da ete kuu morati mnogo da izmenite. I da
ubacite sijaset onih odvratnih pregradnih zidova.
U spavaim sobama, da, svakako. Ali glavnina prizemlja
ostae uglavnom nedirnuta rekao je on pa malo zastao pre nego
to je nastavio. Rastuuje li vas to, madam, to e ova vaa stara
porodina vila zavriti na taj nain u rukama stranaca?
Razume se da ne rekla je Suzan, koja je izgledala kao da je
to zabavlja. Mislim da je to izvrsna ideja. Ne mogu da zamislim
nikoga ko bi pristao da ivi u ovakvoj kui. A nema razloga da
budem sentimentalna. To nije moj stari dom. Moja majka i otac
iveli su u Londonu. Ovamo smo samo ponekad dolazili za Boi. U
stvari, ja sam oduvek mislila da je kua pomalo avetinjska i skoro
nepristojan hram bogatstvu.
Oltari su sad drugaiji. Grade se na drugi nain, uz priguena
svetla i skupocenu jednostavnost. Ali bogatstvo i dalje ima svoje
hramove, madam. Koliko sam shvatio nisam, nadam se,
indiskretan i vi takoe planirate slino zdanje, je li tako? Sve
prvoklasno bez krtarenja na trokovima.
Suzan se nasmejala.
Teko da je to hram to je samo poslovni prostor.
Moda je ime sporedno ali e kotati mnogo novca, je li
tako?
Sve je danas avolski skupo. Ali e se, mislim, poetno
ulaganje isplatiti.
Recite mi neto o tim vaim planovima. Zapanjuje me to to je
jedna mlada ena tako praktina, tako sposobna. Kad sam ja bio
mlad davno to bee, priznajem lepe ene mislile su jedino na
svoja zadovoljstva, na kozmetiku o la toilette.
ene i danas veoma mnogo misle na svoja lica i tu sam ja
reila da se umeam.
Ispriajte mi.
I ona mu je ispriala. Ispriala mu je uz bogatstvo detalja i u
velikoj meri nesvesnim otkrivanjem svoje linosti. Zadivili su ga
njena poslovna preduzimljivost, smelost u planiranju i poimanje
detalja. Dobar, smeo planer koji sve sporedne stvari otura u stranu.
Moda malo bezobzirna kao to svi smeli planeri i moraju da budu.
Posmatrajui je, rekao joj je:
Da, uspeete. Napredovaete. Prava je srea to niste, kao
mnogi, ogranieni besparicom. Bez poetnog ulaganja ovek ne
moe daleko da dogura. Imati tako kreativne ideje, a biti bez
sredstava da se one sprovedu u ivot bilo bi istinski
nepodnoljivo.
Nisam bila u stanju da to pokrenem! Ali bih nala novac na
ovaj ili onaj nain nala bih nekoga da me podri.
Ah! Pa razume se. Va stric, ija je ovo bila kua, bio je bogat
ovek. ak i da nije umro, on bi vas, kako ste vi to rekli,
potpomogao.
O, ne, ne bi. Stric Riard je, kako se to kae, kad su ene u
pitanju, bio malo zaostao. Da sam bila muko rekla je i senka
ljutine preletela joj je licem. Mnogo me je naljutio.
Shvatam da, shvatio sam
Stariji ne bi trebalo da stoje na putu mladima. Ja o, izvinite
me, molim vas.
Herkul Poaro se lako nasmejao i zasukao brie.
Star sam, tano je. Ali ne smetam mladima. Nema nikoga ko
treba da eka da ja umrem.
To je jeziva misao.
Ali vi ste realista, madam. Hajde da priznamo bez mnogo
okolienja da je svet pun mladih ak i sredovenih koji ekaju,
strpljivo ili nestrpljivo, da umre neko ija e im smrt dati ako ne
bogatstvo, a ono priliku da neto stvore.
Prilika! rekla je Suzan i duboko udahnula vazduh. To je
sve to oveku treba.
Poaro je tada, gledajui mimo nje, rekao veselo:
A evo i vaeg mua da nam se pridrui u naem malom
razgovoru Razgovaramo, gospodine Benks, o mogunostima. O
zlatnoj prilici o prilici koju morate da zgrabite s obe ruke. Koliko
daleko u savest ovek mora da zagazi za tako neto? Hajde da
ujemo vae miljenje.
Ali mu nije bilo sueno da uje miljenje gospodina Benksa o
zlatnoj prilici, niti o bilo emu drugom. U stvari, otkrio je da je
skoro nemogue da razgovara s Benksom. Benks je imao neko
udno fluidno svojstvo. Da li od svoje volje, ili po eninoj elji, on
izgleda nije bio sklon razmeni miljenja ili razgovorima u etiri oka.
Ne, konverzacija s Gregorijem nije uspela.
Poaro je razgovarao i s Mod Aberneti takoe o bojama
(njihovom mirisu) i kako je velika srea to je Timoti bio u stanju da
doe u Enderbi i kako je od Helen bilo ljubazno to je poziv uputila
i gospoici Gilkrist.
Jer ona je uistinu veoma korisna. Timoti tako esto ima elju
da neto prezalogaji a ovek ne moe stalno da se oslanja na tue
sluge. No, ima jedna plotna na gas u maloj odaji pored ostave pa
gospoica Gilkrist moe brzo da spremi sve to treba i da pri tome
nikoga ne uznemirava. I uvek je spremna da donese sve to treba i
ne smeta joj da tri gore-dole stepenicama desetak i vie puta
dnevno. O, da, mislim da je samo provienje umealo svoje prste
jer, vidite, ne znam kako bismo sad bez nje da se ona nije plaila da
ostane sama u naoj kui, iako mi je to tada smetalo.
Plaila se da ostane sama? upitao je Poaro.
Sasluao je celo izlaganje koje mu je Mod iznela po tom pitanju.
Kaete da je bila uplaena? A ipak nije umela da objasni
zato? To je zanimljivo. Veoma zanimljivo.
Ja sam to pripisala oku sa zadrkom.
Mogue.
Jednom, tokom rata, kad je bomba pala na dva kilometra od
nas, seam se da je Timoti
Poaro je uspeo da udalji svoje misli od Timotija.
Da li se neto posebno desilo toga dana? upitao je.
Kog dana? upitala je Mod i pogledala ga zgranuto.
Toga dana kad je gospoica Gilkrist bila uzrujana.
O, toga dana ne, mislim da nije. Izgleda da od toga pati od
kada je napustila Lajet Sent Meri, ili tako bar ona kae. Izgleda da
joj nita nije smetalo dok je bila tamo.
A ishod je, pomisli Poaro, bio komad zatrovanog svadbenog
kolaa. Ne iznenauje mnogo to je gospoica Gilkrist preplaena
od tada I ak i kad se povukla u miroljubivi krajolik oko Stejnsfild
Grejnda, strah se zadrao. I vie nego zadrao. Pojaao. Zato se
pojaao? Opsluivanje zahtevnog hipohondra kakav bee Timoti
sigurno je bilo toliko iscrpljujue da bi oajanje koje je obuzimalo
gospoicu Gilkrist najverovatnije potisnulo strah i napetost koje je
oseala zbog zatrovanog svadbenog kolaa.
Ali ima neto u toj kui to je uspelo da uplai gospoicu
Gilkrist. ta? Da li je ona znala ta je to?
Kad se nakratko naao sm s gospoicom Gilkrist neto pre
veere, Poaro je smesta naeo temu s gotovo neutivom
radoznalou svojstvenom strancima.
Za mene je nemogue, vi me shvatate, da predmet ubistva
pominjem lanovima porodice. Ali sam ljubopitljiv. Ko ne bi bio?
Okrutan zloin oseajna slikarka napadnuta u usamljenoj seoskoj
vili. Uas za njenu porodicu. Ali uas, takoe, mogu da zamislim, i
za vas. Jer gospoa Timotija Abernetija mi je pomenula da ste u to
vreme i vi bili tamo. Je li mogue?
Da, bila sam. I, ako biste mi oprostili, mesje Pontarlije, ne
elim da govorim o tome.
Razumem vas o, da, savreno vas razumem.
I poto je to rekao, Poaro je ekao trenutak. I ba kao to je i
mislio, gospoica Gilkrist smesta je krenula da pria o tome.
Od nje nije uo nita to mu ve nije bilo poznato, ali je svoju
ulogu igrao savreno i, pored uveravanja da gaji beskrajno
saoseanje za njen poloaj, putao je tu i tamo lake uzvike u znak
razumevanja i sluao s tako napetom panjom da gospoica Gikrist
nije mogla a da u tome ne uiva.
I tek kad je sasvim iscrpla predmet o tome kako se ona oseala, i
ta je doktor rekao, i kako je ljubazan bio gospodin Entvisl, Poaro
se usudio da oprezno pree na sledeu taku.
Mislim da ste veoma mudro postupili to niste sami ostali
dole u toj vili.
To nisam mogla da uinim, mesje Pontarlije. Zaista nisam
mogla.
Jasno. Razumem ak i to to ste se plaili da sami ostanete u
kui gospodina Timotija Abernetija dok oni budu boravili ovde.
Gospoica Gilkrist je dobila izgled krivca.
Uasno se stidim zbog toga. U stvari, ba je glupavo. Bila je to
neka panika koja me je uhvatila a da uistinu ne znam zato?
Gospoica Gilkrist je tu uzdahnula i rekla da to prosto ne moe
da razume. Zato bi neko nju hteo da otruje?
Ali oevidno je, moja draga damo, da je taj kriminalac, taj
ubica, mislio da vi moda znate neto to bi moglo da dovede do
toga da ga policija uhapsi.
Ali ta bih ja mogla da znam? A to je bio neki od onih groznih
skitnica, ili neko poluludo stvorenje.
Ako je to doista bio skitnica. Meni se to ini malo
verovatnim
O, molim vas, mesje Pontarlije prekinula ga je gospoica
Gilkrist i najednom posta veoma usplahirena. Nemojte da
nagovetavate takve stvari. Ne elim u to da verujem.
U ta to ne elite da verujete?
Ne elim da verujem da to nije bio mislim da je to bio
I onda je zastala, sva smetena.
A ipak rekao je Poaro pronicljivo vi u to verujete.
O, ne verujem. Ne verujem!
Ali ja mislim da verujete. I zato ste uplaeni Vi ste i dalje
uplaeni, zar ne?
O, ne, ne od kada sam stigla vamo. Ovde je mnogo sveta. I
tako je lepa porodina atmosfera. O, ne, ovde sve izgleda ba kako
treba.
A meni se ini oprostite mi to se toliko zanimam star
sam ovek, poneto boleljiv tako da veliki deo vremena provodim
u lenjim razmiljanjima o stvarima koje me zanimaju meni se ini
da mora da se neto desilo tamo u Stejnsfild Grejndu to vam je,
da tako kaem, ulilo strah u glavu. Doktori danas priznaju da nam
se mnoge stvari deavaju u podsvesti.
Da, da, znam da tako govore.
I ja mislim da je va podsvesni strah mogao da bude izazvan
nekim sitnim dogaajem, neim, moda, sasvim beznaajnim to je
posluilo, da tako kaemo, kao okida.
Gospoica Gilkrist je ovo, ini se, zduno progutala.
Sigurna sam da ste vi u pravu rekla je ona.
E sad, ta bi, po vaem miljenju, mogla da bude ta ovaj
beznaajna stvar?
Gospoica Gilkrist se naas zamislila, a onda rekla, sasvim
neoekivano:
Znate, mesje Pontarlije, ja mislim da je to bila opatica.
Ali pre nego to je Poaro stigao da ovo upije kako treba, Suzan i
njen mu uli su u odaju, a odmah za njima i Helen.
Opatica, pomisli Poaro E sad, gde sam, u svemu ovome,
ranije uo da se pominje opatica?
Rei da povede razgovor o opaticama u neko doba tokom te
veeri.
19.
Porodica se, svi bez izuzetka, veoma utivo ophodila prema
mesje Pontarlijeu, predstavniku O.C.P.I.U.N. a i bio je sasvim u
pravu to se ograniio na inicijale. Svi su prihvatili O.C.P.I.U.N.
zdravo za gotovo ak su se i pretvarali da sve znaju o tome!
Koliko su samo ljudska bia nespremna da priznaju neznanje!
Izuzetak bee samo Rozamunda, koja ga je zaueno zapitala: Ali
ta je to? Nikad nisam ula za to. Na sreu, niko drugi u tom
trenutku nije bio pored njih. Poaro joj je na takav nain objasnio
ime se bavi ta organizacija da bi svako drugi osim Rozamunde bio
posramljen to je pokazao neznanje o tako poznatoj svetskoj
ustanovi. Rozamunda je, meutim, samo neodreeno rekla: O!
Opet izbeglice. Dojadile su mi te izbeglice. I time je izrazila
miljenje mnogih koji su obino previe uzdrani da ga iskreno
sami iskau.
Mesje Pontarlije je, prema tome, sada prihvaen kao nunost,
ali takoe i kao inilac koji nita ne znai. Postao je, dakle, strani
dcor. Opte miljenje bilo je da Helen nije morala da ga primi ovde
ba ovog vikenda, ali kad je ve tu, nema svrhe aliti. Na sreu, ovaj
udni mali stranac, ini se, engleski nije mnogo znao. Veoma esto
nije razumeo ono to mu se kae, a kad bi svi govorili manjevie u
isto vreme, delovao je sasvim izgubljeno. inilo se da ga jedino
zanimaju izbeglice i posleratni uslovi ivota i u njegovom reniku
prevladavali su ovi pojmovi. Obino avrljanje izgleda da ga je
bacalo u oajanje. Vie ili manje zaboravljen, Herkul Poaro, zavaljen
na naslon stolice, pijuckao je kafu i posmatrao zbivanja kao to
maka posmatra cvrkut i sletanje i odletanje jata ptica. Maka jo
nije spremna da skoi.
Posle dvadeset i etiri sata vrljanja po kui, naslednici Riarda
Abernetija bili su spremni da izraze svoje elje i da se, ako treba,
bore za njih.
Predmet razgovora bio je, prvo, izvesni spoud servis za desert iz
kojeg su pre toga jeli slatkie.
Pretpostavljam da neu jo dugo da ivim govorio je Timoti
slabim setnim glasom. Mod i ja nemamo dece. Teko da vredi da
se mi optereujemo beskorisnim stvarima. Ali iz sentimentalnih
razloga voleo bih da imam stari servis za desert. Seam ga se iz
milih starih dana. Staromodan je, razume se, i koliko sam shvatio,
servisi za desert danas imaju veoma malu cenu ali eto. Bio bih
sasvim zadovoljan time i, moda s bule komodom iz belog budoara.
Odocnio si, ujae ree Dord uglaenom nemarnou.
Zamolio sam Helen da mi pribelei spoud servis jo jutros.
Timoti pomodre u licu.
Da ti pribelei da ti pribelei? Kako to misli? Nita jo nije
dogovoreno. A i ta e tebi servis za desert? Ti nisi oenjen.
injenica je da skupljam sve to je spoud. A ovo je zaista
izvanredan primerak. Ali sasvim je u redu da uzme tu bule
komodu, ujae. Ne bih je uzeo da mi je poklone.
Timoti sasvim zaboravi na bule komodu.
Sluaj sad ovamo, mladi Dorde. Ne moe da se utrpava
preko reda na ovakav nain. Ja sam stariji od tebe i jedini sam
Riardov roeni brat. Taj servis za desert je moj.
to ne uzme drezdenski servis, ujae? Veoma je fini
primerak i siguran sam isto tako pobuuje sentimentalne
uspomene. U svakom sluaju, spoud je moj. Ko prvi devojci, njemu
i devojka.
Kojeta nema ni govora o tome! zabrza Timoti.
Mod otro ree:
Molim te ne uzrujavaj ujaka, Dorde. To je loe za njega.
Prirodno je da on uzme spoud ako to eli! Pravo prvog izbora
pripada njemu, a vi mladi morate da ekate na red. On je Riardov
roeni brat, kao to je rekao, a ti si, Dorde, samo sestri.
I mogu da ti kaem ovo, mladi ovee ree Timoti kiptei
od besa. Da je Riard napisao valjan testament, podela imovine
ove kue bila bi sasvim u mojim rukama. To je pravi nain na koji je
vlasnitvo trebalo da bude podeljeno, a to to nije uinjeno tako,
jedino mogu da podvedem pod zlonamerni uticaj. Da i ponavljam
to zlonamerni uticaj.
Timoti jo jednom ljutito odmeri sestria.
Naopak testament dodade. Naopak!
I onda se zavali natrag, stavi ruku na srce i prostenja:
Ovo je loe za mene. Kad bih mogao da dobijem malo
brendija.
Gospoica Gilkrist pohita da poslua i vrati se sa osveivaem u
maloj ai.
Izvolite, gospodine Aberneti. Molim vas molim vas nemojte
da se uzbuujete. Jeste li sigurni da vam ne bi bio bolje kad biste se
povukli da malo prilegnete na krevet?
Ne budalite ree Timoti i iskapi sav brendi odjednom. Da
prilegnem? Nameravam da titim svoje interese.
Dorde, ti si me zaista iznenadio ree Mod. Ono to ti
ujak govori savreno je istina. Njegove elje dolaze na prvo mesto.
Ako on eli spoud servis, on e ga i dobiti!
Grozan je u svakom sluaju ree Suzan.
Jezik za zube, Suzan ree Timoti.
Mravi mladi ovek koji je sedeo pored Suzan die glavu.
Glasom malo piskavijim no obino on ree:
Ne obraajte se tako mojoj eni!
I napola se die sa stolice.
Suzan brzo ree: Sve je u redu, Greg. Ne smeta mi.
Ali meni smeta.
Helen ree: Ja mislim da bi bilo velikoduno od tebe,
Dorde, da pusti ujaka da zadovolji svoju elju.
Timoti ogoreno opet zabrza: ta on mene ima da puta?
Ali Dord uz laki naklon Helen ree: Vaa elja je za mene
zakon, ujna Helen. Odustajem od svog prava.
Ti ga, uistinu, nisi ni eleo, je li tako? ree Helen.
On joj dobaci jedan otar pogled i onda se osmehnu: Muka je
s vama, ujna Helen, to ste previe otroumni! Vidite vie nego to
treba da vidite. Ne brini, ujae Timoti, spoud je tvoj. Samo sam
hteo da se malo zabavim.
Lepo si se zabavio! ree Mod ogoreno. Ujak je mogao da
ti dobije srani napad!
U to ne treba da verujete ree Dord veselo. Ujak
Timoti e nas verovatno sve nadiveti. ilav je on.
Timoti se besno nae napred.
Ne udi me ree on to se Riard razoarao u tebe.
Kako to? upita Dord koga duhovitost smesta napusti.
Doao si ovamo posle Mortimerove smrti oekujui da
uskoi u njegove cipele oekujui da te Riard uini svojim
naslednikom, je li tako? Ali ti je moj siroti brat brzo uzeo meru.
Znao je kuda e novac da ode ako ti bude upravljao njime.
Iznenaen sam to ti je uopte ostavio deo bogatstva. Znao je kuda
e to da ode. Konji, kocka, Monte Karlo, kazina po inostranstvu.
Moda i gore. Sumnjao je i da nisi istih ruku, je li tako?
Dord, kome se bela mrlja pojavi sa obe strane nosa, ree:
Zar ne bi bilo bolje da pazi ta govori?
Bio sam slab pa nisam mogao da doem ovamo na sahranu
ree Timoti lagano ali mi je Mod ispriala ta je Kora rekla. Kora
je uvek bila budala ali u tome moe da bude neega! A ako je tako,
znam na koga bih posumnjao
Timoti! ree Mod i die se, jaka, smirena, uticajna. Imao
si veoma naporno vee. Mora da misli na svoje zdravlje. Ne mogu
da dopustim da se opet razboli. Poi sa mnom. Mora da uzme
sredstvo za smirenje i da ode pravo u krevet. Timoti i ja emo,
Helen, uzeti spoud servis i bule komodu kao uspomenu na Riarda.
Nadam se da se tome niko nee protiviti.
I njen pogled prelete po okupljenima. Niko ne progovori pa ona
odmarira iz sobe pridravajui Timotija ispod lakta i drugom
rukom dade znak gospoici Gilkrist, koja se i inae nevoljno vrtela
oko vrata, da njena pomo nije potrebna.
Dord prvi prekide tiinu kad oni odoe.
Femme formidable!
{6}
ree on. To tano opisuje ujnu
Mod. Mrsko bi mi bilo ak i da pokuam da osujetim neko njeno
pobedonosno napredovanje.
Gospoica Gilkrist opet sede na svoje mesto, uini to na nain
kao da joj je nezgodno, i promrmlja:
Gospoa Aberneti je uvek tako ljubazna.
Primedba se nikom ne uini zabavna.
Majkl ejn se iznenada nasmeja i ree: Znate li da ja uivam u
svemu ovome! Ovo je Vojsijevo nasledstvo uivo. Uzgred,
Rozamunda i ja elimo onaj sto od malahita iz dnevne sobe.
O, ne zavapi Suzan. To sam ja elela!
Hajde jovo nanovo ree Dord i oi mu odlutae ka
tavanici.
E sad ne moramo da se ljutimo oko toga ree Suzan.
Razlog zbog kojeg ga ja elim jeste moj novi centar za ulepavanje.
Prostoru bi dao pravu nijansu boje i stavila bih veliki buket
votanog cvea na njega. Izgledao bi bajno. Votano cvee lako
mogu da naem, ali zeleni sto od malahita nije tako uobiajen.
Ali, draga ree Rozamunda upravo zato ga i mi elimo.
Za novu predstavu. Kao to ti ree, bila bi pogoena prava nijansa
boje i sasvim nesumnjivo period. I na njemu bi bilo ili votano
cvee ili punjeni kolibriji. Izgledao bi sasvim na mestu.
Shvatam ta hoe da kae, Rozamunda ree Suzan. Ali
ja mislim da nema tako dobre argumente kao ja. Ti lako moe na
scenu da postavi obojeni sto od malahita izgledae potpuno isto.
Ali ja za moj salon moram da imam pravu stvar.
ujte, dame ree Dord. Kako bi bilo da srea odlui?
Hajde da bacamo paru, ta kaete? Ili da seemo karte pa gubi onaj
ko izvue manju? Sve u skladu s periodom u kojem je sto nastao.
Suzan se ljubazno osmehnu.
Rozamunda i ja emo o tome da razgovaramo sutra ree
ona.
Izgledala je kao i uvek sasvim sigurna u sebe. Dord je s neto
zanimanja motrio as njeno lice as Rozamundino. Rozamundino
lice imalo je neodreen, prilino odsutan izraz.
Na koga biste se vi kladili, ujna Helen? upita on. Ja bih
rekao da e biti nereeno. Suzan ima odlunost, ali Rozamunda
ume tako zanosno da ne gleda ni levo ni desno.
Ili moda ne kolibrije ree Rozamunda. Jedna do onih
veliki kineskih vaza mogla bi da bude divna lampa uz zlatni abaur.
Gospoica Gilkrist pohita da stia strasti.
Ova kua je puna divnih stvari ree ona. Taj zeleni sto
izgledao bi divno u vaem novom poslovnom prostoru, sigurna
sam, gospoo Benks. Nikad nisam videla nita slino. Mora da
kota mnogo novca.
To e biti odbijeno od mog dela nasledstva, razume se ree
Suzan.
ao mi je nisam mislila poe gospoica Gilkrist i sasvim
je uutka zbunjenost.
To moe da bude odbijeno i od naeg dela nasledstva istae
Dord. Ukljuujui i votano cvee.
To cvee izgleda sasvim na mestu na tom stolu promrmlja
gospoica Gilkrist. Pravo umetniko delo. Ljupko lepo.
Ali niko nije obraao panju na dobronamerne besmislice
gospoice Gilkrist.
Greg ree, a opet je govorio onim visokim uzrujanim glasom:
Suzan eli taj sto.
Nasta trenutak nelagodnog mekoljenja kao da je tim svojim
reima Greg postavio drugaiji muziki klju.
Helen brzo ree:
A ta ti stvarno eli, Dorde?
Dord se osmehnu i napetost onda popusti.
Stvarno je sramota to sam onako jedio starog Timotija
ree on. Ali je on prosto neverovatan. Isterivao je svoje efove
tako dugo da mu je to postala patoloka navika.
Bolesniku morate da ugaate, gospodine Krosfilde ree
gospoica Gilkrist.
Ma on je zadrigli stari hipohondar, eto ta je on ree
Dord.
Razume se da jeste sloi se Suzan. Ja ne verujem da je
uopte bolestan, a ti, Rozamunda?
Molim?
Misli li da je stric Timoti bolestan?
Ne ne, rekla bih da nije ree Rozamunda odsutno i onda
se odmah izvini. ao mi je. Razmiljala sam pod kakvim bi
svetlom sto najbolje stajao.
Vidite li? ree Dord. ena koja ima samo jednu ideju.
Tvoja supruga je opasna ena, Majkle. Nadam se da to shvata.
Shvatam ree Majkl prilino mrko.
A Dord nastavi pokazujui sve znake uivanja u onome to se
zbiva.
Bitka kod Stola! Ima da se odigra sutra utivo ali uz tvrdu
odlunost. Svi treba da zauzmemo strane. Ja navijam za
Rozamundu koja izgleda tako slatko i krotko, a nije. Muevi,
podrazumeva se, podravaju ene. Gospoice Gilkrist? Na
Suzaninoj strani, oevidno.
O, molim vas, gospodine Krosfilde, ja ne bih ila tako
Ujna Helen? nastavi Dord, koji ne obrati panju na
prenemaganje gospoice Gilkrist. Va glas je odluujui. O
ovaj zaboravih. Mesje Pontarlije?
Pardon? ree Herkul Poaro i bledo ga pogleda.
Dord na tren razmotri objanjenja koja bi morao da prui, ali
odlui da se u to ne uputa. Siroti stari momak nije razumeo ni re
od onoga to se odigravalo. Ree: Porodina ala.
Da, da, razumeo sam ree Poaro i prijateljski se osmehnu.
I tako je va glas odluujui, ujna Helen. Na ijoj ste vi strani?
Helen se osmehnu.
Moda ga ja elim i sama, Dorde.
I ona namerno promeni temu okrenuvi se svom gostu iz
inostranstva.
Bojim se da je sve ovo vama strano dosadno, mesje
Pontarlije.
Uopte ne, madam. Smatram da sam poastvovan time to
sam primljen u va porodini ivot i on se pokloni. Voleo bih
da kaem ne umem ba sasvim tano da se izrazim da mi je
veoma ao to ova kua odlazi iz vaih ruku u ruke stranaca. To je
bez sumnje velika alost.
Ne, doista, mi ne tugujemo uopte uveri ga Suzan.
Veoma ste dobroduni, madam. Dozvolite mi da vam kaem
da e ovde biti pravi raj za moje starije rtve proganjanja. Raj. I
kakav mir! Molim vas da se toga setite kad vas pritisne kajanje jer
e se to sigurno desiti. ujem da se ovde takoe pominjalo i
zasnivanje nekakve kole, samostana koji bi vodile religieusses
opatice, mislim da tako vi kaete? Da li bi vam moda to vie
odgovaralo?
Sigurno ne ree Dord.
Sveto srce Marijino nastavi Poaro. Na sreu, zahvaljujui
ljubaznosti jednog nepoznatog dobroinitelja, bili smo u stanju da
damo neznatno bolju ponudu.
I onda se obrati direktno gospoici Gilkrist. Vi, mislim, ne
volite opatice, je li tako?
Gospoica Gilkrist pocrvene i videlo se da joj je neugodno.
O, molim vas, mesje Pontarlije, ne smete mislim, to nije
nita lino. Ali nikad nisam mogla da pojmim da je ispravno da se
neko odvoji od sveta na takav nain nije to neophodno, mislim, i
skoro je sebino kad se tako neto uradi, mada time ne mislim na
one opatice koje poduavaju niti na one koje zalaze meu
siromahe zato to mislim da su one krajnje nesebine ene i da
ine mnoga dobra.
Prosto ne mogu da zamislim da neko moe da poeli da
postane opatica ree Suzan.
O, to je veoma privlano ree Rozamunda. Seate li se
kad su ono prole godine obnovili udo. Sonja Vels je izgledala
previe glamurozno iako nije izgovorila nijednu re.
Ono to mi ne ide u glavu ree Dord jeste kako to da se
Svemogui zadovoljava time da nosi srednjovekovne haljine. Jer, na
kraju, haljine tih opatica ba su takve. Beskrajno turobne,
nehigijenske i nepraktine.
I sve ih do jedne ini slinima, zar ne? ree gospoica
Gilkrist. Glupo je, znate, ali sam se strano prepala kad sam bila
tamo kod gospoe Aberneti pa kad je opatica naila da skupi prilog.
Palo mi je na pamet da je to ona opatica koja nam je dola na vrata
na dan sudskog pretresa za sirotu gospou Lansken u mestu Lajet
Sent Meri. Imala sam oseaj, znate, kao da me prati svuda kud
krenem!
Ja sam mislio da opatice kad skupljaju priloge, uvek idu po
dve ree Dord. Siguran sam da se jedna detektivska pria
zasnivala na tome, ili moda greim?
Bila je samo jedna ovoga puta ree gospoica Gilkrist.
Moda moraju da tede dodade neubedljivo. A u svakom
sluaju to nije mogla da bude ista opatica jer je ona prva sakupljala
za svetog Varnavu, mislim a ova ovde za neto sasvim drugo
neto u vezi s decom.
Ali obe su bile istih crta lica, je li tako? upita Herkul Poaro s
vidnim znacima radoznalosti.
Gospoica Gilkrist se okrete prema njemu.
Rekla bih da je to bilo u pitanju. Gornja usna izgledala je
kao da ima brkove. Ja mislim, znate, da je ba to ono zbog ega sam
se uplaila jer sam ba bila napeta u to vreme i setila sam se onih
pria iz rata o opaticama koje su u stvari bile mukarci i peta kolona
ubaena u zemlju padobranima. Razume se da je to bilo ba
budalasto od mene. Posle sam to shvatila.
Opatica je zgodna za preruavanje ree Suzan zamiljeno.
Ne vide ti se noge.
Istina je ree Dord da ovek retko kad koju od njih
paljivo zagleda. Zbog nepanje se i na sudu dobijaju sasvim
suprotni opisi o nekoj osobi od raznih svedoka. Zapanjili biste se.
Mukarca esto opisuju kao visok nizak; mrav debeo; plav
crnomanjast; odeven u tamno odelo u svetlo odelo; i tako dalje.
Obino postoji i jedan pouzdan svedok, ali ovek stvarno treba da
napregne um da bi otkrio ko je taj.
Jo jedna udna stvar je ree Suzan to to nekad u
prolazu neoekivano uhvati sebe u ogledalu i ne zna ko je to.
Samo ti deluje neodreeno poznato. I kae sebi: To je neko koga
poznajem sasvim dobro I onda iznenada shvati da si to ti.
Dord ree: Jo tee od toga bilo bi kad bi zaista mogla da
vidi sebe a ne odraz u ogledalu.
Zato? upita Rozamunda, oevidno zbunjena.
Zato to, ne shvata li, niko ne moe da vidi sebe onako
kako izgleda drugim ljudima. Svako sebe uvek vidi samo u
ogledalu to jest svoj obrnut lik.
Ali zato bi drugima on mogao da izgleda drugaije?
O, da brzo ree Suzan. Tako mora da bude. I to zato to
ljudska lica nisu ista sa obe strane. Obrve su im drugaije, usta su
im sa jedne strane izvijena navie, a nosevi nisu stvarno pravi.
Moe to da potvrdi olovkom ko ima olovku?
Neko joj dodade olovku pa stadoe da eksperimentiu drei
olovku s jedne i druge strane noseva i da se smeju razlikama u
uglovima.
Atmosfera se sada veoma razvedrila. Svi su bili dobro
raspoloeni. Vie nisu bili naslednici Riarda Abernetija okupljeni
da bi podelili imovinu. Bili su normalan i veseo skup ljudi prispeo
da provede vikend na selu.
Samo je Helen Aberneti ostala nema i odsutna.
Uz uzdah Herkul Poaro usta na noge i poele svojoj domaici
laku no.
Ili bi moda, madam, bilo bolje da vam poelim zbogom. Moj
voz odlazi u devet sati ujutru. To je veoma rano. I zato u sada da
vam se zahvalim na vaoj ljubaznosti i gostoprimstvu. Datum
preuzimanja kue to ete srediti s dobrim gospodinom Entvislom.
Razume se, sve e biti udeeno kako vama najvie odgovara.
Moete to da izvedete kad god vama bude po volji, mesje
Pontarlije. Ja ja sam obavila sve zbog ega sam i dola ovamo.
Hoete li sad da se vratite u vau vilu na Kipru?
Da ree Helen i mali osmeh joj iskrivi usne.
Poaro ree:
Milo vam je, da. Nee li vam biti ao?
Zato to naputam Englesku? Ili ste moda mislili ovo ovde?
Mislio sam to naputate ovo ovde.
O ne. Nije dobro, zar ne, slepo se drati prolosti? ovek to
treba da ostavi za sobom.
Ako moe.
I Poaro se, nevino trepui oima, osmehnu izvinjavajui se
grupi utivih lica koja su ga okruivala.
Ponekad, zar ne, prolost nee da vas napusti, ne dozvoljava
da bude preputena zaboravu? Stoji pored oveka i kae: Sa
mnom jo nije svreno.
Suzan se prilino usiljeno nasmeja. Poaro ree:
Ali ja sam ozbiljan da.
Mislite ree Majkl da vae izbeglice kad budu dole
ovamo, nee biti u stanju da zaborave na patnje koje su imale u
prolosti?
Nisam mislio na moje izbeglice.
Mislio je na nas, mili ree Rozamunda. Mislio je na ujka
Riarda i tetku Koru i sekiru i sve ostalo.
I ona se okrenu Poarou.
Je li tako?
Poaro je pogleda bezizraajnog lica. Onda ree:
Zato tako mislite, madam?
Zato to ste vi detektiv, zar ne? Zato ste ovde. O.C.P.I.U.N., ili
kako god da ste to nazvali, jeste ista glupost, zar ne?
20.
Nastupi trenutak izuzetne napetosti. Poaro je oseti, mada oi
nije sklanjao sa Rozamundinog lepog, smirenog lica.
Uz mali naklon on ree: Veoma ste pronicljivi, madam.
U stvari, nisam ree Rozamunda. Pokazali su mi vas
jednom u restoranu. Setila sam se.
Ali to niste pominjali sve do sada?
Mislila sam da e biti zabavnije ako to ne uradim ree
Rozamunda.
Majkl ree neuspeno suzdranim glasom:
Moja draga devojko.
Poaro onda skrenu pogled na njega.
Majkl bee ljut. Ljut i jo neto uplaen?
Poaroove oi lagano preoe po licima prisutnih. Suzaninom,
ljutitom i paljivom; Gregorijevom, bezizraajnom i neprozirnom;
gospoice Gilkrist, budalastom, usana iroko otvorenih;
Dordovom, opreznom; Heleninom, smetenom i napetom
Svi ti izrazi bili su sasvim normalni u ovim okolnostima. Poele
da je lica mogao da im vidi deli sekunde ranije, kad je re
detektiv pala sa Rozamundinih usana. Jer sada, neizbeno, vie
nisu bila ista
On ispravi ramena i pokloni im se. Njegov engleski i naglasak
postae manje strani.
Da ree on. Ja sam detektiv.
Bele mrlje opet mu se ukazae na nosu kad Dord Krosfild
ree: Ko vas je poslao ovamo?
Povereno mi je da ispitam okolnosti pod kojima je umro
Riard Aberneti.
Ko vam je to poverio?
U ovom trenutku to nije vaa briga. Ali bi bila velika prednost,
zar ne, kad biste mogli da budete uvereni izvan svake mogue
sumnje da je Riard Aberneti umro prirodnom smru?
Razume se da je umro prirodnom smru. Ko kae da nije
tako?
Kora Lansken je to rekla. A Kora Lansken je i sama mrtva.
Mali talas nelagodnosti, ini se uz uzdah, razli se odajom kao
zao povetarac.
Ona je to rekla ovde u ovoj sobi ree Suzan. Ali ja zaista
nisam mislila
Nisi li, Suzan? upita Dord Krosfild i svoje podrugljivo lice
okrete njoj. emu dalje pretvaranje? Zar misli da e zavarati
mesje Pontarlijea?
Svi smo u stvari to mislili ree Rozamunda. A njegovo
ime nije Pontarlije nego Herkul nekako.
Herkul Poaro vama na usluzi.
Poaro se pokloni.
Nije bilo usrkivanja vazduha od iznenaenja ili zebnje u
izrazima lica prisutnih. Njegovo ime izgleda da im uopte nita nije
znailo.
Uplailo ih je svakako manje od rei detektiv.
Smem li da pitam do kakvog ste zakljuka doli? upita
Dord.
Nee ti rei, dragi ree Rozamunda. Ili, ako ti i bude
rekao, to sigurno nee biti istina.
Jedino se ona od celog drutva, ini se, zaista zabavljala.
Herkul Poaro je zamiljeno odmeri.
II
Herkul Poaro je loe spavao te noi. Bio je uzrujan, a nije tano
znao zato je uzrujan. Neuhvatljivi delovi razgovora, razni
izmenjeni pogledi, udni pokreti sve je to izgledalo nabijeno
muno zagonetnim znaenjem u nonoj samoi. Stajao je na pragu
sna, ali san nije dolazio. I samo to nije zaspao, neto mu sevnu u
svesti i ponovo ga razbudi. Boja Timoti i boja. Uljana boja miris
uljane boje povezan nekako s gospodinom Entvislom. Boja i
Kora. Korine slike potanske razglednice Kora je obmanjivala
da je slikala Ne, natrag do gospodina Entvisla neto to je
gospodin Entvisl rekao ili je to bio stari Lenskomb? Opatica koja
je dolazila do kue na dan kad je Riard Aberneti umro. Opatica s
brkovima. Opatica u Stejnsfild Grejndu i u mestu Lajet Sent
Meri. Sve skupa previe opatica! Rozamunda koja izgleda
glamurozno kao opatica na pozornici. Rozamunda kae da je on
detektiv i svi je zapanjeno gledaju kad je to rekla. Mora da su isto
tako zurili u Koru na dan kad je rekla: Ali on jeste ubijen, zar ne?
ta je to to je Helen Aberneti osetila da je pogreno toga dana?
Helen Aberneti koja ostavlja prolost za sobom odlazi na
Kipar Helen koja isputa votano cvee kad je on rekao ta je
ono onda rekao? Ne moe tano da se seti
Zaspa onda i dok je spavao stade da sanja
Sanjao je zeleni sto od malahita. Na njemu je staklenim zvonom
pokriven buket votanog cvea samo to je cela stvar zamazana
gustom skerletnom crvenom bojom. Bojom krvi. Mogao je da
nanjui boju, i Timoti stenje i govori: Ja umirem umirem ovo je
kraj. I Mod, koja stoji, visoka i stroga, s velikim noem u ruci, kao
odjek ponavlja za njim: Da, to je kraj. Kraj samrtna postelja,
svee, opatica koja se moli. Kad bi samo mogao da vidi opatiino
lice, znao bi
Herkul Poaro se probudi i znao je!
Da, to jeste bio kraj
Mada je predstojao jo dalek put.
Sastavi razne delie mozaika.
Gospodin Entvisl, miris boje, Timotijeva kua i neto to je
moralo biti u njoj ili bi moglo da bude u njoj votano cvee
Helen Razbijeno staklo
III
Helen Aberneti, u svojoj sobi, odloi malo odlazak u krevet.
Razmiljala je.
Sedela je ispred toaletnog stoia i odsutno gledala svoj lik u
ogledalu.
Bila je primorana da primi Herkula Poaroa u kuu. Ona to nije
elela. Ali gospodin Entvisl ju je doveo u takav poloaj da nije mogla
da ga odbije. I sad je cela stvar izala na videlo. Sada je bilo sasvim
izvesno da Riard Aberneti nije ostavljen da mirno poiva u svom
grobu. A sve je poelo s onih nekoliko Korinih rei
Onoga dana posle sahrane Kako su tada izgledali svi oni, upita
se? Kako su delovali Kori? Kako je ona sama izgledala?
ta bee ono to je Dord rekao? O gledanju samog sebe?
Bio je i neki citat, takoe. Videti samog sebe onako kako te drugi
vide Kako nas drugi vide.
Oi koje su zurile u staklo ne videi nita najednom se
usredsredie. Videla je sebe ali stvarno ne sebe ne sebe onako
kako je drugi vide ne onako kako je Kora videla onoga dana.
Njena desna ne, njena leva obrva bila je malo izvijenija od
desne. Usta? Ne, linija usta bila je simetrina. Kad bi sebe negde
srela, sigurno ne bi primetila veliku razliku u odnosu na lik u
ogledalu. Ne kao Kora.
Kora je slika joj doe sasvim jasno Kora, na dan sahrane,
njena glava malo iskrivljena na stranu postavlja njeno pitanje i
gleda u Helen
Helen iznenada die ruke ka licu. I ree sebi: To nema
smisla to ne moe da ima smisla
IV
Gospoicu Entvisl iz boanstvenog sna, u kome je igrala dame s
kraljicom Meri, otre zvonjava telefona.
Pokua da ne obrati panju na to ali zvonjava nije prestajala.
Pospano die glavu sa jastuka i pogleda sat na nonom stoiu
pored kreveta. Pet minuta do sedam ko bi, za ime sveta, mogao
da zove u ovo doba? Mora biti da je pogrean broj.
Nesnosna zvonjava se nastavljala. Gospoica Entvisl uzdahnu,
dograbi kunu haljinu i odmarira u dnevnu sobu.
Ovo je Kensington 675498 ree kivno kad die slualicu.
Ovde gospoa Aberneti. Gospoa Lea Abernetija. Mogu li da
govorim s gospodinom Entvislom?
O, dobro jutro, gospoo Aberneti ree gospoica Entvisl, a
ono dobro jutro nije bilo srdano. Ovde gospoica Entvisl. Moj
brat spava, bojim se. I ja sam spavala.
Tako mi je ao ree Helen, koja bee prisiljena da se
izvinjava. Ali veoma je vano da smesta razgovaram s vaim
bratom.
Da li bi to moglo da bude kasnije?
Bojim se da ne bi.
O, pa u redu onda.
Gospoica Entvisl bila je ozlojeena.
Ona pokuca na vrata bratovljeve sobe i ue unutra.
Oni Abernetijevi opet! ree mu jetko.
Eh? Abernetijevi?
Gospoa Lea Abernetija. Zove pre sedam sati ujutru! Svata!
Gospoa Helen, je li? Teko meni. Ba neobino. Gde mi je
kuni mantil? Ah, hvala ti.
Ubrzo je govorio:
Entvisl ovde. Jeste li to vi Helen?
Da. Uasno mi je ao to vas ovako diem iz kreveta. Ali vi ste
mi jednom rekli da vas smesta pozovem ako se setim onoga to mi
se uinilo nekako pogrenim na dan sahrane kad je Kora sve
naelektrisala izjavom da je Riard ubijen.
Ah! Setili ste se, znai?
Helen zbunjenim glasom ree: Da, ali to nema nikakvog
smisla.
Morate mi dozvoliti da sm to prosudim. Je li to bilo neto to
ste primetili kod nekog od prisutnih?
Da.
Recite mi.
Izgleda apsurdno ree Helen, iji je glas zvuao kao da se
izvinjava. Ali sam sasvim sigurna u to. Setila sam se toga dok sam
sino sebe posmatrala u ogledalu. O
Sitni iznenaeni polukrik isprati neto to veoma udno stie
preko ice tup teak zvuk koji gospodin Entvisl ne umede
niemu da pripie.
On uurbano izgovori:
Halo halo jeste li tamo? Helen, jeste li tu? Helen
21.
Tek itav sat kasnije gospodin Entvisl, posle silnih razgovora s
nadzornicima slubi i drugima, uspeo je da dobije Herkula Poaroa.
Hvala nebesima! uzviknuo je gospodin Entvisl uz
opravdanu ozlojeenost. Centrale su izgleda imale strahovite
probleme da dobiju taj broj.
To me ne iznenauje. Slualica bee skinuta sa viljuke.
Mrgodnost koja je bojila Poaroov glas mogla je da se oseti i
preko ice.
Gospodin Entvisl otro upita:
Da li se neto desilo?
Da. Kuna pomonica nala je gospou Helen Aberneti pre
oko dvadeset minuta kako lei pored telefona u radnoj sobi. Bila je
u nesvesti. Ozbiljan potres mozga.
Hoete da kaete da je udarena po glavi?
Mislim da je tako. Mogue je i da je prosto pala i glavom
udarila u mermerni prag, ali ja tako ne mislim, a i doktor, on takoe
tako ne misli.
U tom trenutku je sa mnom razgovarala telefonom. udio
sam se ta se desilo kad nam je veza naglo prekinuta.
Znai vama je telefonirala, je li tako? ta je rekla?
Pomenula mi je pre izvesnog vremena da je ona lino, onom
prilikom kad je Kora Lansken nagovestila da joj je brat ubijen, imala
oseaj da je neto pogreno udno nije tano znala kako da to
nazove a na nesreu nije mogla da se seti zato je stekla takav
utisak.
I, iznenada, ona se setila?
Da.
Eh bien.
Nema tu nikakvog eh, pa dobro ree gospodin Entvisl
oporo. Poela je da mi pria, ali je prekinuta.
Koliko vam je ispriala?
Nita odreeno.
Izvinite me, mon ami, ali ja u to da ocenim, a ne vi. ta vam
je tano rekla?
Podsetila me je da sam je zamolio da mi smesta javi ako se
bude setila ta je to to joj se uinilo udnim. Rekla je da se setila
ali da to nema smisla.
Upitao sam je je li to neto u vezi s ljudima koji su toga dana bili
tamo, a ona je rekla da, jeste. Rekla je da se toga prisetila dok se
gledala u ogledalu
Da?
Bilo je to sve.
Nije li nagovestila bar ko je od prisutnih u pitanju?
Teko da bih propustio da vam tako neto kaem da je ona to
uinila ree gospodin Entvisl ledeno.
Izvinjavam se, mon ami. Razume se da biste mi rekli.
Gospodin Entvisl ree:
Moraemo prosto da saekamo da ona povrati svest da bismo
to doznali.
Poaro ozbiljno ree:
To moe i da se ne dogodi jo dugo vremena. A moda i
nikad.
Zar je tako loe? upita gospodin Entvisl i glas mu malo
zadrhta.
Da, zaista je tako loe.
Ali to je uasno, Poaro.
Da, uasno je. I zato sebi ne smemo da dopustimo da ekamo.
Jer ovo dokazuje da ili imamo posla s nekim ko je beskrajno
nemilosrdan ili tako uplaen da se to svodi na isto.
Ali stanite malo, Poaro. ta emo s Helen? Zabrinut sam zbog
nje. Mislite li da e biti sigurna u Enderbiju?
Ne, nee biti sigurna. I zato nije u Enderbiju. Ambulantno
vozilo je ve stiglo i prebacie je u bolnicu, gde e imati posebne
bolniarke i gde nikome, porodici niti bilo kome drugom, nee biti
dozvoljeno da je vidi.
Gospodin Entvisl odahnu.
Olakali ste mi brige! Mogla je da bude u opasnosti.
Bez sumnje bi bila u opasnosti!
Glas gospodina Entvisla bio je duboko potresen.
Veoma potujem Helen Aberneti. Uvek sam je potovao.
ena izuzetnog karaktera. Ona je moda imala izvesne kako da
kaem? neugodne trenutke u ivotu.
Ah, dakle, bilo je neugodnosti?
Uvek sam imao oseaj da je to u pitanju.
Otuda vila na Kipru. Da, to objanjava mnogo stvari
Ne elim da pomislite
Ne moete da me spreite da mislim. Ali sada imam jedan
mali zadatak da vam poverim. Trenutak.
Nasta zatije, a onda se Poaroov glas javi ponovo.
Morao sam da se uverim da niko ne slua. Sve je u redu. Evo
ta bih sada eleo da za mene uradite. Morate da se spremite za
put.
Za put? upita gospodin Entvisl, a zvuao je prilino
smeteno. O, shvatam vi elite da doem u Enderbi?
Nikako. Ja ovde vodim glavnu re. Ne, neete morati da
putujete tako daleko. Vae putovanje nee vas odvesti daleko od
Londona. Otputovaete do Beri Sent Edmundsa (Ma foi! Kakva
imena imaju vai engleski gradovi!) i tamo iznajmite automobil i
odvezite se do Forsdajkovog doma. To je ustanova za mentalno
obolele. Potraite doktora Pentrita i raspitajte se o pojedinostima
jednog pacijenta koji je nedavno otputen.
Kog pacijenta? U svakom sluaju, sigurno
Poaro ga prekide:
Ime pacijenta je Gregori Benks. Otkrijte od kakvog je
poremeaja patio.
Mislite li da je Gregori Benks lud?
Pst! Pazite ta govorite. A sad jo nisam dorukovao, a i vi,
takoe niste, rekao bih, dorukovali.
Nisam. Bio sam previe zabrinut
Ba tako. Onda, molim vas, dorukujte, osveite se. Voz za
Beri Sent Edmunds polazi u dvanaest sati. Ako budem imao jo
neke vesti, telefonirau vam pre no to poete.
Pazite na sebe, Poaro ree gospodin Entvisl brino.
A to, da! Ja, ja ne elim da budem udaren u glavu mermernim
pragom. Moete da budete sigurni da u biti veoma predostroan.
A sad za neko vreme zbogom.
Poaro u kako se sputa slualica s druge strane i onda u
veoma slabaan drugi kljocaj i osmehnu se. Neko je spustio
telefonsku slualicu na aparatu u hodniku.
On izae napolje. U hodniku nije bilo nikoga. Na vrhovima
prstiju ode do spremita ispod stepenica i pogleda unutra. U tom
trenutku iz kuhinje izae Lenskomb nosei posluavnik s
dvopekom i srebrnim bokalom za kafu. Izgledao je pomalo
iznenaen to vidi Poaroa gde izlazi iz spremita.
Doruak je spreman u trpezariji, gospodine ree on.
Poaro ga zamiljeno odmeri.
Stari sobar bio je bled i delovao je potreseno.
Hrabro ree mu Poaro i potapa ga po ramenu. Sve e na
kraju biti dobro. Da li bi vam mnogo smetalo da mi kafu posluite u
mojoj spavaoj sobi?
Nikako, gospodine. Poslau Denet da vam je donese,
gospodine.
Lenskomb prekorno odmeri lea Herkula Poaroa dok se ovaj
uspinjao uza stepenice. Poaro bee odeven u egzotini svileni kuni
mantil ukraen motivom trouglova i kocki.
Stranci! pomisli Lenskomb s gorinom. Stranci u kui! A
gospoa Helen ima potres mozga! Ne znam kud e nas to odvesti.
Nita nije isto otkad je gospodin Riard umro.
Herkul Poaro bee savreno odeven u vreme kad mu Denet
donese kafu. Njegove utene rei slukinja je toplo primila jer su joj
blaile ok koji je doivela kad je nala gospou Helen na podu.
Da, tako je, gospodine, jer ono to sam osetila kad sam
otvorila vrata radne sobe i ula unutra s Huverom pa videla
gospou Helen kako tu lei, nikad neu zaboraviti. Eto nje gde tu
lei i bila sam sigurna da je mrtva. Mora da ju je nesvestica
uhvatila dok je stajala pored telefona i zamislite da je bila na
nogama u to doba ujutru! Nikad ranije nisam primetila da tako
neto ini.
udno, zaista! sloi se Poaro i kao uzgred dodade:
Pretpostavljam da drugi jo nisu bili ustali?
Sluilo se, gospodine, da je gospoa Mod bila na nogama i tu
po kui i oko nje. Ona uvek veoma rano ustaje ide u etnju pre
doruka.
Ona je iz generacije koja se rano die ree Poaro i klimnu
glavom. A mlai, kad smo kod toga oni se ne diu iz kreveta
tako rano, je li tako?
Ne, uistinu, gospodine, svi su bili u dubokom snu kad sam im
donela aj a veoma sam kasno i ja to uinila, takoe, zbog oka i
dolaska doktora i zbog toga to sam prvo i ja morala da popijem
jednu olju da se priberem.
I ona ode, a Poaro se dade u razmiljanje o onome to je rekla.
Mod Aberneti bila je na nogama i po kui i oko nje, a mlaa
generacija u krevetima ali to, pomisli Poaro, nije znailo ama ba
nita. Svako je mogao da uje kako se vrata Helenine sobe otvaraju
i zatvaraju i da je sledi u prizemlje da uje ta pria a da se posle
pretvara da je u krevetu u dubokom snu.
Ali ako sam u pravu, pomisli Poaro, i na kraju nije li sasvim
prirodno da ja budem u pravu to je navika koju imam! onda
nema potrebe da se zalazi u to ko je bio ovde i ko je to bio. Prvo
moram da potraim dokaz tamo gde sam zakljuio da dokaz moe
da bude. I onda drim mali govor. I sednem da vidim ta se onda
zbiva
Onoga asa kad Denet izae iz sobe, Poaro ispi kafu, obue
kaput i stavi eir na glavu, napusti sobu, lako stra niz pokrajne
stepenice i kuu napusti na sporedna vrata. ustro pree pola
kilometra do zgrade pote i tu zatrai meugradsku. Uskoro je opet
govorio s gospodinom Entvislom.
Da, to sam ja opet! Zaboravite na zadatak koji sam vam
poverio. C tait une blague!
{7}
Neko nas je prislukivao. A sad,
mon vieux,
{8}
pravi zadatak. Morate, kao to sam vam rekao, da
sednete na voz. Ali ne idete u Beri Sent Edmunds. elim da odete
do kue Timotija Abernetija.
Ali Timoti i Mod su u Enderbiju.
Tano tako. U kui nema nikoga osim ene po imenu Douns
koju su bogatom svotom privoleli da uva kuu dok su oni odsutni.
Ono to elim od vas jeste da uzmete neto iz te kue.
Dragi moj Poaro! Zaista ne mogu da se srozam tako nisko i da
se bavim provalnom kraom!
To nee da izgleda kao provalna kraa. Rei ete izvrsnoj
gospoi Douns, koja vas poznaje, da su vas zamolili gospodin i
gospoa Aberneti da uzmete taj odreeni predmet i da ga odnesete
u London. Ona nita nee posumnjati.
Ne, ne, verovatno nee. Ali mi se to ne svia ree gospodin
Entvisl i zvuao je krajnje neodluno. to vi ne biste mogli da
odete i uzmete to to vam treba ta god to bilo?
Jer bih, moj prijatelju, ja bio tuinac stranog izgleda i kao
takav sumnjiv lik te bi gospoa Douns smesta poela da pravi
tekoe! S vama to nee biti sluaj.
Ne, ne to shvatam. Ali ta e, za ime sveta, Timoti i Mod
misliti kad budu uli za to? Poznajem ih etrdeset godina.
A poznavali ste i Riarda Abernetija sve to vreme, takoe! I
poznavali ste Koru Lansken jo kad je bila devojica!
Muenikim glasom gospodin Entvisl upita:
Jeste li sigurni da je ovo zaista neophodno, Poaro?
To staro pitanje u ratno doba postavljano je na plakatima. Da
li je vae putovanje zaista neophodno? A ja kaem vama,
neophodno je. Kljuno je!
I koji predmet treba da prisvojim?
Poaro mu ree.
Ali zaista, Poaro, ne vidim
Nije neophodno da vi shvatite. To je moj posao.
I ta elite da uinim s prokletom stvari?
Odneete je u London na jednu adresu u Elm Park Gardenu.
Ako imate olovku pri sebi, zapiite.
Kad to obavi, gospodin Entvisl ree i dalje glasom muenika:
Nadam se da znate ta inite, Poaro.
A zvuao je veoma sumnjiavo ali je Poaroov odgovor bio bez
trunke sumnje.
Razume se da znam ta radim. Mi se pribliavamo kraju.
Gospodin Entvisl uzdahnu.
Kad bismo samo mogli da pogodimo ta je Helen htela da mi
kae.
Nema potrebe da nagaamo, ja znam.
Znate? Ali, dragi moj Poaro
Objanjenja moraju da priekaju. Ali dozvolite mi da vas
uverim u ovo. Ja znam ta je Helen Aberneti videla kad je pogledala
u ogledalo.
II
Doruak je protekao u nelagodnoj atmosferi. Bili su odsutni
Rozamunda i Timoti, ali su ostali bili tu i razgovarali priguenim
glasovima i jeli neto malo manje no to bi to inae inili.
Dord bee prvi kome se vrati vedar duh. Njegova narav bila je
nemirna i optimistina.
Oekujem da e ujna Helen biti sasvim dobro ree on.
Doktori uvek vole da preteruju. Na kraju, ta je potres mozga?
Uglavnom se sve smiri posle nekoliko dana.
ena koju sam poznavala imala je potres mozga tokom rata
ree gospoica Gilkrist. Cigla ili neto tresnulo ju je dok je ila
Totenhem Kort roudom bilo je to za vreme bombardovanja i
ona uopte nita nije osetila. Prosto je nastavila da radi ono to i
dotle i pala je u vozu za Liverpul dvanaest sati kasnije. I, da li ete
poverovati, uopte se nije seala da je ila na stanicu i da je sela na
voz ili bilo ega drugog. Ona prosto nije mogla da shvati zato se
probudila u bolnici. I ostala je u bolnici itave tri nedelje.
Ono to ja ne mogu da razumem ree Suzan jeste zato
je Helen imala potrebu da telefonira u taj neuveni sat i kome je
telefonirala?
Mora da joj je pozlilo ree Mod odluno. Verovatno se
probudila sa oseajem munine i sila da pozove doktora. Onda ju
je uhvatila nesvestica pa je pala. To je jedino to ima nekog smisla.
Nesrea je to je glavom udarila u taj prag na vratima ree
Majkl. Da se samo strmoglavila na drugu stranu, na onaj debeli
tepih, sve bi bilo u redu.
Vrata se otvorie i Rozamunda ue, namrtena.
Ne mogu da naem ono votano cvee ree ona. Mislim
na ono koje je stajalo na stolu od malahita na dan sahrane ujka-
Riarda.
I ona optuivaki pogleda Suzan. Da ga nisi ti uzela?
Razume se da nisam! Pa nije valjda, Rozamunda, da i dalje
misli na sto od malahita sad kad je sirota stara Helen prevezena u
bolnicu s potresom mozga?
Ne vidim to ne bih mislila na njega? Kad ima potres mozga,
ne zna ta se deava i svejedno ti je. Mi nita ne moemo da
uinimo za ujnu Helen, a ja i Majkl moramo da budemo u Londonu
sutra do podne jer treba da vidimo Dekija Lajgoa zbog premijere
Baronetovog uspona. I zato elim da se konano dogovorim oko
stola. Ali volela bih da opet pogledam ono votano cvee. Na stolu
je sad neka vrsta kineske vaze fina ali ni blizu tog perioda. Ba
se pitam gde je moda bi Lenskomb mogao da zna.
Lenskomb se upravo tad pojavi da vidi jesu li zavrili s
dorukom.
Svi smo zavrili, Lenskombe ree Dord ustajui. ta se
desilo s naim stranim prijateljem?
Njemu su kafa i dvopek poslueni na spratu, gospodine.
Petit dejeuner za O.C.P.I.U.N.
Lenskombe, da li znate gde je ono votano cvee to je pod
staklenim zvonom stajalo na zelenom stolu u dnevnoj sobi? upita
Rozamunda.
Koliko sam shvatio, gospoa Helen je imala nezgodu s njim.
Imala je nameru da napravi novo stakleno zvono, ali mislim da to
jo nije stigla da uini.
Pa gde je sada?
Verovatno u ormanu, spremitu, ispod stepenita, milostiva.
Tamo se obino stavljaju stvari koje treba popraviti. Da li da to
proverim za vas?
Idem ja sama da vidim. Poi sa mnom, Majkle, slatkiu. Tamo
je mrano, a ja sama ne idem vie u mrane okove posle onoga
to se desilo ujni Helen.
Svi se estoko trgoe. Mod odlunim glasom upita:
ta si time mislila, Rozamunda?
Pa, nju je neko klepio, zar ne?
Gregori Benks otro ree:
Iznenada joj je pozlilo pa se onesvestila i pala.
Rozamunda se nasmeja.
Da li ti je to ona rekla? Ne budi glup, Greg, razume se da ju je
neko klepio.
Dord grubo ree:
Ne bi trebalo da tako govori, Rozamunda.
Kojeta ree Rozamunda. Mora biti da ju je neko udario.
Mislim, da se sasvim uklapa u sve ostalo. Detektiv je u kui i trai
dokaze, ujak Riard je otrovan, tetka Kora je ubijena sekirom,
gospoica Gilkrist je zatrovana svadbenim kolaem, i sada je ujna
Helen oborena tupim predmetom. Videete, to e se nastaviti. Mi
emo jedno za drugim biti pobijeni, a onaj to bude pretekao bie
taj ubica, mislim. Ali to neu da budem ja koja e biti ubijena,
mislim.
A zato bi neko eleo da ubije tebe, prelepa Rozamundo?
upita Dord nehajno.
Rozamunda irom otvori oi.
Oh ree ona. Pa zato to ja mnogo znam, razume se.
ta ti to zna? upitae Mod Aberneti i Gregori Benks
gotovo u jedan mah.
Rozamunda se osmehnu onim svojim praznim i blaenim
osmehom.
Znam da biste svi to voleli da znate ree ona razlono.
Hajdemo, Majkle.
22.
U jedanaest sati Herkul Poaro sazva nezvanian sastanak u
biblioteci. Odazvali su se svi i Poaro je sad zamiljeno pogledom
prelazio po licima prisutnih koji su sedeli u polukrugu.
Prole noi ree on gospoa ejn vam je obznanila da
sam ja privatni detektiv. to se mene tie, voleo bih da sam mogao
da zadrim svoju camouflage, da tako kaemo malo due. Ali ne
mari! Danas ili najkasnije sutradan ja bih vam rekao istinu.
Molim vas da paljivo sasluate ta imam da vam kaem.
Ja sam na svom polju delovanja slavna linost smem da
kaem najslavnija linost. Moj dar je, injenica je, jedinstven!
Dord Korsfild se osmehnu i ree:
E, tu je muka, mesje Pont ne, vi ste mesje Poaro, je li tako?
Smeno je, zar ne, da ja nikad ranije nisam uo za vas?
To nije smeno ree Poaro ozbiljno. To je alosno! Avaj,
danas vie nema pravog obrazovanja. Oevidno je da mlade danas
ue jedino da budu ekonomisti i kako da poloe testove
inteligencije! Ali da nastavim. Ve godinama sam prijatelj
gospodina Entvisla
Znai on je zamesio celu stvar!
Ako vam se svia, moete to i tako da kaete, gospodine
Krosfilde! Gospodin Entvisl bio je veoma potresen smru svog
starog prijatelja, gospodina Riarda Abernetija. Posebno su ga
uznemirile rei koje je na dan sahrane izgovorila sestra gospodina
Abernetija, gospoa Lansken. Rei koje su izgovorene ba ovde u
ovoj odaji.
Veoma budalasto i sasvim nalik na Koru ree Mod.
Gospodin Entvisl trebalo je da bude pametniji, a ne da obraa
panju na te rei!
Poaro nastavi:
Gospodin Entvisl bio je jo uzrujaniji posle sluajnost,
smem li da kaem? smrti gospoe Lansken. eleo je samo jednu
stvar da bude uveren da je ta smrt bila sluajnost. Drugim
reima, eleo je da bude siguran da je Riard Aberneti umro
prirodnom smru. Zbog toga je poverio meni da sprovedem
neophodnu istragu.
Nasta tiina.
Ja sam je sproveo
Opet tiina. Svi su utali.
Poaro zabaci glavu natrag.
Eh bien, biete ushieni kad doznate da je ishod moje
istrage da nema apsolutno nikakvog razloga da se veruje da je
Riard Aberneti umro na bilo koji drugi nain osim prirodnom
smru. Nema nikakvog razloga da se veruje da je bio ubijen!
I on se osmehnu. Die ruke trijumfalnim pokretom.
To su dobre vesti, zar ne?
Teko da jesu, bar sudei po nainu na koji su je oni primili.
Zurili su nemo u njega i u svim osim u oima jedne osobe inilo se
da jo prevladavaju sumnja i podozrenje.
Izuzetak bee Timoti Aberneti koji je divlje klimao glavom u
znak odobravanja.
Razume se da Riard nije ubijen ree on ljutito. Nikad
nisam mogao da razumem zato bi iko ak i na trenutak mogao da
pomisli tako neto! Korine budalatine, i to je bilo sve. elela je sve
da vas prestravi. Tako je ona shvatala alu. Istina je da je, iako mi je
bila roena sestra, oduvek bila malo poremeena, sirota cura. E pa,
gospodine, kako god da vam je ime, milo mi je to ste imali dovoljno
pameti da doete do pravog zakljuka mada, ako mene pitate,
smatram da je Entvisl postupio podlo to vam je poverio da
istraujete i gurate svoj nos u sve ovo. A ako misli da e imanje da
optereti vaim trokovima, kaem vam da moe da zaboravi na to!
Prokleto je drsko i pride sasvim izlino to to vas je angaovao! Ko
je pa Entvisl da ovako sme da se ponaa? Ako je porodica
zadovoljna
Ali porodica nije, ujae Timoti ree Rozamunda.
Hej kako molim?
I Timoti se zagleda u nju ispod namrtenih obrva.
Mi nismo bili zadovoljni. I ta je s ujnom Helen i ovim to joj
se desilo jutros?
Mod otro ree:
Helen je ba u godinama kad ovek moe da doivi modani
udar. I to je sve to o tome moe da se kae.
Shvatam ree Rozamunda. Jo jedna sluajnost, hoete
da kaete?
Ona pogleda Poaroa.
Ne ini li vam se da ovde ima prilino mnogo sluajnosti?
Sluajnosti se ree Poaro zaista deavaju.
Kojeta ree Mod. Helen je pozlilo, sila je dole da
pozove doktora i onda
Ali ona nije zvala doktora ree Rozamunda. Ja sam ga
pitala
Suzan otro upita:
Koga je u stvari zvala?
Ne znam ree Rozamunda i senka zabrinutosti pree joj
licem.
Ali se usuujem da kaem da to mogu da otkrijem dodade
puna nade.
II
Herkul Poaro je sedeo u viktorijanskom letnjikovcu. Iz depa
izvadi svoj veliki sat i stavi ga na sto ispred sebe.
Bee najavio da odlazi vozom u dvanaest sati. Imao je jo pola
sata do polaska. Pola sata za nekoga da se odlui i obrati mu se.
Moda vie od jedne osobe
Letnjikovac je lepo mogao da se vidi sa svih prozora na kui. Zar
je mogue da niko uskoro nee doi?
Ako se niko ne pojavi, njegovo poznavanje ljudske prirode onda
je manjkavo, a njegova glavna pretpostavka pogrena.
ekao je a iznad njegove glave pauk je u mrei ekao muvu.
Gospoica Gilkrist doe prva. Bila je usplahirena i uzrujana i
govorila je prilino nepovezano.
O, mesje Pontarlije ne mogu da vam se setim onog drugog
imena ree ona. Morala sam da doem i da razgovaram s
vama, mada ne volim to to inim ali zaista sam oseala da bi
trebalo. Mislim, posle onoga to se desilo sirotoj gospoi Helen
ovog jutra i ja lino mislim da je gospoa ejn sasvim u pravu i
da to nije sluajnost, a svakako ne modani udar kao to je
gospoa Mod izrazila, jer je moj roeni otac imao modani udar i to
je sasvim drugaije izgledalo, a u svakom sluaju doktor je rekao
sasvim jasno da je u pitanju potres mozga!
Ona zasta, uze vazduh i pogleda Poaroa moleivim oima.
Da ree Poaro, blago i hrabrei je. Vi elite neto da mi
kaete, je li tako?
Kao to kaem, ne volim to to inim zbog toga to je ona
bila tako ljubazna. Nala mi je posao kod gospoe Mod i sve. Zaista
je bila veoma ljubazna. Zbog toga i oseam da sam tako nezahvalna.
I ak mi je dala kratku bundu gospoe Lansken koja je zaista
divotna i stoji mi kao da je po meni pravljena i uopte ne mari to je
krzno malo olinjalo. A kad sam htela da joj vratim bro od ametista,
ona nije htela da uje
Vi to govorite ree Poaro blago o gospoi Benks?
Da, vidite ree gospoica Gilkrist i obori pogled pa stade
neveselo da kri prste, a onda iznenada die glavu i izgovori u
jednom dahu:
Vidite, ja sam sluala!
Hoete da kaete da se desilo da ste uli razgovor
Ne ree gospoica Gilkrist i zavrte glavom herojskom
odlunou. Radije bih da govorim istinu. A i nije tako loe to to
vama priam jer vi niste Englez.
Herkul Poaro je shvati i ne uvredi se.
Hoete da kaete da je strancima prirodno da prislukuju
ispred vrata ili kod otvorenih prozora, ili da itaju tua pisma?
O, ja nikad nisam otvarala tua pisma ree gospoica
Gilkrist uasnutim tonom. Tako neto, ne. Ali jesam sluala toga
dana onoga dana kad je Riard Aberneti doao da vidi svoju
sestru. Bila sam radoznala, znate, da ujem kako to da se pojavio
tako iznenada posle tolikih godina. I pitala sam se zato i i
vidite kad nemate mnogo od sopstvenog ivota i kad ste bez
prijatelja, javlja vam se sklonost da se zanimate kad uz nekog
ivite, hou da kaem.
Sasvim prirodno ree Poaro.
Da, ja zaista mislim da je to prirodno Mada ne, razume se,
sasvim ispravno. Ali ja sam to uinila! I ula sam ta je rekao!
uli ste ta je gospodin Aberneti rekao gospoi Lansken?
Da. Rekao je neto kao Nema svrhe priati s Timotijem. On
sve omalovaava. Jednostavno nee da slua. A ja sam mislio da taj
teret s mojih plea skinem pred tobom, Kora. Nas troje smo jo
jedini u ivotu. Pa iako si ti uvek volela da izigrava tupavka, ima
mnogo zdravog razuma. Pa ta bi ti uradila u vezi s tim da si na
mom mestu?
Nisam sasvim dobro mogla da ujem ta mu je gospoa Lansken
odgovorila, ali sam uhvatila re policija i onda je gospodin
Aberneti sasvim glasno, povienim tonom, rekao: Ne mogu to da
uinim. Nikako kad je u pitanju moja roena bratanica.
I onda sam morala da odjurim u kuhinju jer je neto poelo da
vri i kad sam se vratila natrag, gospodin Aberneti je rekao: ak i
kad bih umro neprirodnom smru, ne elim da se zove policija, ako
to moe da se izbegne. To valjda shvata, zar ne, draga moja
devojko? Ali ne brini. Sad kad znam, biu veoma predostroan. I
onda je nastavio i rekao da e napraviti novi testament i da e ona,
Kora, biti sasvim zbrinuta. I onda joj je rekao da je bila srena s
muem i kako je on moda s tim u vezi pogreio u prolosti.
Gospoica Gilkrist zauta.
Poaro ree: Shvatam shvatam
Ali ovo uopte nisam elela da kaem da nekome ispriam.
Mislim da bi gospoa Lansken bila protiv toga Ali sada kad je
gospoa Helen jutros napadnuta i kad ste vi onda onako mirno
rekli da je to sluajnost. Ali, o, mesje Pontarlije, to nije bila
sluajnost!
Poaro se osmehnu i ree:
Ne, to nije bila sluajnost Hvala vam, gospoice Gilkrist, to
ste doli do mene. Bilo je neophodno da vi to uinite.
III
Imao je malo potekoa da se oslobodi gospoice Gilkrist, a
hitno je trebalo da to uini jer se nadao da e uslediti nova
poveravanja.
I instinkt ga nije izneverio. Gospoica Gilkrist jedva da se
udaljila a Gregori Benks, gazei pravo preko travnjaka, usplahireno
stie do letnjikovca. Lice mu je bilo bledo, a elo posuto kapljicama
znoja. Oi su mu bile udno uzbuene. Konano! ree on.
Mislio sam da ona glupa ena nikad nee otii. Pogreno je sve to
ste jutros rekli. Pogreno je sve to ste zakljuili. Riard Aberneti
jeste ubijen. Ja sam ga ubio.
Herkul Poaro oima odmeri mladog i uzbuenog oveka od
glave do pete. Iznenaenje ne pokaza.
Znai vi ste ga ubili, je li tako? Kako ste to uinili?
Gregori Benks se osmehnu.
Za mene to nije bilo teko. Vi ste to svakako shvatili. Ima
petnaest do dvadeset lekova koji to mogu da uine, a koji su mi
stalno na dohvatu ruke. Morao sam veoma dugo da razmiljam o
nainu primene, ali sam na kraju doao na zaista genijalnu zamisao.
Lepota je u tome to uopte nisam morao da budem u blizini kad se
to dogodi.
Pametno ree Poaro.
Da potvrdi Gregori Benks i skromno obori pogled.
Delovao je kao da mu je drago. Da stvarno mislim da mi je
to bilo genijalno.
Poaro sa zanimanjem upita:
Zato ste ga ubili? Zbog novca koji je trebalo da pripadne
vaoj eni?
Ne. Ne, razume se da ne odgovori Greg, koji najednom
posta i uzrujan i ozlojeen. Nisam ja lovac na novac. Nisam se ja
oenio Suzan zbog njenog novca!
Pa zar niste, gospodine Benks?
Tako je on mislio ree Greg najednom jetko. Riard
Aberneti! On je voleo Suzan, divio joj se, ponosio se njome kao
pravim primerom krvi Abernetijevih! Ali je mislio da se udala za
oveka nieg od sebe on je mislio da ja ne valjam prezirao me je!
Rekao bih da mu nisam imao pravi naglasak da odela nisam nosio
kako treba. Bio je snob prljavi snob!
Ja tako ne mislim ree Poaro blago. Po svemu to sam
uo, Riard Aberneti nije bio snob.
Bio je. Bio je ree mladi ovek koji je po svemu sudei
zapadao u histeriju. Imao je loe miljenje o meni. Podrugivao mi
se uvek je prema meni bio veoma uglaen, ali sam ispod toga
mogao da vidim da mu se ne sviam!
Mogue.
Pa ne mogu ljudi da se tako ponaaju prema meni i da prou
nekanjeno! I ranije su to pokuavali! Bila je neka ena koja je
donosila recepte da joj se prema njima spreme lekovi. Bila je
nevaspitana prema meni. Znate li ta sam ja uinio?
Da ree Poaro.
Gregori se iznenadi.
Znai, vi znate za to?
Da.
Ona je skoro umrla ree Gregori zadovoljno. To dokazuje
da nisam osoba s kojom se olako postupa! Riard Aberneti me je
prezirao i ta mu se desilo? Umro je.
Bilo je to retko uspeno ubistvo ree Poaro kao da mu
ozbiljno estita.
I dodade: Ali zato ste izali iz senke i odali se meni?
Zato to ste rekli da ste zavrili sluaj! Rekli ste da on nije
ubijen. Morao sam da vam pokaem da niste tako pametni kao to
mislite da jeste i pored toga pored toga
Da ree Poaro. I pored toga?
Greg se iznenada mlitavo svali na klupu. Lice mu se promeni.
Dobi naglo nekakav mahnit izraz.
Bilo je to pogreno opako Moram da budem kanjen
Moram da se vratim tamo u mesto za kanjavanje da se
iskupim Da, da se iskupim! Pokajanje! Kazna!
Lice mu je sad blistalo kao u nekoj vrsti zanosa. Poaro ga je
trenutak ili dva radoznalo prouavao.
Onda upita:
Koliko odista arko elite da pobegnete od ene?
Gregorijevo lice se promeni.
Od Suzan? Suzan je predivna predivna!
Da. Suzan je predivna. To je ozbiljan teret. Suzan vas
beskrajno voli. Da li je i to teret, takoe?
Gregori je sedeo i gledao ispred sebe. A onda, na nain
svojstven nadurenom detetu, ree:
to nije mogla da me ostavi na miru?
Naglo skoi na noge.
Ona sad dolazi ide preko travnjaka. Ja u sad da odem. Ali
hoete li da joj kaete ovo to sam vam ja rekao? Recite joj da sam
otiao u policijsku stanicu. Da priznam.
IV
Suzan stie skoro bez daha.
Gde je Greg? Bio je ovde! Videla sam ga.
Da ree Poaro pa zasta pre nego to ree: Dolazio je da
mi kae da je on otrovao Riarda Abernetija
To je savrena kojetarija! Vi mu niste poverovali, nadam se.
Zato mu ne bih poverovao?
On ak nije bio ni blizu ovoga mesta kad je stric Riard umro!
Moda nije. Gde je bio kad je umrla Kora Lansken?
U Londonu. Oboje smo bili tamo.
Herkul Poaro zavrte glavom.
Ne, ne, to ne odgovara istini. Vi ste, na primer, uzeli
automobil iz garae i nije vas bilo celo popodne. Ja mislim da znam
kuda ste ili. Ili ste u Lajet Sent Meri.
Nita slino nisam uinila!
Poaro se osmehnu.
Kad sam vas sreo ovde, madam, to nije bilo, kao to sam vam
rekao, prvi put to sam vas video. Posle sudskog pretresa u vezi s
Korom Lansken bili ste u garai Kraljevog grba. Razgovarali ste s
mehaniarem, a veoma blizu vas bio je automobil u kojem je sedeo
jedan stariji strani dentlmen. Vi ga niste primetili, ali je on
primetio vas.
Ne znam ta hoete da kaete. To je bilo na dan sudskog
pretresa.
Ah, ali setite se ta vam je taj mehaniar rekao. Upitao vas je
da li ste u srodstvu sa rtvom, a vi ste mu rekli da ste njena
bratanica.
Svi se oni hrane tuom nesreom. Bio je samo jo jedan
leinar.
A njegove sledee rei bile su: A pitao sam se gde sam vas
ranije video? Pa gde vas je on to ranije video, madam? To mora da
je bilo u mestu Lajet Sent Meri budui da vas je video i pre nego
to je ustanovio da ste bratanica gospoe Lansken. Da li vas je
video blizu njene vile? I kada? Bila je to stvar koja je iziskivala
ispitivanje. I ishod te istrage je da ste vi bili tamo u mestu Lajet
Sent Meri onoga popodneva kad je Kora Lansken umrla.
Automobil ste parkirali na istom mestu gde i onog prepodneva kad
je bio sudski pretres. Automobil je vien i broj je uzet. U ovo doba
ve i inspektor Morton zna iji je to automobil.
Suzan je samo zurila u njega. Dah joj bio prilino ubrzan, ali je
inae delovala sasvim pribrano.
Vi priate gluposti, mesje Poaro. I terate me da zaboravim ta
sam htela da vam kaem kad sam dola ovamo elela sam da
pokuam da vas naem nasamo
Da mi priznate da ste vi, a ne va mu, izvrili ubistvo?
Ne, razume se da ne. Da li vi stvarno mislite da sam budala? A
ve sam vam rekla da Gregori nije naputao London onoga dana.
To je injenica koju vi ne moete da znate jer ste bili odsutni.
Zato ste ili u Lajet Sent Meri, gospoo Benks?
Suzan duboko udahnu vazduh.
Pa u redu, kad ve morate da znate! Ono to je Kora rekla na
sahrani, veoma me je zabrinulo. Nisam mogla da prestanem da
razmiljam o tome. Konano sam odluila da se dole odvezem
automobilom, vidim je i upitam kako joj je ta ideja pala na pamet.
Greg je mislio da je to glupa zamisao pa ni njemu nisam rekla kuda
idem. Stigla sam tamo oko tri sata, pokucala na vrata i pozvonila, ali
nije bilo odgovora tako da sam pomislila da mora da je negde izala
ili otputovala. I to je sve to imam da kaem. Nisam obilazila vilu da
pogledam sa zadnje strane. Da jesam, verovatno bih videla slomljen
prozor. I tako sam se jednostavno vratila u London a da pojma
nisam imala da neto moda nije kako treba.
Poaroovo lice bilo je bezizraajno. On ree:
Zato je va mu sam sebe optuio za zloin?
Zato to je i neizgovorena re zatreperi naas na
Suzaninom jeziku i tu i zgasnu, ali Poaro ne propusti priliku.
Imali ste nameru da kaete zato to je lujka, onako, kao
podsmeljivo ali je podsmeh previe blizu istini, zar ne?
Greg je sasvim dobro. Sasvim, sasvim dobro.
Poznato mi je neto iz njegove prolosti ree Poaro.
Nekoliko meseci proveo je u Forsdajkovom domu za mentalno
obolele pre nego to ste ga vi sreli.
On tamo nikad nije zaveden kao sluaj. Bio je dobrovoljni
pacijent.
To je istina. On ne treba, slaem se, da bude svrstan meu
ludake. Ali je, sasvim izvesno, neuravnoteen. Ima kompleks
kanjavanja imao ga je, sumnjam, sve od najranijeg detinjstva.
Suzan progovori brzo i vatreno:
Vi ne shvatate, mesje Poaro. Gregu nikad nije pruena prilika
da se pokae. Zato mi je novac strica Riarda bio tako neophodno
potreban. Stric Riard je stvari uvek posmatrao kao crne i bele. On
nije mogao da razume. Ja sam znala da Greg mora da vodi svoj
posao. Morao je da stekne oseaj da je neko a ne samo hemiarev
pomonik, guran tamo-amo kako se kome svidi. Sad e sve biti
drugaije. On e imati sopstvenu laboratoriju. Moi e da radi samo
na svojim formulama.
Da, da vi ete mu dati oslonac zato to ga volite. Volite ga i
previe kako za sigurnost tako i za sreu. Ali vi ne moete ljudima
da date ono to oni nisu u stanju da prime. Na kraju svega toga on
e i dalje biti neto to ne eli da bude
ta to?
Suzanin mu.
Kako ste samo vi okrutni! I kakve kojetarije priate!
Kad je Gregori Benks u pitanju, bez skrupula ste samo vi. Vi
ste eleli novac vaeg strica ne za sebe ve za vaeg supruga.
Koliko vam je oajniki do tog novca bilo stalo?
Suzan se ljutito okrete i urno ode.
V
Pomislih ree Majkl ejn nehajno da svratim i kaem
vam zbogom.
Osmehivao se, a osmeh mu je imao jedinstvenu zavodljivost.
Poaro bee svestan ovekovog izuzetnog arma.
Nekoliko trenutaka je, u tiini, samo prouavao Majkla ejna.
Oseao je da ovoga oveka poznaje najmanje od celokupnog
drutva koje se okupilo u kui i to zato to je Majkl ejn pokazivao
samo onu svoju stranu koju je eleo da pokae.
Vaa supruga je ree Poaro kao da vodi lak razgovor
veoma neobina ena.
Majkl izvi obrve.
Da li stvarno tako mislite? O, ljupka je, slaem se. Ali ne
moe, bar tako sam ja ustanovio, da se pohvali s mnogo mozga.
Ona nikad nee ni pokuati da bude pametna sloi se
Poaro. Ali ona zna ta eli.
I on tu uzdahnu. Jako je malo ljudi koji to znaju.
Ah! ree Majkl i opet se osmehnu. Mislite li na sto od
malahita?
Moda ree Poaro, malo zasta pa dodade: I na ono to je
bilo na njemu.
Votano cvee, mislite?
Votano cvee.
Majkl se namrti.
Ne mogu uvek ba sasvim da vas razumem, mesje Poaro. I
pored toga i osmeh mu se tu opet smesti na lice zahvalan sam
vam vie no to umem da iskaem zbog toga to ste nas sve izvukli
iz blata. Neprijatno je, u najmanju ruku, hodati unaokolo pod
sumnjom ovakvom ili onakvom da je neko od nas ubio sirotog
starog ujka-Riarda.
Je li vam se takav uinio kad ste se sreli s njim? upita
Poaro. Siroti stari ujka Riard?
Razume se da je bio veoma dobro ouvan i sve to
I sasvim pri zdravoj svesti
O da.
I, injenica je, vrlo otrouman?
Rekao bih da je tako.
Izvrstan poznavalac karaktera?
Osmeh osta neizmenjen.
Ne moete da oekujete da se i tu sloim s vama, mesje
Poaro. Ja mu se nisam svideo.
Pomislio je za vas, moda, da ste neverni? natuknu mu
Poaro.
Majkl se nasmeja.
E, to je ba prava staromodna ideja!
Ali je istina, zar ne?
E, sad se ja pitam ta ste time mislili?
Poaro sastavi vrhove prstiju ispred lica.
Obavljene su neke provere, znate promrmlja on.
Koje ste vi obavili?
Ne samo ja.
Majkl ejn ga hitro, procenjivaki odmeri. Reakcija mu je brza,
pomisli Poaro. On nije budala.
Hoete li da kaete da je policija zainteresovana?
Oni nikad nisu bili u potpunosti zadovoljni, znate, u pogledu
ubistva Kore Lansken kao sluajnog zloina.
I raspitivali su se o meni?
Poaro odluno ree:
Njih zanima kretanje bliskih roaka gospoe Lansken na dan
kad je ona ubijena.
E, to je zaista nezgodno ree Majkl poverljivo uz armantno
skrueno dranje.
Zar, gospodine ejn?
I vie no to moete da zamislite! Rekao sam Rozamundi da
toga dana idem na ruak sa izvesnim Oskarom Luisom.
Kad, to je sasvim izvesno, niste?
Nisam. Odvezao sam se da se vidim sa enom po imenu Sorel
Dejnton veoma poznatom glumicom. Igrao sam s njom u njenoj
poslednjoj predstavi. Prilino je nezgodno, vidite iako je sasvim
ubedljivo kad je policija u pitanju, ovo nee biti sasvim prihvatljivo
za Rozamundu.
Ah! zaklima Poaro diskretno. Bilo je malo muka oko tog
vaeg prijateljstva?
Da U stvari Rozamunda me je naterala da joj obeam da
gospou vie neu viati.
Da, shvatam da to moe da bude nezgodno Entre nous,
jeste li imali aferu s tom damom?
O, to je samo jedna od prolaznih stvari! Ne znai da mi je do
te ene uopte stalo.
Ali je li njoj stalo do vas?
Pa, bila je prilino zamorna ene znaju da budu takve. I
pored toga, kao to vi kaete, policija e u svakom sluaju biti
zadovoljna.
Mislite?
E pa, teko da sam mogao da sekirom navalim na Koru ako
sam u tom trenutku grlio Sorel kilometrima i kilometrima daleko.
Ona ima vilu u Kentu.
Shvatam shvatam a ova gospoica Dejnton, ona e to
posvedoiti za vas?
To joj se nee svideti ali kako je u pitanju ubistvo,
pretpostavljam da e morati to da uradi.
Ona bi to, moda, uradila ak i da niste oijukali s njom.
Kako to mislite? upita Majkl koji se najednom smrai kao
olujni oblak.
Dami je stalo do vas. A kad im je stalo do nekoga, ene su
spremne da se zakunu da je neto istina taman iako nije.
Hoete li da kaete da mi ne verujete?
Sasvim je svejedno da li vam ja verujem ili ne. Nisam ja taj
koga treba da zadovoljite.
Pa koga onda?
Poaro se osmehnu.
Inspektora Mortona koji je upravo uao na terasu na
sporedna vrata.
Majkl ejn se hitro osvrte.
23.
uo sam da ste ovde, mesje Poaro ree inspektor Morton.
Dva oveka su etala po terasi.
Doao sam ovamo s naelnikom Parvelom iz Mefilda. Doktor
Larabi ga je pozvao telefonom da ga obavesti o gospoi Helen
Aberneti pa je on poao ovamo da obavi ispitivanja. Doktor je
izrazio neke svoje sumnje.
A vi, moj prijatelju upita Poaro kako ste se vi u to
uklopili? Veoma ste daleko od vaeg rodnog Berkira.
eleo sam da postavim nekoliko pitanja a ljudi koje sam
eleo da ispitam okupili su se ovde.
On malo zasta pre no to upita: Je li to vae delo?
Da, to je moje delo.
A kao rezultat toga, gospoa Helen Aberneti je udarena i ima
potres mozga.
Mene ne smete za to da krivite. Da je dola kod mene Ali
nije. Umesto toga pozvala je advokata u Londonu.
I upravo se spremala da mu ispria sve to zna kad Baam!
Kad kako vi to kaete baam!
I ta je uspela da mu kae?
Veoma malo. Stigla je samo da mu kae da je gledala sebe u
ogledalu.
Eh, pa dobro ree inspektor Morton filozofski. ene to
rade.
On prodorno pogleda Poaroa. Da li vam to neto govori?
Da, mislim da znam ta je nameravala da mu kae.
Vi ste kao arobni vidovnjak, eto ta ste. Kao i uvek. Pa, ta bi
to bilo?
Izvinite, da li me vi to ispitujete o smrti Riarda Abernetija?
Zvanino, ne. U stvari, razume se, ako se to odnosi na ubistvo
gospoe Lansken
U vezi je s tim, da. Ali ja u vas zamoliti, prijatelju moj, da mi
date jo nekoliko sati. Do tada u znati da li je ono to sam smislio
samo zamislio, shvatate tano. Ako jeste
Dobro, ta ako jeste?
Onda u biti u stanju da vam predam i deo konkretnih
dokaza.
To bi nam svakako veoma pomoglo ree inspektor Morton
iskreno i postrance odmeri Poaroa. A ta to i dalje uvate samo
za sebe?
Nita. Ba nita, budui da neki dokazi koje imam na umu
moda i ne postoje. Te dokaze izveo sam iz raznih odlomaka
razgovora. Moda ree Poaro savreno neubedljivim tonom glasa
i nisam u pravu.
Morton se osmehnu.
Ali tako neto vam se ne deava esto, je li tako?
Ne. Mada u vam priznati da, prinuen sam da priznam
da mi se to desilo.
A ja moram da vam kaem da mi je milo to to ujem! Kad je
ovek stalno u pravu, onda je to ponekad i dosadno.
Ja smatram da nije pouri da ga uveri Poaro.
Inspektor Morton se nasmeja.
I zato sad traite da se uzdrim od ispitivanja?
Ne, ne, uopte ne. Nastavite onako kako ste planirali.
Pretpostavljam da vi u stvari jo ne razmiljate o hapenju?
Morton odmahnu glavom.
Saznanja su nam isuvie tanka za tako neto. Morali bismo
prethodno da dobijemo odluku javnog tuioca a daleko smo od
toga. Ne, traim samo izjave odreenih osoba o njihovom kretanju
nareenog dana. u jednom sluaju veoma oprezno, moda.
Shvatam. Gospoa Benks?
Ba ste pametni, je li? Da. Ona je tog dana bila tamo. Njen
automobil bio je parkiran u starom kamenolomu.
Ali niko nije video da ona stvarno vozi taj automobil?
Ne.
Inspektor onda dodade: Ravo je, znate, to nikad nije rekla
ni re da je bila tamo onoga dana. Morae to da objasni na
zadovoljavajui nain.
Izuzetno je veta u objanjavanju ree Poaro.
Da. Pametna mlada dama. Moda ak i previe pametna.
Nije mudro biti previe pametan. Na taj nain se ubice i
hvataju. Da li ste saznali jo neto o Dordu Krosfildu?
Nita odreeno. On je sasvim obian tip. Ima mnogo mladih
ljudi koji vrljaju svuda po zemlji vozovima, autobusima ili
biciklima. A ljudi su skloni da posle nedelju dana zaborave da li je
bila sreda ili etvrtak kad su se zatekli na nekom mestu ili kad su
videli odreenu osobu.
Zasta malo pa nastavi: Imamo jedno prilino udno
obavetenje dobili smo ga od nadzornice nekog samostana. Dve
njene opatice skupljale su priloge od vrata do vrata. Izgleda da su
otile i do vile gospoe Lansken dan pre no to je ona ubijena, ali se
na njihovo kucanje i zvonjavu niko nije odazvao. To lako moe da se
objasni gospoa Lansken bila je na severu, na Abernetijevoj
sahrani, a gospoica Gilkrist je dobila slobodan dan i otila na izlet
u Bornmut. Stvar je u tome to one kau da je u vili bilo nekoga.
Kau da su ule uzdahe i stenjanje. Raspitao sam se nije li to moda
bilo dan kasnije, ali je nadzornica sasvim odreeno odgovorila da je
to nemogue. Sve je zavedeno u nekakvom dnevniku koji se vodi.
Da li je u vili moda bio neko ko je neto traio pa iskoristio dan kad
su obe ene bile odsutne? I nije li se taj neko, kad nije naao ono
to je traio, vratio sledeeg dana? Ne pridajem posebnu vanost
tim uzdasima, a jo manje stenjanju. ak su i opatice podlone
predubeenjima, pa bez sumnje oekuju da se iz vile u kojoj se
dogodilo ubistvo uje stenjanje. Postavlja se pitanje da li je u vili bio
neko ko tu nije trebalo da bude? I ako je tako, ko je to bio? Svi
Abernetijevi bili su na sahrani.
Poaro postavi naizgled beznaajno pitanje:
Da li su se te opatice koje skupljaju priloge u okrugu vratile
koji dan kasnije da pokuaju opet?
injenica je da su se vratile oko nedelju dana kasnije. U
stvari, ba onoga dana kad se odravao sudski pretres, verujem.
To se slae ree Poaro. To se veoma dobro slae.
Inspektor Morton ga upitno pogleda.
emu ovo zanimanje za opatice?
Bio sam primoran da obratim panju svidelo se to meni ili ne.
Vaoj panji, inspektore, sigurno nije izmaklo da je poseta opatica
bila ba onoga dana kad je zatrovani svadbeni kola nekako dospeo
u vilu.
Pa ne mislite valjda ali to je svakako smena ideja.
Moje ideje nikad nisu smene ree Herkul Poaro ozbiljno.
A sada, mon cher, ostaviu vas da se posvetite vaem ispitivanju
i istrazi o napadu na gospou Aberneti. Ja moram da naem
neaku pokojnog Riarda Abernetija.
Pazite ta govorite gospoi Benks.
Nisam mislio na gospou Benks. Mislio sam na sestriinu
Riarda Abernetija.
II
Poaro je Rozamundu naao gde sedi na klupi iznad malog
potoka koji je preko nekoliko stena padao metar ili dva nie i
nastavljao da tee dalje kroz gusti rododendrona. Ona je zurila u
vodu.
Nadam se da ne remetim Ofeliju ree Poaro kad sede pored
nje. Da li se vi to presliavate za neku ulogu?
Nikad nisam igrala ekspira ree Rozamunda. Osim
jednom repertoarski. Bila sam Desika u Mletakom trgovcu.
Pogana uloga.
A ipak i dirljiva. Uvek sam nevesela kad ujem umilnu
muziku. Kakav je teret ona nosila, sirota Desika, kao kerka
omrznutog i prezrenog Jevrejina. Kakve li su je sumnje razdirale
kad je sa sobom ponela oeve dukate i odbegla ljubavniku. Desika
sa zlatom bila je jedno Desika bez zlata neto je sasvim drugo.
Rozamunda se okrete da ga pogleda.
Mislila sam da ste otili ree mu poneto prekorno kad
pogleda na sat. Prolo je dvanaest sati.
Propustio sam voz ree Poaro.
Zato?
Mislite li da sam ga namerno propustio?
Pretpostavljam da jeste. Vi ste prilino precizni, zar ne? Da
ste eleli da uhvatite taj voz, sigurna sam da biste to i uinili.
Vae rasuivanje zasluuje divljenje. Znate li, madam, da sam
sedeo u onom malom letnjikovcu i nadao se da ete me tamo
posetiti?
Ona ga iznenaeno pogleda.
A zato bih? Svima ste nam manje ili vie rekli zbogom u
biblioteci.
Ba tako. Ali zar nije bilo nita to ste vi eleli da mi kaete?
Ne ree Rozamunda i zavrte glavom. Bilo je mnogo stvari
o kojima sam elela da razmiljam. Vanih stvari.
Shvatam.
Razmiljanju se ne preputam esto ree Rozamunda.
To mi deluje kao gubljenje vremena. Ali ovo jeste vano. Mislim da
ovek treba da planira ivot onako kako njemu najvie odgovara.
I vi to upravo radite?
Pa, da pokuavam da donesem odluku o neemu.
U vezi s vaim suprugom?
Na neki nain.
Poaro prieka trenutak, a onda ree:
Upravo je stigao inspektor Morton i onda, predvidevi
Rozamundino pitanje, brzo nastavi: On je policijski slubenik
zaduen za istragu o smrti Kore Lansken. Doao je ovamo da bi od
svih vas uzeo izjave o tome ta ste radili onoga dana kad je ona bila
ubijena.
Shvatam. Alibi ree Rozamunda vedro.
Njeno lepo lice ozari obeenjaki sjaj.
Bie pakleno za Majkla ree ona. On misli da ja u stvari
ne znam da je bio kod one ene toga dana.
A kako vi to znate?
Bilo mi je jasno iz naina na koji je rekao da ide da rua sa
Oskarom. Bedno nemarno, znate, a i nos mu se trzao malice kao i
uvek kad lae.
Beskrajno sam pomilovan to nisam u braku s vama, madam!
A onda sam se, razume se, uverila tako to sam pozvala
Oskara nastavi Rozamunda. Mukarci su kukavni laovi.
On nije, bojim se, veran suprug? usudi se Poaro da primeti.
Rozamunda, meutim ne ospori tu izjavu.
Ne.
Ali vama ne smeta?
Pa, to je prilino zabavno na neki nain ree Rozamunda.
Mislim, to to imate mua koga sve ene ele da vam otmu. Bilo bi
mi mrsko da sam se udala za oveka koga niko nee kao sirota
Suzan. Greg je zaista potpuno otkaen!
Poaro ju je ispitivaki posmatrao.
A ta bi se desilo ako pretpostavimo da nekoj od ena uspe
da vam ugrabi mua?
To se nee desiti ree Rozamunda pa dodade: Sad vie
ne.
Mislite
Pa sad vie ne kad je tu novac ujaka Riarda. Majkl je na neki
nain slab na te kreature ona Sorel Dejnton skoro da je uspela da
ga uhvati na kuku elela je da ga zadri zauvek ali Majklu je
predstava uvek na prvom mestu. Sad moe da zaigra na veliko da
postavi sopstvene predstave. Moe da se bavi i produkcijom, a ne
samo glumom. Ambiciozan je, znate, i zaista je dobar. A ne kao ja.
Ja oboavam glumu ali sam cepanica, iako dobro izgledam. Ne, za
Majkla ja vie ne brinem. Zbog toga to je to, vidite, moj novac.
I njene oi spokojno sretoe Poaroov pogled. On pomisli kako je
udno to su se obe Abernetijeve neake zaljubile u mukarce koji
nisu u stanju da im uzvrate ljubav, i pored toga to je Rozamunda
prelepa, a Suzan privlana i seksepilna. Suzan je bila potrebna
iluzija i drala se uverenja da je Gregori voli. Rozamunda je jasno
sagledavala stvari i uopte nije imala iluzija, ali je znala ta eli.
Stvar je u tome ree Rozamunda to moram da donesem
veliku odluku o budunosti. Majkl jo ne zna.
Lice joj se iskrivi u osmeh. Otkrio je da onoga dana nisam bila
u kupovini i mue ga sumnje u vezi sa Ridens parkom.
ta je to u vezi s Ridens parkom? upita Poaro zbunjeno.
Otila sam tamo, vidite, po obilasku Ulice Harli. Tek koliko da
proetam i razmislim. Prirodno, Majkl misli da sam, ako sam
uopte bila tamo, ila da se naem s nekim ovekom!
Rozamunda se blaeno osmehnu i ree:
I to mu se uopte nije svidelo!
Ali to vi ne biste ili u Ridens park? upita Poaro.
Samo etnje radi, mislite?
Da. Zar to nikad ranije niste inili?
Nikad. A zato bih? ta to tamo ima pa da ovek uopte poeli
da ode u Ridens park?
Poaro je samo pogleda i ree:
Za vas nita.
I dodade:
Ja mislim, madam, da treba da se odreknete zelenog stola od
malahita u korist vae roake Suzan.
Rozamundine oi se otvorie veoma iroko.
A zato bih? Ja ga elim.
Znam. Znam. Ali vi vi ete zadrati svog mua. Ali jadna
Suzan, ona e svog izgubiti.
Izgubiti? Da li mislite da Greg izlazi s nekom enom? Nikad to
za njega ne bih pomislila. Deluje mi savreno otkaeno.
Neverstvo nije jedini nain da se mu izgubi, madam.
Ne mislite valjda? izusti Rozamunda i zagleda se u njega
prodorno. Ne mislite valjda da je Greg otrovao ujaka Riarda,
ubio tetku Koru i zveknuo ujnu Helen po glavi? To je smeno. ak i
ja znam da to nije bio on.
Pa ko je onda?
Dord, razume se. Dord je smutljivac, vidite, umean je u
neku muku s promenom deviza ula sam za to od nekih
prijatelja koji su bili u Monte Karlu. Mislila sam da ujka Riard zna
za to i oekivala sam da ga izuzme iz nasledstva.
Rozamunda dodade samozadovoljno:
Oduvek sam znala da je to bio Dord.
24.
Telegram je stigao oko est sati te veeri.
Po posebnom zahtevu dostavljen je runo, a ne telefonski, i
Herkul Poaro, koji se ve neko vreme vrzmao oko ulaznih vrata, bio
je na licu mesta da ga preuzme od Lenskomba, koji ga je primio od
potanskog momka.
Poaro otvori koverat uz neto manje od one svoje uobiajene
preciznosti. Telegram se sastojao od tri rei i potpisa.
Poaro ispusti jedan kolosalan uzdah olakanja.
Onda izvadi novanicu od jedne funte iz depa i dade je
zapanjenom potaru.
Ima trenutaka re zatim Lenskombu kad ovek mora da
zaboravi na tedljivost.
Sasvim je mogue, gospodine ree Lenskomb utivo.
Gde je inspektor Morton?
Jedan od dentlmena iz policije ree Lenskomb s
gaenjem naznaujui time da je takve stvari kao to su imena
policijskih slubenika nemogue zapamtiti otiao je. Drugi je,
verujem, u radnoj sobi.
Izvrsno ree Poaro. Smesta idem da mu se pridruim.
On jo jednom potapa Lenskomba po ramenu i ree:
Hrabro, samo to nismo prispeli tamo gde treba.
Lenskomb se nae malo u udu s obzirom na to to je na umu
imao odlazak, a ne prispee.
On ree:
Vi, dakle, ipak ne nameravate da odete vozom u devet i
trideset, gospodine?
Ne gubi nadu ree mu Poaro.
Poaro naini pokret da se udalji, ali se onda okrete i upita:
Pitam se, moete li da se setite koje su bile prve rei koje vam
je gospoa Lansken uputila kad je stigla ovamo na dan sahrane
vaeg gospodara?
Seam se veoma dobro, gospodine ree Lenskomb i lice mu
se ozari. Gospoica Kora izvinite me molim vas, gospoa
Lansken uvek o njoj nekako mislim kao o gospoici Kori
Sasvim prirodno.
Ona mi je rekla: Zdravo, Lenskombe. Mnogo je vremena
prolo od kako si imao obiaj da nam donosi puslice u kolibice.
Sva deca imala su svoju kolibicu dole pored ograde u parku.
Preko leta, kad bi se u kui odravala zabava, ja sam mladim
damama i gospodi mlaima, razumete, gospodine nosio tamo
dole puslice. Gospoica Kora, gospodine, uvek je mnogo polagala
na svoju ishranu.
Poaro klimnu glavom.
Da ree on tako sam i mislio. Da, bilo je to vrlo tipino.
On zatim ode u radnu sobu da nae inspektora Mortona i bez
rei mu prui telegram.
Morton ga ravnoduno proita.
Ja ovde ni re ne razumem.
Dolo je vreme da vam se sve kae.
Inspektor Morton se osmehnu.
Zvuite kao mlada dama iz viktorijanske melodrame. Ali je i
bilo krajnje vreme da vi nabasate na neto. Ovo pretvaranje ne bih
mogao jo dugo da otrpim. Onaj momak Benks i dalje uporno
ponavlja da je otrovao Riarda Abernetija i hvali se da ne moemo
da otkrijemo na koji nain je to uinio. Nikako mi ne ide u glavu
kako to da kad god se desi neko ubistvo, uvek ima onih koji potre
da viknu kako su to oni uinili! ta misle da e time postii? To
nikad nisam uspeo da shvatim.
U ovom sluaju, verovatno je u pitanju pokuaj da se nae
sklonite od tekoa koje donosi odgovornost za samog sebe
drugim reima Forsdajkov sanatorijum.
Izglednije je da e to biti Brodmur.
To bi bilo jednako prihvatljivo.
Da li je on to uinio, Poaro? Ona ena Gilkrist iznela je priu
koju je vama ve izloila i koja bi se poklopila s onim to je Riard
Aberneti rekao o svojoj bratanici. Ako je to uinio njen mu, onda bi
i ona odgovarala. Nekako, znate, ne mogu da zamislim da je ta
devojka odgovorna za vie zloina. Ali nema toga to ona ne bi
uinila da pokrije njega.
Ja u vam sve rei
Da, da, recite mi! I, za ime boga, pourite i recite mi to ve
jednom!
II
Ovoga puta Herkul Poaro je svoju publiku okupio u velikoj
dnevnoj sobi.
Na licima koja su bila okrenuta prema njemu bilo je vie
podsmeljivosti nego napetosti. Nevolja se pojavila u liku
inspektora Mortona i naelnika policije Parvela. Uz policiju koja
vodi glavnu re, ispituje, trai izjave, Herkul Poaro, privatni
detektiv, potisnut je u neto to je izgledalo kao ala.
Timoti skoro da je izrazio opte miljenje kad je svojoj eni
rekao sotto voce: Prokleti mali arlatan! Entvisl mora da je
pobudalio to je sve to mogu da kaem.
inilo se da e Herkul Poaro morati da se dobro potrudi da na
njih ostavi pravi utisak.
On poe na pomalo pompezan nain.
Po drugi put najavljujem svoj odlazak! Jutros sam najavio da
u to uiniti vozom u dvanaest sati. Veeras kaem da u krenuti
vozom u devet i trideset zapravo odmah posle veere. Odlazim
zato to ovde vie nema posla za mene.
Mogao sam to odavno i ja da mu kaem ree Timoti. On
ovde nikad i nije imao ta da trai! Kako samo drski mogu da budu
ti tipovi!
Doao sam ovamo s namerom da reim zagonetku. Zagonetka
je reena. Dozvolite mi prvo da pomenem izvesne pojedinosti koje
mi je predoio divni gospodin Entvisl.
Prvo, gospodin Riard Aberneti naprasno umire. Drugo, posle
sahrane, njegova sestra Kora Lansken kae: Ali on jeste ubijen, zar
ne? Tree, gospoa Lansken je ubijena. Pitanje je jesu li ove tri
stvari deo neke sekvence? Hajde da razmotrimo ta se dalje deava.
Gospoica Gilkrist, drubenica pokojnice, razbolela se poto je
pojela komad svadbenog kolaa u kojem je bio arsenik. To je, onda,
sledei korak u sekvenci.
E sad, kao to sam vam jutros rekao, tokom istrage nisam
naiao na bilo ta ama ba ni na ta to bi potkrepilo uverenje da
je gospodin Aberneti otrovan. Jednako tome, smem da kaem,
nisam naa ni na bilo ta to bi dokazivalo da on nije otrovan. Ali,
kako smo napredovali, stvari su postajale sve prostije. Nesumnjivo
je da je Kora Lansken postavila to zaprepaujue pitanje na
sahrani. Svi se slau oko toga. I nema sumnje, takoe, da je
sledeeg dana gospoa Lansken ubijena i za taj zloin
upotrebljena je sekira. Hajde da sad razmotrimo etvrto zbivanje.
Lokalni raznosa pote vrsto veruje mada on sasvim pouzdano
ne moe da se zakune u to da on nije na uobiajen nain
isporuio paket u kojem je bio komad svadbenog kolaa. I, ako je
tako, paket sa svadbenim kolaem isporuen je runo, te tako ne
moemo da iskljuimo nepoznatu osobu posebnu panju
moramo da obratimo na osobe koje su bile na mestu dogaaja, te
time i u prilici da ostave paket na mestu na kojem je on i naen. To
su: gospoica Gilkrist, razume se; Suzan Benks, koja je toga dana
prispela zbog sudskog pretresa; gospodin Entvisl (ali da, moramo u
razmatranje da uzmemo i gospodina Entvisla; bio je prisutan, setite
se, kad je Kora izgovorila onu svoju reenicu!). I bile su tu jo dve
osobe. Jedan stariji dentlmen koji se predstavio kao gospodin
Gatri, umetniki kritiar, i opatica ili opatice koje su se pojavile toga
jutra da skupe prilog.
E, sad sam ja odluio da krenem od pretpostavke da je raznosa
pote u pravu. Prema tome, potrebno je paljivo prouiti malu
grupu koja je pod sumnjom. Gospoica Gilkrist nije imala nikakve
koristi od smrti Riarda Abernetija, a smru Kore Lansken dobila je
veoma malo u stvari, smrt ove potonje ostavila ju je bez posla i na
velikoj muci da nae novog poslodavca. Gospoica Gilkrist takoe
je zavrila u bolnici zbog trovanja arsenikom.
Suzan Benks jeste imala veliku korist od smrti Riarda
Abernetija, a veoma malu od smrti gospoe Lansken mada bi
ovde njen motiv gotovo sasvim sigurno mogao da bude bezbednost.
Mogla je da ima dobar razlog da veruje da je gospoica Gilkrist
prislukivala razgovor izmeu Kore Lansken i njenog brata Riarda
koji se odnosio na nju, Suzan Benks, pa je, prema tome, mogla da
zakljui da mora da ukloni gospoicu Gilkrist. Ona lino je, setite
se, odbila da pojede komad svadbenog kolaa i takoe predloila da
do jutra ne zove doktora kad je gospoici Gilkrist pozlilo tokom
noi.
Gospodin Entvisl nije imao koristi od bilo koje od te dve smrti
ali je imao znatan uvid u poslove gospodina Abernetija, kao i u
fondove, te bi tu sasvim lako mogao da se nae razlog zato Riard
Aberneti ne bi trebalo dugo da ivi. Ali rei ete vi ako je tano
da je gospodin Entvisl umean, to bi se on onda obraao meni?
I na to u vam odgovoriti ne bi bilo prvi put da je ubica
previe siguran u sebe.
Sad dolazimo do dva, kako bih ih nazvao, spoljna inioca:
gospodina Gatrija i opaticu. Ako je gospodin Gatri zaista gospodin
Gatri, umetniki kritiar, to bi ga onda stavljalo izvan sumnje. Isto
se odnosi i na opaticu, ako je zaista bila opatica. Pitanje je jesu li te
osobe ono za ta su se predstavljale, ili neko drugi?
I smem da kaem da izgleda da ima jedan udan motiv
opatice ovek bi mogao da kae koji se provlai kroz ceo ovaj
sluaj. Opatica dolazi na vrata kue Timotija Abernetija i gospoica
Gilkrist veruje da je to ona ista opatica koju je videla u mestu Lajet
Sent Meri. Takoe je opatica, ili opatice, dolazila ovamo dan pre
nego to je umro gospodin Aberneti
Dord Krosfild promrmlja: Tri prema jedan za opaticu.
Poaro nastavi:
I tako imamo odreene komade nae slike smrt gospodina
Abernetija, ubistvo Kore Lansken, zatrovani svadbeni kola, i motiv
opatice.
Pridodau i neke druge pojedinosti sluaja koji su privukli moju
panju:
Poseta umetnikog kritiara, miris uljane boje, slika potanske
razglednice luke Polfleksan i, konano, buket votanog cvea koji je
stajao na stolu od malahita na kojem sada stoji kineska vaza.
Razmiljanje o ovim stvarima odvelo me je do istine i ja sam
sada spreman da vam kaem istinu.
Prvi deo rekao sam vam jutros. Riard Aberneti jeste umro
iznenada ali ne bi bilo razloga za sumnju u ubistvo da njegova
sestra Kora nije izgovorila one rei na sahrani. Sva sumnja na
ubistvo Riarda Abernetija poiva na ovim reima. Zahvaljujui
njima, vi ste svi poverovali da je ubistvo poinjeno, a poverovali ste
u to ne samo zbog tih izgovorenih rei ve zbog karaktera same
Kore Lansken. Jer Kora Lansken je oduvek bila uvena po tome to
je govorila istinu kad to nije zgodno. I tako je sluaj Riardovog
ubistva poivao ne samo na onome to je Kora rekla ve i na linosti
same Kore.
I sad dolazim na pitanje koje sam iznenada sam sebi postavio:
Koliko ste dobro svi vi poznavali Koru Lansken?
On na trenutak zauta, a Suzan otro upita: Kako to mislite?
Poaro nastavi:
Vi je uopte niste dobro poznavali to je odgovor! Mlaa
generacija nikad je nije ni videla ili, ako i jeste, bilo je to u vreme
dok su svi bili deca. Postojale su u stvari samo tri osobe prisutne
toga dana koje su stvarno poznavale Koru. Lenskomb, sobar, koji je
star i prilino slep; gospoa Mod Aberneti, koja ju je videla svega
nekoliko puta u vreme kad se udala, i gospoa Helen Aberneti, koja
ju je poznavala sasvim dobro, ali koja je nije videla preko dvadeset
godina.
I tako sam ja sebi rekao: ta ako se na sahrani toga dana nije
pojavila Kora Lansken?
Hoete li da kaete da tetka Kora nije bila tetka Kora?
zapanjeno upita Suzan. Mislite li da nije ubijena tetka Kora, ve
neko drugi?
Ne, ne, ubijena je Kora Lansken. Ali nije to bila Kora Lansken
koja je dan ranije dola na sahranu svoga brata. ena koja je toga
dana dola imala je samo jednu nameru da iskoristi, ovek bi
rekao, injenicu to je Riard umro naprasno. I da u svesti njegovih
roaka stvori pomisao da je ubijen. to joj je uspelo preko svake
mere!
Gluposti! Zato? ta bi bila svrha toga? upita Mod Aberneti
osorno.
Zato? Da skrene panju sa drugog ubistva. Sa ubistva same
Kore Lansken. Jer ako Kora kae da je Riard ubijen, pa sledeeg
dana i sama bude ubijena, onda bi te dve smrti mogle da se
posmatraju u najmanju ruku kao uzrok i posledica. Ali ako je Kora
ubijena, i ako je u njenu vilu provaljeno, i ako policija nije uverena
da je u pitanju provala, onda e ona da traga gde? Pa blizu kue,
zar ne? Sumnja bi tako lako pala na enu koja je kuu delila sa
ubijenom.
Gospoica Gilkrist se pobuni otresitim tonom:
Ma hajdete doista mesje Pontarlije ne mislite valjda da
bih poinila ubistvo zbog broa od ametista i nekoliko bezvrednih
skica?
Ne ree Poaro za neto malo vie od toga. Bila je tamo
jedna skica luke Polfleksan i, kako je gospoa Benks bila dovoljno
bistra da to primeti, ta skica kopirana je sa potanske razglednice
koja prikazuje stari kej onako kako je nekada izgledao. Ali gospoa
Lansken je uvek slikala samo pravo iz prirode. Setio sam se onda da
je gospodin Entvisl pomenuo da je osetio miris uljane boje kad je
prvi put bio u vili. Vi umete da slikate, zar ne, gospoice Gilkrist?
Otac vam je bio slikar i o slikarstvu znate veoma mnogo.
Pretpostavimo da je neka od slika koju je Kora jeftino kupila na
nekoj prodaji imala veliku vrednost. Pretpostavimo da ona sama
nije bila svesna ta je kupila, ali da vi jeste. Vi znate da je ona
oekivala dolazak svog starog prijatelja, uvaenog umetnikog
kritiara. Onda je njen brat iznenada umro i plan vam je sinuo u
glavi. Jednostavno ste joj mogli dati da popije sredstvo za spavanje
u ranoj jutarnjoj olji aja tako da je u besvesnom stanju zadri
celog dana dok vi lino igrate njenu ulogu u Enderbiju. Enderbi ste
poznavali veoma dobro iz njenih pria. A ona je priala veoma
mnogo, kao to to inae ine ljudi kad zau u godine, o svom
detinjstvu. I nije vam bilo teko da starom Lenskombu pomenete
puslice i kolibice, to je trebalo da ga sasvim ubedi u va identitet u
sluaju da ispolji sumnju. Da, svoje poznavanje Enderbija veoma
ste lepo iskoristili toga dana, uz primedbe o ovome i onome i
prizivanje uspomena. Niko do njih nije posumnjao da vi niste Kora.
Nosili ste njenu odeu, neznatno postavljenu umecima i, kako je
nosila lane ike, nije vam bilo teko da i to primenite. Niko Koru
nije video dvadeset godina a za dvadeset godina ljudi se toliko
promene da se esto uje izjava: Nikad je ne bih poznao! Ali se
navike u ponaanju pamte i Kora je imala odreene, veoma
prepoznatljive pokrete koje ste vi paljivo uvebavali pred
ogledalom.
I ba tu ste, to je zaista udno, napravili prvu greku.
Zaboravili ste da je odraz u ogledalu obrnut. Kad ste u ogledalu
posmatrali savrenu reprodukciju Korinog ptijeg krivljenja glave
na stranu, niste shvatali da je to u sutini pogrean pokret na
suprotnu stranu. Videli ste, recimo, da je Kora krivila glavu
udesno ali ste zaboravili da je vaa glava iskrivljena ulevo da bi se
dobio isti pokret u ogledalu.
To je ono to je zabrinulo i zbunilo Helen Aberneti u trenutku
kad ste davali vau uvenu izjavu. Njoj se neto uinilo pogreno.
Shvatio sam to i sm pre neko vee kad je Rozamunda ejn
napravila onu neoekivanu primedbu o tome ta se deava u
slinim prilikama. Svi neizbeno gledaju u onoga ko govori. Prema
tome, kad je gospoa Helen osetila da neto nije u redu, onda neto
nije bilo u redu s Korom Lansken. One veeri, posle razgovora o
likovima u ogledalu i posmatranju sebe, mislim da je gospoa
Helen eksperimentisala ispred ogledala. Njeno lice nije posebno
asimetrino. Verovatno je mislila na Koru, setila se kako je Kora
imala naviku da glavu krivi na desnu stranu, izvela to, i pogledala u
ogledalo kad joj se, razume se, uinilo da je lik pogrean pa je
shvatila, u trenu, ta je to bilo pogreno onog dana na sahrani. Malo
se dvoumila oko toga ili je Kora stekla naviku da glavu krivi na
drugu stranu to joj se uinilo najmanje verovatno ili Kora nije
bila Kora. I jedna i druga stvar inile su joj se besmislene. Ali je bila
odluna da o svom otkriu smesta obavesti gospodina Entvisla.
Neko ko je imao obiaj da rano ustaje ve bee u blizini, pa je za
njom kriom poao u prizemlje i, plaei se otkria koja je ona
mogla da prenese, udario ju je tekim predmetom.
Poaro zasta pa dodade:
Sad bih ve mogao da vam kaem, gospoice Gilkrist, da
potres mozga gospoe Helen uopte nije ozbiljan. Ona e uskoro
biti u stanju da nam sama ispria svoju priu.
Nikad neto slino nisam uinila ree gospoica Gilkrist.
Cela pria je avolska la.
To ste bili vi onoga dana ree iznenada Majkl ejn, koji je
ve due vreme paljivo prouavao lice gospoice Gilkrist.
Trebalo je da to i ranije primetim a imao sam nejasan oseaj da
sam vas negde ve ranije video ali, razume se, ovek nikad
paljivo ne gleda
I on tu zauta.
Ne, niko se ne zamara time da paljivo zagleda drubenicu
ree gospoica Gilkrist pomalo drhtavim glasom. Ko e jo da
gleda spremaicu, domau radnu snagu? Skoro slugu! Ali nastavite,
mesje Poaro. Nastavite s tim fantastinim isekom gluposti!
Nagovetaj ubistva izreen na dan sahrane bio je, razume se,
samo prvi korak ree Poaro. Imali ste ih jo u rezervi. U
svakom trenutku bili ste spremni da priznate da ste prislukivali
razgovor izmeu Riarda i njegove sestre. Ono to joj je on u stvari
rekao, nema sumnje, bilo je da misli da nee jo dugo iveti, i to
objanjava onu zagonetnu frazu u pismu koje joj je napisao kad je
stigao kui. Opatica je bila jo jedna od vaih izmiljotina. Opatica
ili radije opatice koja se pojavila u vili na dan sudskog pretresa
dala vam je ideju o opatici koja vas prati unaokolo, to ste veto
iskoristili kad ste eleli da ujete ta gospoa Mod ima da kae
snahi koja je bila u Enderbiju. I jo jednom kada ste poeleli da joj
se pridruite tamo da biste se uverili kako napreduju sumnje. U
stvari, to to ste se sami otrovali, gadno ali ne i fatalno, stari je
izum i mogao bih da kaem da je upravo on kod inspektora
Mortona pobudio sumnju na vas.
Ali slika? upita Rozamunda. Kakva je to slika bila?
Poaro lagano razvi telegram.
Jutros sam telefonom pozvao gospodina Entvisla, odgovornu
osobu, i zamolio ga da ode do Stejnsfild Grejnda i da, postupajui
po ovlaenju gospodina Abernetija lino (ovde Poaro uputi jedan
opominjui pogled Timotiju), potrai meu slikama gospoice
Gilkrist onu s motivom luke Polfleksan i uzme je pod izgovorom da
treba da se ponovo urami kao iznenaenje za gospoicu Gilkrist.
Imao je da je odnese u London i da je preda gospodinu Gatriju,
koga sam prethodno telegramom upozorio na dolazak gospodina
Entvisla. Na brzinu naslikana skica luke Polfleksan uklonjena je i
original je otkriven.
I on podie telegram i proita:
Izvesno Vermer.
{9}
Gatri.
Iznenada, to prepade sve prisutne, rei provalie iz gospoice
Gilkrist.
Ja sam znala da je to Vermer! Znala sam! Ona nije! Stalno je
pominjala Rembranta i italijanske naivce, a nije umela da prepozna
Vermera kad joj je pod nosom! Stalno je torokala o umetnosti a u
sutini pojma nije imala o bilo emu! Bila je beskrajno glupa ena.
Bez prestanka je truala o ovom mestu o Enderbiju, kao i o tome
ta su radili kao deca, i o Riardu, Timotiju i Lori i svima ostalima.
A valjali su se u novcu, uvek! Uvek su imali sve najbolje, ta deca. Ne
znate vi kako je zamorno sluati nekoga ko govori o istim stvarima
sat za satom i dan za danom. I govori: O, da, gospoo Lansken i
Ma ta kaete, gospoo Lansken? I morate da se pretvarate da vas
to zanima. A uistinu vam je dosadno dosadno dosadno I
nemate emu drugom da se nadate A onda Vermer! Videla sam
u novinama pre neki dan da je jedan Vermer prodat za preko pet
hiljada funti!
Ubili ste je na tako okrutan nain za pet hiljada funti?
upita Suzan zaprepaenim glasom.
Pet hiljada funti bilo bi dovoljno ree Poaro da se iznajmi
i opremi ajdinica
Gospoica Gilkrist se okrete prema njemu.
Konano ree ona. Vi razumete. Bila je to jedina prilika
koju sam ikad imala. Morala sam da imam poetni kapital.
Glas joj je podrhtavao od siline opsednutosti svojim snom.
Nazvala bih je Palma. I imala bih male kamile kao drae za menije.
Tu i tamo uvek moe da se nae fini porcelan izuzet od izvoza a
ne one odvratne bele olje i tacne namenjene domaem tritu.
Mislila sam da ponem u nekom otmenom kraju gde bi mi dolazio
samo fini svet. Pomiljala sam na Raj ili moda iester Sigurna
sam da bih postigla veliki uspeh s tim. Pouta malo pa onda
dodade zamiljeno. Hrastovi stolovi i male pletene stolice s
prugastim crvenim i belim jastucima
Nekoliko trenutaka se ta ajdinica, koja nikad nee biti
otvorena, inila stvarnijom od viktorijanske vrstine dnevne sobe u
Enderbiju
Zaaranost prekide inspektor Morton.
Gospoica Gilkrist se prema njemu okrete sasvim uglaeno.
O, svakako ree ona. Odmah. Sigurna sam da ne elim da
vam stvaram bilo kakve nevolje. Na kraju, kad ne mogu da imam
Palmu, sve ostalo zaista nije mnogo vano
I onda ode iz odaje zajedno s njim, a Suzan ree glasom koji je i
dalje podrhtavao:
Nikad nisam mislila da bi ubica mogao da bude neko ko se
trudi da se ponaa kao dama. Uas
25.
Ne razumem ono o votanom cveu ree Rozamunda.
I onda prekorni pogled svojih plavih oiju uvrsti na Poarou.
Nalazili su se u Heleninom stanu u Londonu. Helen se
odmarala na divanu, a Rozamunda i Poaro uivali su u aju s njom.
Ne mogu da shvatim da votano cvee ima bilo kakvu ulogu u
svemu tome ree Rozamunda. Ili sto od malahita.
Sto od malahita, ne, ali je votano cvee bila druga greka
gospoice Gilkrist. Ona je rekla kako je ono lepo izgledalo na stolu
od malahita. A vidite, madam, ona tu nije mogla da ga vidi jer je
stakleno zvono bilo slomljeno i cvee sklonjeno pre nego to je ona
stigla u kuu sa Abernetijevima. Mogla je jedino da ga vidi kad je
tamo bila kao Kora Lansken.
Bilo je to glupo od nje, zar ne? ree Rozamunda.
Poaro joj pripreti prstom.
To vam pokazuje, madam, opasnosti koje nosi konverzacija.
Moje je iskreno uverenje da e se, ako samo moete da navedete
osobu da vam dovoljno dugo pria, o bilo emu pod milim bogom,
ta osoba pre ili kasnije odati. Gospoica Gilkrist je dokaz za to.
Morau da budem oprezna ree Rozamunda zamiljeno.
A onda se razvedri.
Ne znam da li ste uli, ali ja sam u drugom stanju i imau
bebu!
Aha! To je, dakle, pravo znaenje Ulice Harli i Ridens parka.
Da. Bila sam tako uzbuena, znate, i tako iznenaena da
sam prosto morala da odem negde da malo razmislim.
Vi rekoste, seam se, da vam se to ne deava tako esto.
Pa mnogo je lake kad se mnogo ne razmilja. Ali ovoga puta
morala sam da razmislim o budunosti. I odluila sam da napustim
pozornicu i budem samo majka.
To je uloga koja e vam divno pristajati. Ve mogu da vidim
zanosne slike u Skeu ili Tatleru.
Rozamunda se radosno osmehnu.
Da, ovo je bajan oseaj. I znate li, molim vas, da je Majkl
ushien. Zaista nisam verovala da e biti takav.
Ona malo zasta pa dodade:
Suzan je dobila sto od malahita. Mislila sam, sad kad u dobiti
bebu
I ona reenicu ostavi nedovrenu.
Suzanin posao s kozmetikom mnogo obeava ree Helen.
Mislim da je eka veliki uspeh.
Da, ona je roena da uspe ree Poaro. Ista je kao stric
joj.
Vi mislite na Riarda, pretpostavljam ree Rozamunda.
A ne na Timotija?
Uveravam vas ne na Timotija ree Poaro.
Nasmejae se.
Greg je odsutan ree Rozamunda. Lei se, kae Suzan.
I ona upitno pogleda Poaroa, ali ne ree nita.
Ne mogu da shvatim zato bez prestanka ponavlja da je on
ubio ujaka Riarda ree Rozamunda. Da li vi mislite da je to
neki oblik egzibicionizma?
Poaro se vrati na prethodnu temu.
Dobio sam veoma prijateljsko pismo od Timotija Abernetija
ree on. Pie da je veoma zadovoljan uslugama koje sam uinio
porodici.
Ja odista mislim da je ujka Timoti prosto odvratan ree
Rozamunda.
Boraviu kod njih idue nedelje ree Helen. Izgleda da
vrt dovode u red, ali i dalje imaju tekoa da nau pomo za kuu.
Nedostaje im jeziva Gilkrist, pretpostavljam ree
Rozamunda. Ali se usuujem da kaem da bi ona na kraju ubila i
ujaka Timotija. E, ala bi to tek bilo zabavno!
Ubistvo vam se oduvek inilo zabavnim, madam.
O, nije, zaista! ree Rozamunda neubedljivo. Ali sam
zaista mislila da je to bio Dord.
I onda se razvedri. Moda e ipak ubiti nekog jednog dana.
I to bi ba bilo zabavno ree Poaro zajedljivo.
Ma da, zar ne? sloi se Rozamunda.
I ona pojede jo jedan ekler sa tanjiria pred sobom.
Poaro se okrenu Helen.
A vi, madam, odlazite na Kipar?
Da, za etrnaest dana.
Onda mi dozvolite da vam poelim srean put.
I on se prignu nad njenom rukom. Ona ga isprati do vrata
ostavivi Rozamundu da se, zaneta sanjarenjem, kljuka filovanim
kolaima.
Helen iznenada ree:
elela bih da znate, mesje Poaro, da ono to je Riard meni
ostavio, meni znai mnogo vie nego svima njima.
Zar toliko, madam?
Da. Vidite na Kipru je dete Moj mu i ja bili smo veoma
posveeni jedno drugom i mnogo smo tugovali to nemamo dece.
Posle njegove smrti moja usamljenost bila je nepodnoljiva. Dok
sam kao bolniarka radila u Londonu pred kraj rata, srela sam
nekoga Bio je mlai od mene i oenjen, mada ne i sreno oenjen.
Bili smo zajedno neko vreme. I to je bilo sve. On se vratio u
Kanadu eni i deci. Nikad nije doznao za nae dete. On ga i ne bi
eleo. Ja jesam. Meni se to inilo kao udo bila sam sredovena
ena za kojom je ostalo sve to vredi, kako sam mislila. S
Riardovim novcem moi u da kolujem svog takozvanog neaka i
da mu dam poetni zamah u ivotu.
Ona malo zasta, pa dodade: Riardu to nikad nisam rekla.
Bila sam mu draga, kao i on meni ali on to ne bi razumeo. Vi toliko
mnogo znate o svima nama pa sam elela da i ovo znate o meni.
Poaro se opet prignu nad njenu ruku.
Kad stie kui, nae da je fotelja sa leve strane kamina zauzeta.
Dobar dan, Poaro ree gospodin Entvisl. Samo to sam
stigao iz Asizija. Doneli su presudu da je kriva, razume se. Ali se ne
bih iznenadio ako bi zavrila u Brodmuru. Sasvim je otkaila otkad
je u pritvoru. Vrlo je srena. Znate, i sasvim otmenog dranja. Sve
vreme uglavnom provodi u pravljenju detaljnih planova za
otvaranje lanca ajdinica. Njena najnovija izmiljotina treba da se
zove Grm jorgovana. Namerava da ga otvori u Kromeru.
ovek se pita nije li oduvek bila pomalo luda? Ali ja mislim da
nije.
Blagi boe, ne! Bila je zdrava kao vi i ja kad je smiljala to
ubistvo. I hladnokrvno ga izvela. Ima ona dobru glavu na
ramenima, znate, ispod sve te usplahirenosti.
Poaro se lako strese.
Pomislio sam ree on na ono to je Suzan Benks rekla
da nikada ne bi mogla da pomisli da bi ubica mogao da bude neko
ko se trudi da se ponaa kao dama.
A to da ne? Ima ubica raznih vrsta.
I onda zautae a Poaro je mislio na ubice koje je on
poznavao
Beleka o autoru
Iza imena AGATE MILER, roene 15. septembra 1890. godine u
Torkaju, u Engleskoj, krije se uvena spisateljica kriminalistikih
romana AGATA KRISTI, kraljica zloina, ije su knjige prodate u
vie od 2 milijarde primeraka na engleskom jeziku a prevedene su
na preko 50 jezika.
Za pukovnika Aribalda Kristija udala se 1914. godine i iz tog
braka, koji je trajao do 1928. godine, imala je erku Rosalinu.
Agata Kristi je tokom svog vrlo produktivnog radnog veka
napisala 79 romana i zbirki pria, kao i desetine pozorinih
komada. Miolovka, prvi put izvedena u Londonu 1952, najdue je
neprekidno igran pozorini komad.
Njene detektivske prie britanskog arma, koje razreavaju
Herkul Poaro ili ivahna gospoica Marpl, donele su joj svetsku
slavu. U romanu Misteriozna afera u Stajlzu, ekranizovanom 1920,
pojavljuje se lucidni Herkul Poaro, koji pomou svojih sivih elija
reava zamrene zloine, i to u vie od 33 romana.
Gospoica Marpl debitovala je u filmu napravljenom po
poslednjem romanu Agate Kristi Uspavano ubistvo, i to 1976, a taj
lik ljupkog i mudrog njukala javlja se u petnaestak njenih romana.
Oba lika doivela su nezapamenu slavu i zahvaljujui
ekranizaciji u filmovima i TV serijama, od kojih smo mnoge imali
prilike da vidimo i na naim ekranima: Ubistvo u Orijent ekspresu
(1974), Smrt na Nilu (1978).
Agata Kristi napisala je i etiri autobiografske knjige, a
zabeleila je i dogodovtine s arheolokim ekspedicijama na kojima
je bila sa svojim drugim muem.
Pod pseudonimom Meri Vestmakot napisala je est romantinih
romana.
Orden Britanskog kraljevstva pripao joj je 1971. godine.
Umrla je 12. januara 1976. godine.
Jelka Jovanovi
obrada BABAC
epub/azw3 volter
www.balkandownload.org
{1} Y.W.C.A.,Young Womenss Christian Association jedna od
najstarijih i najbrojnijih organizacija koja se bori za poboljanje
drutvenog i ekonomskog poloaja ena, sa seditem u enevi, u
vajcarskoj. (Prim. prev.)
{2} Fr.: au gratin preliv slian beamel sosu s hlebnim
mrvicama, puterom i narendanim tvrdim sirom. (Prim. prev.)
{3} Fr.: radost ivljenja. (Prim. prev.)
{4} Fr.: taman bi tako moglo da bude. (Prim. prev.)
{5} Fr.: samo mi je jo to trebalo. (Prim. prev.)
{6} Fr.: Strana ena. (Prim. prev.)
{7} Fr.: samo sam se alio. (Prim. prev.)
{8} Fr.: stari moj. (Prim. prev.)
{9} Jan Vermer, puno ime Jan van der Mer van Delft (16321675),
uveni holandski anrovski slikar poznat po majstorstvu u
primeni svetlosti. (Prim. prev.)