You are on page 1of 9

2014 8

RANCANGAN PELAJARAN 8 MINGGU 2014


PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 SJK(C) SIN MIN

/
Minggu /
Tarikh

/
Tema / Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Minggu 1
13/7/14 17/7/14

1.2

1.2.1

2.2.1

5.2.3

2.2

5.2

1.2

2.2

5.2

1.2.1

2.2.3

5.2.1

Catatan

/
Minggu /
Tarikh

/
Tema / Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Minggu 2
20/7/14
24/7/14

1.3

2.2

5.1

1.3.1

2.2.3

5.1.2

1.3

2.2

5.4

1.3.1

2.2.3

5.4.2

Catatan

/
Minggu /
Tarikh

/
Tema / Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Minggu 3
30/7/14
31/7/14

1.2

1.2.1

2.2.2

5.1.2

2.2

5.1

Catatan

/
Minggu /
Tarikh
Minggu 4
3/8/14
7/8/14

/
Tema / Tajuk

Standard Kandungan
1.11

2.5
5.2

1.4

2.3

5.2

Standard Pembelajaran
1.11.3

2.5.1

5.2.2

1.4.1

2.3.1

5.2.3

Catatan

/
Minggu /
Tarikh

/
Tema / Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Minggu 5
10/8/14
14/8/14

1.2

1.2.1

2.2.1

5.2.1

1.11

2.2

5.2

2.5
5.2

1.11.3

2.3.3

5.2.2

Catatan

/
Minggu /
Tarikh

/
Tema / Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan

Minggu 6
17/8/14
21/8/14
18/8/14
20/8/14

/
Minggu /
Tarikh

/
Tema / Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Minggu 7
24/8/14
28/8/14

1.4
2.3

5.2

1.4.2
2.3.1

5.2.3

1.4
2.3

5.2

1.4.9
2.3.3

5.2.2

Catatan

/
Minggu /
Tarikh

/
Tema / Tajuk

Minggu 8
31/8/14
4/9/14
(31/8/14
)

Standard Kandungan

1.4

Standard Pembelajaran

2.3

5.2

1.4.1

2.3.4

5.2.2

1.4
2.3

5.2

1.4.10
2.3.4

5.2.3

Catatan

/
Minggu /
Tarikh

/
Tema / Tajuk

Minggu 9
7/9/14
11/9/14

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

1.4

1.4.3
1.4.4

2.3

5.2

2.3.4

5.2.1

1.4

1.4.3
1.4.4
2.3.4

5.2.1

2.3

5.2

Catatan