AANGENAME TIJD

PLEASANT TIME

What can you do to have some good time ? Well, you can…. Write a little poem Go see your friends Try to understand Go for a walk (Central Park N.Y.) Read a little poem of mine Count your money Listen to some music

Wat kan je doen om wat plezier te hebben ? Wel, je kan…. Een gedichtje schrijven Je vrienden opzoeken Proberen te begrijpen Een wandelingetje maken (Central Park N.Y.) Eén van mijn gedichtjes lezen Je geld tellen Naar wat muziek luisteren

De Iweg is oh! zo way If would find a vaag Anders verliet ik het “vandaag” I would leave this day Ik zit No way out, I amlijkt zo stuk gevangen, alles stuck Vandaag vind ik zeker any luck Today I won’t have geen geluk Maar, morgen schijnt alweer shine But, tomorrow the sun will de zon Morgen, ja!, alsof mijn leven herbegon Tomorrow, yeah !, the world is mine Dan heb ik geld, geluk enand success I will have money, luck ben beroemd Maar vandaag lijkt mijn leven wel verdoemd But today, shit !, my life is really a mess ErThere is a future, that’s what I’have seen is een toekomst, het wordt één groot feest Ga weg to places where youje nooit bentbeen Go naar plaatsen waar have never geweest Kom terug of or stay away, heeft geenmatter Come back blijf weg, het it doesn’t belang Ikhope you’ll find your luck, the sooner the better I hoop dat je het geluk vindt en ga je eigen gang

NEDERLANDS

KLIK

ENGLISH

CLICK

Listen to Jefken’s words
Although I am rather curious The world remains mysterious I ask all the people who I meet I search in all the books I read I even asked our great master Why the world is such a big disaster? He answered :” Man have a free will” “Don’t write your misery on my bill” “I gave you all the tools to make it right” “Stop your greed and stop your fight” “Listen to what Jefken has to say” “If you refuse to listen…then pray !”

Luister naar Jefken’s woord
Van nature ben ik eerder curieus Maar voor mij blijft de wereld mysterieus Ik ging het bij de mensen zoeken Ik zocht het ook in vele boeken Ik vroeg het zelfs aan God de Groten Waarom is deze wereld naar de kloten? Hij zei:”De mens is vrij in laten en doen” “Met al hun miserie heb ik niets vandoen” “I gaf jullie de gaven om gelukkig te zijn” “Hebzucht en oorlog kregen jullie klein” “Aanhoor Jefken en laat mij in het midden” “Aanhoor Jefken…anders moeten jullie bidden !”

- 2,5%/Y.

Start counting CLICK/KLIK Start telling

1

2

3

Click

Jozef
Jefken

ussi – Bezoek ook – Visit also – Besuchen Sie auch :
Georges