LEVENSLES

LIFE LESSON

DE CORRECTIE DE LES DE VERGISSING DE SPIJT Uit alles wat je hebtte hoog Toen was de berg gedaan Elke berg heeft een top JeTrek je een les voor je bestaan leefde met nu gespannen boog Alles beginteen echt te knagen Velen willen hogerop Nu is het fouten bij die vragen Je Je maakte water veel de diep voelt je slecht met al te vleet Maar op de top is het zo kil Je luisterde allesje ooit het riep Meer fouten dan zoals vergeet Waarom liepniet toen men jeliep? Dan heb je nog niet wat je wil Je corrigeert je stijl had spijt corrigeerde eigenlijk schiep? Waarom de Heer je en jevan leven Dan kom je naar beneden Je probeert anderen veranderen Maar er rest je meer iets te geven Je kunt niets nu nog weinig tijd Maar, daar is er alleen verleden Maar, de anderen hebben deniet nodig Ervaring is dus steeds de som Legt de schuld soms bij je anderen Daar sta je dan met je koffer geld Te lang maakte jeover elke dom Van wat je spijt hen overbodig Je voelt nu deed…slim of daad En weet dat geld alleen niet telt Er is geen naar beneden, steeds te laat Doe acheraf goed geen hogerop Maar, spijt nu maar komt je best Dan ga je wandelen in de mist Je hebt is nog verleden en geeft het op Er alleen weinig tijd die rest Weet dat je je hebt vergist

IN/UIT

IN/UIT

IN/UIT

IN/UIT

STOP
DETHE LESSON CORRECTION THE MISTAKE THE SORROW The mountainawas far tooyou Let this be lesson to high Each mountain has a top You believed you a nagging pain Life can showthat a thing or two Now you are feelingyou could fly Many want to take it higher Now,try mistakes, you madeup You made to find answers, in vainlot a You the water is still too deep But, on listenedit’s those in need the top to rather cold You never You made more than you ever forgot Why things happened the way they did? It’s not what you have been told You You try to correct and to give corrected yourself and felt sorrow By creating you, the Lord created shit ! And then you go downhill fast Trying will you feel tomorrow But how to sisters and no live ? You have no find a reason tobrothers But, there is only find what’s past But, of oneyouneeding you the others Experience is only the sum Most no the time, you blame anymore your knocked your joke InYou countmany things youor dumb ! vain, tooall the money. What aordoor Of what you did…smartatdid You regret made Your dreams are going up in smoke There is sorrow is coming best up Be no downhill, no higher But, your good and do your far too late You go your past, and you YouBecause, soon, in peace you’llgive up only have for a walk in the mist rest Realizing all the things you missed
IN/OUT

IN/OUT

IN/OUT

IN/OUT

Click

Jozef
Jefken

ussi – Bezoek ook – Visit also – Besuchen Sie auch :
Georges

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.