You are on page 1of 1

Ayyappaa Saranam endrE Anandhamaai Paadiduvom

Manikandaa Saranam Endree

Anandhamaai Paadiduvom

Ayyappaa Saranam endrE Anandhamaai Paadiduvom

Ayyappaa Saranam endree Manikandaa Saranam

endru aanandhamaai paadiduvom Saasthaave Saranam endru aanandhamaai paadiduvom

Dharma Saasthaave Saranam

Sabari malai meethiniley saasthaavai kaanavendru (2)

Japamaalai thaan aninthu sangalpam seithiduvom (2)

Pamba Nadhi Pamba Nadhi Pamba Nadhi Pamba Nadhi

Pamba Nadhi Karai Thedi Pakkuvamaai Neeraadi,

Thembudaney neeru poosi thodaRnthu malai yeriduvom (2)

Thanga niram thanga niram thanga niram thanga niram (2)

Thanga Nira thirumeyni thaangi nindra saasthaavai

ThanGa Nira thirumeyni thaangi nindra saasthaavai

Engal kula theiyvam endru ennaalum pOtriduvom (2)

Ayyappa saranam endrE……………