Pusat Asuhan Tunas Islam

PASTI al HUSNA
Kampung Gajah
BORANG KAJI SELIDIK 2005
( Sila isi semua butiran untuk simpanan fail pengurusan )
Nama Pelajar
Nama Bapa
Nama Ibu
Alamat

:……………………………………..
Umur
: …………………….
: …………………………………….
Telefon HP : …………………….
:…………………………………….
Telefon HP : …………………….
: …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………

A. REKOD PRESTASI KEMAHIRAN MEMBACA PELAJAR
1. Buku IQRAK
* No Buku
: ……………………………………………..
* Kenal semua huruf abjad arab
: YA / TIDAK
* Jika tidak, senaraikan huruf-hurufnya
: …………………………………………………….
2. JAWI
* Kenal semua huruf tunggal jawi
* Jika tidak, senaraikan huruf-hurufnya

: YA / TIDAK
: ……………………………………………………

3. Buku BACALAH JAWI
* No Buku
: …………………………………………
* Boleh menyebut dua sukukata jawi
: YA / TIDAK
* Boleh membaca buku cerita jawi
: YA / TIDAK
4. Buku BACALAH ANAKKU
* No. Buku : ………………………………………….
* Kenal semua huruf A – Z
: YA / TIDAK
* Jika tidak, senaraikan huruf-hurufnya
: …………………………………………………….
* Boleh menyebut dua sukukata
: YA / TIDAK
* Boleh membaca buku cerita
: YA / TIDAK
B. INSTITUSI / TADIKA 6 TAHUN / 2006 ( Pelajar PASTI 5 tahun / 2005 )
Nama TADIKA

: ……………………………………………………………………………

C. INSTITUSI / SEKOLAH DI TAHUN 1 / 2006 ( Pelajar PASTI al HUSNA 6 tahun / 2005 )
Nama Sekolah

: …………………………………………………………………………….

Tandatangan Ibubapa/Penjaga
………………………………
Tarikh :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful