You are on page 1of 4

Revista ForumuI JudectoriIor - Nr.

2/2011
Considera(ii cu privire la
admisibilitatea contesta(iei la
executare in cazul titlurilor de
valoare. Distinc(ie fa( de
opozi(ia la executare
Florin MihiJ, judector,
Judectoria Sectorului 4 Bucureti
Rezumat:
Contestarea executrii silite efectuate n baza unui titlu de valoare (fil cec, cambie
sau bilet la ordin) prezint anumite particularitti fat de contestatia la executare
reglementat de dispozitiile art. 399 alin. 1 C.pr.civ., ntruct art. 54 din Legea nr. 59/
1934 privind cecul si art. 62 din Legea nr. 58/1934 privind cambia si biletul la ordin
reglementeaz o procedur special de contestare a validittii titlului executoriu si a
procedurii de executare efectuate n temeiul acestuia opozitia la executare.
Aceast procedur special de contestare a titlului executoriu reprezentat de un
titlu de valoare se distinge de contestatia la executare din mai multe puncte de vedere
ce au o important practic semnificativ: termen de exercitare, competent teritorial
de solutionare, posibilitatea suspendrii executrii silite, calea de atac mpotriva
hotrrii instantei si aprrile ce se pot formula.
Abstract:
Challenging in court the enforcement made under a payment instrument (cheque,
bill of exchange or promissory note) reveals certain features besides the appeal against
enforcement governed by art. 399 par. 1 of the Romanian Civil Procedure Code,
having regard that art. 54 of Law no. 59/1934 on the check and art. 62 of Law no. 58/
1934 on the bill of exchange and promissory notes governs a specific procedure for
challenging the validity of enforcement and enforcement proceedings conducted under
it - the opposition to execution.
This special procedure to contest the enforcement made under a payment
instrument is distinguished from appeal against enforcement in many respects that
have significant practical importance: terme to exercise, jurisdiction to resolve, the
possibility of suspension of enforcement, the appeal against the decision of the court
and defense motifs that may arise.
Keywords: procedure of forced execution, appeal against enforcement, validity of
enforcement, payment instruments, value titles, check, promissory notes, bill of
exchange opposition to execution, special procedures

n ceea ce priveste contesta[iile la executare ndreptate mpotriva executrilor


silite care se efectueaz n baza unor titluri executorii reprezentate de tiluri de
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 2/2011 201
valoare - ndeosebi bilete la ordin si file
cec - n practica judectoreasc s-au
conturat mai multe opinii n ceea ce pri-
veste opozi[ia la executare reglementat
de art. 54 din Legea nr. 59/1934 privind
cecul si art. 62 din Legea nr. 58/1934
privind cambia si biletul la ordin si posibi-
litatea de a formula contesta[ia la execu-
tare reglementat de art. 399 alin. 1
C.pr.civ.
n acest sens, exist opinii n sensul:
a) respi ngeri i ca i nadmi si bi l a
contesta[iei la executare ntemeiate pe
dispozi[iile art. 399 alin. 1 C.pr.civ. n
cazul n care s-a emi s soma[i a
cambial
748
; b) calificrii contesta[iei la
executare ca fiind opozi[ie la executare;
c) solu[ionrii contesta[iei la executare
conform temeiului juridic ales de ctre
contestator (opozi[ie la executare sau
contesta[ie la executare potrivit dispo-
zi[iilor art. 399 alin. 1 C.pr.civ.); d)
solu[ionrii n cadrul aceluiasi proces att
a opozi [i ei l a executare, ct si a
contesta[iei la executarea propriu-zis
749
.
Apreciem c aceste interpretri se
datoreaz n mare msur lipsei unei
reglementri unitare sau cel pu[in suficient
de clare n ceea ce priveste titlurile de
valoare si obligativitatea emiterii soma[iei
cambiale prin transcrierea exact a
cambiei sau a biletului la ordin, fiind
cunoscut faptul c, n practic, de multe
ori organul de executare nu emite si
soma[i a cambi al , ci apel eaz l a
procedura de drept comun atunci cnd
ncepe executarea silit a unui titlu de
valoare.
n raport de prevederile art. 399 alin.
1 C.pr.civ., contesta[ia la executare
propriu-zis este acea contesta[ie la
executare ndreptat mpotriva actelor de
executare pri n care se urmreste
desfiin[area acelora ntreprinse cu
nesocotirea legii.
n cadrul acestei forme a contesta[iei
la executare se disting dou categorii: a)
contesta(ia Ia executarea siIit nsi,
prin care, valorificndu-se motive ce
vizeaz impedimente la executarea silit
ori cauze de nulitate ce afecteaz o
anumit executare n ntregul ei, se
ajunge la desfiin[area procedurii exe-
cu[ionale; b) contesta(ia Ia executare
ndreptat mpotriva unui act de
executare este acea contesta[ie prin care
se invoc nesocotirea regulilor de
procedur a executrii silite si svrsirea
unui sau unor acte de executare nelegale
si se solicit desfiin[area numai a actelor
de executare efectuate cu nclcarea legii;
n urma solu[ionrii unei astfel de con-
testa[ii nu se desfiin[eaz ntreaga proce-
dur a executrii silite, ci, n conformitate
cu art. 399 alin. 2 C.pr.civ., urmeaz a se
desfiin[a exclusiv numai actele de
procedur svrsite cu nclcarea legii,
dup care executarea silit se va relua
de la ultimul act de procedur valabil.
Opozi[ia la executare mpotriva execu-
trii silite a titlurilor de valoare (cec,
cambie si bilet la ordin) este reglementat
de art. 54 din Legea nr. 59/1934 privind
cecul si art. 62 din Legea nr. 58/1934
privind cambia si biletul la ordin.
748
A se vedea sentin[a civil nr. 1033/2009 a
Judectoriei Horezu, disponibil n ndaco Lege 4.
749
A se vedea sentin[a civil nr. 17/13.01.2010
a Judectoriei Podu-Turcului si sentin[a civil nr.
508/10.02.2010 a Judectoriei Onesti, disponibil
n ndaco Lege 4.
Fxec0tarea sIIIt efect0at a hata
0a0I tItI0 4e vaIoare treh0Ie
soI0{Ioaat 4e ctre Iastaa{a 4e
j04ecat otrIvIt temeI0I0I j0rI4Ic
Ia4Icat 4e ctre 4ehItor I a
IImIteIe 4etermIaate 4e caIea 4e
coatestare aIeas, c0 o sIa0r
exce{Ie ce rIvete sIt0a{Ia a
care se Iavoc arrI rIvIa4
vaII4Itatea tItI0I0I4e vaIoare
4eveaIt tItI0 exec0torI0.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 2/2011
Prin exercitarea opozi[iei debitorul
pune n discu[ie valabilitatea titlului,
putnd invoca anumite excep[ii care l
apr de obliga[ia de plat
750
.
n raport de aceste aspecte, problema
care se ridic priveste contesta[ia la
executarea silit nssi prevzut de art.
399 alin. 1 C.pr.civ., iar nu contesta[ia la
executare ndreptat mpotriva unui act
de executare, pe care debitorul o va putea
exerci ta pe parcursul desfsurri i
executrii silite, fr a mai pune n discu[ie
motive de nulitate ale executrii silite n
ntregul ei sau val i di tatea ti tl ul ui
executoriu.
mportan[a practic a identificrii cii
de contestare a unei executri silite
desfsurate n baza unui titlu de valoare
(contesta[ie la executare/opozi[ie la
executare) rezult din mai multe puncte
de vedere:
a) n primul rnd, termenul de exerci-
tare este diferit, ntruct contesta[ia la
executare ntemeiat pe dispozi[iile art.
399 alin. 1 C.pr.civ. se poate formula n
termen de 15 zile potrivit art. 401 C.pr.civ.,
iar opozi[ia la executare se poate formula
n termen de 5 zile de la primirea soma[iei
cambiale, potrivit art. 62 alin. 1 din Legea
nr. 58/1934 n ceea ce priveste cambia
si biletul la ordin si art. 54 alin. 1 din
Legea nr. 59/1934 n ceea ce priveste
cecul.
b) competen[a teritorial de solu[io-
nare este diferit: contesta[ia la executare
ntemeiat pe dispozi[iile art. 399 alin. 1
C.pr.civ. se solu[ioneaz de ctre instan[a
de executare, ce se determin potrivit art.
373 alin. 2 C.pr.civ., iar opozi[ia la
executare se solu[ioneaz de ctre
judectoria care a nvestit titlul de valoare
cu formula executorie - art. 62 alin. 2 din
Legea nr. 58/1934 si art. 54 alin. 2 din
Legea nr. 59/1934.
c) suspendarea executrii silite n
cazul opozi[iei de executare se poate
dispune numai n situa[ia n care opo-
nentul nu recunoaste semntura,
nscriindu-se n fals, sau nu recunoaste
procura (art. 62 alin. 4 din Legea nr. 58/
1934 si art. 54 alin. 4 din Legea nr. 59/
1934), n timp ce suspendarea executrii
silite n cadrul contesta[iei la executare
ntemeiate pe dreptul comun se dispune
n conformitate cu dispozi[iile art. 403 alin.
1 C.pr.ci v., n si tua[i a n care se
dovedeste c prin continuarea executrii
silite s-ar produce prejudicii grave si
iremediabile sau greu de nlturat ulterior,
indiferent de motivele invocate prin
contesta[ia la executare.
d) cu privire la aprrile ce se pot
formula, astfel cum rezult din dispozi[iile
art. 63 alin. 1 din Legea nr. 58/1934 si
art. 55 alin. 1 din Legea nr. 59/1934,
numai prin intermediul opozi[iei la
executare debitorul poate pune n discu[ie
valabilitatea titlului de valoare ce se pune
n executare, n timp ce, n raport de
dispozi[iile art. 399 alin. 1 si 3 C.pr.civ.,
pe calea contesta[iei la executare nu pot
fi formulate asemenea aprri, fiind
inadmisibile.
e) o alt consecin[ semnificativ
priveste calea de atac, deoarece art. 62
alin. 3 din Legea nr. 58/1934 stipuleaz
faptul c mpotriva hotrrii pronun[ate
asupra opozi[iei la executare se poate
formula apel n termen de 15 zile de la
pronuntare; n materia contesta[iei la
executare, n conformitate cu art. 402 alin.
2 C.pr.civ. hotrrea se d fr drept de
apel, iar termenul de exercitare a cii de
atac curge de la comunicare, potrivit
regulii generale.
Apreciem c ntr-un asemenea conflict
ntre opozi[ia la executare si contesta[ia
la executare problema nu trebuie transat
750
Stanciu D. Crpenaru, Drept comercial
romn, Ed. Universul juridic, 2007, p. 592.
Revista ForumuI JudectoriIor - Nr. 2/2011 203
de plano n baza pricipiului specialia
general i bus derogant, n favoarea
opozi[iei la executare cale de atac
special.
Astfel, considerm c executarea silit
efectuat n baza unui titlu de valoare
trebuie solu[ionat de ctre instan[a de
judecat potrivit temeiului juridic indicat
de ctre debitor si n limitele determinate
de calea de contestare aleas, cu o
singur excep[ie ce priveste situa[ia n
care se invoc aprri privind validitatea
titlului.de valoare devenit titlu executoriu.
n acest fel, debitorul poate formula
consta[ie la executarea silit nssi, n
conformitate cu dispozi[iile art. 399 alin.
1 C.pr.ci v., i nvocnd anumi te
neregularit[i ale executrii silite (spre
exemplu, efectuarea pl[ii voluntare
anterior nceperii executrii, lipsa calit[ii
sale de debitor, prescrierea dreptului de
a solicita executarea silit, etc.), ns nu
va putea invoca aspecte privitoare la
validitatea titlului executoriu.
Aceste di n urm aprri pot fi
formulate numai pe calea opozi[iei la
executare.
Numai n cazul n care debitorul ar
invoca asemenea aprri pe calea
contesta[iei la executare, instan[a, dup
punerea n discu[ia contradictorie a
pr[ilor, ar trebui s califice n temeiul art.
84 C.pr.civ. contesta[ia ca fiind opozi[ie
la executare si s o solu[ioneze n
consecin[, cu toate efectele ce decurg
din exercitarea acestei ci, asa cum s-au
men[ionat mai sus, iar nu s resping
contesta[ia la executare ca inadmisibil
cu motivarea c debitorul are la dispozi[ie
o alt cale de atac special.
Apreciem c n situa[ia n care nu s-au
formulat aprri privind validitatea titlului
executoriu, instan[a nu ar trebui s califice
contesta[i a ca fi i nd opozi [i e l a
executare
751
. Procednd n sens contrar,
s-ar putea chi ar restrnge dreptul
debitorului de a contesta executarea silit
nssi, putndu-se ajunge chiar la
respi ngerea cereri i de chemare n
j udecat ca fi i nd tardi v formul at,
deoarece termenul pentru exercitarea
opozi[iei la executare de 5 zile este mai
restrictiv dect cel de 15 zile prevzut
pentru contesta[ia la executarea silit
752
,
desi debitorul nu a invocat critici cu privire
la validitatea titlului executoriu, ci numai
neregularit[i n desfsurarea procedurii
de punere n executare silit a titlului de
valoare.
n msura n care nu s-a emis soma[ia
cambial, sigura cale de atac mpotriva
executrii silite nssi rmne contesta[ia
la executare ntemeiat pe dispozi[iile art.
399 alin. 1 C.pr.civ.
Totodat, contrar unor solu[ii jurispru-
den[iale
753
, apreciem c nu se impune
judecarea paralel, n cadrul aceluiasi
proces, att a unei opozi[ii cambiale ct
si a contesta[iei la executare, ntruct
dispozi[iile art. 62 alin. 1 din Legea nr. 58/
1934 stipuleaz faptul c debitorul poate
face opozi[ie ,la executare, din aceast
ultim sintagm rezultnd c opozi[ia
priveste nu numai titlul de valoare ce se
pune n executare, ci si actele de
executare efectuate n baza sa.
751
n acest sens, a se vedea si decizia nr. 1006/
10.06.2006 pronun[at de Tribunalul Bucuresti
Sec[ia a V-a Civil, nepublicat.
752
A se vedea sentin[a civil nr. 8155/
12.06.2009 a Judectoriei asi, disponibil n ndaco
Lege 4.
753
A se vedea sentin[a civil nr. 17/13.01.2010
a Judectoriei Podu-Turcului si sentin[a civil nr.
508/10.02.2010 a Judectoriei Onesti, disponibil
n ndaco Lege 4..