You are on page 1of 2

31.7.

2014 Mostek Graetza Wikipedia, wolna encyklopedia


http://pl.wikipedia.org/wiki/Mostek_Graetza 1/2
Schemat ideowy mostka Graetza
Pprzewodnikowe, scalone mostki Graetza dla
niskich napi
Mostek Graetza
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Mostek Graetza to penookresowy prostownik z
czterech diod prostowniczych poczonych w
specyficzny ukad prostujcy prd przy wykorzystaniu
obu powek napicia przemiennego (prostownik
dwupowkowy). W ukadzie takim niezalenie od
kierunku przepywu prdu na wejciu prd na wyjciu
pynie zawsze w t sam stron. W okrelonej chwili
dwie z tych diod pracuj przy polaryzacji w kierunku
przewodzenia, a dwie w kierunku zaporowym; przy
zmianie kierunku prdu wejciowego te pary zamieniaj
si rolami. Mostek ten jest czwrnikiem - ma dwa
zaciski wejciowe (napicie przemienne) oraz dwa
zaciski wyjciowe.
Mostki prostownicze Graetza mog by produkowane
w postaci scalonej lub budowane z niezalenych diod.
Wspczenie konstruowany jest prawie wycznie na
krzemowych diodach pprzewodnikowych. Dawniej
produkowano mostki wykorzystujc prostowniki
selenowe, diody germanowe i prostowniki kuprytowe
(tylko w zastosowaniach bardzo maej mocy, np. w
ukadach pomiarowych)
Ze wzgldu na kopoty z zabezpieczeniem obwodw
arzenia przed przebiciem do katod, prostowniki w
ukadzie Graetza niezwykle rzadko byy budowane na
lampach; lampowe prostowniki dwupowkowe
budowano niemal wycznie przy uyciu dwch diod
lampowych albo jednej duodiody z dwiema anodami. Rozwizanie takie wymagao uzwojenia transformatora
zasilajcego z wyprowadzonym odczepem ze rodka.
Cho mostek zosta wynaleziony przez polskiego konstruktora Karola Pollaka
[1]
, to konstrukcja mostka wzia
nazw od nazwiska urodzonego w 1856 we Wrocawiu niemieckiego fizyka, Leo Graetza.
Przypisy
1. Patent brytyjski 24398 (http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?
action=bibdat&docid=GB000189524398A)
Zobacz te
mostek (elektronika)
rdo http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mostek_Graetza&oldid=38619187
31.7.2014 Mostek Graetza Wikipedia, wolna encyklopedia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mostek_Graetza 2/2
Kategoria: Obwody elektroniczne
T stron ostatnio zmodyfikowano o 11:32, 6 lut 2014. Tekst udostpniany na licencji Creative
Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach (http:https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.pl), z moliwoci obowizywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczegowe
informacje o warunkach korzystania (http:https://wikimediafoundation.org/wiki/Warunki_korzystania).