САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ОДСЕК ЗА ЛОГИСТИКУ
ГОДИНА III СЕМЕСТАР V
ШКОЛСКА ГОДИНА 2009/2010
ЧAС/
ДАН

ПOНЕДЕЉАК

С

УТОРАК

С

815 - 900
9

15

- 10

10

15

11

15

12

15

13

15

14

15

15

15

16

15

Механизација
претовара II
1. група

00

- 11

00

- 12

00

- 13

00

- 14

00

- 15

00

- 16
-17

00

Управљање
квалитетом у
логистици
2. група

Aнализа
транспортних
мрежа*

Механизација
претовара II

314

СРЕДА

С

Складишта I
1. група

315

314

Управљање
квалитетом у
логистици

025

Интермодални
транспорт I

026

125

125

Управљање
квалитетом у
логистици
1. група

00

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

С

Основи
статистичких
истраживања*

116

Интермодални
314
транспорт 1
1. група

Складишта I

325

Интермодални
326
транспорт 1
2. група

Aнализа
транспортних
мрежа*

026

Управљање
квалитетом у
логистици
3. група

315

314

Основи
статистичких
истраживања*

1815 - 1900
1915 - 2000
ПРЕДАВАЊА

Напомена: у наредном периоду могуће су извесне промене у распореду.

Складишта I
2. група

025

Механизација
претовара II,
2. гр.

314

116

1715 - 1800

*-студент бира један од два понуђена изборна предмета
1. Анализа транспортних мрежа
2. Основи статистичких истраживања

С

ВЕЖБЕ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful