УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Студијски програм: САОБРАЋАЈ
Одсек: Поштански и телекомуникациони саобраћај, Смер: Поштански саобраћај и мреже

ГОДИНА II СЕМЕСТАР III
ЧАС/ДАН

ПОНЕДЕЉАК

ШКОЛСКА ГОДИНА 2009/2010.
С

УТОРАК

С

СРЕДА

С

ЧЕТВРТАК

С

Основи
логистике

025

8.15 - 9.00
9.15 -10.00
10.15 -11.00
11.15 -12.00
12.15 -13.00

Елементи
транспортних
413
средстава и уређаја

13.15 -14.00
Математика III

314

14.15 -15.00

Инжењер.цртање
325
применом рачун.

15.15 -16.00
16.15 -17.00
17.15 -18.00
18.15 -19.00

Саобраћајно
транспортно право
Саобраћајно
транспортно право

Вероватноћа и
статистика

Основи
технологије
транспорта

026
Основи тех. трансп.

415
Математика III

Вероватноћа и
статистика

Основи логистике
Е-125
Страни језик 3
Ф-415
325
Р-014
Страни језик 3
Н-213

326

Инжењер.цртање
применом рачун. 115
1. група
Инжењер.цртање
применом рачун. 115

314

19.15 -20.00

1. група
Предавања

Вежбе

Изборни предмет

ПЕТАК
С
Елементи
транспортних
316
средстава и уређаја
Поштански
саобраћај
Поштански
саобраћај

316

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Студијски програм: САОБРАЋАЈ
Одсек: Поштански и телекомуникациони саобраћај, Смер: Поштански саобраћај и мреже

ГОДИНА III СЕМЕСТАР V
ЧАС/ДАН

ПОНЕДЕЉАК

ШКОЛСКА ГОДИНА 2009/2010.
С

8.15 - 9.00
9.15 -10.00
10.15 -11.00

13.15 -14.00
14.15 -15.00
15.15 -16.00

С

СРЕДА

Транспортне
особине робе

325

Урбанизам

Организација и
менаџмент

11.15 -12.00
12.15 -13.00

УТОРАК

Новчано пословање

С

ЧЕТВРТАК
Техн. мех. прераде
317 пошт. пошиљака

С

Техн. мех. прераде
316
пошт. пошиљака

016
Анализа
125
транспортних мрежа

Организација и
менаџмент

Анализа
326
транспортних мрежа

Урбанизам

417 Техн. мех. прераде
пошт. пошиљака
Новчано пословање
Операциона
истраживања
у
316
Операциона
317
истраживања у
316 комуник. саобр.
комуник. саобр.

16.15 -17.00

Транспортне
особине робе

17.15 -18.00

ПЕТАК

Поштанске услуге и
мрежа I
Поштанске услуге и
мрежа I

325

18.15 -19.00
19.15 -20.00
Предавања

Вежбе

С

Изборни предмет

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Студијски програм: САОБРАЋАЈ
Одсек: Поштански и телекомуникациони саобраћај, Смер: Поштански саобраћај и мреже

417

ГОДИНА IV СЕМЕСТАР VII
ЧАС/ДАН

ПОНЕДЕЉАК

ШКОЛСКА ГОДИНА 2009/2010.
С

8.15 - 9.00

УТОРАК

С

Рач. симулација
115
лаб. вежбе 1. група

9.15 -10.00

СРЕДА

С

Рач. симулација
115
лаб. вежбе 2. група

11.15 -12.00

Стандарди и
регулатива у
поштанском саобр.

Рачунарска
симулација

316

Аутоматизација и
информационе тех. у
поштанском саобр.

Рачунарска
симулација

Маркетинг у
комуникационом
саобраћају

016
Пословне
комуникације

19.15 -20.00

Предавања

Вежбе

Маркетинг у
комуникационом
саобраћају

Пословне
комуникације

316

18.15 -19.00

Ланци снабдевања
326

417
417

Прогнозирање у
комуникационом
саобраћају

15.15 -16.00

Изборни предмет

С

014

Стандарди и
регулатива у
поштанском саобр.

Прогнозирање у
комуникационом
саобраћају

13.15 -14.00

17.15 -18.00

ПЕТАК
Аутоматизација и
информационе тех. у
поштанском саобр.

12.15 -13.00

16.15 -17.00

С

316

10.15 -11.00

14.15 -15.00

ЧЕТВРТАК

Ланци снабдевања

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful