УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Одсек: Поштански и телекомуникациони саобраћај, Смер: Телекомуникациони саобраћај и мреже

ГОДИНА II СЕМЕСТАР III
ЧАС/ДАН

ПОНЕДЕЉАК

ШКОЛСКА ГОДИНА 2009./2010.
С

УТОРАК

С

СРЕДА

С

Математика III

017

ЧЕТВРТАК

С

ПЕТАК

С

Инжењерска
економија

016

Инжењерска
економија

016

8.15 - 9.00
9.15 -10.00
10.15 -11.00
11.15 -12.00

Електроника I

317

Теорија
система

017

12.15 -13.00

Вероватноћа и
статистика

13.15 -14.00
Електроника I

317

14.15 -15.00
15.15 -16.00

Електроника I
лаб. веж. 1.група

117

16.15 -17.00

Електроника I
лаб. веж. 2.група

117

Теорија
система

Вероватноћа и
статистика

Основи технологија
транспорта
326

Основи тех трансп.

17.15 -18.00

Е-125
Ф-415

Страни језик

Р-014
Н-213

325

017

026

Страни језик

Математика III

Апликативни
софтвер

016

116

Апликативни софт. 317

18.15 -19.00
19.15 -20.00

Предавања

Вежбе

Изборни предмет

Практикум из
теорије
система

115

Практикум из
теор. система

317

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Одсек: Поштански и телекомуникациони саобраћај, Смер: Телекомуникациони саобраћај и мреже

ГОДИНА III СЕМЕСТАР V
ЧАС/ДАН

ПОНЕДЕЉАК

ШКОЛСКА ГОДИНА 2009./2010.
С

УТОРАК

С

СРЕДА

С

Урбанизам

317

ЧЕТВРТАК

С

ПЕТАК

С

8.15 - 9.00
9.15 -10.00
Основи логистике
Основи
Статистичка теорија
317
317
телекомуникација
телекомуникација II
Основи логистике

10.15 -11.00
11.15 -12.00
12.15 -13.00 Анализа транспортних
13.15 -14.00

мрежа

14.15 -15.00 Анализа транспортних
15.15 -16.00
16.15 -17.00
17.15 -18.00

мрежа

Рачунарска
техника

125

326

Статистичка теорија
317
телекомуникација

Урбанизам

Рачунарска
техника

Основи
телекомуник. II

317

19.15 -20.00

Вежбе

Маркетинг
у
телекомуникацијама

317

18.15 -19.00

Предавања

317

Изборни предмет

317

025

Основи
телекомуникационог 317
саобраћаја

Основи
телекомуникационог 317
417
саобраћаја

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Одсек: Поштански и телекомуникациони саобраћај, Смер: Телекомуникациони саобраћај и мреже

ГОДИНА IV СЕМЕСТАР VII
ЧАС/ДАН

ПОНЕДЕЉАК

ШКОЛСКА ГОДИНА 2009./2010.
С

УТОРАК

С

СРЕДА

С

ЧЕТВРТАК

С

ПЕТАК

С

8.15 - 9.00
Мултим. комуник. 316

9.15 -10.00
10.15 -11.00

Телекомуник.
системи

11.15 -12.00

316

услуга

12.15 -13.00
13.15 -14.00

Менаџмент и
организација

14.15 -15.00

у телекомуникацијама

15.15 -16.00
16.15 -17.00
17.15 -18.00

TQM
комуникационих

Политика и
економија одрживог 017
развоја саобраћаја

016
Мултимедијалне
комуникације
.

18.15 -19.00
19.15 -20.00

Предавања

Вежбе

Изборни предмет

Бежичне
комуникације
211

317 Мерења у телеком.
117
Мерења у
телекомуникацијама

Телекомуникациони
Елементи
317
системи
телекомуникационе
економике
015
Елементи
417 Бежичне комуникац. 317
телекомуникационе
економике

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful