P

r
o
g
r
a
m
a
j
á
n
l
ó
2
0
1
3
. a
u
g
u
s
z
tu
s
. 4
. -
1
0
.
Szí vedhez l egközel ebb
Nemzeti Turisztikai Információs Szolgálat
0-24h INFO vonal: 1/438-80-80
info@itthon.hu
www.itthon.hu


V
I
I
I
.
A
ja
k
i N
e
m
z
e
t
k
ö
z
i L
a
k
o
d
a
lm
a
s
é
s
H
a
g
y
o
m
á
n
y
ő
r
z
ő

F
e
s
z
t
iv
á
l


X
I
.

T
o
lc
s
v
a
i
B
o
r
f
e
s
z
t
iv
á
l


X
V
I
.

B
a
k
o
n
y
i
B
e
t
y
á
r
n
a
p
o
kX
V
I
I
.

S
a
m
b
o
s
i
-

T
ö
r
le
y

J
a
z
z
f
e
s
z
t
iv
á
l
2
0
1
4K
u
r
u
lt
a
j


P
a

c

V
ilá
g
t
a

lk
o
z
óK
is
z
o
m
b
o
r
i
K
u
k
o
r
ic
a
-
ú
t
v
e
s
z
t
ő

F
e
s
z
t
iv
á
l


H
u
n
g
a
r
ik
u
m

F
e
s
z
t
iv
á
l
N
y
ír
e
g
y
h
á
z
á
nI
I
I
.

P
a
lo
z
n
a
k
i
J
a
z
z

é
s

B
o
r

P
ik
n
ikB
a
la
t
o
n
a
lm
á
d
i
B
o
r
f
e
s
z
t
iv
á
l
P
r
o
g
r
a
m
a

n

2013. a
ug
usztus. 4. - 10.
P
r
o
g
r
a
m
a

n

2013. a
ug
usztus. 4. - 10.
Szí vedhez l egközel ebb
Nemzeti Turisztikai Információs Szolgálat
0-24h INFO vonal: 1/438-80-80
info@itthon.hu
www.itthon.hu Szí vedhez l egközel ebb
Nemzeti Turisztikai Információs Szolgálat
0-24h INFO vonal: 1/438-80-80
info@itthon.hu
www.itthon.hu
VIII. Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és
Hagyományőrző Fesztivál
Ajak, augusztus 8-10.
Rendezvény típusa: folklór, hagyományőrző, fesztivál, szórakoztató rendez-
vény
Idén nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre ez a négy napos fesztivál,
amely napok a kezdetektől fogva piros betűvel vésődtek be az ajakiak kalen-
dáriumába. A rendezvény létrejöttét a hagyományok őrzése és ápolása mo-
tiválta.
Fontos szerep jut a gasztronómiának is, ezen belül a már-már országos hírne-
vet szerzett “ ajaki lakodalmas töltött káposzta”, a menyasszonypogácsa, me-
lyet meg is kóstolhatnak a résztvevők. Célunk a településen és a megyében élők
kulturális élményeinek gazdagítása, a turizmus fellendítése, és a hagyományőrzés
nem csak országos, hanem nemzetközi vonatkozásban is. Az elmúlt évben mintegy
40-45 ezer fős látogatottsággal büszkélkedhettünk, mely évről- évre látványosan
növekszik. Testvér települési kapcsolatokkal rendelkezünk Bulgáriából, Ukrajnából,
Lengyelországból, Romániából és Szlovákiából. Látogasson el hozzánk Ön is, ha egy
maradandó élményre vágyik!
Helyszín: Ajak, Péteri-tó
Tel: +36 (30) 945 6130
E-mail: ajakhiv@gmail.com
Honlap: http://www.ajakifesztival.hu
Belépődíj: felnőtt 999 Ft/nap; kedvezményes 599 Ft/nap
XI. Tolcsvai Borfesztivál
Tolcsva, augusztus 8-10.
Rendezvény típusa: Egészségnap, fesztivál, gasztronómiai (étel, ital), isme-
retterjesztő, túra, természetjárás, folklór, hagyományőrző, gyermekprog-
ram, Komolyzenei program, összművészeti fesztivál, kiállítás, emlékkiállítás,
könnyűzene koncert
Országszerte számos helyen rendeznek borfesztiválokat, de hol lehet a bo-
rokat születésük helyén a szőlős dombok között, vagy nevelkedésük helyén
a több 100 éves pincék mélyén kóstolni, miközben egy az őskorig visszanyúló
történettel rendelkező település szépségét fedezhetjük fel? A válasz: Tolcsván!
Idén XI. alkalommal kerül megrendezésre a Tolcsvai borfesztivál. A háromnapos
rendezvény alatt három színpadon sztárfellépők sokasága és színvonalas auten-
tikus műsorok között válogathatnak az érdeklődők.
Helyszín: Tolcsva, Kastélypark
Tel: +36 (47) 384 232
E-mail: tolcsvaborfeszt@gmail.com
Honlap: http://tolcsva.hu/borfesztival
Belépődíj: bizonyos szolgáltatásokért vagy programokra való bejutásért fzetni kell
XVI. Bakonyi Betyárnapok
Zirc, augusztus 8-9.
Rendezvény típusa: folklór, hagyományőrző, gasztronómiai (étel, ital),
gyermekprogram, lovas program, összművészeti fesztivál, sportesemény,
szórakoztató rendezvény, történelmi- és várjáték, vásár, expo, zene, kon-
cert, fesztivál, kiállítás, emlékkiállítás
A régió turisztikai kínálatának sajátos színfoltja az országosan is egyedülálló
Bakonyi Betyárnapok, amely a mindennapi gondolkodásban folklorisztikus fo-
galomként használt betyársághoz kapcsolódik. Ez a rendezvény a történelmi
múlt megőrzését, hagyományápolást, a ló- és a természet szeretetét és a kultu-
rális értékek bemutatását közvetíti a nagyközönség felé. Programjai között sze-
repel Vadétel főző fesztivál és verseny, Ló szépségverseny, Népzene és táncház,
Országos Betyártalálkozó, Betyárjó Buli, Kézműves liget, Lovas programok, Lovas
betyárszíndarab, Betyár-lagzi, Bakonyi Betyárkupa, Mesterségek Utcája, Bakonyi
ízek Utcája.
Helyszín: Zirc, Alkotmány utcai Sporttelep
Tel: +36 (88) 416 816
E-mail: kultur@vkmh-zirc.koznet.hu
Honlap: http://www.betyarnapok.hu
Belépődíj: ingyenes
XVII. Sambosi - Törley Jazzfesztivál 2014
Budapest, augusztus 5-7.
Rendezvény típusa: fesztivál, zene, koncert
A Sambosi - Törley Jazzfesztivál 2014-ben 17. alkalommal hozza össze a ma-
gyar jazzélet kiemelkedő szereplőit és a zene rajongóit. 2014. augusztus 5. és
augusztus 7. között a Törley Pezsgőpincészet kellemes atmoszférájú Árkádos
udvarában nyílik lehetőségünk megszerezni eme különleges zenei élménye-
ket.
Helyszín: Törley Pezsgőpincészet
Tel: +36 (20) 539 1119
E-mail: bosnyak.ilona@upcmail.hu
Honlap: http://www.sambosi.hu
Belépődíj: Felnőtt: 3000Ft/nap; kedvezményes: 1000Ft/nap
P
r
o
g
r
a
m
a

n

2013. a
ug
usztus. 4. - 10.
P
r
o
g
r
a
m
a

n

2013. a
ug
usztus. 4. - 10.
Szí vedhez l egközel ebb
Nemzeti Turisztikai Információs Szolgálat
0-24h INFO vonal: 1/438-80-80
info@itthon.hu
www.itthon.hu Szí vedhez l egközel ebb
Nemzeti Turisztikai Információs Szolgálat
0-24h INFO vonal: 1/438-80-80
info@itthon.hu
www.itthon.hu
Kurultaj
Bugac, augusztus 8-10.
Rendezvény típusa: folklór, hagyományőrző, gasztronómiai (étel, ital), is-
meretterjesztő, lovas program, szórakoztató rendezvény, ünnepség, ünnepi
megemlékezés, vásár, expo, zene, koncert
A Kurultaj Európa legnagyobb lovas hagyományőrző ünnepe több száz lo-
vassal, lovas íjásszal, íjásszal, több ezer viseletbe öltözött hagyományőrzővel,
több tucat jurtával.
Helyszín: Bugacpuszta
Tel: +36 (76) 575 100
E-mail: info@kurultaj.hu
Honlap: http://kurultaj.hu
Belépődíj: bizonyos szolgáltatásokért vagy programokra való bejutásért fzetni kell
Palóc Világtalálkozó
Gyöngyös, augusztus 8-10.
Rendezvény típusa: folklór, hagyományőrző, kulturális, szórakoztató ren-
dezvény
Tradicionális népi fesztivál palóc települések bemutatásával, bor és gaszt-
ronómiai kóstolóval.
Helyszín: Gyöngyök MMK, Barátok tere, Vak Bottyán János Iskola udvara,
Ferences Rendház udvara
Tel: +36 (37) 312 281
E-mail: info@gyongyok.com
Honlap: http://www.gyongyok.com/
Belépődíj: Augusztus 8.: 1600 Ft,2000 Ft Augusztus 9.: 800 Ft,1000 Ft
Kiszombori Kukorica-útvesztő Fesztivál
Kiszombor, július 12 – augusztus 10.
Rendezvény típusa: folklór, hagyományőrző, fesztivál, gyermekprogram,
szórakoztató rendezvény
A kukorica-útvesztő 4. alkalommal kerül megrendezésre az idén. 4,5 hektáros
kukoricatáblába vágjuk bele a minden évben változó fgurát, kb. 4-5 km-es
hosszban. Volt már bölény, griffmadár, T-modell, és most a kiszombori, euró-
pai hírű Rotunda. A 2 méter magas kukoricában igen izgalmas és gondolko-
dást igénylő feladat a helyes út meglelése. 4 hétig, 5 hétvége programjaival
várjuk vendégeinket, akik igen sokan visszajárók. Tavaly 3 ezer látogatónk volt.
Hétvégi programjaink: honismereti nap - Rotunda napja, tanyás nap, a kukorica
napja, kézműves nap, ősmagyar nap.
Helyszín: Kiszombor külterület, Óbébai út – Kübekháza felé vezető út
Tel: +36 (30) 499 8686
Email: kzhonismeretikor@gmail.com
Honlap: http://utveszto.com/
Belépődíj: Felnőttek 600 Ft; 14 év alatt 300 Ft
Hungarikum Fesztivál Nyíregyházán
Nyíregyháza, augusztus 8-9.
Rendezvény típusa: szórakoztató rendezvény, gasztronómiai (étel, ital),
vásár, expo, kiállítás, emlékkiállítás, fesztivál, folklór, hagyományőrző, gyer-
mekprogram
A Hungarikum Fesztivál rendezvényt először 2012-ben rendeztük meg. Az
azon megjelenő árusok száma, már az első alkalommal meghaladta a félszá-
zat és mivel több országból is érkeztek, így ez a rendezvény is már ekkor nem-
zetközivé vált. A két napos rendezvény alatt, Nyíregyháza belvárosában igazi
fesztiváli hangulatot idéztünk elő a vásári forgataggal és a folyamatos színpadi
műsorokkal.
Helyszín: Nyíregyháza, Belváros
E-mail: hungarikumfesztival@citromail.hu
Honlap: http://www.vasarokfesztivalok.eoldal.hu/
P
r
o
g
r
a
m
a
j
á
n
l
ó
2
0
1
3
. a
u
g
u
s
z
tu
s
. 4
. -
1
0
.
Szí vedhez l egközel ebb
Nemzeti Turisztikai Információs Szolgálat
0-24h INFO vonal: 1/438-80-80
info@itthon.hu
www.itthon.hu
III. Paloznaki Jazz és Bor Piknik
Paloznak, augusztus 8-9.
Rendezvény típusa: gasztronómiai (étel, ital), zene, koncert, szórakoztató
rendezvény
A Paloznaki Jazz és Bor Piknik a minőségi zene és a minőségi gasztronómia
találkozásából született. Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a
fesztivál. A piknik hangulatot piknik kosarak és gasztro vásár biztosítja a paloz-
naki Homola Pincészet boraival és helyi termelők fnomságaival, napközben
gyerekprogramok várják a családosokat, éjjel fényfestés borítja be Paloznak
központi épületeit. A fesztivál házigazdája a Homola Pincészet, melynek Vino-
tékája egész nyáron üzemel a Tájház udvarán. Paloznak a Balaton északi part-
jának egy egyre többek által ismert ékszerdoboza, mely megőrizte falusi jellegét,
hangulatos utcáit, építészeti értékeit és érintetlenségét.
Helyszín: Paloznak
Tel: +36 (30) 213 0785
E-mail: info@paloznak.hu
Honlap: http://www.paloznak.hu
Belépődíj: napijegy 6500Ft
Balatonalmádi Borfesztivál
Balatonalmádi, augusztus 1-20.
Rendezvény típusa: fesztivál, folklór, hagyományőrző, gasztronómiai (étel,
ital), szórakoztató rendezvény, vásár, expo
Méltó folytatása rendezvényeinknek: zamatos borok, kitűnő zenék sokasá-
ga. Az ország, és kiemelten a Balaton régió borászatainak kínálata mellett
több, mint két héten át táncol a város, él a színpad!
Helyszín: Balatonalmádi, Wesselényi strand főbejárata
Tel: +36 (88) 594 081
Honlap: http://www.balaton-almadi.hu/
Belépődíj: ingyenes