‫בס"ד‬

‫קנים‬

‫תור‬

‫תור לחטאת‬
‫ח‬

‫ע‬

‫תור לעולה‬

‫זבחים סז‪-‬סח‬

‫בן יונה‬

‫בן יונה לחטאת‬
‫ח‬

‫בן יונה לעולה‬
‫ע‬

‫קן מפורשת‬
‫ח‬

‫ע‬

‫?‬

‫?‬

‫ח‬

‫ע‬

‫קן סתומה‬
‫אחת לעולה אחת לחטאת‬
‫?‬

‫?‬

‫עולת העוף נעשית למעלה מחוט הסיקרא וחטאת העוף למטה מחוט הסיקרא‬
‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫קנים‬
‫פרק ג משנה ג‬

‫בס"ד‬

‫חטאת לזו –‬
‫רחל‬
‫ח‬

‫זבחים סז‪-‬סח‬

‫ועולה לזו –‬
‫לאה‬
‫ע‬

‫לקחו קן בעירוב‬
‫ולא נמלך הכהן ועשה‪:‬‬
‫כולן למטן‬
‫מחצה כשר מחצה פסול‬
‫לאה‬
‫רחל‬
‫ע‬
‫ח‬

‫כולן למעלן‬
‫מחצה כשר מחצה פסול‬
‫לאה‬
‫רחל‬
‫ע‬
‫ח‬

‫חצין למעלן וחצין למטן‬
‫שתיהן פסולות שאני אומר‪:‬‬
‫רחל‬
‫לאה‬
‫ועולה למטן‬
‫ע‬
‫חטאת קריבה למעלן ח‬
‫‪2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫חטאת‬
‫לרחל‬
‫ח‬

‫זבחים סז‪-‬סח‬

‫פרק ג משנה ד‬

‫ועולה‬
‫ללאה‬
‫ע‬

‫וסתומה‬

‫?‬

‫ומפורשת‬

‫?‬

‫ע‬

‫ח‬

‫שתי נשים לקחו ג' קינין בעירוב‬
‫ולא נמלך הכהן ועשה‪:‬‬

‫כולן למטה‬
‫מחצה כשר מחצה פסול‬
‫ועולה‬
‫חטאת‬
‫ללאה‬
‫לרחל‬
‫ע‬
‫ח‬

‫כולן למעלה‬
‫מחצה כשר מחצה פסול‬
‫ועולה‬
‫חטאת‬
‫ללאה‬
‫לרחל‬
‫ע‬
‫ח‬
‫וסתומה‬
‫?‬

‫וסתומה‬
‫?‬

‫?‬

‫ומפורשת‬
‫ח‬
‫‪3‬‬

‫?‬

‫ומפורשת‬
‫ח‬

‫ע‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫בס"ד‬

‫חטאת‬
‫לרחל‬
‫ח‬

‫ועולה‬
‫ללאה‬
‫ע‬

‫חטאת‬
‫לרחל‬
‫ח‬

‫פרק ג משנה ד‬
‫וסתומה‬

‫?‬

‫?‬

‫זבחים סז‪-‬סח‬

‫ומפורשת‬
‫ח‬

‫ע‬

‫שתי נשים לקחו ג' קינין בעירוב‬
‫ולא נמלך הכהן ועשה‪:‬‬
‫חצין למעלן וחצין למטן‬
‫אין כשר אלא סתומה‬
‫ומפורשת‬
‫ועולה‬
‫ללאה‬
‫ח‬
‫ע‬
‫ע‬
‫שאני אומר חטאת קריבה למעלן ועולה למטן‬

‫שהפרידה הנעשית למעלה‬
‫נקבעת לעולה‬

‫וסתומה‬
‫כשירה‬
‫?‬

‫?‬

‫והפרידה הנעשית למטה‬
‫נקבעת לחטאת‬

‫ויתחלק ביניהן‬
‫ויקחו קן אחד עוד ביניהן ויקריבו על תנאי‬
‫‪4‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מ‬
‫מין‬

‫א‬
‫חד‬

‫בס"ד‬

‫אחת‬
‫למטה‬

‫זבחים סז‪-‬סח‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫האשה שאמרה הרי עלי קן אם אלד זכר‬
‫ילדה זכר מביאה שתי קינים אחת לנדרה ואחת לחובתה‬
‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫שלש‬
‫למעלה‬

‫הכהן צריך לעשותן שלש למעלה ואחת למטה‬
‫לא עשה כן אלא לא נמלך ועשה שתים למעלה ושתים למטה‪:‬‬
‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫יצאה ידי חובתה‬

‫ע‬

‫לא יצאה ידי נדרה‬

‫צריכה שתביא עוד פרידה אחת ותקריבנה למעלה להשלים את נדרה‬
‫ע‬
‫‪5‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫מי‬
‫נין‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫יצאה ידי חובתה‬

‫לא יצאה ידי נדרה‬

‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫יצאה ידי חובתה‬

‫ע‬

‫לא יצאה ידי נדרה‬

‫פסל‬
‫נדרה ונ לימו‬
‫הוי ל להש‬
‫רון ו ריכה‬
‫ח‬
‫ה קן א אחד וצ המין‬
‫ואיז גוזל אותו‬
‫ממנו‬
‫מ‬

‫האשה שאמרה הרי עלי קן אם אלד זכר‬
‫ילדה זכר מביאה שתי קינים אחת לנדרה ואחת לחובתה‬
‫הכהן צריך לעשותן שלש למעלה ואחת למטה‬
‫לא עשה כן אלא לא נמלך ועשה שתים למעלה ושתים למטה‪:‬‬
‫קן לנדרה‬
‫קן לחובתה‬

‫דמ‬
‫ה‬
‫ספק‬
‫ראשונ א לן‬
‫ים ק איזה‬
‫רב ר קן מ‬
‫אשון שנים‬
‫לחו‬
‫בתה‬

‫מ‬
‫שני‬

‫זבחים סז‪-‬סח‬

‫צריכה שתביא שתים תור ובן יונה ותקריבנן למעלה להשלים את נדרה‬
‫ע‬
‫‪6‬‬

‫ע‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫בס"ד‬

‫זבחים סז‪-‬סח‬

‫ו מ‬
‫פר מין‬
‫שה א‬
‫נד חד‬
‫רה‬

‫האשה שאמרה הרי עלי קן אם אלד זכר‬
‫ילדה זכר ולא זוכרת מה היא פרשה בנדרה‬
‫צריכה להביא ג' קינין‬
‫ושתים לנדרה‬
‫אחת לחובתה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫יצאה ידי נדרה‬
‫יצאה ידי חובתה‬
‫אבל היא רק הביאה שנים‬
‫והכהן לא נמלך ועשה שתים למעלה ושתים למטה‪:‬‬
‫קן לנדרה‬
‫קן לחובתה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ע‬

‫לא יצאה ידי נדרה‬

‫יצאה ידי חובתה‬

‫צריכה שתביא שלש פרידות ותקריבנן למעלה להשלים את נדרה‬
‫ע‬
‫‪7‬‬

‫ע‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫שמא נדרה בני יונה‬
‫והביא הכהן קן תורים אחרון‬
‫ולא יצאה ידי נדרה‬

‫ע‬

‫בס"ד‬

‫זבחים סז‪-‬סח‬

‫ו מ‬
‫פר שני‬
‫שה מי‬
‫נד נין‬
‫רה‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫יצאה ידי חובתה‬

‫לא יצאה ידי נדרה‬

‫קן לחובתה‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ע‬

‫יצאה ידי חובתה‬

‫ע‬

‫לא יצאה ידי נדרה‬

‫פסל‬
‫ה ונ‬
‫לנדר לימו‬
‫להש‬
‫י‬
‫חרון והו צריך אחר‬
‫קן א חד ו ממין‬
‫איזה גוזל א אחר‬
‫א קן‬
‫ו ממנו‬
‫להבי‬
‫ו‬

‫דמ‬
‫ה‬
‫ספק‬
‫ראשונ א לן‬
‫ים ק איזה‬
‫רב ר קן מ‬
‫אשון שנים‬
‫לחו‬
‫בתה‬

‫האשה שאמרה הרי עלי קן אם אלד זכר‬
‫ילדה זכר ולא זוכרת מה היא פרשה בנדרה צריכה להביא ג' קינין‬
‫אבל היא רק הביאה שנים‬
‫והכהן לא נמלך ועשה שתים למעלה ושתים למטה‪:‬‬

‫צריכה שתביא ארבע פרידות קן תורים וקן בני יונה ותקריבנן למעלה להשלים את נדרה‬
‫שמא נדרה בני יונה‬
‫והביא הכהן קן תורים אחרון‬
‫ולא יצאה ידי נדרה‬
‫‪8‬‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫שמא נדרה תורים‬
‫והביא הכהן קן בני יונה אחרון‬
‫ולא יצאה ידי נדרה‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫בס"ד‬

‫זבחים סז‪-‬סח‬

‫ו מ‬
‫פר מין‬
‫שה א‬
‫נד חד‬
‫רה‬

‫האשה שקבעה נדרה ואמרה הרי עלי קן אם אלד זכר‬
‫ילדה זכר ולא זוכרת מה היא פרשה בנדרה‬
‫צריכה להביא ג' קינים – חמש עולות ביחד – מתחלתה‬
‫ושתים לנדרה‬
‫אחת לחובתה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫יצאה ידי נדרה‬
‫יצאה ידי חובתה‬
‫אבל היא רק הביאה שנים‬
‫והכהן לא נמלך ועשה שתים למעלה ושתים למטה‪:‬‬
‫קן לנדרה‬
‫קן לחובתה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫יצאה ידי חובתה‬

‫אבל עכשיו שנפסל אחד‬
‫מהם אין חבירו עולה לה‬
‫כלום דג' עולות הוקבעו‬
‫עליה יחד‬

‫ע‬

‫לא יצאה ידי נדרה‬

‫צריכה שתביא חמש פרידות ותקריבנן למעלה להשלים את נדרה‬

‫שמא נדרה בני יונה‬
‫וצריכה ג' עולות ביחד‬
‫לצאת ידי נדרה‬

‫‪9‬‬

‫ע‬

‫ע‬

‫אחד לקביעותה‬
‫שקבעה להביא עולת‬
‫חובתה עם נדרה‬

‫ע‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫ע‬

‫שמא נדרה תורים‬
‫וצריכה ג' עולות ביחד‬
‫לצאת ידי נדרה‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫ו מ‬
‫פר שני‬
‫שה מי‬
‫נד נין‬
‫רה‬

‫בס"ד‬

‫זבחים סז‪-‬סח‬

‫האשה שקבעה נדרה ואמרה הרי עלי קן אם אלד זכר‬
‫ילדה זכר ולא זוכרת מה היא פרשה בנדרה‬
‫צריכה להביא ג' קינים – חמש עולות ביחד – מתחלתה‬
‫אבל היא רק הביאה שנים‬
‫והכהן לא נמלך ועשה שתים למעלה ושתים למטה‪:‬‬
‫קן לנדרה‬
‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫אינה יודעת איזה מין‬
‫קרב תחילה לחובתה‬
‫שתביא מאותו המין עם‬
‫ד' של ספק פירושה‬

‫ע‬

‫ע‬

‫יצאה ידי חובתה‬

‫לא יצאה ידי נדרה‬

‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫יצאה ידי חובתה‬

‫אבל עכשיו שנפסל אחד‬
‫מהם אין חבירו עולה לה‬
‫כלום דג' עולות הוקבעו‬
‫עליה יחד‬

‫ע‬

‫לא יצאה ידי נדרה‬

‫ו ש‬
‫צרי מא‬
‫ל כה נד‬
‫צא ג' רה‬
‫ע‬
‫ת י ול בני‬
‫די ות יו‬
‫נדר בי נה‬
‫ה חד‬

‫צריכה שתביא שש פרידות קן ופרידה תורים וקן ופרידה בני יונה ותקריבנן למעלה להשלים את נדרה‬

‫‪10‬‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫אחד לקביעותה‬
‫שקבעה להביא עולת‬
‫חובתה עם נדרה‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫וצ ש‬
‫מ‬
‫ריכ א‬
‫נ‬
‫לצ ה ג ד‬
‫ר‬
‫את ' עו ה‬
‫ת‬
‫ידי לות ור‬
‫י‬
‫נד בי ם‬
‫ר‬
‫ה חד‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫ש‬
‫ופ קב הא‬
‫רש עה שה‬
‫ה נ נד‬
‫ד רה‬
‫רה‬

‫בס"ד‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫או‬

‫או‬

‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫קן לחובתה‬

‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫ש‬
‫מ‬
‫א‬
‫נ‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ים רה‬
‫ע‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫צריכה ד' פרידין לנדרה‬
‫‪11‬‬

‫ש‬
‫מ‬
‫בנ א‬
‫נ‬
‫י יו ד‬
‫ר‬
‫נה ה‬
‫ע‬

‫נתנתן לכהן ואינה יודעת מה נתנה‬
‫קן לנדרה‬
‫קן לחובתה‬

‫קן לחובתה‬

‫או‬

‫זבחים סז‪-‬סח‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫ע‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫ש‬
‫ופ קב הא‬
‫רש עה שה‬
‫ה נ נד‬
‫ד רה‬
‫רה‬

‫בס"ד‬

‫עולת‬
‫חובתה‬
‫ע‬

‫הלך הכהן ועשה ואינו יודע מה עשה‬
‫שמא עשה כולן למטה‬
‫קן לנדרה‬
‫קן לחובתה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ע‬
‫קן לנדרה‬

‫קן לחובתה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫קן לחובתה‬
‫ע‬

‫זבחים סז‪-‬סח‬

‫ח‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬
‫קן לחובתה‬

‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬
‫קן לנדרה‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫או‬

‫או‬

‫או‬

‫ושתים לחובתה‬
‫והכל הולך אחר החטאת וצריכה להביא עולה מאותו מין‬
‫‪12‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫ש‬
‫ופ קב הא‬
‫רש עה שה‬
‫ה נ נד‬
‫ד רה‬
‫רה‬

‫בס"ד‬

‫הלך הכהן ועשה ואינו יודע מה עשה‬
‫שמא עשה חציין למעלה וחציין למטה‬
‫קן לחובתה‬
‫קן לנדרה‬

‫קן לחובתה‬

‫או‬

‫או‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫או‬

‫זבחים סז‪-‬סח‬

‫ח‬

‫ע‬

‫ע‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫קן לחובתה‬
‫ע‬

‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫ע‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ח‬

‫קביעות‬
‫חובתה‬

‫ע‬
‫קן לנדרה‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ושתים לחובתה‬
‫צריכה אחת לקביעות חובתה עם נדרה‬
‫‪13‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫ע‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫ש‬
‫ופ קב הא‬
‫רש עה שה‬
‫ה נ נד‬
‫ד רה‬
‫רה‬

‫בס"ד‬

‫הלך הכהן ועשה ואינו יודע מה עשה‬
‫שמא עשה כולן למעלה‬
‫קן לנדרה‬
‫קן לחובתה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬
‫חטאת‬
‫חובתה‬

‫ע‬

‫קן לחובתה‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫ח‬

‫ע‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬
‫קן לחובתה‬

‫‪14‬‬

‫זבחים סז‪-‬סח‬

‫ע‬
‫קן לנדרה‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫או‬

‫או‬

‫או‬

‫וחטאת אחת‬
‫אינה צריכה לדקדק להביא חטאת מאותו מין ראשון כי החטאת‬
‫קובעת ותזווג לה משתי פרידות לעולת חובתה‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫פרק ג משנה ו‬

‫ש‬
‫ופ קב הא‬
‫רש עה שה‬
‫ה נ נד‬
‫ד רה‬
‫רה‬

‫בס"ד‬

‫חטאת‬
‫חובתה‬
‫ח‬

‫הלך הכהן ועשה ואינו יודע מה עשה‬
‫שמא עשה כולן למעלה‬
‫קן לנדרה‬
‫קן לחובתה‬
‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬
‫קן לחובתה‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ח‬

‫ע‬

‫קן לנדרה‬
‫ע‬

‫ע‬
‫קן לחובתה‬

‫‪15‬‬

‫ע‬
‫קן לנדרה‬

‫קן לחובתה‬
‫ח‬

‫זבחים סז‪-‬סח‬

‫ע‬
‫קן לנדרה‬

‫ע‬

‫ע‬

‫ע‬

‫או‬

‫או‬

‫או‬

‫בן עזאי אומר שתי חטאות‬
‫הכל הולך אחר הראשון – שהמין נקבע ע"י החובה הראשונה שנקרבה –‬
‫בין אם זו עולה בין אם זו חטאת‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫סכום‬

‫ש‬
‫ופ קב הא‬
‫רש עה שה‬
‫ה נ נד‬
‫ד רה‬
‫רה‬

‫בס"ד‬

‫ע‬
‫ע‬

‫חכמים‬
‫ע‬
‫ע‬

‫זבחים סז‪-‬סח‬

‫נתנתן לכהן ואינה יודעת מה נתנה‬
‫הלך הכהן ועשה ואינו יודע מה עשה‬
‫צריכה ד' פרידין לנדרה‬
‫משני מינין לספק פירושה‬
‫כדי לצאת ידי נדרה‬

‫ע‬
‫ע‬

‫בן עזאי‬
‫ע‬
‫ע‬

‫‪7‬‬
‫ושתים לחובתה‬
‫אם עשה כולן למטה‬
‫ע‬
‫ע‬
‫צריכה העולת חובה להיות מאותו מין של החטאת‬
‫אם עשה חציין למעלה וחציין למטה‬
‫צריכה אחת לקביעות חובתה עם נדרה‬
‫ע‬
‫ע‬
‫אם עשה כולן למעלה‬
‫צריכה אחת לזווג אם חטאת חובתה שתביאה‬
‫שתי חטאות‬
‫חטאת אחת‬
‫חטאת‬
‫אם עשה כולן למעלה‬
‫ח‬
‫ח‬
‫ח‬
‫צריכה חטאת לחובתה‬
‫הראשון קובעת המין‬
‫‪ 16‬החטאת קובעת המין‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫‪8‬‬