Portofoliu pentru evaluare Curs formare continuă Modulul ____ - metode interactive

2012
Școala ”Constantin Teodorescu” Războieni Prof. Zaharia Ciprian Mihai

1
Portofoliu pentru evaluare
Curs formare continuă
Modulul _____


Metode interactive de predare -
învățare


ZAHARIA CIPRIAN MIHAI
Şcoala ”Constantin Teodorescu”
Războieni, Ion Neculce
2012

Portofoliu pentru evaluare Curs formare continuă Modulul ____ - metode interactive
2012
Școala ”Constantin Teodorescu” Războieni Prof. Zaharia Ciprian Mihai

2

Eu si metodele interactive de predare invatare – avantaje si limite
– eseu –

Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune operatorie, deci pe
promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale
imaginaţiei şi creativităţii.
“Activ” este elevul care, depune efort de reflecţie personală, interioară şi abstractă, care
întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, de
elaborare a noilor cunoştinţe.
O învăţare eficientă, durabilă, este aceea care are la bază participarea activă a elevului la
descoperirea informaţiilor, a sensului şi utilităţii lor.

Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării
personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează
interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Interactivitatea presupune o învăţare prin
comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează
situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea
lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea
socială a membrilor unui grup.

Alegerea unei metode care să conducă la învăţare interactivă este în strânsă relaţie cu :
- personalitatea profesorului
- gradul-nivelul de pregătire al clasei
- disponibilitatea clasei-gradul de motivare al clasei
- stilurile de învăţare ale grupului

Obstacole asociate cu utilizarea metodelor de învăţare interactivă:
- timp limitat
- tiimp crescut de pregătire
- clase numeroase
Portofoliu pentru evaluare Curs formare continuă Modulul ____ - metode interactive
2012
Școala ”Constantin Teodorescu” Războieni Prof. Zaharia Ciprian Mihai

3
- lipsa mijloacelor didactice, a echipamentelor, a resurselor

Avantajele metodelor active sunt:
• transformă elevul din obiect în subiect
al învăţării;
• elevul este coparticipant la propria
formare;
• angajează intens toate forţele psihice
de cunoaştere;
• asigură elevului condiţii optime de a se
afirma individual şi în echipă;
• dezvoltă gândirea critică;
• dezvoltă motivaţia pentru învăţare;
• permite evaluarea propriei activităţi.

În concluzie, ideea necesităţii realizării, în şcoală, a unei învăţări active care să-l situeze pe
elev în centrul relaţiei pedagogice constituie, în învăţământul actual, un principiu
fundamental. Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie,
aşadar pe promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale
inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii.


Invatarea activa inseamna,conform dictionarului,procesul de invatare calibrat pe interesele
/nivelul de intelegere /nivelul de dezvoltare al participantilor la proces.In cadrul invatarii
active,se pun bazele unor comportamente,de altfel observabile:
*comportamente ce
denota participarea (elevul e
activ,raspunde la
intrebari,ia parte la
activitati);
*gandirea creativa(elevul
are propriile sale sugestii ,propune noi
interpretari);
*invatarea aplicata (elevul
devine capabil sa aplice o strategie de
invatare intr-o anumita
instanta de invatare);
*construirea cunostintelor
(in loc sa fie pasiv,elevul indeplineste
sarcini
care il vor conduce la
intelegere).
Portofoliu pentru evaluare Curs formare continuă Modulul ____ - metode interactive
2012
Școala ”Constantin Teodorescu” Războieni Prof. Zaharia Ciprian Mihai

4
Printre metodele care activizeaza predarea-invatarea sunt si cele prin care elevii lucreaza
productiv unii cu altii ,isi dezvolta abilitati de colaborare si ajutor reciproc.Ele pot avea un
impact extraordinar asupra elevilor datorita denumirilor foarte usor de retinut,caracterului
ludic si oferind alternative de invatare cu “priza” la copii.
Metodele si tehnicile interactive de grup se clasifica,dupa functia principala didactica in :
a)Metode de predare –invatare interactiva in grup :

#metoda predarii / invatarii
reciproce(Reciprocal teaching –Palinscar)
#metoda “mozaicului”( Jigsaw)
#citirea cuprinzatoare
#metoda “Cascadei”(Cascade)
#metoda invatarii pe grupe
mici(“STAD-Student Teams Achievement
Division”)
#metoda “turnirului intre
echipe”(“TGT-
Teams/Games/Tournaments”)
#metoda schimbarii
perechii(“Share-Pair Circles”)
#metoda “Piramidei”
#invatarea dramatizata

b)Metode de fixare si sistematizare a cunostintelor si de verificare :
#harta cognitiva / conceptuala
#matricile
#”Lanturile cognitive”
#”Scheletul de peste”
#diagrama cauzelor si a efectului
#”Panza de paianjen”
#”Tehnica florii de nufar”
#”Cartonase luminoase”
c)Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativitatii :
#”Brainstorming”
#”Explozia stelara”
#”Metoda palariilor ganditoare”
#”Caruselul”
#”Multi-voting”
#”Masa rotunda”
#interviul de grup
#studiul de caz
#”Incidentul critic”
#”Phillips 6/6”
#”Tehnica 6/3/5”
#”Controversa creativa”
Portofoliu pentru evaluare Curs formare continuă Modulul ____ - metode interactive
2012
Școala ”Constantin Teodorescu” Războieni Prof. Zaharia Ciprian Mihai

5
#”Tehnica acvariului”
#”Tehnica focus-grup”
#”Patru colturi”
#”Metoda Frisco”
#Sinectica
#”Buzz-groups”
#”Metoda Delphi”
d)Metode de cercetare in grup :
#tema / proiectul de cercetare in grup
#experimentul pe echipe
#portofoliul de grup.Portofoliu pentru evaluare Curs formare continuă Modulul ____ - metode interactive
2012
Școala ”Constantin Teodorescu” Războieni Prof. Zaharia Ciprian Mihai

6
2. Planul de lecţie Click

Clasa a VI-a B
Disciplina: Consiliere și orientare
Unitatea de învăţare: Dezvoltarea personală
Titlul lecţiei: Alimentația echilibrată – între necxesar și realizabil
Durata: 50 min
Tipul activității: asimilare de noi cunoștințe prin activitate interactivă
Scopul: Crearea unui sistem de valori în ceea ce privește alimentația echilibrată și, implicit
respectarea unui program corect de hrănire a propriei persoane
Obiective:
O
1
– să opereze cu terminologia specifică educabilului;
O
2
– să deosebească tipurile de alimente după componentele de bază;
O
3
– să dea exemple de situații de alimentație corectă vs. greșită;
O
4
– să realizeze un meniu variat pentru o săptămână specific unui elev de clasa a VI-a

SARCINA DIDACTICĂ: să recunoscă elemente caracteristice unei alimentații echilibrate.
STRATEGIA DIDACTICĂ
a) METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, demonstraţia, metoda ciorchinelui, metoda
cubului , lucrul în echipă conversaţia, expunerea;
b) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: pliante, chestionare;
c) FORME DE REALIZARE A ÎNVĂŢĂRII: individual, frontal, pe grupuri, în echipă.
BIBLIOGRAFIE
Antonovici, Şt., Nicu, G.: Jocuri interdisciplinare, Editura Aramis Print, 2004
Breban, S., Fulga, M., Goncea, E., Ruiu, G.: Metode interactive de grup, Editura Arves,
Portofoliu pentru evaluare Curs formare continuă Modulul ____ - metode interactive
2012
Școala ”Constantin Teodorescu” Războieni Prof. Zaharia Ciprian Mihai

7
Ob.
Op.
Evenime
ntul
didactic
Continut stiintific Strategia didactica
Activitatea prof.
diriginte
Activitatea
copiilor
Metode
si
proced
ee
Mijloce
de
invatam
ant
Evalu
are
Moment
organizat
oric
Aranjarea meselor
în forma de
semicerc.
Pregătirea
mijloacelor de
învăţământ ce vor
fi folosite în
activitate
Copiii intră
ordonaţi în
sala de
clasă şi iau
la
întâmplare
de pe un
panou
medalioane
ce
denumesc
tipuri de
alimente.

Captarea
atenţiei
Rog pe copii să
privească
medalioanele şi să
spună ce este
desenat pe ele.

Copiii spun
ce
reprezintă
desenele de
pe
medalioane
şi recunosc
diferite
tipuri de
aslimente
conver
saţia
Medalio
ane cu
tipuri de
personaj
e

Anunţare
a
activității
Le prezint scopul
general al
activității și
obiectivele de
îndeplinit
Anunţ apoi titlul
activității
Elevii
ascultă.
4-5 copii
repetă titlul
activității.
expune
rea
conver
saţia

Prezentar
ea
Spun copiilor că pe
parcursul activității
Copiii
ascultă.

Portofoliu pentru evaluare Curs formare continuă Modulul ____ - metode interactive
2012
Școala ”Constantin Teodorescu” Războieni Prof. Zaharia Ciprian Mihai

8
obiectivel
or
operaţion
ale

vor completa
chestionare și vor
colabora cu colegii
de grupă .
O1
O2
Desfășura
rea
activității
Le împart
chestionarele
Elevii,
consultându
-se cu
colegii de
grupă,
completeaz
ă spațiile
goale
Brain-
stormin
g
Chestio
nare
Front
ală

O3
O4
Solicit răspunsuri
orale de la
reprezentanții
grupelor
Reprezenta
nții
grupelor
verbalizeaz
ă răspunsul
considerat
adecvat de
către
membrii
echipei.
Proble
matizar
e
Interacț
iune
Dezbat
ere

Încheiere
a
activităţii
Apreciez general şi
individual copiii
Îi invit să facă o
fotografie de
prezentare a
produselor muncii
din ora respectivă
Elevii
apreciază
evaluarea
drept
obiectivă

aprecie
rea
verbală
Front
al

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful